Dette er tekstversionen af Åbne postlister
Klik her for at komme til den grafiske version af Åbne postlister

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Åbne postlister


Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

25. september 2020

Indgående

 • Til Ingeniør'ne, Bemærkninger til revideret oplæg til supplerende undersøgelser, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  467648/20
 • Fra DMR - Rapporter for indledende undersøgelse, Brakkervej 11, 6040 Egtved
  466529/20
 • fra projekthaver
  466376/20
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse Grønlandsvej 96, 7100 Vejle i høring
  467707/20
 • Fra SUM: Referater af vores møder
  467265/20
 • Fra Esbjerg kommune: SV: V1-område Nordre Dokkaj 7
  466820/20
 • Fra rådgiver SWECO - Grundejerrapport Rugårdsvej 148, Harndrup
  467638/20
 • Referat af møde mellem SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH 31.08.20.pdf
  467275/20
 • Referat af møde med SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH 9. juni 2020.pdf
  467271/20

Udgående

 • UDK_Afg V2 TankmixerT17.pdf
  467749/20
 • høring vedr. kortlægning af restforurening efter oprensning ved tankmixer T17, Shell til kommune, Shell og MST: Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  467748/20
 • Høring V2 TankmixerT17.pdf
  467750/20
 • Til Odense Kommune, Regionens bemærkninger til revideret oplæg, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  467615/20
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Skolegade, Holbøl-Kruså, lok: 503-5713
  467533/20
 • Tillægsaftale nr. 7 vedr. webtilgængelighed og pdf [Sagsnr.:19/46849]
  467109/20
 • Til Sanofi: Insulin Aspart Sanofi - ny pris dd
  466884/20
 • Til grundejer: Opfølgning på telefonsamtale vedr. tinglysning af boring
  466661/20
 • SV: V1-område Nordre Dokkaj 7
  466234/20
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, videresendelse af kommunens høringssvar matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  466142/20
 • Til Odense Bys Museer, RÅSTOF, orientering om diger matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  466119/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering og foreløbigt svar vedr. status matr. nr. 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  466128/20
 • Til Assens Kommune, RÅSTOF, svar på myndighedshøring matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  466063/20
 • Til supplier ved Lægevagten: Opdateret Positivliste pr. 1. oktober 2020
  465888/20
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  465810/20
 • Til Danish Crown, V1-afgørelse, Tulipvej 10, 7100 Vejle.pdf
  466694/20
 • Til kommune, DOP, MST: afgørelse efter jordforureningsloven V2-kortlægning af dele af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  466171/20
 • Til Realkredit Danmark, svar vedr aktuel registrering af jordforurening
  466331/20
 • Til borger 3, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466619/20
 • til DOP, kommunen, MST: afgørelse efter jordforureningsloven V2-kortlægning af dele af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  466184/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbrevet for Fjellegade 10/Søndergade 18, 7100 Vejle
  467653/20
 • Til borger, V2-høring med bilag Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup.
  467642/20
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. puljeleder, Englandsgade 32 / Danmarksgade 21
  467454/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Søndergade 16A+B, 7100 Vejle.pdf
  466022/20
 • Til borger 2, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466617/20
 • Til Varde Kommune: Høringsvar vedr. Ikke påbud
  467163/20
 • til Totalkredit - SVAR henvendelse vedr. P Hansens Gyden 44
  466329/20
 • Til Ejerforeningen Vesterbrogade 81-83 , Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466623/20
 • Til Bo-To Ejd., V1-afgørelse, Skyttehusgade 2, Nørrebrogade 58A-B, 7100 Vejle.pdf
  466167/20
 • Til borger 1, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466615/20
 • Til Assens Kommune og SKAT: Vedr. Odensevej 26, 5690 Tommerup - V1-kortlægning
  467702/20
 • Til borger 4, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466620/20
 • Til Bo-To Ejd, Kortbilag til V1-afgørelse, Skyttehusgade 2.pdf
  466165/20
 • Til Danbolig, svar vedr. Vejrupvej 64, 5464 Brenderup Fyn
  466378/20
 • Til Nybolig, BILAG - brev af 11-09-2003, Om vilkår §8-tilladelse.pdf
  467735/20
 • Til Nybolig, Svar vedr. 461­00119 - Ny Vestergade 12B - 5000 Odense C
  467733/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1 for lok. 485-00560
  467689/20
 • Til borger 5, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  466621/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Odensevej 26, 5690 Tommerup
  467685/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Søndergade 16A+B, 7100 Vejle.pdf
  466018/20
 • Til DMR: dagsorden til opstartsmøde
  467370/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Torvegade 20A-B, 7100 Vejle.pdf
  466809/20
 • Til projekt: svar vedr. hjælp til afrapportering og regnskab
  466803/20
 • Til Nybolig, BILAG - brev af 15-01-2004, Vilkår opfyldt i §8-tilladelse.pdf
  467734/20
 • Til Nybolig, BILAG - Afslutning af monitering på Ny Vestergade 12, 2005.pdf
  467736/20
 • Til Banedanmark, Bilag til V2-varsel, 515-20002 Grundejerrapport - Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev.pdf
  467789/20
 • Til LIFA: Regionens vurdering af grundlag for kortlægning ved slettelse af privat fællesvej på matrikelkort, 20/44842
  465995/20

24. september 2020

Indgående

 • Fra VTG: Tilføjelse til 1. halvårsrapport F20 (forventet deltagerantal i E20)
  465915/20
 • Fra Tønder Kommune, Ny afgørelse om ikke at melde påbud, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  465808/20
 • Fra Tønder Kommune, Ny afgørelse om ikke at melde påbud, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  465809/20
 • SV: Høring vedr. varsling om V2-kortlægning af del af Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  465604/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, spørger til status for ansøgninger matr. nr. 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  466107/20
 • Fra Assens Kommune, RÅSTOF, SV: Myndighedshøring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  466056/20
 • Fra Ingeniør'ne, Opstart borearbejde, Rismarksvej 52, 5200 Odense V.
  467612/20
 • Mail vedr. spørgeskemaet om metastatisk brystkræft RSI PRO
  464685/20
 • SV: sagsmateriale på Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  463533/20
 • Til UnoX - DMR orienterer om boretidspunkt
  464830/20
 • Henvendelse fra ejendomsmægler - Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465721/20
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. afslutning, regnskab mv.
  466701/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 23.09.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  465229/20
 • Henvendelse fra ejendomsmægler - SV: Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465724/20
 • Henvendelse fra PLO vedr .Aktindsigt DR
  466743/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hjarnøvej 8, 7000 Fredericia.pdf
  466015/20
 • fra Odense Kommune - SV: dokumentation? - SV: §8 tilladelse til boliger på Middelfartvej 364
  466394/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Revideret rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse
  465897/20
 • Anmodning om aktindsigt i varighed af tk
  466741/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 23.09.2020 - Region Syddanmark
  465227/20
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 Underskrevet kontrakt retur
  464066/20
 • Henv. fra DMR oplysninger om lokalitet 461-06240
  465155/20
 • Tilbagemelding fra IKAS
  464599/20
 • Fra Esbjerg Kommune: FORSP om sagsmateriale
  465328/20
 • Henvendelse fra ejendomsmægler - Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465716/20
 • Fra Kerteminde Kommune - Forurenet grund
  466225/20
 • Fra Odense Kommune: Dokumentation på tanke og væksthuse, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  465952/20
 • Anmodning fra BT
  467195/20

Udgående

 • Til EUCL og Fredericia Kommune - Spørgsmål til projekt Fremtidshorisonter
  465727/20
 • VS: Systemindstillinger mhp. opdatering til version 2019
  465569/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundesøgelse, Hjarnøvej 8, 7000 Fredericia
  466005/20
 • Til Borger: Svar på forespørgsel om tilbygning på nr. 17
  465277/20
 • Til NIRAS: Igangsætning dyb boring
  465255/20
 • Thurøvænget 2c_geoteknisk rapport 2018.pdf
  464432/20
 • Høring vedr. varsling om V2-kortlægning af del af Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  464426/20
 • V2-varsling Thurøvænget 2c.pdf
  464428/20
 • V2-høring Thurøvænget 2c.pdf
  464430/20
 • Til Vejen Kommune: Udledning til Vejen Bæk
  464568/20
 • Referat fra møde den 22. september 2020 i Acadre forvaltergruppe - [Sagsnr.:20/570]
  463697/20
 • Til SOSU Esbjerg: 1. runde spørgsmål til projekt SSH-kompetencer i fokus!
  465270/20
 • SV: sagsmateriale på Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  463530/20
 • Svar på henvendelse vedr. 461-06240 - 2001 Notat.pdf
  465343/20
 • Til HOME: SV: Høring vedr. varsling om V2-kortlægning af del af Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  465607/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Staldgaardsgade 20X, Gunhilds Plads, 7100 Vejle.pdf
  464218/20
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler til afværgeforanstaltninger, VDT-63681-95129
  464821/20
 • Svar på henvendelse vedr. 461-06240 - 2003 Industrikortlægning Rambøll.pdf
  465324/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  463534/20
 • Til SKAT: Vedr. fremsendelse af rapport, som danner baggrund for V2-kortlægningen af en del af matr.nr. 2f Billund By, Grene
  463863/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Torvegade 18A-B, 7100 Vejle.pdf
  463454/20
 • til råstofbrancheforeningerne, råstofplan 2020, dialog med branchen
  465145/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  463535/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  463655/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene
  463693/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Torvegade 18A-B, 7100 Vejle.pdf
  463455/20
 • Til Assens Kommune og SKAT: Vedr. Odensevej 39, 5690 Tommerup - V1-kortlægning
  464344/20
 • Til praksis: reg. af min/max antal tilmeldte
  463545/20
 • Til Assens Kommune og SKAT: Vedr. Hindsløkken 1, 5690 Tommerup - V1-kortlægning
  464090/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1-breve på Tybovej 3, 6040 Egtved
  464787/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Staldgaardsgade 20X, Gunhilds Plads, 7100 Vejle.pdf
  464221/20
 • Til Realkredit Danmark: Svar på FORSP
  464606/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Odensevej 39, 5690 Tommerup
  464273/20
 • Svar på henvendelse - SV: Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465734/20
 • Til borger, V1-afgørelse - Vejlevej 62, 7300 Jelling.pdf
  463505/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Hindsløkken 1, 5690 Tommerup
  464039/20
 • Svar på henvendelse vedr. 461-06240 - 2008 Undersøgelsesrapport fra OM.pdf
  465335/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  463656/20
 • Svar på henvendelse vedr. 461-06240 - 2001 Rapport Skude og Jacobsen.pdf
  465319/20
 • Til Billund Kommune og SKAT; Vedr. en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene - V2-kortlægning
  463764/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Odensevej 39, 5690 Tommerup
  464286/20
 • Svar på henvendelse vedr. 461-06240
  465305/20
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på FORSP
  465360/20
 • Uddybende spørgsmål til henvendelse - SV: Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465718/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 på en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene
  463731/20
 • Til borger: V1-høring med bilag, udkast til Afgørelse, Tirsbækvej 9 & 15, 7120 Vejle Ø.docx.pdf
  465330/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Hindsløkken 1, 5690 Tommerup
  463990/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 565-71002, Fælledvej 16, Grindsted.pdf
  464162/20
 • Til Middelfart KOmmune: SV. §8 høring
  463746/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Nørremarksvej 155B, 7120 Vejle Øst.pdf
  463759/20
 • il Vejle Kommune, V1-afgørelse, Nørremarksvej 155B, 7120 Vejle Øst.pdf
  463757/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. kulturpuljen
  467506/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. dokumentation, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  465939/20
 • Svar på henvendelse fra Kerteminde Kommune - SV: Forurenet grund VS Jesper G
  466233/20
 • Uddybende spørgsmål til henvendelse - SV: Vedr. Klostervej 28F, st. tv.
  465722/20
 • SV: Rettelser til oplysninger på sundhed.dk
  463767/20

23. september 2020

Indgående

 • SV: sagsmateriale på Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  463526/20
 • Referat 8. møde i Administrativ styregruppe Ærø Kommune og RSYD.pdf
  463448/20
 • Referat fra 8. møde i administrativ styregruppe i RSYD-Ærø Kommune samarbejdet
  463447/20
 • Tidsperspektiv på den nationale PRO løsning til kommunerne
  463135/20
 • Halvårsrapport inkl. aktivitetsoversigt (forår 2020)
  462640/20
 • Fra Vejle Kommune - forureningsundersøgelse - Mulige V1-kortlægninger i Slelde
  462129/20
 • VS: tilbagemelding fra Danske Regioner mm og det videre forløb
  464704/20
 • Fra DMR, Revideret undersøgelsesoplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  462214/20
 • fra Region Midt
  464290/20
 • fra Sweco - om kvalitets kontra afskæringskriterie - delareal matr. 17av udgår, 17d afventer oprensning - SV: Kottesgade 21 kortlægningsvurdering
  462193/20
 • Fra Rambøll. RE: Kolding Landevej 69. Referat opstartsmøde og rev. økonomi
  462042/20
 • Henvendelse fra Nordicals Erhvervsmæglere. Langelinie 12, 7100 Vejle
  462195/20
 • Fra Vejle Kommune: Vurdering af påbudsmuligheder, Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  462237/20
 • FEJL Journaliseret
  462188/20
 • Fra DGE. SV: SV: MOSVIG Vandværks svar ang. møde 30.06.220, DGE´s notat, samt afsluttende notat fra Kolding Kommune.
  462882/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  461361/20
 • PM fra Danish Life Science Cluster
  462773/20
 • Fra Vejle Kommune - forureningsundersøgelse - Mulige V1-kortlægninger i Slelde
  462120/20
 • Fra projekt "Klar til Studier" vedr. inspiratoinshæfte
  463385/20
 • Fra Social og indenrigsministeriet -Orientering om regulering af beløb i partistøtteloven og partiregnskabsloven i 2021
  463981/20
 • Fra Social og indenrigsministeriet - Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2021.
  463994/20
 • Fra Sundhedstyrelsen :Svar vedr. opfølgning på specialeplan 2019
  467753/20
 • Fra Danbolig, henv. vdr. Vejrupvej 64, 5464 Brenderup Fyn
  466367/20

Udgående

 • Til Tønder Kommune, Svar på spm. om BTEX-TVOC forhold, Algde 28, 6780 Skærbæk
  462997/20
 • Til Orbicon: SV: Økonomi og oplæg på supplerende undersøgelser
  462948/20
 • Til TreFor og Kommune: GeoProbe notat
  462705/20
 • Til Styrelsen for patientsikkerhed, Anmodning om sundhedsfaglig vurdering
  462746/20
 • Til Kolding Kommune, Regionens bemærkninger til supplerende undersøgelsesoplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  462228/20
 • Korrespondance m. Ingeniør'ne og Odense Kommune, Kvittering for modtagelse, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  462599/20
 • Til COWI: Kopi af varslingsbrev vedr. videregående undersøgelse, Staldsgaardsgade 1 i Vejle
  462143/20
 • Ti lVejle Kommune: Kopi til orientering, varsling om videregående forureningsundersøgelse
  462146/20
 • Til borger: svar på henv. vedr. Energivej 8, Esbjerg
  461912/20
 • Til borgere og COWI: varslingsbreve vedr. forestående monitering, Tværvej 3, Aarup
  461753/20
 • Til Aabenraa Kommune - spørgsmål om Bilag IV - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  462163/20
 • Stil varde Kommune, Svar på mail omkring påbud, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel
  461671/20
 • Til Rambøll: Orientering vedr. synkronpejling
  461503/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Høgsholtvej 33, 7100 Vejle.pdf
  462376/20
 • Til M7 Ereip V DK PropCo 1 KS, M7 Real Estate Aps, V1-kortbilag, afgørelse, Islandsvej 1, 7100 Vejle.pdf
  461375/20
 • Til M7 Ereip V DK PropCo 1 KS, M7 Real Estate Aps, V1-afgørelse, Islandsvej 1, 7100 Vejle.pdf
  461378/20
 • Til Andelsboligforeningen Høgsholtpark, V1-kortbilag, afgørelse, Høgsholtvej 34, 7100 Vejle.pdf
  462381/20
 • Til Rambøll. VS: Kolding Landevej 69. Referat opstartsmøde og rev. økonomi
  462033/20
 • Til DMR: Vedr. gentagelse af indledende undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  462312/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463313/20
 • Til COWI: Vedr. gennemgang, fase 2
  462708/20
 • Til Syddansk Erhvervsskole Odense, V1-høring, med bilag, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  463072/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463327/20
 • til Totalkredit - kontaktoplysninger vedr. P Hansens Gyden 44
  461675/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Del-areal kortlægges på V2, Thriges Plads 3-5, 5000 Odense C
  461607/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle.pdf
  462385/20
 • Til Haderslev Kommune: Svar vedr øgede materialemængder - § 19 og 8, Skrydstrup Flyveplads
  461493/20
 • Til grundejer:V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463301/20
 • Til Borger: Svar til ny ejer vedr. Orienteringsbrev vedr. eventuel jordforurening - journal nr. 20/39841
  461624/20
 • Til HOME: VS: sagsmateriale på Thurøvænget 2c, 7000 Fredericia
  463356/20
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Rørhaven 6, 7100 Vejle - V1-kortlægning
  463338/20
 • Til borger og HOME: henv vedr, Thurøvænget 2c
  463342/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463309/20
 • Til Sloth-Møller A/S: Svar vedr forespørgsel om §8, matr nr 5601a Sønderborg
  463284/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle.pdf
  462388/20
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Rørhaven 6, 7100 Vejle - V1-kortlægning
  463341/20
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om udvidelse af V2 areal på ejendommen Åvej 4, Gram, lok. 511-20001
  462757/20
 • Til Borger: Høring - udvidelse af V2 areal inkl. bilag, Åvej 4, Gram.pdf
  462713/20
 • til Sweco - delareal matr. 17av udgår, 17d afventer oprensning - SV_ Kottesgade 21 kortlægningsvurdering
  461916/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Høgsholtvej 33, 7100 Vejle.pdf
  462390/20
 • Til Andelsboligforeningen Høgsholtpark, V1-afgørelse, Høgsholtvej 34, 7100 Vejle.pdf
  462379/20
 • Til Billund KOmmune: Sv vedr. §8
  463249/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463329/20
 • til Odense Kommune - status? - SV: Stationsvej 12, kopi af tilladelse til boliger
  462510/20
 • Til Billund KOmmune: SV. vedr. §8
  463244/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  463302/20
 • Fra/til ejer - Spørgsmål og svar om oprensning og nybyggeri
  463122/20
 • til Sweco - jordkvalitets- kontra afskæringskriterie - SV: delareal matr. 17av udgår, 17d afventer oprensning - SV: Kottesgade 21 kortlægningsvurdering
  462199/20
 • Til Franck Miljøteknik: Anmodning om rettelse i rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse
  464819/20

22. september 2020

Indgående

 • Fra Kolding Kommune, Fælles høringssvar til DMR vedr. supplerende undersøgelse, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  462203/20
 • Fra TreFor: Synkronpejling
  461494/20
 • Fra COWI: Kopi af allonge vedr. ressourcearbejde på lok. nr. 499-00012, Tværvej 3, Aarup
  461836/20
 • Gabøl Byvej 22 Vojen
  465645/20
 • Fra STAUN Miljørådgivning: Anmodning om rapport
  460680/20
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik, Anmodning om arkivmateriale Industrivænget 2 5700 Svendborg (lokalitet 479-00051).msg
  461122/20
 • Fra Danbolig, Henvendelse på Kronborgvej 38 Veerst - forurening.msg
  460547/20
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. Energivej 8, esbjerg
  461910/20
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. kortlægning af Højholtvej 5, Rislinge
  461192/20
 • Re: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 461-06090, Grønnevangen 56 og 58, 5210 Odense NV
  459956/20
 • Fra Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål om habilitetsspørgsmål i forhold til anbefalinger om anvendelse af lægemidler, som ikke er anbefalet af Medicinrådet
  463218/20
 • Oplæg fra møde vedr. PRO psoriasis_Pilotafprøvning af PRO til psoriasis
  462023/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vejrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  461894/20
 • Fra Borger: Ny ejer - Spørgsmål vedr. Orienteringsbrev vedr. eventuel jordforurening - journal nr. 20/39841
  461618/20
 • Bilag fra Swco - delundersøgese: af slagger, Kottesgade 2 m bilag.pdf
  461757/20
 • fra Odense Kommune - mail 1/2: status for §8-sag? - boliger, Finlandsgade 9-11, Stenfiskerkajen
  461404/20
 • fra fredericia lokalarkiv Vedr. Taulov Kirkevej 10C
  461994/20
 • Kolding Landevej 69. Referat opstartsmøde og rev. økonomi
  462028/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Volderslev Bygade 2, 5260 Odense S.pdf
  461819/20
 • Fra mulig køber, Kvittering for svar vedr. Læssøegade 55, Odense
  460250/20
 • Fra Tønder Kommune: Dialog vedr igangsætning af undersøgelser,: Stampemøllevej, Højer
  460246/20
 • fra Odense Kommune - SV - mail 2/2: status for §8-sag? - boliger, Finlandsgade 9-11, Stenfiskerkajen
  461445/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilpasning af placering af målinger, fra rådgiver, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  460902/20
 • Anke til Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi
  461099/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vejrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  460573/20
 • Telefonbesked fra totalkredit
  461673/20
 • Henvendelse fra HOME. Telefonbesked
  462127/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Afslutning af §8-sag .pdf
  461412/20
 • Fra Mst:Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning ved 37MOV021 (MST Id nr.: 1779369)
  461365/20
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia - udgift til analyser for MFS
  462097/20
 • fra Sweco - delundersøgelse 17av - RE: Kottesgade 21 m.fl:
  461746/20
 • fra projekthaver
  464275/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vejrøvænget 4, 7000 Fredericia
  461902/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Volderslev Bygade 2, 5260 Odense S
  461834/20
 • til borger: link til skema: boligundersøgelse, Højholtvej 5, 5856 Ryslinge
  461194/20
 • Til borger: svar på henv. vedr. Højholtvej 5 og 5A, 5856 Ryslinge
  461193/20
 • Til Franck Miljø og Geoteknik, Svar på anmodning om arkivmateriale: Industrivænget 2, 5700 Svendborg (lokalitet 479-00051)
  461127/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning.pdf
  461018/20
 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  461017/20
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Kådnermarksvej 20, Padborg, Aabenraa, lok: 503-3709
  461014/20
 • Til grundejer: svar på forespørgsel, link til ansøgningsskema om boligundersøgelse
  460664/20
 • til STAUN Miljørådgivning: SV: Anmodning om rapport
  460667/20
 • Til Danbolig, Svar på henvendelse på Kronborgvej 38, Veerst - forurening
  460596/20
 • Til Realmæglerne: Svar om V1-kortlægning
  460691/20
 • Til Vandcenter Syd og Odense Kommune: Vedr. lok.nr. 461-00123, Middelfartvej 126, Odense. Høring vedr. afslutning af monitering
  460536/20
 • Til COWI: SV: Højmevej - oplæg på supplerende boring
  460531/20
 • Til DBS, Svar på mail om kortlægnig, Del af Agervang 10 A m.fl., Sønderborg
  460515/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 461-06090, Grønnevangen 56 og 58, 5210 Odense NV
  459958/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vejrøvænget 6, 7000 Fredericia
  460583/20
 • Til deltagere, RÅSTOF, Info om markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  459881/20
 • Til Kolding Kommune, korrespondence om fælles høringssvar, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  459630/20
 • Til DGE, Korrespondence omkring BBR, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  459390/20
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. september 2020
  459598/20
 • Til Borger: V2 afgørelse
  460491/20
 • Til Billund Kommune: Høringssvar på påbud
  461138/20
 • Til FAMILIEFOND, V1-høring, Valdemar Poulsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  459310/20
 • Til Borgere: Varsling om naboundersøgelse, Åkildevej 21, 5762 Vester Skerninge.pdf
  461236/20
 • Til Money PropCo II ApS, udgår inden kortlægning.pdf
  461087/20
 • Til Penta Advokaterne. SV: Sag 89899 - Aktindsigt vedr. forurening - ejendommen Ørstedsvej 61, 6760 Ribe
  459554/20
 • Til mulig køber, svar vedr. Læssøegade 55, Odense
  459915/20
 • Til borger. SV: Høring om V1 forurening - Saltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  460525/20
 • Til Borgere: Varsling om naboundersøgelse, Kogsbøllevej 47, 5800 Nyborg.pdf
  461233/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. september 2020
  459611/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg.pdf
  459432/20
 • Til FAMILIEFOND, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Valdemar Poulsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  459307/20
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, Hesselbjergvej 10, 5620 Glamsbjerg.
  459435/20
 • Til borger. VS: Spørgsmål til forurenet lokalitet 480-81040 Matrikel 10f og 10 u, Skeby By, Skeby.
  459609/20
 • Til Boet efter tidl. ejer, V1-varsel med bilag, Nørregade 17, Ejby.pdf
  460118/20
 • Til FAMILIEFOND, Kortbilag til V1-høring, Valdemar Poulsensvej 5, Vejle.pdf
  459305/20
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang pr. 1. oktober 2020
  459534/20
 • Til Borgere: Varsling om naboundersøgelse, Kogsbøllevej 38, 5800 Nyborg.pdf
  461231/20
 • Til borger, V2-kortlægning afgørelse med bilag, Mejlbyvej 28, Lintrup.pdf
  460173/20
 • Til Borgere: Varsling om naboundersøgelse, Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg.pdf
  461232/20
 • Til Billund Kommune og Skat. Kopi af V2 afgørelse
  460575/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2020
  459568/20
 • Fra borger. Fwd: Høring om V1 forurening - Saltgade 3/Sct Peders Gade 1-3, 6760 Ribe
  460513/20

21. september 2020

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune, Endelig situationsplan for undersøgelser, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  465429/20
 • Fra Tønder Kommune, Spørgsmål ift. BTEX-TVOC forhold, Algde 28, 6780 Skærbæk
  462989/20
 • Fra NIRAS: Status undersøgelser
  458375/20
 • Fra Sanofi: Insulin Aspart Sanofi - ny pris dd
  463589/20
 • Henvendelse: VS: Telefonbesked vedr. 461-06090
  457731/20
 • Bilag: Underskrevet kontrakt
  457737/20
 • Fra Rambøll: Underskrevet entreprisekontrakt
  457738/20
 • fra fredericia kommune : Miljøteknisk undersøgelse Madsbyparken.
  458419/20
 • fra fredericia kommune godkendelse af . miljøteknisk undersøgelse Madsbyparken.
  458467/20
 • Tak for dit høringssvar til Kommuneplan 2020
  458853/20
 • fra Odense Kommune - SV: Status? kraftværksgrunden, Niras undersøgelse
  457565/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af mail, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  457446/20
 • Fra rådgiver SWECO, 420-81093_Hesselbjergvej 5 og 10, Glamsbjerg_Teknisk Rapport_.pdf
  459450/20
 • Fra Penta Advokaterne. VS: Sag 89899 - Aktindsigt vedr. forurening - ejendommen Ørstedsvej 61, 6760 Ribe
  459539/20
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport, vedr. 430-81191 Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup.pdf
  458202/20
 • Svarkvittering fra Sundhedsstyrelsen : Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  458701/20
 • Fra DMR, modtaget teknisk rapport vedr. 430-81191 - Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup.pdf
  458205/20
 • Fra MSTAfslutning af jordforureningssager Spild fra utæt spindel pakdåse 98MOV035 tilgang T9806 (23.4.2020) og Spild af olie under 98MOV033 ved en fyldeventil til T9806 (29.6.2020), Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 1771228)
  459115/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Nira Miljøundersøgelse, formål §8 tilladelse.pdf
  457572/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Situationsplan til dok. rapport.pdf
  461427/20
 • fra fredericia kommune: [Sagsnr.:11/11260] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Taulov Kirkevej 10C, 7000 Fredericia
  461971/20
 • Bilag fra Odense Kommune - §8-tilladelse af 30-3-2016.pdf
  461420/20
 • Høring: Udkast til lov om ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen)
  459455/20
 • Fra grundejer: Svar vedr. fund af pesticider, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  459359/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Underskrevet Referat til underskrift
  460952/20
 • Fra rådgiver SWECO, 420-81093_Hesselbjergvej 5 og 10_Grundejer Rapport
  459448/20
 • Fra system:der er lukket automatisk for tilgang af gruppe 1-sikrede
  459576/20
 • Fra Ejendomsselskabet Fynske Forskerparker: Referat af bestyrelsesmøde
  460956/20
 • Fra rådgiver SWECO, rapport vedr. 420-81093_Hesselbjergvej 5 og 10_Grundejer Rapport
  459410/20
 • Svarkvittering fra Sundhedsstyrelsen
  458888/20
 • fra Odense Kommune - om risiko ved bål - SV: mere i denne sag? - SV: §8-høringssvar - regnvandsbassiner mm - Zachariasvænget 22A
  458594/20
 • Henvendelse fra borger. VS: Telefonbesked
  458794/20
 • fra fredericia kommune Vedr. Taulov Kirkevej 10C, 7000 Fredericia
  461990/20
 • fra Fredericia kommune [Sagsnr.:11/11260] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Taulov Kirkevej 10C, 7000 Fredericia
  461976/20
 • fra fredericia kommune [Sagsnr.:18/3413] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Taulov Kirkevej 10C, 7000 Fredericia
  461978/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Dokumentationsrapport.pdf
  461526/20
 • fra fredericia kommune Vedr. Taulov Kirkevej 10c
  461985/20
 • fra erhvervsstyrelsen : Oprettelse af ny produktionsenhed gennemført
  461682/20
 • Spørgeordning - Morten Brixtofte Peteren
  464663/20
 • SV: KLAGE
  465501/20
 • Fysioterapeut - Rettelser til oplysninger på sundhed.dk
  463735/20
 • Fra rådgiver SWECO - teknisk rapport Rugårdsvej 148, Harndrup
  467639/20
 • Fra Odense Kommune: Anmodning om vurdering af grundlag for kortlægning, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  465930/20
 • Fra Borger, rykker for svar på indledende undersøgelse af Rødding Vestergade 18
  467743/20
 • Fra Nybolig, Henv., vedr. 461­00119 - Ny Vestergade 12B - 5000 Odense C
  467732/20

Udgående

 • Til Dahl Law: Oplysninger om årsag til udgået af kortlægning
  458826/20
 • Til Niras: Igangsætning afrapportering
  458388/20
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Til orientering - V2 Afgørelse - Vollerupvej 13, 6360 Tinglev, 539-30003
  457916/20
 • Til DMR: SV: Accept af Økonomi for rapport til FDO
  457892/20
 • Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 461-06090, Grønnevangen 56 og 58, 5210 Odense NV
  457729/20
 • Til Kolding Kommune, Bemærkninger til revideret oplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  457581/20
 • Til Realkredit Danmark, SV: på forespørgsel på Lokaliteter: 607-00285, Pjedstedvej 93, Fredericia, matr.nr. 31 F Pjedsted By, Pjedsted.
  457562/20
 • Kvittering for ansøgning til uddannelsespuljen
  457372/20
 • Kvittering for ansøgning til uddannelsespuljen
  457345/20
 • Til LIFA, Vedr. arealoverførsel fra offentlig vej/sti til erhvervsejendom, matr.nr. 2bd Lilballe By, Eltang
  457321/20
 • Til Borger, V2-varsel, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  457303/20
 • Til Borger, Bilag til V2-varsel, Udkast til V2-afgørelse, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  457302/20
 • Til Nordfyns Kommune, Høring om forurening på Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  457300/20
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  457301/20
 • Svar: HØRING: Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - frist den 21. september 2020
  457579/20
 • Til Borger, bilag: 430-81191, Grundejer rapport - Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup.pdf
  459092/20
 • til Borger : Rapporter vedr. punktkildeforureninger af chloridazon og dets nedbrydningsprodukter på Region Syddanmark - Assensvej63
  457728/20
 • Til CB Holding, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457825/20
 • Til Danske Leasing, V1-afgørelse, Niels Finsensvej 13, 7100 Vejle.pdf
  458026/20
 • Til Borger_6, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457799/20
 • Til Borger_1, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457751/20
 • Svar: HØRING: Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - frist den 21. september 2020 - Høringssvar LKT KOL Region Syddanmark.pdf
  457582/20
 • Til borger, Trunderup Dongsvej 3, Kværndrup udgår af kortlægning.pdf
  459090/20
 • Til Borger, bilag: teknisk rapport fra undersøgelsen - 430-81191, Teknisk rapport - Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup.pdf
  459095/20
 • Til Borger: Svar på henv vedr. Endelavevej 32, Middelfart
  458490/20
 • til Odense Kommune - regionen afventer kommunens udspil, matr. 4b, 1cft, Dalum Papirfabrik, Odense
  457583/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Daanish Crown, Langbro 7, Blans, 6400 Sønderborg,, matr. 456 Blans, Ullerup, lok.nr. 540-81028"
  458905/20
 • Til borger: Lok. 543-40562 - Gl. Ladegård Skydebane, Hededam, 6500 Vojens
  457941/20
 • Til grundejer: Kortbilag, en del af matr. nr. 386o Rudkøbing Bygrunde
  458613/20
 • Til Glistrup Træ ApS: V1 varsel
  459059/20
 • til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, Vejle Ø.pdf
  457839/20
 • Til Borger: Henvendelse - lok. 461-06173 og 461-00213
  458597/20
 • TIl borger: Dialog vedr dokumentation for råstofgravning, matr nr 3x Kølholt, Skibet
  457382/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Der udføres en ny indledende undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  457441/20
 • Til Borger_4, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457794/20
 • Til Langeland Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 386o Rudkøbing Bygrunde - udgår inden kortlægning
  458651/20
 • Til borger: Henvendelse - lok. 461-06173 og 461-00213
  458608/20
 • Til Borger_3, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457785/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel af påbud og partshøring samt udkast til påbud om undersøgelser af jordforurening på Stubdrupvej 79,7100 Vejle
  458133/20
 • Til Borger_7, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457805/20
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457832/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Jellingvej 111A, 111B, Vejle.pdf
  458493/20
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af matr. nr. 386o Rudkøbing Bygrunde
  458598/20
 • Til Borger_5, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457797/20
 • Til Broekhuizen Diary I/S: Afgørelse - del af jeres ejendom er forurenet, 539-30003
  457906/20
 • til Odense Kommune - RSYD beder om konkret risikovurdering ifm bål_grill - Zachariasvænget 22A
  458610/20
 • Til Vejen Kommune og Skat: Kopi af V1 varsel
  459087/20
 • Til Borger_8, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457813/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Jellingvej 111 A, 111B, Vejle.pdf
  458487/20
 • til Odense Kommune - dokumentation? - SV: §8 tilladelse til boliger på Middelfartvej 364
  457422/20
 • Til Borger_2, V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  457774/20
 • Til Danske Leasing, Kortbilag til V1-afgørelse, Niels Finsensvej 13, Vejle.pdf
  458022/20
 • til Odense Kommune - Status? kraftværksgrunden mv, matr. 4b, 1cft, Dalum Papirfabrik, Odense
  457271/20
 • Til Vejle KOmmune: Kvitteringsmail.
  459234/20
 • Til Vejen Kommune: Sv. Vedr. åben afbrænding af affald
  458723/20
 • til borger, V2-varsel med bilag(Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg).pdf
  459454/20
 • Til Fredericia Kommune: SV: §8 ansøgning Nørrebrogade 5+7, 7000 Fredericia
  459466/20
 • til borger, V2-varsel med bilag (Hesselbjergvej 10, 5620 Glamsbjerg)
  459457/20

20. september 2020

Indgående

 • Bilag til Dagsorden: Møde i Styregruppen for Interreg 6A
  464759/20

18. september 2020

Indgående

 • Fra Ingeniør'ne, Revideret oplæg til supplerende forureningsundersøgelser, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  462587/20
 • Fra Ingeniør'ne, Revideret situationsplan, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  462589/20
 • Fra Ingeniør'ne, Revideret oplæg til supplerende undersøgelser, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  462588/20
 • Fra Energinet, RÅSTOF, Myndighedshøringssvar matr. nr. 64b og matr. nr. 69 Ørsted By, Ørsted. (Jeres Journal.: 20/35182)
  457779/20
 • Fra MOE A/S: Afsluttende rettelse af oplæg, Kielgade 1, 5000 Odense C
  456051/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om accept af oplæg til forklassificering, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  456728/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Højgårdsvej 6-8, Ringe - Oplæg til forklassificering_DMR
  456730/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Forklassifisering Hæjgårdsvej 6-8
  456729/20
 • Mail fra Sundhedsdatastyrelsen Vedr. implementering af PRO Mit sygehus
  456368/20
 • Fra Ingeniør'ne, Poreluft er udtaget under betonplader, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  456084/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: UDKAST til §8 til etablering af jordvolde, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  456746/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - Højgårdsvej 6-8 5750 Ringe - Lokations nr. 430-81429 - §8 tilladelse
  456747/20
 • Fra Home: Klarlægning om forurening - Skolevej 19, 5690 Tommerup
  456961/20
 • Anmodning fra Sundhedsstyrelsen: Om udpegning af repræsentant til Sundhedsstyrelsen
  459022/20
 • Fra Nordsøkommissionen: Letter from NSC Transport group with comments to European Parliament report on the TEN-T revision. Presentations from meeting of CPMR Transport group
  458930/20
 • Fra Mst: Afslutning af jordforureningssag, Oprensning af råolie oliespil på Havneterminalen (MST Id nr.: 1759027)
  459084/20
 • Fra Neurokirurgisk selskab: Arbejdsgruppe for udarbejdelse af visitationsretningslinje for behandling af essentiel tremor med MRgFUS
  459060/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Suppl. oplysninger vedr. "Orientering" Tangevej 122, 6760 Ribe - Tilladelse til afledning af overfladevand via sf og ou til nedsivningsbassin
  459042/20
 • Fra Langeland Kommune, Råstof, Afgørelse om skovrejsning
  457217/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om nedsivningstilladelse, Tangevej 122, 6760 Ribe
  459032/20
 • Henvendelse - lok. 543-40562
  457928/20
 • henvendelse - lok. 461-06173 og 461-00213
  458591/20
 • fra borger henvendelse Taulov Kirkevej 10c, 7000 Fredericia
  461959/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på møde den 17. sept. vedr. den hæmatologiske udefunktion på Aabenraa Sygehus
  461612/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning Nørrebrogade 5+7, 7000 Fredericia
  459469/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen :Varetagelse af TIPS (transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt)
  458470/20
 • Fra Langeland Kommune, Råstof, Afgørelse om skovrejsning
  457214/20
 • henvendelse - lok. 461-06173 og 461-00213
  458589/20
 • fra Bygningsstyrelsen Referat af husudvalgsmødet 15/9 2020 samt præcisering af specifikke spørgsmål til Anders
  462541/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  455655/20
 • Fra Vejen Kommune: VS: Jordforurening på ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  456271/20
 • Fra borger - ansøgning om boligundersøgelse - Nordkrogen 8 7300 Jelling.pdf
  455202/20
 • Fysioterapeut - Rettelser til oplysninger på sundhed.dk
  463550/20
 • Fysioterapeut - ændring til Sundhed.dk
  463536/20
 • Henvendelse fra PLO vedr aktindsigtsudlevering
  466700/20
 • Fra projekt: Opfølgning på projektaktiviteter -
  467209/20
 • Uddybende anmodning fra DR
  466704/20

Udgående

 • Til Tønder Kommune, Høringssvar vedr. § 41 udkast, Algde 28, 6780 Skærbæk
  456846/20
 • 244166-17 SV Gennemgang af kontekstdokumentation - Notat - Brug af Acadre Region Syddanmark.docx.DOCX
  456761/20
 • Til Rigsarkivet: Manglende kontekstdokumentation til afleveringen
  456760/20
 • Rapport - COWI - Broager Losseplads (december 2010).pdf_Sagsnr_10-11916_Dokid_830-11_v1(1).PDF
  456639/20
 • Til borger: Rapport - COWI - Broager Losseplads (december 2010).pdf
  456638/20
 • Bliver ikke kortlagt (Bakkevænget 38 - Lettere forurenet).pdf_Sagsnr_10-11916_Dokid_822-11_v1(1).PDF
  456609/20
 • svar på henv. vedr. Bakkevænget 38 - Lettere forurenet.pdf
  456608/20
 • Til MOE A/S: Afsluttende godkendelse af oplæg, Kielgade 1, 5000 Odense C
  456054/20
 • Til MOE A/S: Tilbagemelding på revideret oplæg, Kielgade 1, 5000 Odense C
  455612/20
 • Råstoftilladelse matr. nr. 5ag 6l Lejrskov By Lejrskov_20200918_sam.pdf
  455606/20
 • Følgebrev endelig råstoftilladelse.pdf
  455605/20
 • råstoftilladelse Lejrskov
  455604/20
 • Til dania software: Bekræfter modtagelse af skabeloner
  457199/20
 • Til projekt: Opfølgning på projektaktiviteter ift coronaudsættelse
  455823/20
 • Til projekt. kvittering på afrapportering samt vedr. corona-udsættelse
  456612/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for info vedr. fund af forurening ved jordflytning, Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart
  455581/20
 • Til Kolding Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  455807/20
 • Til prakis: åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  455895/20
 • Til Borger: Svar vedr Grindstedforurening
  455622/20
 • Til Kolding Kommune: Tilbagemelding vedr. sagsbehandler på sagen, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  455262/20
 • Til JH ERHVERVS-& BOLIGUDLEJNING ApS, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vesterbrogade 32, 7100 Vejle.pdf
  455694/20
 • til Borger Svar på henv. Rapporter vedr. punktkildeforureninger af chloridazon og dets nedbrydningsprodukter på Region Syddanmark - Dalsvej
  455430/20
 • Til borger - kvittering for modtagelse af ansøgning om boligundersøgelser - Nordkrogen 8 7300 Jelling.pdf
  455278/20
 • Til grundejer: Noter vedr. pesticider, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  457404/20
 • Til Borger: Kommentar til Høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  456235/20
 • Til Borger - genfremsendelse af telefonnotat
  455871/20
 • Til parter, myndigheder og ansøger: Følgebrev endelig råstoftilladelse.pdf
  455378/20
 • Til EDC, Svar vedr. Nørregade 17, 5592 Ejby
  456647/20
 • Til ansøger, myndigheder og parter: Råstoftilladelse matr. nr. 5ag 6l Lejrskov By Lejrskov_20200918_sam.pdf
  455382/20
 • Til borger: Svar på henvendelse om undersøgelse, 509-50020, Frørupvej 29a, christiansfeld.pdf
  455534/20
 • Til borger, Mejlbyvej 28, Lintrup -
  456001/20
 • Aktindsigt - besvarelse
  456278/20
 • Til ejendomsmægler: Forespørgsel - Pamhulevej 56 - 6100 Haderslev
  455817/20
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr.: Norgesvej 8, 6230 Rødekro, 529-40097
  456567/20
 • Til Borger: Svar vedr vejrøvænget 2, Fredericia
  456328/20
 • Til Kirk Larsen & Ascinius: Vedr. status for undersøgelsen, Naffet 18 og Naffet 22, 6100 Haderslev
  456656/20
 • Telefonnotat om partshøring - udtagning af del af råstofplanens graveområder ved Sødover.msg
  455873/20
 • Til parter, myndigheder og ansøger: Råstoftilladelse matr. nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  455375/20
 • Til Kolding Kommune: praksis åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  455901/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  455791/20
 • Til praksis: registrering af min. og max. for så vidt angår gr. 1-sikrede
  455394/20
 • Supplering Telefonnotat - Fjelsted Fyns Sommerland
  456383/20
 • TIl JydskeVestkysten: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  456873/20
 • Fra borger - Ansøgning om boligundersøgelse, Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev
  456325/20
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr.: Snur-Om 3, 6230 Rødekro, 529-40265
  456644/20
 • Til Kirk Larsen & Ascinius: Bilag til "Vedr. status for undersøgelsen" - status for undersøgelsesresultater, sep. 2020
  456664/20
 • Til Kolding Kommune, Råstof, ansøgning om landzonetilladelse
  456518/20
 • Til borger - kvittering på boligansøgning, Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev.pdf
  456414/20
 • Til friluftsrådet: Råstoftilladelse matr. nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov
  455441/20
 • Til LIFA: kvitteringsmail
  465918/20

17. september 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Tilbagemelding til rådgiver om undersøgelser, Tommerup, lok.nr. 485-00510
  455422/20
 • Tillægsaftale
  455071/20
 • Fra DMR: Opdateret økonomi
  455168/20
 • Fra DMR: Opdateret økonomi
  455167/20
 • Fra Rambøll: Indledende oplæg til undersøgelser af byggefelt, matr.nr. 1gu, Tommerup,
  455030/20
 • RE: Fra Lodsejer, RÅSTOF, SV: Markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  454991/20
 • Fra Energinet, RÅSTOF, SV: Markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  454986/20
 • FRA SWECO: De lovede analyser vedr. RIT-3.6/3.6.1
  454744/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af ønske om påbudsvurdering af Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  455036/20
 • Fra MOE A/S: Tilbagemelding på kommentarer til oplæg, Kielgade 1, 5000 Odense C
  455051/20
 • Fra Borger, Henvendelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  454906/20
 • Fra COWI: Status for borearbejde
  453612/20
 • Fra DMR: Re: Budget, Dageløkkevej
  453148/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro.pdf
  454769/20
 • Fra projekt: meddelelse om påbegyndelse af projekt
  454439/20
 • content.pdf
  453820/20
 • Fra DMR, modtaget grundejer rapport vedr. 527-07501, Rødding Vestergade 16.pdf
  454333/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, SV: Markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  454988/20
 • Fra DXC: yder er lukket automatisk
  454374/20
 • Fra DMR, modgtaget nabo rapport vedr. 527-07501, Rødding Vestergade 18.pdf
  454325/20
 • Databeskyttelse raastofteamet.pdf
  453818/20
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. Grindstedforurening
  455609/20
 • Fra Langeland Kommune, Råstof, Afgørelse til ansøgning om skovetablering
  455214/20
 • Fra DMR, modtaget teknisk rapport, vedr. 527-07501, Rødding Vestergade 14-18.pdf
  454321/20
 • Fra DXC: yder er lukket automatisk
  454339/20
 • Fra kommune - Svar på høring om reduktion af reduktion af råstofgraveområde
  453816/20
 • Fra Orbicon A/S: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 15r Middelfart Markjorder, lok. nr. 445-00013
  454989/20
 • Fra borger - Råstofplan 2020 partshøring
  453216/20
 • Fra DMR, modtaget naborapport vedr. Rødding Vestergade 14.pdf
  454892/20
 • Fra Middelfart Kommune: Fund af forurening ved jordflytning, Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart
  455566/20
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel - Pamhulevej 56 - 6100 Haderslev
  455813/20
 • Fra Cowi, Teknisk rapport, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  456748/20
 • fra Varde kommune Tilladelse §19 MBL til midlertidig jordoplag, matr. 2m Sig By, Thorstrup i Varde Kommune
  456481/20
 • fra COWI, Grundejerrapport, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  456745/20
 • Fra Ditmer: DitmerFlex - Tilgængelighed
  457107/20
 • Fra Jord-ERFA Fyn: Referat, møde 08-09-2020 (web-møde)
  461038/20
 • Fra Kolding Kommune: Dialog med Kolding Kommune vedr forlængelse af miljøgodkendelse, Vranderupvej 46, Kolding
  457253/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang pr. 1. oktober 2020
  459512/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Tilfredshedserklæring, Antilopevej 5, Vejle
  463120/20
 • Fra Sloth-Møller A/S: Indledende forespørgsel vedr kortlægning, matr nr 5601a Sønderborg
  462927/20
 • Fra LIFA: supplerende oplysninger om tidligere markvejs opbygning, Lilleballevej 147, Almind
  465912/20
 • Fra Varde Kommune: Analyseresultater
  467173/20
 • Dagsorden: Møde i Styregruppen for Interreg 6A
  464744/20
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse - Høring
  463733/20

Udgående

 • Til Aabenraa Kommune, §8-høringssvar, Hærvejen 100, 6230 Rødekro
  455130/20
 • Til JENSEN 1916 ApS: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  455044/20
 • Til JENSEN 1916 ApS: Høring af V1-kortlægning af Grønnegyden 44, 5270 Odense N, matr.nr. 10d Lumby By, Lumby
  455043/20
 • Til JENSEN 1916 ApS: Bilag - V1-høring
  455042/20
 • Til Rambøll og Assens Kommune: Telefonnotat for samtale om undersøgelser, matr.nr. 1gu Tommerup
  455034/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  454908/20
 • Til Assens Kommune, RÅSTOF, SV: Markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  454996/20
 • Til interessenter, RÅSTOF, Markmøde vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  454985/20
 • Til Udbetaling Danmark: SV: Vedr. værditabsafværge 63681-42058, Adelgade 138, Bogense
  454212/20
 • Til Odense Kommune: Påbudsvurdering af Grønnegyden 44, 5270 Odense N?
  453964/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  454784/20
 • Til Vejle Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Staldgaardsgade 1, 7100 Vejle
  453833/20
 • Til facebookgruppen - svarpå spørgsmål om partsstatus - matr.nr.18a Barløse by,Barløse
  453845/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET LAMBERTSEN ApS: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  453507/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET LAMBERTSEN ApS: Bilag - V1-høring
  453505/20
 • Pjecer.pdf
  453508/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET LAMBERTSEN ApS: Høring af V1-kortlægning af Grønnegyden 42, 5270 Odense N, matr.nr. 10e Lumby By, Lumby
  453506/20
 • Til Odense Kommune + SKAT, Orientering om endelig V2-afgørelse, Østerbro 1, 5000 Odense C
  453406/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på V2, Østerbro 1, 5000 C.pdf
  453405/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Østerbro 1, 5000 Odense C.pdf
  453407/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  453244/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  453243/20
 • Til Odense Kommune, Orientering om ny høring pga. ny grundejer, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S
  453242/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  453241/20
 • Til Vejle Kommune - Spørgsmål vedr. maskinfabrik - MuligeV1-kortlægninger i Slelde
  459470/20
 • Til DMR: Budget, Dageløkkevej
  452908/20
 • Til Sminge ApS, V1-kortbilag, Sadelmagervej 22, 7100 Vejle.pdf
  453517/20
 • Til LIFA, Vedr. Arealoverførsel fra offentlig vej/sti til erhvervsejendom, matr.nr. 2bd Lilballe By, Eltang
  455220/20
 • Til Simge ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sadelmagervej 22, 7100 Vejle.pdf
  453518/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Raakjærsvej 16, Vejle.pdf
  453464/20
 • Til lægevagten: Opdateret Positivliste pr. 1. oktober 2020
  454128/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1 og 2, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C.pdf
  453706/20
 • Til Borger, Foreløbig afslutning af undersøgelsen på Trunderup 3, Kværndrup
  454336/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C.pdf
  453709/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  454396/20
 • Til borger, Udgår efter historiske oplysninger, Vardevej 26A, 26B, 26C, 7100 Vejle.pdf
  453974/20
 • Til ML innovation, Vedr. indledende undersøgelse af Slagtergade 7, Haderslev (nabo til tidl. renseri)
  455112/20
 • Til Fjordrækkerne ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst.pdf
  453362/20
 • Tl praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  454392/20
 • Til Borger, Kortbilag, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C.pdf
  453851/20
 • SV: Kort revision af liste for vederlagsfri udlevering af medicin - (tabl. MTX )
  454413/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Grønlandsvej 16, 5000 Odense C.pdf
  453850/20
 • Til borger - kvittering for svar på partshøring .Råstofplan 2020 journr. 20/36763.
  453774/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  454361/20
 • Til Fjordrækkerne ApS, V1-kortbilag, Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst.pdf
  453361/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Orientering om V2-afgørelse, Grønlandsvej 16, 5000 Odense C
  453849/20
 • Til borger 3, Udgår efter vurdering af historiske oplysnigner, Vardevej 30, 7100 Vejle.pdf
  454546/20
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 15r Middelfart Markjorder, lok. nr. 445-00013
  454951/20
 • til DTU svar på henv.: Rapporter vedr. punktkildeforureninger af chloridazon og dets nedbrydningsprodukter på Region Syddanmark - Gulleshøj
  454953/20
 • Til Orbicon A/S: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 15r Middelfart Markjorder, lok. nr. 445-00013
  455032/20
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 29, 5500 Middelfart, matr. nr. 15r, Middelfart Markjorder - mail nr. 2
  454970/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Ulkindvej 12, Give.pdf
  452928/20
 • Til Sminge ApS, V1-høring, Sadelmagervej 22, 7100 Vejle.pdf
  453519/20
 • Til virksomhed - Foreløbig vurdering af kabelanlæg i råstofinteresse- og graveområder
  454969/20
 • Til SDU, Designskolen og IBC Kolding: Underskrevet tillæg til Samarbejdsaftale om 'Sundhed, Kultur og Natur' vedr 'Unge og Trivsel i Fællesskaber'
  453720/20
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 29, 5500 Middelfart, matr. nr. 15r Middelfart Markjorder - mail nr. 3
  454982/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  454360/20
 • Til borger 2, Udgår efter vurdering af historiske oplysnigner, Vardevej 30, 7100 Vejle.pdf
  454544/20
 • til Borger svar på henv.: Rapporter vedr. punktkildeforureninger af chloridazon og dets nedbrydningsprodukter på Region Syddanmark - Hagenborgvej
  455070/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Ulkindvej 12, Give.pdf
  452930/20
 • Til apotekerne: Opdateret Positivliste pr. 1. oktober 2020
  453863/20
 • Til borger 1, Udgår efter vurdering af historiske oplysnigner, Vardevej 30, 7100 Vejle.pdf
  454543/20
 • Til Ejerforeningen Vardevej 26, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vardevej 26A, 26B, 26C, 7100 Vejle.pdf
  453973/20
 • Til Fjordrækkerne ApS, V1-høring, Seligmannsvej 15, 7120 Vejle Øst.pdf
  453363/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Raakjærsvej 16, 7100 Vejle.pdf
  453467/20
 • Til SANST: svar på yderligere spm. vedr Remisen 12.
  454245/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Orientering om endelig V1- og V2-afgørelse, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C
  453705/20
 • Til Brandt: Svar på henvendelse om lokalitet 561-04097 Darumvej 145A, 6700 Esbjerg
  455098/20
 • Til Vejle Kommune - Spørgsmål vedr. maskinfabrik - Spørgsmål til maskinfabrik - MuligeV1-kortlægninger i Slelde -
  459476/20
 • Til SANST: svar: aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076_mail 4
  457492/20
 • Til Aabenraa Kommune: Dialog vedr V2 jordforurening, Stadevej, Jyndevad
  458395/20

16. september 2020

Indgående

 • Fra DMR: Resultater fra flowtest. Fwd: Rapport AR-20-CA-20036732-01 vedr. 2019-1487 Glasvænget 9, Vissenbjerg. Lokation: 491-70120 att: Jesper S Jørgensen(JSJ)
  453669/20
 • Fra Udbetaling Danmark: SV: Vedr. værditabsafværge
  454210/20
 • FraAabenraa Kommune - svar vedr. bilag IV arter - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  453763/20
 • Fra Aabebraa Kommune - tilladelse til vejadgang - Matr. nr. 28 Søgård, Kliplev via Søgårds Mark
  454007/20
 • Fra Odense Kommune: Vil give besked når der er nyt i sagen, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450919/20
 • Fra DBS, Vedr. vurdering af kortlagt areal, Agervang 10 A m.fl., 6400 Sønderborg
  455079/20
 • Fra COWI: underskrevet kontrakt pulje 20
  450419/20
 • Fra COWI: underskrevet kontrakt pulje 20
  450416/20
 • Fra COWI: underskrevet kontrakt pulje 20
  450422/20
 • Fra COWI: Vedr. analyser
  450323/20
 • Fra Ingeniør'ne, Feltskemaer for udført undersøgelse, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  451723/20
 • Fra SØJ Politi: Kvittering for modtagelse af anmeldelse
  452838/20
 • Ørsted høringssvar Kollund 16-09-2020.pdf
  452087/20
 • Fra virksomhed - Kollund høringssvar
  452085/20
 • Fra SANST: yderligere spm. vedr Remisen 12.
  454240/20
 • Fra borger: vedr kemi lugt Ærøvej 10 6520 toftlund
  452768/20
 • VS: Ansøgning til Kulturpuljen - "En region i bevægelse” - jour.nr. 20/42808
  452508/20
 • Fra Vejle Kommune: Miljøvagtnotat for Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  451766/20
 • Fra ansøger: Tillæg til ansøgning
  453515/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning til nedrivning af silo på Vesthavnsvej 17, 7000 Fredericia
  453230/20
 • Fra Brandt: Anmodning aktindsigt på forurenet ejendom
  455065/20
 • Status Projekt PerspektivRegion
  454145/20
 • Fra Nordsøkommissionen: Draft NSC response to EU consultation on the future of transport
  453759/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  453133/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilpasning af oplæg til indeklimamålinger, bemærkninger til rådgiver, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  453567/20
 • Fra Odense Kommune, Oplysninger om aktiviteter efter 2008, Teknikvej 38-40, 5260 Odense S
  451759/20
 • Fra praksis: registrering af min. og max. tilmeldte
  450389/20
 • fra vejle kommune vedr opfyldelse af §8 vilkår Øster Snedevej 3, opfyldelse af vilkår.
  452382/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat - drøftelse af oplæg, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  450513/20
 • Fra SANST: yderligere spm. vedr Remisen 12.
  454238/20
 • Fra KIMO: Åbent brev til Miljøministeren – Økonomiaftale til oprensning af generationsforureninger
  456941/20
 • Fra Borger: Høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  456100/20
 • Fra Borger: Vedr. vejrøvænget 2, Fredericia
  456322/20
 • Høring over national klinisk retningslinje for systematisk perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner - frist 8. oktober
  455374/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Bilag - Underskrevet tilfredshedserklæring.JPG
  463124/20

Udgående

 • Til virksomhed - V2 kortlægning - ændret indsats.pdf
  452841/20
 • Til SKAT og kommunen - Kopi af V2 kortlægning efter jordforureningsloven.
  452840/20
 • Referat_styregruppemøde 16. september 2020.docx
  452734/20
 • PP_status 16. september 2020.pptx
  452735/20
 • Til styregruppen for røgfrie ungdomsuddannsler: Referat fra møde i styregruppen vedr. røgfrie ungdomsuddannelser
  452733/20
 • Til HedeDanmark, Råstof, SV: Skovrejsning inden for råstofinteresseområde på mart. 33c tilhørende ejendommen Stilundvej 19, 6621 Gesten.
  452086/20
 • Til Hededanmark, Råstof, SV: Skovrejsning inden for råstofinteresseområde på mart. 33c tilhørende ejendommen Stilundvej 19, 6621 Gesten.
  453081/20
 • Til Ingeniør'ne, Svar ang. praksis for poreluftprøver, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  451730/20
 • SV: Ansøgning - Ordinær kulturpulje
  450912/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om V0-brev sendt til grundejer, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450922/20
 • Til Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S: Orientering om mulig forurening på del af Mågevej 13, 5000 Odense C, matr.nr. 12ao Marienlund Hgd., Odense Jorder
  450896/20
 • Til Ejendomsselskabet Raahøj Hansen A/S: V0-brev
  450895/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om indledende kortlægsningsvurdering, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450839/20
 • SIP Region Syddanmark slutrapport.pdf
  450722/20
 • SV: Opfølgning på åbningsmøde med Region Syddanmark
  450720/20
 • Bilag slutrapport.pdf
  450721/20
 • Til Gartneriet Broløkke ApS: Bilag - V1-afgørelse, udkast
  450567/20
 • Til Gartneriet Broløkke ApS: Bilag - Kortbilag, udkast
  450568/20
 • Til Gartneriet Broløkke ApS: Høring af V1-kortlægning af del af Engsvinget 17, 5250 Odense SV, matr.nr. 8l og 8q Bellinge By, Bellinge
  450566/20
 • Til Gartneriet Broløkke ApS: Bilag - V1-høring
  450565/20
 • Til Esbjerg Kommune, Rykker for vurdering af påbudsmuligheder for PFAS, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  450371/20
 • Til COWI: Vedr. filtersætning
  449980/20
 • Til Borger, Svar på anmodning om materiale på sagen, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  452494/20
 • Til Annex, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skyttehusgade 14, 7100 Vejle.pdf
  450290/20
 • Til Boli.nu: Afgørelse - udgår inden
  452524/20
 • Til Fredericia Kommune. Kopi af afgørelse - udgår inden
  452547/20
 • Til praksis: mail med bekræftelse på ændring af max.grænse til 3600
  450952/20
 • Til praksis: registrering af min/max grænser, gr. 1-sikrede
  450418/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 2 ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Islandsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  450477/20
 • Til Varde Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Enghavevej 11, 6800 Varde
  451521/20
 • Til Rambøll. SV: Udbud af afværgeprojekt, Kolding Landevej 69, Fredericia - e-mail 1 af 2
  450105/20
 • Til Borger: Justering af V2-afgørelse, Enghavevej 11, 6800 Varde.pdf
  451435/20
 • Til SØJ Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone”.
  452837/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  450266/20
 • Til grundejer: Brev udgået inden kortlægning 19A 160920.pdf
  452074/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-justering.pdf
  451471/20
 • Til Amgen:: Vedr.: Besparelsespotentiale-lægemiddelrekommandationer for metastaserende kolorektalkræft
  452184/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  450993/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Selsbjergvej 34, 7120 Vejle Øst.pdf
  452755/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 2 ApS, V1-afgørelse, Islandsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  450479/20
 • Til Borger, Afgørelse om V1-kortlægning af Stubdrupvej 75, 7100 Vejle efter jordforureningsloven - Til borger, V1-afgørelse med bilag, Stubdrupvej 75, 7100 Vejle.pdf
  451720/20
 • Til Annex, V1-høring, Skyttehusgade 14, 7100 Vejle.pdf
  450288/20
 • Til virksomhed: høring V2-kortlægning m bilag, 410-81189. Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  451528/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  450044/20
 • til MST, bemærkninger til placering af boringer, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  452683/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Møllebyvej 20, 7110 Vejle.pdf
  451847/20
 • Til grundejer, kommune og vurdst.: afgørelse efter jordforureningsloven. V2 kortlægning af del af Kilen 10-16 og Mellemvej 30, 6200 Aabenraa
  450062/20
 • Til DAN-FLEX HOLDING, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Valdemar Poulsensvej 1, 7100 Vejle.pdf
  450852/20
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for miljøvagtnotat for Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  451772/20
 • Til Vejle KOmmune: Bemærkninger til Slutdokumentationsrapport
  452730/20
 • Til EDC-mæglerne: Svar vedr Hejbøl Maskinstation, Krusbjergvej 6a, Ølgod
  452781/20
 • Til Kolding Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  450269/20
 • Til Borger: Kommentarer til høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  450901/20
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for varsling af påbud om undersøgelse af jordforurening på Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  451758/20
 • Til borger - Skema til ansøgning om boligundersøgelse, Sankt Jørgens Vej 1, 6100 Haderslev
  452271/20
 • Til virksomhed - Kvittering for høringssvar - Kollund
  452148/20
 • Kort revision af liste for vederlagsfri udlevering af medicin - MTX
  454418/20
 • Til Danske Regioner, Råstof, råstofredegørelsen 2020
  453331/20
 • Til Fredericia Kommune: SV: §8 ansøgning til nedrivning af silo på Vesthavnsvej 17, Fredericia
  453240/20
 • Til projekt: projektforlængelse pga. corona
  450648/20
 • Til Restato: Svar vedr Faaborgvej 41a, Odense SV
  452784/20
 • Til DAN-FLEX HOLDING, V1-høring, Valdemar Poulsensvej 1, 7100 Vejle.pdf
  450858/20
 • Til grundejer, kommune og vurdst.: afgørelse efter jordforureningsloven. V2 kortlægning af del af Kilen 10-16 og Mellemvej 30, 6200 Aabenraa
  450076/20
 • Til Annex, V1-kortbilag, høring, Skyttehusgade 14, 7100 Vejle.pdf
  450289/20
 • Til DAN-FLEX HOLDING, Kortbilag til V1-høring, Valdemar Poulsensvej 1, Vejle.pdf
  450850/20
 • til Odense Kommune - status for §8-sag 2016? - boliger, Finlandsgade 9-11, Stenfiskerkajen
  450617/20
 • Til Sloth-Møller A/S: Svar på forespørgsel vedr. Lokalitetsnr. 541 - 10032, Matrikel 1443 Tønder, Tønder - Kongevej 38, 6270 Tønder
  452788/20
 • Til projekt: accept af projektforlængelse
  452759/20
 • Til NIRAS. SV: TILBUD. Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia. Tilbud på projektering og tilsyn med etablering og udførelse af afværgeforanstaltninger efter jordforureningsloven. NIRAS 15.09.20
  450101/20

15. september 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 tilsynsbrev 2020 affald
  453496/20
 • Fra Odense Kommune: Ønske om kortlægningsvurdering af Grønnegyden 42 og 44, 5270 Odense N
  453527/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 mail om indendørs afløb
  453495/20
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om kortlægningsvurdering af Grønnegyden 42 og 44, 5270 Odense N
  453494/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 44 miljøtilsyn 2015
  453528/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 miljøtilsyn 2015
  453497/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 44 billeder fra tilsyn 2015
  453530/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 analyse drikkevand 2020
  453501/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 billeder fra miljøtilsyn 2015
  453499/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 analyse drikkevand 2015
  453500/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Grønnegyden 42 - Oversigtskort afløb
  453498/20
 • Fra Vejle Kommune - vedr. indvindingsboring og indvinding under grundvandsspejl
  456153/20
 • Svar fra John
  448495/20
 • Fra facebookgruppen - spørgsmål om partsstatus - matr.nr.18a Barløse by,Barløse
  453835/20
 • Fra MOE, Henv. vedr. kortlægning, matr.nr. 1q Kolding Markjorder
  455072/20
 • Fra Formpipe: Kvittering for modtagelse af USB med fejlliste 1
  449881/20
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  450153/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450508/20
 • OK FYS -formandsskab
  449933/20
 • Fra EDC-mæglerne: Foresp vedr Krusbjergvej 6a, Ølgod
  452780/20
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  450151/20
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450613/20
 • OK Fra formandsskab
  449930/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450025/20
 • Fra Sloth-Møller A/S: Foresp vedr kortlægningsmateriale, Skibbroen, Tønder
  452787/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450023/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450491/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450511/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450021/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450509/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450494/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450504/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450014/20
 • Fra Tietgen: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450645/20
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450592/20
 • Fra Tietgen: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450655/20
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450608/20
 • Fra Tietgen: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450653/20
 • Fra Tietgen: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450659/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450027/20
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  450150/20
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  450147/20
 • Ansøgning til RS - en region i bevægelse
  450158/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450019/20
 • Fra DMR: Anmodning om kortlægningsbrev og historik, Grønnevangen 56, Paarup
  452776/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450497/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Mail med §8 tilladelse, Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg
  449932/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Skriftlig høring i Det Rådgivende Udvalg: tre specialeplanssager vedr. hhv. børnehjertekirurgi, dermatologi-venerologi i Region Nord samt endovaskulær behandling af thorakale og abdominale aortasygdomme
  450818/20
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450602/20
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. Etablering af Sønder Vold
  453447/20
 • Fra Orbicon A/S: Forespørgsel på jordforureningsmateriale for matr.nr. 15r, Middelfart Markjorder, Gl. Banegårdsvej 29, 5500 Middelfart
  454071/20
 • Fra Odense Kommune: §8 tilladelse, etablering af stikledninger, Middelfartvej 115 og 115B, 5200 Odense V
  453484/20
 • Fra Middelfart Kommune: Ændring af vilkår i lovliggørende § 8 tilladelse, Jernbanegade 2d mfl, 5500 Middelfart
  453397/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  449083/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449433/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  449080/20
 • Fwd: Besøgsrestriktion til Esbjerg Sygehus
  449830/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449425/20
 • Fra projekt: meddelelse om udsættelse til 2021 pga. corona
  449213/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448706/20
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. 515-20002, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev.pdf
  449322/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449426/20
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449029/20
 • Psykologer - Månedsstatistik, juli 2020
  448105/20
 • scannet sag fra landsarkiv 8-76-1-621-6-93
  448306/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  449072/20
 • Fra DMR, modtaget teknisk rapport, vedr. 515-20002, Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev.pdf
  449329/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449424/20
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450587/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450005/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Alrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  450851/20
 • Fra Vejen Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  450156/20
 • Fra Tietgen: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450662/20
 • Fra Rosborg Gymnasium & HF: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450515/20
 • Fra IBC Fredericia: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  450013/20
 • Fra Restato: Foresp vedr Faaborgvej 41a, Odense SV
  452783/20
 • Fra projekt: invitation samt oversigt over produktioner
  451853/20
 • OK kommuner
  449936/20
 • Fra Vejle Kommune: Varsling af påbud om undersøgelse af jordforurening på Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  450438/20
 • Fra Orbicon: Nørregade Rapport med bilag komprimeret.pdf
  449786/20
 • Fra Orbicon: Nørregade rapport med bilag.pdf
  449785/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  449087/20
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449031/20
 • Ansøgning
  448413/20
 • Fra Orbicon: Rapport 150920
  449782/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  449085/20
 • Fra system:yder 040150 er lukket automatisk.
  449686/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449429/20
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449034/20
 • Fra repræsentant i FMK arbejdsgruppe - tilbagemelding om mødedeltagelse
  449314/20
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449033/20
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  449027/20
 • Fra Haderslev Kommune:: Forespørgsel vedr øgede materialemængder - § 19 og 8, Skydstrup Flyveplads
  461483/20
 • Indsatslederne: Medieaftale, udkast
  455799/20
 • Fra DMR: Revideret oplæg og økonomi, Ravnebjerggyden 114
  456005/20
 • Fra Vej Kommune: Orientering om åben afbrænding af affald
  458715/20
 • Fra Vejle Kommune: Påbud om undersøgelse
  459233/20
 • Kvittering fra PLO
  466691/20
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH 4. kvartal 2019
  466076/20

Udgående

 • Til Assens Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt samt forespørgsel om kopi af tidligere tilladelse, Trævænget 14, Vissenbjerg, lok.nr. 491-90005
  449604/20
 • Til MOE A/S: Kommentarer til miljøhistorisk redegørelse og oplæg til undersøgelse, Kielgade 1, 5000 Odense C
  449145/20
 • Til Home - Esbjerg, Svar på forespørgsel om undersøgelsesrapporter på Tamhøjvang 3, Ølgod
  449271/20
 • Til MOE: henv vedr. afkortlægning 621-00633 Kolding Havn (slambassin)
  448376/20
 • Til Odense Bys Museer, RÅSTOF, kvittering og spørgsmål om videresendelse af høringssvar matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  448290/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Orientering om høringssvar fra museet matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  448287/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET 1.6.2013 A/S: V2-kortlægning af en større del af Odensevej 45, 5750 Ringe, matr.nr. 22a Rynkeby By, Ringe
  448242/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET 1.6.2013 A/S: Bilag - V2-afgørelse
  448241/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET 1.6.2013 A/S: Bilag - Boligerklæring
  448244/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET 1.6.2013 A/S: Bilag - Kortbilag
  448243/20
 • Til facebookgruppen - svar på spørgsmål om proces - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  453823/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Alrøvænget 8, 7000 Fredericia
  450862/20
 • Til DMR: Kortælgningsmateriale, Grønnevangen 56, 5210 Odense NV, Odense Kommune, matr. nr. 7ge Paarup By, Paarup
  452777/20
 • Til Vejen Kommune: Orientering om undersøgelse 150920.pdf
  449783/20
 • Til ejerforeningen, V1-høring, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448349/20
 • TIl borger - boligerklæring, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  449097/20
 • Til borger 2, V1-høring, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448313/20
 • Til Trekantområdet: vedr. Bæredygtig industri som karrievej
  448074/20
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. september 2020
  449711/20
 • Til borger 4, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448341/20
 • Til borger 2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448317/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teknikvej 36, 5260 Odense S.pdf
  449131/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Langelinie 26A og 26B, Vejle.pdf
  448369/20
 • Til borger - bilag til V2-høring, kortbilag, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  449086/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Orientering om endelig afgørelse, Teknikvej 36, 5260 Odense S
  449129/20
 • Til Holmskov og Co, V1-høring, Vestre Engvej 18, Diget 1, Nordås 2, 7100 Vejle.pdf
  449178/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-kortlægning, Havrebakken 3, 7323 Give
  449106/20
 • Til Vejle kommune - Høring om påbudsmuligheder, Havrebakken 3, 7323 Give
  449109/20
 • Til projekt: kvittering for mail om udsættelse
  449250/20
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  449075/20
 • Til Esbjerg Kommune, Vej og Park: Afgørelse, del af matr. 165 udgår inden kortlægning, 561-32041.pdf
  449054/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Teknikvej 36, 5260 Odense S.pdf
  449130/20
 • Til Holmskov og Co, V1-kortbilag, høring, Vestre Engvej 18, Diget 1, Nordås 2, 7100 Vejle.pdf
  449175/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  448180/20
 • Til borger 4, V1-høring, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448333/20
 • Til borger - V2-høring, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  449066/20
 • Til ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448357/20
 • Til borger 1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448303/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  449720/20
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Slotsgade 17, Haderslev på grund af forurening på nabogrunden - Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Slotsgade 17, Haderslev.pdf
  449835/20
 • Til Holmskov og Co, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestre Engvej 18, Diget 1, Nordås 2, 7100 Vejle.pdf
  449177/20
 • Til borger 3, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448326/20
 • Til borger 3, V1-høring, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448325/20
 • Til borger 1, V1-høring, Langelinie 26A og 26B, 7100 Vejle.pdf
  448296/20
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, grundejer_del, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  449103/20
 • Til Version2: Svar på aktindsigt
  449232/20
 • Til Kolding Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  448185/20
 • Optagelsestal for ungdomsuddannelserne i Syddanmark
  449727/20

14. september 2020

Indgående

 • Fra facebookgruppen - spørgsmål til proces - matr.nr.18a Barløse by,Barløse
  453812/20
 • Fra Odense Bys Museer, RÅSTOF, Udtalelse om arkæologiske interesser matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune.pdf
  448197/20
 • Fra Odense Bys Museer, RÅSTOF, Mail med myndighedshøringssvar matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  448198/20
 • Fra DMR: Resultater flow test Fwd: Rapport AR-20-CA-20035205-01 vedr. 2019-1487 Glasvænget 9, Vissenbjerg. Lokation: 491-70120 att: Jesper S Jørgensen(JSJ)
  448948/20
 • Fra Borger, Aktindsigt - Egevej 2 Aabenraa.msg
  447499/20
 • Opdateret aktivitetsoversigt 140920
  447622/20
 • SV: Vedr. anmodning om redegørelse og dokumentation til forundersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser
  447215/20
 • Fra DMR, Revideret undersøgelsesoplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  457578/20
 • Fra Trefor: Seneste rapport på MTBE fra 125.197
  447176/20
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til rådgiver til undersøgelsesoplæg for Mosevænget 18, Odense N
  446862/20
 • Telefonhenvendelse: Industrivænget 2, 5700 Svendborg
  446398/20
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om addresat er rykket for påbegyndelse af påbud, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  446838/20
 • Korrespondace mlm Svendborg Kommune til Rådgiver, Undersøgelsesomfang, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  445192/20
 • Fra niras: Oplæg, 410-81163, Rugårdsvej 146 - endeligt oplæg
  446557/20
 • Fra borger - dokumentation ved fotos
  447389/20
 • Fra Healthcare DENMARK: mødemateriale fra bestyrelsesmøde d. 4. september hos Novo Nordisk
  449283/20
 • Fra DMR, modtaget naborapport vedr. 527-20001 Frøsvej 7, 6630 Rødding.pdf
  449263/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  448691/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til nedrivning og fjernelse af forurening
  447911/20
 • Fra DMR A/S: Re: Kommunens bemærkninger til regionens kommentarer til oplægget til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  448017/20
 • Psykologer - Månedsstatistik, juli 2020 - Månedsstatistik vederlagsfri angst og depression 0720.xlsx
  448118/20
 • Fra DMR, modtaget teknisk rapport, vedr. Frøsvej 5 , 6630 Rødding.pdf
  449275/20
 • fra Odense Kommune - ikke udnyttet §8-tilladelse. Vesterbro 9B (lejl. 8), §8-tilladelse?
  450118/20
 • Bilag fra Odense Kommune SV: Projekt sat i bero.PDF
  450129/20
 • Fra DMR, modtaget Grundejerrapport vedr. Frøsvej 5 , 6630 Rødding.pdf
  449268/20
 • Fra DMR - Rapporter for indledende undersøgelse, Havrebakken 3, 7323 Give
  448401/20
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om tillæg til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 branderup
  447952/20
 • Månedsstatistik, juli 2020 - Månedsstatistik for psykologer, 0720.xlsx
  448112/20
 • Fra Orbicon: Tilbud moniteringsboring
  449780/20
 • Fra repræsentant i arbejdsgruppen om FMK - varlser nyudpegning
  449144/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Orientering" - Tillæg til 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup
  447954/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  447975/20
 • Psykologer - Månedsstatistik, juli 2020 - Månedsstatistik angst og depression 0720.xlsx
  448117/20
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk
  448163/20
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Grundejerrapport, Åvej 4, Gram,
  453256/20
 • Fra borger: henv, Jordundersøgelse på Frørupvej 29A, 6070 Chr.feld. Jnr. 11/1377.
  455107/20
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Tekniskrapport, Åvej 4, 6510 Gram
  453262/20
 • Fra Fonden Syddanske Forskerparker: Uddybende oplysninger ift. aflysning af TechBlast
  452771/20
 • fra DMR - Re: Odensevej 51, 56000 Faaborg. Forslag til supplerende undersøgelse ved kapel/obduktionsrum
  450099/20
 • Fra borger - Kvittering Vedrørende partshøring om evt. udtagning af arealer af graveområde ved Kollund
  454133/20
 • Fra LIFA, Spørgsmål om arealoverførsel fra offentlig vej/sti til erhvervsejendom, matr.nr. 2bd Lilballe By, Eltang
  455223/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Mail fra DMR vedr. jordprøvetagning, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø
  460727/20
 • Fra Social og Indenrigsministeriet: Vedr. lånedispensation til energiinvesteringer
  447482/20
 • Fra DXC: yder er lukket automatisk
  445555/20
 • 6.jpg
  447430/20
 • 4.jpg
  447427/20
 • 3.jpg
  447426/20
 • ressourcer tilbage.png
  447421/20
 • 10.jpg
  447416/20
 • 9.jpg
  447414/20
 • BilagHøringssvarMuseum.pdf
  445305/20
 • 5.jpg
  447428/20
 • 7.jpg
  447432/20
 • 13.jpg
  447420/20
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  446649/20
 • Omorganisering af det regionale fællesdrev (KPO_mappe)
  447756/20
 • Høring: Vejledning til læger om gratis influenzavaccination
  447386/20
 • 12.jpg
  447419/20
 • Omorganisering af det regionale fællesdrev (Fælles_KPO_mappe)
  447720/20
 • 8.jpg
  447411/20
 • 1.jpg
  447422/20
 • Fra Sønderborg Kommune: SV: §8-høringssvar for Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg, matr. 16 Snogbæk ejerlav, Sottrup, lok.nr. 540-81372
  447757/20
 • 11.jpg
  447431/20
 • 2.jpg
  447423/20
 • Borger: Klage over jeres kørsel
  464935/20
 • Borger: Svar på opklarende spørgsmål
  464955/20

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om V1 høring, Hulvej 31b, matr. nr. 27aa, lok. 561-32041
  447783/20
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Søby havn
  447647/20
 • Til Tønder Kommune, Accept af afgørelse samt spm. t. undersøgelsespåbud, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  447614/20
 • Til Ærø Kommune: Bilag - Kortbilag
  447593/20
 • Til Ærø Kommune: Areal udgår af kortlægningen, Søby Havn, Matr. nr. 77a Søby By, Søby
  447588/20
 • Til Ærø Kommune: Bilag - Udgået af kortlægningen
  447594/20
 • Til DJ Miljø og Geoteknik, Svar på aktindsigt - Egevej 2, Aabenraa
  447522/20
 • Svar på henvendelse: Vedr. lok. nr. 479-00051, Industrivænget 2, Svendborg
  446405/20
 • Til COWI: Kopi af rapport: Storebæltsvej i Nyborg lok. nr. 449-00005
  450771/20
 • Til Tønder Kommune: Regionens bemærkninger til sagsstatus efter dom, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  445539/20
 • Til Svendborg Kommune, Kvittering for undersøgelsesomfang, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  445197/20
 • Orientering om etablering af regional demensstyregruppe
  448493/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle
  447979/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  447244/20
 • til Odense Kommune - status mht. dokumentation for renseri, Vesterbro 9B (lejl. 8), §8-tilladelse?
  446243/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 410-81486, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  445354/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Vestbanevej 19, 7100 Vejle.pdf.pdf
  447178/20
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til §8 tilladelse, Middelfartvej 115 og 115 B, 5200 Odense V
  446364/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  447240/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: Vedr. forespørgsel om ændring af vilkår i lovliggørende § 8 tilladelse, Jernbanegade 2d mfl, 5500 Middelfart
  448045/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tårnvej 94A-B, 96A-C, 98, 100, 7100 Vejle.pdf
  446102/20
 • Til borger, V1-høring, Tårnvej 94A-B, 96A-C, 98, 100, 7100 Vejle.pdf
  446111/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Tårnvej 94-98, Vejle.pdf
  446097/20
 • til DMR og FMKommune - Odensevej 51, 56000 Faaborg. Forslag til supplerende undersøgelse ved kapel/obduktionsrum
  445043/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  447270/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  445565/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  447212/20
 • Til borger - kvitterring og spørgsmål -Turup
  447275/20
 • Toil borger - kvittering for svar Partshøring vedr.- journal nr. 20/36763
  447162/20
 • Til praksis: åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  447208/20
 • Til Esbjerg kommune: SV: Parcelvej 6 kladde, tilladelse_CaseNo20-19786_3992919_v1
  445211/20
 • Til kommune og Skat: Kopi af Rapporter og V2-kortlægning, 410-81486, Middelfartvej 272. 5464 Brenderup Fyn
  445359/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  447272/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tårnvej 94A-B, 96A-C, 98, 100, 7100 Vejle.pdf
  446130/20
 • Vedr. anmodning om redegørelse og dokumentation til forundersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser.pdf
  446515/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. september 2020
  447198/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  446167/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Tårnvej 94-98, Vejle.pdf
  446125/20
 • fra FMKommune - Odensevej 51, 5600 - Undersøgelse ved kapel
  445750/20
 • Til borger, V1-høring, Tårnvej 94A-B, 96A-C, 98, 100, 7100 Vejle.pdf
  446134/20
 • Forlængelse af frist -Vedrørende partshøring om evt. udtagning af arealer af graveområde ved Kollund
  445466/20
 • Til ES2020: V1 høring inkl. bilag, Hulvej 31b, matr. nr. 27aa
  447759/20
 • Til borger: Udgår inden kortlægning efter oprensning, Rynkeby Bygade 20 A-B, 5350 Kerteminde
  446154/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  446078/20
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  447173/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  447271/20
 • Til borger, V1-høring, Vestbanevej 19, 7100 Vejle.pdf
  447181/20
 • Til projekt: vedr. revision
  445680/20
 • til Odense Kommune - mere i denne sag? - SV: §8-høringssvar - regnvandsbassiner mm - Zachariasvænget 22A
  446151/20
 • Til praksis: åbnet for tilgang af gr. 1-sikrede
  446161/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  446069/20
 • Til Sønderborg kommune: SV: §8-høringssvar for Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg, matr. 16 Snogbæk ejerlav, Sottrup, lok.nr. 540-81372
  447766/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestbanevej 19, 7100 Vejle.pdf
  447179/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  445567/20
 • Til projekt: vedr. projektperiode
  446132/20
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Parcelvej 6, 6710 Esbjerg V, Matr. nr. 5cs, Fovrfeld By, Guldager, lok. nr. 561-04115
  445228/20
 • Til borger: Bilag, kortbilag, Udgår inden kortlægning, Rynkeby Bygade 20 A-B, 5350 Kerteminde
  446165/20
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1 . oktober 2020
  447260/20
 • Vedr. anmodning om redegørelse og dokumentation til forundersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser
  446513/20

13. september 2020

Indgående

 • SV: Orientering om demensstyregruppe til følgegruppen for behandling og pleje
  444951/20
 • Fra borger - svar på partshøring Fjelsted
  445777/20
 • 1599577456.pdf
  445781/20
 • Fra borger - partshøringssvar -Råstoflpan i Turup
  447284/20
 • ATT00001.htm
  445786/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448743/20
 • Fra Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448570/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448750/20
 • Fra Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448540/20
 • Fra Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448536/20
 • Fra repæsentant i arbejdsgruppen om FMK - udgår af gruppen
  449148/20
 • Fra Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448573/20
 • Fra Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448547/20

12. september 2020

Udgående

 • Fra borger - bemærkngninger vedrørende Partshøring for området Fæstede
  445690/20

11. september 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune til Ingeniør'ne, Kommunens og regionens bemærkninger til udført undersøgelse og oplæg til supplerende undersøgelser, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  445248/20
 • Halvårlig statusrapport STEM Escape Room Esbjerg Gymnasium
  444737/20
 • Regnskabsskema 1. semester - STEM Escape Room Esbjerg Gymnasium.xls
  444736/20
 • Halvårlig opfølgning - STEM Escape Room Esbjerg Gymnasium.doc
  444738/20
 • Fra Orbicon: Ønske om telefonsamtale, Bogense dige
  444334/20
 • Fra DMR: Resutater fra flowtest Fwd: Rapport AR-20-CA-20034608-01 vedr. 2019-1487 Glasvænget 9, Vissenbjerg. Lokation: 491-70120 att: Jesper S Jørgensen(JSJ)
  448957/20
 • Fra Varde Kommune, Råstof, VS: HØRING vedr. skovrejsning på matr.nr. 2am Søndersig By, Lunde
  453052/20
 • Fra Varde Kommune, Råstof, VS: HØRING vedr. skovrejsning på matr.nr. 2am Søndersig By, Lunde
  453078/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Vedr. påbudsmulighed" - Udkast - Afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud.pdf
  444555/20
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. påbudsmulighed, Algde 28, 6780 Skærbæk
  444554/20
 • Fra borger - henvendelse vedr. lok. 621-00563
  443923/20
 • Fra Svendborg Kommune, Revideret oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  445167/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Mågevej 13 Kommentar på jordweb
  450832/20
 • Fra Odense Kommune: Kopi af materiale fra JordWeb, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450831/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Mågevej 13 kortbilag
  450833/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Påbud (påklaget)
  444322/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - OBU udbedret
  444320/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast (fristforlængelse)
  444323/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Lukning af påbudssag efter Jordforureningsloven, Nyvej 15, 5772 Kværndrup
  444318/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Dialog med regionen
  444319/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat (afgrænsende undersøgelse)
  444324/20
 • Fra DGE: Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg - Rapport, endelig
  442412/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. 537-30005 Store Rådhusgade 2, 6400 Sønderborg.pdf
  444721/20
 • Fra DGE: Bilag - Grundejerdel - Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81204.pdf
  442417/20
 • Fra DGE: Bilag - Teknisk rapport - Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg, lok.nr. 450-81204.pdf
  442419/20
 • Fra DMR - Tegning af undersøgelsesoplæg
  442496/20
 • Svar til partshøring.docx
  443884/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Mellemgade 2-32, 6400 Sønderborg.pdf
  444716/20
 • Fra NIRAS, modtaget Teknisk rapport vedr. 537-30005 Store Rådhusgade 2, 6400 Sønderborg.pdf
  444714/20
 • Interreg-udvalg: Beslutninger ved skriftlig afstemning fra 27.8. til 10.9.2020
  442732/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapportvedr. St. Rådhusgade 4, 6400 Sønderborg.pdf
  444719/20
 • Fra Borger - svar på Partshøring råstofplan 2020
  443883/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Mellemgade 3 og 5, 6400 Sønderborg.pdf
  444718/20
 • Fra Praksis: anmodning om lukkegrænse på 3200 patienter
  442504/20
 • Fra virksomhed - forespørgsel om aktindsigt
  443974/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kommunens bemærkninger til regionens kommentarer til oplægget til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  444240/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse,Beldringevej 122, 5270 Odense N.pdf
  442400/20
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  442593/20
 • Fra prisvinder: Ang. Frivillighedsprisen
  444102/20
 • Fra prisvinder: Ang. frivillighedsprisen
  444153/20
 • fra FMKommune til rådgiver - SV: Faaborg Sygehus, Odensevej 51, 56000 Faaborg. Forslag til supplerende undersøgelse ved kapel/obduktionsrum
  445016/20
 • Fra Sønderborg Kommune. sagen OK station, Søndre Landevej 225, 6470
  445101/20
 • SfFra projekt: spørgsmål vedr. afslutning af projekt.
  446123/20
 • Fra Niras: Oplæg, 461-70189, Lundsgårdsvej 27 - endeligt oplæg
  445913/20
 • Lånebrev til Region Syddanmark vedr. Nyt Universitetshospital i Odense.pdf
  447487/20
 • Henvendelse vedr. Baunevej 16, Snoghøj, 7000 Fredericia -
  445702/20
 • Fra niras: Oplæg, 450-81241, Aldershvilevej 10 - endeligt oplæg
  445928/20
 • Fra Agder Fylkeskommune: Invitation to plenary meeting of NSC Transport group 19 - 20 October
  447604/20
 • Til UnoX - DMR orienterer om forventet placering af boringer
  449919/20
 • Fra projekt: anmodning om projektforlængelse
  452757/20
 • Fra borger - supplerende bemærkning Partshøring råstofplan 2020
  453947/20
 • Fra Fredericia kommune: Notat - Etablering af Sønder Vold.pdf
  453450/20
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 1 Foreløbige koter for Sønder Vold.pdf
  453453/20
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 4 Placering af boringer.pdf
  453456/20
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 3 Situationsplan med forureningsforhold.pdf
  453455/20
 • Fra borger - supplerende kommentar Partshøring råstofplan 2020
  453920/20
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 2 Snit i Sønder Vold.pdf
  453454/20

Udgående

 • SV på henvendelse: Baunevej 16, Snoghøj, 7000 Fredericia -
  445707/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg, Mosevænget 18, Lumby
  444225/20
 • Til Odense Kommune: Bilag - dronefoto af ejendom
  444226/20
 • Korrespondace m. Svendborg Kommune, Diskussion om undersøgelsesomfang, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  445177/20
 • Til virksomhed - svar på forespørgsel vedr. aktindsigt
  443975/20
 • Til borger - info vedr. konsekvenser af forurening + fremsendelse af materiale.
  443925/20
 • Til DMR, Orientering om kortlægningsafgørelse, Storegade 97A, 6100 Haderslev
  442634/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Storegade 97A, 6100 Haderslev.pdf
  442633/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Storegade 97A, 6100 Haderslev.pdf
  442632/20
 • Til SKAT + Haderslev Kommune, Kortlægningsafgørelse, Storegade 97A, 6100 Haderslev
  442631/20
 • Til DMR og Haderslev Kommune, Kvittering og oplysning om kommende afgørelse, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442382/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukkegrænse for patienter
  442513/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  444358/20
 • til Borger Bilag med Udkast til afgørelse om V2 Hagenborgvej 3, 5871 Frørup
  443058/20
 • Til Borger. Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  444338/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 9, VE, V1-afgørelse, Islandsvej 9, 7100 Vejle.pdf
  442300/20
 • Til prisvinder: Ang. Frivillighedsprisen
  444095/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8E (hovedejer), 5800 Nyborg.pdf
  444321/20
 • Til PW Holding, V1-afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  444024/20
 • Til Haderslev Kommune og SKAT: Kopi af V2 afgørelse Badstuegade 2a, 3a, 6100 Haderslev, 515-50010.pdf.pdf
  444268/20
 • til projekt: svar vedr. tidspunkt for regnskabsaflæggelse
  442664/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  444315/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  444284/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: Kommunens bemærkninger til regionens kommentarer til oplægget til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  444253/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  444372/20
 • Til HHH Holding, V1-afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  444027/20
 • til Nyborg Kommune Til orientering -en del af grunden Hagenborgvej 3, 5871 Frørup er fortsat forurenet
  443034/20
 • Til Vejle Fjernvarme, Kortbilag til V1-afgørelse, Svendsgade 137, Vejle.pdf
  443085/20
 • Til PW Holding, V1-kortbilag, afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  444026/20
 • Til projekt: Svar vedr. udsættelse grundet corona
  442784/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8F, 5800 Nyborg.pdf
  444336/20
 • Fra og til borger - Partshøring råstofplan 2020
  444109/20
 • Til LIFA: SV vedr. matrikelsammenlægning
  444753/20
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  444395/20
 • Til Borgere: Bilag - Udkast til boligerklæring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  444384/20
 • Til 2SØ Gruppen ApS: Bilag, Bilag til V1-afgørelse, udvalgt historisk materiale, Prinsensgade 31, 7000 Fredericia
  444194/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  444297/20
 • Til PEH1: Afgørelse - del af jeres grund er forurenet, inkl. bilag, 515-50010.pdf.pdf
  444193/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8A, 5800 Nyborg.pdf
  444281/20
 • til Borger Bilag med Undersøgelsesrapport Hagenborgvej 3, 5871 Frørup
  443075/20
 • Til Nordfyns Kommune: Vedr. resultat af udført undersøgelse, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø
  442431/20
 • Til projekt: svar vedr. frist for regnskab
  442953/20
 • Til Vejle Fjernvarme, V1-afgørelse, Svendsgade 137, 7100 Vejle.pdf
  443090/20
 • Til Borgere: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  444376/20
 • Til HHH Holding, V1-kortbilag, afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  444023/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Storegade 97A, 6100 Haderslev
  442544/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  444343/20
 • Til Saxum holding ApS, V1-afgørelse, Islandsvej 5, 7100 Vejle.pdf
  442720/20
 • Til Fredricia Havn Ejendomme i AS: V1 varsel
  444743/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  444353/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  444308/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 9, VE, V1-kortbilag, afgørelse, Islandsvej 9, 7100 Vejle.pdf
  442299/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8E (medejer), 5800 Nyborg.pdf
  444327/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8D, 5800 Nyborg.pdf
  444314/20
 • Til Borger - Kvittering- Partshøring råstofplan 2020
  443890/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Niels Bohrs Vej 7, Vejle.pdf
  442982/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  443119/20
 • til Borger Høring om ændret offentlig indsats ved Hagenborgvej 3, 5871 Frørup
  443045/20
 • Til Trefor El-Net AS: V1 varsel
  444741/20
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens bemærkninger til oplægget til undersøgelser på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  444230/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  444342/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8H, 5800 Nyborg.pdf
  444347/20
 • Til borger - Udgår efter indledende undersøgelse med bilag, Rudmevej 133, 5750 Ringe
  444649/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8E, 5800 Nyborg.pdf
  444331/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8B, 5800 Nyborg.pdf
  444291/20
 • til Borger bilag med boligerklæring Hagenborgvej 3, 5871 Frørup
  443066/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8C, 5800 Nyborg.pdf
  444304/20
 • Til 2SØ Gruppen ApS: V1-høring, Prinsensgade 31, 7000 Fredericia
  444166/20
 • Til DMR: Svar vedr. de udførte undersøgelser, Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  444481/20
 • Til prisvindere: Ang. Frivillighedsprisen
  443858/20
 • Til Fredericia Kommune og Skat: Kopi af V1 varsel
  444755/20
 • Til 2SØ Gruppen ApS: Bilag, V1-afgørelse, udkast, Prinsensgade 31, 7000 Fredericia
  444178/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle.pdf
  442998/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse Ansgarsvej 8I, 5800 Nyborg.pdf
  444366/20
 • Til Saxum holding ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Islandsvej 5, 7100 Vejle.pdf
  442717/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  443122/20
 • Til 2SØ Gruppen ApS: Bilag, Kortbilag, V1, Prinsensgade 31, 7000 Fredericia
  444186/20
 • Til KL: vedr. Unge med kant
  445221/20
 • Til borger - Yderligere soærgsnpk Partshøring råstofplan 2020
  453989/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  450069/20
 • Til Fonden Syddanske Forskerparker: uddybende oplysninger vedr. aflysning af TechBlast
  452770/20
 • Til Borger: V2-høring, Ansgarsvej 8G, 5800 Nyborg.pdf
  450040/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Ansgarsvej 8A-I, 5800 Nyborg.pdf
  450061/20
 • Til Tønder Kommune: Regionens § 8a høringssvar til nyt udkast til tillæg til § 8- tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup, lok. 525-40025
  447948/20
 • Til Rambøll: Diaolog vedr oplæg til undersøgelse af Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  457236/20
 • Til Franck Miljøteknik: Kommentarer til GeoGis kontrolrapport - Bystævnevej
  464818/20

10. september 2020

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2020-03-25 - Snak m DMR om diverse
  444370/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 fra 30-04-2020
  444367/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 - Bilag 1
  444368/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2020-03-13 - Ansøgning
  444371/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2020-03-25 - Regionen om jordvold
  444369/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dialog med bygherre ang. afrapportering ift. §8, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  444365/20
 • Fra COWI: Vedr. prøvetagning eptember 2020
  442344/20
 • FRA KB: BiD status V1.10 + V1.11
  442087/20
 • Fra Advokat - ønsker yderligere oplysninger om sag
  441581/20
 • Fra DMR:Glasvænget 9, Vissenbjerg - resultater jord
  442652/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9, Vissenbjerg - resultater vand B108 samt analysetid masseflowtest.
  442691/20
 • Data rapport nr. 20.6363.01.pdf
  441207/20
 • mail vedr. sænkningtragt Nordre Dokkaj 7
  441205/20
 • Fra grundejer - henvendelse vedr. erhvervsbyggeri
  441147/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Eftersøgningsattest 2
  443078/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Eftersøgningsattest 1
  443077/20
 • Fra Odense Kommune: Indledende bemærkninger til oplæg, Mosevænget 18, Lumby
  443076/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til eftersøgningsattest 2
  443079/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. vurdering af oplæg til undersøgelse og afværge, Kløvervej 46, Kolding
  442601/20
 • Fra Esbjerg Neptun Apotek: Sv: A-vagt fra 1. november
  442595/20
 • Fra Apotekerforeningen SV: returmedicin - omfang?
  442895/20
 • Fra Niras: Orientering vedr. byggeri på Møllevej 12
  444601/20
 • Fra Kirk Larsen & Ascanius: Henv. vedr. Naffet 18 og Naffet 22, 6100 Haderslev,515-30015
  443998/20
 • Fra Amgros: SV: vedr. din henvendelse om lægemidler
  442900/20
 • Spørgsmål fra borger om Fusionsklinik
  443130/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 09.09.2020 - Region Syddanmark
  442336/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 09.09.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  442338/20
 • Fra Borger: Høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  444602/20
 • Fra GF2020: Mødereferat
  442612/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, vedr. spild ved tankventil tk 8423, havneterminalen (MST Id nr.: 1707453)
  441894/20
 • Fra MST: Oprensningsrapport vedr. spild ved tankventil tk 8423. [1 vedhæftet fil] [DOK4113395].pdf
  441899/20
 • Fra DMR - Endeligt referat af opstartsmøde og besigtigelse (07-09-2020)
  440367/20
 • Fra Danske Regioner: Region Syddanmark opkrævning 2019
  442221/20
 • Fra Danske Regioner: Vedr. efteruddannelsesmidler til FADL
  442220/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82389, Niels Finsensvej 12A, 14, 16, 7100 Vejle, opdateret.pdf
  439659/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  442117/20
 • Fra MST: indberetning sag 5 HT.pdf
  441906/20
 • Fra DMR - rapporter fra indledende undersøgelse - Ribevej 71, 7100 Vejle
  441208/20
 • Fra DMR - rapporter for indledende undersøgelse, Tudvadvej 56, 7100 Vejle
  441398/20
 • Ansøgning om forlængelse af vikariat - fysioterapeut
  440218/20
 • Tellerup_Miljørapport_med_revideret_areal.docx
  445282/20
 • Fra Aabenraa Kommune - udkast til tilladelse til vejadgang - matr. nr. 28 Søgård, Kliplev
  444904/20
 • Screening_afgrænsning_Tellerup.docx
  445283/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Parcelvej 6 kladde, tilladelse_CaseNo20-19786_3992919_v1
  445199/20
 • Fra Esberg kom mune: Parcelvej 6 kladde, tilladelse_CaseNo20-19786_3992919_v1 - kladde, tilladelse_CaseNo20-19786_3992919_v1.DOCX
  445205/20
 • Fra EDC, Henv. vedr. Nørregade 17, 5592 Ejby
  456636/20
 • Forundersøgelse af offentlige-private partnerskaber - Åbningsbrev regioner_RS.docx
  464050/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel om ændring af vilkår i lovliggørende § 8 tilladelse, Jernbanegade 2d mfl, 5500 Middelfart
  448036/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vil du ringe til mig ...
  448032/20
 • Fra Amgen: Vedr.: Besparelsespotentiale-lægemiddelrekommandationer for metastaserende kolorektalkræft
  452192/20
 • Fysioterapi - Ændringer i klinikken
  449910/20
 • Fra DMR: Endeligt referat af opstartsmøde og besigtigelser, Middelfartvej og Ravnebjerggyden
  455980/20

Udgående

 • Til Kolding Kommune: kvittering for modtagelse af oplæg til undersøgelse og afværge, Kløvervej 46, Kolding
  447924/20
 • Til Advokat - fremsendelse af yderligere materiale
  441603/20
 • Telefonnotat af samtale med grundejer - Kaltoftevej 11 . vedr. erhvervsbyggeri
  441150/20
 • Til DMR: Klar til afrapportering
  441021/20
 • Til Rambøll: Tilbagemelding på anbefalinger
  441009/20
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om sagsmateriale fra JordWeb, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450828/20
 • Til Kristeligt Forbund for Studerende - Kortbilag, Ribevej 71, 7100 Vejle.pdf
  441304/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, Tudvadvej 56, 7100 Vejle udgår efter undersøgelse
  441766/20
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse. Tudvadvej 56, 7100 Vejle.pdf
  441731/20
 • Til Hviid Advokater, Svar på telefonhenvendelse, Christian X's vej 41, 6100 Haderslev
  441837/20
 • Til borger - kortbilag, Tudvadvej 56, 7100 Vejle.pdf
  441734/20
 • Til Kristelig Forbund for studerende - rapport for indledende undersøgelse_grundejer del, Ribevej 71, 7100 Vejle.pdf
  441322/20
 • Til Borger (ny køber): Vedr. forurening på Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  439916/20
 • Til projekt: vedr. rammer for udsættelse pga. corona
  440166/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg, matr. 16 Snogbæk ejerlav, Sottrup, lok.nr. 540-81372
  439835/20
 • Til Haderslev Kommune, Opfølgning på meddelt § 19-tilladelse til midlertidigt oplag, Haderslev Havn (matr.nr. 1620 og 1763 Haderslev)
  441825/20
 • Til borger- Referat af telefonsamtale Partshøring udtagning af del af graveområde ved Stepping.
  440055/20
 • Til Kristelig Forbund for studerende - Udgår efter undersøgelse, Ribevej 71, 7100 Vejle.pdf
  441297/20
 • Til Niras: Svar vedr. dokumentation for byggeri på Møllevej 12
  441458/20
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt til projekt
  439933/20
 • VTil projekt: eftersendelse af ny revisionsinstruks
  440709/20
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, grundejer_del, Tudvadvej 56, 7100 Vejle.pdf
  441741/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, Ribevej 71, 7100 Vejle udgår af kortlægning efter undersøgelse
  441331/20
 • Til Borger: Kvittering for høringssvar afgørelse jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  444603/20
 • Til borger - V1-afgørelse- Vejlevej 46A, 7300 Jellingdocx.pdf
  442310/20

9. september 2020

Indgående

 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til miljøundersøgelse med bilag 1-3
  443072/20
 • Fra DMR: Oplæg til underøsgelse forud for ansøgning om ændret arealanvendelse, Mosevænget 18, Lumby
  443071/20
 • Fra COWI: RE: Højmevej - oplæg på supplerende boring, situationsplaner, boreprofiler mv
  460599/20
 • Fra COWI: Vedr. adgang til tidligere udarbejdet geologisk model
  442962/20
 • Fra Odense Kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Mågevej 13, 5000 Odense C
  450825/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Svar på spørgsmål til forureningsundersøgelse, Norupvej 68, Emmerlev, 5450 Otterup
  439159/20
 • Fra COWI: Status borearbejde
  438555/20
 • Fra COWI: Status for borearbejde, Rolfvej
  438562/20
 • Fra DMR: budget status
  437820/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Miljøhistorisk redegørelse, Kielgade 1, 5000 Odense C
  439180/20
 • Fra Odense Kommune: Miljøhistorisk redegørelse og oplæg til undersøgelse til kommentering, Kielgade 1, 5000 Odense C
  439179/20
 • Fra Nymølle: Kliplev grusgrav
  437784/20
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene, aftalesedler
  438264/20
 • Praksis - ophørsmeddelelse
  439011/20
 • Fra JydskeVestkysten: Opfølgning på aktindsigtsamodning
  439285/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: §19 tilladelse til mellemdeponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Holstensvej, 7000 Fredericia
  438607/20
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19 tilladelse til midlertidig karteringsplads_CaseNo20-17192_3981037_v1
  438971/20
 • Fra borger- Udtagning af arealer af graveområde ved Krogsbølle
  438391/20
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. matrikulære ændringer, lokalitet: 537-00022, matr. 10 Kær, Ulkebøl, Sønderborg, Ingolf Nielsens Vej 21, 6400
  439104/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: §19 tilladelse til midlertidig oplag af jord på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia i forbindelse med vej- og sporombygning ved Strandvejen/Vestre Ringvej
  438580/20
 • Fra LIFA A/S - henvendelse vedr. arealoverførsel - Østergade 24 og 26, 6040 Egtved.
  438711/20
 • Fra BaneDanmark - svaf Høring over råstofplan 2020 (BDK ID 1781202).msg
  438763/20
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om tilladelse til udledning af overfladevand, Carstensgade 10, 6270 Tønder
  438728/20
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener
  438317/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: §19 tilladelse til mellem deponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Kobbelvænget, 7000 Fredericia
  438585/20
 • Fra COWI: OK til opgave om proportionalitetsvurdering
  439040/20
 • Ansøgning om forlængelse af vikariat - fysioterapeut - vikarskema
  440219/20
 • Fra projekt: meddelelse om udskydelse af projekt til 2021 pga. corona
  440082/20
 • Fra Lægemiddelstyrelsen : Afgørelse om A-vagtapotek i Esbjerg efter 1. november 2020?
  439923/20
 • fra Odense Kommune, Råstofplan 2020, miljøvurdering, høring af mulige råstofområder
  441008/20
 • Henvendelse : Ejendommen Låsbybanke 1-7, 6000 Kolding - matr.nr. 210a og 220 Kolding Bygrunde - Andersen Partners j.nr. 324221
  441278/20
 • Anmodning om aktindsigt fra DR
  441351/20
 • Henvendelse : Kopi af kortlægningsbrev Boulevarden 15, 7100 Vejle
  440886/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark vedr. oplæg til forureningsundersøgelse af V1 kortlagt grund på Industrivej, Nørre Aaby
  442479/20
 • Fra projekt: rettet budget - Gældende!
  439823/20
 • Telefonhenvendelse - 621-00460
  440927/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. vurdering" - Oplæg til undersøgelse og afværge, Kløvervej 46, Kolding, 621-00005
  442618/20
 • Praksis - Praksishandel
  438988/20
 • Fra B&H: vedr. undersøgelsen på Ringgade 190, Journal nr.: 09/13749
  439520/20
 • Fra Aabenraa Kommune::Dialog med Aabenraa Kommune vedr tilsyn, Moselund Grusgrav - matr.nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted,
  438949/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: §19 tilladelse til mellem deponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Kobbelvænget, 7000 Fredericia
  438595/20
 • Fra Version 2: Anmodning om aktindsigt
  447341/20
 • Udkast til Syddansk Forskerstøtte aftale
  454068/20
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til nyttiggørelse af lettere forurenet jord, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  453188/20
 • FRa Billund kommune: Spm vedr. §8
  463222/20
 • VS: Indsatslederne: Medieaftale, udkast - ISL Medieaftale MetronomeRegion Syddanmark.pdf
  455801/20
 • Fra Billund Kommune. Spm vedr. §8
  463235/20

Udgående

 • Til Danish Agro: Ejendom stadig udgået af kortlægning, Norupvej 68, 5450 Otterup, matr.nr. 5s Emmelev By, Hjadstrup
  444306/20
 • Til Danish Agro: Bilag - Ejendom stadig udgået efter undersøgelse
  444307/20
 • Til Nordfyns Kommune: Kvittering for tilbagemelding på spørgsmål, Norupvej 68, Emmerlev, 5450 Otterup
  439292/20
 • Fra/Til ansøger, RÅSTOF, Svar på flere spørgsmål matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Vandel
  439034/20
 • Til Niras: Igangsættelse af undersøgelse på Torvegade 15?
  437702/20
 • Til E/F Ringparken: Afgørelse - udgået inden kortlægning inkl. bilag, Ringgade 184, 6400 Sønderborg.pdf
  437979/20
 • Til H&B: svar på henv. vedr. Ringgade 190, Sønderborg, Journal nr.: 09/13749
  439522/20
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for kopi af § 19 tilladelse til midlertidig karteringsplads, 8dm Guldager By, Guldager
  439018/20
 • Til Biogen: Svar på invitation til Lægemiddelrådet, webinar om SMA
  438128/20
 • til DMR - SVAR2: Anmodning om baggrundsmateriale - Odensevej 42-46, Ringe
  438210/20
 • til DMR - SVAR4: Anmodning om baggrundsmateriale - Odensevej 42-46, Ringe
  438240/20
 • Til LIFA A/S - Svar på henvendelse vedr. arealoverførsel - Østergade 24 og 26, 6040 Egtved.
  438715/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  437782/20
 • Til Miljø og Geoteknik AS: Bem. mødereferat
  441905/20
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Bem. til tidl. spørgsmål
  441925/20
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til matrikulære ændringer, Lokalitet: 537-00022, matr. 10 Kær, Ulkebøl, Sønderborg, Ingolf Nielsens Vej 21, 6400
  439111/20
 • til DMR - SVAR1: Anmodning om baggrundsmateriale - Odensevej 42-46, Ringe
  438192/20
 • TIl JydskeVestkysten: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  438741/20
 • til DMR - SVAR3: Anmodning om baggrundsmateriale - Odensevej 42-46, Ringe
  438232/20

8. september 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Bilag - § 8-ansøgningsmateriale
  449601/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om vurdering af § 8-pligt, Trævænget 14, Vissenbjerg
  449600/20
 • Fra kommune: svar, udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  446113/20
 • Fra Rådgiver, Kvittering for modtagelse af bemærkninger, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  441754/20
 • Fra Tønder Kommune, Vurdering om påbudsmuligheder, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  447607/20
 • Fra Tønder Kommune, Vurdering om påbudsmuligheder, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  447606/20
 • Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark
  439716/20
 • Fra DMR - Udkast til referat af opstartsmøde og besigtigelse, Middelfartvej 509
  439802/20
 • Fra projekt. spørgsmål vedr. frist for slutregnskab
  442933/20
 • Fra FAS: Honorering af overlæger for meraktivitet: Udkast til aftale.
  438697/20
 • Fra Concito: vedr. Klimacamp for unge
  437774/20
 • Fra Concito: vedr. Klimacamp for unge
  437781/20
 • Fra DMR - Udkast til referat af opstartsmøde og besigtigelse, Middelfartvej 509 - 07.09.2020.pdf
  439803/20
 • Fra MOE A/S: §8-ansøgning til Eksercerhuset, Bülows Kaserne, Fredericia
  437778/20
 • Fra Biogen: Invitation til Lægemiddelrådet, webinar om SMA
  438150/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  442661/20
 • Til DMR: Vedr undersøgelsen på Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  444475/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hejrevej 16, 7100 Vejle.pdf
  442532/20
 • Fra Nybolig, kvittering for svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted
  435960/20
 • Fysioterapeut - Flyttedato for klinik
  437408/20
 • Møde i aftagerpanelet for uddannelserne ved Institut for Statskundskab
  436631/20
 • Psykolog - Opsigelse
  435590/20
 • Fra EDC, kvitering for svar
  436376/20
 • Fysioterapeut - ændring af klinik adresse.
  436941/20
 • Fra system: 039675 er lukket automatisk.
  437151/20
 • Fra EDC, Henvendelse vedr. Hovedgaden 48, Hellevad
  435906/20
 • VS: Arbejdstilsynet Besøgsrapport
  435519/20
 • Fra Middelfart Kommune: Hindballevej 5, 5466 Asperup, fra Jordweb
  437557/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. fotos fra oprensning på Hindballevej 5, 5466 Asperup
  436770/20
 • Fysioterapeut - oplysning om cvr nummer
  436348/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  435498/20
 • Fra Sydøstjyllands Politi: Kvittering for modtagelse af droneanmodning, matr nr 2v Daldover, Randbøl
  437607/20
 • fra Trekantområdet
  452561/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448724/20
 • Fra kommunal repræsentant i arbejdsgruppen om FMK - meddelse om nyudpeging
  454518/20
 • Fra MST, Vedr. antal af boringer i fht. virksomhedens oplæg af 10.06.2020, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  451813/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Jennumvej 135, 7100 Vejle
  442668/20
 • Referat_Følgegruppen for Behandling og Pleje_19.8.20
  436952/20
 • Referat_3.følgegruppemøde i BP (19.08.20).pdf
  436953/20
 • Til Cowi: Forespørgsel på ressourceperson - Proportionalitetsvurdering af afværge
  436841/20
 • Til borger: Regnvandsfaskine på Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  436720/20
 • Til kommune: vedr. udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  446112/20
 • Til Middelfart Kommune: Etablering af regnvandsfaskine på Gl. Slotsvej 18, Middelfart
  436328/20
 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af boliganmodning, Hejrevej 16, 7100 Vejle
  442539/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt
  435936/20
 • Til Jydske Vestkysten - Svar på aktindsigt vedr. Himmark Strand
  435951/20
 • Til DMR: Svar på fase 1 resultater
  435746/20
 • Til Esbjerg Kommune: SV: V1-område Nordre Dokkaj 7
  436683/20
 • Til Energinet Eltransmission A/S: Afgørelse - del af matr. 7ge udgår af kortlægning, 561-91026
  437356/20
 • Til Borger. Afgørelse -Udgår inden
  437534/20
 • Til DMR: Svar vedr. evt. oprensning og supplerende undersøgelse på Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  436281/20
 • Til lægerne: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 8. september 2020
  437172/20
 • Til Nybolig, bilag til svar vedr. Favrskovvej 56, Holsted, Vedr. udstykning i 2001.pdf
  435811/20
 • Til Vejle Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sjællandsgade 21A-B m.fl., 7100 Vejle.pdf
  435736/20
 • Til Nybolig, svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted
  435804/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for fotos fr oprensning på Hindballevej 5, 5466 Asperup
  436786/20
 • Til AJ Erhverv ApS, V2-kortlægning med bilag, Beldringevej 5, 5270 Odense N.pdf
  437494/20
 • Til Nybolig, bilag til svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted - 569-33106, V2-kortlægningsbrev 14-12-1999.pdf
  435825/20
 • Til Middelfart Kommuneog SKAT: Vedr. ejendommen Hindballevej 5, 5466 Asperup - udgår af V2-kortlægningen
  437555/20
 • Til borger - referat af telefonsamtale - udtagning af del af råstofplanens graveområder ved Sødover
  437540/20
 • Til Sherll, kommune og MST: Afgørelse vedr. Kortlægning af dele af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  436312/20
 • Til EDC, svar vedr. Hovedgaden 48, Hellevad - Udgået inden kortlægning
  435916/20
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: kopi af afgørelse - del af matr. 7ge Måde, Esbjerg Jorde, udgår af kortlægning, 561-91026
  437375/20
 • Til Nybolig, bilag til svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted - Breve om oprensning - herunder udgået brev 9d.pdf
  435817/20
 • Til Sydøstjyllands Politi: undderretning om erhvervsmæssig flyvning med drone”., matr nr2v Daldover, Randbøl
  437606/20
 • Til Vestergade 38 Vejle ApS, V1-høring, Vestergade 38A-C, Skovgade 2, 7100 Vejle.pdf
  435416/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. september 2020
  435507/20
 • Til Ejd. Vejle, V1-kortbilag, Vedelsgade 1, Blegbanken 4, 6, 7100 Vejle.pdf
  435517/20
 • Til grundejer: Udgår af kortlægningen, Hindballevej 5, 5466 Asperup, hovedejer
  437549/20
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  435678/20
 • Til virksomhed, V1-kortbilag, Ulvehavevej 40, 7100 Vejle.pdf
  435593/20
 • Til Vestergade 38 Vejle ApS, V1-kortbilag, Vestergade 38A-C, Skovgade 2, 7100 Vejle.pdf
  435417/20
 • Til Realkredit DK, Svar vedr. Nørrebrogade 6 - Kalkbrænderivej 7, Vejle
  436054/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V2, lok. 410-81405
  437554/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  437035/20
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projektet
  437139/20
 • Til virksomhed, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ulvehavevej 40, 7100 Vejle.pdf
  435591/20
 • Til Nybolig, bilag til svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted - DGE, Tilsyn med opgravning af DDT forurening 2003.pdf
  435819/20
 • Til Ejd. Vejle, V1-høring, Vedelsgade 1, Blegbanken 4, 6, 7100 Vejle.pdf
  435516/20
 • Til Middelfart Kommune: Kopi af afgrørelse -Udgået inden
  437541/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  437190/20
 • Til Borger, Orientering om revurdering og kommende undersøgelse, Hovedgaden 34, Ørbæk.pdf
  436687/20
 • Til borger - Udtagning af arealer af graveområde ved Krogsbølle
  437564/20
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af nedsivningstilladelse, Guldager Øst
  436112/20
 • Til Nybolig, bilag til svar vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted - 569-33106, V2-brev 16-03-2004.pdf
  435828/20
 • Til EDC, bilag til svar vedr. Hovedgaden 48, Hellevad.pdf
  435920/20
 • Til projekt: anmodet om mindre rettelse af budget
  437298/20
 • Til grundejer: Udgår af kortlægningen, Hindballevej 5, 5466 Asperup, medejer
  437552/20
 • Til virksomhed, V1-høring, Ulvehavevej 40, 7100 Vejle.pdf
  435592/20
 • Til Nybolig, Bilag vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted, Kampsax Undersøgelsesrapport for Ribe Amt, 1999.pdf
  435809/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Sjællandsgade 21A-B m.fl., 7100 Vejle.pdf
  435737/20
 • Til Aabenraa Kommune: Dialog om tilsyn i Moselund Grusgrav - matr.nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted
  437446/20
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 25. august 2020
  437022/20
 • Til Vestergade 38 Vejle ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestergade 38A-C, Skovgade 2, 7100 Vejle.pdf
  435415/20
 • Til Ejd. Vejle, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vedelsgade 1, Blegbanken 4, 6, 7100 Vejle.pdf
  435514/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, høring, Sjællandsgade 21A-B m.fl., 7100 Vejle.pdf
  435734/20

7. september 2020

Indgående

 • Fra DMR: Resultater fase 1
  435586/20
 • Fra DMR: Potentialekort, Herslev Kildeplads, efter supplerende undersøgelser på olielageret
  460604/20
 • Fra COWI: Højmevej - oplæg på supplerende boring
  460591/20
 • Fra DMR, Oprensningsnotat V2, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442380/20
 • Fra DMR, Oprensningsnotat V2, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442379/20
 • Fra Svendborg Kommune til Rådgiver, Samlede bemærkninger 2, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  440685/20
 • Fra Haderslev Kommune, Fejl i opr. notat, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442375/20
 • Fra Rambøll: Indhentning af oplysninger, Buchwaldsvej, Tommerup
  435760/20
 • Til Rambøll: Kontrakt til underskrift
  434493/20
 • Fra Rambøll: Entreprisekontrakt og ny tidsplan
  434463/20
 • Fra COWI: kort status Rolfvej
  433949/20
 • Åbningsbrev - Region Syddanmark.pdf
  446506/20
 • VS: Åbning af forundersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser
  446505/20
 • Fra VSM Contractors: Klage over afgørelse om kortlægning, Smedevej 12-14, 5690 Tommerup
  433316/20
 • Fra DMR, Notat fra oprensning, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442370/20
 • Fra DMR, Notat fra oprensning, Storegade 97, 6100 Haderslev
  442371/20
 • Fra Rambøll: Rettelse af byggefelt nr. i nyt udkast til tillæg til § 8- tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup
  444664/20
 • Fra Rambøll: bemærkning til vilkår 3 i udkast til § 8, § 8 høring - nyt udkast til tillæg til § 8- tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup
  444665/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens kommentarer, Odensevej 45, 5750 Ringe
  433069/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til Ulsnæs 10, Gråsten
  435030/20
 • Fra Billund Kommune (Byggesagsafdelingen): Fremsendelse af svar på stillede spørgsmål i sagen vedr. udkast til §8-tilladelse til Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  433587/20
 • Fra Praksis - Anmodning om åbent for tilgang af patienter
  435245/20
 • Fra Sønderborg Kommune: 3. kontrolmålinger på Skovglimt . nr 33 og 57
  434822/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - borearbejde i uge 39
  433786/20
 • Aflysning af møde i præhospitaludvalget den 17-09-2020
  433435/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kratholmvej 25, 5260 Odense S.pdf
  433661/20
 • Bilag til FMKommune og rådgiver m.fl. - historisk arkivmateriale indsamlet 2015, 473-00012, Guldhøjvej 1, 5750 Ringe.pdf
  433637/20
 • Fra DMR: Pulje 21: Oplæg Rismarksvej 52 - endelig
  433498/20
 • VS: Anmodning om besvarelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for SVS - Besøgsnotat Sydvestjysk Sygehus.pdf
  434745/20
 • Fra COWI: Status for JAR-bruger
  434202/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Høring" - udkast til §8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg
  435620/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - Påbud om oprensning af jord- og grundvandsforurening, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg
  435818/20
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19 tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord på befæstet areal, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  435833/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om meddelse af § 41 påbud,Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  435807/20
 • Praksis - Yderskema
  438996/20
 • Re: Ydelsesstatistik 2017-19
  435745/20
 • Fra Nybolig, henv. vedr. Favrskovvej 56, 6670 Holsted
  435793/20
 • Fysioterapeut - Ansættelsesophør
  436845/20
 • Fra Billund Kommune: §8-tilladelse til etablering af ny dæklagerbygning på Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  435636/20
 • Fra Odense Kommune, svar på høring om forurening - Beldringevej 5, 5270 Odense N
  437490/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring - §8 tilladelse Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg
  435609/20
 • Pyskolog - flytning pr. 1. oktober 2020
  435691/20
 • Fra Kolding Kommune: Supplerende jordtilførsel til Vranderupvej 31, Kolding
  435893/20
 • Fra projekt: tilrettet budgetskema
  437074/20
 • Fra projekt: Vedr. udsættelse grundet corona
  442771/20
 • Bilag fra DMR - situationsplan med placering af to ny boringer.pdf
  439568/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Læsøvej 14, 7000 Fredericia.pdf
  442359/20
 • Til Vejle Kommune: Spm vedr. jordmængder
  441848/20
 • fra DMR - prøvetagningssted, Klintevej 21
  439566/20
 • Bilag fra FMkommune til DMR - Region Hovedstaden - Vejledning for poreluft- og indeklimamålinger (v4,23-08-2019).pdf
  439591/20
 • Fra Varde kommune: Ikke Påbud
  453277/20
 • Fra Haderslev Kommune, Spørger om rapporten vedr. Simmerstedvej 1 er på vej
  449315/20
 • Fra SOSU Esbjerg: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  448736/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Beldringevej 122, 5270 Odense N
  442406/20
 • Til Esbjerg Kommune: Kopi af orientering til grundejer vedr. mulig kortlægning af del af ejendommen Vejrupvej 5, 6740 Bramming, lok. 651-81155
  435203/20
 • Til Nordfyns Kommune: Spørgsmål til forureningsundersøgelse, Norupvej 68, Emmerlev, 5450 Otterup
  439155/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Læsøvej 14, 7000 Fredericia
  442367/20
 • Til Svendborg Kommune, Bemærkninger til revideret oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  441735/20
 • Til Niras: svar på henvendelse arkivoplysninger. Lok. nr. 461-81176. Allesøvej 87, 5270 Odense N
  434250/20
 • Til Nyborg Kommune: Tilbagemelding på modsigende kortlægningsniveauer, Kajbjergvej Losseplads, Kajbjergvej 4, 5871 Frørup
  433875/20
 • Til ejendomsmægler: SV: 48592020 Industrivej 18 -
  433680/20
 • Til VSM Contractors: Klagevejledning ifm. kortlægningsafgørelse, Smedevej 12-14, 5690 Tommerup
  433476/20
 • Til BCM Transtech A/S: Bilag - Scannet Historisk Materiale, 425-70013
  433295/20
 • Til BCM Transtech A/S: Udlevering af historisk materiale og eksempler på miljørådgivere, Industrivej 29, 5672 Broby
  433292/20
 • Til Advokatfyn: svar på henv. vedr. Lok. 479-70189 Industrivænget 1A, Svendborg
  435754/20
 • Til Advokatfyn: svar på henv. vedr. Lok. 479-00051 Industrivænget 2, 4, Svendborg
  435759/20
 • Til VSM Contrators A/S: Tilbagemelding på seneste korrespondance, Smedevej 12-14, 5690 Tommerup Stationsby
  433087/20
 • Til borger, V1-høring, Vardevej 120, 7100 Vejle.pdf
  434411/20
 • Til yder: ydernr. afgangsført pr. 31. december 2020
  433909/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 31. august 2020
  433304/20
 • Til projekt: Vedr. udsættelse grundet corona
  434257/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  433373/20
 • Til Amgen: SV: Vedr.: Early warning møde med Amgen
  433447/20
 • Til Billund Kommune: §8-høringssvar for Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme, matr. nr. 6gd Østerby By, Sdr. Omme, lok.nr. 565-80009
  433758/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kratholmvej 25, 5260 Odense S
  433671/20
 • Til Sweco: Godkendelse af tidsplan og budgetudvidelse
  434365/20
 • Til AL Auto, V2-afgørelse med bilag, Værkstedvej 22, Middelfart.pdf
  435198/20
 • Til Lægevagten: ydernr. afgangsført pr. 31. december 2020
  433914/20
 • Til KIRK, V1-afgørelse, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G, 7100 Vejle.pdf
  433183/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vardevej 120, 7100 Vejle.pdf
  434410/20
 • til FMKommune og rådgiver m.fl. - Fra e-arkivet, graverender - tilsynsrapport COWI 2005.pdf
  433646/20
 • Til Borger, Ejendom ikke omfattet af boligundersøgelse, Østerkirkevej 22, 6400 Sønderborg
  433354/20
 • Til Borger: Oplysning om mulig kortlægning af udlægning af slagge på din ejendom, Vejrupvej 5, 6740 Bramming.pdf
  435157/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  433369/20
 • Til Kommunen- Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukket for tilgang
  433321/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  433311/20
 • Til borger: Kvittering for fremsendte fotodokumentation af afgravning på Hindballevej 5, 5466 Asperup
  433486/20
 • Til borger - Svar til potentiel køber ang. forureningsundersøgelse, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  434488/20
 • til FMKommune og rådgiver m.fl. - lossepladsen - undersøgelser hidtil kun på matr. 7ø, Odensevej 42/44/46 Ringe
  433628/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Vardevej 120, 7100 Vejle.pdf
  434409/20
 • Til borger: SV: Jordforurening Thurøvænget 4b
  433144/20
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener
  433115/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  433315/20
 • Til Lægen: ændring af cvr. nummer i henhold til aftale
  435119/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076_mail 3
  435731/20
 • Ydelsesstatistik 2017-19 - Ydelsesstatistik 2017.pdf
  435750/20
 • Ydelsesstatistik 2017-19 - Ydelsesstatistik 2018.pdf
  435753/20
 • Til Ingeniøerne: Rismarksvej 52 - endeligt oplæg opdateret 07-09-2020
  434446/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076_mail 2
  435730/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076_mail 4
  435732/20
 • Ydelsesstatistik 2017-19 - Ydelsesstatistik 2019.pdf
  435758/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076_mail 1
  435725/20
 • til DMR - ok at bruge B21 - SV: Klintevej 21
  439572/20
 • fra FMkommune til DMR - ønsker uddybning af poreluftsforslag mv. SV: Faaborg Sygehus
  439582/20

6. september 2020

Indgående

 • Re: Orientering om demensstyregruppe til følgegruppen for behandling og pleje
  444949/20
 • til/fra Odense Kommune, Råstofplan 2020, miljøvurdering, høring af mulige råstofområder
  440948/20
 • Fra borger: henv vedr Jordforuredning
  433150/20
 • Fra borger: Vedr. Lokalitets nr.: 410-81405 - fremsendelse af fotos til dokumentation for afgravning på Hindballevej 5, 5466 Asperup
  433446/20

5. september 2020

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Østerkirkevej 22, 6400 Sønderborg.pdf
  433280/20
 • Fra Borger, svar på høring om forurenet grund 27.08.20 3.pdf
  444232/20

Udgående

 • Til borger: Svar vedr status, Skovglimt, Sønderborg
  433760/20

4. september 2020

Indgående

 • Fra Orbicon: Økonomi og oplæg til supplerende undersøgelser
  462940/20
 • Fra DMR, Kopi af mail til Kolding Kommune, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  457574/20
 • Fra Esbjerg Komune, § 8-pligt, Vestervejen 37a, 6720 Fanø
  433179/20
 • Fra COWI: Tidsplan
  432051/20
 • Fra Kolding Kommune, Fælles høringssvar på undersøgelsesoplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  431453/20
 • Fra Advokatfyn: henvendelse - lok. 479-00051 og 479-70189
  435747/20
 • Fra Advokatfyn: henvendelse - lok. 479-00051 og 479-70189
  435740/20
 • SV: Ang. tilladelse til minivådområde på matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs
  432035/20
 • Fra DMR: Re: Pulje 10: Projektkontrol GeoGIS, Vandværksvej 9, godkendt
  435288/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kommentarer til ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 267, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  431642/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kommentarer til ansøgninger om råstofindvinding matr.nr. 267 m.fl. Østerende-Ballum, Ballum
  431633/20
 • SV: Afgørelse - tilladelse til vejadgang til Koldingvej
  431969/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Ikke § 8-pligt til projekteret byggeri, Kilen 16, 6200 Aabenraa
  431296/20
 • Fra Haderslev Kommune, mail med oplæg til forureningsundersøgelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, Haderslev
  432419/20
 • Fra Haderslev Kommune, Bilag, Oplæg til undersøgelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  432421/20
 • Fra Kolding Kommune, mail med dokumentationsrapport, Gl Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  457569/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Miljøgodkendelse - slaggeudlægning, Ilstedvej 2, 6710 Bramming
  431390/20
 • fra EDC: henvendelse - lok. 539-50086
  435676/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Kirkebjergvej 22, 5466 Asperup
  457866/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Kirkebjergvej 22,5466 Asperup
  457865/20
 • Fra Faaborg-Midftyn Kommune: Spørgsmål til indeklimamålinger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  450484/20
 • Fra Orbicon: Vedr. dyb moniteringsboring
  449778/20
 • Fra projekt: Afslutning af projekt, regnskab mv.
  454323/20
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  435492/20
 • IKAS - Psykolog ophører - tro og love erklæring
  435948/20
 • Fra SANST: henvendelse - lok. 461-04076
  435700/20
 • IKAS - psykolog ophører
  435945/20
 • Fra grundejer: Vedr. bemærkninger til V1-høringsbrev af den 03-09-2020 for Neversvej 40, 5690 Tommerup
  431333/20
 • Fra rådgiver: SV: Ang. tilladelse til minivådområde på matr. nr. 32a Bovrup, Varnæs
  432040/20
 • Fra WT: notat til bestyrelsesmøde den 4. sept 2020
  433697/20
 • Fra WT: respons på bestyrelsesmøde 4. sept. 2020
  433683/20
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk
  433303/20
 • fra FMKommune - tråd over aftaler ml. kommune og bygherrerådgiver -SV: Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser, Odensevej 42/44/46 Ringe
  433473/20
 • Fra Sweco: Tidsplan for færdiggørelse
  434275/20
 • Fra SUM: Spørgsmål vedr. Nyt OUH
  437723/20
 • Fra CPMR: Invitation til online General Assembly
  432511/20
 • 11.09.2020Dagsorden-Tagesordnung.pdf
  430906/20
 • Fra MOE A/S: Bülows Kaserne - jord ved elevatorafgravning
  432777/20
 • TOP5Budget-Haushalt2021-2022_0.pdf
  430915/20
 • TOP6EvalueringskonceptUdvalgene-EvaluierungskonzeptAusschsse.pdf
  430917/20
 • fra FMKOmmune - SV_ Odensevej 51, §8-dokumentation nedrivning, vilkår 2, foreløbig kortlægningsvurdering
  432044/20
 • TOP4Halvrsregnskab-Halbjahresabschluss2019.pdf
  430912/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  432277/20
 • TOP3Halvrsberetning-Halbjahresbericht2020.pdf
  430907/20

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune, § 8-pligt, Vestervejen 37a, 6720 Fanø
  433191/20
 • Til DMR, Vurdering af oplæg til forureningsundersøgelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, Haderslev
  432899/20
 • Til Franck, Orientering om afgørelse, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  432894/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ.pdf
  432884/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ.pdf
  432889/20
 • Til Odense Kommune, Orientering - udgår inden kortlægning, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  432887/20
 • Til VSM Contractors A/S: V1V2-kortlægning af Smedevej 12 og 14, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gæ Tallerupgård, Tommerup
  432816/20
 • Til VSM Contractors A/S: Bilag - Kortbilag, endelig
  432815/20
 • Til VSM Contractors A/S: Bilag - V1V2-afgørelse, endelig, matr 1gæ, VSM Contractors
  432817/20
 • Til Udbetaling Danmark - Kopi af anmodning om betaling, Fjordvejen 37, Fredericia
  432395/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til pplæg til monitering, Odensevej 45, 5750 Ringe
  432082/20
 • V2-afg_UDKAST_1.pdf
  431761/20
 • kortbilag.pdf
  431763/20
 • høring vedr. kortlægning af del af Thurøvænget 4b, 7000 Fredericia
  431760/20
 • V2-høring_1.pdf
  431762/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Svar ang. råstofindvindning i området matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  431539/20
 • Til interessent, RÅSTOF, Mail til korrekte mailadresse med høring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  431442/20
 • Til myndigheder og interessenter, RÅSTOF, Mail om myndighedshøring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  431373/20
 • Til myndigheder og interessenter, RÅSTOF, Myndighedshøring 12i Veerst By.pdf
  431374/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10 - Faktura Agrolab
  431048/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10 - Faktura Agrolab
  431043/20
 • Til EDC: svar på henv. vedr. Tværvejen 12, 6360 Tinglev - EDC62303704
  435683/20
 • Adgangen til specialiseret palliation_Region Syddanmark.pdf
  430659/20
 • Til arbejdsgruppen vedr. den sidste tid: Dagsorden til møde i arbejdsgruppen vedr. den sidste tid 10. sept. 2020 kl. 9.15-11.00
  430657/20
 • Dagsorden_Den sidste tid_møde 3_10 september 2020.docx
  430658/20
 • positionspapir-for-udvikling-af-den-palliative-indsats-danske-regioner-august-2020.pdf
  430660/20
 • Rev. Notat den sidste sidste 12. maj 2020.docx
  430656/20
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Orientering om ændring af off. indsats på matrk.n. 44, 1772 og 1891 Toftlund Ejerlav, Toftlund, lok. 525-00513
  430392/20
 • Region Syddanmark - Databehandleraftale med e-Boks (jpa 20200828).pdf
  430315/20
 • E-Boks databehandler aftale underskrevet fra Region Syddanmark - til underskrift hos e-Boks og returnering til Region Syddanmark
  430314/20
 • Til MOE A/S: Tilbagemelding vedr. udtagning af mindre område på Bülows Kaserne - jord ved elevatorafgravning
  432785/20
 • Til grundejer: Vedr. kvittering for bemærkninger til Region Syddanmarks V1-høringsbrev for ejendommen Neversvej 40, 5690 Tommerup
  431350/20
 • Til Varde Kommune -HØRING vedr. skovrejsning i lerinteresseområde på matr.nr. 9b, 10b & dele af 10a Oved By, Øse
  432783/20
 • Til LE34: Servitut i Tingbogen er nu slettet, Havnegade 32, 5000 Odense C
  432927/20
 • Til Ingeniørne: Tidsplan for regionens fase 1 - undersøgelse på Rismarksvej 52
  433517/20
 • Til DMR: Vedr. Referat Rismarksvej 52
  433505/20
 • Fra praksis: anmodning om ændring af cvr. nummer
  435109/20
 • Til Middelfart Kommune: Bem. til analyseresultater
  437539/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076
  435715/20
 • Til SANST: svar ang. aktindsigt om forureningsmateriale vedr. lokalitetsnr. 461-04076
  435711/20
 • Til borger - fremsendelse af teknisk rapport, Høgelundvej 34, 7323 Give
  431195/20
 • Til Borger (Vejrøvænget 2): Svar vedr. Høring vedr. Forurenet grund vejrøvænget 2, Fredericia
  431090/20
 • Til Borger: Vedr. ejendommen Østergade 25, 6520 Toftlund, lok. 525-00513
  430348/20
 • Til borger - V1-afgørelse - Nordkrogen 8, 7300 Jellingdocx.docx.pdf
  430272/20
 • Til MOE A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18, 7000 Fredricia
  431424/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  432782/20
 • til FMKommune og rådgiver - Odensevej 51, §8-dokumentation nedrivning, vilkår 2, foreløbig kortlægningsvurdering
  431785/20
 • Til Nordicals Erhvervsmæglere: Svar på henvendelse, Fynsvej 27, 5500 Middelfart
  431291/20
 • TIl Vejle kommune - til orientering, udgåret brev, Høgelundvej 34, 7323
  430942/20
 • Til Kommunen, vedr. Vandforsyning på Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup
  432957/20
 • Til borger -Fjelsted - telefonisk svar på forhøring
  432842/20
 • Til COWI: Oversigtskort til brug for kortlægning
  430424/20
 • Til borger - Kortbilag, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  430925/20
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  430919/20
 • Fra borger - anmodning om teknisk rapport, Høgelundvej 34, 7323 Give
  431171/20
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Ulvevænget 4, 7100 Vejle
  431092/20
 • Til WT : Svar på fremsendte eksempler på fra match til koncept
  431223/20
 • Til LokalBolig Dalum-Hjallese ApS: Svar på henvendelse, Bjergmarken 62, Dalum Losseplads, 5260 Odense S
  432404/20
 • SV: Information om ændret indhold i Tryghedskassen - vil I formidle? ÆNDRING AF TEKST
  430851/20

3. september 2020

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dialog med DMR om jordhåndtering og tilsyn, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  430848/20
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense: Endelig undersøgelsesrapport inkl. afværgeprogram
  430519/20
 • Fra DMR: Status for monitering af fri fase, Skårup
  430190/20
 • Re: Vedr. frivillig oprensning Parcelvej 6, 6710 Esbjerg
  430185/20
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - AFSLAG til at anvende knust asfalt på ny markvej
  444401/20
 • Fra Langeland Kommune: AFSLAG til at anvende knust asfalt på ny markvej, Kassebøllevej 17, 5900 Rudkøbing
  444400/20
 • SV: Vedr. frivillig oprensning Parcelvej 6, 6710 Esbjerg
  430184/20
 • Fra DGE, Revideret oplæg efter samtale, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg
  427978/20
 • Fra DGE, Bilag til revideret oplæg efter samtale, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg
  427979/20
 • Evalueringsoplæg Den didaktiske podcast
  428516/20
 • Anne Dürr Ægidius - SV: Forespørgsel om Aktindsigt i forhold vedrørende udbetalinger til læger for corona-henvisninger
  430276/20
 • Vedr. frivillig oprensning Parcelvej 6, 6710 Esbjerg
  425805/20
 • VS: Materialeanmodning: forundersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for voksne med psykiske lidelser
  446502/20
 • Materialeanmodning regioner.pdf
  446503/20
 • Statusnotat 1 og budgetstatus 1 for Pulje 26 Odense del 1.
  426355/20
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Væsentlighedsvurdering Østerende graveområde1_endelig.docx
  432060/20
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Mail med 3 stk væsentlighedsvurderinger matr.nr. 267 Østerende-Ballum, Ballum
  432059/20
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Væsentlighedsvurdering Østerende graveområde 1 og 2_endelig.docx
  432062/20
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Væsentlighedsvurdering Østerende graveområde2 matr.nr. 267 Østerende-Ballum, Ballum
  432061/20
 • SV: Afgørelse - tilladelse til vejadgang til Koldingvej
  424368/20
 • Suggestion for meeting form summer 2021
  429398/20
 • Fra COWI: Status, Kortlægningsbreve og vurderinger samt timeforbrug
  430642/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fremsendelse af sagsakter i forbindelse med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til genanvendelse af knust beton på opbevaringsplads for både på Sanddal Bakke 18, 7000 Fredericia
  431472/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar i forhold til regionens bemærkninger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  428481/20
 • Den gældende § 2 aftale.
  426082/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  427216/20
 • Fra WT - DO og materiale til Ekstraordinært bestyrelsesmøde 3. 09 2020
  430099/20
 • Fra Niras: mail vedr. Notat over udførte målinger på Kongensgade 105, Fredericia
  426760/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr efterbehnadling, Moselund Grusgrav - matr.nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted
  430150/20
 • Kvittering fra Medicinrådet: Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft
  428057/20
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Henvendelse vedr. sagsmateriale, Tårup Strandvej 2, 5300 Kerteminde, matr. 1fg, lokalitet 439-00002
  430717/20
 • SV: Ansøgning Lyrik og Musik i Naturen
  426372/20
 • Knæ- og hofte propakker
  426425/20
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. forurening på Anemonevej 4, Kolding
  428679/20
 • fra FMKommune - bemærkninger til rådgiversvar til rapport
  430377/20
 • Fra Borger (Vadhusevej 2): Vedr. høring vedr. Forurenet grund vejrøvænget 2, Fredericia
  431081/20
 • Fra Esbjerg Kommune: henv. vedr. 561-00202
  430520/20
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: Henvendelse, Fynsvej 27, 5500 Middelfart
  431288/20
 • Fra COWI: Præcisering af status, Kortlægningsbreve og vurderinger samt timeforbrug
  431252/20
 • Fra MOE A/S: Vedr. info om anlægsarbejde og anmodning om materiale for Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia, Bülows Kaserne
  431395/20
 • Fysioterapeut - vikarperiode stopper
  433256/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, olieforurening ved råoliemanifold (MST Id nr.: 1668987)
  433061/20
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr evt. oprensning og supplerende undersøgelser på Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  436277/20
 • Psykolog - opsiger ydernummer - tro og love erklæring
  435773/20
 • Psykolog - opsiger ydernummer
  435770/20
 • Fra Middelfart KOmmune: Resultater - renbundsdokumentation, Merianvej 2, 5500 Middelfart
  437536/20
 • fra Assens Kommune, Råstofplan 2020, miljøvurdering, høring af mulige råstofområder
  441018/20
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik AS: udkast til mødereferat
  441845/20
 • Fra praksis: mail med anmodningom åbning for tilgang pr. 1. oktober 2020
  447249/20
 • Fra Jord-Miljø A/S: Revideret placering af indeklimamålinger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  450475/20

Udgående

 • Til ungdomsuddannelserne i Sønderborg: Kort referat fra møde vedr. røgfri skoletid 31. august 2020
  428931/20
 • Møde på Alssundgymnasiet på mandag 31. august 2020.docx
  428932/20
 • Til Udbetaling Danmark: Vedr. værditabsafværge 63681-42058, Adelgade 138, Bogense
  428773/20
 • Til COWI. SV og kommentar til: Adelgade 138, Bogense: Oplæg afværgeprogram
  428380/20
 • Til DGE, Bekræftelse af oplæg, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg
  429742/20
 • Til Borger: SV: Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Resultater fra undersøgelser på Skovvej 22 og retablering
  427224/20
 • Særligt vedr. Sønderjylland: Optagelsestal fordelt på bopælskommune
  449735/20
 • Særligt vedr. Sydvestjylland: Optagelsestal for stx og hf fordelt på bopælskommune
  449734/20
 • Særligt vedr. Fyn: Optagelsestal for stx og hf fordelt på bopælskommune
  449732/20
 • Til Rådgiver: Ny sagsbehandler
  425056/20
 • Til lodsejer - svar på mail om skrænter -matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  424984/20
 • Opstartsmøde STEM4CLIMATE - dagsorden og dokumenter
  424993/20
 • Til PE DAMKJÆR HOLDING ApS, V1-høring, Pottemagervej 2, 7100 Vejle.pdf
  424905/20
 • Til 2 rådgivere: udbudsmateriale 1
  428486/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  427317/20
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til genanvendelse af knust beton på opbevaringsplads for både på Sanddal Bakke 18, 7000 Fredericia
  428988/20
 • Til KIRK & THORSEN INVEST AS, V1-høring med bilag, Søndergade 14A-E, 7100 Vejle
  426427/20
 • Til Borger: Vedr. Læsøgade 14: Luftfoto fra 1954, der danner grundlag for V1-varsling
  428656/20
 • Til 2 rådgivere: udbudsmateriale 2
  428492/20
 • Til grundejer: V1-høring, Neversvej 38, 5690 Tommerup
  430155/20
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med V1, en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde
  430149/20
 • VS: Lokalitetsnr. 62100142 - Ndr. Ringvej 57, Kolding VS Anette H
  426668/20
 • Til DMR: Kommentarer til rapport, Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  428971/20
 • Til borger - Oreintering om svar vedr. Etablering af fredskov i interesseområde for sand, grus og sten
  427015/20
 • Til PE DAMKJÆR HOLDING ApS, Kortbilag til V1-høring, Pottemagervej, Vejle.pdf
  424890/20
 • Til NIRAS: Godkendelse af plan for frigravning og forlængelse af boring
  424888/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  427312/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde -V1-varsling
  430154/20
 • MJØLS.pdf_Sagsnr_20-36763_Dokid_414818-20_v1.PDF
  427724/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Neversvej 40, 5690 Tommerup
  430158/20
 • Til Haderslev kommune + Skat: Kopi af V2-kortlægning + Rapport, 515-50263, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev
  426374/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Neversvej 38, 5690 Tommerup
  430156/20
 • Til PE DAMKJÆR HOLDING ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Pottemagervej 2, 7100 Vejle.pdf
  424898/20
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V1-varsling, en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde
  430147/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. Neversvej 38 og 40, 5690 Tommerup - V1-varsling
  430161/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte arealer, lok. 485-90002
  430159/20
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Udkast, V1-afgørelse, en del af matr. nr. 7000bb Skrillinge By, Kauslunde
  430148/20
 • Til Cowi. Underskrevet mail vedr. supplerende
  424426/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 515-50263, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev.pdf
  426367/20
 • Til grundejer: V1-høring, Neversvej 40, 5690 Tommerup
  430157/20
 • Til borger: telefonnotat, svar på henvendelse vedr. forurening på Anemonevej 4, Kolding
  428796/20
 • Mail fra borger + svar omkring registrering af boliganmodning, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst - Gartneri Udsigten - journal nr. 20/23679
  424432/20
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar på henvendelse, Tårup Strandvej 2, 5300 Kerteminde, matr. 1fg
  430775/20
 • Optagelsestal for de gymnasiale uddannelser i Syddanmark
  449731/20
 • Til Sweco: Opsummering fra telefonmøde
  434015/20
 • Til KIRK, V1-afgørelse, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G, 7100 Vejle.pdf
  433105/20
 • Til KIRK, V1-kortbilag, afgørelse, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G, 7100 Vejle.pdf
  433104/20
 • Fra DMR - Revideret tidsplan, pulje 45 og 46
  430526/20

2. september 2020

Indgående

 • Fra VSM Contractors A/S: Endeligt høringssvar til kortlægning af Smedevej 12, 5690 Tommerup
  430673/20
 • Fra VSM Contractors A/S: Bilag - tidl. høringssvar
  430674/20
 • Til Borger, Vedr. supplerende undersøgelse på Åbakkevej 1, 5462 Morud.
  422914/20
 • Fra lodsejer - Tegning vedr Lykkegårdsvej 10 Veerst - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  424420/20
 • Dialog med Strøjer RÅSTOF Om Basselund, afgravet og reetableret
  422074/20
 • Parcelvej 6 - frivilligt oprensning.pdf
  423957/20
 • VS: Parcelvej 6 - frivillig oprensning af grund - Att. Lisbeth tygesen
  423955/20
 • FRA RH: Møde om vilkårsændringer mm i 3.7
  421813/20
 • Dialog med NCC RÅSTOF Om udlevering til støbeprojekt udenfor normal åbningstid Sellebjerg 8. sept. 2020
  421531/20
 • Fra COWI: status Grønnegade, Rolfvej og Højløkke alle
  421187/20
 • Fra COWI: status Grønnegade, Rolfvej og Højløkke alle
  421183/20
 • Fra COWI: status Grønnegade, Rolfvej og Højløkke alle
  421184/20
 • Fra COWI: resultater af overfladeprøver, Rolfvej
  420972/20
 • Fra rådgiver JH: Kvittering for modtagelse af udgået-brev, Simmerstedvej 26, Haderslev
  424834/20
 • Fra Niras: Økonomi og kommende arbejder
  424409/20
 • Fra borger: Fwd: Vedr. jordprøve på Hindballevej 5, 5466 Asperup
  421712/20
 • Fra COWI: Vedr. revner i mur
  424405/20
 • Fra Borger: henvendelse: Østergade 25, 6520 Toftlund
  429551/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  425017/20
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til genanvendelse af knust beton på opbevaringsplads for både på Sanddal Bakke 18, 7000 Fredericia
  424814/20
 • Fra LokalBolig Dalum-Hjallese ApS: Henvendelse, Bjergmarken 69, Dalum Losseplads, 5260 Odense S
  432396/20
 • Fra Mediq: Opfølgning 2. omgang oplysninger
  432529/20
 • 17.08.2020Referat-Protokoll.pdf
  421522/20
 • Fra Orbicon: Bilag Nørregade 90 Vejen ver. 7_082020.pdf
  422739/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  423573/20
 • Høring over udkast til lovforslag om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile
  423434/20
 • Fra Orbicon: Bilag Nørregade 90 Vejen ver. 7_082020_kompr.pdf
  422693/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  423601/20
 • Fra WT - afrapportering pr. 30/6-2020
  421601/20
 • Fra KLH Erhverv: Henvendelse, Haderslevvej 145, 6000 Kolding
  423469/20
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. §8-sag fra Købmagergade 111, 7000 Fredericia
  423673/20
 • Bilaglinksamling-AnlageLinksammlung.pdf
  421525/20
 • Fra Rambøl - 3 stk væsentlighedsvurderinger - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  424402/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  423534/20
 • Fra Orbicon: Anmodning om sagsmateriale for matr. 2271h
  421878/20
 • Fra DMR: Pulje 21: Rismarksvej 52 - Referat opstartsmøde
  433483/20
 • Fysioterapeut - Endt barsel og starte pensionsindbetaling igen
  433634/20
 • Fra Billund Kommune (Byggesagsafdelingen): Vedr. spørgsmål til sagen om udkast til §8-tilladelse til etablering af dæklager på Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  433708/20
 • Fra Videnscenter for Miljø og ressourcer: MFMNs Høring af Afgrænsning forud for udarbejdelse af miljørapport og miljøvurdering af Vandområdeplanerne 2021-2027 (MFVM Id nr.: 5255648)
  437281/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt (modtaget 2/9-20)
  440672/20
 • Fra Franck Miljiø og Geoteknik: Spm. til regionens kommentar
  441836/20
 • Fra Rybners: Referat fra møde om projekt "Unge og trivsel i fællesskaber"
  439858/20
 • Fra Odense kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af stikledninger, Middelfartvej 115 og 115B, 5200 Odense V
  446310/20
 • Fra HedeDanmark, Råstof, Skovrejsning inden for råstofinteresseområde på mart. 33c tilhørende ejendommen Stilundvej 19, 6621 Gesten.
  452059/20
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning om tillæg til § 8 tilladelse
  452679/20
 • Fra Danske Regioner, Råstof, råstofredegørelsen 2020
  453328/20
 • VS: Høring af Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024
  455939/20
 • Fra DMR: Afsluttende dokumentationsrapport for gasmålinger
  452723/20
 • Fra Varde Kommune: Til oplysning - afgørelse, anvendelse af slagge, Tistrupvej 13, 6823 Ansager, Varde Kommune
  463322/20

Udgående

 • [Sagsnr.:20/2436]
  420977/20
 • Til DMR: spørgsmål vedr. tidsplan for Libavej
  420945/20
 • Til COWI: svar på småjusteringer Rolffvej
  420933/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1 og 2, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C.pdf
  423514/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Østerbro 1, 5000 Odense C.pdf
  423490/20
 • Til Borger: V1-høring, Alrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  424265/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Vejrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  424285/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Hjarnøvej 8, 7000 Fredericia.pdf
  424273/20
 • Til Orbicon: Vedr. sagsmateriale for matr. 2271h, 461-04040
  421889/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Alrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  424253/20
 • Til KLH Erhverv: Svar på henvendelse, Haderslevvej 145, 6000 Kolding
  423483/20
 • Til F. Engel, HAB og Haderslev Kommune: Meddelelse om lokaliteten udgår af kortlægning, Simmerstedvej 26/ Bøndergårdene 38/ Bellahøjvej 1, Haderslev
  424258/20
 • Til Borger, Kortbilag, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C.pdf
  423540/20
 • Til Borger: V1-høring, Alrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  424267/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Alrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  424269/20
 • Til Borger: V1-høring, Vejrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  424290/20
 • Til Borger: svar på henv. vedr. Adelvadvej 1, 6240 Løgumkloster
  424233/20
 • Til Borger: V1-høring, Vejrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  424288/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C.pdf
  423515/20
 • Til Borger: V1-høring, Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  424274/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Vejrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  424291/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Grønlandsvej 16, 5000 Odense C.pdf
  423539/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C.pdf
  423513/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Alrøvænget 6, 7000 Fredericia.pdf
  424266/20
 • Region Syddanmarks svar på anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 7 jf.lbk.nr 145 af 24/2/2020
  421322/20
 • Til Borger: V1-høring, Læsøvej 12, 7000 Fredericia.pdf
  424281/20
 • Til Orbicon: Vedr. sagsmateriale for 461-60010 og 461-60016, Rugårdsvej 1, Odense C, mail 2
  421702/20
 • Til rådgiver: Orientering om afkortlægning til rådgiver, Simmerstedvej 26, Haderslev
  424264/20
 • Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft
  424321/20
 • Til Borger: V1-høring, Hjarnøvej 8, 7000 Fredericia.pdf
  424272/20
 • til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Brydes Alle 4 m.fl..pdf
  421481/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Læsøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  424280/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  424276/20
 • Til Borger: V1-høring, Alrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  424260/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Østerbro 1, 5000 Odense C.pdf
  423488/20
 • Til Borger: V1-høring, Vejrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  424284/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Læsøvej 12, 7000 Fredericia.pdf
  424282/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C.pdf
  423538/20
 • Til Lokalbolig: Svar på henvendelse, Stenløse Bygade 21, 5260 Odense S
  423021/20
 • Til Borger: V1-høring, Læsøvej 10, 7000 Fredericia.pdf
  424278/20
 • Til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, V1-høring med bilag, Elsdyrvej 18X, 7100 Vejle
  422031/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Vejrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  424289/20
 • Til Odense Kommune, Varsling om V1- og V2-kortlægning, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C
  423512/20
 • Til Vejle Kommune: Høring om forurening på Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  421517/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V2, Østerbro 1, 5000 Odense C.pdf
  423489/20
 • Til Borger: V1-høring, Alrøvænget 2, 7000 Fredericia.pdf
  424248/20
 • Til Orbicon: Vedr. sagsmateriale for 461-60010 og 461-60016, Rugårdsvej 1, Odense C, mail 3
  421708/20
 • Til grundejer, kommunene og vurdst.styrelsen: Afgørelse om kortlægning af del af Mellemvej 30, 6200 Aabenraa
  421283/20
 • Til Odense Kommune, V2-varsling, Østerbro 1, 5000 Odense C
  423487/20
 • Til Odense Kommune, Varsling om V2-kortlægning, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C
  423537/20
 • Til Orbicon: Vedr. sagsmateriale for 461-60010 og 461-60016, Rugårdsvej 1, Odense C, mail 1
  421696/20
 • Til borger, NABO orientering, Vellingevej 24, Otterup
  421901/20
 • Til grundejer og kommune: høring vedr. ændring af korlægning på Kilen 10-16, 6200 Aabenraa
  421567/20
 • Til Borgere: Kortbilag til V1-høringer, 607-81163.pdf
  424292/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Alrøvænget 4, 7000 Fredericia.pdf
  424262/20
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Alrøvænget 2,4,6, 8, Hjarnøvænget 8, 10, Læsøvænget 10, 12, 14, Vejrøvænget 2, 4, 6, 7000 Fredericia
  424293/20
 • Til Epinion: vedr. Praksisnære Projektuger
  424204/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 1 Ledningsplan.pdf
  452682/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 3 Situationsplan med byggemodning og forureningsforhold.pdf
  452687/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Ansøgning om tillæg til §8 tilladelse.pdf
  452680/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 4 Forløb af byggemodning i område 5.pdf
  452689/20
 • Fra Fredericia kommune: Bilag - Bilag 5 Analyseresultater fra tidligere undersøgelser.pdf
  452693/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 2 Situationsplan med byggemodning.pdf
  452686/20
 • Til Franck Miljø og Geoteknik AS: Kommentar til møde
  441828/20
 • Til Billund Kommune (Byggesagsafdelingen): Vedr. spørgsmål til sagen vedr. udkast til §8-tilladelse, Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  433568/20
 • Til Sweco: Accept af foreslået budgetudvidelse
  434010/20

1. september 2020

Indgående

 • Fra Tønder Kommune, Nyt udkast til tillæg til § 8-tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup
  420894/20
 • Fra Tønder Kommune, Nyt udkast til tillæg til § 8-tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup
  420895/20
 • Fra COWI: Status samt småjusteringer Rolfvej
  420932/20
 • Fra Svendborg Kommune, Revideret oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  441748/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Spm. om indsats for OFV, bl.a. matr. nr. 1207r, Esbjerg Bygrunde
  420896/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203223 Anmeldelse iht Restprod_bek
  434566/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203440 Snittegning af plansilo
  434561/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Accept af anvendelse af slagger, Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense
  434560/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203228 Situationsplan
  434564/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203230 Slaggedeklaration
  434563/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203238 Accept af anvendelse af slagger fra affaldsforbrænding
  434567/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2020-203224 Anmeldelse side 2_underskrevet af bygherre
  434565/20
 • fra Vejle kommune Øster Snede vej 3 (630-81743)
  418426/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om indflytning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  430721/20
 • Fra Jord og Vand, RÅSTOF, Høringssvar på myndighedshøring matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  418144/20
 • Fra projekt: Tilsagnsskrivelse retur / underskrevet
  419365/20
 • Fra NIRAS: Vedr. nye vandprøver
  418686/20
 • Fra MST: § 21 afgørelse - Ikke miljøvurderingspligt for etablering af sikrings- og støjvold på Flyvestation Skrydstrup
  418565/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  418188/20
 • scan.pdf
  418472/20
 • Fra Billund Kommune (Byggesagsafdelingen): Fremsendelse af snit over kommende bygning til dæklager påVejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  420681/20
 • Fra Fredericia Kommue: Fælles kommentarer til §8 ansøgning byggefelt 14, Kanalbyen, Fredericia
  419941/20
 • Bilag 3 Vision for Sundhedscenter Haderslev og det tværsektorielle samarbejde - udkast.pdf
  430313/20
 • Fra Sparekassen: Vedr. Tangevej 15, 5750 Ringe
  421594/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Jordhåndteringsplan for spor og vejudvidelse på Fredericia Havn
  418963/20
 • Fra Medicinrådet: Udvidet sammenligningsgrundlag inflammatoriske tarmsygdomme
  419726/20
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft
  419834/20
 • Fra Cowi: Opdateret budgetter
  421252/20
 • Ansøgning.pdf
  418317/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. §8 ansøgning byggefelt 13, Kanalbyen, Fredericia
  419844/20
 • RSYD-912-2020-08-21_underskrevet.pdf
  418236/20
 • Fra borger - svar på forhøring Fjelsted - Store Landevej 133.
  419099/20
 • RSYD-890-891-892-893-2020-08-21_underskrevet.pdf
  418234/20
 • Fra Boger: Telefonhenvendelse: Adelvadvej 1, 6240 Løgumkloster
  424231/20
 • Offentlig høring: Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling
  422028/20
 • Fra Sweco: VU - Dejrupvej 16 Outrup, vand - Suppl. undersøgelser, økonomi
  421849/20
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  420964/20
 • Fra COWI: Opdateret budgetter
  421246/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  418137/20
 • Fra MW konsult: Svar vedr gravning, Ågårdsvej, Egtved
  421025/20
 • AmbuFlex løsning til KOL
  433590/20
 • Fra system:: yder lukket automatisk.
  433155/20
 • Fra Eendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Mødemateriale til bestyrelsesmøde
  434438/20
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47 - VVS-gennemgang, økonomi
  434002/20
 • Bilag 2a Undersøgelsesdesign.pdf
  430298/20
 • Bilag 2 Samarbejde mellem almen praksis og Ældre og Sundhedsområdet Ærø Kommune.pdf
  448608/20
 • Samlet plan for Covid-19 test-setup rev.docx
  449536/20
 • 08092020 Dagsorden 8. møde i Administrativ styregruppe Ærø Kommune og RSYD.pdf
  448604/20
 • Bilag 1 Tids og handleplan for Ærø samarbejdet.pdf
  448611/20
 • Dagsorden til 8. møde i Administrative styregruppe Ærø samarbejdet
  448602/20
 • Fra Varde Kommune, Råstof, HØRING vedr. skovrejsning på matr.nr. 2am Søndersig By, Lunde
  452145/20
 • fra Fredericia kommune . Hellested, Vester Voldgade 9
  453590/20
 • Fra projekt "Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job"
  463352/20

Udgående

 • SV: Anmodning om forlængelse
  420265/20
 • SV: Projekt VOYAGER Halvårsrapport - forlængelse af projektperioden
  419927/20
 • til Nymølle A/S RÅSTOF Igangsætningstilladelse på forespørgsel
  421650/20
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, Rykker for myndighedshøringssvar matr.nr. 267 m.fl. Østerende-Ballum, Ballum
  419787/20
 • Kontrakt Sandagervej, kursus
  418186/20
 • Til Kræftens Bekæmpelse: Kontrakt m.m. vedr. kurser i røgfrit liv - korte samtaler med unge i Vejle
  418183/20
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418218/20
 • Til borger - kvittering for svar partshøring -Fjelsted - Store Landevej 133.
  419251/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418155/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, Kortbilag til V1-høring, Havelodden 1, Vejle.pdf
  418223/20
 • Til NIRAS: Godkendelse af vandprøver
  418692/20
 • Til borger, V1-høring m bilag, Mejsling Skovvej 28, 7100 Vejle - Til borger, V1-høring m bilag, Mejsling Skovvej 28, 7100 Vejle.pdf
  418749/20
 • Til Sparekassen: Vedr. nuancering og belåning af Tangevej 15, 5750 Ringe
  419838/20
 • Til prakis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418212/20
 • Til Strange Invest ApS, V1-høring m bilag, Pottemagervej 3, 7100 Vejle - Til Strange Invest ApS, V1-høring m bilag, Pottemagervej 3, 7100 Vejle
  418897/20
 • Til WT - svar på fremsendt spørgsmål
  420887/20
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418157/20
 • Til K&J EJENDOMME, Kortbilag til V1-høring, Horsensvej 45A, 7100 Vejle.pdf
  418089/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og Jord og Miljø A/S: Regionens bemærkninger til forslag til monitering, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  418344/20
 • Fra DXC: yder lukket automatisk.
  418080/20
 • Til Borger - Fjelsted - telefonisk svar på forhøring
  418985/20
 • Til Middelfart Kommune: Udkast, Afgørelse om V1-udvidelse, en del af Byvejen 29, 5466 Asperup
  419346/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418105/20
 • Til Middelfart Kommune: Regionens vurdering vedr. fjernelse af asfaltforurenet jord, Byvejen 29, 5466 Asperup.pdf
  419748/20
 • Til Berg Advokater: Bilag til "Vedr. udvidelse" - Høring - udvidelse af V1 kortlægning inkl. bilag, 529-40170
  418371/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, V1-høring m bilag, Nørregade 30, 32, 7100 Vejle - Til Bo-To Ejendomme ApS, V1-høring m bilag, Nørregade 30, 32, 7100 Vejle.pdf
  419473/20
 • Til borger: Bilag, Kortbilag over V0-areal, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  419930/20
 • Til borger: V0-orientering, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  419916/20
 • Til K&J EJENDOMME, V1-høring, Horsensvej 45A, Vejle.pdf
  418098/20
 • Til K&J EJENDOMME, BILAG, Udkast til V1-kortlægning, Horsensvej 45A, Vejle.pdf
  418094/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Jordhåndteringsplan for spor og vejudvidelse på Fredericia Havn
  418978/20
 • Til Middelfart Kommune (Natur og Miljøafdelingen): Vedr. Byvejen 29, 5466 Asperup, matr. nr. 20d Båring By, Asperup - en del V1-varsles (udvidelse af V1)
  419771/20
 • Til Sweco: Vedr. VU - Dejrupvej 16 Outrup, vand - Suppl. undersøgelser, økonomi
  421844/20
 • Til Orbicon: Nørregade
  421713/20
 • Til Middelfart Kommune: Kortbilag med eksisterende V1 og V1-udvidelsen, en del af Byvejen 29, 5466 Asperup
  419471/20
 • Til NIRAS: Vedr. nye vandprøver
  418076/20
 • Til Borger: Tlf notat, henv. til borger vedr. forurening på Bjergmarken 69, 5260 Odense S
  419287/20
 • til henvender, Nygade 20, 7323 Give
  418308/20
 • Til AAB Vejle, V1-høring med bilag, Borgm Madsens Gade 1, 3, 5, 7 og Roarsvej 10, 7100 Vejle
  418351/20
 • Til COWI: Godkendelse af tilbud
  418006/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-pligt til Jordhåndteringsplan for spor og vejudvidelse på Fredericia Havn
  418971/20
 • Til MW konsult: Svar vedr forespm om jordtilførsel, Ågårdvej, Egtved
  418986/20
 • Til borger, V1-høring m bilag, Nørretorv 1A, 1B, 7100 Vejle - Til borger, V1-høring m bilag, Nørretorv 1A, 1B, 7100 Vejle.pdf
  419236/20
 • Til Middelfart Kommune: V1-varsling, V1-udvidelse, en del af Byvejen 29, 5466 Asperup
  419337/20
 • Til borger - Fjelsted - Store Landevej 133.
  419084/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, V1-høring, Havelodden 1, Vejle.pdf
  418230/20
 • Til Berg Advokater: Vedr. udvidelse af V1 kortlægning, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro, lok. 529-40170
  418366/20
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse, - Nygade 20, 7323 Give 2 høringssvar.pdf
  418310/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Havelodden 1, Vejle.pdf
  418227/20
 • Til Middelfart Kommune (Natur og Miljøafdelingen): Vedr. regionens vurdering vedr. fjernelse af asfaltforurenet jord, Byvejen 29, 5466 Asperup
  419779/20
 • Til MST: Høringssvar vedr screening af etablering af sikrings- og støjvold på Flyvestation Skrydstrup
  418304/20
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om høring, 529-40170
  418385/20
 • Til prakis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  418096/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1 og 2, Grønlandsgade 18, 5000 Odense C
  420670/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på V2, Østerbro 1, 5000 C
  420916/20
 • Til projekt: anmodet om mindre tilretninger af budget
  437053/20

31. august 2020

Indgående

 • Fra JV - Aktindsigt
  435928/20
 • Fra Rambøll, Havrekær 64 - slutopgørelse og dokumentation for inddatering i GeoGIS
  418181/20
 • Fra Rambøll, Elvedgaardsvej Lp. - slutopgørelse og inddatering i GeoGIS
  418146/20
 • Halvårsevaluering
  419222/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Miljøgodkendelse, Slaggeudlægning, Videkærvej 22, 6740 Bramming
  420898/20
 • Fra Esbjerg Kommune, VVM screening, slagge, Videkærvej 22, 6740 Bramming
  420899/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Miljøgodkendelse t. slaggeudlægning, Videkærvej 22, 6740 Bramming
  420897/20
 • Til ansøger RÅSTOF Dialog om fremdrift i tillladelsen
  421716/20
 • Fra DMR: Vedr. 510-81245 Gabøl Byvej 22, Gabøl
  439587/20
 • Fra Niras: Vedr. frigravning af boringer
  425752/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Forespørgsel om Møsvrå grusgrav
  416494/20
 • image002.jpg
  416314/20
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - rapport til kommentering
  416313/20
 • image004.jpg
  416315/20
 • Fra Niras - Miljøkonsekvensrapport tilrettet version - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  417728/20
 • Afrapportering på projekt ROBOlæring
  419232/20
 • ROBOlæring - halvårsrapport august 2020.pdf
  419233/20
 • Fra KIU: Anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 7 jf.lbk.nr 145 af 24/2/2020
  420245/20
 • Fra Orbicon: anmodning om rapporter og afgørelser, matr. 2271h
  421443/20
 • Fra Orbicon: Nørregade
  421703/20
 • Fra LIFA: Vedr. slettelse af privat fællesvej på matrikelkort
  418532/20
 • Fra NIRAS: Opsamling på dithiocarbamat
  418069/20
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. forureningen på Bjergmarken 69, 5260 Odense S
  419277/20
 • rsregnskab-Jahresabschluss2019 (1).pdf
  417707/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. udkast §8 Tilladelse Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  417809/20
 • Fra COWI: Tilbud supplerende vandprøvetagning og risikovurdering
  418003/20
 • 15.04.2020Bestyrelsesinformation-Vorstandsinformation (1).pdf
  417698/20
 • Fra Rambøll: Undersøgelsesrapport i udkast
  416307/20
 • 19.06.2020rev.Referat-gen.Protokoll (1).pdf
  417495/20
 • Fra COWI: DualEM resultat
  415641/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted - Teknisk rapport.pdf
  416977/20
 • 2. halvårs evaluering, I got Skills
  419224/20
 • Fra Geopal, vedr. Højmosevej 7, Fredericia
  415506/20
 • Fra WT - Do og materiale bestyrelsesmøde 31. aug. 2020
  417555/20
 • TOP6rshjulbestyrelse-JahreskalenderVorstand2020 (1).pdf
  417711/20
 • Fra Tønder Kommune: Afslutningsdokumentation for udlægning af slagge, Astrupvej 60, 6780 Skærbæk
  415380/20
 • TOP8Svar-AntwortMinisterAlbrecht27.12.2019 (1).pdf
  417723/20
 • Fra Sønderborg Kommune: MTBE- afværgestatus - Brovej, Broager
  415841/20
 • Fra Transport- og Boligministeriet: Brev
  416970/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Spm vedr status, Moselund Grusgrav - matr.nr. 98 Sdr. Hostrup, Ensted
  416949/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted - Grundejerrapport.pdf
  416992/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Fornyede målinger, Dr. Margrethevej, Aabenraa
  416041/20
 • Fra Nybolig: Henv. vedr. kortlægningsmateriale, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  416196/20
 • Procesbudget-ProzessHaushalt2021-2022 (1).pdf
  417704/20
 • Halvårlig evaluering 31082021
  419223/20
 • Re: SV: Aktindsigt i forhold vedrørende udbetalinger til læger for corona-henvisninger
  415549/20
 • Fra LIFA: Vedr. kortlægningsgrundlag ved ophævelse af privat fællesvej, Lilleballevej 147, Almind
  465884/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering om oprensning af jordforurening, Rynkeby Bygade 20 A-B, 5350 Rynkeby
  444559/20
 • Fra Middelfart KOmmune: Afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank, Merianvej 2, 5500 Middelfart
  437537/20
 • Psykolog - Opsigelse af ydernummer
  435585/20
 • FRA IKAS - tro og love erklæring fra psykolog
  435764/20
 • Fra Amgen: Vedr.: Early warning møde med Amgen
  433453/20
 • FRa Middelfart KOmmune: Ikke påbud
  445306/20
 • Fra KL: vedr. Unge med kant
  445210/20
 • Fra KL: vedr. Unge med kant
  445543/20
 • fra fredericia kommune Vedr. Klippehagevej 22, Fredericia, Skærbækværket
  453687/20
 • Fra projekt: Afrapportering af projektet
  453526/20
 • Fra Billund Kommune: Undersøgelsespåbud §40/41
  461032/20
 • Fra projekt: afrapportering på projekt, 1. halvår
  456563/20

Udgående

 • Til Odense Kommune, Bemærkninger til § 8-ansøgning, udført undersøgelse og oplæg til supplerende, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  418033/20
 • Til Borger - Volderslev, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Volderslev.xlsx
  416649/20
 • Til Tønder Kommune: Kopi af V2 høring, Astrupvej 60, 6780 Skærbæk, lok. 550-81259
  416088/20
 • Borger - Langeskov, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Langeskov.pdf
  415836/20
 • Til Nybolig: Vedr. Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro, lok. 529-40170
  417287/20
 • Til DOP, MST og Fredericia kommune: Afgørelse vedr. spildhændelser Råolieterminalen, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  415937/20
 • Til Borger - Søhale, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Søhale.pdf
  416341/20
 • Til Borger - Kollund, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Kollund.pdf
  415612/20
 • Til Borger - Stepping, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Stepping.xlsx
  416188/20
 • Til Borger - Turup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Turup.pdf
  416499/20
 • Til Borger - Refsvindinge, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Refsvindinge.pdf
  416047/20
 • Til Borger - Højes Dong, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Højes Dong.xlsx
  415571/20
 • Til projekt: anmodet om overblik over tilretningen af projektet
  417872/20
 • Til Borger - Vibæk-Hostrup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Vibæk-Hostrup.pdf
  416584/20
 • Til Odense Kommune : Regionens svar vedr. tunnelering af regnvandsledning, matr. 1æc, Snapindvej 20, 5200 Odense V
  415958/20
 • Til borger - Kortbilag Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted.pdf
  417012/20
 • Til Borger - Kollund, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Kollund.xlsx
  415615/20
 • Til Borger - Søhale, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Søhale.xlsx
  416360/20
 • Til Borger - Gelsted, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Gelsted.xlsx
  415448/20
 • Til Borger - Oksenvad, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Oksenvad.pdf
  416005/20
 • Til Borger - Gelsted, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Gelsted.pdf
  415440/20
 • Til Borger - Vibæk-Hostrup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Vibæk-Hostrup.xlsx
  416599/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Ulsnæs 10, 6300 Gråsten, matr. 245 Gråsten, Gråsten Adsbøl, lok.nr. 531-00001
  417777/20
 • Til Borger - Hyrup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Hyrup.pdf
  415520/20
 • Til Archidea: Svar vedr. afslutning af vurdering af jordhåndteringen, Egebjerg, Ørbækvej 5, 5863 Ferritslev
  415462/20
 • Borger - Leby, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Leby.xlsx
  415877/20
 • Borger - Leby, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Leby.pdf
  415873/20
 • Til N & K Lausten I/S: V2 høring inkl. bilag, Astrupvej 60, Skærbæk.pdf
  416075/20
 • Til Borger - Sødover, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Sødover.xlsx
  416294/20
 • Til MST, Bemærkninger til revideret undersøgelesoplæg, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  417137/20
 • Til Borger - Volderslev, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Volderslev.pdf
  416645/20
 • Til Borger - Tjæreborg, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Tjæreborg.pdf
  416380/20
 • Til Borger - Højes Dong, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Højes Dong.pdf
  415564/20
 • Til Borger - Krogsbølle, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Krogsbølle.pdf
  415647/20
 • Til Borger - Tjæreborg Mark, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Tjæreborg Mark.pdf
  416441/20
 • Til Borger - Skallebjerg, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Skallebjerg.pdf
  416109/20
 • Til Borger - Tjæreborg, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Tjæreborg.xlsx
  416386/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger vedr. tunnelering af stikledninger, Middelfartvej 115, 5200 Odense V
  416214/20
 • Til Borger - Skallebjerg, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Skallebjerg.xlsx
  416114/20
 • Til Borger - Sødover, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Sødover.pdf
  416278/20
 • Til DOP. MST og Fredericia kommune: Afgørelse vedr. spildhændelser Råolieterminalen, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  415947/20
 • Til Borger - Vester Nebel, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Vester Nebel.pdf
  416527/20
 • Til Borger - Melby, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Melby.xlsx
  415925/20
 • Borger - Kølle Banker, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Kølle Banker.pdf
  415697/20
 • Til Odense Kommune og DMR - Kopi af varsel om supplerende undersøgelse - Ravnebjerggyden 114
  416372/20
 • Borger - Kølle Banker, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Kølle Banker.xlsx
  415702/20
 • Til Statens Ekspropriationer på Øerne, Ekspropriation på ejendom med råstoffer i Odense Kommune
  417338/20
 • Borger - Langeskov, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Langeskov.xlsx
  415843/20
 • Til Borger - Vester Nebel, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Vester Nebel.xlsx
  416548/20
 • Til Geopal, vedr. Højmosevej 7, Fredericia
  415511/20
 • Til Borger - Tjæreborg Mark, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Tjæreborg Mark.xlsx
  416451/20
 • Fra SJMR konsult: Dialog vedr yderlige materiale til partshøring, matr nr 178 Arnitlund
  415817/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  415488/20
 • Til Borger - Refsvindinge, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Refsvindinge.xlsx
  416069/20
 • Til projetk: vedr. projektets regnskab
  417878/20
 • Til Borger - Stepping, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Stepping.pdf
  416166/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  415485/20
 • Til Borger - Oksenvad, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Oksenvad.xlsx
  416015/20
 • Borger - Krogsbølle, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Krogsbølle.xlsx
  415657/20
 • Udgår efter undersøgelse Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted.pdf
  417003/20
 • Til Borger - Hyrup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Hyrup.xlsx
  415524/20
 • Til Statens Ekspropriationer på Øerne, Ekspropriation på ejendom med råstoffer i Odense Kommune
  416860/20
 • Til Borger - Turup, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog Turup.xlsx
  416503/20
 • Til Tønder Kommune: Kvittering for modtagelse af afslutning, Astrupvej 60, 6780 Skærbæk
  416068/20
 • Til Borger - Melby, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Melby.pdf
  415921/20
 • Til DOP. MST og Fredericia kommune: Høring vedr. V2 kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia- Råolieterminalen
  417062/20
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt
  417836/20
 • Til borger - Varsel om supplerende undersøgelse, Ravnebjerggyden 114 (sendt Doc2mail: Job nr 166339352)
  415634/20
 • Fra DMR - Rapport for indledende undersøgelse, Høgelundvej 34, 7323 Give, grundejer_del.pdf
  430939/20
 • Til KIU: Anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 7 jf.lbk.nr 145 af 24/2/2020
  420300/20
 • Til LMST: Spørgsmål om vagt ifm afgørelse om nedlæggelse af Esbjerg Krone Apotek
  420452/20
 • Til borger - Anmodning om betaling (sendt Doc2mail: Job nr 166985194 )
  417559/20

30. august 2020

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar på spørgsmål vedr. ansøgning matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  416131/20

29. august 2020

Indgående

 • Fra Geoservice: Opdatering på pris og levering, tilsyn 2020
  415959/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernummer
  435522/20

28. august 2020

Indgående

 • Fra Niras: konc.model og snit, Brændevej 2
  446099/20
 • Fra DMR: Undersøgelser på FDO lageret, resultater
  437943/20
 • Fra borger: Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Resultater fra undersøgelser på Skovvej 22
  427221/20
 • Fra Niras: kommentart til status og forslag, Brændevej 2
  446095/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Vestergade 16 følgebrev
  415354/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Besked til grundejer angående vurdering af følsom anvendelse, Vestergade 16, 5750 Ringe
  415353/20
 • Fremskridt opnåede delmål og tidsperspektiv Juni 2020.pdf
  419922/20
 • SV: Projekt VOYAGER Halvårsrapport.
  419923/20
 • Anmodning om forlængelse af Projekt VOYAGERJuni 2020.pdf
  419921/20
 • Fra Assens Kommune: § 19-tilladelse til indbygning af lettere forurenet jord
  415413/20
 • SV: [Sagsnr.:20/23080] - [Dok.nr.:194437/20] Tilladelse til etablering af miljøboringer - Banegårdsplads 8, 6000 Kolding
  413148/20
 • Fra Niras, hisorisk materiale, 631-00601, Jægervænget 36, 7100 Vejle_materiale fra SBsys.pdf
  414152/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 631-00601, Jægervænget 36, 7100 Vejle_materiale fra SBsys.pdf
  414162/20
 • Fra Nybolig: henvendelse - lok. 445-04019
  414512/20
 • Fra NIRAS: Budgetstatus og analyseomfang
  414290/20
 • Til Middelfart Kommune SV: Vedr. kortlægningsgrundlag
  414914/20
 • fra Fredericia kommune Fund af kulbrinte forurening på centerhavnsvej, 7000 Fredericia, matr.nr. 409c Fredericia Stadsjorder
  414160/20
 • Fra Nymølle: Kliplev grusgrav - diverse tab-filer
  413733/20
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af godkendelse af oplæg til undersøgelse af Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  413266/20
 • RSYD-906 - Udviklingsaftale
  415471/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  417437/20
 • Fra Kolding Kommune: Tilladelse til etablering af miljøboringer - Banegårdsplads 8, 6000 Kolding
  413439/20
 • Fra MW consult: Kvittering for udsættelse, matr nr : 6a og 13d Ågård By. Ø. Starup
  415172/20
 • Svar Sundhedsstyrelsen:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  414014/20
 • Fra GEUS: Underskrevet kontrakt vedr. Grindsted dybe boringer - dinoflagellat analyser
  413716/20
 • Fra DMR: Fremsendelse af materiale, Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  418758/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. anmeldelse af jordflytning, Båring skole, Byvejen 29. konstateret oileforurening
  415808/20
 • Svar fra journalist
  415402/20
 • Fra Transport- og Boligministeriet: - Svar
  416973/20
 • Anmodning
  415348/20
 • Fra Archidea: Vedr. afslutning af vurderingen af jordhåndtering, Egebjerg, Ørbækvej 5, 5863 Ferritslev
  415450/20
 • Fra DMR: Bilag - Sdr. landevej 17 rapport samlet.pdf
  418771/20
 • Fra Orbicon: Vejen - Nørregade
  421681/20
 • Fra Orbicon: Monitering
  421697/20
 • Fra Rambøll: Opdateret notat geoprobe sonderinger
  424417/20
 • FEJLJOURNALISERET
  414539/20
 • Fra Alssundgymnasiet: Model for regnskabsaflæggelse i projekt Under havets overflade
  414558/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 dokumentationsrapport, Saltgade 21, 6760 Ribe
  455185/20
 • Fra NIRAS, Dokumentationsrapport for opfyldelse af § 8, Saltgade 21, 6760 Ribe
  455186/20
 • Fra Vejle KOmmune: Høring om varsel af undersøgelsespåbud
  459231/20
 • Fysioterapeut - ansøgning om at flytte klinikken
  433781/20
 • Fra Odense Kommune: Revideret undersøgelsesoplæg og supplerende bemærkninger, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  444237/20
 • Fra Niras: Vedr. dokumentation for byggeri på Møllevej 12
  441447/20
 • fra projekthaver
  447810/20
 • fra projekthaver
  447803/20

Udgående

 • Til DMR og borger: Orientering om sagsbehandler hos regionen, Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  414348/20
 • Ti lborger: Materiale vedr. Møllebakken 36, Sønderborg, svar på forespørgsel
  413783/20
 • V2-afg T9906 v Bjørnegrotten.pdf
  413698/20
 • V2-høringT9906 v Bjørnegrotten.pdf
  413699/20
 • Til rådgiver - kommentarer til dokumentationsrapport
  414740/20
 • høring vedr. afgørelse om V2- kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia efter jordforureningsloven
  413697/20
 • Til MST,GEUS, regioner, RSDs rådgivere Opmærksomhed på - Dithiocarbamat-analysen (pesticid) - risiko for falsk positive resultater
  414177/20
 • til grundejerne - Nyborgvej 200 udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven
  413305/20
 • Til borgere - Partshøring
  415024/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Søndergade 16A+B, 7100 Vejle.pdf
  414375/20
 • KORSKRO.pdf
  415025/20
 • Til Borger - Fæsted, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Fæsted.pdf
  413427/20
 • Til Nybolig: Vedr. henvendelse på lok. nr. 445-04019 Brovejen 10, Middelfart
  414529/20
 • Til Borger - Fjelsted, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Fjelsted.pdf
  413396/20
 • Til borger, V1-høring, Søndergade 16A+B, 7100 Vejle.pdf
  414376/20
 • Til Danish Oil Pipe, kommune og MST: Høring vedr. V2-kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  414506/20
 • til DMR og kommune - SV: Nyborgvej 200, ang. felt BL16, BL52 og B9
  413121/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Søndergade 16A+B, 7100 Vejle.pdf
  414373/20
 • Biolag til grundejerne - Nyborgvej 200 udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven - til grundejerne - Nyborgvej 200 udgår af V1-kortlægning - med bilag.pdf
  413314/20
 • Til Haderslev Kommune - svar på forespørgsel om etablering af fredskov i interesseområde for sand, grus og sten
  414355/20
 • Til Borger - Fjelsted, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Doc2Mail - JobLog fjelsted.xlsx
  413403/20
 • Til GEUS: Kvittering for modtagelse af underskrevet kontrakt vedr. dinoflagellat analyser
  413721/20
 • Til Odense Kommune og DMR - Kopi af varsel om supplerende undersøgelse - Middelfartvej 509
  414770/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering vedr. orientering om Båring skole, Byvejen 29. konstateret oileforurening
  415798/20
 • Fra DMR - Rapporter fra indledende undersøgelse, Høgelundvej 34, 7323 Give
  417490/20
 • MJØLS.pdf
  414818/20
 • Til borger - Varsel om supplerende undersøgelse - Middelfartvej 509 (Sendt Doc2mail: Job nr 166253432)
  413212/20
 • Til Kolding HF & VUC: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  413998/20
 • Til HF & VUC Fredericia: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  413991/20
 • Til VUC Syd: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  414005/20
 • Til HF & VUC FYN: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  413995/20
 • Til Campus Vejle: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  413986/20
 • Til VUC Vest: Høringssvar til FVU- og OBU-plan
  414013/20

27. august 2020

Indgående

 • Fra MOE, Skudstrup Bygade 3, Rødding - Tilfredshedserklæring
  414488/20
 • Fra Vand og Jord, RÅSTOF, Høringssvar på myndighedshøring matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  412185/20
 • Fra COWI: status RE: Højløkke Allé 2A, Odense N: Status feltarbejde
  412138/20
 • Fra Svendborg Kommune: Uddybelse af oprensningstilladelse, Søby havn
  415453/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (136976)
  415457/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (136977)
  415455/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - VBM_N-18-8776A_kladde
  415454/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - analyserapporter
  430663/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (136976)
  430664/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (136977)
  430662/20
 • Fra Svendborg Kommune: Supplerende oplysninger ifm. oprensning af Søby havn, Ærø
  430661/20
 • Signeret revisionsberetning Anvendt naturvidenskag 010719_300620.pdf
  419503/20
 • Underskrevet regnskab projektleder.pdf
  419504/20
 • Regnskabsskema underskrevet.pdf
  419500/20
 • Regnskab, afrapportering og udbetalingsanmodning Anvendt Naturvidenskab
  419499/20
 • Halvårsrapport Anvendt naturvidenskab Forår 2020.pdf
  419501/20
 • Signeret erklæring anvendt naturvidenskab juli 19 - juni 20.pdf
  419502/20
 • Fra COWI: Borearbejde i næste uge
  410095/20
 • Fra COWI: Borearbejde i næste uge
  410085/20
 • Fra DMR: Revideret endelig rapport vandværksvej 9
  409854/20
 • Fra BCM Transtech A/S: Frivillig undersøgelse ved køb/salg af ejendom, Industrivej 29, 5672 Broby
  433114/20
 • Fra DMR: Dageløkkevej nye resultater august 2020
  408755/20
 • Ændring i fysioterapi praksis - SU møde den 21/9-20.
  412759/20
 • Fra Niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo09-9876_Tilsynsrapport 16. sep. 2009_Uhrevej_13.DOC
  412061/20
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelse.PDF
  412878/20
 • VS: Til kommentering hos relevante aktører frist udgangen af torsdag 27/8_Sundhedsstyrelsens reviderede COVID-19 retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv
  413116/20
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. middelforskydning og 6 projektansøgninger
  412307/20
 • Fra COWI: Referat statusmøde
  412605/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  412591/20
 • Fra borger - Høring Råstofplan 2020 - Tarup-Davinde
  412873/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Branchetilsyn
  411625/20
 • Fra Niras: Udfordringer omkring boringer
  412355/20
 • Fra Rambøll: Svar på oplæg og lokm nr, Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  412758/20
 • Opsigelse af ydernummer psykolog
  410988/20
 • Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 14t Davinde.pdf
  412877/20
 • Fra Jord-Miljø A/S: Svar på spørgsmål vedr. monitering, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  416789/20
 • Fra Bech-Brunn Advokatfirma: SV: Vedr. sagen fra Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  415883/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål til oplæg til monitering af indeluft, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  416779/20
 • Anmodning om aktindsigt
  415406/20
 • Arkivmateriale, Notat (boringer S1-S5), September 1999 (461-06351, Middelfartvej 509)
  415336/20
 • Fra kommune - Etablering af fredskov i interesseområde for sand, grus og sten
  414280/20
 • VVM.pdf
  414285/20
 • Detailkort.pdf
  414281/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8 tilladelse, Ulsnæs 10 i Gråsten, Sønderborg Kommune
  414906/20
 • Oversigtskort.pdf
  414282/20
 • Jordressourcebekendtgørelsen.pdf
  414283/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. afsluttende notat ifm. bygge- og anlægsarbejde, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  413303/20
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Båring skole, Byvejen 29. konstateret oileforurening
  414424/20
 • Offentlig høring af ’Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til ældreplejen’
  412723/20
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. undersøgelse, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  412413/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om kommende ansøgning om udvidelse af §8 tilladelse til byggemodning i Kanalbyen syd for Frederiks Kanal
  419459/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Planer med boringsplacering.pdf
  419470/20
 • Fra Sweco: VU - Dejrupvej 16 Outrup, vand - Suppl. undersøgelser, økonomi
  421840/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse
  435485/20
 • Opsigelse af ydernummer psykolog - tro og love erklæring
  435511/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse,
  435483/20
 • Opsigelse af ydernummer psykolog - tro og love erklæring
  435509/20
 • Fra LIFA: SPM vedr. matrikelsammenlægning
  444746/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om fund af forurening
  447864/20
 • Fra projekt: revideret ansøgningsmateriale og budget
  455100/20
 • Fra Energinet -Foreløbig vurdering af kabelanlæg i råstofinteresse- og graveområder
  454978/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til screeningen af Andholm matr.nr. 4 Lunderup, Rise m.fl.
  412985/20
 • Til Niras - godkendelse af miljøkonsekvensrapport - Indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  412920/20
 • Revideret sondecase - igen-igen.....
  415195/20
 • Case - Sonde til indtagelse af ernæring - rev 270820.docx
  415196/20
 • Til Odense Kommune og Skat: Kopi af V2-kortlægning og afkortlægning, Svendborgvej 337 5260 Odense S
  410253/20
 • Rådet for Socialt Udsatte.pdf
  410234/20
 • Svar til JydskeVestkysten: Aktindsigt
  412511/20
 • Oplæg til Case katalog vedr cochlear implant.docx
  415194/20
 • VS: Oplæg til case katalog vedr cochelar implant
  415193/20
 • Til Højby 2 ApS: Bilag - Ny høring - V2-afgørelse 27-08-2020, Svendborgvej 337 5260 Odense S
  409973/20
 • Til Højby 2 ApS: V2-kortlægning og afkortlægning, Svendborgvej 337 5260 Odense S
  409972/20
 • Til Højby 2 ApS: Bilag - Ny høring -Kortbilag V2-afgørelse, 27-08-2020, Svendborgvej 337 5260 Odense S
  409974/20
 • Til borgere, Vandværk og Assens Kommune: Høringsbreve vedr. lok. nr. 499-00013, Vandværksvej 9, Aarup
  416320/20
 • Til Socialt Boligbyggeri i Odense: Jeres grund er ikke forurenet, Rødegårdsvej 109, 5000 Odense C, matr.nr. 31e Østermarken, Odense Jorder
  409025/20
 • Til Socialt Boligbyggeri i Odense: Bilag - Udgår inden kortlægning
  409029/20
 • Til Socialt Boligbyggeri i Odense: Bilag - Kortbilag
  409026/20
 • Til borger: SV vedr. kortlægning af ejendommen
  408910/20
 • image001.jpg
  408933/20
 • image002.jpg
  408934/20
 • Til borger SV: Sv.: Vedr. retablering
  408932/20
 • Til Rolf Krake Ejendomme ApS: Ejendom udgår af kortlægningen, Ivarsvej 30A-F, 5200 Odense V, matr.nr. 2cx Bolbro, Odense Jorder
  408758/20
 • Til Rolf Krake Ejendomme ApS: Bilag - Udgår af kortlægningen
  408759/20
 • Til Assens Kommune og Brylle Vandværk, Jordforurening, Krybilyparken- toftevej Losseplads, lok: 485-9
  408778/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  408788/20
 • Til Borger, Revurderingsnotat- Krybilyparken, Toftevej Losseplads.pdf
  408787/20
 • Til Borger, Orientering om afslutning af monitering og afslutning af indsats.pdf
  408786/20
 • Til DMR: Hvad er status på Libavej og Dageløkkevej
  408675/20
 • Til DMR: Hvad er status på Libavej og Dageløkkevej
  408672/20
 • Til OS: Udskydelse af Psykiatrisygehusets afrapportering til senere dialogmøde i 2020
  408663/20
 • Til Varde kommune - til orientering, ændret indsats Energivej 3, 6800 Varde
  408809/20
 • Til Rambøll: Svar vedr. valg af entreprenør
  408469/20
 • Til virksomhed - Boligerklæring Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  411140/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 4.pdf
  409146/20
 • Til Rambøll: Svar på oplæg til undersøgelse af Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  412826/20
 • Til grundejer: Vedr. fremsendelse af skema til anmodning om boligundersøgelse, Odensevej 26, 5690 Tommerup
  408770/20
 • Til Aabenraa kommune - Afgørelse om ændret indsats, Kallemosen 20, 6200 Aabenraa.pdf
  409862/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 2.pdf
  409174/20
 • Til COWI: TIlbagemelding på referat
  412615/20
 • Til borger - V1-afgørelse fra 2011, Energivej 3, 6800 Varde.pdf
  408790/20
 • Til borger - ændret indsats, Energivej 3, 6800 Varde.pdf
  408775/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  408783/20
 • Til Svendborg Kommune: Svar vedr jordtilførsel og grænseværdier, Sellebjerg Fyldplads
  412725/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 1.pdf
  409179/20
 • Til Danske Regioner: Suppl. svar fra RSyd på Folketingsspørgsmål om rekommandationslister
  412856/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 3.pdf
  409154/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 7.pdf
  409096/20
 • Til Aabenraa kommune - V1-afgørelsesbrev fra 2012, Kallemosen 20, 6200 Aabenraa.pdf
  409872/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 5.pdf
  409128/20
 • Til Rambøll: Svar på foresp om at behnadle oplæg til undersøgelse og anmodning om lok nr, Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  412751/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 6.pdf
  409113/20
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, afgørelse om ændret indsats, Kallemosen 20 og Pilemosen 19 og 21, 6200 Aabenraa
  409906/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Vingsted Skovvej 30, 7100 Vejle
  409769/20
 • Til HOME, svar på henvendelse om Læssøegade 55, 5230 Odense M
  409528/20
 • Til borger, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 2.pdf
  409165/20
 • Til Rambøll: Korrespondance vedr. fliser
  412626/20
 • Til Vejle Kirker og Kirkegårde, V1-høring med bilag, Havelodden 3, 7100 Vejle
  408554/20
 • Tilvirksomhed - Rapport forindledendeundersøgelse på Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn - Grundejer rapport_vers._1.0.pdf
  411295/20
 • Til virksomhed - V2-afgørelse Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  411000/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 4.pdf
  409151/20
 • Til Danish Crown, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tulipvej 10, 7100 Vejle.pdf
  409994/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Torvegade 20A-B, 7100 Vejle.pdf
  412659/20
 • Til Vejle Kommune, udgår inden kortlægning, Dæmningen 62Z, 7100 Vejle
  412446/20
 • Til Kolding Kommune, Høringssvar, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  410053/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 7.pdf
  409100/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 5.pdf
  409139/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 3.pdf
  409162/20
 • Til Danish Crown, V1-kortbilag, Tulipvej 10, 7100 Vejle.pdf
  409996/20
 • Til kommune: kopi af Rapport + høring V2-kortlægning, 565-71002, Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  410707/20
 • Til Bech-Brunn Advokatfirmaet: Vedr. sagen fra Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse
  409952/20
 • Til Aabenraa kommune -V1-Kortbilag, Kallemosen 20, 6200 Aabenraa.pdf
  409881/20
 • Til fotograf - bekræftelse
  410030/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 6.pdf
  409119/20
 • Til Danish Crown, V1-høring, Tulipvej 10, 7100 Vejle.pdf
  409995/20
 • Til borger, Afgørelse om at Vejlevej 40, 7182 Bredsten ikke kortlægges.pdf
  412549/20
 • Til Home Odense: Svar på telefonhenvendelse, Sukkervænget 77, 5000 Odense, matr. nr. 1amd, Odense Jorder, Vestermarken, lokalitet 461-70001
  412641/20
 • Til NIRAS: Løsning på problem
  412364/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 1.pdf
  409184/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  408766/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Energivej 3, 6800 Varde.pdf
  408797/20
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  411013/20
 • Til borger, V1-høring, Tårnvej 94, 7100 Vejle.pdf
  408784/20
 • Til borger, V1-kortbilag, Torvegade 20A-B, 7100 Vejle.pdf
  412662/20
 • Til Sønderborg Boligforening: V2 høring inkl. bilag, Ringgade 188-190, Sønderborg.pdf
  412385/20
 • Til Rambøll: Vedr. tilbudspris
  412270/20
 • Til Ejendomsselskabet, V1-høring med bilag, Norgesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  412814/20
 • Til borger, V1-høring, Torvegade 20A-B, 7100 Vejle.pdf
  412660/20
 • Til COWI: Godkendt placering
  408473/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Nørremarken 51 mfl, 7100 Vejle - 8.pdf
  409086/20
 • Til LAG Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Nyborg - ny suppleant
  426650/20

26. august 2020

Indgående

 • EVA oplæg om FVU, Region Syddanmark 250820.pdf
  407589/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kvittering efter udsendt myndighedshøring matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  407612/20
 • Til/fra borger - korrespondance vedr. spørgsmål vedr vandkvalitet i Odense Fjord
  410973/20
 • Fra Niras - Miljøkonsekvensrapport - Indvinding af rødler - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  407357/20
 • Fra Varde Kommune, Spørgsmål vedr. påbud, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel
  461661/20
 • Projekt VOYAGER Halvårsrapport - første halvår 2020
  435834/20
 • Voyager opfølgning første halvår 2020 underskrevet.pdf
  435835/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om at kommunen vurderer sagen og vender tilbage, Nyvej 17, 5772 Kværndrup
  406817/20
 • Sv: Regnskab og udbetaling projekt FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  406175/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles kommentarer Vedr. §8 ansøgning, Vejrøvænget 8, Fredericia
  407231/20
 • Fra RS til LANDSYD: SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1197229
  407406/20
 • Fra Kolding Kommune:Tilladelse til etablering af miljøboringer - Banegårdsplads 8, 6000 Kolding
  407616/20
 • fra projekthaver
  407482/20
 • fra Orbicon SV: 450-81112 Hagenborgvej endelig version
  406542/20
 • Fra Nymølle A/S: Tilbagetrækning af ansøgning, matr nr 1079 Kliplev
  405965/20
 • Fra grundejer: Kvittering for materiale på Odensevej 26, 5690 Tommerup
  408764/20
 • Fra SUM: Forslag til dagsorden for statusmøde for Nyt OUH
  408722/20
 • FRa Svendborg Kommune, Spm vedr jordtilførsel, Sellebjerg Fyldplads
  412717/20
 • Fra COWI: Fase 2 placeringer
  408471/20
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  408641/20
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  409764/20
 • Fra Rambøll: Tilbud entreprenør
  408467/20
 • Fra Ingeniørerne: Kloakplan 1952
  407169/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Stubdrupvej 75, 7100 Vejle.pdf
  407369/20
 • fra Orbicon : 450-81112 Hagenborgvej endelig Rapport videregående undersøgelse
  406557/20
 • HØRING: Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - frist den 21. september 2020
  406834/20
 • Fra Nordicals: Vedr. lokalitetsnr. 445-00006 - Falstersvej 11, 5500 Middelfart
  413734/20
 • Fra Fredericia Kommune: §19 tilladelse til mellem deponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Kobbelvænget, 7000 Fredericia
  414789/20
 • Bilag fra DMR - boringsplacering, analyser for B9 og borejournal for B9.pdf
  413119/20
 • fra DMR - svar på spørgsmål, Nyborgvej 200, Odense
  413118/20
 • Fra EDC: Salg af Smedegade 26, Roost, 6535 Branderup J - EDC62303780
  413684/20
 • Fra Fredericia Kommune: §19 tilladelse til mellem deponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Kobbelvænget, 7000 Fredericia
  414652/20
 • Fra Kolding Kommune: Tilladelse til etablering af miljøboringer - Banegårdsplads 8, 6000 Kolding
  413145/20
 • Fra Fredericia Kommune: §19 tilladelse til mellemdeponering af jord og materialer fra spor- og drænfornyelse ved Holstensvej, 7000 Fredericia
  414983/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Brand i mejetærsker, Matr.nr. 116, Hovslund, Ø. Løgum, Rugbjergvej, Foldingbrovej
  415168/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Brand i landbrugsmaskine, Egebjergvej 18, 6370 Bylderup-Bov, Matr.nr. 100, Foverup, Ravsted
  415167/20
 • Fra Fredericia Kommune: §19 tilladelse til midlertidig oplag af jord på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia i forbindelse med vej- og sporombygning ved Strandvejen/Vestre Ringvej
  415019/20
 • Fra Fredericia Kommune: §19 tilladelse til midlertidig oplag af jord på Vestre Ringvej 1, 7000 Fredericia i forbindelse med vej- og sporombygning i krydset Strandvej/Vestre Ringvej
  415730/20
 • Fra Langeland Kommune: § 48 påbud, forurening fra olievillatank, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  419112/20
 • fra formand danske råstoffer, Råstofplan 2020, dialogmøde med branchen
  465078/20
 • fra formand danske råstoffer, Råstofplan 2020, dialogmøde med branchen
  465072/20
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik AS: Mødeinvitation
  441804/20
 • Fra projekt "Klar til Studier" vedr. tre måneders forlængelse
  463390/20

Udgående

 • Til: EDC, Svar på henv. vedr. Smedegade 26, Roost, 6535 Branderup J - EDC62303780
  413696/20
 • Til Kræftens Bekæmpelse: Kontrakt på kursus i Haderslev 10.-11. november
  407613/20
 • 2377_001.pdf
  407614/20
 • Til Home: Udlevering af materiale til aktindsigt, Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  406919/20
 • Til Home: Udlevering af materiale til aktindsigt, Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  406929/20
 • Fremsendelse af RSD regnskab til revision incl bilag.pdf
  406388/20
 • Revision af regnskab for Teknologiudviklingsprojekt for jord- og grundvandsforurening: Anvendelse af vedvarende energi til ventilation af kapilarbrydende lag under bygninger på forurenende grunde
  406387/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Høring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  406272/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Høring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  406259/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøring vedr. ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  406230/20
 • Til myndigheder mv, RÅSTOF, Myndighedshøringsbrev matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted.pdf
  406231/20
 • Svar til Rambøll vedr. afrapporteing
  406078/20
 • Korrespondace m. Esbjerg Kommune, Tildeling af sagsbehandler, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  406046/20
 • Til Pro-Græs - spørgsmål til løsning af græsproblemer
  406044/20
 • Til Pro-Græs - spørgsmål til løsning af græsproblemer
  406006/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 26. august 2020
  406445/20
 • Til LokalBolig Vandmestervej 4, 5892 Gudbjerg - jordforurening
  405944/20
 • Til Borger - Broeng, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Doc2Mail - Broeng.xlsx
  405925/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Staldgaardsgade 20X, Gunhilds Plads, 7100 Vejle.pdf
  405946/20
 • Til Borger - Tarup Davinde, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Doc2Mail - Tarup-Davinde.xlsx
  406329/20
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Tarp Byvej 81H, 6715 Esbjerg N, matr. nr. 3ib Gjesing By, Bryndum
  407203/20
 • Til Vejle Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Staldgaardsgade 20X, Gunhilds Plads, 7100 Vejle.pdf
  405945/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, høring, Staldgaardsgade 20X, Gunhilds Plads, 7100 Vejle.pdf
  405943/20
 • Til COWI: Godkendelse af fase 2
  405744/20
 • TIL C M LASSEN BYG ApS, Orientering om at Niels Bentzens Alle 9, 7100 Vejle ikke kortlægges.pdf
  407555/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Stubdrupvej 75, 7100 Vejle
  407383/20
 • Til Borger - Alslev, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Doc2Mail - Alslev.xlsx
  405805/20
 • Til Borger - Espe, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Doc2Mail - JobLog Espe.xlsx
  406689/20
 • Til COWI: Godkendelse af fase 1
  405715/20
 • Til Borger - Espe, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Espe.pdf
  406669/20
 • TIl Vejle Kommune, orientering om at ejendommen Nyboesgade 35A, 35B, 37, 7100 Vejle ikke kortlægges.pdf
  406684/20
 • Til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, Orientering om at Jernbanegade 8, 7100 Vejle ikke kortlægges.pdf
  407704/20
 • til FMKommune- - om mulig fortsat V1 - SV: Odensevej 51, 5600 - Spørgsmål til rapport
  406240/20
 • Til Borger - Dyreby, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Doc2Mail - Dyreby.pdf
  406600/20
 • Til Middelfart KOmmune: Sv vedr. grundejer kan udgå af V1 kortlægning,
  407151/20
 • Til Borger - Tarup Davinde, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde - Tarup-Davinde.pdf
  406316/20
 • Til grundejer: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Odensevej 26, 5690 Tommerup
  407565/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukning af patienttilgang
  406324/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Torvegade 18A-B, 7100 Vejle.pdf
  408594/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Torvegade 18A-B, 7100 Vejle.pdf
  408590/20
 • Til borger, V1-høring, Torvegade 18A-B, 7100 Vejle.pdf
  408592/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Nørremarken 51.pdf
  409066/20
 • Til borger, Orientering om at Krogagervej 59, 7100 Vejle ikke kortlægges.pdf
  408772/20
 • Til borger, mail med materiale vedr. Stubdrupvej 75, Vejle
  408777/20
 • Til projekt,: svar vedr. udgift til projekt
  449302/20
 • til Odense Kommune, Råstofplan 2020, miljøvurdering, høring af mulige råstofområder
  440940/20

25. august 2020

Indgående

 • Re: SV: Tidsplan for HjerteSyd
  416967/20
 • Fra MOE: vedr. henv. vedr. Brandsøvej 10, 6000 Kolding
  413633/20
 • Fra McLarens Aviation: Dialog om udtagelse af jordprøver og oprensning, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404967/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sagsstatus, Ny Vestergade 60, 5672 Broby
  405053/20
 • Fra MOE: Telefonhenvendelse: Brandsøvej 10, 6000 Kolding
  413626/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Region Syddanmarks høringssvar
  404333/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse
  404331/20
 • Fra Odense Kommune: Endelig §8-tilladelse til etablering af pergola, Vibevej 1C, 5000 Odense C
  404332/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag
  404334/20
 • image003.jpg
  404601/20
 • image002.jpg
  404600/20
 • Fra Demant advokater: VS: Vesterbro 28, Odense
  404596/20
 • image001.jpg
  404597/20
 • Afrapportering 5-Projekt Uddannelse og Bildung
  404821/20
 • SPrinter0820082511440.pdf
  404820/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - §19 ansøgning Vestergade 29A Vissenbjerg
  403599/20
 • Fra Assens Kommune: §19 ansøgning Vestergade 29A, Vissenbjerg
  403598/20
 • fra fredericia kommune Projekter i Madsby Parken, vedr. jeres oplæg til undersøgelser
  403620/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om seneste korrespondance med forsikringsselskab om flystyrt på mark, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404413/20
 • Dialog med pilotens forsikring.pdf
  404414/20
 • Psykolog - opsiger ydernummer
  405104/20
 • Fra DanBolig: Henvendelse vedr. Rasmus Nielsens Vej 15C, 5000 Odense C
  404828/20
 • COVID19 - rapporten om monitoreringen af aktivitet i sundhedsvæsenet. Kommentering fra på mandag.
  404837/20
 • Fra Nymølle: Endelig tilladelse: Dispensation fra vejbyggelinje Statsvej 50 Frøslev - Kolding
  405085/20
 • Fra NIRAS: Ekstra boring pga. siltlag
  404225/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag konstateret forurening i udgravning ved 24" transferledning (MST Id nr.: 1614897)
  405556/20
 • Fra DXC: praksis lukket for tilgang
  405017/20
 • Fra COWI: Fase 1 resultater
  404234/20
 • Bilag fra DMR - 2017-0494 2019-03-28 Tilsynsnotat afgravning forurenet jord inkl. bilag.pdf
  406308/20
 • Fra COWI: Resultater og plan for borearbejde
  404814/20
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om jordforurening på Rebbelsgrave Losseplads - ønsker at ændre arealanvendelsen
  405974/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.pdf
  403839/20
 • Fra Nybolig: henv. vedr. Snur-Om 21, Hjordkær, 6230 Rødekro
  405439/20
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende psoriasis og psoriasis med ledgener
  403295/20
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. yderligere udsættelse pga. corona
  405665/20
 • Fra Home Odense: Henvendelse vedr. Sukkervænget 77, 5000 Odense C, matr. 1amd, Odense Jorder, Vestermarken, lokalitet 461-70001
  412634/20
 • Fra Kolding Kommune, Mail med oplæg til undersøgelse efter uheld, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  409654/20
 • Fra HOME, henvendelse om Læssøegade 55, 5230 Odense M
  409520/20
 • Fra Rambøll: Oplæg til undersøgelse af Rolfsgade 100A og 100B, Esbjerg
  412742/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  408550/20
 • Fra RS til LANDSYD: SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1197229 - 1197229_Ændringskort.pdf
  407412/20
 • Fra Ingeniørerne: Opstartsmøde og besigtigelse på Rismarksvej 52
  407161/20
 • fra DMR - Re: tilsynsrapport jordafgravning? - SV: Dokumentationsrapport Plumgaarden
  406297/20
 • Til Fredericia Kommune: §8 ansøgning Kanalbyen Fredericia, Byggefelt 14
  407271/20
 • fra FMKommune - SV: Odensevej 51, 5600 - Spørgsmål til rapport
  406201/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Rapport_Teknisk del_lok nr 561-04115_Parcelvej 6 6710 Esbjerg V.pdf
  415166/20
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til Campus Odense Styregruppemødet 1. sept. 2020
  416561/20
 • fra Fredericia kommune Vedr. Kohavevej 10, Fredericia, Skærbækværket
  413973/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet,
  441909/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse,
  435195/20
 • Fra Fredericia KOmmune: Spm vedr. §8 tilladelse
  462765/20

Udgående

 • Til MOE: svar på henv. vedr. Brandsøvej 10, 6000 Kolding
  413637/20
 • svar på henv. vedr. Brandsøvej 10, 6000 Kolding
  413629/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af den offentlige indsats, Nyvej 15, 5772 Kværndrup
  405522/20
 • Til Nybolig: svar på henvendelse vedr. Snur-Om 21, Hjordkær, 6230 Rødekro
  405444/20
 • Til McLarens Aviation: Dialog om udtagelse af jordprøver og oprensning, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404971/20
 • Til Niras: svar på forslag Brændevej 2
  446089/20
 • image002.jpg
  404651/20
 • image001.jpg
  404649/20
 • image003.jpg
  404647/20
 • Til Demant advokater: VS: Vesterbro 28, Odense
  404648/20
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af breve mm. vedr. kortlægning af areal i Sønderborg kommune 540-81470
  404641/20
 • Til Grundejer - V2-kortlægning - matr. nr. 544
  404642/20
 • Til Grundejer - V2-kortlægning - matr. nr. 228
  404639/20
 • Til Vejle Erhvervshavn Fond - orientering om Kortlægning af forurenende aktiviteter på Vejle Havn
  404499/20
 • Til McLarens Aviation: Spørgsmål til forsikringsselskabet om flystyrt på mark, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404428/20
 • Til rådgiver - ok til sløjfning af boringer + status på GeoGis
  403951/20
 • Til kommunen - Bilag til V2 høring - udkast til V2-kortlægning
  403936/20
 • Til kommunen - V2-høring (kortlægning af del af jernbanespor)
  403937/20
 • Til grundejer - Afslutning af undersøgelse
  403938/20
 • Til kommunen - kopi af breve og rapport vedr. afslutning af forureningsundersøgelse - Aage Grams Vej
  403935/20
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar for Vibevej 1C, 5000 Odense C, matr.nr. 13de Marienlund Hgd., Odense Jorder
  403807/20
 • Til Assens Kommune: Regionens kommentering af §19 ansøgning Vestergade 29A, Vissenbjerg
  403694/20
 • Regnskab- og timeregisteringsskema.xls
  403656/20
 • Aktivitetsoversigt.xlsx
  403655/20
 • Den didaktiske podcast - opfølgning på opstartsmøde
  403653/20
 • Skabelon til halvårlig opfølgning.doc
  403659/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Dialog om videre forløb, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404426/20
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for orienteringen, Søby Havn
  403314/20
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om justeret V2-areal, Søby Havn, Ærø
  430652/20
 • Til Formpipe: Rykker for svar: Pladsproblemer på share
  403310/20
 • Til DMR: Nyborgvej 438
  403289/20
 • Til Myllerup Entreprenører - svar på kommentarer screeningsudkast - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  403313/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på sag?, Ny Vestergade 60, 5672 Broby
  404484/20
 • Høringssvar1 fra BLL vedr. ansøgningen.pdf
  404784/20
 • Udkast til screeningsafgørelse.pdf
  404778/20
 • Fra Museerne vedr. VVM.pdf
  404788/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  404122/20
 • Til Andelsboligforeningen Høgsholtpark, V1-høring, Høgsholtvej 34, 7100 Vejle.pdf
  404513/20
 • Til borger, V1- kortbilag - Vejlevej 62, 7300 Jelling.pdf
  404193/20
 • Til DJS Erhvervsinvest AS - Udgår efter vurdering af historik - Gorms Torv 1, 7300 Jelling.pdf
  403732/20
 • Til WT : Svar på spørgsmål
  405671/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, høring, Høgsholtvej 33, 7100 Vejle.pdf
  404506/20
 • Til danBolig: Svar vedr. Rasmus Nielsens Vej 15C, 5000 Odense C
  404834/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  405064/20
 • Til borger, V1-høring - Vejlevej 62, 7300 Jelling.pdf
  404194/20
 • Til grundejer: V1-høring, Odensevej 26, 5690 Tommerup
  405563/20
 • Til Ejendomsselskabet, V1-høring, m bilag, Niels Finsensvej 5, 7100 Vejle - Til Ejendomsselskabet, V1-høring, m bilag, Niels Finsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  404199/20
 • Høringssvar1 fra SLKS vedr. ansøgningen.pdf
  404782/20
 • Høringssvar2 fra SLKS vedr. ansøgningen.pdf
  404781/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelser, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø
  403874/20
 • Høringssvar2 fra Museerne vedr. ansøgningen.pdf
  404779/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Bilag, udkast til kortlægning på V2, Thriges Plads 3-5, 5000 Odense C
  404360/20
 • Til Healthcare DENMARK: Brugsaftale HCD besøgscenter
  407054/20
 • Til borger, Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen; Kortlægning af jordforurening og ejendomme som udgår inden kortlægning, Peder Hedes Vej og Østerbyvej, Tjæreborg
  403026/20
 • Til Kommune . Høring af miljøvurderingsemner i forbindelse med nyt erhvervsområde i tilknytning til Erhvervspark Vandel
  404770/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. Odensevej 26, 5690 Tommerup, Matr. nr. 1p og 1r Verninge Præstegård, Verninge - V1-varsling
  405628/20
 • Til Andelsboligforeningen Høgsholtpark, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Høgsholtvej 34, 7100 Vejle.pdf
  404511/20
 • Til Fredericia kOmmune: §8-høringssvar for Købmagergade 111, 7000 Fredericia, matr. 696t, Fredericia Bygrunde, lok.nr. 607-00061
  404907/20
 • Høringssvar1 fra Museerne vedr. ansøgningen.pdf
  404787/20
 • Brevsvar20200824.pdf
  404772/20
 • Til projekt: OK til yderligere forlængelse
  405666/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring, Høgsholtvej 33, 7100 Vejle.pdf
  404524/20
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Grejsdalsvej 8, Vejle.pdf
  404189/20
 • Til Vejle Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Høgsholtvej 33, 7100 Vejle.pdf
  404523/20
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse: Vestervejen 37A, 6720 Fanø
  403980/20
 • Fra BLL vedr. VVM.pdf
  404789/20
 • Til Andelsboligforeningen Høgsholtpark, V1-kortbilag, høring, Høgsholtvej 34, 7100 Vejle.pdf
  404515/20
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse: Snogbækvej 9, 6400 Sønderborg
  404039/20
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  405072/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, lok. 485-00560
  405585/20
 • Høringssvar fra kommunen vedr. ansøgningen.pdf
  404774/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Høgsholtvej 263, 7100 Vejle
  404494/20
 • Til borger, V1-høring, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle.pdf
  404520/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Vejlevej 62, 7300 Jelling.pdf
  404192/20
 • Følgebrev_screeningsafgørelse.pdf
  404777/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle.pdf
  404517/20
 • Til DMR: Fremsendelse af historisk materiale for kortlægning, lokalitetsnr. 510-81266
  403584/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Høring, kortlægning på V2, Thriges Plads 3-5, 5000 Odense C
  404356/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Bilag, Kortbilag, Thriges Plads 3-5, 5000 Odense C
  404361/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Høgsholtvej 32, 7100 Vejle.pdf
  404522/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Odensevej 26, 5690 Tommerup
  405570/20
 • Til Odense Kommune: Til orientering varsles videregående forureningsundersøgelse på Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  405879/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8-ansøgning - Kanalbyen Fredericia byggefelt 14.pdf
  407273/20
 • Til Rambøll: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev på Fredericia Lystbådehavn, Sanddal Bakke 1, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, matr. nr. 391od, Fredericia Stadsjorder
  406117/20
 • Til borger: Høring V2-kortlægning m bilag, 565-71002, Fælledvej 16, 7200 Grindsted.pdf
  410607/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Bilag, kortbilag, Thriges Plads 3-5, 5000 Odense C
  461617/20

24. august 2020

Indgående

 • Fra borger - Tangevej 15, Ringe
  405988/20
 • Henvendelse fra Jyske Vestkysten: Aktindsigt
  412501/20
 • Fra Nationalpark Vadehavet - høringssvar Myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  403283/20
 • Fra Niras: forslag til videre udenrsøgelse, Brændevej 2
  446086/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - GDPR-venlig kopi af dom
  445535/20
 • Fra Tønder Kommune: GDPR-venlig kopi af dom i sagen, Ved Dammen 58, 6240 Løgomkloster
  445534/20
 • Fra part, RÅSTOF, Kvittering efter meddelt tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel i Esbjerg Kommune
  402005/20
 • Fra rådgiver - entreprenørens fejl er rettet.
  414736/20
 • SV: Kommunefordelte responstider
  402674/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg til supplerende undersøgelser, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  416912/20
 • til samarbejdsudvalget/ans. om deling af ydernummer
  417764/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig dokuemntation for §8,: F24-Brovej 90, Broager
  430151/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Bilag - revideret rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse.pdf
  465903/20
 • fra ERST
  401823/20
 • VS: Ændring af behandlende medhjælp fra Bente Rosenbæk ydernummer - 308579
  402744/20
 • Bekræftelse på forventning om ophør i forbindelse med dispensation fra akkreditering
  401839/20
 • Fra projekt: budget, færdigt tilrettet
  402821/20
 • Fra MFVM - Brev fra Miljøminister Lea Wermelin (MFVM Id nr.: 5241556)
  402712/20
 • Fra Kolding Kommune: Foresp. vedr modtagelse af jord til grusgrav, Donsvej 275, Kolding
  405647/20
 • Fra STUK vedr. udbud
  403152/20
 • Fra Odense Kommune: Dokumentation for bortkørt jord i forbindelse m. §8 tilladelse, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  404830/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning af patienttilgang
  403025/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle.pdf
  403157/20
 • Psykolog - akkreditering pr 9/3-2021
  403097/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - 20.0634 - Vejrøvænget 8 Fredericia_§8 ansøgning.pdf
  405939/20
 • Opsigelse af ydernummer psykolog
  412902/20
 • Fra Ingeniørerne: Revideret oplæg til supplerende forureningsundersøgelser - Højstrup Have, Rismarksvej 52, Odense.
  407142/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vejrdata vedr. Vejrøvænget 8, Fredericia
  405931/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - poreluftsprøvetagning.pdf
  405935/20
 • Cvr. nr. på ny fys som aftalt
  412938/20
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Gothersgade 47 - VVS-gennemgang, økonomi
  433980/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om nedsivningstilladelse i Guldager Øst, Guldager Byvej, Frøkærvej og Guldagervej.
  436065/20
 • Mail fra STPK
  444310/20
 • Endelig Grundejer Rapport, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup.pdf
  460026/20
 • Svar på høring fra journalisten fra DR
  402887/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Info vedr jordens indhold og oprindelse, Moselund Grusgrav
  402257/20
 • Fra RS til LIFA: J.nr.201815019 - Arealoverførsel fra ejendom med V2-forurening
  401817/20

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på sagen?, Stævningen 1, 5750 Ringe
  404409/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, supplerende spørgsmål matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  402607/20
 • Til Vejle Kommune: Udkast til referat fra mødet den 14. august 2020 vedrørende Staldgårdsgade
  402543/20
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på nye poreluftresultater og vurdering af mulighed for ændring af vilkår, Vesterbro 40-42, 5000 Odense C
  402464/20
 • VS: Lighed i sundhed: Sundhedsforslag fra Rådet for Socialt Udsatte
  402361/20
 • Svar på brev fra Rådet for Socialt Udsatte.docx
  402362/20
 • Til Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale og sygehusapoteksansat til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  402328/20
 • Til Miljø-Bo A/S og DMR: Orientering om forsøg på hurtig sagsbehandling, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  402204/20
 • Til Aabenraa Kommune: Afgørelse om kortlægning af del af Gamle Kirkevej 31, 6200 Aabenraa, matr. nr. 618 Stubbæk, Ensted
  402199/20
 • Til JV - Svar på anmodning om aktindsigt
  402665/20
 • SV: Kommunefordelte responstider
  402675/20
 • image002.jpg
  401858/20
 • image003.jpg
  401860/20
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22 - Overvejelser vedr. videre forløb
  401859/20
 • Til Nyborg Kommune m.fl.: Kopi til orientering: Afgørelse vedr. ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg, matr. nr 7ø 1qy
  401696/20
 • Til virksomhed: Afgørelse vedr. ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg, matr. nr 7ø 1qy
  401693/20
 • Til Kolding Kommune m. fl.: Kopi af afgørelse om kortlægning af matr. nr. 10a Ødis-Bramdrup By, Ødis efter Lov om Forurenet jord
  401552/20
 • ~WRD000.jpg
  401532/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Glasvænget 9 - Revideret tilbudsliste fase 2 ny, godkendelse af budget
  401531/20
 • image001.jpg
  401533/20
 • image002.jpg
  401534/20
 • Til Bo-To Ejd, V1-høring, Skyttehusgade 2, Nørrebrogade 58A-B, 7100 Vejle.pdf
  401874/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Odensevej 39, 5690 Tommerup
  402719/20
 • Til Finans: Svar på spørgsmål
  402210/20
 • til grundejer - kortlægning genvurdering, F0-nuancering, boligerklæring, Toldbodgade 42 m.fl..pdf
  402840/20
 • Til Vejen Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  402046/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  402039/20
 • Kortskitse til afgørelse om kortlægning af matr. nr. 10a Ødis-Bramdrup By, Ødis efter Lov om Forurenet jord - Kortskitse.pdf_Sagsnr_17-39130_Dokid_348717-20_v1.pdf
  401566/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Odensevej 39, 5690 Tommerup
  402714/20
 • Til JV: Svar på anmodning om aktindsigt
  402181/20
 • Til NCC. SV: Adressen: Ved Havnen 15 i Haderselv
  401578/20
 • Til projekt:: svar vedr. udarbejdelse af rev. budget mv.
  402751/20
 • Til DR: Besvarelse af aktindsigtsanmodning
  402664/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle
  403167/20
 • Til Bo-To Ejd., Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skyttehusgade 2, Nørrebrogade 58A-B, 7100 Vejle.pdf
  401867/20
 • til Realkredit suppl svar på Henv. 461.06445 Forespørgsel til status på V1-kortlægning
  402700/20
 • til borger, V1-kortlægning afgørelse m kortbilag, Sdr. Stationsvej 19A, 7323 Give, indsats bolig.pdf
  401820/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. ejendommen Odensevej 39, 5690 Tommerup - V1-varsling
  402752/20
 • Til Bo-To Ejd., Kortbilag til V1-høring, Skyttehusgade 2, Vejle.pdf
  401864/20
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr org indhild i jord, Moselund Grusgrav
  402230/20
 • Til grundejer: V1-varsling, Odensevej 39, 5690 Tommerup
  402709/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - er kommuenns spørgsmål til rådgiver besvaret? RSYD evt. kortlægning nu
  401904/20
 • Til Borger: Afgørelse om kortlægning af matr. nr. 10a Ødis-Bramdrup By, Ødis efter Lov om Forurenet jord - V2 kortlægning 629-00002.pdf
  401562/20
 • Til Energinet, Råstof, Tracé syd for Bellinge
  401495/20

23. august 2020

Indgående

 • Fra Myllerup Entreprenør - svar vedr. mail om nyt forslag til screeningsudkast - matr.nr. 18aSV: Vurdering af indkomne høringssvar ifm. screeningsudkast - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  401832/20

21. august 2020

Indgående

 • Fra DR - Endelig referat fra møde 2. om udbud
  412518/20
 • Fra Nordea - sikkerhedsstillelse matr.nr. 5 t Fjeldsted By, Fjeldsted Vagn Christensen A/S
  404811/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtagelse Tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  400876/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9, Vissenbjerg - grundvandspotentialer
  401776/20
 • 21.08.2020 Referat Kundemøde Region Syd.pdf
  400627/20
 • fra bygningsstyrelsen Referat kundemøde Region Syddanmark
  400626/20
 • Fra rådgiver - info vedr. afslutning i BOM
  408635/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Glasvænget 9 - Revideret tilbudsliste fase 2 ny
  401528/20
 • Fra DMR - Glasvænget 9, Vissenbjerg - Borejournaler B101-B107
  399914/20
 • Afmærkning af skel, Kolding Landevej 69, Børup Mark, 7000 Fredericia
  400967/20
 • Høring af forslag til lov om MitID og NemLog-in
  400777/20
 • Hastehøring over bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test af sundhedspersonale
  400121/20
 • henvendelse - Hollufgårdsvej 10, 5260 Odense S
  400293/20
 • fra BYgningsstyrelsen Referat fra Kundemøde 21.08.2020
  400231/20
 • Fysioterapeut - Adresseændring
  399772/20
 • Ændring/ny fysioterapeut 1/9-20
  400310/20
 • Fra IRF: Kvittering SV: Region Syddanmarks svar på høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (NRL)
  400169/20
 • Fra LIFA til RS: J.nr.201815019 - Arealoverførsel fra ejendom med V2-forurening
  401789/20
 • Psykolog - Ændringer til yderregistret
  400635/20
 • Udsendelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for HR-området. - Besøgsnotat løbende revision HR Løn og Analyse final.pdf
  400506/20
 • Fra Miljøteknik: Historiske oplysninger, Prinsensgade 31. 7000 Fredericia
  443898/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet,
  441918/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet,
  441924/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse,
  435200/20
 • Psykolog - Opsigelse af ydernr .
  401819/20
 • Fra DMR: Anmodning om historisk materiale for kortlægning, lokalitetsnr. 510-81266
  403270/20
 • Fra Miljøteknik: Bygherre igangsætter undersøgelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  404757/20
 • Fra FaYL: Beskatning af lægeboliger 2016-2020
  403725/20
 • Fra Orbicon: OSD i Vejen
  404968/20
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud - fueloliespild, voldventil 59 ved T42, Shell Raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1594966)
  403048/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, oprensning (utæt rør, 84LP018, på Shells Havneterminal) (MST Id nr.: 1593421)
  403040/20
 • Fra Middelfart KOmmune: Spm. om grundejer kan udgår af V1 kortlægning.
  407140/20
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud, råoliespild fra drænpotten ved T6, Shell Raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 1594715)
  403046/20
 • Fra Niras: Tilrettet rapport for Søndersø Industriområde samt notat med supplerende vurderinger
  404914/20
 • Fra Kolding Kommune, Oplæg til undersøgelse efter uheld, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  409675/20

Udgående

 • Til organisation, RÅSTOF, VS orientering til ny mailadresse: Afgørelse om tillæg til tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  400873/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Følgebrev Tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  400853/20
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Orientering om undersøgelse og afslutning af indsats, 2. ejer.pdf
  400816/20
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Afrapport af GV undersøgelse, Kådnermarksvej 20.pdf
  400817/20
 • Til Borger, Afrapport af GV undersøgelse, Kådnermarksvej 20.pdf
  400822/20
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Udkast til kortlægning på V2, 2. ejer.pdf
  400815/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  400820/20
 • Til Aabenraa Kommune og Padborg Vandærk, Jordforurening, Kådnermarksvej 20/Toldbodsvej 3, Padborg, lok: 503-3709
  400813/20
 • Til Borger, VTO - Rapport vedr. afværge på Kådnermarksvej 20, Padborg, 13-08-2020.pdf
  400821/20
 • Til Borger, Orientering om afgravning og undersøgelse og afslutning af indsats.pdf
  400819/20
 • Til parter og myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Følgebrev afgørelse Tillæg 15 Ølufgård.pdf
  400844/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om meddelt tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel i Esbjerg Kommune
  400843/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Mail med tillæg til råstoftilladelse Tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  400841/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel.pdf
  400842/20
 • billede_rapport.png
  400760/20
 • Til Billund Kommune . Skovrejsning i råstofinteresse område,
  400759/20
 • Oversigtskort_ørnsbjergvej 35.pdf
  400761/20
 • Bilag til V2-afgørelse, Grundejerrapport, Pottemagergade 7/Storegade 37, Nordborg.pdf
  400685/20
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt
  400541/20
 • til Realkredit Svar på forsp.: 461.06445 Forespørgsel til status på V1-kortlægning
  400542/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. ejendommen Hindsløkken 1, 5690 Tommerup - V1-høring
  401062/20
 • Til læge - Bekræftelse på ændring af åbne/lukkegrænser
  399756/20
 • bilag 3.10 - trøllund incl. bilag.pdf
  400763/20
 • Til Borger: V2 Varsel
  400214/20
 • Til projektet: meddelelse om muligheder for udskydelse pga. Covid-19
  400183/20
 • Til projekt: tilsagnsbrev vedr. projekt
  400742/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Hindsløkken 1, 5690 Tommerup
  401061/20
 • Til IRF: Region Syddanmarks svar på høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (NRL)
  400060/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Hindsløkken 1, 5690 Tommerup
  401056/20
 • Til organisationer, RÅSTOF, Afgørelse om tillæg til tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  400850/20
 • Til projekt:udmelding om mulighed for udsættelse pga. Covid-19
  400277/20
 • Til Kommuner, Bæredygtig råstofforvaltning i Region Syddanmark
  400168/20
 • Til grundejer: V1-høring, Hindsløkken 1, 5690 Tommerup
  401055/20
 • Til Rambøll: Svar på spørgsmål om fliser
  399886/20
 • Til Skat og Billund Kommune: V2 varsel -slagge
  400232/20
 • Til projekt. Vedr. eventuelt udsættelse af projektet pga covid-19
  400655/20
 • Svar på FORSP. 461.06445 og 461-81146 Forespørgsel til status på V1-kortlægning
  400568/20
 • til Assens Kommune og DMR - tilsynsrapport jordafgravning? - SV: Dokumentationsrapport Plumgaarden
  399792/20
 • Til Borger,V2-afgørelse med bilag vedr Storegade 37-Pottemagergade 7, Nordborg.pdf
  400679/20
 • Til EDC, Råstof, forespørgsel vedr. Ny Hornstrupvej, Vejle
  400845/20
 • Til borger, Ny mail - Poreluftmålinger under gulvet på Vestergade 30, Varde
  400721/20
 • Til Sønderborg Kommune: Bem. til matrikulære ændringer, matr. 2995a og 2995c Sønderborg, Linde Alle 7, 6400
  400727/20
 • Til Varde Kommune: Orientering om resultat af videregående undersøgelser på Dejrupvej 16, 6855 Outrup
  404884/20

20. august 2020

Indgående

 • Fra RH - mail med dagsorden fra 1. styregruppemøde for jordforurening og overfladevand
  410962/20
 • Fra Ingeniør'ne, Orienterende undersøgelse v. B0 og B8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  416927/20
 • Fra Ingeniør'ne, Orienterende undersøgelse v. B0 og B8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  416929/20
 • 151142-20 Referat den 11.08.20 - Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.pdf
  413901/20
 • Referat fra den 11.08.20 - Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
  413900/20
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om modsigende V1/V2-nomenklatur, Kajbjergvej 4, 5871 Frørup
  433857/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - historisk materiale
  433858/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Mail omkring §8 til cykelsti, Hærvejen 100, 6230 Rødekro
  455129/20
 • Fra rådgiver - referat af afleveringsforretning
  414731/20
 • Fra Odense Kommune: afslutning af sag om §8-tilladelse, Rolf Krakes Vej 55, 5200 Odense V
  405643/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Rapport, Ivarsvej 30 - Jordhåndtering
  405644/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Afslutning af sag om §8-tilladelse
  405645/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Opfyldelse af påbud om undersøgelse af jordforurening, Norupvej 68, Emmelev, 5450 Otterup
  439152/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af påbud om forureningsundersøgelse, Norupvej 68, Emmelev, 5450 Otterup
  439151/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Miljønotat 1 - Forureningsundersøgelse
  439150/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Lokalisering af evt. olieforurening hos DA
  439149/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Forureningsundersøgelse, Norupvej 68, Emmelev, 5450 Otterup
  439148/20
 • Fra Odense Kommune, Kommunens og regionens samlede bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  398305/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3 Elkjærhøjevej - resultater fra supplerende vandprøver
  398121/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bemærkninger fra kommunen, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  399418/20
 • Svar fra hørte part Cargo Services
  398393/20
 • Fra borger. Forurening
  399764/20
 • Fra Rambøll: Vedr. fliser
  399881/20
 • VS: Anmodning om gode eksempler til Danske Regioners arbejde med nærhedsreform
  399664/20
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. august 2020
  399526/20
 • Fra Ørsted: RE: Afslutning af jordforureningssag - Spild fra motorventil 98MOV032, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 1534984)
  398143/20
 • Fra Trekantområdet
  399872/20
 • Svar på høring fra Cargo Services Far East Limited
  400014/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  400238/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. undersøgelse om jordforurening ifm. fjernelse af vaskeplads, olieudskiller mv. på Darumvej 160, 6700 Esbjerg.
  436184/20
 • Cvr. nr. på ny fysioterapeut
  403080/20
 • Fra Tønder Kommune: Vedr. § 8 tilladelse - Halvej 1, 6280 Højer
  403601/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Vedr. § 8 tilladelse" - § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Halvej 1, Højer
  403611/20
 • Fra Tønder Kommune: Slaggesag ikke afsluttet, Skast 60, 6261 Bredebro
  410029/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Spm til analyser, Hærvejen, Rødekro
  407626/20
 • Fra Ingeniørerne: Højstrup Have, Rismarksvej 52, Odense - Orienterende forureningsundersøgelse i delområde ved B0 og B8
  407135/20
 • Psykolog - Opsigelser af ydernummer pr. 31.12.2020
  405803/20
 • Fra Jord-Miljø A/S: Forslag til monitering, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  416770/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  417865/20
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om krav om § 8-tilladelse til tunnelering af regnvandsledning, Snapindvej 20, 5200 Odense V
  415946/20
 • Fra Odense Kommune: Etablering af stikledninger, Middelfartvej 115, 5200 Odense V
  416198/20
 • Fra Varde Kommune -HØRING vedr. skovrejsning i lerinteresseområde på matr.nr. 9b, 10b & dele af 10a Oved By, Øse
  432284/20
 • Fra DGE, Oplæg til supplerende undersøgelse, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg
  427916/20

Udgående

 • Til COWI: Tillæg til kontrakt vedr. håndværker til rep. af gulv efter poreluft, Højløkke Allé 2A, Odense N
  399595/20
 • Til Myllerup Entreprenør - mail om nyt forslag til screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  399422/20
 • Svar på henvendelse vedrørende mangel på ambulance kørsel.
  400927/20
 • Til Kirk og Thorsen Invest, Materiale vedr. Rådhustorvet 3, 7100 Vejle
  399305/20
 • Til M7 Ereip V DK PropCo 1 KS, M7 Real Estate Aps, V1-kortbilag, høring, Islandsvej 1, 7100 Vejle.pdf
  398865/20
 • Til Vejle kommune - 2. RYKKER. Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Borlevvej 29, 6040 Egtved
  398536/20
 • Til Tønder Kommune: §8-høringssvar for Halvej 1, 6280 Højer, matr. 937 Højer, lok.nr. 550-81289
  398977/20
 • Til borger, V1-afgørelse med kortbilag - Rørbækvej 13, 7323 Give.pdf
  399136/20
 • V1-kortlægning afgørelse, med kortbilag Porshusvej 3, 7323 Give, indsats bolig.pdf
  399218/20
 • Til Ejendomsselskabet Dalumvej ApS: Bilag, Kortbilag, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  398934/20
 • Til Middelfart Kommune: SV vedr. §8 pligt til opførelse af hal.
  399472/20
 • Til M7 Ereip V DK PropCo 1 KS, M7 Real Estate Aps, V1-høring, Islandsvej 1, 7100 Vejle.pdf
  398868/20
 • Til lægerne: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399475/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene - V2-varsling
  398720/20
 • Til M7 Ereip V DK PropCo 1 KS, M7 Real Estate Aps, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Islandsvej 1, 7100 Vejle.pdf
  398867/20
 • Til Borger: Afgørelse udgår inden kortlægning
  398863/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal på en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene
  398678/20
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse, med kortbilag - Nygade 20, 7323 Give.pdf
  399067/20
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 24. august 2020
  399525/20
 • Til Ejendomsselskabet Dalumvej ApS: Afgørelse, Udgår efter undersøgelse og oprensning, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  398931/20
 • Til grundejer: V2-høring, en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene
  398654/20
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af matr. nr. 2f Billund By, Grene
  398665/20
 • Til Middelfart Kommune: Afgørelse udgår inden
  398862/20
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om V2 høring, Vollerupvej 13, Tinglev
  398754/20
 • Til Odense Kommune: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede fra 19. august 2020
  399481/20
 • Til Tønder Kommune: henv. vedr. afslutning af slaggeudlægning, Skast 60, 6261 Bredebro
  398800/20
 • Til Broekhuizen Dairy I/S: V2 Høring inkl. bilag, 539-30003
  398731/20
 • Til Miljøstyrelsen, Høring af mulighed for påbud om oprydning, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  398723/20
 • Til borgere - partshøring Almind
  412755/20
 • Til Borger - Broeng, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde Broeng.docx
  405912/20
 • Til Borger - Alslev, Råstof, partshøring om udtagning af arealer fra graveområde i Alslev.docx
  405756/20

19. august 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune - høringssvar Udkast til screeningsafgørelse - ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  398002/20
 • Fra borgere - partshøringssvar- matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  398019/20
 • Fra Miljø-Bo A/S: Ønske om hurtig sagsbehandling, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  402196/20
 • Fra Rådgiver, Ansøgning om § 8 tilladelse, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  416913/20
 • Fra Rådgiver, Ansøgning om § 8 tilladelse, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  416918/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Tegning
  403742/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, Vibevej 1C
  403738/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Pergola
  403743/20
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Vibevej 1C, 5000 Odense C
  403736/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Svar på supplerende spørgsmål
  403745/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse
  403735/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ansøgning
  403737/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Situationsplan
  403740/20
 • Til Sweco, Svar på HENV, Fremsendelse af ønsket materiale, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C
  396878/20
 • Accept til anvendelse af slagge.pdf
  398194/20
 • Situationsplan - 14052020pdf.pdf
  398195/20
 • Accept til anvendelse af slagge - Tohedevej 1, 6535 Branderup J
  398192/20
 • Fra Nordfyns vandværk: Grønnegade 40
  396593/20
 • SV: Indhentning af forslag til medlemmer til faglig følgegruppe for Dansk COVID-19 Biobank - FRIST 19. august 2020
  398362/20
 • Fra VSM Contractors A/S: Forespørgsel om forlængelse af høringsperiode, Smedevej 12 , 5690 Tommerup
  397507/20
 • Fra COWI: Ny sagsbehandler
  397438/20
 • Fra Praksis - Anmodning om at åbne for tilgang af patienter
  396272/20
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. nuancering af forurening Enghavevej 11, Varde
  397923/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, Brandhydrantledning, DFR (MST Id nr.: 1577823)
  398138/20
 • Fra Sweco, HENV, Ønske om kortlægningsafgørelse og OM-rapport, Grønlandsgade 16, 5000 Odense C
  396790/20
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering for Høringssvar - Høring af udkast til bekg. om udpegning af drikkevandsressourcer
  397927/20
 • Psykolog - opsigelse af ydernummer
  397632/20
 • Fra borger - svar på screeningsudkast -matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  398011/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nygade 20, 7323 Give.pdf
  398050/20
 • Henvendelse vedr. Kommunefordelte responstider
  400896/20
 • fra projekthaver
  401791/20
 • Fra CR Ejendomme, Anmodning om boligundersøgelse, Langgade 5, 5874 Hesselager.pdf
  397360/20
 • Fra COWI: Dual EM
  396753/20
 • Fra borger - svar på screeningsudkast -matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  398006/20
 • Fra projekt "Klar til Studier" vedr. forløbsbeskrivelser
  463391/20
 • Fysioterapi, Ansættelse,
  435150/20
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Opklarende spørgsmål om organisk indhold, Moselund Grusgrav
  402067/20
 • Fra Franck Miljøteknik: GeoGis kontrolrapport - Bystævnevej
  464813/20

Udgående

 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 24 / 2020 - svarfrist 07-08-2020
  398369/20
 • Til Miljø-Bo A/S og DMR: Regionens tilbagemelding på fornyet invitation til telefonmøde, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  402193/20
 • Til Aaskoven ApS - nej tak til facebookgruppen - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  397758/20
 • Korrespondance m. Vejle Kommune, § 8 og regionens undersøgelse, Fårupgårdsvej 3, 7300 Jelling
  397743/20
 • Til SKAT og kommunen - Orientering vedr. endelig kortlægning på V2
  397684/20
 • Korrespondance m. Odense Kommune, Bemærkninger til oplæg og §8-proces, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  397676/20
 • Til VSM Contractors A/S: Sidste forlængelse af høringsperiode, Smedevej 12 , 5690 Tommerup
  397528/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Regionens tilbagemelding på nye oplysninger, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  397502/20
 • opsamling fra møde i Vejle 16. august
  418225/20
 • Til DMR: - Glasvænget 9, Vissenbjerg - Ny fase 2, godkendelse af placering af ekstra boringer
  399946/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse, Materiale vedr. lok. 631-00098 nr3
  396280/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse, Materiale vedr. lok. 631-00098 nr2
  396277/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse, Materiale vedr. lok. 631-00098 nr1
  396275/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse, Materiale vedr. lok. 631-00056, 2 af 2
  396248/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse Materiale vedr. lok. 631-00056, 1 af 2
  396246/20
 • Materiale vedr. lok.631-00099
  396240/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse
  396234/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396841/20
 • Til grundejer: V1-høring, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396837/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Skovdongvej 19, 21 og 23, 5881 Skårup Fyn.pdf
  396265/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 2 ApS, V1-høring, Islandsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  397059/20
 • Til Borger: Svar vedr. nuancering af forurening Enghavevej 11, Varde
  397924/20
 • Til DMR: svar på HENV, HASTER - Baggrundsmateriale Banegårdspladsen 8, 6000 Kolding
  397592/20
 • Til Kudsk & Nissum A/S, Styrelsen for patientsikkerhed og Haderslev Kommune: Dispensation efter jfl §52, Vojensvej 22, Skrydstrup
  397930/20
 • Til DMR: svar på HENV, Materiale, Banegårdspladsen mail 2
  397601/20
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse
  396656/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Frederikshøjvej 86, 88A, 88B, 7100 Vejle
  396421/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Sødovervej 14, 7182 Bredsten.pdf
  397897/20
 • Til DMR: svar på HENV, materiale, Banegårdspladsen mail 3
  397609/20
 • Til grundejer - V2-kortlægning - matr. nr. 341
  397666/20
 • Til grundejer: Kopi af tidligere V1-afgørelse fra 2005, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396848/20
 • Til Mosvig Vandværk mm. SV: MOSVIG Vandværks svar ang. møde 30.06.220, DGE´s notat, samt afsluttende notat fra Kolding Kommune.
  397864/20
 • Til Middelfart Kommune: Høringssvar - Ikke Påbud
  397898/20
 • Til grundejer - V2-kortlægning - matr. nr. 669.pdf
  397667/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til varsling om V2-justering.pdf
  397950/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 2 ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-høring, Islandsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  397058/20
 • Til Borger: V2-varsling, Sødovervej 14, 7182 Bredsten.pdf
  397893/20
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål ift. det 7. princip
  396456/20
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. Enghavevej 11, 6800 Varde
  397952/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Sødovervej 14, Bredsten.pdf
  397895/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  397806/20
 • Til CR Ejendomme ApS, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Langgade 5, 5874 Hesselager
  397364/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Sødovervej 14, 7182 Bredsten.pdf
  397896/20
 • Til Miljøstyrelsen: Høringssvar - Høring af udkast til bekg. om udpegning af drikkevandsressourcer
  397926/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Rørhaven 6, 7100 Vejle - V1-høring
  396852/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til justering af V2-afgørelse, Enghavevej 11, 6800 Varde.pdf
  397949/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nygade 20, 7323 Give
  398054/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  397796/20
 • Til Borger: Varsling om justering af V2-afgørelse, Enghavevej 11, 6800 Varde.pdf
  397948/20
 • Til borger: Tilsendelse af tilladelse med bilag, Blæsbjerggyden, Sdr. Nærå
  397925/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Enghavevej 11, 6800 Varde (2016).pdf
  397951/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396845/20
 • Til COWI: Vedr. ny sagsbehandler
  397453/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 2 ApS, V1-kortbilag, høring, Islandsvej 2, 7100 Vejle.pdf
  397057/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Rørhaven 6, 7100 Vejle - V1-høring
  396699/20
 • Til grundejer: V1-høring, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396590/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396632/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Rørhaven 6, 7100 Vejle
  396612/20
 • Til dommerkomite: Invitation til Frivillighedsprisen 2020
  445727/20
 • Til foreninger: Invitation til Region Syddanmarks Frivillighedspris 2020
  445716/20

18. august 2020

Indgående

 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - overvejelser vedr. videre forløb
  401853/20
 • Danish Crown Foods Aabenraa, Kilen 10, 6200 Aabenraa - Jordforurening ved byggeprojekt
  399246/20
 • Danish Crown Foods Aabenraa, Kilen 10, 6200 Aabenraa - Jordforurening ved byggeprojekt
  399237/20
 • Danish Crown Foods Aabenraa - Jordforurening ved spiralfryser.msg
  399247/20
 • Danish Crown Foods Aabenraa - Jordforurening ved spiralfryser.msg
  399240/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort med koter og påfyldning
  402341/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Poreluft feltskemaer
  402342/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - analyseresulter og JAGG-beregninger samt bygningstegninger
  402344/20
 • Fra Odense Kommune: Nye poreluftundersøgelser og spørgsmål fra rådgiver angående ændring af vilkår, Vesterbro 40-42, 5000 Odense C
  402340/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oversigtskort alle målinger
  402343/20
 • Fra Odense Kommune, Ønske om regionens bemærkning til off. indsats, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  396002/20
 • SVAR: Indhentning af forslag til medlemmer til faglig følgegruppe for Dansk COVID-19 Biobank - FRIST 19. august 2020
  398361/20
 • SUSY_pixi2020.pdf
  399572/20
 • Lighed i sundhed - Rådet for Socialt Udsattes forslag.pdf
  399571/20
 • Åbent brev.pdf
  399570/20
 • Pressemeddelelse_Ti nye forslag kan mindske ulighed i sundhed.pdf
  399573/20
 • Fra DMR, afrapportering af GV-undersøgelse, Kådnermarksvej 20, pulje 15
  400807/20
 • Fra Franck, Dokumentationsrapport efter afgravning, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  431468/20
 • Fra Odense Kommune, Dokumentationsrapport efter afgravning, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  431467/20
 • Fra Franck, Jordklassificering, teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  431470/20
 • VS: Indhentning af forslag til medlemmer til faglig følgegruppe for Dansk COVID-19 Biobank - FRIST 19. august 2020
  398358/20
 • Fra Miljø-Bo A/S: Fornyet invitation til telefonmøde med rådgiver, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  394876/20
 • Fra DMR: Accept af telefonmøde, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  394867/20
 • Fra Forskerparken: Aflysning af TechBlast
  394143/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel
  393980/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-623 Opkobling til national PRO-infrastruktur-2020-03-19_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-623 Opkobling til national PRO-infrastruktur-2020-03-19_underskrevet.pdf
  394735/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-65-2020-03-18_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-65-2020-03-18_underskrevet.pdf
  394734/20
 • Råstofplan 2020 .msg
  395069/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-869-2020-05-01_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-869-2020-05-01_underskrevet.pdf
  394761/20
 • Fra MOE A/S: "FORSP.: Vedr. matrikel 1417c Esbjerg Bygrunde, Forurening"
  395310/20
 • Fra Borger - Høringssvar, grusgrav - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  396148/20
 • Råstofplan og Baltic Pipe Spørgsmål.pdf
  395066/20
 • VS: Høring over udkast til vejledning om den kommunale tandpleje (socialtandpleje)
  394480/20
 • Fra Erhvervsstyrelsen - svar på spørgsmål om Balcic Pipe
  395063/20
 • Fra borger - Høringssvar vedr. udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  396122/20
 • Fra Vejle Kommune: §8 ansøgning, Vejrøvænget 8, Fredericiaq
  397351/20
 • CVR nummer ift ydernummer registrering - fysioterapeut
  394553/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-745-2020-03-20_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-745-2020-03-20_underskrevet.pdf
  394741/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-807 SUM-funktion i PRO-skemaer-2020-03-28_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-807 SUM-funktion i PRO-skemaer-2020-03-28_underskrevet.pdf
  394755/20
 • Fra Støtteforening - Svar på screeningsudkast - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  396094/20
 • Fra Kolding kommune: vedr. Høringssvar Kolding Kommune . Tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  394694/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-877-2020-04-17_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-877-2020-04-17_underskrevet.pdf
  394767/20
 • Fra Fællesbestyrelsen - svar på screeningsudkast - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  396162/20
 • Udviklingsaftale-RSYD-800-2020-03-23_underskrevet.pdf - Udviklingsaftale-RSYD-800-2020-03-23_underskrevet.pdf
  394748/20
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel
  393985/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kopi af regionens brev ang. diverse udeståender matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  395987/20
 • Fra borger - svar vedr. screeningsudkast - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  395882/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bore- og indvindingstilladelse fra Vejle Kommune matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  395986/20
 • Fra kredskonsulent, Apotekerforeningen: Ændret indhold i Tryghedskassen
  398210/20
 • Fra fonden: Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
  399050/20
 • Høring over udkast til vejledning om den kommunale tandpleje (socialtandpleje)
  398168/20
 • Borger: Henvendelse vedr. ambulance kørsel.
  400924/20
 • Re: Ændringer hos fysioterapeut
  397610/20
 • Ophørt ansættelse - fysioterapeut
  396359/20
 • Fra Tønder Kommune: Udkast til § 8 tilladelse - HASTE SAG
  396160/20
 • Fra GEO, Råstof, GIS til ressourceopgørelse.
  399653/20
 • Fra projekt: vedr. udgifter til projektet
  449291/20
 • Fysioterapi, Ansættelse,
  435151/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om miljøgodkendelse til udlægning af slagge, Vejrupvej 5, 6740 Bramming
  433140/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "orientering" - Miljøgodkendelse
  433159/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "orientering" - VVM Screening, slaggeudlægning, Vejrupvej 5, 6740 Bramming
  433154/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Vedr. undersøgelse" - Notat, Fjernelse af installationer, Darumvej 160, aug 2020
  436209/20
 • Mail fra STPK
  444151/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  402661/20
 • Fra WT - deltagere til evalueringsdag
  405670/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8-ansøgning - Kanalbyen Fredericia byggefelt 13.pdf
  407268/20
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning byggefelt 13, Kanalbyen, Fredericia
  407263/20
 • Fra SJMR: Svar på partshøring, matr nr 178 Arnitlund
  406021/20
 • Fra Haderslev Kommune: Høring af berørte myndigheder - Screening af etablering af sikrings- og støjvold på Flyvestation Skrydstrup
  407278/20

Udgående

 • Til Odense Kommune, Regionens bemærkn. ift. off. indsats, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  396003/20
 • Til borger - svar på kommentarer - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  395919/20
 • Til HØJ AGRO, V2-høring, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel.pdf
  395916/20
 • Til Varde Kommune, Høring om forurening på Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  395915/20
 • Til HØJ AGRO ApS, Bilag til V2-varsel, Udkast til V2-afgørelse, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel.pdf
  395911/20
 • Til HØJ AGRO, Udkast til Boligerklæring, Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel.pdf
  395910/20
 • Lok. 631-00430
  396225/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune m.fl.: Regionens kortlægningsvurdering af oprensning, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  395636/20
 • Til Formpipe: Pladsproblemer på share
  403309/20
 • Til Aabenraa kommune, Grundjer, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  395342/20
 • Til Aabenraa kommune, Grundejer, Orientering om undersøgelse og afslutning af indsats.pdf
  395341/20
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel om kopi af dom, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  394913/20
 • Til Ejendomsselskabet 1.6.2013 A/S: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST
  394773/20
 • Til Ejendomsselskabet 1.6.2013 A/S: Bilag - Boligerklæring, UDKAST
  394775/20
 • Til Ejendomsselskabet 1.6.2013 A/S: Bilag - V2-høring
  394771/20
 • Til Ejendomsselskabet 1.6.2013 A/S: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  394774/20
 • Til Ejendomsselskabet 1.6.2013 A/S: Høring af V2-kortlægning af en større del af Odensevej 45, 5750 Ringe, matr.nr. 22a Rynkeby By, Ringe
  394770/20
 • Til borger - svar på kommentarer til screeningsudkast - Matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  394605/20
 • Til rådgiver - vedr. ønske om supplerende undersøgelser
  406052/20
 • Til Danske Regioner - SV: Oprettelse af fiktive ydernumre - alle regioner - kriminalforsorgen + rekrutteringscentre
  403368/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Bilag - V2-afgørelse
  394310/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Bilag - Kortbilag, V2
  394311/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: V2-kortlægning af del af Brændekildevej 43, 5250 Odense SV, matr.nr. 13fm Bellinge By, Bellinge
  394309/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Afslag til invitation til telefonmøde med rådgiver, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  394874/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse
  396213/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Jellingvej 111A, 111B, Vejle.pdf
  394243/20
 • Til Middelfart KOmmune: Høringssvar til Ikke påbud
  395903/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Møllebyvej 20, 7110 Vejle.pdf
  395879/20
 • Til Billund Kommune, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland: Dagsorden til 5. møde
  393920/20
 • Til Borger: Vedr. Vestergade 28, Varde, lok. 573-81109
  395166/20
 • Til Danske Leasing, Kortbilag til V1-høring, Niels Finsensvej 13, Vejle.pdf
  394041/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Jellingvej 111A, 111B, Vejle.pdf
  394247/20
 • Til Miljøteknik: Regionens bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  395597/20
 • Til Salling Group Ejendomme AS, V1-høring med bilag, Østerbrogade 27, 7100 Vejle
  393979/20
 • Til Borger, V1-høring, Jellingvej 111A, 111B, Vejle.pdf
  394249/20
 • Til Vidtskue Vej 20, Vejle ApS, V1-høring med bilag, Vidtskue Vej 20, 7100 Vejle
  394389/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stubdrupvej 75, 7100 Vejle.pdf
  395734/20
 • Til Danske Leasing, V1-høring, Niels Finsensvej 13, 7100 Vejle.pdf
  394056/20
 • Til Danske Leasing, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Niels Finsensvej 13, 7100 Vejle.pdf
  394050/20
 • Til Holm & Eistrup: Tværvej 3, 5560 Aarup..
  395742/20
 • Til MOE A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på matr.nr. 1417c Esbjerg Bygrunde
  395615/20
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: Rykker for status
  394819/20
 • Til nominerede: Invitation til Frivillighedsprisen 2020
  443008/20
 • Til nomineret: Invitation til Frivillighedsprisen 2020
  445765/20
 • Til nomineret: Invitation til Frivillighedsprisen 2020
  445755/20

17. august 2020

Indgående

 • Fra Miljø-Bo A/S: Invitation til telefonmøde med rådgiver, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  394861/20
 • Fra konsulenter: afrapportering
  444539/20
 • Fra KKR: Samarbejdsaftale - ny version
  393776/20
 • DK2020_samarbejdsaftale Syddanmark ver17.08.20.docx
  393777/20
 • Fra Franck, Dokumentation af oprensning, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  393874/20
 • Fra Franck, Notat for oprensning, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  393875/20
 • Fra rådgiver - Status - borearbejde udført
  394787/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - A3_2.0 oversigtskort afgravning
  408817/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - analyserapporter
  408818/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Orientering fra miljøvagt
  408814/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Miljørapport_Rødegårdsvej 109, 5000 Odense
  408816/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om dieselspild fra lastbil på Rødegårdsvej 109, 5000 Odense C
  408815/20
 • Fra BST Nordvestfyn: Telefonbesked angående procedure ved spild af olie
  395439/20
 • Fra Aaskoven ApS - invitation til facebookgruppe samt tilføjelse til høringssvar - matr.nr. 18a Barløse
  393256/20
 • Fra RH - oprindeligt udkast til budget til undersøgelserfor 400 undersøgelser
  412507/20
 • Fra Niras: Status på Brændevej 2 - august 2020
  393624/20
 • Fra borger - Høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  393909/20
 • fra kommunen - ingen bemærkninger til kommende kortlægningsvurdering
  392560/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  393300/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til VTO afværge
  393196/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Kvitteringsmail, vedr. slaggeudlægning Videkærvej 22
  393333/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  393238/20
 • Fysioterapi, Ansættelse
  393621/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  393261/20
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om, at gravedelen ser ud til at være overstået, Horsensvej 329, 7120 Vejle Ø
  392799/20
 • VS: Fysioterapi, Ansættelse,
  393623/20
 • VS: Anmodning om besvarelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for OUH - Besøgsnotat for den samlede udførte løbende lønrevision hos Region Syddanmark 2019.msg
  393318/20
 • fra WT - DO og materiale bestyrelsesmøde d 20. august 2020 mail 3
  392288/20
 • Fra Borger, bemærkninger vedr. Malmose 5
  393151/20
 • VS: Høring - Bekendtgørelse om influenzavaccinationer
  393547/20
 • Fra borger - Indsigelse vedr. journalnr. 20/9987 - Grusgrav i Barløse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  393576/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  393990/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  393298/20
 • Fra Borger, vedr.Malmose 5
  393158/20
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om regionernes bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål
  393632/20
 • Fra Forskerparken: TechBlast aflyses pga COVID-19
  394147/20
 • Fra borger: Vedr FO nuancering for området, Skovglimt, Sønderborg
  394246/20
 • Fra DXC - Medd. vedr. automatisk lukning for tilgang af patienter
  393962/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Vejrøvænget 8 Fredericia_§8 ansøgning.pdf
  397356/20
 • Fra Middelfart Kommune: Jordflytningssagen er afsluttet pr. 17-08-2020, det blev til 9,5 ton, Margaardvej 47, 5580 Nørre Aaby
  397297/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering og svar vedr. jordflytningssagen på Margaardvej 47, 5580 Nørre Aaby
  397309/20
 • Mailkorrespondance Ergoterapeut Lis
  395150/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  393974/20
 • Ankestyrelsen sender afgørelse
  396007/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport, Ringgade 184, 6400 Sønderborg
  437883/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport, Ringgade 190, 6400 Sønderborg, 537-20010.pdf
  437852/20
 • Fra Niras: Teknisk rapport, Ringgade 190 6400 Søndergade, 537-20010.pdf
  437703/20
 • SKAL SLETTES Fra Niras: Grundejerrapport, Ringgade 190, 6400 Sønderborg, 537-20010
  437711/20
 • Fysioterapi - Ansøgning om kapacitet,
  435002/20
 • Fysioterapi - Ansøgning om kapacitet,
  434996/20
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. SAMTANK A/S - notat vedr. afgravning af forurenet jord
  409953/20
 • Fra Niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo12-17755_Tilsynsbrev_Nørremarksvej_7.DOCX
  412153/20
 • Fra Fredericia kommune: VS: SAMTANK A/S - notat vedr. afgravning af forurenet jord
  409946/20
 • Fra Niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo15-16425_Tilsynsbrev_Nørremarksvej_7.DOCX
  412189/20
 • Fra niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo17-15618_Følgebrev - Miljøtilsyn med Hejls Garage ApS v. Alf Christensen_Hejls_Landevej_32.docx
  412250/20
 • vedr. godkendelse af generationsskifte ml. Annette Tornøe, Kirsten Wengler, Rikke Pilsgaard Svendsen og Lene Marie Jepsen (Id nr.: 2869775) - Til regionen vedr. godkendelse af generationsskifte ml. Annette Tornøe, Kirsten Wengler, Rikke Pilsg
  406474/20
 • Fra niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo17-15618_Tilsynsrapport for miljøtilsyn - 27.09.17_Hejls_Landevej_32.DOC
  412264/20
 • Fra niras: supp. arkivmateriale tilsendt fra Kolding Kommune - CaseNo11-5612_følgebrev til miljøtilsyn_Frørupvej_29A.DOCX
  412221/20
 • Fra borger: Kopi af miljøtekniskrapport, Peder Hedes Vej 29, Tjæreborg
  402490/20
 • Fra projekt: revideret budget og projektbeskrivelse.
  418583/20

Udgående

 • Til Niras: svar på status på Brændevej 2 - august 2020
  393625/20
 • Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe for analyse af biobankområdet
  393449/20
 • Til Vejle Kommune, Regionens undersøgelser, Fårupgårdsvej 3, 7300 Jelling
  393356/20
 • Office 365 og Acadre - [Sagsnr.:20/2161]
  392898/20
 • Office 365 og dynamicteplate - [Sagsnr.:20/19305]
  392890/20
 • Til borger: svar til datter til Nora Christensen vedr. information om oprydning
  393007/20
 • Til rådgiver - kommentarer til økonomi mm.
  414681/20
 • Til Odense Kommune, Bemærkninger og spørgsmål til oplæg og §8-proces, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C
  392641/20
 • Til rådgiver for Region Syddanmark, RÅSTOF, høringssvar vedr. udkast til miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold for justeret muligt nyt råstofgraveområde Tellerup i Middelfart Kommune
  392430/20
 • Til borger Svar på mail vedr. høringssvar. - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  392212/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby.pdf
  393511/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukning af patienttilgang
  392462/20
 • Til Borger: Foreløbige undersøgelsesresultater Vestergade 28, Varde, lok. 573-81109
  393036/20
 • Til Billund Kommune: Spørgsmål i forbindelse med udkast til §8-tilladelse,Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  392661/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  392790/20
 • Yil borger - Råstofgraveområdet ved Korskro - Uddybning af råstofundersøgelsesboring - mat.nre. 4l Sadderup, 4m Lunde og 27i Skads, Esbjerg Jorder
  393669/20
 • Til borger, Svar vedr. Malmose 5
  393154/20
 • Til Kolding Kommune. SV: Udkast til afsluttende notat - Partnerskabsaftalen
  393317/20
 • Til Esbjerg Kommune: Benærkninger til ansøgning om udlægning, Videkærvej 22,
  393306/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  392768/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  392913/20
 • Til DMR:svar på HENV, HASTER - Baggrundsmateriale Banegårdspladsen 8, 6000 Kolding
  392365/20
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for orientering vedr. gravearbejdet på Horsensvej 329, 7120 Vejle Ø
  392803/20
 • RåstofinteresseKorskro.pdf
  393674/20
 • Til Borger, vedr. Malmose 5
  393164/20
 • Til borger, Svar på mails vedr. Malmose 5
  393144/20
 • Til Borger, Vedr. boligundersøgelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle, lok. 631-00808
  392482/20
 • Til Vejle Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  392918/20
 • Til Borger, Svar på telefonbesked, Svendborg landevej 9, 5871 Frørup
  392558/20
 • Til Svendborg Kommune: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 18. august 2020
  392480/20
 • Til DMR: svar HENV, HASTER - Baggrundsmateriale Banegårdspladsen 8, 6000 Kolding
  397585/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Grønlandsvej 16, 5000 Odense C
  393665/20
 • Optagelsestal for GF1 på erhvervsuddannelserne i Syddanmark
  449747/20
 • Til Nymølle A/S: Spm vedr status på sag, matr nr 1079 Kliplev
  402648/20
 • Til borger, vedr Vestergade 9-11, 5600 Faaborg
  404766/20

16. august 2020

Indgående

 • Fra borger - Høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  391980/20
 • Fra borger - Høringssvar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  392032/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning af patienttilgang
  392447/20

15. august 2020

Indgående

 • Fra borger: Information vedr. oprydning fra datter til Nora Christensen.
  393001/20

14. august 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 8-tilladelse til boliger på Rugårdsvej 3, 5000 Odense C
  394172/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag
  394175/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-tilladelse
  394173/20
 • VS: Indhentning af forslag til medlemmer til faglig følgegruppe for Dansk COVID-19 Biobank - FRIST 19. august 2020
  398359/20
 • Fra DGE: Revideret oplæg til geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  394844/20
 • Tillæg nr. 10 til lejekontrakt ved arealændring.docx, Regionen, Sorsigvej, underskrevet.pdf
  391343/20
 • Tillæg nr. 9 til lejekontrakt ved arealændring.docx, Regionen, Sorsigvej_underskrevet.pdf
  391342/20
 • SV: Tillæg nr. 9 og 10 fra bygningsstyrelsen lejekontrakt 9 og 10 Sorsigvej 35, Ribe. Region Syddanmark
  391341/20
 • 20-4922_v1_Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af naturrum på Købmagergade 111, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde.DOCX
  404721/20
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af naturrum på Købmagergade 111, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  404718/20
 • Fra rådgiver - mureren er færdig med at udbedre mangler
  393140/20
 • Fra DGE: Varsling om tilbagemelding til Faaborg-Midtfyn Kommune om kommentar fra regionen kan nå at blive indarbejdet, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  394836/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle.pdf
  393409/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Undersøgelsesrapport vedr. lækage ved kontraventil ved D- FR. (MST Id nr.: 1553841)
  391981/20
 • Fra DMR: henv. fra grundejer, Vestergade 28, Varde
  393026/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jennumvej 72, 7100 Vejle.pdf
  393469/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Horsensvej 4A, 4B, 7100 Vejle.pdf
  393342/20
 • Fra Rambøll: § 8 ansøgning, præcisering af jordhåndtering, Engdraget 4
  393049/20
 • Fortrolighedserklæring ProActive - Underskrevet
  391954/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Ingvard Andersensvej 8, 10, 7100 Vejle.pdf
  393431/20
 • fra WT - DO og materiale bestyrelsesmøde d 20. august 2020 mail 2
  392283/20
 • Fra DMR: HENV; HASTER - Baggrundsmateriale Banegårdspladsen 8, 6000 Kolding
  392121/20
 • Fra Grønnegyden AS, Anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 24, 5270 Odense N.pdf
  392106/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Indskærpelse af påbud, Spangbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg.
  391943/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jernbanegade 20, 7100 Vejle.pdf
  393588/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Ibækvej 141, 7100 Vejle.pdf
  393422/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Horsensvej 578A-B, 7120 Vejle Øst.pdf
  393389/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst.pdf
  393361/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jellingvej 102, 7100 Vejle.pdf
  393460/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af - Indskærpelse af påbud om undersøgelse af jordforurening på ejendommen Spangsbjerg Kirkevej 3 i Esbjerg.
  391927/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Indskærpelse_CaseNo19-41333_3965105_v1.pdf
  391928/20
 • Fra DK Råstof: Svar vedr Gener Vedr. Jordpåfyldning, Jerlev ved Engmarksvej, 7100 Vejle
  391201/20
 • VS: HØRING: udkast til lovforslag om videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål (bemærkninger inden fre. d. 21 august, 2020
  390463/20
 • SV: HØRING: udkast til lovforslag om videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål (bemærkninger inden fre. d. 21 august, 2020
  390551/20
 • Fra Billum Vognm Aps: Ansøgning om jordtilførsel efter jfl §52, Sadderupvej 40, Esbjerg Ø
  390811/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr gener pga. Jordpåfyldning, Engmarksvej, 7100 Vejle
  391389/20
 • Psykolog - Opsiger ydernummer
  391407/20
 • Fra Vejle Kommune: Kvittering for modtagelse af videresendt borgerhenvendelse, Engmarksvej, 7100 Vejle
  390844/20
 • Fra borger: Gener Vedr. Jordpåfyldning på areal øst for Jerlev, Engmarksvej, 7100 Vejle
  390515/20
 • Fra DMR: Notat til anmodning om oprydning af fyldplads, matrikel 494, Havnbjerg ejerlav
  391467/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vardevej 30, 7100 Vejle.pdf
  452136/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vardevej 26A-C, 7100 Vejle.pdf
  451107/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 32, 7100 Vejle.pdf
  455292/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nyboesgade 35A, 35B, 37, 7100 Vejle.pdf
  406603/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Grejsdalsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  404204/20
 • Fra Odense Kommune, råstof, råstofplan 2020, svar på høring af muligt nyt graveområde i Odense KOmmune
  406055/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jernbanegade 8, 7100 Vejle.pdf
  407701/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Krogagervej 59, 7100 Vejle.pdf
  407700/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Niels Bentzens Alle 9, 7100 Vejle.pdf
  407550/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vardevej 120, 7100 Vejle.pdf
  414513/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Søndergade 16A-B, 7100 Vejle.pdf
  413270/20
 • Fra Epinion: vedr. Praksisnære Projektuger
  424202/20

Udgående

 • VS: Træning af nye brugere
  391745/20
 • VS: Træning af nye brugere
  391739/20
 • Til Odense Kommune: Høringssvar af udkast til § 8-tilladelse til boliger på Rugårdsvej 3, matrikel 2197a, Odense Bygrunde
  394167/20
 • Til DGE: Accept af revideret oplæg til geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  394850/20
 • Til Rambøll, svar på henvendelse
  396207/20
 • Til Niras - tillægsaftale - monitering
  392800/20
 • Til Niras - tillægsaftale - monitering + sløjfning af B401 og B402
  392794/20
 • Til Realkredit Danmark, svar på henvendelse, Middelfartrvej 220-222, 5200 Odense SV
  390895/20
 • Vinkelvej 12, 6600 Vejen
  390503/20
 • Til konsulenter: anmodning om afslutning af rapport
  391065/20
 • Til COWI: Igangsætning OK
  390246/20
 • Til DMR: RSD´s krav til undersøgelsesoplæg
  391377/20
 • Til DMR: Dialog vedr oprydning af fyldplads matrikel 494, Havnbjerg ejerlav
  391641/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, udgår, Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia.pdf
  391673/20
 • Til Fløe Bolig ApS: Afgørelse: udgår
  391033/20
 • Til Vejle Kommune: Underretning vedr gener jordpåfyldning, Engmarksvej, 7100 Vejle
  390687/20
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning, Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia.pdf
  391670/20
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  390391/20
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om V2 varsling af del af Badstuegade 2A, Haderslev, 515-50010
  390514/20
 • Til borger: Gener Vedr. Jordpåfyldning, Engmarksvej, 7100 Vejle
  390533/20
 • Til Fredericia kommune: Tillæg til Orientering Vedr. Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia
  391680/20
 • Til PEH 1 APS: Høring - del af jeres grund er forurenet, 515-50010 .pdf
  390499/20
 • Til Fredericia Kommune: Orientering Vedr. Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia
  391677/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. fremsendelse af rapport over orienterende forureningsundersøgelse på Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia
  390752/20
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia
  391681/20
 • Til Grønnegyden AS, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  392110/20
 • Til DMR:svarpå HENV, HASTER - Baggrundsmateriale Banegårdspladsen 8, 6000 Kolding
  392358/20
 • Til borger - svar på forespørgsel
  390715/20
 • Til DMR: Svar vedr oprydning af fyldplads matrikel 494, Havnbjerg ejerlav
  391479/20
 • Til skat, MOE, Frdericia Kommune: Kopi af afgørelse (udgår)
  391024/20
 • Fejljournaliseret
  391132/20
 • Fejljournaliseret
  391131/20
 • Regnskab og udbetaling projekt FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  391130/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle.pdf
  464513/20

13. august 2020

Indgående

 • Fra Korinth entreprenør: tilbud på retablering af gårdsplads - skovvej 22 5750 Ringe
  408938/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat for afgrænsende undersøgelser, Nyvej 15, Kværndrup
  405509/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast (fristforlængelse)
  405508/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Påbud (påklaget)
  405510/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - OBU udbedret
  405507/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opfølgning på sag om påbudsmulighed efter regionens undersøgelser, Nyvej 15, 5772 Kværndrup
  405506/20
 • Fra JV - Anmodning om aktindsigt i dokumenter fra de åbne postlister (inkl. dok fra aktuel sag)
  402662/20
 • Fra ejendomsmægler, henvendelse Vinkelvej 12, 6600 Vejen
  390493/20
 • edamjensen@edamjensen.dk_20200813_150430.pdf
  390494/20
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, Odense N: Status feltarbejde
  389984/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, vedr. brand, Birkebjergvej 6A 5792 Årslev
  457720/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ønske om hurtig proces og info om kommende statsligt gravearbejde matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  390149/20
 • fra vejle kommune Afslutning af §8 tilladelse for Danmarksgade 1
  389701/20
 • Afslutning af tilladelse for bygge- og anlægsarbejde på Danmarksgade 1, 7100 Vejle.pdf
  389702/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af §8-sager på Zachariasvænget 2-8 i Odense
  394824/20
 • Fra Tønder Kommune, mail med miljøgodkendelse, Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  390587/20
 • Fra Tønder kommune, Bilag, Situationsplan, Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  390588/20
 • Fra Tønder Kommune, Bilag, Miljøgodkendelse, Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  390589/20
 • Fra Tønder Kommune, Bilag, Følgebrev til miljøgodkendelse, Overbyvej 24, 6780 Skærbæk
  390590/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel til rådgiver om kommentar fra regionen kan nå at blive indarbejdet, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  394830/20
 • Fra DMR, Afrapportering af oprydning efter VTO, Kådnermarksvej 20
  388891/20
 • Kiropraktor - Ændring af CVR nummer
  388432/20
 • Psykolog - Orlov fra Praksisoverenskomsten
  389684/20
 • Til borger. Aanlyseresultater fra prøveboringer på Søren Krogs Vej 8F, 6091 Bjert
  390237/20
 • Fra LIF - DO interim bestyrelsesmøde 18. august - klynge for life science og velfærdsteknologi
  389872/20
 • Fra COWI - Rapport for indledende undersøgelse Vestergade 80, 5560 Aarup - Teknisk rapport.pdf
  389650/20
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  388946/20
 • Fra Ramboll - FORSP "henv. Odense Skyttekreds, Elmelundhaven 4, 5200 Odense V
  388639/20
 • Fra COWI - Vestergade 80, 5560 Aarup - Grundejerrapport.pdf
  389657/20
 • Fra COWI: Budgetstatus
  389759/20
 • Fra NIRAS: Vedr. undersøgelsesstrategi
  388330/20
 • Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 12.08.2020 - Region Syddanmark
  389190/20
 • Fra NIRAS: Nye undersøgelser - placering af felter
  388324/20
 • Fra BDO. SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  389215/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 12.08.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  389196/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse,
  389966/20
 • fra kommunen - Damhusvej 16, 5750 - Sag om skifte af olietank betragtes som lukket, vores sag nr. 09.08.05-P19-12-19
  392324/20
 • Fra Vejle Kommune: Fremsendelse af analyseresultater, Horsensvej 329, 7120 Vejle Ø, 09.08.05-K08-129-20
  392791/20
 • Fysioterapi, ansættelse jf. § 24
  391371/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Malmose 5, 5540 Ullerslev.pdf
  390306/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kvitteringssvar - vedr.sagen fra Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia
  390704/20
 • Fra COWI: Vedr. opstart af undersøgelse DUAL EM
  390245/20
 • Vamdrup Fysioterapi del 2 - ændringer til yderregistret.
  390228/20
 • Vamdrup Fysioterapi - ændringer til yderregistret.
  390225/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia
  390606/20
 • Fraborger - spørgsmål ang. partsstatus - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  392084/20
 • Afslutning af jordforureningssag - Olie på befæstet areal og på sten ved 99-FC-101, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 1534998)
  391959/20
 • Fra Vejle Kommune: Opførelse af skur på Rørhaven 6, 7100 Vejle
  393059/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Spild fra motorventil 98MOV032, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 1534984)
  391949/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Høring, slaggeudlægning Videkærvej 22, ansøgning
  391916/20
 • Fra Borger, mail med spm. om tidspunkt for orientering samt frivillig undersøgelse
  393138/20
 • Fra projekt: Rev. budget og bilag
  401949/20
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  397710/20
 • Fra Kommune -Høring af miljøvurderingsemner i forbindelse med nyt erhvervsområde i tilknytning til Erhvervspark Vandel
  404807/20
 • Scoping høring - Nyt erhvervsområde ved Vandel.pdf
  404808/20
 • Skema.pdf
  404809/20

Udgående

 • Til Borger, kvitttering for anmodning om boligundersøgelse, Malmose 5, 5540 Ullerslev
  390311/20
 • Til Kolding Kommune - Udledning af procesvand i sø i forbindelse med råstofindvinding - matr.nr. 439 og 59b Uge By, Uge
  390012/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, 4. ejer.pdf
  389962/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, 3. ejer.pdf
  389961/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, 1. ejer.pdf
  389959/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, 2. ejer.pdf
  389960/20
 • Til Kolding Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Adelgade 3/Raadhusstræde 1, Kolding, Lok: 621-293
  389949/20
 • Fra/Til indvinder, RÅSTOF, svar ang. hvor man kan se at der er meddelt tilladelse matr.nr.474 Uge Ejerlav, Uge
  390148/20
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Vestergade 78 og 80, 5560 Aarup.pdf
  389667/20
 • Til Borger: Orientering om fase 2 undersøgelser
  389534/20
 • Til Borger, V1-høring, Ulkindvej 12. Give.pdf
  388080/20
 • Til LIFA A/S: Svar vedr. arealoverførsel
  388847/20
 • Til Vejle Kirke og Kirkegårde, V1-høring med bilag, Strandgade 2A, Jernbanegade 26, 7100 Vejle
  388546/20
 • Til Middelfart kommune: Kopi af høring V2-kortlægning, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn + Rapport
  389463/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Ulkindvej 12, Give.pdf
  388075/20
 • Til SJMR: kopi af dispensation og udsættelse, matr nr 178 Arnitlund
  389874/20
 • Til Colliers International Danmark: Vedr. svar på henvendelse angående Møllergade 71A-B, 5700 Svendborg
  390113/20
 • Til borger, V1-høring, Raakjærsvej 16, 7100 Vejle.pdf
  388205/20
 • Til HHH Holding, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388239/20
 • Til AAB Vejle, V1-høring med bilag, Svendsgade 14-18, Mindegade 24-34, 7100 Vejle
  388888/20
 • Til BDO. SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  389228/20
 • Til PW Holding, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388236/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Raakjærsvej 16, 7100 Vejle.pdf
  388197/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Raakjærsvej 16, Vejle.pdf
  388178/20
 • Til PW Holding, V1-høring, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388237/20
 • Til borger - Høring V2-kortlægning m bilag, 410-81486, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  389455/20
 • Til TREFOR VARME AS, V1-høring med bilag, Storegårdsvej 11, 7100 Vejle
  388748/20
 • Til borger - Kortbilag Vestergade 78 og 80, 5560 Aarup.pdf
  389707/20
 • Til Niras: Accept af næste fase
  388484/20
 • Til Borger, svar vedr. Malmose 5
  389030/20
 • Til PW Holding, V1-kortbilag, høring, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388238/20
 • Til Borger, svar vedr. forureningsundersøgelse
  389052/20
 • Til HHH Holding, V1-kortbilag, høring, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388234/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring med bilag, Gulkrog 1-3, 7100 Vejle
  389021/20
 • Til HHH Holding, V1-høring, Pottermagervej 1, 7100 Vejle.pdf
  388240/20
 • Til Borger, Bilag, Udkast til V1-afgørelse, Ulkindvej 12, Give.pdf
  388077/20
 • Til Rambøll - FORSK "svar" vedr. Odense Skyttekreds, Elmelundhaven 4, 5200 Odense V
  388655/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. sagen på Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia
  390694/20
 • Til nomineret: Ang. prisuddeling
  445678/20

12. august 2020

Indgående

 • Indhentning af forslag til medlemmer til faglig følgegruppe for Dansk COVID-19 Biobank - FRIST 19. august 2020
  398357/20
 • Fra Klagenævnet -Orientering om tilbagekaldelse af klage – matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  393657/20
 • SKA20081214550.pdf
  387982/20
 • Projekt ARducation, regnskab
  387983/20
 • FraEA: udkast til Scenarieanalyse Region Syddanmark
  388341/20
 • Fra Fredericia kommune: SV: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8, Nymarksvej 41 - lille rettelse til følgemail
  387702/20
 • Fra Lertranskøb - underskrift på ansøgning om om 20 års indvinding - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  418154/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Accept t. slagge under stald, Bredvadvej 18, 6372 Bylderup Bov
  387509/20
 • Fra Aaskoven ApS -klage trækkes tilbage - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  392009/20
 • Fra MOE, Slutopgørelse på suppl. undersøgelse - Vonsildvej 41, 6000 Kolding
  387453/20
 • Fra Rambøll - Allonge om aftale om køb af ressourcepersoner - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  424410/20
 • Fra RSJ - Dagsorden til 2. møde i OVF for udbud
  412495/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. byggemodning syd for Frederiks Kanal - ændret ledningsplan
  419444/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Ledningsplan.pdf
  419450/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Situationsplan med nye områder i projektet.pdf
  419452/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. byggemodning syd for Frederiks Kanal - ændret ledningsplan
  419456/20
 • Fejl - kan slettes
  419377/20
 • Fejl - kan slettes
  419384/20
 • Fejl - kan slettes
  419381/20
 • Fra LIFA A/S: Forespørgsel vedr. arealoverførsel
  388485/20
 • Fra STRING network: Svar ved medlemskab af STRING
  388801/20
 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse til anvendelse af slagge under plads
  387623/20
 • Fra Fredericia Komune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8, Nymarksvej 41
  387014/20
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af nye patienter
  387420/20
 • Forslag til regionerne 2.pdf
  388043/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Teglværksgade - dokumentation fra udgravning vej kloak, Teglværksgade, Esbjerg
  387080/20
 • Fra Nykredit - Sikkerhedsstillelse, Jerlev, matr.nr. 10o og Høllund By, Ødsted, matr.nr. 3a og 3b Etape 4.pdf
  386990/20
 • Fra Vadehavsforum: Svar vedr. medlemskab af Vadehavsforum
  388753/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse,
  389969/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Spild på befæstet areal ved dewatering vessels, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen Fredericia (MST Id nr.: 1534946)
  388120/20
 • Fra Vejen Kommune: VS: Påbud om undersøgelse, Ribe-Vejle Landevej 67, 6622 Bække, Vejen Kommune, sagsnr. 19/2143
  391684/20
 • Fra borger, mulig køber har spm vedr. Malmose 5
  389024/20
 • REG LAB trendanalyse1.pdf
  388044/20
 • SV: Høring om forurening, Værkstedsvej 22, 5500 Middelfart, Matr. nr. 16ø Skrillinge By, Kauslunde
  386558/20
 • Fra Billund Kommune: Udkast til §8-tilladelse til Vejlevej 9, 7260 Sdr. Omme
  392631/20
 • Fra rådgiver RSyd, RÅSTOF, Miljøvurdering af justeret muligt nyt råstofgraveområde i Middelfart Kommune - frist 2_september 2020
  392425/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse jf § 24
  391376/20
 • Fra Rigsarkivet: Svar på bestilling af journalsag, matr nr 3x Kølholt, Skibet
  400971/20
 • Fra Odense Kommune: §8-tilladelse til underboring, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  399016/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om udtalelse ved matrikulære ændringer, matr. 2995a og 2995c Sønderborg, Linde Alle 7, 6400
  400718/20
 • Mail fra STPK
  444052/20

Udgående

 • Til borger: Bilag - Udgået inden kortlægning
  388006/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  388007/20
 • Til borger: Din ejendom er ikke forurenet, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense, matr.nr. 63c Bogense Markjorder
  388005/20
 • Spørgsmål til ansøger, RÅSTOF, status for ans. kommunen, dige, fælles tankanlæg, videre sagsforløb på dele af matr. nr. 6a og 8ae, Gøddinggaard, Nørup.
  387960/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar ang. hvornår mynhør mv. matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  387979/20
 • Til Lodsejer, indvinder, kommune: Invitation til markmøde vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 1079, Kliplev ejerlav, Kliplev, Aabenraa Kommune
  387672/20
 • Til Aabenraa Kommune, Fremsendelse af undersøgelsesnotat, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  387371/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og DGE: Bilag - Justering af supplerende geoprober
  387179/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og DGE: Regionens tilbagemelding efter indledende runde af geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  387178/20
 • Til lodsejer, Råstof, Telefonnotat
  387366/20
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Nederbyvej 9, Kruså, lok: 503-10015
  387149/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  387154/20
 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  387155/20
 • Til grundejer nr. 28 - orientering om betaling af regning - bagmur
  393135/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Spørgsmål til mail, Birkebjergvej 6A 5792 Årslev
  386488/20
 • Til Sønderborg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  387282/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  386858/20
 • Screening_afgrænsning_Tellerup_høring.pdf
  386886/20
 • Til Aabenraa Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  387373/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  386850/20
 • Til Skanol A/S: Vedr. fremsendelse af kopi af kortlægningsafgørelse for Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst
  387223/20
 • Til Saxum holding ApS, V1-kortbilag, høring, Islandsvej 5, 7100 Vejle.pdf
  387127/20
 • Til EDC, Åløkken: Svar på henvendelse, Vesterbro 98, 5000 Odense C
  387229/20
 • Til Varde Kommune: praksis åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  386931/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  387369/20
 • Til Danbolig. Sv. Vedr. udmatrikulering
  387032/20
 • Til region Syddanmark som tilladelsesmyndighe- udsendt af rådgiver på vegne af regionen
  386911/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  387280/20
 • Screening_afgrænsning_Tellerup_høring.pdf
  386902/20
 • Til borger, V1-høring, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  387736/20
 • Til Odense Bys museer - høring af regionen som tilladelsesmyndighed - udsendt af rådgiver på regionens vegne
  386885/20
 • Til DMR A/S: Svar på henvendelse, fremsendelse af materiale, Centrumpladsen 2, 5750 Ringe
  387809/20
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  387432/20
 • Yil Esbjerg Kommune: praksis åbnen for tilgang af gr. 1-sikrede
  387034/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  386925/20
 • Screening_afgrænsning_Tellerup_høring.pdf
  386912/20
 • Til Borger: Vedr. værditabsordningen, Sdr. Landevej 17
  388039/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  387734/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  386807/20
 • Til Saxum holding ApS, V1-høring, Islandsvej 5, 7100 Vejle.pdf
  387144/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  387026/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  386814/20
 • Til Miljøstyrelsen .Udsendt af rådgiver på vejgne af regionen . hæring
  386899/20
 • Screening_afgrænsning_Tellerup_høring.pdf
  386871/20
 • Til Saxum holding ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Islandsvej 5, 7100 Vejle.pdf
  387143/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  387450/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  387735/20
 • Til Middelfart kommune - høring sudsendt af rådgiver på regionens vegne
  386868/20
 • Til Billund Kommune, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland: Indkaldelse af dagsordenspunkter
  393910/20
 • Til RMidt: Opffølgning fra Mediq? + link fra LMST artikel
  432538/20

11. august 2020

Indgående

 • image001.jpg
  408902/20
 • Fra borger: Sv.:Sv.:Vedr. kortlægning af ejendommen
  408903/20
 • image002.jpg
  408904/20
 • Fra Sekratariatet: VS: Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 - Tour de France i Danmark flyttes til 2022
  386100/20
 • tilladelse.pdf
  387792/20
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse for boliger på Hyldegårdsvej 9A-D, 5210 Odense NØ
  387790/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse
  387789/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Høringssvar fra region syddanmark
  387791/20
 • Fra EA: udkasat til notat om varmepumper
  389528/20
 • SV: Halvårs og spørgsmål
  387028/20
 • Fra Henning Have A/S - status Hulkær - matr.nr. 1n og 1o?
  385536/20
 • 20_6187-8_1_3 - Matr 1079 Kliplev Kliplev - Kortbilag.docx
  386059/20
 • 231810-20_v1_til regionen høringsark.pdf
  386058/20
 • 20_6187-8_1_3 - Matr 1079 Kliplev Kliplev - Arkæologisk Vurdering.pdf
  386057/20
 • Nymølles bemærkninger til myndighedshøringssvar vedr. Kliplev grusgrav
  386055/20
 • fra Middelfart kommune Vedr. Mejerivænget 1-36 i Nr. Åby
  385754/20
 • Søndergade 20a - fra Jordweb.pdf
  385753/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  394161/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse
  394162/20
 • Fra DMR: Endelig rapport med alle rettelser
  386799/20
 • SV: Halvårs og spørgsmål
  387018/20
 • Fra Klagenævnet: Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1012691 vedrørende Klage vedr. miljøbeskyttelse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  385905/20
 • Schreiben vom 6. Juli 2020 Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk
  385206/20
 • SLB_SEI handleplan resultatoversigt august 2020
  386224/20
 • fra Skatteankenævnet: Telefonhenvendelse vedr. kortlægningsgrudlag for 461-00087
  385977/20
 • Fra borger: Henvendelse, Smedegyden 1, 4, 5985 Søby Ærø
  385103/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Arealoverførsel til matr.nr.: 949 Guderup, Egen,
  385048/20
 • Årsregnskab 2019_underskrevet.pdf
  385621/20
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål - måske du kan hjælpe - vedr. §19-tilladelse fra 17-09-2004 - NKT-havnen3
  385069/20
 • udbytteberegning til Ejere 2019 (002).pdf
  385618/20
 • Fra EDC: FORSP om kopi af oplysninger
  386037/20
 • Fra Andersen Partners: FORSP vedr. materiale
  386140/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om redegørelse for aktivitet for HSF8 i plastikkirurgi
  387579/20
 • Fra JEMA: Vedr. videoovervågning
  386478/20
 • Fra EDC, Åløkken: Svar vedr. matrikelnummer, Vesterbro 98, 5000 Odense C
  387224/20
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til etablering af ny stålhal og grav til skaktovne, Industribuen 16, matrikle 87c, Ejby By - Ejby
  386524/20
 • Fra DMR A/S: Henvendelse, rekvirering af materiale, Centrumpladsen 2, 5750 Ringe
  387804/20
 • Fra EDC, Åløkken: Henvendelse vedr. Vesterbro 98, 5000 Odense C
  387218/20
 • Fra NIRAS: Vedr. forslag til undersøgelser på 551-77002. Nørrebyvej 16, Vorbasse
  386844/20
 • Fra Odense Kommune: Oplysninger om bortkørte jordmængder, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  394581/20
 • VS: Anmodning om besvarelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for OUH - Besøgsnotat OUH nyt.pdf
  393322/20
 • DR Syd: Rykker på aktindsigtsanmodning på responstider
  400944/20
 • SOC, Udby, Tyverialarm - aftaleseddel TA-01 - Underskrevet
  436832/20
 • Fra Fredericia Kommune: Overskridelser af kildestyrker - Kanalbyen byggefelt 13 og 14, Fredericia
  407248/20
 • Fra Finans: Spørgsmål vedr. Kammeradvokaten
  402205/20

Udgående

 • Til skatteankestyrelsen: svar på henv. vedr. lokalitet 461-00087
  387895/20
 • Til Kolding Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Vonsildvej 42, Vonsild, lok: 621-828
  385723/20
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter suppl. und..pdf
  385730/20
 • Til Nordea - Rykker for sikkerhedsstillelse ifm. råstofindvinding - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  385715/20
 • Til daniasoftware: Accept af tilbud på opmærkning og tilpasning af skabeloner
  385002/20
 • Til DMR: Kommentar og rettelser til rapport - Ny indscan med alle sider
  384883/20
 • Til borger: SV: vedr. kortlægning af ejendommen
  384797/20
 • Til DGE og kommunen - info vedr. sløjfning af boringerne B401 og B402
  388175/20
 • SV: Vedr. brev om mulig forurening af 16-06-2020
  384607/20
 • Til Lægevagten: ydernr. afgangsført
  385989/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  385521/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 9, VE, V1-høring, Islandsvej 9, 7100 Vejle.pdf
  385614/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  385145/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle.pdf
  384639/20
 • Til praksis: opgørelse Mandø, 2. kvartal 2020
  385836/20
 • Til Borger_2, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385595/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 9, VE, V1-kortbilag, høring, Islandsvej 9, 7100 Vejle.pdf
  385611/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  385796/20
 • Til Borger_7, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385534/20
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Middelfartvej 50, 5200 Odense V
  386031/20
 • Til Sønderborg Kommune, Vedr. Arealoverførsel til matr.nr.: 949 Guderup, Egen,
  385052/20
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Tagesvej 6A-C, Vejle Øst.pdf
  385616/20
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Nymarksvej 41 i Fredericia, matr. 145n, Fredericia Stadsjorder, lok.nr. 607-00083
  385153/20
 • Til Andersen Partners: Svar på anmodning om materiale
  386144/20
 • Til Borger_1, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385604/20
 • Til EDC: Svar på anmodning om kortlægningsmateriale
  386275/20
 • Til Borger_3, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385592/20
 • Til kommune: Kopi af afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81451 Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn + Rapport - Til borger Afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81451, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  386047/20
 • Til CB Holding, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385523/20
 • Til borger: Svar på henvendelse, Smedegyden 1, 4, 5985 Søby Ærø
  385109/20
 • Til kommune og SKAT: Kopi af afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81446, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn + rapporter
  385386/20
 • Til borger, V1-kortbilag - Vejlevej 46A, 7300 Jelling.pdf
  384749/20
 • Til EDC: Svar på anmodning om kopi af oplysninger
  386049/20
 • Til Borger_2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385601/20
 • Til Borger_8, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385526/20
 • Til borger - V1-høring - Vejlevej 46A, 7300 Jellingdocx.pdf
  384748/20
 • til projekt: svar vedr. budgetspørgsmål
  386042/20
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for patienttilgang pr. 1/9, 042242
  385789/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  385517/20
 • Til Skatteankestyrelsen: Svar på henvendelse, Dannebrogsgade 2, 5000 Odense C
  385185/20
 • Til Borger_8, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385529/20
 • Til Borger_6, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385539/20
 • Til Borger_5, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385555/20
 • Til Borger_6, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385545/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  385068/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  385465/20
 • Til Middelfart Kommune: Fremsendelse af §19-tilladelse fra 17-09-2004 - NKT-havnen
  385083/20
 • Til Borger_5, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385558/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Vejlevej 46A, 7300 Jellingdocx.pdf
  384745/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  385461/20
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81451, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  386020/20
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385515/20
 • Til CB Holding, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385520/20
 • Til Borger_4, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385573/20
 • Til Borger_3, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385585/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2020
  385872/20
 • Til Borger_4, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385564/20
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385513/20
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang i praksis 1/9-20
  385867/20
 • Til ejendomsselskabet Islandsvej 9, VE, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Islandsvej 9, 7100 Vejle.pdf
  385613/20
 • til Odense Kommune og DMR - ang. Nyborgvej 200, kommende kortlægningsvurdering
  385764/20
 • Til Borger_1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tagesvej 6A-C, 7100 Vejle.pdf
  385608/20
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning, 410-81446, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  385382/20
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål vedrørende regionernes rekommandationslister for lægemidler
  386972/20
 • Til EDC, Åløkken: Spørgsmål vedr. matrikelnummer, Vesterbro 98, 5000 Odense C
  387222/20
 • Referat fra mødet mandag den 10.8 (vagtcheferne og lægemiddelkomitéen for almen praksis)
  386945/20
 • Til Borger, Notat suppl. undersøgelse, Vonsildvej 42, 6000 Kolding, juli 2020.pdf
  385731/20
 • Til Aaskoven ApS - vedr. klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  385908/20

10. august 2020

Indgående

 • Re: Vedr. brev om mulig forurening af 16-06-2020
  384602/20
 • fra Bygningsstyrelsen vedr fordelingsnøgle
  384470/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Opfyldelse af påbud om oprensning af jordforurening
  387801/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af påbud, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  387800/20
 • SV: Udpegning af medlemmer til styregruppe og arbejdsgruppe for analyse af biobankområdet
  393430/20
 • Afslutning af jordforureningssag - Orientering om konstateret forurening i udgravning ved Østerstrand på Shells havneterminal (MST Id nr.: 1525418)
  384452/20
 • fra bygningsstyrelsen vedr fordelingsnøgle
  384471/20
 • 2019-01-31 Vandprøve (Havneterminal, DT1).pdf
  384562/20
 • Afslutning af forureningssag om konstateret forurening i udgravning ved DT1 på parkeringspladsen (ved Jetty 1 på Shells havneterminal) (MST Id nr.: 1525478)
  384561/20
 • Fra MST: Afslutning af forureningssag, Orientering om oliefilm langs Egeskovvej (MST Id nr.: 1525171)
  384564/20
 • Fra Danfoss - kopi af brev til Miljøministeren - Redegørelse vedr. forureningen på Himmark Strand
  402697/20
 • Fra Assens Kommune: Afslag på lovliggørende dispensation til nedlæggelse af dige - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  418122/20
 • Fra Myllerup Entreprenør - svar på spørgsmål om påbegyndt indvinding jf. mail fra nabo - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  420930/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Rapport - Lokalitet 410-81450, Gartneri, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse
  464790/20
 • Fra Franck Miljøteknik: Bilag - Rapport, Bystævnevej 8, 5464 Brenderup - Værditabsundersøgelse.pdf
  464800/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle
  384590/20
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle
  384592/20
 • Fra DMR: Pulje 10 Vandværksvej 9 - Rapport, mangler rettelser.
  384764/20
 • Fra SJMR: Bekræftelse af møde onsdag den 12. aug, matr nr 187 Arnitlund
  384705/20
 • Fra Tønder Kommune: Fremsendelse af Miljøgodkendelse Skast 97, 6261 Bredebro
  384581/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Fremsendelse" - Situationsplan
  384584/20
 • Fra ejendomsmægler - Forespørgsel Odensevej 39, 5672 Broby
  384034/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N,
  384384/20
 • fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  383092/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema 64b + 69 Ørsted by, Ørsted.pdf
  384383/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernrummer
  384069/20
 • FEJL Fra MST: Afslutning af forureningssag, Orientering om oliefilm langs Egeskovvej (MST Id nr.: 1525171)
  384558/20
 • Til Holm & Eistrup Entr: Tværvej 3, 5560 Aarup..
  383778/20
 • SV: algoritmerfiler til knæ/hofte
  383377/20
 • Fra Nykredit - sikkerhedsstillelse - Jerlev Etape 4.pdf
  383541/20
 • Bilag, Grønnegyden 24,5270 Odense N
  384385/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384393/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384386/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384391/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384389/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384388/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384387/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384390/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384395/20
 • Bilag, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  384394/20
 • VS: Kontakperson til høringsgruppe vedr. fx :Forslag til revideret hygiejnevejledning
  384025/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Fremsendelse" - Miljøgodkendelse, Skast 97, 6261 Bredebro
  384583/20
 • Fra Rambøll: svar på sprg. vedr. håndtering af overskudsjord, 525-40025
  384223/20
 • SV: Anmodning om tilladelse til videregivelse af personoplysninger 20/29358
  383934/20
 • VS: Høring over udkast til vejledning om den kommunale tandpleje (socialtandpleje)
  384525/20
 • Fra Fredericia Kommune: Påbud om undersøgelse og oprensning af olieforurening på Skærbækvej
  384414/20

Udgående

 • Til borger - Slotsgade 5 aabenraa - orientering om undersøgelse.pdf
  384509/20
 • Til borger - Søndergade 16 aabenraa - orientering om undersøgelse.pdf
  384508/20
 • Til kommune: kopi af høring, detailprojekt, Nørrebro 118, Rudkøbing
  393638/20
 • Til Nordfyns Kommune: Status på påbud om forureningsundersøgelse, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  384467/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om status på opgravning af tanke, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  384458/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Orientering om forventet svartid ifm. nyt materiale, Mosevænget 16-18, 5270 Odense N
  384435/20
 • Til DMR, Orientering om kortlægningsafgørelse, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  384434/20
 • Til Borger, Kortbilag, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa.pdf
  384425/20
 • Til SKAT + Aabenraa Kommune, Ejendom udgår af kortlægning, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  384422/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa.pdf
  384424/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på kort opdatering i fht. Allerupvej 46, 5672 Årslev
  384401/20
 • Bilag til opdateret deltagerliste til Acadre grundkursus den 18.august.docx
  384290/20
 • Opdateret deltagerliste til Acadre grundkursus den 18. august
  384289/20
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til udkast til § 8-tilladelse til boliger på Hyldegårdsvej 9A-D, 5240 Odense NØ, matr.nr. 4bl Seden By, Seden
  384263/20
 • VS: Træning af nye brugere
  384177/20
 • Træning af nye brugere
  384130/20
 • Til Ejendomsmægler - svar på forespørgsel Odensevej 39, 5672 Broby
  384068/20
 • Til entreprenør: Entreprisekontrakt 3 Regionsafgravninger
  383957/20
 • Til advokatfirma Bech-Bruun: Svar fra Region Syddanmark på anmodning om aktindsigt
  383849/20
 • Til Nykredit - Returnering af sikkerhedsstillelse vedr. råstofindvinding - Jerlev Etape 4
  383935/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-81651
  383645/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-81651
  383643/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-81006
  383640/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-81006
  383639/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-70236
  383634/20
 • Til MOE A/S: Udlevering af materiale til aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, registreringsnumre 461-70236
  383638/20
 • Til borger: Tilbagemelding til ønske om kortlægning, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  383470/20
 • Til Borger - fremsendelse af materiale vedr. undersøgelser på Thurøvænget 2c og 4b - lokalitet 607-02006
  383127/20
 • Til Myllerup Entreprenør - Videresendelse af mail fra høringspart - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  382814/20
 • Til Grønnegyden 24 AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Grønnegyden 24A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  384376/20
 • Til udbetaling Danmark. SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  383592/20
 • Til borger - Resultat af vandanalyse (VA1)
  384307/20
 • Til borger, kommune og vurdst.: V1 -afg.pdf
  382999/20
 • Til COWI: Vedrørende lok nr. 630-81836
  384172/20
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Industribuen 16, 5592 Ejby, matr. nr. 87c Ejby By, Ejby, lok.nr. 410-81082
  384255/20
 • Til grundejer: Varsel monitering 2020
  384131/20
 • Til borger, kommune og vurdst.: V2 -afg.pdf
  382996/20
 • Til Borger, kommune og vurdst.: Afgørelse om kortlægning efter jordforureningsloven Jernbanegade 26a, 5450 Otterup
  382997/20
 • Til MST: Høringssvar til varsel af undersøgelsespåbud, råoliespild fra drænpotten ved T6, Shell Raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 1507148)
  382853/20
 • Til MST: Høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud - råoliespild, voldventil 59 ved T42, Shell Raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1505535)
  382861/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  384013/20
 • Til Tønder Kommune og Rambøll: Der kan ikke gives § 8a høringssvar, 525-40025
  384230/20
 • Til Grønnegyden 24 AS, V1-høring, Grønnegyden 24A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  384380/20
 • Til Varde kommune og vurdst.: afgørelse efter jordforureningsloven V2 afgørelse Storegade 15, 6800 Varde
  383296/20
 • Til Colliers International Danmark A/S: Vedr. svar på henvendelse angående Møllergade 71A-B, 5700 Svendborg
  383878/20

9. august 2020

Indgående

 • Fra borger: Sv.:Sv.:Sv.:Sv.:Vedr. retablering af gårdsplads
  384792/20
 • Fra borger: Bemærkninger til høring vedr Peder Hedes Vej 21, Tjæreborg
  402480/20

7. august 2020

Indgående

 • Fra MOE: reetableringserklæringen og tilfredshedserklæringen Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev
  393700/20
 • Fra Kommune til Niras, Samlede bemærkninger til § 8-oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  382651/20
 • 20-5576_v1_20125_01 Madsby Parken.docx.DOCX
  389977/20
 • 20-5576_v1_0192_001.pdf.PDF
  389978/20
 • fra Fredericia kommune Undersøgelsesoplæg, ny legeplads i Madsby Parken, Fredericia - ny §8 sag
  389975/20
 • VS Madsby Parken.msg
  389976/20
 • fra Vejle kommune Havnegade 10 / danmarksgade 1 dokumentationsrapport
  384080/20
 • FRA DMP/Globeteam: Meeting - JAR <> JORD
  380468/20
 • Fra Borger, Mail med analyse fra vandboring, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  382562/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  381052/20
 • Fra HOMe: Ejerskifte - Grethevej 19, 7000 Fredericia
  380357/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag for spildoprensning (37X477, WOB) (MST Id nr.: 1517641)
  380910/20
 • RS_Screening_udvidelse_Uge.pdf
  380559/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag Shell- Raffinaderiet, Fredericia. ukendt forurening i tankfarm ved T8401 (MST Id nr.: 1517441)
  380931/20
 • SV: Udbredelse af PRO Gravid til øvrige fødesteder i RSD
  384002/20
 • Fra høringspart - oplysninger - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  382810/20
 • fra/til Odense Kommune, råstof, Råstofplan 2020, Miljøvurdering af mulige nye råstofgraveområder i Odense Kommune
  384076/20
 • Fra MST: Afslutning af sag om konstateret forurening i udgravning ved T8413 på Shells havneterminal (MST Id nr.: 1518721)
  382883/20
 • Fra COWI: Underskrevet kontrakt 2020
  382771/20
 • algoritmerfiler til knæ/hofte
  383566/20
 • Fra borger - ønsker information om forurening - Thurøvænget 4b og 2c
  383118/20
 • Fra Guangdong provinsen: GD Youth Link Invitation
  384209/20
 • Udbredelse af PRO Gravid til øvrige fødesteder i RSD
  384004/20
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig § 8-tilladelse til opførelse af ungdomsboliger, Ørkildsgade 28, 5700 Svendborg
  384134/20
 • Offentlig høring af ’Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til ældreplejen’
  383226/20
 • Fra LMST: sv på Spørgsmål vedr. ordination af ernæringspræparater
  432629/20
 • Fra Danske Regioner: Spørgeskema vedr. Interreg Østersø- og Nordsøprogrammerne
  441116/20
 • Fra COWI: ny kontrakt - underskrevet
  386557/20
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 41
  385147/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  394768/20
 • Fra DMR, Kommentarer til oplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  405459/20
 • Fra DMR, Mail med revideret undersøgelsesoplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  405470/20
 • Fra DMR, Revideret oplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  405471/20

Udgående

 • Til Orientering, Ejendommen Avntoftvej 58, 6200 Aabenraam udgår af kortlægning efter undersøgelse.
  382687/20
 • Til DMR, Vedr. undersøgelse, Avntoftevej 58, Aabenraa Matrikel 261, Søgård (1013 m2)
  382589/20
 • Til borger - Skolegade 12, Skærbæk - Afgørelse - Ejendommen kortlægges ikke.pdf
  381344/20
 • Til Skærbæk Realskole - UDKAST Afgørelse - Ejendommen kortlægges på vidensniveau 2 - Skolegade 14-16, Skærbæk.pdf
  381345/20
 • Til Boligforering - Mellemgade 1 og Skolegade 10, Skærbæk - Afgørelse - Ejendommen kortlægges ikke.pdf
  381343/20
 • Til Skærbæk Realskole - Høring - Kortlægning på vidensniveau 2 - Skolegade 14-16, Skærbæk.pdf
  381342/20
 • Til Svendborg Kommune, Bemærkninger til § 8 oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  380984/20
 • Til COWI: Pulje 20, kontrakt til underskrift
  380842/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10 Vandværksvej 9 - Rapport, kommentar til tilrettet rapport
  380653/20
 • Grethevej 19 Fredericia - optaget på venteliste_Sagsnr_17-16488_Dokid_8976-18_v1(2).PDF
  380359/20
 • SV: Ejerskifte - Grethevej 19, 7000 Fredericia
  380360/20
 • Til borger: mailkorrospondance vedr. utilfredhed med retablering
  380282/20
 • SV: Høringssvar Kolding Kommune . Tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  380175/20
 • Til Jacob Kjær AS, V1-kortbilag, afgørelse, Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle.pdf
  380133/20
 • Til Jacob Kjær AS, V1-afgørelse, Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle.pdf
  380132/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  380677/20
 • Til borger, V1-høring, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  380680/20
 • Til Nordicals: Lokalitet 479-04003
  381100/20
 • Til NIRAS: Kommentar til fase 1
  381536/20
 • Til borger: Åsumvej 671, 5240 Odense NØ
  382673/20
 • Til Holm & Eistrup Entr:: Tværvej 3, 5560 Aarup..
  382689/20
 • Til Syns- og skønsmand: Kommentarer vedr. supplerende undersøgelser på Enghavevej 11, Varde
  380658/20
 • Til Ekstra Bladet: svar på anmodning om aktindsigt
  382466/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Jennumvej 135, 7100 Vejle.pdf
  380678/20

6. august 2020

Indgående

 • Fra ejendomsmægler - Vestergade 7a 6200 Åbenrå
  381768/20
 • Fra MOE A/S: Aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, Registreringsnumre 461-70236, 461- 81006 og 461-81651
  383612/20
 • Fra MOE A/S: Aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, Registreringsnumre 461-70236, 461- 81006 og 461-81651
  383610/20
 • Fra MOE A/S: Aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, Registreringsnumre 461-70236, 461- 81006 og 461-81651
  383606/20
 • Fra MOE A/S: Aktindsigt Kielgade 1, 5000 Odense, Registreringsnumre 461-70236, 461- 81006 og 461-81651
  383608/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til optagning af friktionsmateriale
  403307/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om nyt omrids af mole, Søby havn
  403306/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om fejlkortlagt V2-areal, Søby Havn, Ærø
  430644/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om fridag ifm. drøftelse af oplæg til frivillige undersøgelser, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  384444/20
 • Fra Aaskoven Aps - spørgsmål vedr. vejadgang - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  380028/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, oplysninger omkring brand, Birkebjergvej 6A 5792 Årslev
  386482/20
 • Vedr. dokumentationsrapport i forbindelse med etablerede afværgeforanstaltninger på Shells havneterminal Kongensgade 113.pdf
  379569/20
 • Kvittering, dokumentationsrapport, BOS 200 anlæg
  379568/20
 • Fra DMR, Notat fra friv. undersøgelse, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  387322/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesnotat fra friv. undersøgelse, Sønder Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  387323/20
 • Fra Assens Kommune: Tilbagemelding på regionens kortlægningsvurdering, Østerbro 4A, 5690 Tommerup
  382908/20
 • fra MOE: nye analyser af tilkørt jord
  393692/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Plan for undersøgelse
  403082/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommentarer til DGE om revideret rapport mm., Odensevej 45, Ringe
  384426/20
 • fra MOE: analyseresultater af bund- og frontprøver
  393688/20
 • Fra MOE: opfølgning på resultater af tilkørt jord
  393683/20
 • Fra MOE: flere fotos fra tilsyn, Kelstrup Strandvænge
  393678/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - nogle overvejelser ver. resultater porevandsprøver og videre forløb
  392407/20
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 3825 Damhusvej 4, 5750 Ringe T3 TANKATTEST INDVRENS.pdf
  383012/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 2020-0100-40 Notat vedr udskiftning af olietank, Damhusvej 16, Ringe 2020-05-28.pdf
  382968/20
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, Status på jordforureningssag, Boulevarden 6, 5750 Ringe
  385197/20
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 3825 Damhusvej 4, 5750 Ringe T2 TANKATTEST INDVRENS.pdf
  383011/20
 • Fra DMCG-Pal VS: Nyhed/info om ændring i Tryghedskassen
  383828/20
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Anmeldelse om olietank.pdf
  383014/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Notat vedr. tankudskiftning ved Ole's Olie, Damhusvej 16, Ringe
  383016/20
 • Fra COWI: Tilbud monitering
  380136/20
 • fra kommune til grundejere - Bakkevej 12, 5750 - Opfølgning på §8-sager
  382957/20
 • Fra Tønder Kommune: vurdering af om regnvandsbassin kræver § 8, Engdraget 4, 6535 Branderup
  379282/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, oprensning efter spild fra slopsrør ved T8423 (Shell Havneterminal) (MST Id nr.: 1511910)
  379477/20
 • Fysioterapeut - opsiger ydernummer
  380155/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  381055/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Jeppe Aakjærs Vej 13, mindre forurening fra opgravet olietank
  379704/20
 • Fra borger - ønske om solceller inden for graveområde og intresseområde ved Langeskov
  379570/20
 • registrering af opsagte ansatte fysioterapeuter
  379287/20
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Vedr. Høring" - udkast til tillæg til §-8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Engdraget 4, Branderup
  379329/20
 • Fra Rambøll: bemærkninger til Høring - udkast til tillæg til §-8 tilladelse efter jordforureningsloven - Engdraget 4, .05-P19-8-19
  379369/20
 • Fra Tønder Kommune: Vedr.høring - udkast til tillæg til §-8 tilladelse - Engdraget 4
  379299/20
 • Fra COWI: Telefonbesked, 630-81836
  384161/20
 • Fra Tønder Kommune: svar på spørgsmål vedr. tidl. anvendelse af byggefelt, 525-40025
  383550/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Damhusvej 16 - Kopi af anmeldelsesblanket
  383009/20
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST -§ 8 tilladelse til etablering af ny stålhal og grav til skaktovne, Industribuen 16, 5592 Ejby
  382992/20
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV Damhusvej 16, 5750 - anmeldelsesblanket olietanke .pdf
  383010/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Mail med ansøgningsmateriale matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  384345/20
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 74915 - FTC 100 m3 JT (50-50).pdf
  383013/20
 • Fra Colliers International Danmark A/S: "HENV. vedr. Møllergade 7lA-B, 5700 Svendborg"
  383186/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - VS_ Notat vedr. tankudskiftning ved Ole's Olie, Damhusvej 16, Ringe
  383015/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Notat vedr. tankudskiftning ved Ole's Olie, Damhusvej 16, Ringe
  382967/20
 • Anmodning om besvarelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for SHS - Besøgsnotat Sygehus Sønderjylland.pdf
  434643/20
 • Fra Kolding Kommune, Fælles bemærkninger til oplæg, Gl. Ålbovej 2, 6062 Sønder Stenderup
  405456/20

Udgående

 • Til Nationalpark Vadehavet - Myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  380019/20
 • Til Aabenraa Kommune, Bemærkninger til notat, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  379775/20
 • til MOE: svar på nye analyser af tilkørte jord
  393696/20
 • Til Judica mfl., Råstof, SV: Plan for undersøgelse
  403102/20
 • Til Aaskoven ApS - svar til facebookegruppen - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  378471/20
 • Til borger - V1-høring - Nordkrogen 8, 7300 Jellingdocx.pdf
  379889/20
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  379680/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - Bemærkninger til forslag om suppl. indsats, Bakke vej 12, Ringe
  378506/20
 • Til Tønder Kommune: Spørgsmål til § 8 Høring, Engdraget 4, Branderup
  379388/20
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Nordkrogen 8, 7300 Jellingdocx.pdf
  379890/20
 • Til Borger,Vedr. anmodning om boligundersøgelse på Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  379485/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  379284/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  379239/20
 • Til Borger - SV: Begæring om aktindsigt - 482-81228
  379494/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring - udkast til V1-kortlægning - Nordkrogen 8, 7300 Jellingdocx.pdf
  379888/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst - en del udgår inden kortlægning
  379288/20
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  379684/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  379658/20
 • Til Sweco: svar på henv vedr. Fynsvej 17, 6000 Kolding
  379647/20
 • til energinet - kvittering
  379594/20
 • Til borger: henv. vedr. Fromssejervej 7, 6623 Vorbasse
  379456/20
 • Til Niels Finsensvej 7 PS, V1-afgørelse, Niels Finsensvej 7A og 7B, 7100 Vejle.pdf
  378759/20
 • Til Niels Finsensvej 7 PS - V1-kortbilag - afgørelse - Niels Finsensvej 7A og B 7100 Vejle.pdf
  378757/20
 • Råstofplan 2020 .msg
  379621/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia.pdf
  379652/20
 • Til Varde Kommune: Høringssvar - kræver projektet en § 8-tilladelse - Rugvænget 5, Ansager
  379295/20
 • Til Borger - SV: Begæring om aktindsigt - 561-81148
  379495/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Jeppe Aakjærs Vej 13, mindre forurening fra opgravet olietank
  379712/20
 • Til KIRK, V1-kortbilag, høring, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G.pdf
  379640/20
 • Råstofplan og Baltic Pipe Spørgsmål.pdf
  379620/20
 • Til KIRK, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G.pdf
  379648/20
 • V2-varsling Kilen 16, 10 og Mellemvej Aabenraa Havn.pdf
  380031/20
 • Til Erhvervsstyrelsen - Spørgsmål om graveområder i forslag til råstofplan 2020 i områder omfattet af landsplandirektivet for Balcic Pipe
  379618/20
 • Til Aabenraa Havn: V2-høring Kilen 16, 10 og Mellemvej Aabenraa Havn.pdf
  380029/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  379286/20
 • Til Fredericia kommune: sv. UDKAST Vedr. dokumentationsrapport i forbindelse med etablerede afværgeforanstaltninger på Shells havneterminal, Kongensgade
  379214/20
 • Til KIRK, V1-høring, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G.pdf
  379649/20
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  379230/20
 • Til Tønder Kommune: Vedr. § 8 Høring - nye spørgsmål
  379590/20
 • Til Borger - SV: Begæring om aktindsigt - 575-81290
  379496/20
 • SV: Buscopan i Tryghedskassen - ændres pr. 1. sept til Robinul
  383826/20
 • Til øvrige regioners lægemiddelenheder: Buscopan i RO - alternativ til Positivlisten mm. Buscopan ændres til Robinul i Tryghedskassen pr september
  383818/20

5. august 2020

Indgående

 • Fra MOE: analyser af tilkørt jord
  393667/20
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om drøftelse af oplæg til frivillige undersøgelser, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  384441/20
 • Fra MST: Varsel af undersøgelsespåbud, råoliespild fra drænpotten ved T6, Shell Raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 1507148)
  378335/20
 • Varsel om undersøgelsespåbud, råoliespild drænpotte ved T6.pdf
  378337/20
 • Udkast til Undersøgelsespåbud, råoliespild drænpotten ved T6.pdf
  378336/20
 • Fra Fredericia kommune: VS: Nymarksvej 41, Fredericia - rev. poreluftsundersøgelse
  378374/20
 • Poreluftundersøgelse_rev2_Nymarksvej 41, Fredericia.pdf
  378375/20
 • Fra MST: Rettelse til "Varsel om undersøgelsespåbud - råoliespild, voldventil 59 ved T42", Shell Raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1506067)
  378368/20
 • Varsel om undersøgelsespåbud - råoliespild, voldventil 59 ved T42, Shell Raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1505535)
  378346/20
 • Varsel om undersøgelsespåbud, råoliespild ventil 59.pdf
  378345/20
 • Udkast til Undersøgelsespåbud, råoliespild ventil 59.pdf
  378347/20
 • Fra Sweco, Råstof, Kudsk & Dahl i Nr. Hostrup
  403067/20
 • Fra Vejle Kommune, § 8-ansøgning del 1, Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling.pdf
  379124/20
 • Fra Vejle Kommune, § 8-ansøgning del 2, Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling.pdf
  379126/20
 • Fra Fredericia kommune: VS: Opfølgning på spørgsmål vedr. Østerstrand
  377908/20
 • 2020-06-22 Memorandum (in situ remediation, Østerstrand).pdf
  377909/20
 • Fra MOE: F1 er ikke fundet, Kelstrup Strandvænge
  393658/20
 • Henvendelse vedr. VS: 48682020 Grønnevej 12 -
  377925/20
 • Fra MOE: foto fra tilsyn, Kelstrup Strandvænge
  393656/20
 • Fra Haderslev Kommune, Kvittering for modtagelse af rapport, Storegade 97, 6100 Haderslev
  378038/20
 • Fra Haderslev Kommune, Fremsendelse af undersøgelsesoplæg, Storegade 97, 6100 Haderslev
  378031/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesoplæg, Storegade 97, 6100 Haderslev
  378032/20
 • Fra Vejle Kommune, Råstof, SV: Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  379599/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Oprensningsnotat
  378466/20
 • Fra Ekstra Bladet: Anmodning om aktindsigt
  380614/20
 • Fra Nordicals: Lokalitet 479-04003
  381080/20
 • Fra borger: Åsumvej 671, 5240 Odense NØ
  382671/20
 • Fra NIRAS: Status på undersøgelser
  380241/20
 • Fra Rambøll: 1 års gennemgang afsluttet
  377887/20
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Vedr. dokumentationsrapport i forbindelse med etablerede afværgeforanstaltninger på Shells havneterminal, Kongensgade(1).DOCX
  379220/20
 • SV: Anvendelse af PRO til hjerterehabilitering efter endt pilotafprøvning
  377658/20
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Vedr. dokumentationsrapport i forbindelse med etablerede afværgeforanstaltninger på Shells havneterminal, Kongensgade
  379219/20
 • anmodning om kortlægningsmateriale på lokalitet 621-00005
  377944/20
 • Fra Aaskoven ApS - kommentarer fra facebookgruppe - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  378411/20
 • Fysioterapi, forlængelse af vikariat, ændring i perioden
  377957/20
 • Ændring i ansættelse af fysioterapeut
  377128/20
 • Fra Holm & Eistrup Entr.: Tværvej 3, 5560 Aarup..
  382688/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om opresning af oliespild, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  378432/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - oversigtskort
  378439/20
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning om bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med ny køletunnel, samt udvidelse af regnvandsbassin, Engdraget 4, Branderup
  378180/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune til DMR rådgiver - Odensevej 51, 5600 - Spørgsmål til rapport
  382900/20

Udgående

 • Til MOE: pris på planter
  393663/20
 • Til ejendomsmægler - sp vedr kloakforhold - Vestergade 7 a-c 6200 Åbenrå
  378181/20
 • Korrespondance m. DMR, Kortlægning på V2 eller oprensning, Storegade 97, 6100 Haderslev
  378072/20
 • Til MOE: kommentar til mail med fot fra tilsyn Kelstrup Strandvænge
  393659/20
 • VS: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 7
  377962/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 2
  377955/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 6
  377953/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 4
  377951/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 5
  377952/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads, del 3
  377950/20
 • SV: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 621-00005, Tved losseplads.
  377948/20
 • Svar på henvendelse vedr. Grønnevej 12 - Tinglev
  377926/20
 • Til borger - info vedr. aktindsigt - der arbejdes på sagen
  379450/20
 • Til Rådgiver, Bemærkninger til rapport, Storegade 97, 6100 Haderslev
  378043/20
 • Høring vedr. V2 kortlægning af Kilen 10, 16 og Mellemvej 30, 6200 Aabenraa
  377654/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Kirkehelle 15, Vissenbjerg
  377225/20
 • Til Lertranskøb - spørgsmål vedr. projektareal og ansøgning - matr.nr. 28 og 152 Søgård, Kliplev
  377119/20
 • Til COWI: SV: Højløkke Allé 2A, Odense N: Opstart feltarbejde
  376859/20
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Åvænget 34, Give.pdf
  377592/20
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Åvænget 33.pdf
  377531/20
 • til Varde kommune. ændret indsats Hannevangsvej 110, 6851 Janderup Vestjylland
  377743/20
 • Til odense Kommune, Råstofplan 2020, Høring af miljøvurdering af mulige nye råstofgraveområder i Odense Kommune
  377892/20
 • Rapport_OK_Kilen_Aabenraa_24.02.20.pdf.pdf
  377672/20
 • V2-høring Kilen 16.pdf
  377674/20
 • Til DAN-GRIT - Afgørelse, ændret indsats, Langhedevej 110, 6800 Varde.pdf
  377240/20
 • Til Lertranskøb - ingen klager over screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl
  376873/20
 • Til DAN-GRIT - Afgørelse, ændret indsats, Langhedevej 110, 6800 Varde.pdf
  377615/20
 • V2-høring Kilen 10.pdf
  377673/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  378065/20
 • Til Varde kommune - til orientering, afgørelse om ændret indsats Langhedevej 110. 6800 Varde
  377413/20
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 32-34, V1-afgørelse, Ørstedsgade 32-34, 7100 Vejle.pdf
  376887/20
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. Tingvejen 315, 7200 Grindsted - kopi af Afgørelse om kortlægning, lok. 565-80019
  377889/20
 • Til Borger : Afgørelse - din grund er forurenet, Tingvejen 315, 7200 Grindsted
  377879/20
 • V2 Høring Mellemvej 30_1.pdf
  377689/20
 • Til Stjerneparken, V1-kortbilag, afgørelse, Stjernevej 1-11, 7100 Vejle.pdf
  376932/20
 • V2-varsling Kilen 10.pdf
  377675/20
 • til Skjern Bank, råstof, tilladelse, matr. nr. 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg
  378280/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle.pdf
  376966/20
 • Til DANISH AGRO - Afgørelse ændret indsats, Hannevangsvej 110, 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  377740/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Niels Bohrs Vej 7, Vejle.pdf
  376953/20
 • Til Haderslev kommune: Høring om forurening på eksisterende autoværksted, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev
  378209/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Niels Finsensvej 12A, 14, 16, 7100 Vejle.pdf
  377084/20
 • Til Stjerneparken, V1-afgørelse, Stjernevej 1-11, 7100 Vejle.pdf
  376933/20
 • Til borger - Høring V2-kortlægning, 515-50263, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev.pdf
  378252/20
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 32-34, V1-kortbilag, afgørelse, Ørstedsgade 32-34, 7100 Vejle.pdf
  376886/20
 • Til grundejere; V2-varsling Kilen 16.pdf
  377668/20
 • Forureningsrapport_OK_Kilen16_04.05.2020.pdf.pdf
  377671/20
 • Til DANISH AGRO - bilag Kortlægningsbrev fra 2001, Hannevangsvej 110., 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  377648/20
 • Til DANISH AGRO - bilag V1-kortbilag, Hannevangsvej 110, 6851 Janderup Vestjylland.pdf
  377634/20
 • Til Vejle Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Niels Finsensvej 12A, 14, 16, 7100 Vejle.pdf
  377087/20
 • Til indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg
  378221/20
 • Til grundejer: Justering V2 Mellemvej 30.pdf
  377687/20
 • Til borger, V1-høring, Niels Bohrs Vej 7, 7100 Vejle.pdf
  376978/20
 • Til Billund Kommune: Svar fra regionen på forespørgsel om indsats på Vejlevej 9, Sdr. Omme, lokalitetsnr. 565-80009
  377697/20
 • Til borger, V1-høring, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  378067/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Jennumvej 144, 7100 Vejle.pdf
  378066/20

4. august 2020

Indgående

 • Fra DMR - Endelig rapport, nabogrundejer - Skolegade 12, Skærbæk.pdf
  378198/20
 • Anne Dürr Ægidius - SV: Oprettelse af fiktive ydernumre - alle regioner - kriminalforsorgen + rekrutteringscentre
  403364/20
 • Fra Miljø-Bo A/S: Ønske om telefonsamtale, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  384431/20
 • Intern vurdering - Eksperter til Miljøkonsekvensrapport for matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  377770/20
 • Fra Judica, Råstof,skrivelse.PDF
  403037/20
 • Fra Judica, Råstof,Referat af møde den 19.6.20.PDF
  403038/20
 • Fra og til Nymølle - Tilbagemelding på anmeldelse om forøget mængde - matr.nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup
  376694/20
 • Telefonbesked - ønsker yderligere oplysninger
  377221/20
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud - benzinspild i WOB på Shell Raffinaderiet d. 3. juli 2020 (MST Id nr.: 1499362)
  376681/20
 • Undersøgelsespåbud benzinspild i WOB ShellRaff.pdf
  376682/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Plan for undersøgelse
  403036/20
 • Pia Lund Lunøe - Oprettelse af fiktive ydernumre - alle regioner - kriminalforsorgen + rekrutteringscentre
  403359/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Skrydstrup Screeningsafgørelse.docx
  403029/20
 • Fra Orbicon, Råstof, SV: Miljøscreening - ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup By, Skrydstrup
  403028/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Faaborg. Herregårdscentret 40. Miljøtekniske analyser. Kommenteret prøvetagningsplan. Mail af 24 juni 2020
  384419/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Faaborg. Herregårdscentret 40. Miljøtekniske analyser. Kommenteret prøvetagningsplan. Mail af 15 juni 2020
  384418/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Marius pedersen Sandholdt miljøcenter
  384416/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Faaborg. Herregårdscentret 40. Miljøtekniske analyser. Kommenteret prøvetagningsplan. Mail af 7 juli 2020
  384417/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dokumentation for oprensning af påbudt forurening, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  384415/20
 • Fra Vejle Kommune, Råstof, SV: Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  379593/20
 • Fra Varde Kommune RÅSTOG Tilladelse til Grundvandssænkning Matr. nr. 7e og 9e Hostrup by,
  458531/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om potentiel forurening efter vask af traktorer, Ny Vestergade 60, 5672 Broby
  404480/20
 • Fra Svendborg Kommune - ingen kommentarer til kortlægningen på Assensvej 55, 5771 Stenstrup
  375889/20
 • Fra DMR - Endelig rapport, nabogrundejer - Mellemgade 1 og Skolegade 10, Skærbæk.pdf
  378195/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  376814/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev.pdf
  375699/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om resultater fra Bodycote, Industribuen 16-18, 5592 Ejby
  375474/20
 • Fra DMR - Endelig rapport, grundejer - Skolegade 14, 16, Skærbæk.pdf
  378199/20
 • Fra DMR - Endelig rapport, teknisk - Skolegade 10, 12, 14, 16, Mellemgade 1, Skærbæk.pdf
  378197/20
 • Systematisk test af sundhedspersonale (002).pdf
  376844/20
 • Fra DMR: Grundejerrapport, renseriundersøgelse, Badstuegade 2a, Haderslev
  376380/20
 • Fra DMR: Teknisk rapport, Renseriundersøgelse, Badstuegade 2A, Haderslev
  376385/20
 • Fra Middelfart Kommune: Jordflytning Margaardvej 47
  378424/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev.pdf
  376965/20
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  378420/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark, Forklassifikation og jordhåndtering, Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby
  378539/20
 • SV: PRO Knæ/hofte skemaer
  384236/20
 • Fra praksis: anmodning om åbning for patienttilgang pr. 1/9, 042242
  385762/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Kommunen rykker rådg for svar, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  386384/20
 • Kliplev - anmeldelse af øget volumen i 2020
  403023/20
 • fra projekt: anmodet om yderligere udskydelse
  417873/20

Udgående

 • Til Vejle Kommune, Råstof, SV: Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  379597/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle
  376815/20
 • Til Odense Kommune, Kvittering for modtagelse - kortlægningsafgørelse udskydes, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  376366/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  376278/20
 • Til indvinder, Råstof, Plan for undersøgelse.msg
  403034/20
 • Til indvinder, Råstof, Støjmålinger
  403033/20
 • Til Danacoustic, Råstof, Plan for undersøgelse
  403024/20
 • Mail fra borger + svar til borger, Vardevej 193, 7100 Vejle
  376147/20
 • Til grundejere, Odense Kommune og skat: afgørelsesbreve vedr. V2 kortlægning på lok. nr. 461-00129
  376077/20
 • Til Vejle Kommune, Råstof, Tilladelse til etablering af boring og indvinding i Frederikshåb
  379586/20
 • Til Vejle Kommune, Råstof, TM-Grundvand-Markvandingstilladelse.pdf
  379587/20
 • Til/fra grundejer - vedr. status på sag
  406042/20
 • Til grundejer: Vedr. Glasvænget 9, Vissenbjerg, oplysninger vedr. muligt påbud.
  375702/20
 • Mail fra C&W arkitekter + svar vedr. mulighed for boligundersøgelse, Langgade 5, 5874 Hesselager
  375622/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev
  375709/20
 • Til Fam Ejendomme Aps, V1-afgørelse, Dianavej 2, 7100 Vejle.pdf
  375957/20
 • Til DATAGRUPPEN, Kortbilag til V1-høring, Storhaven 12, Vejle.pdf
  375536/20
 • Til Ege Ejendomme Aps, V1-afgørelse, Knud Højgaards Vej 18, 7100 Vejle.pdf
  376487/20
 • Til Vejle Fjernvarme, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Svendsgade 137, 7100 Vejle.pdf
  375921/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  376174/20
 • Til Isabella AS, V1-afgørelse, Isabellahøj 3, 7100 Vejle Øst.pdf
  376308/20
 • Til Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A. - Afgørelse om ændret indsat, Gl. Ullerupvej 17, 6780 Skærbæk.pdf.pdf
  375507/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Danmarksgade 4, 7100 Vejle
  375656/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  376173/20
 • Til HR OFFSET ApS, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 23A, 23B, 7100 Vejle
  375959/20
 • Til DATAGRUPPEN, V1-høring, Storhaven 12, 7100 Vejle.pdf
  375546/20
 • til borger - svar henvendelse om nye boliger på Skt. Jørgens Engen
  375763/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Aakjærsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  376383/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Baunholtvej 39, 7100 Vejle
  375830/20
 • Til Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.M.B.A. - Kortbilag, Gl. Ullerupvej 17, 6780 Skærbæk.pdf.pdf
  375516/20
 • Til B. S. Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Elvirasvej 8, 7100 Vejle
  375505/20
 • Til borger_V1-afgørelse, Baunholtvej 39, 7100 Vejle
  375827/20
 • Til medejer, V1-afgørelse, Bredalkærvej 226, 7120 Vejle Øst
  375459/20
 • Til JEMA: Godkendelse af driftregnskab
  375398/20
 • Til Danbolig. SV: Lindvedparken 34E, 5260 Odense S - matrikel 1hl Lindved Hgd., Stenløse. Lok nr. 461-81523
  375369/20
 • Til Vejle Kommune og Vurderingsstyrelsens: Orientering vedr. Antilopevej 5, 7100 Vejle
  376213/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Aakjærsvej 8, 7100 Vejle.pdf
  376384/20
 • Til Isabella AS, V1-kortbilag, afgørelse, Isabellahøj 3, 7100 Vejle Øst.pdf
  376307/20
 • Til Tønder kommune, til orientering, ændret indsats, nu ingen indsats, Gl. Ullerupvej 17, 6780 Skærbæk
  375555/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering til Regionen om resultater fra Bodycote, Industribuen 16-18, 5592 Ejby
  375591/20
 • Til Ege Ejendomme Aps, V1-kortbilag, afgørelse, Knud Højgaards Vej 18, 7100 Vejle.pdf
  376485/20
 • Til SRC INVEST ApS, V1-afgørelse, Enghavevej 2 og Flegmade 1A, 1B, 1C og 1D, 7100 Vejle
  375614/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Elvirasvej 4, 7100 Vejle
  375691/20
 • Til Vejle Fjernvarme, Kortbilag til V1-høring, Svendsgade 137, Vejle.pdf
  375915/20
 • Til Borger: V2-afgørelse - Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  376164/20
 • Til Vejle Fjernvarme, V1-høring, Svendsgade 137, 7100 Vejle.pdf
  375924/20
 • Til DATAGRUPPEN, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Storhaven 12, 7100 Vejle.pdf
  375541/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  375411/20
 • Til Fam Ejendomme Aps, V1-kortbilag, afgørelse, Dianavej 2, 7100 Vejle.pdf
  375954/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bredalkærvej 226, 7120 Vejle Øst
  375457/20
 • til følgegruppen, råstof, klæg, følgegruppe til planlægning
  376216/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  375405/20
 • Til Sønderborg Kommune. SV: Lokalitet: 513-30002, matr.nr.: 10 Kværs, Sønderborg, Buskmosevej 37A, 6300
  375602/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  376983/20
 • Til COWI, Kommentar til resultater, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  452418/20

3. august 2020

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål til rådgiver ang. fremsendt rapport, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  382895/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - FMK - Noter, spørgsmål og skitse
  382896/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Regionen - Spørgsmål
  382897/20
 • Fra ejendomsmægler - er der forurenet på Vestergade 7 a-c 6200 Åbenrå?
  375994/20
 • Telefonbesked, 445-70155 - kontakt grundejer inden afgørelse
  374422/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22, Resultater fra porevands undersøgelserne
  374089/20
 • Fra advokatfirma Bech-Bruun: Anmodning om aktindsigt
  375268/20
 • Til/fra borger - afgrænsning af aktindsigt
  379448/20
 • Fra Philipsen Group: Svar på UDKAST til afgørelse om kortlægning af Storebæltsvej 10
  392013/20
 • Fra DMR: Re: Borearbejde på FDO lageret i næste uge, situationsplan med forventet placering af boringer
  373926/20
 • Til borger - Svar på henvendelse om grusgrave i Barløse
  374951/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22, oversigt over lokalisering af boringer
  375483/20
 • Fra nabo - høringssvar - Råstofindvinding matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  374270/20
 • fra DMR - problemer boreudstyr og stenlag, Klintevej 21, Kerteminde
  374325/20
 • 19.06.2020Dagsorden-Tagesordnung rev..pdf
  374911/20
 • Fra myndighed - baltic pipe og Råstofplan 2020
  376853/20
 • fra DMR - beder om udskydning af endelig kortlægning - Klintevej 21, Kerteminde
  374012/20
 • SV: Spørgsmål om ansøgning
  376785/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ølundgyden 25, 5450 Otterup.pdf
  375514/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, oprensning (spild id: 2020-04-20, T5201) (MST Id nr.: 1494184)
  376030/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning (T1 drænpotte) (MST Id nr.: 1493329)
  375961/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernummer
  376736/20
 • Fra JEMA: Driftsregnskab 2019
  375309/20
 • Fra Sønderborg Kommune. Lokalitet: 513-30002, matr.nr.: 10 Kværs, Sønderborg, Buskmosevej 37A, 6300
  375597/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning (37MOV032, WOB) (MST Id nr.: 1493684)
  376008/20
 • Fra Kolding Kommune: Høringssvar Kolding Kommune . Tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  375316/20
 • Fra Danbolig. Lindvedparken 34E, 5260 Odense S - matrikel 1hl Lindved Hgd., Stenløse
  375362/20
 • Fra Haderslev Kommune: Tilbagemelding på partshøring, matr nr 178 Arnitlund
  392287/20
 • Fra DMR, Kommentarer til kommunens referat, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  405445/20

Udgående

 • Til borger - UDKAST Boligerklæring.pdf
  375262/20
 • Til borger - Høring - Assensvej 55, 5771 Stenstrup.pdf
  375260/20
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - justering af kortlægningsomfang - Assensvej 55, 5771 Stenstrup.pdf
  375261/20
 • Til Aabenraa Kommune, Opklarende spørgsmål ift. bundsikring under ny stald, Bredvadvej 18, 6372 Bylderup Bov
  375004/20
 • Til borger - Svar på henvendelse, 630-82484, Vardevej 193, 7100 Vejle
  373775/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle, nye ejere.pdf
  374366/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  374678/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Tykhøjetvej 25, Give.pdf
  373574/20
 • Til COWI: Rettelse til budgetstatus
  374372/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  374250/20
 • Til Tønder Kommune: vedr. kopi af miljøgodkendelse, Skast 97, 6261 Bredebro
  375009/20
 • Til Odense Kommune, Varsling af V1 kortlægning, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S
  373856/20
 • Til Kjær Knudsen Give, V1-afgørelse, Hestlundvej 32, 7323 Give.pdf
  373897/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  374668/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  373857/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle.pdf
  374251/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ølundgyden 25, 5450 Otterup
  375526/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  373859/20
 • Til Kolding Kommune: § 8a høringssvar til udkast til §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Industrivej 9 - 11, 6580 Vamdrup, lok- 629-00010
  374768/20
 • til DMR - tidsforlængelse endelig vurdering til 1. oktober 2020 SV: Klintevej 21, Kerteminde
  374042/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vardevej 193, 7100 Vejle.pdf
  374252/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. varslet om påbud om undersøgelse og oprensning af forurening med oliestoffer (olieholdigt vand) på Skærbækvej i Taulov
  375034/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Vardevej 193, Trædballehusvej 3, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  374249/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Teknikvej 38 og 40, 5260 Odense S.pdf
  373858/20
 • Til Sønderborg Kommune: vedr. §19 tilladelse, 540-81311
  374933/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Tykhøjetvej 25, Give.pdf
  373571/20
 • Til Kjær Knudsen Give, V1-kortbilag, afgørelse, Hestlundvej 32, 7323 Give.pdf
  373896/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  374676/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  374669/20
 • Svar til A4 Medier: Vedr. anmodning om aktindsigt
  413846/20

2. august 2020

Indgående

 • Fra Praksis - Sv: Vedr åbning for tilgang
  379513/20

1. august 2020

Indgående

 • Fysioterapi, vikarskema
  378078/20

31. juli 2020

Indgående

 • Fra DGE: Præciseing af G21 og G22 i oplæg, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  373230/20
 • Fra COWI: RE: Adelgade 138, Bogense: Oplæg afværgeprogram
  374091/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Videresendelse af oplæg fra DGE til næste fase af geoprobeundersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  372894/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Mail fra DGE til FMK med nye konceptuelle modeller og oplæg til næste fase af geoprobeundersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  372896/20
 • VS: Fysioterapi, vikarskema, Malene Kamp
  372719/20
 • Afregning psykolog
  372972/20
 • Fysioterapi, forlængelse af vikariat,
  377721/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  378081/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernummer
  377153/20
 • Fysioterapi, forlængelse af vikariat,
  377723/20
 • Fysioterapi, forlængelse af vikariat,
  377719/20
 • Anvendelse af PRO til hjerterehabilitering efter endt pilotafprøvning
  384238/20
 • Fra Middelfart Kommune, Afgørelse om ikke påbud ifm forureningssag, Værkstedsvej 20 og 24, 5500 Middelfart
  392843/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Ansøgning om miljøgodkendelse 1995 - Garbækstofte 6, 5330 Munkebo.pdf
  390825/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Mail nr. 1 - Scannede dokumenter over miljøforholdene på Garbækstofte 6A, 5330 Munkebo
  390821/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Miljøteknisk redegørelse vaskeplads 1992 - Garbækstofte 6, 5330 Munkebo.pdf
  390833/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Brev fra Amtet om delvis forurenet grund 2002 - Garbækstofte 6, 5330 Munkebo.pdf
  390843/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Salg af jord - Garbækstofte 6, 5330 Munkebo.pdf
  390836/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Miljøgodkendelse autoophug 1990 - Garbækstofte 6, 5330 Munkebo inkl. ansøgning.pdf
  390830/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Diverse miljøtilsyn 1992-2003 - Garbækstofte 6, 5330 Munkebo.pdf
  390845/20
 • Fra SJMR: Forespørgsel om møde vedr partshøring - ansøgning om jordtilførsel, matr nr 178 Arnitlund
  389850/20
 • Fra Kerteminde Kommune: Mail nr. 2 - Scannede dokumenter over miljøforholdene på Garbækstofte 6A, 5330 Munkebo
  390842/20
 • DR Syd: Bilag - responstider sommerhalvåret 2018 - postnummeropdelt.pdf
  400943/20
 • DR Syd: aktindsigtsanmodning på responstider
  400942/20

Udgående

 • Til DGE og Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af materiale, og orientering om forventet tilbagemelding, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  372915/20
 • Til VSM Contractors A/S: Fristforlængelse af høringsperiode, smedevej 12 , 5690 Tommerup
  372736/20
 • Til mægler, Svar på HENV, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa
  372663/20
 • Korrespondance m. mægler, Afklaring på registreret forurening, Mikkelenborgvej 10 og 9a, 5871 Frørup
  372652/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Teknikvej 36, 5260 Odense S.pdf
  373533/20
 • Til Odense Kommune, Orientering om høring, Teknikvej 36, 5260 Odense S
  373530/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Teknikvej 36, 5260 Odense S.pdf
  373531/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Teknikvej 36, 5260 Odense S.pdf
  373532/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Teknikvej 36, 5260 Odense S
  373482/20

30. juli 2020

Indgående

 • Fra indvinder RÅSTOF Opstart Blæsbjerggyden grusgrav
  372603/20
 • Fra VSM Contractors A/S: Anmodning om fristforlængelse af høring af V1V2-kortlægning, smedevej 12 , 5690 Tommerup
  372734/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2.docx
  403020/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Miljøscreening - ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup By, Skrydstrup
  403019/20
 • Fra COWI: Rolfvej - noter fra besigtigelsen
  372046/20
 • Fra Franck, Miljøteknisk rapport, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  376365/20
 • Fra Odense Kommune, Konstateret forurening ifm. byggeprojekt, Teglværksvej 47H, 5220 Odense SØ
  376364/20
 • Fra MOE, Supplerende undersøgelse - Vonsildvej 41, 6000 Kolding
  385409/20
 • Fra Tønder Kommune, Boringskontrol dgu. nr. 167_1559, Skovfennen 5, 6270 Tønder
  371709/20
 • Fra Tønder Kommune, Ny boringskontrol med pesticider i indvindingsboring, Skovfennen 5, 6270 Tønder
  371708/20
 • Webinar i Acadre MM, 27-08-2020
  374566/20
 • Til COWI: SV: Grønnegade - TBL til kontrakt
  371029/20
 • Re: Afregning psykolog
  371271/20
 • Fra mægler, HENV, Ønske om kortlægningsmateriale, Sivmosevænget 2c, 5260 Odense C
  372133/20
 • Fra mægler, HENV, Anmodning om kortlægningsmateriale, Teknikvej 38, 5260 Odense S
  372489/20
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til afværge - supplerende disponering
  373594/20
 • Fra Borger: Tlf. besked vedr. Vestergade 30, Varde
  373851/20
 • Fra mægler, HENV, Ønske om relevant sagsmateriale ifm. vurdering, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa
  372660/20
 • Fristforlængelse svar vedr. projekt perspektivregion besluttet
  374230/20
 • Fra Syns- og skønsmand: Supplerende resultater - Enghavevej 11, Varde
  378192/20
 • Fra Syns- og skønsmand: Bilag - Supplerende undersøgelse, Enghavevej 11, 6800 Varde.pdf
  378193/20
 • Fra PLO - vedr. godkendelse af handel ml. Hanne Vorm og Christina Lund Andersen (Id nr.: 2838032) - Til regionen vedr. godkendelse af handel ml. Hanne Vorm og Christina Lund Andersen (Id nr. 2838032).msg
  382683/20
 • Kvittering for modtagelse af svar - study on prioritization in Smart Specialisation strategies in the EU
  380488/20
 • Fra Danske Regioner: Møde udskudt til afklaring fra SUM
  383002/20
 • fra Middelfart Kommune, Orientering til Region Syddanmark : Afgørelse om ikke påbud ifm forureningssag, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted
  392814/20
 • Fra Middelfart KOmmune: Orientering til Region Syddanmark: Varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank, Merianvej 2, 5500 Middelfart
  395894/20
 • Fra Middelfart Kommune: Domumenter i sagen, Merianvej 2, 5500 Middelfart
  395901/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Yderligere oplysninger vedr. kommende § 8-tilladelse, Centrumpladsen 2, 5750 Ringe
  399329/20

Udgående

 • Til mægler, Svar på HENV - bliver kortlagt V1 snarest, Teknikvej 38, 5260 Odense S
  372493/20
 • Til mægler, Svar på HENV, Sivmosevænget 2c, 5260 Odense C
  372139/20
 • Svar på HENV, Spættevej 17, 7100 Vejle
  371903/20
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse af boringskontrol, Skovfennen 5, 6270 Tønder
  371713/20
 • Til mægler, Svar på HENV, Ørstedsgade 7, 5900 Rudkøbing
  371494/20
 • Til Mægler, Svar på HENV, Mikkelenborgvej 10 og 9a, 5871 Frørup
  371145/20
 • Til SJMR: Anmodning om aktindsigt, matr nr 423 Skrydstrup
  383344/20

29. juli 2020

Indgående

 • Fra COWI: opdateret undersøgelsesoplæg og økonomi efter besigtigelse, Grønnegade - TBL til kontrakt
  371026/20
 • Fra COWI: opdateret undersøgelsesoplæg + økonomi efter besigtigelse, Grønnegade - TBL til kontrakt
  371025/20
 • Fra MOE: Supplerende undersøgelse, Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev
  393652/20
 • Fra Niras: manglende boringsnavn på vandanalyse
  369778/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om afslutning af sag, Strandholmnen 12, 5642 Millinge
  369738/20
 • Fra mægler, HENV, Anmodning om forureningsoplysninger, Ørstedsgade 7, 5900 Rudkøbing
  371490/20
 • Fra Mægler, HENV, Ønske om uddybning af kortlægningsårsag ifm. salg, Mikkelenborgvej 10 og 9a, 5871 Frørup
  371140/20
 • MOSVIG Vandværks svar ang. møde 30.06.220, DGE´s notat, samt afsluttende notat fra Kolding Kommune.
  374913/20
 • Antwort: Referat Interreg-udvalg
  374217/20
 • Fra Middelfart Kommune: Resultater fra undersøgelse af byggefelt 1C og svar på spørgsmål,, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  375179/20
 • Fra Danske Regioner: Høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (Den Nationale Rekommandationsliste)
  377288/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Notat i forbindelse med forureningsafgrænsning.pdf
  391445/20
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  384967/20
 • Fra Vejle Kommune: Orientering vedr. Sødover 14 - Forureningsundersøgelse
  391441/20
 • Fra borger, spm. vedr. forureningsundersøgelse
  389046/20
 • Fra Vejle Kommune: Orientering vedr. Boulevarden 13
  405533/20
 • Høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (Den Nationale Rekommandationsliste)
  370730/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: Kopi af fornyet høring af V2-kortlægning og afkortlægning, Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  371012/20
 • Til Højby 2 ApS: Fornyet høring af V2-kortlægning og afkortlægning, Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  371009/20
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om Partshøring slut Møsvrå Eltang
  371008/20
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  370597/20
 • Til PO Ejendomme og Esbjerg Kommune: Høring om V1-kortlægning, HE Bluhmesvej 67, Esbjerg
  370277/20
 • Til Digelaget og Tønder Kommune: Areal udgår inden kortlægning, Bremsbølvej, Tønder
  370699/20

28. juli 2020

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn: Kvittering for regionens bemærkninger til undersøgelsesrapport, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  369703/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af § 8-sag, Hollufgårdsvej 17, Odense
  371188/20
 • Fra indvinder RÅSTOF Om alternativ vejadgang Vindebjergvej
  368254/20
 • Bekræftelse på modtagelse af anmodning om aktindsigt fra A4 Medier
  413917/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Oliespild og oprydning på H E Bluhmesvej 67, 6700 Esbjerg
  369968/20
 • Fra SDU: Forprojekt Sundhed, Kultur og Natur - Timeregnskab for fase 1 og 2
  375199/20
 • Fra VD: SV edr. UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  373583/20

Udgående

 • il ansøger RÅSTOF VVM screeningsafgørelse ej påklaget frist udløbet
  370255/20
 • Til Kolding Kommune - Kommunemeddelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  369160/20
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af patienter
  369161/20
 • Til Kolding Kommune - Kommunemeddelelse - Lukket for tilgang af patienter
  369091/20
 • Til Praksis - Lukket for tilgang af patienter
  369093/20
 • Til NFK, Kortlægningsafgørelse, Præstetoften 5, 5471 Søndersø
  368717/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Præstetoften 5, 5471 Søndersø.pdf
  368718/20
 • Til Borger, Kortbilag, Præstetoften 5, 5471 Søndersø.pdf
  368719/20
 • Til Advokat tilknyttet kommunen, Svar på spørgsmål, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  368324/20
 • Til JordMiljø A/S, Fremsendelse af akter, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  368142/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  369520/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  369544/20
 • Til Borger, Afgørelsesbrev af 03-03-2015, Udgår efter undersøgelse, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  369211/20
 • Til Odense Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  369547/20
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Orientering om V2-kortlægning, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  369518/20
 • Til Borger, Kortbilag, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  369209/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  369519/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Orientering om V1-kortlægning, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  369207/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Præstetoften 5, 5471 Søndersø
  368622/20
 • Til Odense Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  369234/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  369225/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  369208/20
 • Til yder:ændring til CVR
  369572/20
 • Til borger: Dokumenter vedr. Valsbølgade 32, Padborg - del 1
  375036/20
 • Til borger: Dokumenter vedr. Valsbølgade 32, Padborg - del 2
  375049/20
 • Til ansøger - indkomne svar - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  369484/20
 • Til borger - Svar vedr. Støj, støv og trafik - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  369322/20

27. juli 2020

Indgående

 • Fra Kolding Kommune RÅSTOF Partshøringssvar MøsvråEltang i Kolding Kommune
  371007/20
 • Fra FMK, Grundlag for kortlægning?, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg
  375423/20
 • Fra DGE, Notat vedr. opgravning af olietank, Svendborgvej 265, 5600 Faaborg.pdf
  375426/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fristforlængelse og spredning via F401 og F402, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  369706/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med underskrevet ansøgning ny ejer matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  376181/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, underskrevet ansøgning ny ejer matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  376184/20
 • Fra Advokat tilknyttet kommunen, Spørgsmål t. regionens undersøgelse, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  368310/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Om adgang til Fangelvej 1, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  369704/20
 • Fra Vejle Kommune - høringssvar - Ny partshøring af udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  374647/20
 • Fra Borger: Begæring om aktindsigt i materiale fra kommune ifm. kortlægning, Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup, 629-00097
  383653/20
 • Fra Borger: Begæring om aktindsigt til skrivelser fra Vamdrup Kommune, Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup
  366821/20
 • Fra JordMiljø A/S, Ønske om aktindsigt, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  368140/20
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. fortsat støtte i lyset af corona
  401637/20
 • fra borger, Bemærkninger til forureningsundersøgelse på Mejlbyvej 28, Lintrup
  402570/20
 • Fra A4 Medier vedr. anmodning om aktindsigt
  413839/20
 • Brev vedr. oprettelse af mindretalskompetencenetværk
  385182/20
 • fra borger, Mejlbyvej 28, Lintrup, m fotos af olietønder
  402576/20
 • Forslag om fristforlængelse vedr. projekt "perspektivregion"
  374211/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. undersøgelse på Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  375266/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  375926/20
 • Fra borger - Begæring om aktindsigt i 3 seneste sager kortlagt direkte på V2 uden målinger
  379168/20
 • fra DGE SV: Faktura 40890
  383824/20

Udgående

 • Til NFK, Kvittering for modtagelse af endeligt påbud, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  367854/20
 • Korrespondance m. Tønder Kommune, Fremsendelse af undersøgelse samt påbud fra MFK-sag, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  367582/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering for modtaget ansøgning fra ny ejer matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  376190/20
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse: mulighed for boligerklæring til Gabøl Bygade 22 i Vojens
  367353/20
 • Til borger: Udlevering af materiale ifm. aktindsigt om materiale fra Vamdrup Kommune, Ballegårdsvej 17, 5680 Vamdrup
  367063/20
 • Til borger: Udlevering af materiale ifm. aktindsigt om materiale fra Vamdrup Kommune, Ballegårdsvej 17, 5680 Vamdrup
  367056/20
 • Til Borger: Udlevering af materiale til aktindsigt i materiale fra kommune ifm. kortlægning, Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup, 629-00097
  383663/20
 • Odense Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  366302/20
 • Til Praksis- SV: Åbning for tilgang
  366303/20
 • Til borger, Micalux Apds og Sønderborg Kommune: V1-kortlægning, Sundsmarkvej 4/ Goethesgade 9, Sønderbrog
  367242/20
 • Til Castra Aps, Sønderborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: V1 og V2-kortlægningsafgørelse, Gerlachsgade 2 mfl, Sønderborg
  367023/20

24. juli 2020

Indgående

 • Fra indvinder RÅSTOF Sikkerhedsstillelse
  368408/20
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale og sygehusapoteksansat til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  367836/20
 • Fra Realmæglerne: Forespørgsel vedr. Bommerhavevej 17 matr.nr. 5af
  365926/20
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 tilladelse til opstilling af containere, Kresten Philipsens Vej 4, Aabenraa
  365513/20
 • Fra COWI: Sønderborg Vurdering
  365853/20
 • Fra praksis - Åbning for tilgang af patienter
  366287/20
 • Fysioterapi, forlængelse af vikariat,
  377644/20

Udgående

 • Til Realmæglerne: SV: Bommerhavevej 17 matr.nr. 5af
  365927/20
 • Til Realmæglerne: SV. vedr. Østervoldgade 70, Nyborg
  365468/20
 • Til COWI: Afvisning af Sønderborg Kaserne vurdering
  365873/20

23. juli 2020

Indgående

 • Fra borger: Ønske om kortlægning, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  383464/20
 • Fra Praksis - Åbne for tilgang af patienter
  364579/20
 • Myndighedshøring kliplev.pdf
  373600/20
 • Fra Aabenraa kommune: sv vedr. Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 1079, Kliplev By, Kliplev, Aabenraa Kommune.
  373599/20
 • 231810-20_v1_til regionen, høringsark.PDF
  373602/20
 • Fra Sønderborg Kommune: vedr. jordprøver, 540-81311
  374867/20
 • fra rådgiver, råstof, analyse af transportstrømme
  380017/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 24, 5270 Odense N.pdf
  379478/20
 • Fra Realmæglerne: Spørgsmål vedr. Østervoldgade 70, Nyborg
  365465/20
 • Fra Kolding Kommune, Mødereferat 03-07-2020, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  405245/20

Udgående

 • Til Borger: Spørgsmål vedr. Margrethevej 7, 5800 Nyborg
  365083/20
 • Til Kolding Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  364769/20
 • Til Praksis - Åbne for tilgang af patienter
  364770/20
 • Til borger og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 31, Tjæreborg
  365078/20
 • Til virksomhed: UDKAST til afgørelse om kortlægning af Storebæltsvej 10
  363974/20
 • Til borger og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Perder Hedes Vej 27, Tjæreborg
  365060/20
 • Til borger og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 29, Tjæreborg
  365064/20
 • Til borger og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Østerbyvej 17a, Tjæreborg
  365031/20
 • Til borger og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 25, Tjæreborg
  365054/20
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for ”Kresten Philipsens Vej 4, 6200 Aabenra, matr. nr. 2643 Kolstrup under Aabenraa, lok.nr. 545-05704"
  365224/20
 • Til borger og Esbjerg kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 23, Tjæreborg
  365050/20
 • Til Esbjerg Kommune og borger: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 21, Tjæreborg
  365043/20
 • Til virksomhed: UDKAST til afgørelse om kortlægning af Storebæltsvej 10
  363959/20
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. forespørgsel
  364468/20
 • Til naboparter RÅSTOF Følgebrev til naboer e boks partshøring udkast.docx
  364730/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  404701/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  404749/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  404673/20
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  404658/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 9, Faaborg.pdf
  404682/20
 • Til borger, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  404758/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  379480/20

22. juli 2020

Indgående

 • Fra Aabenrå Kommune RÅSTOF Kvittering for modtagelse Partshøring af Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på dele af matr. nr. 28 Mjøls, Rise
  364207/20
 • Fra Borger: Oplysninger til justering af kortlagt areal, Mosevænget 16 18, 5270 Odense N
  366358/20
 • Fra DRM, Undersøgelsesrapport, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  382685/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesrapport, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  382515/20
 • Fra DMR, Mail med undersøgelsesrapport, Avntoftevej 58, 6200 Aabenraa
  382684/20
 • Fra DMR, Mail med undersøgelsesrapport, Avntoftevej 58, 6200 Aabenraa
  382513/20
 • Fysioterapi, Ansættelse
  377094/20
 • fra Nykredit -Lokalitet 461-00076 - Skt. Jørgens Stræde
  374185/20
 • Fra projekt: rev. budget og projektbeskrivelse
  440593/20
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 tilladelse, Kresten Philipsens Vej 4, Aabenraa
  363807/20
 • Fra Praksis - anmodning om åbning for patienttilgang
  363469/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse, Linde Allé, 6400 Sønderborg
  363501/20

Udgående

 • Til Jyske Bank: FORSP - Materiale fra Region Syddanmark vedr. matr. nr. 1SC Rørkær, Esbjerg Jorder
  363921/20
 • Til borger: Oplysninger om kortlagt grund, Stakrogevej 28, 7200 Grindsted
  383687/20
 • Til Borger: Udlevering af materiale til aktindsigt i analyser forud for kortlægning, Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup, 629-00097
  383684/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt, Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup
  363243/20
 • Til Borger: Fremsendelse af materiale ifm. aktindsigt, Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup
  366815/20
 • Til Aunbøl A/S og Esbjerg Kommune: Høring vedr V1-kortlægning, Peder Hedes Vej 80-122, Tjæreborg
  363915/20
 • Til rådg SMR, Eigil Jensen A/S, LA Keglhøj Aps og Haderslev Kommune: Partshøring - §52, Sønderhedevej, Arnitlund
  363548/20

21. juli 2020

Indgående

 • Fra DMR, Undersøgelsesnotat, Storegade 97, 6100 Haderslev
  369905/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesnotat, Storegade 97, 6100 Haderslev
  369906/20
 • Fra borger: Telefonhenvendelse ifm. køb
  363293/20
 • SV: Tilretninger i
  405460/20
 • Fra COWI: Udkast til vurderinger og kortlægningsbreve
  363033/20
 • Ansat fysioterapeut afmelding
  372076/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kobjergvej 17, 7190 Billund.pdf
  375272/20
 • Fysioterapi, Ansættelse
  377098/20
 • Fra projekt: revideret budget, endelige tal
  385625/20
 • Fra borger, Angående hørings brev Journal nr. 20/7796, Nygade 20, 7323 Give
  392763/20
 • fra borger, Re: Automatisk svar: Angående hørings brev Journal nr. 20/7796, Nygade 20, 7323 Give
  392792/20
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret undersøgelsesprogram fra Miljøteknik, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  394158/20

Udgående

 • Til Nymølle, Råstof, Sdr. Nærå bakken
  403018/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kobjergvej 17, 7190 Billund
  375275/20
 • Til ansøger RÅSTOF Efterlysning af Grave og ebp
  364204/20
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Haderslev Kommune og Kudsk & Nissum A/S/: Udkast til dispensation efter jordforureningsloven §52, Vojnsvej 22, Skrydstrup
  362331/20
 • Til Kudsk & Nissum, Styrelsen for Patientsikkerhed og Haderslev Kommune: Udkast til dispensation efter jordforureningsloven §52, Vojensvej 7, Skrydstrup
  362133/20
 • Til Simonsen & Weel: Undersøgelse af ordinationer på sondeernæring
  432776/20

20. juli 2020

Indgående

 • Fra Borger: Begæring om aktindsigt i analyser forud for kortlægning, Ballegårdsvej 17, 6580 Vamdrup, 629-00097
  383675/20
 • Fra borger: Begæring om aktindsigt
  363241/20
 • Fra Kolding Kommune: §19 tilladelse til intern flytning af lettere forurenet jord, Storegade 48-50, Lunderskov
  361817/20
 • Fra Statens Arkiver: Orientering om arkivalier, Julius Jepsensvej 126, Vejle
  361054/20
 • Fra COWI: Svar vedr resumé af møde den 15. juli
  361644/20
 • Fra projekt: foreløbigt budget
  385551/20
 • Fra projekt; spørgsmål vedr. budget
  386029/20

Udgående

 • Til Totalkredit: Kopi af kortlægningsbrev, Neversvej 63, Tommerup
  361708/20
 • Til borger, Vurderingsstyrelsen og Sønderborg Kommune: F0-nuancering på Vedr Skovglimt 53, Sønderborg
  361778/20

18. juli 2020

Indgående

 • fra politiker, råstof, klæg, følgegruppe til planlægning
  376207/20
 • fra politiker, råstof, klæg, følgegruppe til planlægning
  376211/20
 • fra politiker, råstof, klæg, følgegruppe til planlægning
  376204/20
 • Fra borger - anmodning om oplysninger - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  374359/20

17. juli 2020

Indgående

 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing, Budgetstatus og 1. faktura
  379847/20
 • Fra nabo - Re: Forurening Basmosevej 11, Himmark
  402691/20
 • Fra MST - Vejledende grænseværdier for badevand for stofferne vinylchlorid, trichlorethen og cis-1,2-dichlorethen (MST Id nr.: 1447073)
  402687/20
 • Fra styrelser RÅSTOF Kvitteringer fra styrelser
  359471/20
 • Fra ansøger RÅSTOF Bekræftigelse Ingen klager Højby
  359477/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Afsluttende info om §19 tilladelse, Kiskelundmarkvej 4, Krusaa
  359481/20
 • Fra Fredericia Kommune: Besvarelse til kommentering, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  359874/20
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  364454/20
 • Fra system: 037966 er lukket automatisk.
  360023/20
 • Kalender i Mit Sygehus
  374044/20
 • Kalender i Mit Sygehus - image001.gif
  374045/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  370350/20
 • VS: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet, Yderregistret.pdf
  370351/20

Udgående

 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  359970/20
 • Til Tønder Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Flensborglandevej 9, Rørkær - Tønder, lok: 550-81275
  359968/20
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om Ingen klager
  359494/20
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om Ingen klager Højby
  359476/20
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om Ingen klager tilladelse gældende
  359482/20
 • Til Aabenraa Kommune: orientering om undersøgelse
  360060/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Linde Allé 7, 6400 Sønderborg, matr nr. 2995a Sønderborg - lok. nr. 540-81247
  359427/20
 • Til Fredericia Kommune: Kommentering af besvarelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  359880/20
 • Til grundejer: orienteringsbrev yderligere undersøgelser
  360065/20
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  360040/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  359984/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens bemærkninger til udkastet til § 8-tilladelse, Ørkildsgade 28, 5700 Svendborg
  359803/20
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 17. juli 2020
  360026/20

16. juli 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune, §8 proces, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16 og 18, 5000 Odense C, Mail 2-2
  392644/20
 • Fra Odense Kommune, §8-proces, Østerbro 1 og Grønlandsgade 16-18, 5000 Odense C, Mail 1-2
  392628/20
 • Sweco: Gothersgade 47 Fredericia, rapport 1/2
  374559/20
 • Fra Sweco: Gothersgade - forberedelse kloakgennemgang
  374398/20
 • Fra Sweco: Summa Canistre full-scan VS simple-scan
  374756/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  374782/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  376058/20
 • Fysioterapeut - CVR-nr på nye terapeuter
  376701/20
 • Fra Sweco: Vedr.: VVS-gennemgang og udbedring på Gothersgade 47 og 45 (og 49) i Fredericia
  374379/20
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47 Fredericia, rapport 2/2
  374564/20
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til nedgravning af rør for kemikalie transport på Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia
  376935/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. Vejlevej 9, Sdr. Omme, lokalitetsnr. 565-80009
  377436/20
 • Fra system: 055255 er lukket automatisk.
  358220/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Til orientering - håndtering af tidligere udlagt slagge, matr nr 1 Bredevad, Bylderup
  359228/20
 • Fra Kolding Kommune: Forundersøgelse til grundlag for §8 ansøgning, Sønder Allé, Christiansfeld
  358905/20
 • Fra borger: Regnvandsbassinet i Højer, Nørrevej, Højer
  358612/20
 • Bilag:: Håndtering af tidligere udlagt slagge, mastr nr 1 Bredevad, Bylderup
  359233/20

Udgående

 • Jordforurening, Brystrupvej 16, Rødekro, lok: 529-10022
  358512/20
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Brystrupvej 16, Rødekro, lok: 529-10022
  358506/20
 • Til Esbjerg Kommune RÅSTOF Spørgsmål til Partshøring - Tilladelse til Grundvandssænkning
  370875/20
 • Til pengeinstitut RÅSTOF Svar på forespørgsel om sikkerhedsstillelse
  359491/20
 • Til EDC, vedr. Dronningensgade 20c, 5000 Odense
  361547/20
 • Til Realkredit Danmark, vedr. Skovkrogen 40, 7100 Vejle
  361536/20
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. juli 2020
  358235/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. juli 2020
  358251/20

15. juli 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Ingen påbudsmuligheder, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  368348/20
 • Fra EDC, henvendelse, Vedr. Thyras Allé 2 5250 Odense SV.msg
  357210/20
 • Fra Home-Erhverv, Henvendelse påLokalitetsnr. 433-50046, Nørregade 42, Glamsbjerg.msg
  357362/20
 • Fra Nordicals, Henvendelse på Matr.nr. 32 Tumbøl Felsted lokalitet 580-81340.msg
  356644/20
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret undersøgelsesoplæg, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  356853/20
 • Manglende henvisning.
  356931/20
 • Manglende henvisning.
  356681/20
 • Fra system: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 14. juli 2020
  356789/20
 • Psykolog - Rettelse til praksisbetegnelse
  367973/20
 • Fra Fredericia Kommune: Jordhåndteringsplan for spor og vejudvidelse på Fredericia Havn
  418863/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  372503/20
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Dejrupvej - Budgetstatus og faktura
  374600/20
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding - Budget og faktura
  374592/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  376060/20
 • Ansøgning til generationskifte i almen lægepraksis i Kolding - Dokument41.pdf
  378515/20
 • Fra projekt: status pr. juli 2020 ift. covid -19
  385428/20
 • Fra praksis: opgørelse Mandø, 2. kvartal.
  387434/20
 • Fra COWI, Resultater for Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  452405/20

Udgående

 • Fra grudnejer nr. 28 - fremsendelse af faktura på renovering af bagmur
  393129/20
 • Til Borger, Afrapportering af suppl. und, Nederbyvej.pdf
  357744/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning af den offentlige indsats.pdf
  357745/20
 • Til Borger, Udkast V2-kortlægning.pdf
  357747/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Nederbyvej 9, Hokkerup, Lok: 503-10015
  357741/20
 • Til Borger, Udkast boligerklæring.pdf
  357746/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering af opgravning af olietanke og afgravning af forurening - Kielgade 1, 5000 Odense C
  357555/20
 • Til Odense Havn Ejendomsselskab ApS: Bilag - Kortbilag
  357553/20
 • Til Odense Havn Ejendomsselskab ApS: Delareal udgår af kortlægningen, Kielgade 1, 5000 Odense C, matr.nr. 26b Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  357551/20
 • Til Odense Havn Ejendomsselskab ApS: Bilag - Delareal udgår efter oprensning
  357552/20
 • Til Home-Erhverv, Svar på henvendelse på Nørregade 42, Glamsbjerg , lok: 433-50046 - del 2.
  357374/20
 • Til Home-Erhverv, Svar på henvendelse på Nørregade 42, Glamsbjerg , lok: 433-50046 - del 1.
  357371/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om modtagelse af supplerende materiale fra DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  356876/20
 • Til Geopartner: afvent tinglysning indtil ny ejer er på plads, Kærnehøjvej
  356772/20
 • Til geopartner: afvent tinglysning indtil ny ejer er på plads, Kærnehøjvej 14
  356781/20
 • Til borger: SV: Ny mailadresse - vedr Libavej 1, 5853 Ørbæk
  356512/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukkning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 14. juli 2020
  356969/20
 • Til COWI: Ny kontrakt til underskrift
  357793/20
 • Til COWI: resumé af møde den 15. juli
  357563/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  357642/20
 • Til Fredericia Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  357751/20
 • Til projekt: forespurgt om status for projektet
  357706/20
 • Til projekt: forespørgsel om status
  357580/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  357643/20
 • Til Praksis - Åbent for tilgang af patienter pr. 1.8.2020
  356755/20
 • Til projekt: kvittering og accept af svar vedr. 2021
  385443/20

14. juli 2020

Indgående

 • Fra Geopartner: Jnr.: 2026491, Kærnehøjvej 14, 5260 Odense S - Tinglysning
  356513/20
 • Fra Esbjerg Kommune RÅSTOF Partshøring af Tilladelse til Grundvandssænkning
  370871/20
 • Fra COWI: aftaler vedr. besigtigelser, pulje 20
  356548/20
 • Fra COWI: aftaler vedr. besigtigelse, pulje 20
  356547/20
 • Telefonnotat samtale med borger - henvendelse vedr. Forureningssituationen – på Assensvej 5, Stenstrup, V2, F2
  355803/20
 • Høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (Den Nationale Rekommandationsliste)
  355528/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen - Høring vedrørende farmakologisk behandling af angsttilstande (Den Nationale Rekommandationsliste)
  356669/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. oplæg til undersøgelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  356845/20
 • Fra borger: Svar vedrørende jordtilførsel til tidligere losseplads
  356538/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kopi af byggesag fra 1960, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  356849/20
 • Psykolog - ny adresse
  367987/20
 • Fra Borger: Korrespondance vedr. oplæg til undersøgelse Vejrøvænget 8, Fredericia
  376490/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra bestyrelsesmøde d. 23. juni - HCD_Referat_23Jun20_FINAL.pdf
  374755/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering af oprensning af oliespild på Energivej 36, 5260 Odense S
  356119/20
 • Til NCC: Udgår inden kortlægning, NCC
  356110/20
 • Til NCC: Delareal udgår inden kortlægning, Energivej 36, 5260 Odense S, matr.nr. 42a Volderslev By, Stenløse
  356109/20
 • Til RGS Nordic: Udgår inden kortlægning, RGS Nordic
  356113/20
 • Til RGS Nordic: Delareal udgår inden kortlægning, Energivej 34, 5260 Odense S, matr.nr. 42b Volderslev By, Stenløse
  356111/20
 • Til RGS Nordic: Kortbilag
  356112/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering vedr. anvendelse af benzin ifm. bygge- og anlægsarbejde, Hyacintvænget 9, 5200 Odense V
  355706/20
 • Til borgere: Din grund er fortsat ikke forurenet, Hyacintvænget 9, 5200 Odense V, matr.nr. 20ø Ejlstrup, Ubberud
  355696/20
 • Til borgere: Bilag - Stadig udgået efter vurdering af hændelsesforløb med benzinspild, Hyacintvænget 9, 5200 Odense V
  355697/20
 • Til Svendborg Kommune: Enighed om vurdering af ingen § 8-pligt ved nedrivning af bygning på Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  355084/20
 • Til grundejer: svar på henvendelse 2
  355895/20
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  355220/20
 • Til prakis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  355192/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  355223/20
 • Til borger: Vedrørende jordtilførsel til tidligere losseplads, Nørrevej, Højer
  356228/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Jordhåndteringsplan_sporudvidelse_samlet.pdf
  418867/20

13. juli 2020

Indgående

 • Fra COWI: referat af opstartsmøde pilje 20
  356541/20
 • Fra COWI: referat af opstartsmøde pulje 20
  356543/20
 • SV: Antal brugere af HjerteSyd?
  416930/20
 • Fra Sweco: Udbud af udførelse af afværge på Nørrebro 118, Rudkøbing
  379842/20
 • Fra Evids RÅSTOF Partshøringsvar - ingen kommentarer til udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstifindvinding MøsvråEltang i Kolding Kommune
  358510/20
 • Fra borger - henvendelse vedr. kortlægning af lok.nr. 630-82484, Vardevej 193, 7100 Vejle
  373759/20
 • Fra borger - anmodning om partsstatus - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  374886/20
 • VS: Indstilling til styregruppe vedrørende knæ- og hofteartrose
  373917/20
 • Fra Sweco: RE: Dejrupvej vand
  374598/20
 • fra lodsejer, råstof, tilladelse, matr. nr. 4f og 4m Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg
  378207/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372505/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372523/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372519/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  372090/20
 • Fysioterapi, VS: Opsigelse af ydernrummer
  371919/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372550/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372515/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372545/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372525/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372513/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  372527/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vellingtoft 2, 6300 Gråsten.pdf
  375006/20
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til 2 stier i Vollsmose, Gillestedvej 45, 5240 Odense NØ
  384024/20
 • Fra Odense Kommune: Udkast til §8 tilladelse til regnvandsledning, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  390373/20
 • Fra COWI: Referat af opstartsmøde pulje 20
  356540/20
 • Syd ID.pdf - supportsag 4941
  353859/20
 • Fra Nutricia RE: Undersøgelse af ordinationer på sondeernæring - REMINDER
  432795/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vellingtoft 2, 6300 Gråsten
  375012/20
 • Tilretninger i
  405452/20
 • Estimat vedr antallet af brugere af Hjertesyd.docx
  416916/20
 • SV: Antal brugere af HjerteSyd?
  416915/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og det videre forløb, Adelgade 1.pdf
  354315/20
 • Til Borger, Rapport Adelgade 3, Rådhusstræde 1, Kolding_23062020_compressed.pdf
  354317/20
 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. videregående undersøgelse, Grønnegade 40, 5450 Otterup
  354015/20
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. videregående undersøgelse, Rolfvej 45, 5863 Ferritslev Fyn
  353975/20
 • Til borger: Kopi af orienteringsbrev vedr. videregående undersøgelse, Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N.
  354239/20
 • Til Odense Kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. videregående undersøgelse, Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N.
  353953/20
 • Til Odense Kommune: Høringssvar, udkast til § 8-tilladelse, Gillestedvej 45, 5240 Odense NØ
  353848/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. behov for § 8-tilladelse, Sanddal Bakke 18, 7000 Fredericia
  353699/20
 • Til Borger: Orientering om undersøgelsesrapport på ejendommen Gamle Kirkevej 31, 6200 Aabenraa, matr. nr. 618 Stubbæk, Ensted
  354233/20
 • Til borger - svar på henvendelse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  354652/20

11. juli 2020

Indgående

 • Fra Sweco: GeoGIS kontrolrapport - Middelfartvej 272_kontrolrapport.pdf
  384234/20
 • Fra Sweco: GeogIS kontrolkort - Store Landevej_kort.pdf
  384286/20
 • Fra Sweco: GeoGIS kontrolrapporter - Hejsagervej_Kontrolrapport.pdf
  384206/20
 • Fra Sweco: geogis kontrolkort og kontrolrapport - Store Landevej_kontrolrapport.pdf
  384282/20
 • Fra Sweco: geoGIS kontrolkort - Løngang_kort.pdf
  384265/20
 • Fra Sweco: Geogis kontrolrapporter - carlshøjvej_kontrolrapport.pdf
  384059/20
 • Fra Sweco: GeoGIS Kontrolkort - Brenderupvej_kort.pdf
  384157/20
 • Fra Sweco: Kontrolkort GEOGIS- carlshøjvej_kort.pdf
  384058/20
 • Fra Sweco: GeoGIS Brenderupvej_kontrolrapport.pdf
  384135/20
 • Fra Sweco: Geogis kontrolrapport - Løngang_kontrolrapport.pdf
  384258/20
 • Fra Sweco: GeoGIS Kontrolkort - Hejsagervej_Kort.pdf
  384212/20
 • Fra Sweco: GeoGIS kontrolkort - Middelfartvej272_kort.pdf
  384237/20
 • Fra Sweco: geoGIS kontrolkort - Skovtof5t_kort.pdf
  384252/20
 • Fra Sweco: GeogIS Kontrolkort - Kirkegade_kort.pdf
  384171/20
 • Fra Sweco: GeoGIS kontrolkort Toften_Kort.pdf
  384276/20
 • Fra Sweco: GeoGIS kontrolrapport - Skovtoft 5_kontrolrapport.pdf
  384248/20
 • Fra Sweco: GeoGIS kontrolrapporter - Kirkegade_kontrolrapport.pdf
  384162/20
 • Fra Sweco: GeoGIS kontrolrapport - Toften_Kontrolrapport.pdf
  384275/20

10. juli 2020

Indgående

 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Nyt budget + regnskab for kortlægning ved Sekær og Terpling
  403014/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Notat_3_Status_på_kortlægning_og_Anbefalinger_Sekær_og_Terpling.docx
  403015/20
 • Fra Odense Kommune, Bemærkninger til undersøgelsesoplæg og § 8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  366329/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Påbud om undersøgelse af forurening, Felstedvej 26, 6400 Sønderborg kommune
  353983/20
 • Fra Praksis - Vedr åbning for tilgang
  353300/20
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse til boliger på Hyldegårdsvej 9A-D, 5210 Odense NØ
  356140/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  356142/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning
  356144/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse
  356143/20
 • Fra Varde Kommune RÅSTOF Partshøringssvar Udkast til tilladelse 2t Vibæk By, Alslev
  370867/20
 • fra bygningsstyrelsen Tillæg nr. 9 og 10 til lejekontrakt - Sorsigvej 35, Ribe. Region Syddanmark
  382574/20
 • SP0099020071011120.pdf
  352856/20
 • Mellemvej 31 i Nordborg, varsel om påbud om oprydning
  352855/20
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af ingen § 8-pligt ved nedrivning af bygning på Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  355082/20
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål om behov for § 8-tilladelse, Sanddal Bakke 18, 7000 Fredericia
  353679/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  353729/20
 • fra praksis: brev med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  353397/20
 • Fra MST : Afslutning af jordforureningssag - Ukendt forurening ved vej 49 150 (MST Id nr.: 1421239)
  352598/20
 • fra Bo Jessen, råstof, klæg, følgegruppe til planlægning
  352700/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Ukendt forurening ved vej 49 150 (MST Id nr.: 1421239) - Ukendt forurening vej 49 150.pdf
  352602/20
 • fra Preben Friis-HAuge, råstof, klæg, følgegruppe til planlægning
  352703/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag 13.1.2017 spild af survand ved 28RV001 (MST Id nr.: 1421590)
  352607/20
 • Fra MST: Afslutning af sag - Dokumentationsrapport for oprensning af svovlspild på vaskeplads (MST Id nr.: 1421641) - 2017-10-19 Oprensningsrapport (svovlspild på vaskeplads).pdf
  352691/20
 • Fra MST: Afslutning af sag - Dokumentationsrapport for oprensning af svovlspild på vaskeplads (MST Id nr.: 1421641)
  352690/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag 13.1.2017 spild af survand ved 28RV001 (MST Id nr.: 1421590) - 17007 01.pdf
  352608/20
 • Fra rådgiver - 410-81479 Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn - Grundejer rapport.pdf
  353478/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Info om ny adresse, matrikel 163 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  356665/20
 • Fra Svendborg Kommune: Svar fra Rambøll på regionens spørgsmål, Ørkildsgade 28, 5700 Svendborg
  359778/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Moniteringsrapport, jnli 2020, Brovej 90, Broager
  360293/20
 • Fra Miljøteknik: Oplæg til undersøgelse, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  356839/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  372092/20
 • Fra Ejlskov: Bilag - Midlertidig afgrænsningsplan ifm. Ibrugtagning af 64D.pdf
  376430/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Fredericia BF64 - opdateret moniteringsnotet
  376416/20
 • VS: Anmodning om besvarelse af revisionens besøgsnotat angående regnskabsåret 2019 for OUH - Besøgsnotat OUH.pdf
  376426/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Monitering af afværge i BF64 D_ver2.pdf
  376420/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orienetring Vedr. revidereret oplæg Kanalbyen byggefelt 13 og 14, Fredericia
  376425/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering Ang. monitering i BF 64d og ønske om indflytning, Bådhusene, Fredericia
  376409/20
 • Fra Ejlskov: Svar Ang. monitering i BF 64d og ønske om indflytning, Bådhusene, Fredericia
  376429/20
 • fra Kolding Kommune Udkast til afsluttende notat - Partnerskabsaftalen
  389646/20
 • Fra Kolding Kommune. Udkast til afsluttende notat - Partnerskabsaftalen
  393310/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Rapport supplerende undersøgelse, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  398571/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Mail med supplerende undersøgelse, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  398565/20

Udgående

 • Til Langeland kommune, Jordforurening, Eggertsvej 3 og Hovedgaden 12, Humble, lok: 481-23
  353466/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  353467/20
 • Til Praksis - SV: Vedr åbning for tilgang
  353338/20
 • VS: App-server priser ved opdatering til ny server ver. 4.0
  353342/20
 • Til BDO, Underskreven Ledelseserklæring, refusion efter værditabsordningen vedr. Flensborglandevej 9, Tønder
  352942/20
 • [Sagsnr.:07/14670] - [Dok.nr.:352746/20] mapinfo applikationer.pdf
  352798/20
 • Til Borger: Jordforureningsattest for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  352737/20
 • Til Borger: Bilag - Jordforureningsattest, Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  352736/20
 • Til Langeland kommune, Jordforurening, Bydgaden 40, Tranekær, Lok: 487-13
  352709/20
 • Til Kolding Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  352683/20
 • Til Praksis - Åbning for tilgang af gr. 1 sikrede patienter
  352684/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  353420/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  352545/20
 • Til virksomhed - Udkast til Boligerklæring Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353476/20
 • Til PFA Kollegier ApS: V2-kortlægning, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  353037/20
 • til kommunen: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  352714/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  352667/20
 • Til virksomhed - V2-høring Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353465/20
 • Til Boligselskabet DANBO, Orientering om resultat af undersøgelse på Ridepladsen 3, Nordborg.pdf
  353624/20
 • Til Jacob Kjær AS, V1-kortbilag, høring, Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle.pdf
  352771/20
 • Til kommunen:043192 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  352573/20
 • Til viksomhed - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353472/20
 • Til Borger: Efternuancering, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  353549/20
 • Til Boregr: Bilag - Boligerklæring, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  353560/20
 • Til Kommunen: kommunemeddelelse - Svendborg Kommune- åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  352674/20
 • mapinfo applikationer.pdf
  352746/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2020
  353410/20
 • Til virksomhed - UDKAST til V2-kortbilag Korkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353474/20
 • Til Vejle kommune. Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. juli 2020
  352617/20
 • Til praksis:automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. juli 2020
  352591/20
 • Til MST: Høringssvar til "varsel af påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening fra spild af benzin i WOB d. 3. juli 2020"
  352585/20
 • Til Jacob Kjær AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle.pdf
  352777/20
 • Til AJ Erhverv ApS, V2-høring med bilag, Beldringevej 5, 5270 Odense N.pdf
  353613/20
 • Til Jacob Kjær AS, V1-høring, Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle.pdf
  352778/20
 • Til Borger, Foreløbigt svar vdr. Undersøgelsen på Trunderup Dongsvej 3,
  352790/20
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden
  353341/20
 • Til Odense Kommune:Høring om forurening - Beldringevej 5, 5270 Odense N
  353616/20
 • Til Borger, Orientering om igangsætning af undersøgelse.pdf
  352715/20

9. juli 2020

Indgående

 • Fra Svendborg Kommune, Oplæg til § 8-undersøgelse, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup
  380977/20
 • Fra Niras, § 8 oplæg, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup.pdf
  380980/20
 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding på undersøgelsen til rådgiver, Sanderumvej 174, Odense
  352184/20
 • Fra Rambøll: Tilrettet rapport
  351853/20
 • fra Fredericia kommune Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til etablering af jordvold på Ryes Kaserne, Treldevej 110
  353327/20
 • 18-10787_v1_Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til etablering af jordvold på Ryes Kaserne, Treldevej 110(1).PDF
  353328/20
 • [Sagsnr.:14/12096] - [fra Fredericia kommune Vedr. dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på Skærbækværket
  351476/20
 • 14-12096_v1_Vedr. dokumentationsrapport for håndtering af forurenet jord mv. i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på Skærbækværket.DOCX
  351477/20
 • Fra Tønder Kommune: Opdatering på jordforurening, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  351087/20
 • Fra Ncc RÅSTOF Oplæg til rammer for risikovurdering Rolighed
  365090/20
 • Bilag til Opfølgning på nye systemindstillinger 9-7-2020: Beskrivelse af vis på opgaveliste.docx
  350594/20
 • Fra D4, Kurt: Opfølgning på nye systemindstillinger 9-7-2020
  350595/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens tilbagemelding på supplerende undersøgelser, Sanderumvej 174, Odense.
  351080/20
 • Fra fonden: Referat af bestyrelsesmøde i 6/3 2020
  351927/20
 • SV: Post til Region Syddanmark [Ref.nr.=7ffa1b9625874999b7c5e143eb153501]
  350661/20
 • SV: Vedr. drøftelse af registrering af PRO i COSMIC
  350350/20
 • fra JLP, klæg, følgegruppe til planlægning
  350990/20
 • SV: Anmodning om tilladelse til videregivelse af personoplysninger 20/29358
  350346/20
 • SV: Opdatering vedr. RKKP projekt
  350659/20
 • fra Fredericia kommune Afslutningsbrev, flisprojekt Skærbækværket
  352562/20
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud - benzinspild i WOB på Shell Raffinaderiet d. 3. juli 2020
  352083/20
 • Fra DMR, mail med resultater fra Trunderup Dongsvej 3
  352767/20
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud - benzinspild i WOB på Shell Raffinaderiet d. 3. juli 2020 - Varsel om Undersøgelsespåbud_benzinspild_03072020.pdf
  352088/20
 • Fra Økonomisk Sekretariat: Accept til fordeling over tre år
  352188/20
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud - benzinspild i WOB på Shell Raffinaderiet d. 3. juli 2020 - Undersøgelsespåbud_UDKAST_benzinspild_03072020.pdf
  352144/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Lokalitet 571-32103, grundvandsprøve, Høgsbrovej 35, Ribe
  352735/20
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af kopi af §8 ansøgning inkl. undersøgelse, Ørkildsgade 28, 5700 Svendborg
  359766/20
 • Fra Kolding Kommune, Kommunens kommentarer til oplæg, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  405139/20
 • Fra udbetaling danmark SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  383433/20

Udgående

 • Til Borger, Orientering af grundejer om udbudt undersøgelse.pdf
  351623/20
 • Til Langeland kommune, Jordforurening, Hovedgaden 10, Humble, lok: 481-19
  351622/20
 • Til Langeland Kommune, Jordforurening, Bogøvej 8, Rudkøbing, Lok: 481-3
  351146/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 1. ejer.pdf
  351155/20
 • Til Langeland kommune, 2. ejerOrientering af grundejer om udbudt undersøgelse, 2. ejer.pdf
  351156/20
 • Til Tønder Kommune: Kvittering for modtagelse af sagsstatus på jordforurening, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  351092/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesrapport, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  350997/20
 • Svar på henvendelse vedr. Skrillinge Strand 20 og 22
  350523/20
 • Til Odense Kommune: Vurdering af fordyrrelse af offentlig indsats, Sanderumvej 174, Odense.
  350261/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  350451/20
 • Til borger, V1-høring, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  350454/20
 • Til Borger,V2-høring med bilag vedr Storegade 37-Pottemagergade 7, Nordborg.pdf
  351448/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Julius Thomsensvej 5, 7100 Vejle.pdf
  350453/20
 • Opdateret Positivliste (Robinul er tilføjet som alternativ til Buscopan inj der udgår af handlen)
  350256/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger vedr. kommende § 8-sag, Centrumpladsen 2, 5750 Ringe
  350806/20
 • Til LandSyd - Svar på forespørgsel om jordforurening efter evt. gennemførelse af gensidige arealoverførsler - Jyllandsgade 2 og Hærvejen 85, 6230 Rødekro
  351118/20
 • Fra DMR - Økonomiskema og fakturaopgørelse, juli 2020
  374708/20

8. juli 2020

Indgående

 • Fra NFK, Endeligt § 48 påbud, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  367849/20
 • Fra NFK, § 48 påbud, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  367850/20
 • Perioderegnskab Q2 2020.pdf
  349709/20
 • Forecast 2021.pdf
  349710/20
 • Fra IDK: Halvårsregnskab 2020 og forecast for 2021 for Inspiring Denmark
  349706/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Nyt budget + regnskab for kortlægning ved Sekær og Terpling
  403011/20
 • Orientering omkring anmeldelse af anvendelse af restprodukter på Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  349018/20
 • FW Anmeldelse af anvendelse af restprodukter ved Industrivej 9 6850 Vamdrup..msg
  349019/20
 • Angående anmeldelse af anvendelse af restprodukter ved Industrivej 9 6580 Vamdrup.msg
  349024/20
 • Anmeldelse af anvendelse af restprodukter ved Industrivej 9 6850 Vamdrup..msg
  349022/20
 • Dialog med pengeinstitut RÅSTOF Om Sikkerhedsstillelse
  359490/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kommentarer til oplæg til undersøgelse Vejrøvænget 8, Fredericia
  348628/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Bækgade 3.pdf
  348976/20
 • Fra NIRAS, modtaget Grundejerrapport vedr. Bækgade 3 , Nordborg.pdf
  350780/20
 • Fra sundhedsstyrelsen: Varetagelse af behandling for arvelig blindhed i specialeplanen
  348202/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Konstateret forurening, Kilen 16, 6200 Aabenraa
  349255/20
 • Fra NIRAS, modtaget den tekniske rapport, vedr. Ridepladsen 3.pdf
  348997/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Varetagelse af behandling for arvelig blindhed i specialeplanen
  348232/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Ridepladsen 4.pdf
  348980/20
 • Fra Nordicals - Henvendelse om jordforurening på Matr.nr. 3642a, Haderslev, Norgesvej 49B, 6100 Haderslev
  348386/20
 • Fra Franck Miljø: Bilag - Vejrøvænget 8 Fredericia_oplæg til undersøgelse.pdf
  348618/20
 • Fra COWI: Endeligt notat - Ridderstien
  349633/20
 • Fra LandSyd - Principiel forespørgsel om jordforurening efter evt. gennemførelse af gensidige arealoverførsler - Jyllandsgade 2 og Hærvejen 85, 6230 Rødekro
  348948/20
 • Fra Franck Miljø: Oplæg til undersøgelse Vejrøvænget 8, Fredericia
  348613/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Varetagelse af behandling for arvelig blindhed i specialeplanen
  348229/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Arkivmateriale, Kilen 16, 6200 Aabenraa
  349261/20
 • SV: Vedr. drøftelse af registrering af PRO i COSMIC
  350354/20
 • Fra fonden: vedtægter og Strategi- og Handlingsplan
  350238/20
 • Fr NIRAS, modtaget Grundejerrapport vedr. Ridepladsen 4 , Nordborg.pdf
  350804/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  349956/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapporter vedr. Storegade 37 og Pottemagergade 7, Nordborg.pdf
  350732/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Storegade 37 og Pottemagergade 7, Nordborg.pdf
  350824/20
 • Fra NIRAS, modtaget Teknisk Rapport vedr. Ridepladsen 3, Nordborg.pdf
  350743/20
 • Til Projekt: orientering om indstilling om tilskud
  354828/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  372713/20
 • Fysioterapi, vikarskema,
  372700/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse
  370678/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. oplæg til undersøgelse Vejrøvænget 8, Fredericia
  376391/20
 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse til udlægning af slagge, Skast 97, 6261 Bredebro
  374979/20
 • uddybning af kommissionens henvedelse om study on prioritization in Smart Specialisation strategies in the EU
  380508/20
 • dialog om henvendelse - study on prioritization in Smart Specialisation strategies in the EU
  380518/20
 • Fra GeoDania: Svar med supplerende oplysninger, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  383995/20
 • Fra grundejer: Resultater af tre nye vandanalyser, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  457376/20

Udgående

 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Høring af V2-kortlægning af del af Brændekildevej 43, 5250 Odense SV, matr.nr. 13fm Bellinge By, Bellinge
  349630/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST
  349632/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Bilag - Kortbilag, V2, UDKAST
  349631/20
 • Til Gartneriet Rosborg-Bellinge A/S: Bilag - V2-høring
  349629/20
 • Til Borger: Bilag - Orientering om resultater af afgrænsende undersøgelse - Sdr. Landevej 19
  349440/20
 • Til Borger: Bilag - Datarapport incl bilag - Sdr. Landevej 19
  349436/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  349218/20
 • Til Tønder Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Byvej 54, Bredebro, lok: 505-2
  349211/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Skovdongvej 19, 21 og 23, 5881 Skårup Fyn.pdf
  348999/20
 • Til Borger, V2-høring, Skovdongvej 19, 21 og 23, 5881 Skårup Fyn.pdf
  349000/20
 • Til Borger, Tilsagn til grundejer om værditabsoprensning.pdf
  348998/20
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Oksenbjerge
  348930/20
 • Til Borger: UDKAST V2 kortlægning af deponi Drenderupvej i Vamdrup
  348716/20
 • Kortskitse.pdf
  348717/20
 • Til AMS og Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Strandholmnen 12, 5642 Millinge
  348564/20
 • Til borger: Delområde udgår inden kortlægning, Strandholmen 12, 5642 Millinge, matr.nr. 10e Østerby By, Svanninge
  348546/20
 • Til borger: Bilag - Udgår inden kortlægning
  348547/20
 • Til Tryg Garanti - Frigivelse af sikkerhedsstillelser ifm. råstofindvinding - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst
  348491/20
 • Til Varde kommune: høring vedr. V2 kortlægning af del af Storegade 15a-c, 6800 Varde
  348288/20
 • 08-07-2020 V2 høring Storegade 15a-C.pdf
  348290/20
 • Høring Storegade 15 END.pdf
  348289/20
 • Til Niras: VS: Vedr. 461-00205 Knullen, Odense
  352599/20
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Svar på spørgsmål til redegørelse vedr. forbrug af midler til forureningerne i Kærgård og Grindsted
  352171/20
 • Til Borger, Bækgade 2, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351000/20
 • Til Borger3, Ridepladsen 4, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351021/20
 • Til Borger1, Ridepladsen 4, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351012/20
 • Til Borger, Bækgade 3, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351005/20
 • Til Borger2, Ridepladsen 4, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351017/20
 • Til Borger, Ridepladsen 5, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351011/20
 • TIl projekt: orientering om indstilling om tilskud
  354841/20
 • Til Middelfart Kommune: Høring om forurening, Værkstedsvej 22, 5500 Middelfart, Matr. nr. 16ø Skrillinge By, Kauslunde
  348670/20
 • Til Henning Have AS - Godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  348343/20
 • Til Fyens Stiftstidende: Svar på anmodning om aktindsigt
  349756/20
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til oplæg til undersøgelse Vejrøvænget 8, Fredericia
  348642/20
 • Til Vejle Kommune: Accept af midlertidig skærveoplag
  348238/20
 • Til JS Produktion, Hjortsvangen 58, Give, Udgår inden kortlægning .pdf
  349811/20
 • Til Borger, Ridepladsen 1, Nordborg kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  351009/20
 • Til Nordivals - Svar på henvendelse om jordforurening på Matr.nr. 3642a, Haderslev - Norgesvej 49B, 6100 Haderslev
  348419/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Langesøvej, 5492 Vissenbjerg, matr.nr.1c, Kildebjerg, Vissenbjerg.pdf
  348369/20
 • Til borger: V2 afgørelse
  348755/20
 • kortbilag 08-07-2020.pdf
  348298/20
 • Til Vejle Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  348791/20
 • Til borger. Høring V2-varsel med kortbilag og rapport- Værkstedvej 22, Middelfart.pdf
  348916/20
 • Til LandSyd - Svar på principiel forespørgsel om jordforurening efter evt. gennemførelse af gensidige arealoverførsler - Jyllandsgade 2 og Hærvejen 85, 6230 Rødekro
  348952/20
 • Til GeoDania: Spørgsmål om supplerende oplysninger, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  347979/20
 • Til grundejer: Orientering vedr. Aktindsigt Skrillinge Strand 22.pdf
  348645/20
 • Til borger: V2 afgørelse.pdf
  348749/20
 • Til Odense Kommune: Spørgsmål om supplerende oplysninger, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  347984/20
 • Til grundejer: Høring Storegade 15 END.pdf
  348295/20
 • 08-07-2020 V2 høring Storegade 15a-C.pdf
  348300/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Langesøvej, 5492 Vissenbjerg, matr.nr.1c, Kildebjerg, Vissenbjerg.pdf
  348370/20
 • til Skrillinge-Russelbæk Vandværk orientering, med bilag og rapporter.pdf
  348922/20
 • Til borger, Høgelundvej 4, Give, Udgår inden kortlægning .pdf
  349785/20
 • til Langelund Hallen, Langelund Skolevej 1, Give, Udgår inden kortlægning .pdf
  349619/20
 • Til Grundejer: Bilag til aktindsigt af 7. juli 2020.pdf
  348650/20
 • Til COWI: Ridderstien, Aarup - bemærkninger til notat
  349624/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396709/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396687/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396695/20
 • Til Borger, kommune og vurdst.: kortbilag 08-07-2020.pdf
  383233/20
 • Kolding_Råstofscreening_Skovhuse-Aller.pdf
  379754/20
 • Tilrettede arealer.ID
  379721/20
 • Sønderborg_Råstofscreening_Skovbølskov.pdf
  379795/20
 • Sønderborg_Råstofscreening_Skovbølskov.pdf
  379770/20
 • Tilrettede arealer.IND
  379724/20
 • Udsendt af rådgiver på vegne af regionen -Høring - Miljøscreening af et råstofgraveområde i Sønderborg Kommune - frist 20. august 2020
  379769/20
 • Kolding_Råstofscreening_Seest.pdf
  379755/20
 • Udsendt af rådgiver på vegne af regionen - Høring - Miljøscreening af to råstofgraveområder i Kolding Kommune - frist 20. august 2020
  379753/20
 • Esbjerg_Råstofscreening_TjæreborgMark.pdf
  379736/20
 • Esbjerg_Råstofscreening_TjæreborgMark.pdf
  379746/20
 • Esbjerg_Råstofscreening_TjæreborgMark.pdf
  379807/20
 • Tilrettede arealer.DAT
  379719/20
 • Kolding_Råstofscreening_Seest.pdf
  379792/20
 • Til Borger, kommune og vurdst.: AFG V2 Storegade 15 .pdf
  383237/20
 • Til Borger, kommune og vurdst.: Boligerklæring Storegade 13-15_END.pdf
  383239/20
 • Kolding_Råstofscreening_Seest.pdf
  379808/20
 • Udsendt af rådgiver på vegne af regionen -Høring - Miljøscreening af et råstofgraveområde i Esbjerg Kommune - frist 20. august 2020
  379784/20
 • Kolding_Råstofscreening_Skovhuse-Aller.pdf
  379793/20
 • Esbjerg_Råstofscreening_TjæreborgMark.pdf
  379785/20
 • Tilrettede arealer.TAB
  379718/20
 • Esbjerg_Råstofscreening_TjæreborgMark.pdf
  379829/20
 • Kolding_Råstofscreening_Skovhuse-Aller.pdf
  379831/20
 • Kolding_Råstofscreening_Skovhuse-Aller.pdf
  379811/20
 • Udsendt af rådgiver på vegne af regionen -Høring - Miljøscreening af råstofgraveområder i Region Syddanmark - frist 20. august 2020
  379806/20
 • Udsendt af rådgiver på vegne af regionen -Høring - Miljøscreening af råstofgraveområder i Kolding og Sønderborg Kommuner - frist 20. august 2020
  379791/20
 • Udsendt af rådgiver på vegne af regionen .Høring - Miljøscreening af et råstofgraveområde i Esbjerg Kommune - frist 20. august 2020
  379735/20
 • Kolding_Råstofscreening_Seest.pdf
  379827/20
 • Sønderborg_Råstofscreening_Skovbølskov.pdf
  379812/20
 • Udsent af rådgiver på vegne af regionen - Høring - Miljøscreening af et råstofgraveområde i Esbjerg Kommune - frist 20. august 2020
  379744/20
 • Fra rådgiver på regionens vegne - udsendelse af screennger
  379716/20
 • Udsendt af rådgiver på vegne af regionen -Høring - Miljøscreening af mindre udvidelser af råstofgraveområder i Region Syddanmark - frist 20. august 2020
  379822/20
 • Sønderborg_Råstofscreening_Skovbølskov.pdf
  379825/20
 • Til Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning
  348698/20

7. juli 2020

Indgående

 • Fra Rambøll: Orientering om aflyst undersøgelse, Flintagergårdvej 95 i Bellinge
  347399/20
 • Fra rådgiver: SPM: udv af Aktindsigt Middelfartvej 50, Roeskovvej 2, Odense
  347683/20
 • Fra Rambøll: RE: Pulje 3 Elkjærhøjevej - kommentarer i forb. med opstart af rapportering
  346492/20
 • Fra MST, RÅSTOF, Svar på myndighedshøring af anden klægansøgning til orientering matr.nr. 729 Østerende Ballum
  376598/20
 • SV: Supportsag 4907
  353781/20
 • Rapport 1 runde monitering indeluft, Enghavevej 2A-2G.pdf
  347045/20
 • Rapport monitering runde 2 Storegade 2A-2G.pdf
  347042/20
 • fra varde kommune : Monitering #2, Enghavevej 2A-2G
  347041/20
 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 24 / 2020 - svarfrist 07-08-2020
  398360/20
 • mailkorrespondance, Gate21 om faktatjek
  348261/20
 • Fra ARbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  348016/20
 • SV: Vedr. drøftelse af registrering af PRO i COSMIC
  349017/20
 • Fra COWI: Resultater af NVOC (TOC) fjernelse
  349580/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  345159/20
 • Fra Sweco: Rapport grundejerdel, 410-81486_Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  347409/20
 • Fra Esbjerg kommune: Risikovurdering i forhold til indeklima og grundvand..pdf
  347878/20
 • Fra Esbjerg Kommune: SV: Afgørelse om ophør af forureningsundersøgelser og oprensing - Kvaglundvej 8_CaseNo14-3610_3925937_v1
  347876/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK SV udvalgsmøde d. 19. juni -
  347333/20
 • Fra Fyens Stiftstidende: Anmodning om aktindsigt
  347002/20
 • Fra OK-Nyt - Praksis nr. 029-20
  346491/20
 • Fra Vejen Kommune -
  345744/20
 • Fra Sweco: Rapport grundejerdel, 410-81189_Store Landevej, 5592 Ejby.pdf
  347367/20
 • Fra COWI: Oversigt over resultater
  349571/20
 • Fra Sweco: Rapporter, 515-50263 Hejsagervej 43, Haderslev
  347523/20
 • ansøgning om yder nr.
  354231/20
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Spørgsmål til redegørelse vedr. forbrug af midler til forureningerne i Kærgård og Grindsted
  352150/20
 • SV: Post til Region Syddanmark [Ref.nr.=543ca487ca2d4f3881df6c0590aa4645]
  350497/20
 • VS: Aftale om mulighed for dispensation fra akkreditering ved ophør i psykologpraksis
  368312/20
 • fra potitisk parti - ansøgning
  346687/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse om ophør af forureningsundersøgelser og oprensing - Kvaglundvej 8_CaseNo14-3610_3925937_v1
  346677/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse om ophør af forureningsundersøgelser og oprensing - Kvaglundvej 8_CaseNo14-3610_3925937_v1.pdf
  346678/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  370507/20
 • Fysioterapi, vikarskema,
  372701/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  372714/20
 • Fra Fredericia Kommune: Varsel om påbud, Anneberg, spild af olievand-blanding på Skærbækvej, Taulov, Fredericia
  374952/20
 • Fra Vejen Kommune: svar på mail vedr. status for slagge sager på Ribevej 13a, 6683 Føvling, 575-81238
  375035/20
 • Fra rådgiver SWECO, loknr. 430-81362_Rudmevej 133, Ringe
  444606/20
 • Fra rådgvier SWECO, undersøgelsesrapport vedr. lok.nr. 430-81362_Rudmevej 133, Ringe
  444605/20

Udgående

 • Til rådgiver: SV2: udv af Aktindsigt Middelfartvej 50, Roeskovvej 2, Odense
  347687/20
 • Til rådgiver: SV1: udv af Aktindsigt Middelfartvej 50, Roeskovvej 2, Odense
  347685/20
 • Kommissorium for arbejdsgruppen omkring udarbejdelse af samarbejdsaftale på stomiområdet - 070720.docx
  413886/20
 • Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler.pdf
  413877/20
 • Information om sundhedsaftalen til følgegrupper og kompetencegrupper 02-03 2020.pptx
  413879/20
 • Dagsorden og bilag til møde i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering
  413873/20
 • Opstart af arbejdet i de nye følgegrupper.pptx
  413882/20
 • Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering_Kommissorium.pdf
  413870/20
 • Medlemmer af arbejdsgruppe vedr behandlingsredskaber og hjælpemidler pr juni 2020.doc
  413876/20
 • Samarbejdsaftale på stomiområdet fra Region Midtjylland.pdf
  413888/20
 • Kommissorium for arbejdsgruppe om genoptræningsplaner 2020.pdf
  413884/20
 • Notat om videreførte indsatser og årshjul - 070720.docx
  413881/20
 • Porteføljestyringsværktøj - 070720.doc
  413880/20
 • Liste over arbejdsgruppemedlemmer - genoptræningsplaner i psykiatrien.docx
  413885/20
 • Dagsorden til følgegruppemødet 110820 - 070720.DOCX
  413878/20
 • casekatalog april 2019.pdf
  413874/20
 • Notat - statusredegørelse til Følgegruppen for Behandling og Pleje - 2018.doc
  413875/20
 • Til Assens Kommune: Orientering om regionens kortlægningsvurdering, Østerbro 4A, 5690 Tommerup
  347365/20
 • Til regionerne, opsamling og noter fra mødet 3. juli
  352903/20
 • Til Assens Spildevand A/S: Bilag - Udgår inden kortlægning, matr.nr. 1dz
  347213/20
 • Til Assens Spildevand A/S: Jeres grund er ikke kortlagt, matr.nr. 1dz Bågegård, Tommerup, 5690 Tommerup
  347212/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. oplæg til supplerende forrueningsundersøgelse, Gl Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  347137/20
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3 Elkjærhøjevej - kommentarer i forb. med opstart af rapportering
  346498/20
 • til ansøger: Fejring af Nationalpark Vadehavets 10 års fødselsdag, j.nr. 20/10892 - Beder om revideret budget
  346275/20
 • til Ansøger: Fejring af Nationalpark Vadehavets 10 års fødselsdag, j.nr. 20/10892 - beder om nyt budget
  346255/20
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3 Elkjærhøjevej - kommentarer i forb. med opstart af rapportering
  346247/20
 • Til Assens Kommune RÅSTOF Kvittering for modtaget mail om vejklage på matr. nr. 15fl Sønder Nærå
  359485/20
 • Til Miljøstyrelsen - svar vedr. myndighedshøring af ansøgning om ændring af vilkår for indvinding af klæg - matrnr. 729 Østerende Ballum,
  346227/20
 • Til Rambøll: Orientering om undersøgelseskrav ifm. § 8-tilladelse, Flintagergårdvej 95 i Bellinge
  345633/20
 • Undersøgelse Åstbyvej 3A - nabo1.pdf..pdf
  345245/20
 • Undersøgelse Åstbyvej 3A - nabo.pdf
  345246/20
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3 Elkjærhøjevej - kommentarer i forb. med opstart af rapportering
  344864/20
 • Til Designskolen og SDU: Mødemateriale til Styregruppemøde 8 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347111/20
 • Til Ege Ejendomme Aps, V1-kortbilag, høring, Knud Højgaards Vej 18, 7100 Vejle.pdf
  345334/20
 • Til Ege Ejendomme Aps, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Knud Højgaards Vej 18, 7100 Vejle.pdf
  345335/20
 • Til Designskolen Kolding: Godkendt Fase 3 i forprojekt 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347196/20
 • Til borger: Varsling om detailprojektering og besigtigelse, Anemonevej 10
  346721/20
 • til borger, V1-kortlægnings høring m kortbilag, Porshusvej 3, 7323 Give.pdf
  346827/20
 • Til projekt: mail om tilskud og anmodning om rev. budget
  346258/20
 • Til Designskolen og SDU: Mødemateriale til Styregruppemøde 8 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347107/20
 • Til Designskolen og SDU: Referat og præsentationer fra Styregruppemøde 8 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347094/20
 • Til Middelfart kommune + Skat: Kopi af rapporter og afgørelse Udgår af korlægning, 410-81416, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn
  347298/20
 • Til borger, V1-kortlægnings høring m kortbilag, - Nygade 20, 7323 Give.pdf
  347418/20
 • til borger, V1-kortlægnings høring, med kortbilag Sdr. Stationsvej 19A, 7323 Give, indsats bolig.pdf
  346602/20
 • Til borger: Varsling om detailprojektering og besigtigelse, Anemonevej 12
  346725/20
 • Til Vadehavsforum: Medlemsskab af Vadehavsforum
  346948/20
 • Til Designskolen og SDU: Mødemateriale til Styregruppemøde 8 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347119/20
 • Til høringsparter - Screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  346040/20
 • Til Ege Ejendomme Aps, V1-høring, Knud Højgaards Vej 18, 7100 Vejle.pdf
  345336/20
 • Til borger: Udgår af kortlægning, 410-81416, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  347288/20
 • Til borger, V1+V2-kortbilag, afgørelse, Bredgade 37, 5492 Vissenbjerg.pdf
  345848/20
 • til politisk parti - udbetaling
  346674/20
 • Til rådgiver - videresendt høringssvar fra Vejen Kommiune
  345760/20
 • Til Varde kommune: SV vedr. Dokumentation for opfyldelse af vilkår i § 8 - Er I enige - afventer svar
  346886/20
 • Til Kolding Kommene, Mailkorrespondence, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  347104/20
 • Til Fredericia Kommune: spm. vedr. koter og placering af slagger
  347682/20
 • Screeningsskema - 18a Barløse By Barløse.pdf
  347888/20
 • Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By Barløse.pdf
  347889/20
 • Til/fra rådgiver, råstof, analyse af transportstrømme, projekt
  349818/20
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Redegørelse vedr. forbrug af midler til forureningerne i Kærgård og Grindsted
  352091/20
 • Til Billund Kommune::Orientering om kvittering for modtagelse af invitation
  352101/20
 • Til projekt: tilsagn om tilskud fra kulturpuljen
  418412/20
 • Til borger: Varsling-1 om detailprojektering og besigtigelse, Irisvej 13
  346718/20
 • Til høringsparter - Følgebrev - Udkast - screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse.pdf
  347885/20
 • Til borger: Varsling-2 om detailprojektering og besigtigelse, Irisvej 13
  346727/20
 • Til Designskolen og SDU: Referat Styregruppemøde 8 01072020.docx.pdf
  347102/20
 • Til borger, V1+V2-afgørelse, Bredgade 37, 5492 Vissenbjerg.pdf
  345849/20
 • Til borger: Varsling om detailprojektering og besigtigelse, Irisvej 11
  346717/20
 • Til SDU Institut for Idræt og Biomekanik: Godkendelse af Fase 3 i forprojekt 'Sundhed, Kultur og Natur'
  347146/20
 • Til ansøger: vedr. afslag om tilskud
  455106/20
 • Til ansøger: vedr. tilsagn om tilskud
  455105/20
 • Til ansøger: vedr. tilsagn
  455102/20
 • Til ansøger: vedr. tilsagn om tilskud
  455103/20
 • fra ansøger: afslagsbrev
  396537/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396584/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396676/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396529/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396660/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396554/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396681/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396653/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396665/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396637/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396579/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396643/20
 • Til ansøger: afslagsbrev
  396591/20
 • Til høringsparter - Følgebrev - Udkast - ny screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse.pdf
  445799/20
 • Nyt udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By Barløse.pdf
  445801/20
 • Til høringsparter - nyt screeningsskema - 18a Barløse By Barløse.pdf
  445795/20

6. juli 2020

Indgående

 • VS: Dokumentation for opfyldelse af vilkår i § 8 - Er I enige - afventer svar
  346877/20
 • Sagsnr19-760_Bilagsnr#3351494_v1_Re Hvornår kan der gives ibrugtagningst....pdf
  346879/20
 • Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A.msg
  346878/20
 • Sagsnr19-760_Bilagsnr#3352299_v1_Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A - Situationsplan med orsa nr ssh (1).PDF
  346881/20
 • Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A.msg
  346880/20
 • Fra DMR, Vurdering af restforurening under ny garage, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  347091/20
 • Fra Rambøll: Indledende samtale om undersøgelsesoplæg ifm. § 8-tilladelse, Flintagergårdvej 95 i Bellinge
  345625/20
 • Høringssvar til partshøring til UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  344213/20
 • Fra Billund Lufthavn - høringssvar - Ny partshøring af udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  346257/20
 • Fra Assens, Foreløbig materiale til certificering
  352794/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, vedr. garantitillæg matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  376421/20
 • Afgørelse - tilladelse til vejadgang til Koldingvej
  342158/20
 • CaseNo18-37363_Afgørelse - tilladelse til vejadgang til Koldingvej_DocNo135041-20_v1.PDF
  342159/20
 • VS Miljøgodkendelse til anlæg af plads.msg
  342723/20
 • VS: Miljøgodkendelse til anlæg af plads
  342722/20
 • Fra lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  403010/20
 • Fra DGE: Revideret dokumentationsnotat - Odensevej 45, Ringe
  345821/20
 • Fra DGE: Bilag - Dokumentationsnotat - Odensevej 45, Ringe
  345823/20
 • Fra Aabenraa Kommune - høringssvar - Udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær, Aabenraa Kommune
  345002/20
 • Fra vejdirektoratet: Automatisk svar: UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  343819/20
 • Fra Miljøstyrelsen - svar på mail om myndighedshøring af ansøgning om ændring af vilkår for indvinding af klæg - matrnr. 729 Østerende Ballum,
  346213/20
 • NY HØRINGSFRIST_Offentlig høring: Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet
  344591/20
 • fra Ministry og Environment Hamburg til RSD: Notification No. DK008054, written consent
  347031/20
 • fra Ministry og Environment Hamburg til RSD: Notification No. DK008054, written consent - DK008054_written consent.pdf
  347034/20
 • Fra Kolding Kommune, Billeder fra opgravning af olietanke, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  347072/20
 • OK-Nyt Praksis 037-20 Midlertidig aftale om sammenlægning af økonomirammer under overenskomst for psykologhjælp.pdf
  390469/20
 • OK-Nyt Praksis 037-20 Midlertidig aftale om sammenlægning af økonomirammer under overenskomst for psykologhjælp.pdf - 037-20 Midlertidig aftale om sammenlægning af økonomirammer under overenskomst for psykologhjælp.pdf
  390473/20
 • Besøgsnotat løbende revision HR Løn og Analyse final.pdf
  400513/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. oliespild og efterfølgende oprydning Eksportvej 30, 7150 Billund
  374086/20
 • fra Nyborg Kommune - justeret oplæg, VS: Remisegade 2, Nyborg
  374420/20
 • Fysioterapi, §24 ansættelse
  370680/20
 • VS: Aftale om mulighed for dispensation fra akkreditering ved ophør i psykologpraksis - Aftale om mulighed for dispensation fra akkreditering for psykologer.pdf
  368315/20
 • Mail fra STPK
  434933/20
 • fra Ministry og Environment Hamburg til RSD: Notification No. DK008054, written consent - DK008054_movement document.pdf
  347038/20
 • Fra DMR, Oplæg til supplerende forrueningsundersøgelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  347080/20
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse, Gillestedvej 45, 5240 Odense NØ
  353842/20
 • Adgang til journalmateriale
  357290/20
 • VS: Aftale om mulighed for dispensation fra akkreditering ved ophør i psykologpraksis - Tro og love erklæring ved fritagelse for akkreditering (psykologer).docx
  368317/20
 • Fysioterapeut - Flytning af klinik
  366837/20

Udgående

 • SV: Ambulancekontrakter i RS
  345400/20
 • Til adv vedr. Malervej 9, Sædding, 6710 Esbjerg V
  344479/20
 • Til LIFA SVAR - Matrikulering af kommunevejen litra 7000f V. Nebel By, V. Nebel.
  343958/20
 • Til Aabenraa Kommune RÅSTOF Rykker om tilladelse til Indvinding under gvs
  364157/20
 • Til Geo Partner: Jnr.: 2026491, Kærnehøjvej 14, 5260 Odense S - Tinglysning
  342923/20
 • Referat - og næste møde
  415132/20
 • Referat - behandlingsredskaber og hjælpemidler - 110520.doc
  415133/20
 • Til ansøger RÅSTOF Manglende oplysning
  364155/20
 • Ansøgningsskema med underskrift..pdf
  364156/20
 • Til Din Forsyning: udskrift for lok. nr. 561-61059, Tarp Byvej 81, Esbjerg
  343298/20
 • Til DMR: Tillægskontrakt nr. 5, Libavej
  342163/20
 • Til Energinet RÅSTOF Svar om arbejdsinstruks og regionens rolle MøsvråEltang i Kolding Kommune
  349688/20
 • Til lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  403009/20
 • Til borger: Telefonnummer og mailadresse til Kærnehøjvej ApS
  341564/20
 • Til rådgiver - aftale
  344695/20
 • Til borger, V1-kortlægning, med bilag, indsats for Natur.pdf
  344732/20
 • Til ansøger: UDKAST råstoftilladelse matr. nr. 5ag 6l Lejrskov By Lejrskov_END_SAM_2.pdf
  343787/20
 • til myndgheder og parter: bilag Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  343768/20
 • Til myndigheder og parter:UDKAST råstoftilladelse matr. nr. 5ag 6l Lejrskov By Lejrskov_END_SAM_2.pdf
  343764/20
 • Til vejdirektoratet: VS: UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  343811/20
 • Til parter og myndigheder: UDKAST til tilladelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5ag og 6l Lejrskov by, Lejrskov i Kolding Kommune.
  343754/20
 • Til projekt: meddelse om accepg af udsat projektstart
  342323/20
 • Til myndigheder og parter: Partshøring vedr. udkast til erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l Lejrskov By, Lejrskov_1.pdf
  343758/20
 • Til Billund Kommune: Sv. Vedr. §8 tilladelse (samlet korrespondance)
  344693/20
 • Ny ressourcepersonaftale Orbicon 6 juli 2020.pdf
  344698/20
 • Til Ansøger: Partshøring vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l Lejrskov By, Lejrskov.pdf
  343781/20

5. juli 2020

Indgående

 • FRA NIRAS: Release Notes v2.1.0.0.doc
  342176/20
 • Fra lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  403008/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tarupvej 27, 5792 Årslev.pdf
  341740/20
 • Fra adv vedr. Malervej 9, Sædding, 6710 Esbjerg V, Esbjerg, Matr.nr. 5cb Sædding By, Guldager
  344471/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse,Tarupvej 27, 5792 Årslev
  341746/20

4. juli 2020

Indgående

 • Fra borger: utilfredshed med retablering
  380281/20
 • VS: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet, - ydernummer.pdf
  370510/20

3. juli 2020

Indgående

 • Fra DMR: Pulje 10 Vandværksvej 9 - udkast revideret apport
  374084/20
 • Fra Sweco, Råstof, RE: Forespørgsel om tilbud på redegørelse i Nr. Hostrup
  403005/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Tillægskontrakt
  402994/20
 • Fra NFK, Opfyldelse af påbud, Præstetoften 5, 5471 Søndersø
  368666/20
 • Fra Energinet RÅSTOF Partshøringssvar til udkast til tilladelse til erhvervsmæssig råstifindvinding MøsvråEltang i Kolding Kommune
  349678/20
 • Dialog med nabo RÅSTOF Om opstart af vejadgang
  341684/20
 • FRA NIRAS: API dokumentation og hjælp til test af API
  340974/20
 • Fra borger: tilbagemelding i forhold til retablering efter søgning efter borinegr
  380280/20
 • Anmeldelse om anvendelse af slagge på Bredevadvej 18, 6372 Bylderup-Bov
  342714/20
 • VS Anmeldelse om anvendelse af slagge på Bredevadvej 18 6372 Bylderup-Bov.msg
  342715/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Tillægskontrakt
  402992/20
 • Anvendelse af slagge og flyveaske - Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  342673/20
 • Accpet med dispensation til anvendelse af restprodukter som bundsikring under et køreareal.pdf
  342674/20
 • Situationsplan - 07052020pdf.pdf
  342676/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3 Elkjærhøjevej - kommentarer i forb. med opstart af rapportering
  343935/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Tillægskontrakt
  402990/20
 • Fra RSJ - udkast teknisk udbudsmateriale
  412489/20
 • Fra borger: Vedr. brønd på kærnehøjvej
  339546/20
 • Fra Rambøll, Råstof, underskrevetKontrakt.pdf
  402987/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Tillægsaftale_20200703.docx
  402986/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Tilbud-J909321-3.pdf
  402988/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Tilbud-J928461-1_lab_Terpling.pdf
  402985/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Tillægskontrakt
  402984/20
 • Fra Sweco, Råstof, Generelle betingelser GSL.pdf
  402983/20
 • Fra Sweco, Råstof, Forespørgsel om tilbud på redegørelse i Nr. Hostrup
  402982/20
 • Temanotater og opsamling på tidsplan
  350373/20
 • Fra Sweco, Råstof, RE: Forespørgsel om tilbud på redegørelse i Nr. Hostrup
  402979/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Om færdigmelding og ibrugtagning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  340869/20
 • Fra RSJ - Udbudsstrategi og opdateret tidsplan
  412482/20

Udgående

 • Til Sweco, Råstof, SV: Forespørgsel om tilbud på redegørelse i Nr. Hostrup
  403002/20
 • Til Rambøll, Råstof, Teknologisk Institut Første Rapport over tilsyn, prøveudtagning og forslag til næste fase.pdf
  402997/20
 • Til Rambøll, Råstof, SV: Tillægskontrakt
  402996/20
 • Til Rambøll, Råstof, GEO Juni Boringer.pdf
  402995/20
 • Til Geo Pertner: SV: Tinglysning af boring, udfyldt servitut
  341081/20
 • Til Odense Kommune, Udgår inden kortlægning, Matr. nr. 11g, Volderslev By, Stenløse
  341051/20
 • Til Odense Kommune, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Matr. nr. 11g, Volderslev By, Stenløse.pdf
  341052/20
 • Til Odense Kommune, Kortbilag, Matr. nr. 11g, Volderslev By, Stenløse.pdf
  341053/20
 • Til Geo Partner: Tinglysning af boring, udfyldt servitut
  341046/20
 • Til Mægler - rapport som ønsket - Fjordvej 82B, Munkebo
  341018/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme.pdf
  340848/20
 • Til Rambøll, Råstof, SV: Tillægskontrakt
  402991/20
 • Til Mægler - vedlagt materieale, Strib Landevej Losseplads, Strib Landevej 28 , 5500 Middelfart
  340745/20
 • Til IRF - Høring: Opdatering af anbefalinger for farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes. Den Nationale Rekommandationsliste. Sundhedsstyrelsen.
  366683/20
 • Til Varde Kommune og SKAT: Kopi af V2 afgørelser, Nørregade 3 og 7, Varde
  340537/20
 • Fra/Til Nito-tek: Vedr. tidspunkt for udskiftning af loftarmaturer på kontor
  340543/20
 • Til VSM Contractors A/S: Fremsendelse af kopi af historisk redegørelse af Smedevej 12-14, 5690 Tommerup st.
  340427/20
 • Til VSM Contractors A/S: Biag - Rapport miljø, geoteknik, udsnit af historisk materiale
  340428/20
 • Til VSM Contractors A/S: Bilag - 485-00510 Arkivhistorisk udklip
  340431/20
 • Til VSM Contractors A/S: Bilag - V1V2-høring, revideret, matr.nr. 1gæ med bilag
  340430/20
 • Til VSM Contractors A/S: Regionens tilbagemelding på høringssvar til varslet V1 og V2-kortlægning på Smedevej 12-14, 5690 Tommerup st.
  340429/20
 • Til adv - svar på foresp om aktindsigt - Fangelvej 12, 5260 Odense S
  340364/20
 • Til mægler - svar forsp - Fangelvej 12, 5260 Odense S
  340353/20
 • Til adv svar forsp Malervej 9, Sædding, 6710 Esbjerg V
  339967/20
 • Fra borger: SV: Vedr. brønd på kærnehøjvej
  341565/20
 • Til Realkredit Danmart svar på foresp, Odensevej 9, 5750 Ringe
  339246/20
 • Til Rambøll, Råstof, SV: Tillægskontrakt
  402989/20
 • SV: Historisk materiale Ørstedsgade 32-34, 7100 Vejle
  338884/20
 • Til Pleje og Seniorboliger ApS: Bilag - V1V2-afgørelse, Pleje og seniorboliger ApS
  338703/20
 • Til Pleje og Seniorboliger ApS: V1V2-kortlægning af Buchwaldsvej 26 m.fl., 5690 Tommerup, matr.nr. 1b, 1gs, 1gu, 1gv, 1gx og 1gy Tallerupgård, Tommerup
  338702/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, afgørelse
  338700/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, matr 1gz
  338699/20
 • Til borger: V1-kortlægning af Smedevej 6, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gz Tallerupgård, Tommerup
  338695/20
 • Til Fredercia Kommune og SKAT: kopi af V2 kortlægning, matr. 166a Erritsø By, Erritsø
  338581/20
 • Til Sweco, Råstof, SV: Forespørgsel om tilbud på redegørelse i Nr. Hostrup
  402980/20Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk