Dette er tekstversionen af Åbne postlister
Klik her for at komme til den grafiske version af Åbne postlister

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Åbne postlister


Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

10. december 2019

Udgående

 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Glasmestervej 1, 5772 Kværndrup.pdf
  548868/19

9. december 2019

Indgående

 • Fra Rådg. Ingeniørfirma Ole Jacobsen: Rykker vedr. sagsstatus på Gl. Hovedvej 87 5560 årup
  546405/19
 • Fra Ejlskov: Oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30 og 32, 5491 Blommenslyst
  546635/19
 • Internt: Videresendelse af oplæg til supplerende miljøtekniske undersøgelser, Korsebjergvej 30 og 32, 5491 Blommenslyst
  546633/19
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om vurdering af § 8-pligt til styret underboring ifm. etablering af nyt regnvandsbassin, Glamsbjerg
  546611/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - projektbeskrivelse
  546612/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til vilkår i udkast til §8-tilladelse i høring, Vindeby Strandvej 19, 5700 Svendborg
  544862/19
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. mulig boligundersøgelse, Norgesgade 25, Esbjerg
  545552/19
 • Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543966/19
 • Fra Ra,bøll: Udkast til rapport - driftsår 2019
  546139/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 16. december 2019
  544045/19
 • SV: Lægeskift i Toftlund
  545560/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543935/19
 • Fra borger: Fakturaer for affaldssortering, Sommervej 4, Tinglev
  546360/19
 • Fra Vejle Kommune / DK Råstof - tilladelse til udledning af overfladevand fra grusgravning ved Jerlev
  545366/19
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST til § 8 tilladelse til byggeri, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  546801/19
 • Antw: Brief an Albrecht
  546799/19
 • Fra Fonden Syddanske Forskerparker: Invitation til TechBlast
  545701/19
 • Fra Rambøll: Kvittering for regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  546306/19
 • Høring: Lovforslag om ændring af sundhedsloven (Udstedelse og anvendelse af sundhedskortet og Statens Serum Instituts forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme mv.)
  545044/19
 • Autoscannet dokument 0001.PDF
  544687/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune, Spm. ang. forklassificering, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg
  546862/19
 • Til Sweco: Regionens kommentarer til oplæg til frivillig forureningsundersøgelse, Vestergade 7, 5800 Nyborg
  546406/19
 • Doc2Mail - Forsendelse 78347332_V2.pdf
  545775/19
 • til Varde kommune: Region Syddanmark kortlægger en del af Randsigvej 50, 6855 Outrup på vidensniveau 2 (som forurenet)
  545774/19
 • Til Borger, Afslutning af offentlig indsats med nuancering og status på kortlægning.pdf
  545266/19
 • Til Borger, Afslutning af offentlig indsats med nuancering og status på kortlægning.pdf
  545275/19
 • Til Borger, Rapport_Mølleparkvej1-5 Esbjerg, lok 561-91016.pdf
  545304/19
 • Til Esbjerg Kommune og Skat, Jordforurening, Mølleparkvej 1-5 m.fl, Lok: 561-91026
  545327/19
 • til Vejle kommune : Welcon
  545233/19
 • Til Aabenraa Kommune, Svar ang. perkolatudsivning til recipient, Nørbyvej, 6200 Aabenraa
  544731/19
 • Til COWI, Regionens godkendelse af GeoGIS projektkontrol
  544784/19
 • Til Sloth Møller A/S: TIlsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545615/19
 • Til Borger, Råstof, Lerområder på Fyn
  544795/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Gormsvej 19, Nyborg.pdf
  543461/19
 • Til borger. 561-39052 Norgesgade 25, Esbjerg
  544670/19
 • Bilag til grundejer og kommune - foto-punkter justeret, Balsgyden 11.pdf
  545530/19
 • Til PHJ Udlejning ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  543584/19
 • Til PHJ Udlejning ApS, V1-høring, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  543585/19
 • til grundejer og kommune - regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  545502/19
 • Til Sloth Møller A/S: TIlsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545623/19
 • Til ejerforeningen - 2, V1-afgørelse, Skippergade 26A-E, 5800 Nyborg.pdf
  543796/19
 • Til borger - V1-høring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  545693/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og Rambøll: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  545584/19
 • Til Borger, Råstof, Lerområder på Fyn
  545537/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  545695/19
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, varsling af ændret indsats, del at matr. nr. 44 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  546353/19
 • Til borger - V2 varsel, ændret indsats, del at Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  546237/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-afgørelse, Landrovej 2, 5800 Nyborg.pdf
  543453/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 16. december 2019
  543808/19
 • Til Strandhøjen, V1-høring, Skaboeshusevej 110, Nyborg.pdf
  544810/19
 • Til Sloth Møller A/S: TIlsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545608/19
 • Til borger - bilag til ændret indsats, udkast til V2-afgørelse, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  546250/19
 • Til borger - 3, V1-afgørelse, Skippergade 26B, 5800 Nyborg.pdf
  543797/19
 • til grundejer - jorddynger? - SV: regionens bemærkninger, bortskaffet asfalt, Balsgyden 11
  545576/19
 • Til borger - 5, V1-afgørelse, Skippergade 26D, 5800 Nyborg.pdf
  543798/19
 • Til PHJ Udlejning ApS, V1-kortbilag, høring, Kertemindevej 68, 5540 Ullerslev.pdf
  543587/19
 • Til borger- 4, V1-afgørelse, Skippergade 26C, 5800 Nyborg.pdf
  543801/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Skippergade 26 A-D, 5800 Nyborg.pdf
  543799/19
 • Til borger - Kortlægges ikke pga. smedeværksted- Fredensgade 5, 5800 Nyborg.pdf
  544745/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  545719/19
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  545245/19
 • Til borger 1, V1-afgørelse, Skippergade 26A, 5800 Nyborg.pdf
  543800/19
 • Strandhøjen AS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Skaboeshusevej 110.pdf
  544798/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Gormsvej 19, Nyborg.pdf
  543462/19
 • Til borger V2 afgørelse.2013, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa
  546317/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-høring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  545692/19
 • Til NIRAS: Accept af forslag til tiltag januar 2020
  543492/19
 • Bilag til grundejer og kommune - Balsgyden 11, beregninger bortskaffet asfalt og arealer.pdf
  545571/19
 • Til borger - bilag til ændret indsats, udkast til V2-afgørelse, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa.pdf
  546286/19
 • Til borger - Kortbilag V2 afgørelse.2013, Sdr. Landevej 18, 6200 Aabenraa
  546329/19
 • Til Sloth Møller A/S:Tilsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545605/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Landrovej 2.pdf
  543452/19
 • Til Sloth Møller A/S: Tilsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545603/19
 • Til Sloth Møller A/S: Tilsendt informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545601/19

8. december 2019

Indgående

 • Fra HCD: Kvittering for tilkendegivelse vedr. løbetid for lejekontrakt
  543446/19
 • Opsiger ydernummer som psykolog
  543755/19

6. december 2019

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Oplæg til miljøundersøgelse til kommenteringgodkendelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  543934/19
 • Fra URS: (kopi) WP5 descriptions
  543196/19
 • Underskrevet kontrakt, energiscenarier i Region Syddanmark
  546369/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus samt fakturaoversigt november 2019
  543458/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1 - Budgetstatus samt fakturaoversigt november 2019
  543457/19
 • Fra URS: target groups, WP 4 og 5
  543193/19
 • Fra URS: (kopi) bemærkninger til WP2
  543190/19
 • Underskriftside, møde den 5. december 2019
  542828/19
 • Fra Rambøll, Anmodning om arkivmateriale, Ingemanns Alle 59, 6700 Esbjerg
  543129/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, bekræftelse af møde
  542402/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542849/19
 • Fra Arkil: Ansøgning om §52, Vranderupvej 46, Seest
  541628/19
 • Formandsskab: Danske Fysioterapeuter
  541594/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - november 2019
  542245/19
 • Fra Niras: FW: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542858/19
 • Besparelser på sundhedsområdet Bilag 1.pdf
  542887/19
 • Fra NIRAS: Foreløbige resultater nov 2019
  543485/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543923/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr. fra 4 fodterapeuter.
  543926/19
 • Fra Sloth Møller A/S: Anmoder om informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545597/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Miljøvurderinger af enkeltområder
  543491/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  543616/19
 • Fra Sloth Møller A/S: Anmoder om informationer vedr Lokalitet 537-07101 og 537-07102, Sønderborg Havn
  545595/19
 • Fra borger. henvendelse - lok. 561-39052
  544517/19
 • SV: Indberetning maksimale ventetider, Region Syddanmark
  543745/19

Udgående

 • Til DSN: Target Group and Horizontal principles
  543202/19
 • Til DSN: First draft, WP3
  543198/19
 • Til Kolding Kommune, Ingen bemærkninger til vasling om ikke-påbud, Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding
  542814/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg (indeklima og grundvand)
  542744/19
 • SV: Sundhedsdirektørmail nr. 39/2019
  542048/19
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar t. undersøgelsespåbud, Sdr. Farup Vej 28, 6760 Ribe
  541695/19
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-afgørelse, Dronningensvej 40A.pdf
  542386/19
 • Til Udbetaling Danmark: Bemærkninger til disponering
  542782/19
 • Til Nyborg kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Skaboeshusevej 102, Nyborg.pdf
  542062/19
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  542069/19
 • Til ejer, V2 høring med kortbilag og grundejer rapport, Værkstedsvej 30, Middefart.pdf
  543188/19
 • Til Rådgiver, Vand og Jord, vi afventer svar
  541411/19
 • Til borger - Svar på henvendelse
  542045/19
 • Til Udbetaling Danmark: Vurdering af udgift til sagen
  541672/19
 • Til Rambøll, Svar på henvendelse, Ingemanns Alle 59, 6700 Esbjerg
  543140/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Strandalleen 66, 5800 Nyborg.pdf
  543064/19
 • Til Vandværket, VV orientering af V2 høring, med div bilag, Værkstedsvej 30, Middefart.pdf
  543247/19
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Dronningensvej 40A, Nyborg.pdf
  542390/19
 • Til Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542840/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  542129/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Vormark Alle 2, 5871 Frørup.pdf
  542972/19
 • Til Niras: Borearbejde i Søndersø
  542862/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Lystbådevej 10.pdf
  542122/19
 • Til COWI: Vedr. rapport og fakturering i 2019
  541952/19
 • Til jord.dk: Svar vedr status på sagsbehandling, Kragelundvej, Vejen
  542016/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  541811/19
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedrørende rapport om jordhåndteringsplan, Linde alle, Sønderborg
  542000/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542246/19
 • Til Kolding Kommune: Bemærkning vedr Eltangvej 140, Kolding
  542769/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nymarksvej 99, 5800 Nyborg.pdf
  543145/19
 • Til Nyborg Kommune, V1-afgørelse, Skaboeshusevej 102, 5800 Nyborg.pdf
  542070/19

5. december 2019

Indgående

 • Fra DSN (kopi): afklaring Trefor/EWII
  543182/19
 • Fra COWI, Mølleparkvej 1-5, Esbjerg N: GeoGIS projektkontrol
  544766/19
 • Fra DSN (kopi):revideret forslag WP4
  543172/19
 • Fra Odense Kommune: Orienering om fornyelse af §8-tilladelse til etablering af skaterpark på Næsbyvej 28, del af matr. 17a
  542860/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, naturvilkår matr.nr. 15 og 375 Tumbøl
  544587/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Vilkår om rørlagt vandløb matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  544571/19
 • Fra Flensborg: input til WP3
  543167/19
 • Fra Sweco: Oplæg til frivillig forureningsundersøgelse, Vestergade 7, 5800 Nyborg
  542985/19
 • Fra Sweco: Bilag - Vestergade 7, Nyborg, Undersøgelsesoplæg m bilag
  542987/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8-ansøgning, Vindeby Strandvej 19
  544088/19
 • Fra Svendborg Kommune: Udkast til §8-tilladelse i høring, Vindeby Strandvej 19, Tåsinge, 5700 Svendborg
  544086/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Udkast Tilladelse til nedrivning og opførelse af bolig
  544087/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Nr Lyndelse Vej 11, Odense - Resultater og kort fra borger
  542845/19
 • Fra Odense Kommune: Fremsendelse af analysresultater ifm. § 8-sag med garageprojekt på V1 kortlagt grund, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  542843/19
 • Fra URS: (kopi) udkast WP4
  543166/19
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning til Lindholmvej 20, Nyborg
  542816/19
 • Fra Rambøll: Bilag - §8 ansøgning, Lindholmvej 20, Nyborg
  542819/19
 • Fra Orbicon: Fremsendelse af kopi af varslingsbrev? Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  539161/19
 • VS: Opsigelse af vagt ydernummer
  540084/19
 • VS: Ang. bekymrende forløb på Vejle sygehus
  540444/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542805/19
 • WELEO - projektansøgning.pdf
  540661/19
 • Ansøgning.pdf
  539680/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for resultater, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  540998/19
 • Fra Meldgaard Miljø: analyserapport fra Moselund - Flensborgvej 387, Aabenraa.
  541371/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af patienter
  541060/19
 • Fra Middelfart Kommune: Indeklimamålinger, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  540917/19
 • Afmelder ansat fysioterapeut og omsætningsloft
  539147/19
 • Fra DXC: praksis lukket automatisk.
  540994/19
 • Fra NIRAS: Vedr. skabe
  540303/19
 • Fra Niras: Søndersø Industriområde. tilbud på 10" boring
  542815/19
 • fra Welfare Tech - Ref af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542014/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542039/19
 • Re: Formandsbeslutning: Svar fra formandsskab
  541584/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542050/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle.pdf
  541853/19
 • Svar fra Formandskab
  541589/19
 • Fra Rambøll: Henvendelse vedr. sagsmateriale, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  542057/19
 • Fra Borger: vedr. V2-høring , 561-81142
  541437/19
 • SV: Opgaver - DGE - Ressourceperson
  542060/19
 • Fra Sønderborg Kommune: §8 høring, Møllegade 54-56, 6400
  543864/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Materiale til Healthcare DENMARK SV udvalgsmøde d. 10. december 2019
  544585/19

Udgående

 • Til DSN: input til budget
  543179/19
 • Til WP3-partnere: WP3 draft til kommentering
  543177/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, tilladelse til vejadgang matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  540748/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, VS mail med tilladelse til vejadgang matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  540747/19
 • Til Odense og Nyborg Kommuner: VS: Møde om Inspiring Denmark
  539757/19
 • 3352_001.pdf
  539753/19
 • Til Orbicon: Fremsendelse af kopi af varslingsbrev med bilag, Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  539164/19
 • Til URS/WFG: svar vedr. ny partner
  543160/19
 • Til Homeerhverv: Svar på henvendelse om jordforurening, materiale I - Korsgade 17, Svendborg
  541378/19
 • Til Homeerhverv: materiale II på 479-00061, Korsgade 17, Svendborg
  541379/19
 • Til Homeerhverv: Sagsmateriale III vedr. Korsgade 17B, 17C, Svendborg
  541380/19
 • Til Nybolig: Svar vedr vongevej. Jelling 2/2
  541375/19
 • Til Nybolig: Svar vedr Vongevej 69, Jelling 2/2
  541376/19
 • Til Nybolig: Svar vedr Vongevej, Jelling 1/2
  541377/19
 • Til Rambøll: Ønsket materiale fremsendes
  539825/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 6. december 2019
  541086/19
 • Til Borger - svar på henvendelse
  541336/19
 • Til borger . V2-kortbilag Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  540472/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af skabe
  538829/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - Partistøtte
  539802/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  540174/19
 • Til Kystdirektoratet, Råstof, Klægkvaliteter
  539479/19
 • Til borger - svar på henvendelse om råstofplan
  541335/19
 • Til Rambøll: Materiale fremsendes
  539813/19
 • Til borger - V1-høring, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  540176/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 6. december 2019
  541097/19
 • Til Kolding Kommune: Kopi af endelig rapport - børnehaven - 621-00742 Engstien
  541385/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  540944/19
 • Til PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Blegdamsgad 4, Nyborg.pdf
  538863/19
 • Til Middelfart Kommune, -Påbudsmuligheder for Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart,
  540856/19
 • Kolding Kommune: Kopi af endelig rapport - vuggestuen - 621-00742 Engstien, Kolding
  541386/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Skelsbækvej 30, 5450 Otterup
  539261/19
 • Til Meældgaard Miljø: Svar vedr analyserapport fra Moselund - Flensborgvej 387, Aabenraa.
  541372/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Kertemindevej 123A-B, 5800 Nyborg.pdf
  540177/19
 • Til praksis: bekræftelse på lukkegrænse ved 3200 patienter
  539849/19
 • Til Parti: Orientering om aktindsigt - partistøtte
  539992/19
 • Til Homeerhverv: Sagsmateriale vedr 479-00085, servicestation, Korsgade 13, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune, matr.nr. 494f, Svendborg Bygr
  541381/19
 • Til AB Holmegården, V1-høring med bilag, Jernbanegade 10, 5800 Nyborg
  539512/19
 • Til JV: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  539820/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar indh rapport og kortlægningsbrev, Kalekovænget 1-7, Faaborg,
  541391/19
 • Til Nordicals Ejendomsmæglere: Svar på henv vedr Søndergade 30A og 30B, 6000 Kolding, matr. 515a, 515l og 515k Kolding Bygrunde
  541389/19
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  538906/19
 • Til PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE, V1-høring, Blegdamsgade 4-6, Nyborg.pdf
  538859/19
 • Til Ejendomsselskabet ATPFA III PS, V1-afgørelse, Frisengårdsvej 2, 5800 Nyborg
  538902/19
 • til HCD: hensigtserklæring om at forlænge erhvervsfremlejeaftalen
  541393/19
 • Kortbilag til V1-høring, Skaboeshusevej 110.pdf
  544790/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  540947/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ribe Landevej 18, 7100 Vejle
  541884/19

4. december 2019

Indgående

 • Re: SV: SV: Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541970/19
 • Fra WFG: forslag om wfg-Kiel som partner
  543158/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar ok til ændringer matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538446/19
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 til to projekter, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  538619/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544868/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544864/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544855/19
 • Fra Orbicon: Opdateret økonomiskemaer Gl. stationsvej
  544861/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat om jordforurening
  542911/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - notat undersøgelse Rodalsvej 2 inkl. bilag
  542909/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Dialog om sagen
  542912/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Rapport efter oprensning af spild, Rodalsvej 2, Faaborg
  542907/19
 • Fra COWI, Mølleparkvej 1-5, Esbjerg N: Rapport
  545315/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Revurderingsnotat i udkast
  540111/19
 • fra Vejle kommune : Welcon
  545225/19
 • Fra DSN til alle partnere: kommentering WP2
  543118/19
 • Fra DSN: anmodning om kommentering, Horizontal principles
  543117/19
 • Fra Assens Kommune: Kommentarer til oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg
  537001/19
 • Fra Nymølle A/S: Ansøgning om §52 jordtilførsel, matr nr 1079 Kliplev
  536732/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 4, 5772 Kværndrup - Til orientering
  537618/19
 • Fra rådgiver Niras, tidsplan pulje 25, Vejle rest.
  537740/19
 • DUT-høring vedr. bekendtgørelse om forretningsorden for Abortankenævnet
  540031/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  540900/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  540939/19
 • Høring: Digital post til begge forældre om fælles barn
  540441/19
 • Fra Nordicals Ejendomsmæglere: Henv vedr Søndergade 30A, 6000 Kolding
  541388/19
 • Fra NIRAS: Udskiftning af målerskabe
  538817/19
 • Fra praksis: mail med ønske om max. grænse på 3200 patienter
  539822/19
 • Fra Hoeerhverv: Foresp vedr Lokalitets nr. 479-00085, Korsgade 13, Svendborg
  541373/19
 • Fra Homeerhverv: Forsp vedr Lokalitets nr. 479-00061, Korsgade 17, Svendborg
  541374/19
 • Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 284 vedr. håndtering af lidelser hos personalet erhvervet på arbejdet - Frist d. 20. december 2019
  539981/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - 2019.11.18 Resultat af miljøundersøgelse, Odensevej 4, 5772 Kværndrup.pdf
  537619/19
 • Fra Niras, Start tidspunkt for støbearbejde, Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  536847/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager - Grundejerrapport revideret dec 2019.pdf
  537328/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Nordborg Kraftvarmeværk, indledende undersøgelse
  537497/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Svinget 21, 5874 Hesselager - Teknisk rapport revideret dec 2019.pdf
  537342/19
 • Fra Tønder Kommune: Ikke oprensningspåbud, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  543844/19
 • fra grundejer - fotos - steder - vejesedler, Balsgyden 11, 15-11-19
  544390/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Materiale til Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december 2019
  544257/19

Udgående

 • Til Orbicon: Regionens kortlægningsvurdering på baggrund af nyt materiale, Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  538728/19
 • SV: SV: Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541969/19
 • Til Social- og Sundhedsskolen: Bilag - V1-høringsbrev med bilag matr 1086
  538724/19
 • Til Social- og Sundhedsskolen: Varsling om V1-kortlægning af Vestre Stationsvej 8-10, 5000 Odense C, matr.nr. 1086 Odense Bygrunde
  538723/19
 • Til Odense Kommune: Bilag - V1-høringsbrev medbilag matr 7000gi
  538726/19
 • Til Odense Kommune: Varsling af V1-kortlægning af del af matr.nr. 7000gi Odense Jorder, lok.nr. 461-56005
  538725/19
 • Til NIRAS: Orientering om ny vurdering af nuancering, Søgårdsvej 37 og 39, 5700 Svendborg
  538654/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - F0-nuanceringsbrev, Søgårdsvej 39
  538653/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - F0-nuanceringsbrev, Søgårdsvej 37
  538652/19
 • Til borger m.fl.: Ændret nuancering til F0 på V2-kortlagte grunde, Søgårdsvej 37 og 39, 5700 Svendborg, matr.nr. 667 og 668 Svendborg bygrunde
  538650/19
 • Til kommune: kopi af udgået inden kortlægning, nabo, Washingtonvej, Tønder
  538590/19
 • SV: Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541958/19
 • Til Palbo Ejendomme A/S m.fl.: En del af din grund kortlægges på V2-niveau, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV, matr.nr. 8dz Korup By, Trøstrup-Korup
  538140/19
 • Til Palbo Ejendomme A/S m.fl.: Bilag - V2-kortlægningsbrev med bilag
  538141/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Forureningsundersøgelse med bilag, Danmarksgade 21, Esbjerg
  537891/19
 • Til Projekt: VS: Region Syddanmarks kulturpulje, marts 2018
  537710/19
 • Til Esbjerg Kommune, fremsendelse af miljøundersøgelse fra 2008, Danmarksgade 21, 6700 Esbjerg
  537668/19
 • Til part, RÅSTOF, mail vedr. høring over udkast til ændret efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538472/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med høring over udkast til ændret efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538466/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, TIL HØRING Samlet udkast tillæg matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538468/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, FØLGEBREV udkast tillæg matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  538467/19
 • Til Vejle KOmmune: Afgørelse Udgår inden kortlægning
  538308/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2020
  536737/19
 • Til Storebæltsvej 10 Nyborg Aps: Orientering om kommende forureningsundersøgelse
  537820/19
 • Til Niras, Råstof, Supplerende oplysninger til tidligere fremsendt forslag, Esbjerg Kommune
  537069/19
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  537542/19
 • Til projekt: kvittering for rev. budget
  538715/19
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  537552/19
 • Til Frank Miljø- og Geoteknik: Udbud - 2 værditabsundersøgelser
  538677/19
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse vedr Vongevej 69, Jelling
  537252/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  537096/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Bilag - Udbudsbrev.pdf
  538684/19
 • Til Arbejdstilsynet og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  537548/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Tilbudsliste
  538685/19
 • Til SKAT + Haderslev Kommune, Orientering om V2-kortlægning, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev
  537088/19
 • Til borger, Boligerklæring, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  537090/19
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projekt
  538708/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Tilbudsliste
  538681/19
 • Til ejer, dokumenter fra sagen Benzinsalg ved mejeri, Mejlbyvej 28 6660 Lintrup,
  537939/19
 • Til borger: naboejendom, udgået inden kortlægning afgørelse og rapport
  538586/19
 • Til Shell, kommune, mst og skat: Afgørelse - V2 kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  536657/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  537086/19
 • Til borger, Afgørelse - kortlægning på V2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  537089/19
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  537467/19
 • Til KM Ejendomme: V2-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  537539/19
 • Til Frank Miljø- & Geoteknik: Bilag - Udbudsbrev.pdf
  538679/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2020
  536753/19
 • Til kommune, Afgørelse - kortlægning på V2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.pdf
  537092/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Aldershvilevej 14, 5800 Nyborg.pdf
  537094/19
 • Aftale om finansiering af programmering af Interreg 6A
  538717/19
 • Til TIKI ApS, V1-afgørelse - Floravej 1A, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  537674/19
 • Til Frank Miljø- og Geoteknik: Udbud - 2 værditabsundersøgelser
  538683/19
 • Til Kommune, Kortbilag, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.PDF
  537093/19
 • Til borger, Kortbilag, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.PDF
  537091/19
 • Til borger - V1-høring, Aldershvilevej 6, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 5800 Nyborg.pdf
  537095/19
 • Til Borger: Orientering om 8. moniteringsrunde
  537393/19
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning
  538346/19

3. december 2019

Indgående

 • Fra DSN: anmodning om budget
  543114/19
 • FRA PROACTIVE: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening 2019/2020
  536981/19
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - Bodøvej, status på borearbejde og økonomi
  540110/19
 • Fra DSN: opgave vedr. Target groups
  543109/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg § 8 undersøgelse, indeklima og grundvand, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  536994/19
 • Fra DMR: Oplæg til § 8 undersøgelse - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  536993/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort (placering)
  536806/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat fra anden besigtigelse
  536807/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om OM-sag om oliespild fra udendørs tank, Hornelandevej 116, 5600 Faaborg
  536805/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - FW Notat fra første besigtigelse
  536809/19
 • Fra DMR: status for B202
  540097/19
 • Til Udbetaling Danmark, Tilbagebetaling af egenbetaling, Avnøvej 47, Kolding
  535705/19
 • Fra DSN: afklaring af titel
  543106/19
 • FRA PROACTIVE: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  535692/19
 • Fra DSN: oversigt, opgaver
  543104/19
 • Til Borger, Boligerklæring.pdf
  535059/19
 • Til Borger, Ophævelse af kortlægning og status for V2-kortlægning.pdf
  535048/19
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Avnøvej 47, 6100 Haderslev, lok: 509-20002
  535066/19
 • Til DSN: kommentering WP2
  543099/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Billeder (under akut fase)
  536762/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort - Skitse over uheld
  536759/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort - Regnvandsledning
  536761/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat over besigtigelse under akut fase, Sinaivej 16, 5672 Broby
  536756/19
 • Fra Rambøll: RE: Pulje 3_2010 Elkærhøjevej Økonomi 2019-2020
  534188/19
 • Fra Rambøll: SV: Pulje 3_2010 Elkærhøjevej Økonomi 2019-2020
  533828/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2010 Elkærhøjevej Økonomi 2019-2020
  533821/19
 • Fra COWI: Ny revideret tilbudsliste
  534323/19
 • Fra SlothMøller - henvendelse - Markhaven 84 og 86 5320 Agedrup Lokalitet nr: 461-81640
  536013/19
 • Klage screeningsafgørelse 2019 - Klagedokumenter samlet.pdf
  536214/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering om nyt rev. oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  534452/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005498 – Gammelbyvej 7, 7182 Bredsten
  535158/19
 • Opgørelse af DLV*s vedr. vaccination i eget hjem
  535279/19
 • Fra DNV: RE: Henvendelse og aftale vedr. kontrakt
  535543/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005505 – Molsgårdvej 15, 7182 Bredsten
  535137/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005499 – Molsgårdvej 17, 7182 Bredsten
  535145/19
 • Fra Sønderborg kommune: vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  537553/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  536726/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  537295/19
 • Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 284 vedr. håndtering af lidelser hos personalet erhvervet på arbejdet - Frist d. 20. december 2019
  539972/19
 • Høring: Digital post til begge forældre om fælles barn
  540433/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Ikke yderligere kommentarer til §8-Ansøgning, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  534715/19
 • Fra Klageportalen Ny klage til behandling – Klagenummer 1005495 – Molsgårdvej 10, 7182 Bredsten
  535176/19
 • Fra COWI: Revideret tilbudsliste
  534251/19
 • Fra Notus - Meddelelse vedr. automatisk lukning for tilgang af patienter
  534409/19
 • VS: Frit sygehusvalg
  535795/19
 • Opsiger ydernummer som fysioterapeut
  542435/19
 • fra Welfare Tech: Ref af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542030/19
 • Fra Welfare Tech- : Ref. af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542022/19
 • fra Welfare Tech: Ref af bestyrelsesmøde den 13. 11 2019
  542028/19
 • VS: Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del. spm. 286 vedr. mad til allergikere på sygehuse - Frist d. 20. december 2019
  545612/19

Udgående

 • SIRI_AP2_DE DK V2.docx
  543149/19
 • Til DSN: kommentering WP2
  543147/19
 • Til Aabenraa Kommune, Stillingstagen til påbudsmuligheder, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  536249/19
 • Til VURDST: V2-afgørelse, Washingtonvej, 6270 Tønder
  535762/19
 • Til kommune: V2-afgørelse, Washingtonvej, 6270 Tønder
  535757/19
 • Til Borger, Udbetaling af egenbetaling.pdf
  535710/19
 • Til Aabenraa Kommune, Stillingstagen til påbudsmuligheder, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa
  535650/19
 • Til Virksomhed2, UDKAST, Afgørelse - din grund er forurenet, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535641/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535639/19
 • Til Virksomhed1, UDKAST, Afgørelse - din grund er forurenet, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535643/19
 • Til Virksomhed1, Høringsbrev, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535646/19
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om V2-varsel, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa
  535640/19
 • Til Virksomhed2, Høringsbrev, Langebro 21 mfl., 6200 Aabenraa.pdf
  535642/19
 • Udpegning af medlem til faglig følgegruppe for DBB
  541954/19
 • TIL ProActive: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  534688/19
 • Til borger: ang. risikovurdering, Skovbyvej 26, Haderslev
  537260/19
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  534112/19
 • Til LANDROVEJ 2011 ApS, Svar på høringsbrev, Landrovej 1, 5800 Nyborg.pdf
  535229/19
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg V, lok. 561-81142
  535656/19
 • Til Borger: Orientering til grundejer, Københovedvej 54, 6630 Rødding.pdf
  535919/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  536238/19
 • Til grundejer: En del af Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia udgår inden kortlægning
  535786/19
 • Til borger (kommune): endelig V2-afgørelse, Washingtonvej, Tønder
  535754/19
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  536241/19
 • Til Borger: Vedr. certificering ISO9001 2019
  535273/19
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om V1- og V2-varsel, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa
  536237/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  535426/19
 • Til borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  534797/19
 • Dansk formøde til Interreg-udvalgsmøde, Korsør mandag 9. december 2019 kl. 10-12.30
  534765/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 28. november 2019
  536076/19
 • Til rådgiver Niras, filer til opstart af pulje 25, Vejle rest.
  535843/19
 • Til Rådgiver, Vand og Jord, fremsendelsesmail
  535887/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede 28. november 2019
  536015/19
 • Til Sønderborg kommune: SV: vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  537559/19
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  535449/19
 • Til DK Råstof og lodsejere - Screeningsafgørelsen vedr. ansøgningen om råstofindvinding matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup er påklaget
  535883/19
 • Til grundejer: Kortbilag med mindre areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81155
  535794/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, V1-høring, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  535425/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
  534063/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding
  537302/19
 • Til Rådgiver, Vand og Jord, Underskrevet kontrakt og fortrolighedserklæring
  535902/19
 • Til Borger: V2-Høring inkl. kortbilag, 561-81142
  535562/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  535457/19
 • Til SlothMøller - svar på henvendelse - Markhaven 84 og 86 5320 Agedrup Lokalitet nr: 461-81640
  536038/19
 • Til Varde Kommune: Tilladelse efter MBL §19 til lettere forurenet jord, Kastanjevangen, Sig, Varde Kommune
  536534/19
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på Vidensniveau 1 og 2, Tøndervej 2, 6200 Aabenraa.pdf
  536240/19
 • Sagsmateriale vedrørende jordtilførsel Engmarksvej, Vejle
  534237/19
 • Til Esbjeg Kommune og SKAT: Orientering om V2-Høring, Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg V, lok. 561-81142
  535593/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af ejendommen Prinsessens Kvarter 10, 7000 Fredericia , matr. nr. 44 Tårup By, Taulov - en mindre del udgår inden kortlægning
  535852/19

2. december 2019

Indgående

 • Fra Niras: Torvegade - lille update
  533820/19
 • Opdateret økonomi, Herslev Kildeplads
  534778/19
 • Fra Rambøll: Bodøvej, status på borearbejde december 2019
  540106/19
 • Fra DMR - oplysninger om ny ejer - Møllegade 1A, Padborg
  532533/19
 • Fra Niras: RE: Torvegade 17, Give, opsamling og opdateret økonomi
  532454/19
 • Fra borger: forureningsundersøgelse, vedr. §8-tilladelse
  533502/19
 • Fra DMR: Kontaktoplysninger til bebestyrer for Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg?
  532136/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Information om at Svendborgvej 460 er solgt
  536117/19
 • fra GEUS SV: Non-target pesticidanalyser - Tilsagn fra Region Nordjylland
  534638/19
 • Fra MOE: Notat vedr. moniteringsrunde nr. 8
  533829/19
 • Fra klageportalen - Ny klage til behandling – Klagenummer 1005479 – Molsgårdvej 13, 7182 Bredsten
  535134/19
 • fra MST 978-87-7038-115-4 Afprøvning af pesticidsager i Grundrisk.pdf
  539127/19
 • Høringssvar fra Sydtrafik
  540036/19
 • Fra Rambøll: Pris poreluft januar 2020
  532657/19
 • Fra Rambøll A/S: "Henvendelse: Anmodning om aktindsigt i matr. nr.14d, Skrillinge By, Kauslunde"
  533007/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Budgetstatus og slutregning
  533716/19
 • Fra Rambøll A/S: "Henvendelse: Anmodning om aktindsigt i matr. nr. 14ac Skrillinge By, Kauslunde"
  533026/19
 • Ansøgning.pdf
  533790/19
 • Fra Danske Regioner: Til regionerne og de regionale lægemiddelkomiteer - opdateret liste over udlevering af vederlagsfri medicin
  534128/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia - jordforureningsundersøgelser i forbindelse med ophør af virksomhed
  533933/19
 • Ansøgning.pdf
  531121/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47 - økonomiopdatering
  533744/19
 • Fra Niras - Statusnotat 2 og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 24, Give, Egtved og Jelling Kommuner
  533387/19
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 og jordhåndtering, Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533476/19
 • Fra Assens Kommune
  533486/19
 • Ansøgning om satellitfunktion til vasegårdens klinikker - ydernr. 310352
  533768/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag vedr. fund af forurening, Industribuen 9, 5592 Ejby
  533671/19
 • Fra ejendomsmægler: Vedr. Fønsvej 12, 5580 Nørre Aaby
  532843/19
 • fra Region Nord - Non-target pesticidanalyser - Tilsagn fra Region Nordjylland
  532966/19
 • Høringsnotat på baggrund af høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  532885/19
 • Opsigelse af ydernummer som psykolog
  541501/19
 • Mail fra STPK
  545041/19

Udgående

 • Telefonnotat af samtale med kommunen vedr. manglende §8 tilladelse - Torvet 13-17
  533809/19
 • Til Moe: SV: Rettelser til rapport, Værditabsundersøgelse Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  533707/19
 • Til borger: svar vedr. forureningsundersøgelse, §8-tilladelse
  533693/19
 • Til DMR: SV: Status borearbejde og økonomi, Herslev
  533234/19
 • Til Orbicon: SV: Økonomioversigt Skovvej 22
  533125/19
 • Til SKAT + Kommune, Orientering om udgår inden kortlægning, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  533085/19
 • Til Borgere, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Odinsvej 5, 6000 Kolding.pdf
  533087/19
 • Til DSN: kommentering, WP2
  543143/19
 • Til Orbicon: SV: Økonomi, Vestre Nørremarksvej
  532818/19
 • Til Bindeballe Adcokater: Fremsendelse af høringsbrev og forlængelse af høringsperiode, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  532744/19
 • 0974_001.pdf
  532081/19
 • Svar på anmodning om afgivelse af udpegningsret
  532080/19
 • Til Nordicals: Korrespondance om mindre oliespild ifm. byggeri på ejendommen, lokalitetsnr. 461-81647, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69, 5220 Odense SØ
  531922/19
 • Til DSN: rough budget discussion
  532423/19
 • Til DMR: Kontaktoplysninger til grundejer/administrator for Kertemindevej 112, 5800 Nyborg?
  531383/19
 • Til Tønder Kommune, Ikke § 8-pligt ved ændr. til parkeringsplads, Sønderport 2, 6270 Tønder
  531394/19
 • Til borger: Svar på henvendelse angående Strandvejen 9A, 5800 Nyborg
  531320/19
 • Til ARDO, V1-afgørelse - kortbilag, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  531495/19
 • Til AB Dalgasparken, V1-høring - Dalgasparken 2-8 7200 Grindsted.pdf
  533531/19
 • Til projekt: anmodet om rev. afrapportering og regnskab
  533587/19
 • Til NIRAS: Vedr. kommentar notat
  531292/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bemækrning til § 8 og jordhåndtering, Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533410/19
 • Til Daloon AS, V1-kortbilag, høring, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  533105/19
 • Til ARDO, V1-afgørelse - kortbilag, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  531505/19
 • Til Borger 2, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  533550/19
 • Til ISS: Vedr. fejl Faktura 94252004
  531424/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Skrillinge Strand 22, 5500 Middelfart, Matr. 14ac og 14d, Skrillinge By, Kauslunde - lok. 445-00032
  533534/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henv. vedr. Fønsvej 12, 5580 Nørre Aaby
  532867/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg
  532786/19
 • Til kommune - Kortbilag Skolevej 50, 5874 Hesselager.pdf
  531550/19
 • Til projekt; svar vedr. antal og prissætning
  533799/19
 • Til Vejle Kommune: Sv på henvendelse knyttet til §8
  533124/19
 • Til kommune - Udgår efter undersøgelse Skolevej 50, 5874 Hesselager.pdf
  531542/19
 • Til Rambøll: svar på henv. vedr. FRIV, §8, 575-32022, Egtvedvej 12, 6600 Vejen, Vejen Kommune, Matr.nr. 7o, Veerst By, Veerst
  532564/19
 • Til Daloon AS, V1-høring, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  533108/19
 • Til Andelsboligforeningen II, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 12-20 7200 Grindsted.pdf
  533542/19
 • Til Rambøll: Godkendelse af poreluft
  533228/19
 • Til Daloon AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Delfinvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  533107/19
 • Til Ejerforeningen for Dalgasparken 10, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  533553/19
 • Til Læge - tak for godt samarbejde i almen praksis
  531928/19
 • Til RAMBØLL: Aktindsigt. Sagsmateriale. Samlet korrespondance
  532621/19
 • Til Rambøll: svar vedr. henv. KORTL. 485-00008, Rævedam Losseplads, tilhørende Appevej 56, 5690 Tommerup, Assens Kommune, Matr.nr. 42c Tommerup By, Tommerup
  532806/19
 • Til Franck Miljø og Geoteknik AS. SV om at oprensning er OK
  533369/19
 • Til AB Dalgasparken, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dalgasparken 2-8 7200 Grindsted.pdf
  533523/19
 • Til Home Erhverv: Svar på henvendelse, Erhvervsvangen 8, 5792 Årslev
  532610/19
 • til Orbicon Modtaget 1. rykker vedr.: faktura 118607
  531604/19
 • Til Borger 1, Udgår før kortlægning, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  533548/19
 • Til Billund Kommune, Råstof, Stuehus i Interesseområde, Frederikshåbvej
  532928/19
 • Til Borgere, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  532387/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  533238/19
 • Til projekt: vedr. rev. budget og projektbeskrivelse
  532914/19
 • Til borger - V2-afgørelse Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  540452/19
 • Til borger - Boligerklæring Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  540504/19
 • Til Niras: Vedr. grundejerkontakt på matr. 3n og 5h. Opdatering.
  542796/19
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles udlægning af køreplader på matr. 11d Søndersø By, Søndersø ifm. borearbejde syd for Søndersø
  542873/19
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse
  543293/19

1. december 2019

Indgående

 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 16. december 2019
  545714/19
 • Fra borger: Dokumentation for oprensning II, Sommervej 4, Tinglev
  532524/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  532330/19
 • Fra borger: Dokumentation for oprensning III, Sommervej 4, Tinglev
  532531/19

29. november 2019

Indgående

 • Fra DMR A/S: Rapport fase 3,C
  532705/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.2019-11-29. Storebæltsvej 10, Nyborg. Fase 3_rapport_inkl. bilagIntelligent potentialekort over terrænnært grundvand
  532707/19
 • Fra DSN: WP1 description
  531491/19
 • Fra Rambøll: risikovurdering, Skovbyvej 26, Hobtrup
  537257/19
 • Fra Nordicals: Oplysninger om lokalitetsnr. 461-81647, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69,5220 Odense SØ
  531904/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Mere indfo om vindmølle ejere og partsstatus
  536104/19
 • RE: RIT møde 28-11
  530732/19
 • Fra DMR: Opdateret økonomi, Nyborgvej 438
  530095/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Nedsivning af oppumpet gv ifm. gv-sænkning, matr. nr. 17c, Nørremarkern, Ribe Jorder
  543811/19
 • FRA RSJA: Udkast til referat fra RIT møde den 28-11
  531064/19
 • Fra DMR: Opdateret økonomi og status, Dronningemaen 10a, Svendborg
  530069/19
 • Fra COWI: RE: Adelgade 138-140, Bogense - situationsplan rev. 20.11.19
  529850/19
 • Fra udbetaling Danmark: Værditabsordning, bekræftelse af egenbetaling
  529904/19
 • Kontakt om regulatorisk strategi - underskrevet
  529954/19
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. ejendommen Industrivej 11, 5500 Middelfart
  530913/19
 • Fra Billund Kommune: Afgørelse efter jordforureningsloven, Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  530827/19
 • Fra Aabenraa Kommune - KLU
  529995/19
 • Fra Niras: Vedr. opstart borearbejde
  530497/19
 • Fra Billund Kommune: VS.: Afgørelse efter jordforureningsloven, Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  530842/19
 • Fra Praksis - Kvittering vedr. brev om tilgængelighed
  531241/19
 • Fra Rambøll: Anmodning om aktindsigt
  532802/19
 • Fra Rambøll: Anmodning om aktindsigt
  532537/19
 • Fra projetk: Afrapportering og regnskab
  533017/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Konsul Graus Gade - økonomistatus
  533759/19
 • Fra borger: Dokumentation for oprensning IFra borger: Dokumentation for oprensning IV, Sommervej 4, Tinglev
  532541/19
 • Fra Odense Kommune: Tidligere gartnerier øst for losseplads
  531233/19
 • Fra Niras: Slutopgørelse Brændekildevej
  533690/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej - status 2019
  533730/19
 • FRa Franck Miljø og Geoteknik AS: Dokumentationsrapport for oprensning ved tidl. olietank
  533322/19
 • Fra borger: Dokumentation for oprensning I, Sommervej 4, Tinglev
  532516/19
 • Ansøgning
  533766/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. praksishandel i Odense
  535399/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  535828/19
 • Fra Niras, Råstof, Supplerende oplysninger til tidligere fremsendt forslag, Esbjerg Kommune
  537061/19

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af varselsbrev - Torvet 13-17 inkl. info om manglende §8 tilladelse
  533807/19
 • Til DMR: SV: Opdateret økonomi og status, Dronningemaen 10a, Svendborg
  530074/19
 • Til borger: Vedr. værditabsoprensning på Højholtvej 17, Ryslinge
  529896/19
 • Region Syddanmarks svar på høring af Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) - Baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter
  530167/19
 • Til COWI: Kommentar til oplæg 2020
  530073/19
 • Til NIRAS: Kommentar til foreløbige resultater
  530081/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for afgørelse efter jordforureningsloven om påbud om monitering af olieforureningen på Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  530859/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om Industrivej 11, 5500 Middelfart
  530916/19
 • Til borger: varsel om udvidelse af forureningsundersøgelse, Torvet 13-17, Vamdrup
  530817/19
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om V2 afgørelse efter videregående undersøgelse på Høgebjerg Losseplads
  529339/19
 • Til Niras: Vedr. grundejerkontakt på matr. 14f og 14d
  529977/19
 • Til Universal: Rykker for tilbagemelding
  530061/19
 • AFLYST Dagsorden 05.12.2019
  529292/19
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på matrikel 14f Søndersø By, Søndersø
  529969/19
 • ^til Orbicon Accept til supplerende ved brønde -: Nyvej 6, Vissenbjerg
  531906/19
 • Fra Odense Kommune, Vedr. høring om forurening på Fangelvej 40, 5260 Odense S
  537445/19

28. november 2019

Indgående

 • Fra Rambøll, afrapporteringe af Værditabsundersøgelse
  535036/19
 • Fra DSN: rough budget
  531507/19
 • SV: Link til afstemning for release 4.1
  528733/19
 • Fra DMR: Status på borearbejde B202, Herslev
  529916/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Rambøll - Oplæg til undersøgelser
  528258/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - PlanEnergi - Dialog om sagen
  528257/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afstemning af undersøgelser forud for §8 ansøgning, L. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg, lok.nr. 430-81585
  528254/19
 • Fra DMR: Økonomiopdatering, Bavnevej 9
  528220/19
 • Fra DMR, Fotodokumentation for afgravning, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  528216/19
 • fra ejendomsmægler Aktindsigt vedr. Bøjdenvejen 91, 5750 Ringe
  528990/19
 • Fra DMR: Økonomi Kobjergvej 4A og B, Billund
  528038/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Anmodning om materiale fra miljøundersøgelse, Danmarksgade 21, 6700 Esbjeg
  537667/19
 • fra rådgiver : Aktindsigt Markedspladsen 7, Fåborg
  528880/19
 • VS Aktindsigt Markedspladsen 7 Fåborg.msg
  528883/19
 • fra rådgiver : Aktindsigt
  527833/19
 • Aktindsigt.msg
  527834/19
 • Fra DMR, Revideret notat, Odinvej 5, 6000 Kolding.pdf
  532671/19
 • Fra FMK, Kvittering for modtagelse af svar, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  528236/19
 • fra Svendborg Kommune SV: To Maskinstationer i Svendborg
  529036/19
 • Fra Niras: Foreløbige resultater
  528624/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9, 7000 Fredericia
  528641/19
 • fra Reg. Midtjylland GEUS projekt om non-target pesticidanalyser - støttetilsagn (i formiddag!)
  529005/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering på mail
  527990/19
 • fra Svendborg Kommune SV: To Maskinstationer i Svendborg
  529035/19
 • Opsigelse af ydernummer som fysioterapeut
  529314/19
 • Fra VUC Syd: Høring i forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomster
  529648/19
 • Fra VUC Syd: Høring i forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomster
  529642/19
 • Fwd: Ansøgning til Samarbejdsudvalget
  529268/19
 • Fra VUC Syd: Høring i forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomster
  529644/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, udkast kontrakt m rettelser
  535611/19
 • Fra VUC Syd: Høring i forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomster
  529646/19
 • Fra GEO: Endelig rapport Høgebjerg
  529270/19
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. kvittering og tilbagemelding i sagen fra Højmosevej 9, 7000 Fredericia
  529487/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Kopi af mail omkring §8, Ribegade 5-7, 6700 Esbjerg
  531106/19
 • Fra Niras, §8-Ansøgning-Lidl-Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533147/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Skolevej 50 5874 Hesselager - Teknisk rapport.pdf
  531405/19
 • Fra Niras, Revideret § 8-ansøgning, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533146/19
 • Fra system: Yder 043060 er lukket automatisk.
  535881/19
 • Fra Vejen Kommune: Accept og dispensation til anvendelse af slagge som bundsikring Københovedvej 54
  535907/19
 • Fra Home Erhverv: Henvendelse vedr. Erhvervsvangen 8, 5792 Årslev
  532393/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Skolevej 50, 5874 Hesselager - Grundejerrapport.pdf
  531412/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Kort opdatering, oprensning
  531144/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Jordhåndteringsplan-Lidl-Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533157/19
 • Fra Niras, Jordhåndteringsplan-Lidl-Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533158/19
 • Fra Niras: Rapport_tTEM_Volderslev_2019_inklusiv_bilag (1).pdf
  540608/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, underskrevet aftale om juidisk bistand
  535623/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, underskrevet fortrolighedserklæring
  535614/19
 • Fra Rådgiver, Vand og Jord, fremsendelsesmail
  535490/19
 • RKKP-prioritering: Opsamling på høring og videre proces
  538460/19
 • Fra Sani Nudge: Pilotinstallationer i RegionSyd
  542949/19
 • Fysioterapi - yderskema
  545776/19
 • VS: Fysioterapi, yderskema
  545858/19
 • Fysioterapi - Tilmelding til yderregistrering
  545854/19
 • Fysioterapi - tilmelding til yderregistrering
  545764/19
 • Ændring af ydernumre - Fysioterapi
  546708/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. §8-ansøgningsrapporten på Havnegade 4A, 5500 Middelfart
  528902/19
 • Odense Bystrategi 2019 er vedtaget - vi siger tak for jeres høringssvar
  528534/19
 • Fra Rambøll: Vedr. aflevering af notat
  528119/19
 • Fra DMR, Kvittering for mail om forlængelse af aftale om systematisk kortlægning i Region Syddanmark
  527179/19
 • Fra borger: vs Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup
  528222/19
 • Fra ATP: Svar på spørgsmål til VTO regnskabs proces
  528159/19
 • Fra Sønderborg kommune: vejadgang matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  528718/19

Udgående

 • Bøjdenvejen 91, afmelding mm.pdf
  528992/19
 • til ejendomsmægler SV: Aktindsigt vedr. Bøjdenvejen 91, 5750 Ringe
  528991/19
 • 678145-11 Scannet historisk materiale.pdf
  528993/19
 • Bøjdenvejen 91, Vedr. oprensning.pdf
  528994/19
 • Til DSN vedr. VAT
  543139/19
 • Til Aabenraa Kommune - supl spørgsmål - Nørreport 15 og 17 samt naboer
  532847/19
 • 431-00021_Videregående miljøtekniske undersøgelser_marts 2003.pdf
  528892/19
 • til rådgiver : Aktindsigt Markedspladsen 7, Fåborg
  528889/19
 • 1580_001.pdf
  528896/19
 • Kortrids, lok. 431-00021, 12-08-2019.pdf
  528893/19
 • 1570_001.pdf
  528894/19
 • 1574_001.pdf
  528895/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Oplysninger fra Kommunen fa042_00755290.pdf
  527845/19
 • Orbicon vurdering 479-80024.doc
  527839/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Gammelt skråfoto fra Svendborg Havn fa042_00755287.pdf
  527843/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Lokalitetsbeskrivelse fa042_00783850.pdf
  527844/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Udkast V1 fa042_00755286.doc
  527846/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Lokalbeskrivelse fa042_00755302.pdf
  527842/19
 • 8-76-51-479-399-2006 Afgørelse V1 fa042_00783842.doc
  527841/19
 • Overfladevand, Bearbejdet Screening, 479-80024.pdf
  527840/19
 • 8-76-51-479-399-2006 V1 rids fa042_00755293.pdf
  527849/19
 • til rådgiver materiale : Aktindsigt
  527838/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP - fremsendelse af materiale
  527079/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP vedr. Vestergade
  527220/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP - fremsendelse af materiale
  527080/19
 • Telefonnotat med borger vedr. kortlægning
  526883/19
 • til grundejer - høringsbrev (V1) med bilag, P Hansens Gyden 44 - til grundejer - høringsbrev (V1) med bilag.pdf
  528758/19
 • Til MST: høringssvar til varsel om påbud om oprensning af olieforureninger på FDO, J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia (MST Id nr.: 295632)
  528644/19
 • Til Fredericia kommune: svar på UDKAST Vedr. dokumentationsrapport for gennemførte anlægsarbejder på Shells Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  528810/19
 • Til Skat og Fredericia Kommune: V2 varsel
  528089/19
 • Til TAXA SYD , V1-kortbilag - høring - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  527126/19
 • til Svendborg Kommune - rykker for svar To Maskinstationer i Svendborg
  528850/19
 • Til NIRAS, Forlængelse af aftale om systematisk kortlægning i Region Syddanmark
  527128/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. §8-ansøgningsrapporten på Havnegade 4A, 5500 Middelfart
  528623/19
 • Til DMR, forlængelse af aftale om systematisk kortlægning i Region Syddanmark
  527135/19
 • Til BLL Holding, V1-afgørelse, med kortbilag, Koldinghave 18, Gelsted.pdf
  528788/19
 • Til TAXA SYD, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  527127/19
 • Til Adelgade ApS, V1-høring med bilag, Adelgade 3, 5800 Nyborg
  528001/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr §8/ Biocover på losseplads, matr nr 2ma Strandby
  527073/19
 • til Geus GEUS projekt om non-target pesticidanalyser - støttetilsagn
  529030/19
 • Til Kommune - Udgået efter undersøgelse Hovedgaden 64, 5932 Humble.pdf
  528315/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Gormsvej 21, 5800 Nyborg.pdf
  527689/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  527479/19
 • Til Kommune - Kortbilag Hovedgaden 64, 5932 Humble.pdf
  528319/19
 • V1-afgørelse, med kortbilag, 2 ejere, Ludvigsgårdevej 14, 5591 Gelsted.pdf
  528490/19
 • Til borger, V1-afgørelse, med kortbilag, Malmose 3, 5540 Ullerslev.pdf
  529038/19
 • Til T. S. BOLIG ApS, V1-afgørelse, med kortbilag, Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  528649/19
 • Til borgere, V1-afgørelse, med kortbilag, Vestergade 78 og 80, 5560 Aarup.pdf
  528996/19
 • Til borger: Svar på henvendelse, Sommervej 4, Tinglev
  527947/19
 • Til Sønderborg Kommune: Status vedr færdigmelding af Skodsbøl nr 25, Sønderborg
  528498/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gormsvej 21, 5800 Nyborg.pdf
  527690/19
 • Til borger - V1-høring, Gormsvej 21, 5800 Nyborg.pdf
  527692/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gartnervej 6, 5800 Nyborg
  529144/19
 • Til borger - Molsgårdvej 15 - Materiale vedr. matr.nr. 5a Sødover
  536664/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. kvittering og tilbagemelding i sagen fra Højmosevej 9, 7000 Fredericia
  528767/19
 • Til borger.SV: Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup
  528126/19
 • til Svendborg Kommune - rykker for svar To Maskinstationer i Svendborg
  528820/19
 • Til TAXA SYD - V1-høring - Dronningensvej 13, 5800 Nyborgdocx.pdf
  527125/19
 • til Geus GEUS projekt om non-target pesticidanalyser - støttetilsagn - Tilsagn_RSD_deltagelse_nontarget.pdf
  529028/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar vedr §8/ Biocover på losseplads, Mådevej, Esbjerg
  527068/19
 • til Nordfyns Kommune - kopi - høringsbrev (V1) med bilag, P Hansens Gyden 44
  528756/19
 • Til borger, V1-afgørelse, med kortbilag, Kystvejen 38, Asperup.pdf
  528140/19
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  528706/19
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål om status for undersøgelser
  527649/19
 • Til HDK: vedr. Forhandlingsforløb, ydre rammer samt beslutning vedr. elevator
  529086/19
 • Fra NIRAS, Kvittering for forlængelse af aftale om systematisk kortlægning i Region Syddanmark
  527283/19

27. november 2019

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune - Opfølgning anvendelse - Nørreport 15 og 17 samt naboer
  532837/19
 • Fra DMR: Opsummering af telefonsamtale om påstående oprensning, Kertemindevej 112, Bovense, 5800 Nyborg
  527081/19
 • Fra Orbicon: Restbudget for 2019, Vestre Nørremarksvej
  533127/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Kommentarer til kortlægningsbrev ifm. udgået af kortlægning, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Lok.nr. 450-81139
  526473/19
 • Fra Aabenraa Kommune, kvittering for modtagelse, Kystvej 24, 6200 Aabenraa
  528229/19
 • henvendelse - Højbovænge 5, 5600 Faaborg
  526475/19
 • Fra MST, RÅSTOF, skovlovstilladelse 2 arealer matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  526721/19
 • Fra DMR: Økonomi, Nr. Bjertvej 67
  525966/19
 • Fra Borger: Kvittering for modtagelse af dokumenter per mail, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  524730/19
 • Fra Nordfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til lovliggørelse af ændret arealanvendelse, Egensevej 37, 5450 Otterup
  524832/19
 • Fra Nordfyn Kommune: Bilag - udkast til § 8-tilladelse til lovliggørelse af ændret arealanvendelse, Egensevej 37, 5450 Otterup
  524835/19
 • Fra Trefor: Vedr. adgang til Trefors boringer mv
  524962/19
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelse, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  524489/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til poreluftundersøgelse, situationsplan
  524491/19
 • Fra borger: Ikke modtaget kortlægningsbrev per post, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  524597/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. forespørgsel om udkast til V2-kortlægningen på en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  525581/19
 • Fra Sweco, mail vedr. kortlægningsstop lok.nr. 450-81214
  526278/19
 • Fra Tønder Gymnasium: vedr. Prasisnære projektuger
  525690/19
 • Fra COWI, kvitterer for forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526623/19
 • Kvittering for modtagelse af høringsvar Nyborg Kommune
  524390/19
 • Fra SWECO, kvitterer for forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526620/19
 • Fra DMR, kvitterer for forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526627/19
 • Nedsættelse af styregruppe for INTERREG 6A-programmeringsarbejdet
  526837/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Hovedgaden 64, 5932 Humble - Teknisk rapport.pdf
  528288/19
 • Mail til regionerne_VS: Høring af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen
  526678/19
 • VS: VS: Indberetning af pension for fysioterapeuter
  525161/19
 • Fra projekt: status vedr. finansiering og planlægning
  528925/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmåll til boringer i forbindelse med undersøgelser
  527376/19
 • Besøg på Grindsted Gymnasium
  527338/19
 • Bilag til høringssvar vedr. kardiologi
  526849/19
 • RYKKER: Bekendtgørelse om Hygiejnekursus for tatovører sendes i høring. FRIST: 26.11
  524408/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Udkast til V2-kortlægning, en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  525624/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om ændring i byggeprojekt - Oldenborggade 40 m.fl. matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde-Miljøteknik. Oplæg på jordklassficering/plan.
  526178/19
 • Fra DGE, kvitterer for forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526647/19
 • Høring af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen
  527322/19
 • FRa borger: Anmodning om evt afkortlægning af arealer, Sommervej 4, Tinglev
  527928/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse Hovedgaden 64 5932 Humble - Grundejerrapport.pdf
  528303/19
 • Fra projekt: status vedr. planlægning og økonomi
  527139/19
 • Fra projekt: status vedr. planlægning af projektet
  532108/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Stuehus i Interesseområde, Frederikshåbvej
  532922/19
 • Fra Ingeniør´ne: Fremsendelse af geoteknisk rapport samt svar på spørgsmål vedr. kommende projekt, Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  533141/19
 • Fra Niras: Opfølgning på borearbejde - Søndersø Industriområde
  530043/19
 • Fra projekt; spørgsmål vedr. endeligt antal aktiviteter og prissætning
  533797/19
 • Ansøgning om ekstra ansat læge fra Lægehus Nord, Kolding
  532998/19
 • fra projekt: meddelelse om støtte til projekt
  532178/19
 • Fra projekt: om opgradering til fyrtårnsproket i Sønderborg kommune
  532203/19
 • Fra borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  534495/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  539780/19
 • Fra projekt: status vedr. finansiering
  545065/19

Udgående

 • til borger Jordforureningsattester på Højbovænge 5, 5600 Faaborg
  526480/19
 • Til Orskov Foods: Bilag - Udgår af kortlægning efter historisk redegørelse matr.nr. 12n
  526441/19
 • Til Orskov Foods: Udgår af kortlægningen, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12n Ørbæk By, Ørbæk
  526440/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Kopi af kortlægningsbrev ifm. udgået af kortlægning, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Lok.nr. 450-81139
  526443/19
 • Til Aabenraa Kommune, Risikovurdering unødvendig, Kystvej 38, 6200 Aabenraa
  526179/19
 • Til DMR og Nordfyns Kommune: Regionens kortlægningsvurdering på baggrund af notat vedr. poreluftundersøgelse, Egensevej 37, 5450 Otterup
  525927/19
 • Svar på forespørgsel vedr. Lokalitetsnr. Til ejendomsmægler: 541 - 10032, Matrikel 1443 Tønder, Tønder - Kongevej 38, 6270 Tønder
  525918/19
 • Til borger: Udgået af kortlægningen, Egensevej 37, 5450 Otterup, matr.nr. 3x Egense By, Norup, lok.nr. 471-50027
  525885/19
 • Til borger: Bilag - Udgår efter undersøgelse med bilag
  525886/19
 • Til Borger, Boligundersøgelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding
  525882/19
 • Til Jyske Vestkysten: SV: Svar på henvendelse vedr. Møllegadekvarteret i Sønderborg
  525582/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til miljøteknisk rapport, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  525711/19
 • Til COWI: videre forløb, SV: Adelgade 138-140, Bogense - situationsplan rev. 20.11.19
  525146/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - V1-kortlægningsbrev Falen 3 med bilag
  525118/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - V1-kortlægningsbrev Vesterbro 26 med bilag
  525119/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - V1-kortlægningsbrev Vesterbro 28-32 med bilag
  525121/19
 • Til borger m.fl.: V1-kortlægning af Vesterbro 26, 28-32 og Falen 3, 5000 Odense C, lok.nr. 461-00129
  525115/19
 • Til COWI: SV: Vesterbro 28, kopi af varslingsbreve
  524938/19
 • Til borger: Fremsendelse af udgår af kortlægningsbrev via mail, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  524654/19
 • Til borger: Bilag - Udgår efter oprensning med bilag
  524657/19
 • Til DMR: Regionens godkendelse af oplæg til undersøgelse, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  524504/19
 • Til DMR: Fremsendelse af rapport af indledende undersøgelse, samt svar på poreluftplacering, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  524359/19
 • Til ansøger RÅSTOF Information om indkomne høringssvar Højby
  535987/19
 • Til dans gasdistribution RÅSTOF Kvittering for modtagelse af høringssvarg indvinding af råstoffer Højby
  535971/19
 • TIL regionerne: Høringssystemet - Faktura
  524323/19
 • Til nabopart RÅSTOF Kvittering for modtagele af partshøringssvar
  535942/19
 • Til FMK, Uddybelse af regionens forventninger til undersøgelser, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  524184/19
 • Til Skat og Fredericia Kommune: Kopi af V1 varsel
  526696/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81505
  525759/19
 • Til Banedanmark, Orientering om indledende undersøgelse på Jernbanegade 8, Haderslev.pdf
  526827/19
 • Til grundejer: En del af Industribuen 9, 5592 Ejby udgår inden kortlægning
  526819/19
 • Til Lejerbo, Nyborg, V1-høring - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 30, 5800 Nyborg.pdf
  524379/19
 • Til Lejerbo - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 30, 5800 Nyborg.pdf
  524378/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr monitering, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  525566/19
 • Til projekt. anmodet om evt. revideret budget
  525049/19
 • Til SWECO, Forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526595/19
 • Til DGE, Forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526615/19
 • Til COWI, Forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526605/19
 • Til Borger: Orientering om udbud af videregående undersøgelse, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  526784/19
 • Til projekt: anmodet om status for planlægning og finansiering
  525091/19
 • Til kommunen: vedr beskyttede arter i forb. med erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  525986/19
 • Til NIRAS, Forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526572/19
 • Til projekt: erindringsskrivelse
  524918/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Føns Strandvej 13, 5580 Nørre Aaby
  525131/19
 • Til Realkredit DK, svar vedr. Skov Alle 1
  525453/19
 • Til VUC-HF Fyn, svar vedr. Vestergade 7
  526824/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af ejendommen Industribuen 9, 5592 Ejby - en del udgår inden kortlægning
  526828/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  525744/19
 • Til Borger: Fremsendelse af materiale
  525020/19
 • Til Borger: Orientering om udbud af videregående undersøgelse, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  526788/19
 • Til Odense Kommune, Nyt §8-høringssvar, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  525445/19
 • Til projekt: bedt om status for planlægning og finansiering
  525133/19
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. § 8, Ribegade 3,5, 6700 Esbjerg
  525057/19
 • Til Danmarks medie- og journalisthøjskole: svar på henvendelse
  526685/19
 • Til Fredericia Havn Ejendomme A/S: V1 varsel
  526684/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - regnvandsbassiner og rekreativt areal på en del af Zachariasvænget 22A
  525487/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Svar vedr. fremsendelse af udkast til kortlægning, en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  525596/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommen Kåsvænget 20, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  525805/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  525529/19
 • Til Sweco, svar vedr. Lok.nr. 450-81214
  526315/19
 • Til Varde Kommune og SKAT: Vedr. Birkegade 17, Årre - del af ejendom udgår af kortlægning, lok. 567-04002
  524375/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtlæge pr. 1. december 2019
  525015/19
 • Til Kommunen: vedr. vejadgang matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  526012/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81331
  526822/19
 • Til DMR, Forlængelse af aftale om indledende undersøgelser i Region Syddanmark
  526581/19
 • Til praksis: ændring af min.og max. ifm åbne/lukke for tilgang
  524936/19
 • Einladung zum Vorsitzenden-Treffen / Invitation til formandsskabsmøde
  526836/19
 • Til Lejerbo, Nyborg, V1-kortbilag - høring - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 22-42, 5800 Nyborg.pdf
  524377/19
 • Til Ejendommen Birkegade 17 ApS: Bilag til "Vedr. afgørelse" - Afgørelse - del af grund udgår af kortlægning, lok. 567-04002 - Afgørelse - del af grund udgår af kortlægning
  524364/19
 • Til borger, V2-kortlægning med bilag, Smedegyden 4, Lyø, 5600 Faaborg
  524933/19
 • Til Ejendommen Birkegade 17 ApS: Vedr. afgørelse om at del af ejendom udgår af V1, 567-04002
  524355/19
 • Til JV: Tidligere fyldplads Høgebjerg
  529358/19

26. november 2019

Indgående

 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Screening af fyldjorden indenfor byggefeltet, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Lok.nr. 450-81139
  525149/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - Fyldjordsscreening, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  525151/19
 • Fra DMR: Spørgsmål angående placering af supplerende poreluftmålinger, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  524315/19
 • Manglende script
  523788/19
 • Fra borger: Orientering om ny rådgiver, Kalkbrænderivej 13a, 5772 Kværndrup
  524313/19
 • Fra nabopart RÅSTOF PartsHøringssvar Højby
  535925/19
 • Fra Jyske Vestkysten: SV: Svar på henvendelse vedr. Møllegadekvarteret i Sønderborg
  524136/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse 479-81022
  523680/19
 • Fra DMR: Boringer (B202 og B203), Herslev Kildeplads
  532792/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Vedr. ansøgning om anlæg af sø.PDF
  523338/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, VS fra kommunen
  523337/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, VS: Landzoneans. til etablering af sø på Rømø Vestervej 35 matrikel 887
  523328/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ansøgningsmateriale til kommunen, Vestervej 35.pdf
  523330/19
 • Fra ejendomsmægler - FORSP vedr. Vestergade 19
  527072/19
 • Fra FMK, Videresendelse af regionens kommentarer, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  524178/19
 • Nordfriesland
  526802/19
 • Fra Assens Kommune: Kommunens bemærkninger til forureningsunderøsgelsen, Gl. Hovedvej 87, 5560 årup
  522857/19
 • Fra ansøger til kommune, RÅSTOF, cc vedr. ans. til kommunen matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  522760/19
 • Spørgsmål om gravetilladelse matr.nr.
  523324/19
 • Fra Ole Jacobsen Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - Prøvetagningsnotat
  522846/19
 • Fra Ole Jacobsen Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - Analyserapport
  522848/19
 • Fra Ole Jacobsen Rådg. Ingeniørfirma: Resultat af frivillig undersøgelse, Gl. Hovedvej 87, 5560 Årup
  522845/19
 • Fra Ole Jacobsen Rådg. Ingeniørfirma: Bilag - Kort
  522847/19
 • FRA ProActive: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  522858/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Fornyelse af udsprøjtningstilladelse af vand fra projekt med presning af træflis, Kærbølvej 33, 6760 Ribe
  543656/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Fornyelse af udsprøjtningstilladelse af vand fra projekt med presning af træ, Kærbølvej 33, 6760 Ribe
  543672/19
 • Fra Haderslev Kommune, Status på udlægn. af sediment, Slotsvej 56, 6510 Gram
  522788/19
 • Til Niras: Torvegade - historiske luftfotos
  522263/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til undersøgelse inkl. bilag, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  522101/19
 • Fra DMR: Oplæg til frivillig undersøgelse, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  522100/19
 • Fra Zhanjiang-provinsen: forslag til program fra delegation.
  522562/19
 • Til Varde Kommune: Sv. vedr. §8 tilladelse
  523456/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Moniteringsresultater, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  522756/19
 • fra HCD - acc- af modydelse indenfor klinmaområdet -
  522841/19
 • Fra NIRAS: Opdateret økonomi vedr. næste fase
  523286/19
 • Fra Fredericia Kommune: Link til JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  523926/19
 • Fra Aaabenraa Kommune. Vedr. ejerskab af matrikel 7000e
  522285/19
 • Fra JordWeb - Jordweb-anmeldelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  523953/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Rapport over motorvejsspild i Middelfart
  523949/19
 • Høring af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen
  524532/19
 • Ansøgning
  528576/19
 • Fra ejendomsmægler - FORSP vedr. Vestergade 19
  527024/19
 • Fra Fredericial Kommune: Bilag - Oplæg på screening af fyldjorden_Miljøteknik og Promenaden Fredericia Aps Oldenborggade 40 m.fl-Miljøteknik-QA.pdf
  526194/19
 • ra Sønderborg Kommune: Bemærkninger til moniteringsrapport, Helgolandsgade 1, Sønderborg
  525562/19
 • Fra projekt: vedr. finansiering og tidsplan
  525006/19
 • Fra fonde: konto til indbetaling af tilskud
  546241/19
 • Fra Niras, Teknisk rapport.Værkstedsvej 30, Middelfart
  543209/19
 • Fra Niras, Grundejerrapport, Værkstedsvej 30, Middelfart_
  543200/19
 • Opsigelse af ydernummer som fysioterapeut
  529549/19
 • Skabelon til Letter of Intent - image001.gif
  530044/19
 • Fra DGE: Vedr. analyse af "ovnbund", Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  527114/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Vedr. dokumentationsrapport for gennemførte anlægsarbejder på Shells Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  528805/19
 • Referat fra mødet
  535146/19

Udgående

 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøring matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted.pdf
  523874/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med myndighedshøring vedr. ansøgning om råstofgravning matr.nr. 1 Tråsbøl. Felsted
  523869/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til forureningsundersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  523385/19
 • Til LIFA: svar vedr. Arealoverførsel_Havnevej 1D, 6094 Hejls
  523408/19
 • Til borger m.fl.: V2F2-kortlægning af Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p, Kværndrup By, Kværndrup, lok.nr. 430-81221
  523105/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - Kortbilag V2F2
  523108/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - V2F2-kortlægningsbrev
  523106/19
 • TIL ProActive: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  522861/19
 • Til borger: Regionens opsummering af telefonsamtale om omfang af frivillig oprensning af olieforurening, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  522806/19
 • Til Haderslev Kommune, Afventer ny status, Slotsvej 56, 6510 Gram
  522795/19
 • Til Niras: SV: Torvegade 17, Give, opsamling og opdateret økonomi
  522262/19
 • TIL ProActive: Estimat på afslutning af opgaven med Jordforurening
  522199/19
 • Til virksomhed, Kortbilag til V1-afgørelse, Østervej 16, Nordborg.pdf
  522138/19
 • Til Fredericia Havn AS, Fredericia Kommune, Skat: V1 varsel
  524007/19
 • Til grundejer: V1-høring, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, medejer
  522585/19
 • Til Skat og Fredricia Kommune: Kopi V1 varsel
  524008/19
 • Til Udbetaling DK: Spørgsmål til brev om proces
  523628/19
 • Til WEFRI AS, V1-afgørelse, Holmemarksvej 9, 5592 Ejby
  522424/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, fortrolighedserklæring-ikke underskrevet
  523700/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, fremsendelse af kontrakt mv.
  523670/19
 • V1-afgørelse, Kogsbøllevej 49, 5800 Nyborg
  522373/19
 • Til Virksomhed, V1-afgørelse, Østervej 16, Nordborg.pdf
  522141/19
 • Til Ingeniør´ne: Foreløbigt svar samt spørgsmål vedr. § 8-sag, renovering af Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  524006/19
 • Til grundejer: V1-høring, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, hovedejer
  522574/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager
  523360/19
 • Til Henning Have AS - udkast - Vurdering af efterbehandling - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  522109/19
 • Til vejle Kommune: Sv. på henvendelse vedr. undersøgelsesoplæg
  523708/19
 • Til virksomhed: Varsling V1-kortlægning uden indsats + rapporter, 605-00196, Mørupvej 2, 7184 Vandel.pdf
  523282/19
 • Til Fredericia Havn Ejendomme: V1 og V2 Varsel
  524058/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, medejer
  522609/19
 • Til URETEK HOLDING ApS, V1-afgørelse, Hindballevej 8, 5466 Asperup
  522500/19
 • Til Fredericia Kommune: Spørgsmål om jordmængder og jordmodtager - Korskildevej 10, oprensning af terrænnær forurening i V2 kortlagt område
  523917/19
 • Til borger: Høring - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  523472/19
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Afgørelse - V2-kortlægning, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  522061/19
 • Til Vejen Kommune - Høring i henhold til pgf. 10a - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  522084/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Tjørnevænget 8, 5592 Ejby, hovedejer
  522579/19
 • Til Aabenraa Kommune: Svar på spørgsmål om 7000e
  522319/19
 • Til grundejer: V1-høring, en del af Algade 27, 5592 Ejby
  522549/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, notat forventet behov vedr. forskning og udvikling
  523805/19
 • Til borger. V2-kortlægnings høring, med kortbilag og Grundejer rapport.pdf
  523993/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  523989/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  522519/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  523992/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Algade 15B, Algade 27 og Tjørnevænget 8, 5592 Ejby - V2- og V1-varslinger
  523802/19
 • Til Korskildevej 10 ApS: Bilag - Kortbilag udgået, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  523987/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Algade 15B, 5592 Ejby
  522528/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, udkast samarbejdsaftale
  523800/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, bilag notat
  523809/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2, V1 og udgået areal, Lok. 410-81091
  523677/19
 • Til Korskildevej 10 ApS: Udgår, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  523985/19
 • til Fredericia Kommune og Skat: Kopi v1 og V2 varsel
  524060/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, udkast kontrakt advokat
  523702/19
 • Til Borger: Korrespondance vedr. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  523536/19
 • Til vejle kommune: Kopi af rapporter og varsling af v1-kortlægning uden indsats, 605-00196, Mørupvej 2, Vandel
  523291/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Algade 27, 5592 Ejby
  522566/19
 • Til Assens Kommune: Fremsendelse af materiale fra rådgiver, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  523877/19
 • Til borger: UDKAST - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  523473/19
 • LUP psykiatri databehandleraftale.pdf
  522338/19
 • Til HCD - regionsrådets beslutning af 25. november 2019
  529083/19
 • Til Esbjerg Kommune, Svar ang. jordhåndtering, Lidl Ribe, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533137/19

25. november 2019

Indgående

 • Chapter 1_Project summary
  523956/19
 • Fra Odense Kommune: Kommunens kommentarer til forureningsundersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SØ
  522062/19
 • Fra Niras: Torvegade - poreluft og boringer
  521980/19
 • FRA NIRAS: Høringssystem - installation - Nikolai er syg
  521807/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Miljøteknisk rapport, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  525695/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Miljøteknisk rapport, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  525697/19
 • Kopi af mail til partnere: Project Outline and Project Structure
  523954/19
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Middelfartvej 144, 5400 Bogense
  526888/19
 • FRA DGE: Ressourcearbejde for datavask opgaven 2019/2020
  533243/19
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse vedr. forurening
  526862/19
 • Re: SV: JAR Trello
  521043/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Kobberbæksvej 25, Svendborg
  523731/19
 • Fra Orbicon: SV: Økonomioversigt Skovvej 22
  533123/19
 • PRepC-430-81529.docx
  533122/19
 • JAR Trello
  521044/19
 • Fra Tønder Kommune, Kortbilag, udlagte eternitplader, matr. nr. 272 Havervad, Brøns Ejerlav
  543502/19
 • Fra Tønder Kommune, § 19 tilladelse til udlægning af eternitplader, matr. nr. 272 Havervad, Brøns Ejerlav
  543499/19
 • Fra Borger: Forespørgsel om krav til at udgå af kortlægningen, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  522164/19
 • Fra JRS, Miljøteknisk rapport for oprensning, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  520877/19
 • Fra JRS, Miljøteknisk rapport for oprensning, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  520878/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  521165/19
 • Lokalaftale gældende for hele AutismeCenter Region Syddanmark
  521224/19
 • Fra Fonden: Referat af bestyrelsesmøde 21/11 2019
  522210/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  520404/19
 • Fra Danske Regioner: SV: Høring af bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning
  520087/19
 • Fra Middelfart kommune: kopi af vurdering vedr. fjernelse af tank og §8, Olietanke Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  521793/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ.pdf
  520728/19
 • Høring Udvidet Korrespondancemeddelelse - frist for høringssvar 11/12
  521595/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  521195/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vognmandsvej 10, 5800 Nyborg.pdf
  519795/19
 • Fra NIRAS: Budgetkontrol
  520338/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  521131/19
 • Fra Sønderborg forsyning: SV: høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup
  520354/19
 • Ændring af psykologpraksis
  520691/19
 • Fra Ingeniør´ne: Forespørgsel om evt. § 8 tilladelse til renovering af Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  520894/19
 • Re: Kontrakt mv.
  523571/19
 • Fra Middelfart Kommune: Resultater af poreluft- og jordprøver, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  526085/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. byggetilladelse, Birkegade 17, Årre.
  524176/19
 • Fra Orbicon - Om afraååprteromg af pulje 2
  523525/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vellingevej 18, 5450 Otterup.pdf
  522032/19
 • Nu begynder den regionale arbejdsmiljøstafet i region Midt
  523558/19
 • Fra DGE: Vedr. Geoteknisk rapport, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  527091/19
 • Fra yder: Mail fra praksis vedr. ønske om åbning/lukning af praksis
  524200/19
 • Fra Franck Geoteknik: Revideret Olietanksundersøgelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  526392/19
 • Fra Ingeniør'ne: Vedr. regionens vurdering, Birkegade 17, Årre
  524170/19
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle - Olietanksundersøgelse, version 2.pdf
  526396/19
 • Fra Tønder Kommune, Tilladelse til anvendelse af bygge- og anlægsaffald - knuste eternitplader
  543498/19
 • Fra Odense Kommune. Forslag til boringer til kildeopsporing af vinylchlorid
  532650/19
 • Mødemateriale til møde i Aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab og Master of Public Health d. 29. november kl. 14-16
  531003/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål til jordhåndtering, Saltgade 21, 6760 Ribe
  533132/19
 • Fra Praksis - Svar vedr. tilgængelighed i praksis
  527359/19
 • Indkaldelse af ministerredegørelse til Beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger
  537215/19

Udgående

 • Til Odense Kommune: Kommentarer til besigtigelse, opfølgning og orientering om brand på kortlagt ejendom, Lumbyvej 33, 5000 Odense C.
  521846/19
 • Til Kerteminde Kommune: Kopi af kortlægningsbrev og kortbilag - Udgået af kortlægningen, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  521582/19
 • Til DMR A/S: Kopi af afgørelse om at ejendommen Klintevej 24, 5300 Kerteminde er udgået af kortlægningen
  521580/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Kopi af afgørelse om ejendommen Klintevej 24, 5300 Kerteminde er udgået af kortlægningen
  521572/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Bilag - Kortbilag Udgået af kortlægningen, Klintevej 24 5300 Kerteminde
  521575/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Bilag - Udgået af kortlægningen, Klintevej 24 5300 Kerteminde
  521574/19
 • TIL KB: BiD økonomi.
  521477/19
 • Til Kommune + SKAT, Orientering om udgår af kortlægning, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  521436/19
 • Til Borger, Afgørelse - Udgår af kortlægning, Langevad 3, 6200 Aabenraa.pdf
  521437/19
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Adelgade 1 m.fl., Kolding, lok: 621-293
  521304/19
 • Orienteringsbreve til naboejendomme, Adelgade i Kolding
  521275/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse Adelgade 1, Kolding.pdf
  521271/19
 • Til Jyske Vestkysten: Svar på henvendelse vedr. Møllegadekvarteret i Sønderborg
  520885/19
 • Til FBM Kommune, Utilstrækkelig dokumentation for oprensning, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  520721/19
 • Til Kolding Kommune, Ingen bemærkninger til uUndersøgelsesoplæg, Kokmose 7, 6000 Kolding
  520567/19
 • Til Aabenraa Kommune, Anmodning om historisk materiale, Søgård Hovvej 2, 6200 Aabenraa
  520159/19
 • Til Skat og Fredericia Kommune: Kopi af afgørelse- Udgået af V1
  521279/19
 • Til Sønderborg Kommune, vedr. Borggade 10 og 12, 6300 Gråsten
  520925/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  521172/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  520004/19
 • Til Assens kommune - til orientering, endelig V2-kortlægning, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  521282/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  520719/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  521054/19
 • Til Henning Have A/S - Regionen godkender ikke efterbehandlingen på matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst
  521774/19
 • Til DMR, Vedr. ønskede bygge- og anlægsprojekter, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  521703/19
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. ejendommen Vesterlund 2 m.fl. 5700 Svendborg, lok. 479-00043
  519904/19
 • Til Billund Kommune m.fl., V2-kortlægning af ejendommen Almstokvej 10, 7190 Billund
  520001/19
 • Til Naturstyrelsen: Svar på spørgsmål
  521435/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vognamndsvej 10, 5800 Nyborg
  519797/19
 • Til borger: SV: Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup
  520347/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  521559/19
 • Til Ingeniør'ne og Varde Kommune: Regionens vurdering af undersøgelsesresultater, Birkegade 17, Årre
  521587/19
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Markhaven 110, 5320 Agedrup.pdf
  520649/19
 • Til borger - Kortbilag Markhaven 110, 5320 Agedrup.pdf
  520655/19
 • Til projekt: spørgsmål vedr. status for funding af projektet
  521268/19
 • Til BDO: Regnskab til revision
  521029/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  520413/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ
  520744/19
 • Til Borger: Afregning affugter Ørstedsgade 24 st _ november 2019
  521813/19
 • Til Vjle Kommune og Skat: kopi af F0-nuanceringsbrev med bilag
  521663/19
 • Til COWI: Lokalitets nr.: 561-47006
  521329/19
 • Til borger: Vellingevej 18, 5450 Otterup
  521241/19
 • TIl borger, Vejle Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation efter jfl §52, Engmarksvej, Jerlev
  521545/19
 • Til Kolding Kommune: SV: Region Syddanmarks kulturpulje, marts 2019
  521520/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  521048/19
 • Til Nordfyns kommune til orientering - endelig V2-kortlægning Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  520766/19
 • Til borger, vedr. Borggade 10 og 12, 6300 Gråsten
  520895/19
 • Til Skive Folkeblad: Besvarelse af spørgsmål
  528754/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vellingevej 18, 5450 Otterup
  522036/19

24. november 2019

Indgående

 • Fra borger: Spørgsmål angående udleverede dokumenter, Ulkens Dal 9, 5887 Skårup Fyn
  522145/19
 • Fra borger - Henvendelse om V2 undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager
  523353/19
 • Fra Borger, Høringssvar,. 19/39945 - Høring vedr. evt. forurening Kogsbøllevej 40
  519740/19

23. november 2019

Indgående

 • Fra Advokat, Vand og Jord, fremsendelse af oplysninger om opgaven
  523634/19
 • Fysioterapeut - opsiger ydernummer
  519774/19
 • Fra borger: Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup
  519778/19

22. november 2019

Indgående

 • Fra DMR: Endelig rapport, Frydsvej 6, Egtved
  525164/19
 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 39/2019
  541941/19
 • Fra Tønder Kommune, Afgørelse om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder
  531384/19
 • Fra DMR: Status borearbejde B106, Herslev
  525549/19
 • Fra FBM Kommune, Opfølgning og afstemning efter oprensning, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  519789/19
 • Fra Aabenraa kommune, Ændr. af erhverv til bolig, Kystvej 38, 6200 Aabenraa
  519905/19
 • fra Fredericia kommune : Vedr. Grethevej 17, sikring mod kontaktrisiko i jeres forhave
  519432/19
 • Fra den anden vindmølleejer RÅSTOF Indsigelse mod råstofgravning tæt på vindmølle
  535874/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. mindre jordforurening med hydraulikolie på Prinsessens Kvarter 8 -10, 7000 Fredericia
  535615/19
 • SV: Det nære Sundhedsvæsen og Diabetes
  542501/19
 • Fra Niras: Boringer til sløjfning - Bystævnet, Veflinge
  533706/19
 • Indbydelse til deltagelse i Stakeholder gruppe i EU-projekt om fangst af metan fra renseanlæg
  530015/19
 • Det nære sundhedsvæsen set fra kommunerne_Version til Anders.pptx
  542505/19
 • Bilag 5 med op klassificering af felter.pdf
  518244/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Kirkevej, Hus A
  519310/19
 • Fra Rambøll: Poreluftscreening
  519139/19
 • Fra Kogsgaard: Supplerende bemærkning og vurdering til høringsmateriale
  518206/19
 • Korrespondance mlm Esbjerg Kommune og Niras, Jordhåndteringsplan04
  518245/19
 • Autismecenter, Holmehæj Kirkevej, Hus C
  519301/19
 • Autismecenter holmehøj, Kirkevej, Hus C
  519297/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Kirkevej, Hus A
  519332/19
 • Korrespondance mlm Esbjerg Kommune og Niras, Jordhåndteringsplan01
  518240/19
 • Jordhåndteringsplan-Lidl-Ribe-30-10-19.pdf
  518242/19
 • SV: Høring: Udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
  519490/19
 • Fra Fredericia kommune: Kongensgade 105, plan for det videre arbejde jf. den meddelte §8 tilladelse efter jordforureningsloven
  519244/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Kirkevej, Hus C
  519313/19
 • Fra Haderslev Kommune: Materiale vedr landzunetilladelse I, matr.nr. 423 Skrydstrup, Skrydstrup
  519157/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Kirkevej, Huc C
  519322/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Værkstedet
  519316/19
 • Korrespondance mlm Esbjerg Kommune og Niras, Jordhåndteringsplan03
  518243/19
 • Korrespondance mlm Esbjerg Kommune og Niras, Jordhåndteringsplan02
  518241/19
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr igangsætning af prøvetagning fra Moselund, Sdr. Hostrup
  519431/19
 • Fra Haderslev Kommune: Vedr landzonetilladelse sag 17-24245 Opfyldning af råstofgrav på Vojensvej 22, 6500 Vojens
  519166/19
 • Autismecenter, Holmehøj, Kirkevej, Hus C
  519327/19
 • Fra COWI: Oplæg næste fase
  519750/19
 • Fra Borger: Korrespondance vedr. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  523529/19
 • fra Niras. 491-50015 Projektkontrol Tommerupvej 1, Vissenbjerg.pdf
  523997/19
 • 491-50015 Sitplan Tommerupvej 1, Vissenbjerg.pdf
  524005/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse
  520216/19
 • Ophør som ydernummer psykolog.
  519173/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Markhaven 110, 5320 Agedrup - Teknisk rapport.pdf
  520628/19
 • Telefonhenvendelse, Koldingvej 426, 7100 Vejle
  521450/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om høringssvar til udkast til § 8 tilladelse, Jagtvænget 10, Esbjerg
  520212/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Markhaven 110, 5320 Agedrup - Grundejerrapport.pdf
  520645/19
 • Fra DMR, Mail med kort, Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  521461/19
 • Fra Franck Geoteknik: Olietanksundersøgelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  526357/19
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle - Olietanksundersøgelse.pdf
  526368/19

Udgående

 • Til RealDania - invitation til møde
  520712/19
 • Til borger: svar vedr. Skovbyvej 26, Haderslev
  537254/19
 • Til advokatfirma: svar på henv. vedr. Emmas Have 8, Gråsten, lok. 513-03707
  519484/19
 • til borger F0 nuancering af V2 kortlægning grethevej 17 7000 fredericia.
  519444/19
 • Til Haderslev Kommune, anm. om de rigtige dokumenter, Slotsvej 56, 6510 Gram
  518457/19
 • Til borger: svar på henv. vedr. Kobberbæksvej 75d
  523519/19
 • Til Danske Gymnasier: Udpegning af repræsentant til kåring af årets røgfri ungdomsuddannelse i Syddanmark 2020
  518063/19
 • Til Danske Erhvervsskoler og -gymnasier: Udpegning af repræsentant til kåring af årets røgfri ungdomsuddannelse i Syddanmark 2020
  518049/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Udpegning af repræsentanter til dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse
  517941/19
 • Fra JV - Svar på spørgsmål - til citat
  521944/19
 • Til Borger: Orientering om regionens revurdering af tidligere undersøgelse, 479-00043
  519874/19
 • Til borger - V1V2-kortbilag, matr. nr. 4af Bredstrup By, Bredstrup m.fl., .pdf
  519076/19
 • Til Fredericia kommune - til orientering, V2V1 kortlægning Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  519137/19
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, V1, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  519143/19
 • Til Borger, V1-afgørlse, Kogsbøllevej 45, Nyborg.pdf
  518059/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Risingevej 5, 7, 7A-7c, 5540 Ullerslev.pdf
  518200/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  518270/19
 • Til Haderselv Kommune: Spm vedr cykelsti - Vojensvej, Skrydstrup
  519279/19
 • Til borger: V1-høring, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  519060/19
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Vedr. kortlægning af Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup på V1 og V2, 629-00010
  518749/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Risingevej 5, 7, 7A-7C, 5540 Ullerslev.pdf
  518202/19
 • Til Næsby Vandværk - til orientering, vedr. pesticidfund på Allesøvej 122, 5270 N
  518428/19
 • Til Rockwool: V1 og V2 afgørelse inkl. bilag, 629-00010
  518720/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  520014/19
 • Til Borger, Kortbilag, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  520010/19
 • Til Franck Geoteknik og borger: Kommentarer til Olietanksundersøgelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  526376/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Korskildevej 10, oprensning af terrænnær forurening i V2 kortlagt område
  522139/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  518369/19
 • Til Odense Kommune. Vinylchlorid i Fangel Vandværk - akut prioritering
  519656/19
 • Til borger - V1V2-afgørelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia.pdf
  519063/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens vurdering af §8-ansøgning, ny lagerhal, ROCKWOOL A/S, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup
  518861/19
 • Til virksomhed - Svar på henvendelse på Skt Jørgens Gade 170, 5000 Odense C - del 2
  518248/19
 • Til Borger: Korrespondance ifm. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  518377/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 20. november 2019
  519016/19
 • Til Haderslev Kommune: Spm vedrørende jordtilkørsel matr 423 Skrydstrup
  519220/19
 • Til Miljøstyrelsen: Orientering om afgørelse om kortlægning på V1 og V2, 629-00010
  518775/19
 • Til virksomhed - Svar på henvendelse på Skt Jørgens Gade 170, 5000 Odense C - del 1
  518231/19
 • Til Nordfyns kommune - til orientering, V2-kortlægning af en del af Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  518710/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kogsbøllevej 45, Nyborg.pdf
  518055/19
 • Til Meldgaard Miljø A/S : Vedr prøve fra Moselund Grusgrav, Sdr. Hostrup
  519230/19
 • Til cowi: svar på Telefonhenvendelse: 410-81130, Industrivej 9
  518905/19
 • Til MST: SV: Høring af myndigheder vedr. varsel om påbud om oprensning af olieforureninger på FDO, J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia (MST Id nr.: 295632)
  519491/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 20. november 2019
  519038/19
 • Til Fredericia Kommune. Afgørelse: Udgår inden kortlægning
  519598/19
 • TIl Odense kommune - til orientering, V2-kortlægning, Allesøvej 122, 5270 N
  518362/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  518679/19
 • Til borger: Bilag, V1-kortlægning, udkast, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  519126/19
 • Til Rockwool: Orientering om endelig kortlægningsafgørelse, Industrivej 9-11, 6580 Vamdrup, 629-00010
  518766/19
 • Høring: Udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 - Høringsvar Region Syddanmark til Decentral erhvervsfremmestrategi.pdf
  519460/19

21. november 2019

Indgående

 • RIT test
  517773/19
 • fra fredericia kommune SV: Vedr. Grethevej 17, sikring mod kontaktrisiko i jeres forhave
  519433/19
 • fra borger SKM_C45819112108310.pdf
  519434/19
 • Project structure and outline
  523950/19
 • Fra DMR, Miljøteknisk Tilsyn v. opgravning af olietank, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  519860/19
 • Fra DMR, Notat fra opgravning af olietank, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  519859/19
 • Fra DMR, Tank Rapport, Smedegade 14, 6400 Sønderborg
  519861/19
 • Fra ansøgers konsulent, RÅSTOF, vedr. ans. og mødet den 28. nov matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  522281/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Henvendelse med spm. ang. lossepladsen, Nørbyvej, 6200 Aabenraa
  519814/19
 • fra Aabenraa Kommune, Kortlægning af flugtskydebaner, Søgård hovvej 2, 6200 Aabenraa
  520131/19
 • Kommisorium for flerbrugerejendomme.pdf
  516316/19
 • Dagsorden og referat af husudvalgsmøde, Sorsigvej 18.11.2019.pdf
  516315/19
 • request for cooperation on Sustainable Development Goals
  523946/19
 • Fra Haderslev Kommune, Slutdokumentation § 19, Ribe Landevej
  518462/19
 • Fra Haderslev Kommune, slutdokumentation § 19, Ribe Landevej
  518461/19
 • Fra advokatfirma: vedr. 513-03707, Emmas Have 8
  519480/19
 • Fra ansøgers advokat RÅSTOF Grunde til at vindmøllejordlejere ikke er parter
  535855/19
 • Fra borger: vedr. vurdering, Skovbyvej 26, Haderslev
  537241/19
 • Fra DMR: Fwd: Pulje 10: Libavej 10 - Økonomi 2019/2020
  515994/19
 • Fra DMR: Fwd: Pulje 10: Dageløkkevej 8, Tranekær - Budgetstatus samt økonomi 2019/2020
  515987/19
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsesoplæg, Kokmose 7, 6000 Kolding
  519802/19
 • Kooperation Nordfriesland og SIRI
  523941/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 10 - Økonomi 2019/2020
  515978/19
 • Fra DMR A/S: Spm. om tilbagemelding, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  519738/19
 • Fra Assens Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder ifm. etablering af 200 mm PVC rørledning, lok.nr. 437-00003
  517991/19
 • Fra COWI: RE: Vesterbro 28, Kontrakt
  515585/19
 • Underskrevet_aftale_Vesterbro.pdf
  515586/19
 • Fra Din Forsyning Esbjerg: Anmodning om Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515624/19
 • Fra Din Forsyning Esbjerg: Anmodning om Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515672/19
 • Fra LMST: Sikkerhedsinformation vedr. Methotrexat
  515188/19
 • Fra Langeland Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af kopi af V1-afgørelse med bilag for Stationsvej 6, 6A, 5935 Bagenkop
  515636/19
 • Fra Boligland - supplerende spørgsmål vedr. Enghavevej 2, 6800 Varde
  517126/19
 • Fra Din Forsyning Esbjerg: Anmodning om Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515630/19
 • Fra Din Forsyning Esbjerg: Anmodning om Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515637/19
 • Fra Svendborg Vand. SV: Partnerskabsaftale for Skovmølleværket til underskrift ved kommune og forsyning
  515771/19
 • ændring af "navn"
  516114/19
 • Resultatrapport - Oevrig Service og Grafisk service
  517006/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Noter fra møde på byggeplads
  518790/19
 • Fra Odense Kommune, Kortbilag §8 tilladelse, Albanigade 19, 5000 Odense C
  518022/19
 • Fra Odense Kommune, §8 tilladelse ændring af anvendelse fra erhverv til bolig, Albanigade 19, 5000 Odense C
  518020/19
 • Korrespondance ifm. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  518363/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig § 8 tilladelse til L11, Nordborgvej 81, Nordborg
  519536/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Proces for regnskaber fremover
  518410/19
 • Fra SMR: Foresp vedr tilladelse til modtagelse af uforurenet jord ved Skrydstrup
  519057/19
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8 tilladelse, Albanigade 19, 5000 Odense C
  518012/19
 • Fra COWI: Restfakturering 2019
  518171/19
 • Fra Borger: Korrespondance ifm. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  518340/19
 • Fra JV - Ønsker svar på spørgsmål - til citat
  521943/19
 • Fra Fredericia Kommune: kvittering for regionens svar på høring om indsats over for overfladevand i forb. med bygge- og anlægsarbejde på Skibetvej 140A, 7100 Vejle
  520086/19
 • Fra UU DANMARK: vedr. Unge med Kant
  521856/19
 • Fra Odense Kommune: Meddelse af §8 tilladelse til sti i Vollsmose, Tornhøj Losseplads, matr. 2ds og 2cp, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder
  520591/19
 • Fra borger: henv. vedr. Kobberbæksvej 75d
  523516/19
 • Fra Stürup A/S - håndtering af muld og overjord - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  524214/19
 • Fra SWECO - Pulje 29 - Slutøkonomi
  528497/19
 • Fra fondene: vedr. betaling af tilskud for 2020
  546222/19

Udgående

 • Til DSN: SIRI: Project structure and outline
  526794/19
 • Til VUC-HF Fyn, Kvittering for henvendelse vedr. høring i forbindelse med V1-kortlægning af Vester
  526209/19
 • Til borger: Afregning affugtere Ørstedsgade 24 1 _ november 2019
  521536/19
 • Til borger: Afregning affugter Ørstedsgade 28 _ november 2019
  521542/19
 • Til Borger: Korrespondance ifm. Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø.
  518355/19
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks svar på høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler - frist d. 11. december
  517053/19
 • Til Din Forsyning Esbjerg: Fremsendelse af Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515678/19
 • Til Din Forsyning Esbjerg: Fremsendelse af Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515635/19
 • Til DMR: Fremsendelse af om historik og kortlægningsafgørelser - lok. nr. 461-70268 - mail 2
  516351/19
 • Til Sweco: SVAR vedr. Vestergade 7, 5800 Nyborg. Lok.nr. 450-81214
  517315/19
 • Til ansøger: vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  517264/19
 • Region Syddanmarks svar ifm. høring: Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse af priser på cannabisslutprodukter
  516788/19
 • Til Boligland: Svar vedr. nuancering - Enghavevej 2, 6800 Varde
  517134/19
 • Til Borger, Ikke-kortlægningsbrev, Industrivej 6, 6392 Bolderslev.pdf
  514743/19
 • Til Din Forsyning Esbjerg: Fremsendelse af Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515639/19
 • Til borger: Orientering til grundejer, Ringkøbingvej 102, 6800 Varde
  515554/19
 • Til DMR: Fremsendelse af om historik og kortlægningsafgørelser - 461-70268 - mail 1
  516341/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. svar på høring om indsats over for overfladevand i forb. med bygge- og anlægsarbejde på Skibetvej 140A, 7100 Vejle
  515518/19
 • Til Din Forsyning Esbjerg: Fremsendelse af Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515618/19
 • Til Borger: Svar på Ansøgning om jordbundsundersøgelse på Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø., matr. nr. 28ax Bredballe By,Bredballe
  517049/19
 • Til DMR: Fremsendelse af historik og kortlægningsafgørelser 461-06114
  516196/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. fremsendelse af kopi af V1-afgørelse med bilag for Stationsvej 6, 6A, 5935 Bagenkop
  515180/19
 • Til Kolding Kommune: mail vedr. tilladelse til vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  517409/19
 • Til Din Forsyning Esbjerg: Fremsendelse af Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515625/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar til udkast til §8 tilladelse, udvidelse af grussti, Vollsmose, matr. 2ds og 2cp, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder
  515256/19
 • Til borger og Sønderborg Kommune: Ikke-kortlægning efter jordforureningsloven, Snogebækskov 3, Sønderborg
  515857/19
 • Til Boligland: Svar på Telefonhenvendelse ang. lokalitetsnr.: 573-81082
  516481/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Herslevvej 25, Rudkøbing.pdf
  517683/19
 • Til DMR: Fremsendelse af historik og kortlægningsafgørelser - lok. nr. 461-06285
  515747/19

20. november 2019

Indgående

 • FW: RIT - SImplificeret flow
  514537/19
 • FW: RIT - SImplificeret flow
  514597/19
 • Powershell kurser i 2020
  514536/19
 • Powershell kurser i 2020
  514596/19
 • WP2 PR and communication
  523940/19
 • SIRI: WP1 project management
  523936/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse ang. lokalitetsnr.: 437-04001
  523504/19
 • Fra Staun: Tilbagemelding på regionens kortlægningsvurdering efter supplerende dokumentation af oprensning på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  513915/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense - situationsplan rev. 20.11.19 med resultater fra efteråret 2019
  515966/19
 • Fra Cowi: Kobberbæksvej, Svendborg: Kort status
  523727/19
 • Fra JV - ønsker referat fra møde d. 18. november 2019
  521942/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted Vilkår om rørlagt vandløb
  513383/19
 • Kooperation Nordfriesland og SIRI
  523932/19
 • fra rådgiver Telefonhenvendelse vedr. lokalitetsnr.: 631-00034, Flegmade 11A, 7100 Vejle
  526606/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Manglende vedhæftning af bund- og kantprøver, Nørregade 2, 5600 Faaborg
  512658/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Skitse
  512659/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - AR-19-CA-00894675-01
  512660/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, spørgsmål til status for efterbehandlingen matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  512408/19
 • SPA-7 testperiode
  541693/19
 • Link til afstemning for release 4.1
  541696/19
 • fra grundejer - SV_ asfalteret ikke-undersøgt areal_ - SV_ Sender_ 1946187-data, Balsgyden 11, 15-11-19
  532370/19
 • Høring: Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse af priser på cannabisslutprodukter - frist d. 11. december
  512854/19
 • Fra Borger, Supplerende sagsmateriale, Landrovej 1
  512155/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank, Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  512685/19
 • Fra Ansøger: SV støjredegørelse erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  514163/19
 • Bilag fra grundejer - analyser.xls
  513677/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler - frist d. 11. december
  512850/19
 • Bilag fra grundejer - analyser Balsgyden 11, 15-11-19.pdf
  513666/19
 • Jordflytningsanmeldelse2.pdf
  512266/19
 • Jordflytningsanmeldelse.pdf
  512265/19
 • Fra Muserum Sønderjylland: svar på Myndighedshøring af råstofindvinding på matr. 32A Bovrup, Varnæs (Aabenraa Kommune)
  514289/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  514651/19
 • fra grundejer - vs frivillig undersøgelse
  513647/19
 • Fra NIRAS: Tilbud på gennemgang af Topsoil og forslag til nye boringer
  514857/19
 • Fra Sweco:HENV. vedr. Vestergade 7, 5800 Nyborg, Lok.nr. 450-81214
  517305/19
 • 19-11-21-Notat om projektforespørgsel vedr Fremtidens sundhed.dk i RSDK
  514896/19
 • Fra Borger, Vedr. opgravning af tank på Smedegade 14, Blans
  517692/19
 • Fra Fredericia Kommune: Korskildevej 10, oprensning af terrænnær forurening i V2 kortlagt område
  517397/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra mødet 14.11.19 i Campus Odense styregruppen
  517705/19
 • Fra Sweco, henv. vedr. Lok.nr. 450-81214
  517348/19
 • Mail fra STPK
  515016/19
 • Fra MOE: Vedr. kontakt til grundejer
  514894/19
 • Fra system: 038989 er lukket automatisk pr. 20. november 2019
  518994/19
 • Fra LIFA: vedr. Arealoverførsel_Havnevej 1D, 6094 Hejls
  523399/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  526362/19
 • Fra borger bekræftelse på forureningsundersøgelse på Søndergade 9A-B, Aabenraa
  528150/19
 • Fra Aabenraa Kommune - rettet udtalelse
  523892/19
 • Fra Ingeniør´ne: Forespørgsel om evt. § 8 tilladelse til renovering af Haarby Genbrugsplads, Trunderupvej 3, 5683 Haarby
  520857/19

Udgående

 • Til borger: svar på henv. vedr. 437-04001, Snavevej 47, 5683 Haarby
  523506/19
 • Til DMR: Orientering om regionens kortlægningsvurdering af Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  514463/19
 • Til Borger: Bilag - V2-kortlægningsbrev UDKAST
  514408/19
 • Til Borger: Varsling af V2-kortlægning af Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  514405/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  514406/19
 • Til Borger: Bilag - V2-høringsbrev
  514407/19
 • Til DSN: SIRI: WP1 project management
  526792/19
 • Til Kolding Kommune og VURST: Endelig kortlægning, Gl. Stationsvej 7, Kolding
  513836/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Sparring om pesticidrester efter planteskole, Kildegårdsvej 43, 5792 Årslev
  513723/19
 • Til Staun: Regionens kortlægningsvurdering efter supplerende dokumentation af oprensning på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  513663/19
 • til Rambøll: Løjt Nørregade_kommentarer til rapport
  537071/19
 • Til borger: Bilag - Udgår efter oprensning - medejer
  513629/19
 • Til borger: Bilag - Udgår efter oprensning - hovedejer
  513628/19
 • Til borger: Udgår af kortlægningen, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  513625/19
 • Til borger: Bilag - Kortbilag udgået
  513626/19
 • Til Assens Kommune: § 8-høringssvar for lok.nr. 437-00003 beliggende Strandgade 49, 5683 Haarby, matr.nr. 2p Haarby By, Haarby
  513091/19
 • Til DMR: SV: Overslag på pris for supplerende prøver ved Dronningemaen 10a, Svendborg
  513024/19
 • Vedhæftet til kommunen, RÅSTOF, till 2017 - matr.nr. 353 og 355 Tumbøl, Felsted
  513266/19
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Vilkår om rørlagt vandløb matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  513265/19
 • Til borger: Tilbagemelding om mulighed for boliganmodning efter endt frivillig oprensning, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  512732/19
 • Til Borger: Delområde udgår af kortlægningen, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  512727/19
 • Til Borger: Bilag - Delområde udgår efter undersøgelse
  512729/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar vedr. videre proces for ændret efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  512412/19
 • Til Tønder Kommune, Anm. om svar på bemærkn. t. ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder
  512256/19
 • Til Kolding kommune og VURST: Endelig kortlægning, Gl. Stationsvej 5C, Kolding
  512231/19
 • Til rådgiver - ok til igangsætning af supplerende undersøgelser
  529132/19
 • Til Kolding Kommune: Endelig kortlægning, Gl. Stationsvej 5B, Kolding
  512182/19
 • Til Skat: Endelig kortlægning, Gl. Stationsvej 5B, Kolding
  512183/19
 • Korrespondance m Haderslev Kommune, Status på oprensning, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  512157/19
 • Til borger V1-afgørelse, med kortbilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Hanne.pdf
  513312/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering vedr. orientering om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank, Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  512786/19
 • Til Borger, V1-høring, Lillemøllevej 3, Nyborg.pdf
  512288/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Langbro 7a, 6400 Sønderborg, matr. 456 Blans, lok.nr 540-81028
  514658/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  514641/19
 • Til borger - UDKAST til boligerklæring Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  513420/19
 • Til Borger, V1-høring, Lillemøllevej 1, Nyborg.pdf
  512301/19
 • Til borger . V2-varsel Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  513393/19
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Albanigade 19, 5000 Odense C
  513659/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: V2-afgørelse, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  514321/19
 • Til Museum sønderjylland og Aabenraa Kommune: Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på mat. nr. 32a, Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  513921/19
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST V2-kortlægning Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  513407/19
 • Til borger V1-afgørelse, med kortbilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Esther.pdf
  513310/19
 • Til Franck Miljø- & Geoteknik AS. Krav til afværgetiltag
  512934/19
 • til grundejer og DMR - asfalteret ikke-undersøgt areal_ - SV_ Sender_ 1946187-data, Balsgyden 11, 15-11-19
  513603/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  514657/19
 • Følgebrev til råstoftilladelse - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted.pdf
  513737/19
 • Til Sweco: Orientering om varsling af boreabejde på Gothersgade 55, 7000 Fredericia
  513321/19
 • til grundejer - indsats ændret, nu også boligindsats, Davinde Bygade 1
  513269/19
 • Til borger V1-afgørelse, med kortbilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Anna Marie.pdf
  513311/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  514645/19
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilag Vesterled 6, 6270 Tønder.pdf
  513415/19
 • Til Miljøteknik: Svar vedr. historisk materiale vedr. lokalitetsnr. 607-00061, Oldenborgade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696c
  514127/19
 • Til Deutsche Schule, V1-afgørelse med kortbilag, Burkal Kirkevej 4-8, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  514440/19
 • Til ansøger: svar vedr. ansøgning
  514482/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Lillemøllevej 1, Nyborg.pdf
  512307/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Landzoneforespørgsel Møsvråvej , 6091 Almind
  514291/19
 • Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 5t Fjeldsted.pdf
  513738/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering om varsling af boringer på Gothersgade 55, 7000 Fredericia
  513318/19
 • Til MSN Ejendom ApS V1-afgørelse, med kortbilag, Vindmøllevej 2, 6392 Bolderslev.pdf
  513776/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  513278/19
 • Til Fredericia Bligselskab: Varsling om boringer på Gothersgade 55, 7000 Fredericia.pdf
  513313/19
 • til grundejer - indsats ændret, nu også boligindsats, Davinde Bygade 1.pdf
  513272/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Lillemøllevej 3.pdf
  512295/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  514334/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Fremsendelse af materiale på lok 461-06094, nu lok. 461-00192
  512316/19
 • til grundejer og DMR - undersøgt areal? - SV: Sender: 1946187-data, Balsgyden 11, 15-11-19
  513555/19
 • Til Orbicon: Vejen
  518567/19
 • til Orbicon spørgsmål til faktura 118607
  521863/19
 • Til medlem. af strategisk styregr. Referat og material af møde 23. okt. 2019
  543215/19
 • Til medlem. af strategisk styregr. Referat og material af møde 23. okt. 2019
  543212/19
 • Til medlem. af strategisk styregr. Referat og material af møde 23. okt. 2019
  543208/19
 • Til medlem. af strategisk styregr. Referat og material af møde 23. okt. 2019
  543205/19
 • Til medlem. af strategisk styregr. Referat og material af møde 23. okt. 2019
  543223/19

19. november 2019

Indgående

 • Fra Rambøll, Rapport for Havrekær 65, Veflinge
  526190/19
 • 2019-1487 Boreprofiler B201 - Herslev Kildeplads.pdf
  511498/19
 • Fra DMR: Profil for B201 (DGU 125.2686), Herslev Kildeplads
  511497/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-11-08 - Rekvisitionsseddel
  511775/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-11-06 - Besigtigelse af udgravning
  511773/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2019-11-04 - Tilsynsnotat
  511772/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Fejlmeddelse for fremsendelse af kant- og bundprøver
  511774/19
 • Fra Borger, spm. ang. efterladt restforurening, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding
  511535/19
 • Varsling vedr. Master Rit
  511282/19
 • Fra JRS, Opgravning af forurenet jord + analyseresultater, Langevad 3, Aabenraa
  511080/19
 • Fra DMR: Undersøgelsesnotat, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  511686/19
 • Fra DMR: Bilag - Undersøgelsesnotat inkl. bilag
  511687/19
 • Fra DMR: Fremsendelse af notat vedr. Egensevej 37, 5450 Otterup
  510700/19
 • Fra DMR: Bilag - Notat vedr. forureningsundersøgelse Egensevej 37 - inkl. bilag
  510701/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Stil Vollesmose kortbilag udkast
  511739/19
 • Fra Odense Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, Vollsmose Alle, 5240 Odense NØ
  511737/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til § 8 tilladelse forlængelse af Langesøstien
  511742/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-ansøgning for grussti, Vollsmose
  511738/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Vedr. resultat af begrænset teknisk undersøgelse, 461-06450
  511495/19
 • Fra projekt: supplerende til afrapportering
  511908/19
 • Klimastrategi_Første udkast.pdf
  511761/19
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  510171/19
 • Ophør af patientforsikring Kosmetisk Klinik Esbjerg Aps
  511203/19
 • Fra Sønderborg kommune: SV: høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup
  511825/19
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnskontrakt
  511043/19
 • Fra Borger, bemærkninger til V1-høring, Landrovej 1 5800 Nyborg
  512154/19
 • Fra Langeland Kommune: Forespørgsel vedr.V1 kortlægning Bagenkop Børnehave , Stationsvej 6 og 6A, 5935 Bagenkop
  512322/19
 • Fra Museum Sønderjylland: høringssvar på screening af råstofindvinding på matr. 136 Stevning, Svenstrup
  514327/19
 • Fra borger: spm og resultater fra frivillig undersøgelse, Rugårdsvej 94
  513072/19
 • Fra Niras: kopi af fremsendelse af resultater til grundejer, Rugårdsvej 94
  513052/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  514630/19
 • Bilag fra grundejer - kort over prøvetagning.pdf
  513661/19
 • Fra Borger: Ansøgning om jordbundsundersøgelse på Fuglebakken 10, 7120 Vejle Ø., matr. nr. 28ax Bredballe By,Bredballe
  517009/19
 • Opsigelse af ydernummer som fysioterapeut
  513522/19
 • Fra Boligland: Telefonhenvendelse ang. lokalitetsnr.: 573-81082
  516450/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Anmodning om sagsmateriale for 461-06094 (nu lok. 461-00192)
  512305/19
 • Opsigelse af ydernummer - fysioterapeut
  513102/19
 • Fra Varde Kommune: Seneste oplysninger om byggeaktivitet og landzonetilladelse, matr nr 1i Langsom Gde, Alslev
  513204/19
 • Resultatrapport - HR Sundhedsuddannelse
  518995/19
 • Resultatrapport - Vand og Jord
  519105/19
 • Resultatrapport - Sundhedsinnovation og Kultur
  519061/19
 • Resultatrapport - Socialdrift og -udvikling
  519130/19
 • Resultatrapport - Uddannelse og Mobilitet
  519071/19
 • Resultatrapport - Vand og jord - Trine
  519086/19
 • Resultatrapport - Projektorganisation for byggeri
  519012/19
 • Resultatrapport - Vand og jord - Karsten
  519082/19
 • Resultatrapport - Sundhedsfaglig visitation
  518964/19
 • Resultatrapport - Interreg sekretariatet
  519019/19
 • Resultatrapport - Regional Udvikling-ledergruppe
  519056/19
 • Resultatrapport - Klima og Ressourcer
  519026/19
 • Resultatrapport - Koncern HR-ledergruppe
  518999/19
 • Resultatrapport - HR Loen og Analyse
  518986/19
 • Resultatrapport - Joergen Bjelskous ansvarsområde
  518946/19
 • Resultatrapport - Klima og ressourcer- Anna Marie
  519035/19
 • Resultatrapport - Regional Udvikling
  519119/19
 • Resultatrapport - HR Jura og Forhandling
  518975/19
 • Resultatrapport - Vand og jord - Ida
  519078/19
 • opsigelse af ydernummer - fysioterapeut
  517069/19
 • Resultatrapport - Oekonomi
  517022/19
 • Resultatrapport - Ledelsessekretariat
  516668/19
 • Resultatrapport - Informationssikkerhed
  517070/19
 • Resultatrapport - Kommunikation
  516660/19
 • Resultatrapport - Nyt OUH Byggeri stab
  516814/19
 • Resultatrapport - Planlægning og indkoeb
  516719/19
 • Resultatrapport - Oekonomisk Sekretariat
  516969/19
 • Resultatrapport - Område Billeddiagnostik
  516710/19
 • Resultatrapport - It-Styring og Informationssikkerhed
  517075/19
 • Resultatrapport - Medicoteknik
  516733/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  514635/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  514633/19
 • Resultatrapport - Område SLB
  516688/19
 • Fra DMR: Anmodning om historik og kortlægningsafgørelser
  515744/19
 • Resultatrapport - Servicefunktioner
  517008/19
 • Resultatrapport - Almen medicoteknik
  516698/19
 • Resultatrapport - Arkitektur og integrationer
  517091/19
 • Resultatrapport - Projekter og test
  517105/19
 • Resultatrapport - Medicoteknik-ledergruppe
  516703/19
 • Resultatrapport - Nyt OUH Udstyr og logistik
  516894/19
 • Resultatrapport - Nyt OUH
  516933/19
 • Resultatrapport - Infrastruktur
  517050/19
 • Resultatrapport - Område OUH
  516683/19
 • Resultatrapport - Oekonomi-ledergruppe
  516963/19
 • Fra DMR: Anmodning om historik og kortlægningsafgørelser
  516331/19
 • Fra Billund Kommune: Kvittering vedr. regionens kommentarer til det indsendte oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  515612/19
 • Resultatrapport - Kantinen
  516978/19
 • Resultatrapport - Planlægning og implementering
  517102/19
 • Resultatrapport - Regionshuset inkl. satellitter
  517131/19
 • Resultatrapport - Supportcenter
  517060/19
 • Fra Orbicon: Aktindsigt Niels Finsens Vej 4, 6100 Haderslev
  516646/19
 • Resultatrapport - Kommunikation
  516655/19
 • Resultatrapport - Område SVS
  516696/19
 • Resultatrapport - Nyt OUH Byggeri
  516790/19
 • Resultatrapport - Område SHS
  516686/19
 • Resultatrapport - Strategi og portefoelje
  517076/19
 • Resultatrapport - Regnskab og Finans
  516973/19
 • Mail fra STPK
  515010/19
 • Resultatrapport - Råds- og direktionssekretariat
  517121/19
 • Resultatrapport - Indkoebsafdelingen
  516959/19
 • Resultatrapport - Bygningsafdelingen
  516947/19
 • Fra DMR: Anmodning om historik og kortlægningsafgørelser
  515983/19
 • Resultatrapport - Forvaltning
  517027/19
 • Resultatrapport - Dokumentation og ledelsesinformation
  516955/19
 • Resultatrapport - Ledergruppe-Jane Kraglunds ansvarsområder
  516671/19
 • Resultatrapport - Klima og ressourcer -Trine
  519039/19
 • Resultatrapport - Sekretariat og Analyse
  519059/19
 • Resultatrapport - HR Sekretariat
  518991/19
 • Fra Din Forsyning Esbjerg: Anmodning om Kortlægningsbreve, Esbjerg.
  515602/19
 • Resultatrapport - Rengoering
  517002/19
 • Resultatrapport - Drift
  517063/19
 • Resultatrapport - Jane Kraglunds ansvarsområder
  516633/19
 • Resultatrapport - Sundhedsoekonomi
  517011/19
 • Resultatrapport - Regional IT
  517111/19
 • Resultatrapport - Nyt OUH Stab
  516875/19
 • Resultatrapport - Styring
  517080/19
 • Resultatrapport - Kurt Espersens ansvarsområder
  520002/19
 • Resultatrapport - Specialtandplejen
  519942/19
 • Resultatrapport - Digital innovation
  519969/19
 • Resultatrapport - Sundhedsplanlægning
  519965/19
 • Fra Vejle Kommune: Bemærkn. til udkast dispensation efter jfl § 52, Engmarksvej, Jerlev
  521163/19
 • Resultatrapport - Innovativt byggeri og drift
  519974/19
 • Resultatrapport - Praksis
  519959/19
 • Resultatrapport - Tværsektorielt samarbejde
  519988/19
 • Resultatrapport - Kvalitet og forskning
  519957/19
 • Resultatrapport - Koncern HR
  519004/19
 • Resultatrapport - Tekniske Disponenter
  518971/19
 • Resultatrapport - AMK Vagtcentralen
  518952/19
 • Resultatrapport - HR Ledelsesakademi
  518981/19
 • Resultatrapport - Regionstandplejen
  519935/19
 • Resultatrapport - Syddansk Sundhedsinnovation
  519983/19
 • Resultatrapport - Sekretariatet
  519938/19
 • Resultatrapport - Styring og kvalitetssikring
  519981/19
 • Resultatrapport - Den Regionale Tandpleje
  519949/19
 • VS: FRIST 3/12: Bidrag til årlig rapportering til Folketingets Finansudvalg
  537675/19

Udgående

 • Til DMR: Supl. prøver Dronningemaen, Svendborg
  511869/19
 • Til Borger, svar ang. efterladt restforurening, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding
  511821/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Manglende vedhæftning af bund- og kantprøver, Nørregade 2, 5600 Faaborg
  511785/19
 • Til Sønderborg kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Smedegade 25, Augustenborg, lok: 501-3720
  511180/19
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  511181/19
 • Korrespondance m Haderslev Kommune, slutdokumentation § 19, Slotsvej 56, 6510 Gram
  511108/19
 • Til borger: Tilbagemelding om hvad der skal til for at udgå af kortlægningen, Bøssehage 14, 5970 Ærøskøbing
  510936/19
 • Ti Esbjerg Kommune, Bemærkn. t. oprensningspåbud, Industrivej 31, 6740 Bramming
  510858/19
 • Til borger: Aktindsigt på journalnr. 16/28570, mail 1 ud af 2, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup Fyn
  510693/19
 • Til borger: Aktindsigt på journalnr. 16/28570, mail 1 ud af 2, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup Fyn.
  510688/19
 • Dialog med indvinder og nabo RÅSTOF Klage over opstart før 06 i Grusgrav
  510651/19
 • Til Haderslev Kommune, anm. om slutdokumentatino, Slotsvej 56, 6510 Gram
  510572/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Dronningemaen 10a, Svendborg
  510158/19
 • Til projekt: OK for supplerende oplysninger
  511922/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Fremsendelse af sagsmateriale for 461-06165
  510790/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Boligerklæring, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  510441/19
 • Til NIRAS: Tilbagemelding på forslag til næste fase
  510224/19
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om forurening på Middelfartvej 131-135, Odense (461-00186) - del
  511590/19
 • Til praksis: mail til praksis vedr. dispensation fra 19. juni 2018
  511783/19
 • TIl Danfoss A/S: §8-høringssvar for Nordborgvej 81, Nordborg, bygn L11, matr. 19 Lunden
  511827/19
 • Til ansøger: amil vedr opl om støj erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  511815/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Fremsendelse af sagsmateriale for 461-06450
  511303/19
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om forurening på Middelfartvej 131-135, Odense (461-00186) - del 2
  511572/19
 • Til borger: Svar vedr henv på Hørup bygade 19A matrikel nr. 706
  510975/19
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om forurening på Middelfartvej 131-135, Odense (461-00186) - del 1
  511555/19
 • Til Rambøll: Tidsplan fase 1 notat
  510108/19
 • Til Simons Autoværksted ApS, V1-afgørelse, Halvej 2, 5800 Nyborg
  510187/19
 • Til projekt: svar vedr. afrapportering og 3. rate
  511793/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. regionens kommentarer til det indsendte oplæg til undersøgelser og ansøgningen om §8 tilladelse til opførelse af boliger på Nørregade 62-64, 7200 Grindsted
  511911/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Kortbilag, Fangelvej 36-38, 5260 Odense S.pdf
  510512/19
 • Til Kolding Kommune: Kvittering - Vedr. bygge- og anlægsarbejde, Industrivej 9, Vamdrup
  510140/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede med øjeblikkelig virkning
  510906/19
 • Til Sønderborg Kommune: Høring af V1-kortlægning , Hørup Bygade 19a, Sydals
  511755/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-afgørelse, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  510513/19
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om forurening på Middelfartvej 131-135, Odense (461-00186) - del 4
  511594/19
 • Til Niras VS: Vedr. tTEM i Søndersø
  518350/19
 • Til Nordfyns Kommune: Varsling af forureningsundersøgelse på markarealer syd for Søndersø By
  518373/19
 • Til DNV: SV: Kommenterede certifikater
  535568/19

18. november 2019

Indgående

 • V2_Randsigvej_50.pdf
  545763/19
 • fra varde kommune slagge på markvej
  545762/19
 • Fra Niras: Afsluttende dokumentationsrapport, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  510359/19
 • Fra Niras: Bilag - Dokumentationsrapport - Søgårdsvej 39, Svendborg
  510361/19
 • RE: Faktura
  541103/19
 • RE: Faktura
  541102/19
 • FRA SWECO: Audit
  509753/19
 • RE: Audit
  509851/19
 • Fra Odense Kommune RÅSTOF Parthøringssvar fra Trafik og Mobilitet, sagsnr. 05.01.10-P00-21-19
  535737/19
 • fra interregsek. - vedr. ekstern rådgiver
  523930/19
 • FW: Ønske om adgang til at opdatere MasterRIT
  509364/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - Placering af tanke og byggeri
  510272/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Drøftelse af kortlægningsgrundlaget for V1-kortlagt ejendom, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Lok.nr. 450-81139
  510270/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - SFrank Geo19103109490
  510271/19
 • Fra Middelfart Kommune - Vedr. påbudsmuligheder Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup, Middelfart Kommune, Matr.nr. 25a, HARNDRUP BY, HARNDRUP.
  508942/19
 • Fra JV - spørgsmål vedr. aktindsigt
  521926/19
 • VS: Sv:Vs: §8 ansøgning, Grejsdalsvej 390
  508909/19
 • Fra Dansk gasdistribution Partshøringssvar om gasledning Højby
  535713/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedrørende praksishandel i Haderslev
  533013/19
 • Fra Orbicon: VS: Nørregade 90, oplæg til vandprøver og pumpeforsøg
  518554/19
 • Fra Niras: Oplæg - Søndersø Industriområde 2019-2020
  518311/19
 • Tilskudssager Syddanmark udbet. rest 10 procent.pdf
  522581/19
 • Tilskudssager Syddanmark udbet. rest 10 procent.pdf
  522589/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Suppl_§8_bilag2.pdf
  525018/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Udkast til tilladelse.pdf
  524995/19
 • Fra Tønder kommune - anmodning om snak vedr. etablering af sti langs med Sportsvej i Frifelt
  527987/19
 • Fra borger bekræftelse på forureningsundersøgelse på Søndergade 10, Aabenraa
  528092/19
 • Tilskudssager Syddanmark udbet. rest 10 procent.pdf
  522616/19
 • Bilag fra Odense Kommune - §8 ansøgning_regnvandsbassiner_1 1.pdf
  525014/19
 • Bilag fra Odense Kommune - kortbilag til udkast til tilladelse.pdf
  525005/19
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse etablering af regnvandsbassiner og rekreativt areal. Zachariasvænget 22A, 5250 Odense SV
  524984/19
 • Tilskudssager Syddanmark udbet. rest 10 procent.pdf
  522593/19
 • Tilskudssager Syddanmark udbet. rest 10 procent.pdf
  522591/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  509319/19
 • Høring: Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse af priser på cannabisslutprodukter
  509437/19
 • Fra Bolig One: Vedr. Margårdvej 3, Voldby, 5500 Middelfart - oplysninger fra ejendommsmægler efter telefonsamtale
  511332/19
 • Fra IRF - HØRING: Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) - Baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter - FRIST 29. november 2019
  509933/19
 • Fra borger - præcisering
  509780/19
 • Fra borger - bekræftelse
  509765/19
 • Screening af resistente bakterier.pdf
  508674/19
 • Fra borger -spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  509154/19
 • Fra borgere - anmodning om oplysninger - Sødover 1
  510085/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  510254/19
 • Fra Bolig One: Fotos af tank på Margårdvej 3 og Højagervej 1, 5500 Middelfart
  511425/19
 • Fra Rambøll: Fase 1 økonomi
  510105/19
 • Fra Bolig One: SV: Margårdvej 3, Voldby, 5500 Middelfart
  511390/19
 • Fra rådgiver - Henvendelse om forurening Middelfartvej 131-135, 5200 Odense NV
  511541/19
 • NGC kvittering for Region Syddanmarks indstilling af medlemmer til Nationalt Specialistnetværk for Sjældne Sygdomme
  510205/19
 • Fra Niras: Status på undersøgelser
  510150/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: NIR oversigter
  511207/19
 • VS: Bemærkninger til dagsorden for møde den 21. november 2019 i Danske Regioners bestyrelse - DEADLINE TIRSDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 10:00
  510564/19
 • Fra borger: Henv vedr Hørup bygade 19A matrikel nr. 706
  510954/19
 • Opsigelse af ydernummer som psykolog
  512453/19
 • Fra Odense Kommune. Pesticider i Fangel Vandværks boringer, DGU 145.2256 og DGU 145.3730
  514153/19
 • Fra Miljøteknik: Henv. vedr. Historisk materiale vedr. lokalitetsnr. 607-00061, Oldenborgade 40 m. fl. matrikel 696bb og 696c
  514084/19
 • Fra Odense Kommune. Aftale om analyse for chlorholdige opløsningsmidler i boring DGU 145.3730
  514156/19
 • Fra Orbicon: Vedr. data i jupiter
  518404/19
 • Fra virksomhed - Henvendelse om forurening på Skt. Jørgens Gade 170, 5000 Odense C
  518218/19
 • Fra Århus Universitet: tTEM data fra Søndersø Industriområde
  518432/19
 • Fra Århus Universitet FW: tTEM Søndersø
  518443/19
 • Fra Vejle Kommune: Skibetvej 140A, 7100 Vejle - høring om indsats for overfladevand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde
  515507/19
 • Fra Vejle Kommune: Miljøvagtrapport fra Sejersmosevej 4
  517377/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  516022/19
 • Re: SV: Opsigelse af ydernummer
  512395/19
 • Fra Assens Kommune: Vedr Fond
  509285/19
 • fra Syddanske Forskerparker : Meddelelse om tilskud - Journal nr. 19/46059
  509138/19

Udgående

 • Til JV - svar på spørgsmål vedr. aktindsigt
  521927/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 14
  521928/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 13
  521929/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 11
  521931/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 12
  521930/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 10
  521932/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 6
  521935/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 8
  521933/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 7
  521934/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 3
  521938/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 4
  521937/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 2
  521940/19
 • Til JV - Aktindsigt i 08/8111 - del 1
  521939/19
 • Til Kommune, Kortbilag, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg.pdf
  509939/19
 • Til Kommune, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg, Matr. nr. 1422f, Esbjerg Bygrunde.pdf
  509940/19
 • Til Lodsejer og ansøger, Råstof, Telefonnotat
  509802/19
 • Til Odense Kommune RÅSTOF Kvittering for modtaget partshøringssvar
  535827/19
 • Til Sweco: Ønske om adgang til at opdatere MasterRIT
  509386/19
 • Til DMR: MTBE - Herslev kildeplads, tillægskontrakt
  509207/19
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22 - tidsplan og tillægskontrakt
  509129/19
 • Til SKAT, Glemte bilag afsendes, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  509114/19
 • Til Esbjerg Kommune, Glemte bilag afsendes, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  509109/19
 • Til Virksomhed, Afgørelse - V1- og V2-kortlægning, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  509110/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf.PDF
  509111/19
 • Til Middelfart Kommune - SV: Vedr. påbudsmuligheder Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup, Middelfart Kommune, Matr.nr. 25a, HARNDRUP BY, HARNDRUP.
  508945/19
 • Til Billund Kommune: Udkast til V2-kortlægning, Kobjergvej 4 A-B (Kobjergvej 4D udgår inden kortlægning)
  508875/19
 • Til DMR: SV: Udkast til rapport, Frydsvej 6
  508750/19
 • Til Borger, Oreintering vedr udbud.pdf
  508728/19
 • Til Kolding Kommune, Stillingstagen til påbudsmuligheder, Hans Becks Vej 4, 6, 16 og Munkeparken 111, 6000 Kolding
  508792/19
 • Til Tønder kommune og Ballum Vandværk, Jorforurening, Byvej 54, Ballum, lok: 505-2
  508699/19
 • Til Kommune, Høringsbrev, Munkeparken 111, 6000 Kolding.pdf
  508767/19
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  508769/19
 • Til Borger, UDKAST, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  508766/19
 • Til Borger, Høringsbrev, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding.pdf
  508763/19
 • Til Kolding Kommune, Orientering om V1-varsling, Hans Becks Vej 4, 6, 16 samt Munkeparken 111, 6000 Kolding
  508760/19
 • Til Borger, UDKAST, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 4, 6000 Kolding.pdf
  508765/19
 • Til Kommune, UDKAST, V1-afgørelse, Munkeparken 111, 6000 Kolding.pdf
  508768/19
 • Til Borger, Høringsbrev, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  508764/19
 • Til Virksomhed, UDKAST, V1-afgørelse, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  508770/19
 • Til DMR A/S: Tidsestimat for fase 3-rapport, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  508570/19
 • til grundejer - afgørelse, udgår af V1-kortlægniing, Lodskovvej 15.pdf
  509055/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  509057/19
 • Til Universal: Skade i forbindelse med flytning
  509731/19
 • Til Telenor, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  509100/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  509338/19
 • Til projekt: gensendt tilsagnskontrakt
  509260/19
 • Til gartneriet Lundager, Svar på mail omkring kortlægning Fangelvej 36-38, 5260 Odense S
  509809/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Strandalleen 85, 5800 Nyborg
  508410/19
 • Til gartneriet Lundager, Svar på spørgsmål omkring kortlægning, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  509815/19
 • Til Universal: Skade i forbindelse med flytning
  509739/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning - Vestermarksvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  507815/19
 • Til Nyborg Voldspil, V1-høring med bilag, Torvet 12, 5800 Nyborg
  508733/19
 • Til borgere - Svar på spørgsmål fra borgerne på Molsgårdvej - Sødover 1
  510088/19
 • Til VArde Kommune: Vedr efterbehandling af grusgrav på matr.nr. 1i Langsom Gde., Alslev
  510997/19
 • Til Sweco: Vedr flyveakse depot på matrikel 5601e Sønderborg
  511006/19
 • Til Bolig One: Kvittering for fotos af tank fra Margårdvej 3 og Højagervej 1, 5500 Middelfart
  511450/19
 • Til VArde Kommmune: Tilsynsnotat_matr. nr. 1i Langsom Gde., Alslev i Varde Kommune
  510987/19
 • Til borger, V1-høring - Vestermarksvej 7, 7200 Grindsted.pdf
  507811/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse
  509160/19
 • Til Telenor, V1-høring, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  509103/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Bidrag til besvarelse af ministerspørgsmål
  517020/19
 • Til Bolig One: Kvittering for mail med oplysninger på Margårdvej 3, Voldby, 5500 Middelfart
  511362/19
 • Til Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Svar påspørgsmål vedr. bidrag til besvarelse af ministerspørgsmål
  517215/19
 • Til Niras: SV: Søndersø Industriområde. Geologisk model
  518330/19
 • SV: Mosvig vandværk - kort over indvindingsopland + mulig placering af prøveboringer til kildeopsporing
  519563/19
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-afgørelse, Svanedamsgade 17, Nyborg.pdf
  507792/19
 • Til Esbjerg Kommune, Orientering om udgår inden kortlægning, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  509938/19
 • Til DONSLUND HOLDING ApS, V1-høring, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  509098/19
 • Bilag til grundejer - udgået areal, Lodskovvej 15.pdf
  509056/19
 • Til DONSLUND HOLDING ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Trehøjevej 2 og 2A, 7200 Grindsted.pdf
  509094/19
 • Til Vejle Kommune: svar vedr. analyseparamtre §8 ansøgning, Grejsdalsvej 390
  508935/19
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Svanedamsgade 15 og 17, 5800 Nyborg.pdf
  507795/19
 • Til Billund Kommune, vedr. høring om forurening på Almstokvej 10, 7190 Billund
  509252/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse - Vestermarksvej 7, 7200 Grindsted.pdf
  507810/19
 • til grundejer - afgørelse, udgår af V1-kortlægniing, Lodskovvej 15
  509054/19

17. november 2019

Indgående

 • Fra Borger: Begæring om fuld aktindsigt, j.nr. 16/28570, Ulkens Dal 9, 5881 Skårup Fyn
  508407/19

Udgående

 • Referat 071119- beskrivende radiografer.pdf
  507686/19
 • Referat fra styregruppe/aftagerpanel møde den 7.11.19 og doodle til nyt møde
  507685/19
 • 2019-11-07 Kursusoversigt 2020-2021.docx
  507687/19

16. november 2019

Indgående

 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "Vedr. ansøgning" - Ansøgning om § 8 tilladelse
  508483/19
 • Fra Ingeniør'ne: Vedr. ansøgning om § 8 tilladelse, Birkegade 17, Årre.
  508482/19
 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "Vedr. ansøgning" - Geoteknisk rapport, Årre, Birkegade 17
  508484/19

15. november 2019

Indgående

 • supplerende spørgsmål
  523925/19
 • FRA RM: Betaling til RIT
  541707/19
 • Ønske om adgang til at opdatere MasterRIT
  541709/19
 • Fra Niras: Bilag - Dokumentationsrapport - Søgårdsvej 37, Svendborg
  510358/19
 • Fra Niras: Afsluttende dokumentationsrapport, Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  510357/19
 • Strandgade 49.doc
  508360/19
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til etablering af 50 m spildevandsledning på V2 kortlagt areal 437-00003 beliggende Strandgade 49, 5683 Haarby.
  508359/19
 • Fra Staun Miljø: Analyseresultater for supplerende prøver udtaget efter oprensning på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  506443/19
 • Fra Staun Miljø: Bilag - Ulvehavevej-36-Situationsplan
  506444/19
 • Fra Staun Miljø: Bilag - Ulvehavevej-36-Analyser-Supplerende-prøver
  506445/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkninger fra Dansk Naturfredning, Saltagde 11, 6760 Ribe
  506077/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Nymarksvej 37 og 41 - forslag til supplerende poreluftmålepunkter
  505736/19
 • Fra NIRAS: Budgetkontrol 2019 samt budget for 2020
  505536/19
 • Nybolig Vejen henv.: Søndermarken 1, 6670 Holsted
  507191/19
 • Fra NIRAS: Opdatering økonomi 2019 og budget 2020
  505427/19
 • Aftale om MED grunduddannelser
  505609/19
 • Fra Vejle Kommune: Friv. oprydning ved tidl. villatank
  509318/19
 • Fra JEMA: Faktura fra Redtz Glas & Facade A/S
  508301/19
 • Fra Gartneriet Lundager, spørgsmål omkring kortlægning, Fangelvej 36-38, 5260 Odense S
  509787/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Anmodning om sagsmateriale for 461-06561
  510774/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Anmodning om sagsmateriale for 461-06450
  510822/19
 • Fra Orbicon: Råstofansøgning Matr. 32a Bovrup, Varnæs- revideret
  510759/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Vesterled 6, 6270 Tønder - Grundejer rapport.pdf
  513136/19
 • Fra Odense Kommune. Vinylchlorid på Fangel Vandværk
  514126/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Vesterled 6, 6270 Tønder - Teknisk rapport.pdf
  513125/19
 • Fra VUC-HF Fyn, henvendelse vedr. kortlægning af Vestergade 7, Nyborg
  517686/19
 • Vikarer i klinikken
  516458/19
 • Fra sundhedsplan - anmodning om udpegning af PKO til Ny Fødeplan
  528054/19

Udgående

 • Til DMR og Svendborg Kommune: Regionens kortlægningsvurdering af Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  507312/19
 • Til Borger: Opdatering af kortlægningsstatus på Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  507265/19
 • Til Borger: Bilag - Høringsbrev
  507266/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, høring
  507268/19
 • Til Borger: Bilag - Kortlægningsbrev, udkast
  507267/19
 • SV: til fredericia kommune Vedr. oprensning af jordforurening efter spild af olie på ejendommen Prinsessens Kvarter 6
  507149/19
 • Til Kommune, Kortbilag, Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding.pdf
  507228/19
 • Til Kolding Kommune, Orientering om udgår inden kortlægning, Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding
  507227/19
 • Til Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding.pdf
  507229/19
 • Til Jydske Vestkysten - Liste fremsendt - Anmodning om aktindsigt - materiale vedr. møde d. 12.oktober 2018
  506459/19
 • støjnieveau S190.pdf
  508430/19
 • SV: KS vedr. støjredegørelse erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  508429/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bemærkninger til § 8-ansøgning, Saltgade 21, 6760 Ribe
  506087/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelsesresultatet.pdf
  506002/19
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  506003/19
 • Til Sønderborg Kommune, Jordforurening, Notmark 21, Augustenborg, lok: 501-5729
  505997/19
 • Til Borger, Rapport Notmark 21 version 2 - 2019-07-30 endelig.pdf
  505999/19
 • Til Borger m.fl.: Orientering om matr.nr. 45u Hesselbjerg By, Humble udgår inden kortlægning
  505765/19
 • Til Borger m.fl.: Bilag - Udgår - inden kortlægning efter oprensning med bilag
  505766/19
 • Til Langeland Kommune: Regionens kortlægningsvurdering af olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  505695/19
 • Til Nordfyns Kommune: Bilag - V0-brev, matr.nr. 7000ar Søndersø By, Søndersø
  505681/19
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens bemærkninger til oliespild fra lastbil, vigeplads langs Omfartsvejen, 5471 Søndersø
  505680/19
 • VS: Til ansøger RÅSTOF Info om at regionen har modtaget brev fra Davinde Savværk Møllelaug I/S
  535690/19
 • Til Kolding Kommune: Forlængelse af høringsfrist, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  506108/19
 • SV på henv: Industrivej 9 - 6200 Aabenraa
  507612/19
 • Til Kogsgaard Mljø: Fremsendelse af sagsmateriale, 461-06206
  505660/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Øksendrupvej 2, 5871 Frørup
  505834/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  507654/19
 • Til Borger: V0-brev, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  507127/19
 • Til Geopartner, Råstof, Solceller i interesseområde, Middelfart Kommune
  506014/19
 • Til entreprenør, vedr. Gørdingvej 13, Jernvedlund
  506221/19
 • Til borger, Esbjerg Kommune og Billum Vognmandsforretning: Udkast til afgørelse efter jordforurneingslovens §52, Bækvej 20, Ribe
  507169/19
 • Til NYBORG FORSYNING OG SERVICE AS, V1-høring med bilag, Skaboeshusevej 115, 5800 Nyborg
  506180/19
 • Til JJA A/S: Vedr. kvittering for tilsendt materiale på sagen fra Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  505684/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  506162/19
 • Svar Nybolig, på henv. Søndermarken 1, 6670 Holsted, 569-32004
  507560/19
 • Til Fredericia kommune: SV: Vedr. Nymarksvej 37 og 41 - forslag til supplerende poreluftmålepunkter
  505350/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia - en del udgår inden kortlægning
  507656/19
 • Til Fonden Syddanske Forskerparker - Meddelelse om tilskud
  507655/19
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af forurening.
  507118/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  506172/19
 • Til Fårborg Midtfyns Kommune: Afgørelse udgået inden kortlægning
  506397/19
 • Til grundejer: Hovedejer_Udgår inden kortlægning, en del af Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia, hovedejer
  507651/19
 • Til grundejer: Medejer_Udgår inden kortlægning, en del af Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia, medejer
  507653/19
 • Til Realkredit Danmark: Kvittering - Matr.nr. 170 x Svendborg Markjorder, Vesterlund 2 m.fl. 5700 Svendborg
  505386/19
 • Til borger, Kolding Kommune og Henning Have A/S: Udkast til afgørelse efter jordforurneingslovens §52, Gl Landevej 9, Lunderskov
  507067/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Antilopevej 5, 7100 Vejle
  506208/19
 • Til AAbenraa Kommune - Udgår efter vurdering af historik - Lendemark 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  505789/19
 • SV på henv, ejendomsmægler Industrivej 9 - 6200 Aabenraa
  506399/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Christianslundvej 39, 5800 Nyborg.pdf
  506301/19
 • Til Borger: Oplysninger vedr. områdeklassificering, Enghavevej 11, 6800 Varde
  506854/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering vedr. Antilopevej 5, 7100 Vejle
  506199/19
 • Tlf. notat, henvendelse vedr. Bladstrupvej 244, 5270 Odense, lok. nr. 461-81187
  505662/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål
  506988/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Høring af landzoneansøgning på Møsvråvej
  506264/19
 • Fra Gartneriet Lundager, Spørgsmål omkring kortlægning, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  509801/19
 • Til Miljøteknik: SV: Station grunden/ Lokaliteter på matriklen : 60700288 / Baldersparken 1
  506177/19
 • Til Miljøteknik: SV: Station grunden/ Lokaliteter på matriklen : 60700288 / Baldersparken 1
  506181/19
 • Til Orbicon: SV: Nørregade 90, oplæg til vandprøver og pumpeforsøg
  518540/19
 • Til Aabenraa Kommune - forespørgsel
  523907/19

14. november 2019

Indgående

 • VS: Fra advokat til vindmølleejer RÅSTOF Indsigelse på at regionen ikke har vurderet på vindmøller tilhørende Davinde Savværk Møllelaug I/S
  535673/19
 • Fra Svendborg Kommune: Kommunens tilbagemelding til rapport, Sverigesvej 9, Svendborg
  505402/19
 • Fra rådgiver - Forslag til opfølgning på resultater fra Karlsminde Losseplads
  529131/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Niras har accepteret unders. før nedrivning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  505348/19
 • Kopi, mail til partnere: Information about Interreg-project SIRI,
  523921/19
 • Project structure and outline
  523918/19
 • fra varde kommune Tilladelse §8 boligbyggeri Syrenvej, Varde, matr. 1aa Gellerup, Varde Jorder
  545255/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Kvittering for modtagelse af arkivmateriale ifm. byggeri af frostlager på V1-kortlagt ejendom, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Lok.nr. 450-81139
  505396/19
 • Fra Langeland Kommune: Opfølgning på reetablering efter olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  505393/19
 • FRA DMP: Info om GIS valideringskomponent og hjælp til at teste den på DKjord
  504735/19
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - tidsplan for supplerende undersøgelser
  509124/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm. ang. § 8-tilladelse til nedrivning af fabrik, Saltagde 11, 6760 Ribe
  504628/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Vedr. Jordprøve på Strandvejen 195, 5500 Middelfart
  503422/19
 • Fra Varde Kommune: Færdigmelding vedr. slagge under stald Teglværksvej 21, 6830 Nr. Nebel.
  504051/19
 • Fra Nordfyns kommune: svar på spørgsmål om høringssvar til grusgravsprojekt på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  504903/19
 • Fra Svendborg Kommune
  503340/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Unders. inden nedrivning af fabrik, Saltgade 11, 6760 Ribe
  505095/19
 • Fra Tønder Kommune, Mail med ny §8-tilladelse, Engdraget 4, 6535 Branderup J - kommunens sagsID 09.08.05-P19-8-19
  504112/19
 • Fra/Til Administrator: Tlf. notat henv. til administrator for St. Rådhusgade 4 og 19
  504702/19
 • Fra DGE: Godkendt oplæg, Lok. nr. 410-81410, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn - endeligt oplæg - Lok. nr. 410-81410, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn, oplæg.pdf
  504307/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. undersøgelse af jordforurening fra dieseltank hos Nellemann Bilimport A/S, Vognmagervej 2,7000 Fredericia
  504045/19
 • Fra/Til administrator: Tlf. notat henv. til administrator for St. Rådhusgade 4 og 19
  504691/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - rapport
  506879/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  506625/19
 • Fra Geopartner, Råstoffer, solceller i interesseområde, Middelfart Kommune
  505613/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Spørgsmål omkring § 8, Ribegade 5-7, 6700 Esbjerg
  505403/19
 • Fra Miljøteknik: henv vedr. Station grunden/ Lokaliteter på matriklen : 60700288 / Baldersparken 1 - 2006754-150h (1).pdf
  506211/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Nymarksvej 37 og 41 - forslag til supplerende poreluftmålepunkter
  505349/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  506474/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Kommentar til renpumpning
  505843/19
 • Henvendelse fra 'EvaldMøller': Industrivej 9 - Aabenraa
  506374/19
 • Opsigelse af ydernummer
  508996/19
 • Fra sekretariatet: Mødereferat Præsidiet 11. november 2019
  508512/19
 • 19-11-14-notat om projektforespørgsel om fremtidens sundhed.dk
  508497/19
 • Fra projekt: status og anmodning om udbetaling
  510509/19
 • Fra projekt. Slutrapport til Region Syddanmarks Kulturpulje
  511651/19
 • Fra Varde Kommune: Vedrørende yderligere sagsmateriale, Ringkøbingvej 102, 6800 Varde
  511096/19
 • Fra Niras: Borearbejde Søndersø
  518296/19
 • Opsiger ydernummer - fysioterapeut
  515823/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Skjoldborgsvej 8, 7000 Fredericia
  533772/19
 • Fra Niras: opgørelse af markskader tTEMundersøgelse
  540554/19

Udgående

 • Jordforurening, Til Tønder Kommune, Orientering om undersøgelse, Flensborglandevej 9, Tønder, lok: 55081275
  505244/19
 • Til Borger, Orientering vedr udbud.pdf
  505254/19
 • til Varde kommune §8-høringssvar for Syrenvej,6800 Varde , matr. 1aa Gellerup, Varde jorde, lok.nr 573-81004
  504749/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  504751/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar ang. § 8-tilladelse til nedrivning af fabrik, Saltgade 11, 6760 Ribe
  504615/19
 • Til borger: Oplysning om værditabsordningen, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  505392/19
 • Til Langeland: Spørgsmål om reetablering efter oprydning efter olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  504430/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - V1-afgørelse, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  504325/19
 • Til Vejle Kommune: Regionens vurdering af påvist jordforurening i bortkørt jord, Præstegårdsvej 35A, 7100 Vejle
  504266/19
 • Til Sønderborg Kommune, Jordforurening, Katry 1A, Augustenborg, lok: 501-3703
  503756/19
 • Til Borger, Afgørelse om V2-kortlægning udgået areal.pdf
  503762/19
 • Afgørelse om V2-kortlægning udgået areal.pdf
  503757/19
 • Til Nordals Flyveklub: Bilag til "Vedr. V1 kortlægning" - V1 varsel,30 jan 2003
  503582/19
 • Til Nordals Flyveklub: Vedr. V1 kortlægning, Brænmosevej 3, Nordborg, lok. 523-40086
  503581/19
 • Til Nordals Flyveklub: Bilag til "Vedr. V1 kortlægning" - Endelig V1, 6 marts 2003
  503583/19
 • Til Rambøll - Fremsendelse af historisk materiale, rapporter mm.
  506606/19
 • Til Kommunen, Danfoss, Rambøll - samlede resultater fra regionens undersøgelser
  506601/19
 • Til Kolding Kommune, Stillingstagen til påbudsmuligheder, Mønten 9, 6000 Kolding
  503217/19
 • Til Borger, Afgørelse - V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding, Matr. nr. 35k, Kolding Markjorder 2. afd..pdf
  503214/19
 • Til Kolding Kommune + SKAT: Orientering om V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding, Matr. nr. 35k, Kolding Markjorder 2. afd
  503213/19
 • Til Svendborg Kommune. Partnerskabsaftale for Skovmølleværket til underskrift ved kommune og forsyning
  504508/19
 • Til Aabenraa Kommune + SKAT, Orientering om V1-kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  503992/19
 • Til kommune, Kortbilag, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  504350/19
 • Til IBC Innovationsfabrikken: Rammeprogram for Arbejdsmiljøkonferencen 2020
  503752/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  503412/19
 • Til Vejle KOmmune og Skat: V1 afgørelse
  504645/19
 • Til Virksomhed, Afgørelse - V1- og V2-kortlægning, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  503270/19
 • Til Geopartner, Råstoffer, solceller i interesseområde, Middelfart Kommune
  503131/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  503949/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning - Nymarksvej 9, 7200 Grindsted.pdf
  503703/19
 • Til Borger, Afgørelse - V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding, Matr. nr. 35k, Kolding Markjorder 2. afd.
  503150/19
 • Til NIRAS: Fremsendelse af TopSoil rapport til brug ved rapportering
  504172/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål til rapport
  504581/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  503973/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål
  504663/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering og udtalelse til påbud om undersøgelser af jordforurening fra dieseltank hos Nellemann Bilimport A/S, Vognmagervej 2,7000 Fredericia
  504078/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. endnu et spørgsmål til sagen om påbud om undersøgelse af jordforurening fra dieseltank hos Nellemann Bilimport A/S, Vognmagervej 2,7000 Fredericia
  503946/19
 • Til Kommune + SKAT, orientering om V2-kortlægning, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa
  504349/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse - Nymarksvej 12, 7200 Grindsted.pdf
  504896/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  503416/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål
  503535/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål til rapport
  503228/19
 • Til Borger, V1-høring, Lærkevang 11B, 7200 Grindsted.pdf
  503241/19
 • Til borger - V2-høring Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  503943/19
 • Til Skat og Vejle Kommune: Kopi af V1 afgørelse
  504999/19
 • Til DGE: Godkendelse af oplæg, Lok. nr. 540-81380, Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten, oplæg efter besigtigelse
  503561/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  503993/19
 • Til borger, V1-høring - Nymarksvej 12, 7200 Grindsted.pdf
  504906/19
 • Til borger, vedr. Henriettevej 28, 5000 Odense
  504725/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  503959/19
 • Til Vejle Kommune: Afklarende spm. til færdiggørelse af §8
  504448/19
 • Til Borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Lærkevang 11B, 7200 Grindsted.pdf
  503232/19
 • Til EGEBÆK BYG, V1-høring, Lærkevang 9B og 11A, 7200 Grindsted.pdf
  503247/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar - udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, etablering af materialegård i delområde 14, Branderup mejeri
  503668/19
 • Til Kommune - Høring om forurening på Svinget 21, 5874 Hesselager
  503834/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Svar på spørgsmål til rapport
  504576/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. spørgsmål til sagen om påbud om undersøgelse af jordforurening fra dieseltank hos Nellemann Bilimport A/S, Vognmagervej 2,7000 Fredericia
  503825/19
 • Til EGEBÆK BYG, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Lærkevang 9B og 11A, 7200 Grindsted.pdf
  503245/19
 • Til Kolding Kommune. Partnerskabsaftale for Mosvig Vandværk til underskrift ved kommune og forsyning
  504514/19
 • Til borger, vedr. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  504788/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. Region Syddanmarks udtalelse til varsel om påbud og udkast til afgørelse om monitering af olieforurening på Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  504489/19
 • Til Kommune, V2 kortlægningsbrev, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  504351/19
 • Fra/Til Borger: Hevn. vedr. jordflytning fra Vognmagervej 14 og 16, Fredericia
  504529/19
 • Til Virksomhed, Afgørelse - Vidensniveau 1 kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  503994/19
 • Til Nordfyns kommune: spørgsmål til høringssvar til grusgravsprojekt på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  504018/19
 • Til Kolding Kommune. Partnerskabsaftaler og projektbeskrivelser for fire vandværker i Kolding Kommune.
  519638/19
 • til Borger Orientering_undersøgelse_resultat_Nyvej4_nabo_14112019
  521707/19
 • Bilag til Borger Parkvej 1-3, Del af rapport Nyvej 6, Vissenbjerg - Bilag1_boreprofilBE228-229.
  521769/19
 • til Borger Orientering_undersøgelse_resultat_Parkvej 3_nabo_14112019.
  521761/19
 • til Borgere Orientering_undersøgelse_resultat_Nyvej8_nabo_14112019
  521712/19
 • Bilag til Borger Nyvej 9 -Del af rapport Nyvej 6, Vissenbjerg - Bilag1_boreprofilBE222
  521747/19
 • til Borger Orientering_undersøgelse_resultat_Nyvej9_nabo_14112019
  521733/19
 • til Borgere Orientering_undersøgelse_Parkvej 8_nabo_14112019
  521696/19
 • til Borger Orientering_undersøgelse_Parkvej 5_nabo_14112019.
  521681/19
 • til Orbicon Tillægsaftale Nyvej 6 samt kopi af orienteringsbreve
  521490/19
 • til Borger Orientering_undersøgelse_Vestergade29A_nabo_14112019
  521777/19
 • Bilag til Borger af Nyvej 4 og Nyvej 8 - Rapport Nyvej 6, Vissenbjerg - Rapport med bilag1
  521721/19

13. november 2019

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Undersøgelsesrapport, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  503256/19
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Undersøgelsesrapport, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  503257/19
 • FRA SWECO: Besvarelse af spørgeskema vedr. databehandleraftale mellem Region Syd og Sweco Danmark a/s
  503411/19
 • Fra DSN: status
  523916/19
 • RE: PowerShell kursus
  503023/19
 • Fra Niras: §8-Ansøgning Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  502294/19
 • Fra Niras: § 8-Ansøgning -Lidl, Saltgade 21, 6760 Ribe
  502292/19
 • Fra rådgiver - samlede resultater i excelark
  506596/19
 • fra interreg sek.: adgang til ELMOS
  523913/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Miljønotat, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  503237/19
 • Fra interreg sek: anmodning om adgang til ELMOS
  523902/19
 • SV: JAR - skal vi også stemme på BG_2.6.5?
  541710/19
 • GrundRISK integration (JAR-1098)
  541713/19
 • Fra DGE - endelig oplæg, Bytoften 13, 6200 Aabenraa
  528550/19
 • Fra DGE - endeligt oplæg, Algade 55, 6780 Skærbæk
  528544/19
 • Fra DGE - endeligt oplæg, Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  528526/19
 • Fra DGE - endeligt oplæg, Skolevej 2, 6510 Gram
  528532/19
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af skitse med placering af bygninger, Algade 15B, 5592 Ejby
  523830/19
 • Nyt om løn nr 3 2019
  517848/19
 • Fra borger, ønsker materialet i papirversion
  517691/19
 • Fra Rigsrevisionen: Beretning om lægemiddelanbefalinger j. nr.: 19/00012
  511110/19
 • Fra Varde Kommune: Sagsmateriale fra webarkiv, Ringkøbingvej 102, 6800 Varde
  511089/19
 • Fra Langeland Kommune: SV: Vedr. forespørgsel på Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  509671/19
 • Fra Borger - Ny henvendelse vedr. tilgængelig i praksis efter 16.
  505242/19
 • Fra borger, vedr. Frandsensvej 1, 5600 Faaborg
  504779/19
 • Fra borger, vedr. Henriettevej 28, 5000 Odense
  504717/19
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. lok. 461-81187 - Bladstrupvej 244, 5270 Odense
  504169/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Vedr. Jordprøve på Strandvejen 195, 5500 Middelfart
  503409/19
 • Fra Rambøll, vedr. Vejlevej 10, Kolding
  504703/19
 • Fra NIRAS: Feltskemaer mv.
  503366/19
 • Fra Varde Kommune: Svar vedr. udnyttelse - Revideret accept af anvendelse af slagge - Teglværksvej 21, Nørre Nebel
  503481/19
 • Fra PLO-syd - respons på anmodning om dialog om FMK og ajourføring
  503126/19
 • Fra Nordals Flyveklub: tlf. henv. vedr. V1 kortlægning, Brænmosevej 3, Nordborg
  503252/19
 • fra projekthaver
  503550/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Anmodning om sagsmateriale, 461-06295
  505400/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af forurening.
  507061/19
 • Fra Assens Kommune: Vedr. undersøgelsesomfang, Bredgade 29, Aarup
  505346/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Anmodning om sagsmateriale, 461-06206
  505404/19
 • Fra Langesø Vandværk: høringssvar på Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune
  503001/19
 • Fra COWI: Foreløbige resultater efterår 2019 monitering
  501716/19
 • Fra Shell: henv vedr. kortlægningsbreve
  502570/19
 • Fra NIRAS: Geo Gis kontrolrapport
  502835/19
 • rejsekort 1.9. - 31.10
  500970/19
 • Program, Diabetesforeningen A4.v2.pdf
  501339/19
 • Fra Vejle Kommune: Spm vedr status for dispensation, matr. nr. 11. og 14a, Dons By Almind
  502278/19
 • Interreg-udvalg: Invitation og mødebilagene
  502945/19
 • RE: SAmarbejde med Stenocentrene i Danmark
  501688/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Tilførsel og indbygning af slagge er afsluttet, Kærvej 6, 6200 Aabenraa
  502660/19
 • Fra system: Yder 042722 er lukket automatisk.
  501686/19
 • Fra Rambøll, vedr. Vejlevej 106, 6000 Kolding
  502597/19
 • Fra Ejendomsmægler BoligtilBolig: Anmodning om oplysninger om kortlægningsgrundlag, Rugårdsvej 747, 5462 Morud
  502409/19
 • Fra HK: Telefonisk opfølgning på fase 2 forhandling
  503071/19
 • SV: Nationalt Netværk for Diabetes
  501330/19

Udgående

 • Til DSN: SIRI: Project structure and outline
  526762/19
 • Til projektpartnere: Information about Interreg-project SIRI,
  526759/19
 • Til Vejafdelingen Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Spørgsmål til om der træffes vejafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  503326/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tilsendelse af diverse dokumenter til ansøgers konsulent på matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  502943/19
 • Til borger, RÅSTOF, Svar vedr. proceduren ved behandling af ansøgninger om indvindingstilladelser
  502929/19
 • Til interreg sek.: olysninger vedr. adgang til ELMOS
  523909/19
 • Til Danfoss - Kommentarer til - Status og next step - mødereferat 30.10.2019
  506580/19
 • Til Varde Kommune: Sørgsmål om udnyttelse - Revideret accept af anvendelse af slagge - Teglværksvej 21, Nørre Nebel
  503475/19
 • Til Shell, mst og kommune: afg vedr. oprensning v 15 og T16, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  502906/19
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr status om dispensation, matr. nr. 11. og 14a, Dons By Almind
  502285/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse - Østergade 10, 7200 Grindsted.pdf
  502497/19
 • Til praksis: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2019
  502351/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Langtvedvej 4, 5540 Ullerslev.pdf
  500963/19
 • Til praksis: Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. decemebr 2019
  502547/19
 • Til Shell, mst og kommune: afg vedr. oprensning v 15 og T16, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia - Afg-oprensning v T15 og T16.pdf
  502910/19
 • Til Ejendomsmægler BoligtilBolig: Vedr. sagsmateriale på ejendommen Rugårdsvej 747, 5462 Morud, lok.583-50031
  502484/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  502419/19
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2019
  502518/19
 • Til Shell: mail med kortlægningsbreve Havneterminalen.
  502581/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Vestervoldgade 36, Nyborg.pdf
  501092/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Langtvedvej 4, Ullerslev.pdf
  500966/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, vedr. Landevejen 5, 5672 Broby
  502386/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2019
  502532/19
 • Til Shell, kommune og mst: afg vedr. oprensning v 15 og T16, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  502921/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2019
  502555/19
 • Til Rambøll, vedr. Vejlevej 106, 6000 Kolding
  502606/19
 • Til kommunen: 042722 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 12. november 2019
  501714/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2019
  502358/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  501101/19
 • Til borger, V1-høring - Østergade 10, 7200 Grindsted.pdf
  502509/19
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  501098/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Langtvedvej 4, Ullerslev.pdf
  500961/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. decembr 2019
  502311/19

12. november 2019

Indgående

 • Fra COWI: Forslag til undersøgelsesomfang mv
  501569/19
 • Fra ansøger RÅSTOF GIS filer til Ansøgning
  510703/19
 • Fra Rambøll: Møllegade 44, Sønderborg - retableringsaftale
  500899/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Anmodning om arkivmateriale forud for byggeri på V1-kortlagt ejendom, Odensevej 16, 5853 Ørbæk, Loknr. 450-81139
  503322/19
 • fra fredericia kommune Vedr. oprensning af jordforurening efter spild af olie på ejendommen Prinsessens Kvarter 6
  507147/19
 • Fra DSN time schedule and ELMOS account
  523899/19
 • Fra ansøgers konsulent, RÅSTOF, Kontaktoplysninger til ansøgers konsulent og anmodning om informationer
  500489/19
 • Ping
  499538/19
 • Fra DMR: bilag - Notat vedr. forureningsundersøgelse inkl. bilag
  503251/19
 • Fra DMR: Forureningsundersøgelsesrapport, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  503249/19
 • Fra AGS - halvårsrapport - projekt anvendt teknologi på STX
  499785/19
 • Fra Obbekær Vognmandsforretning: Vedr indberetning af returjord 2018, Fæsted/ Obbekær
  500535/19
 • Ændring af CVR nr.
  500741/19
 • Fra ansøger: Lergravning Matr. 32a Bovrup, Varnæs
  502359/19
 • Fra Kogsgaard Miljø: Supplerende spørgsmål vedr. rapport
  500228/19
 • Projekt PE Region Platform: Beschluss im schriftlichen Abstimmungsverfahren / Beslutning ved skriftlig afstemning
  499371/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "høring"- Udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  500147/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skelskækvej 30, 5450 Otterup.pdf
  500254/19
 • Fra borger - forespørgsel om kortlægning i Billund Kommune
  500352/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, vedr. Landevejen 5, 5672 Broby
  504666/19
 • Fra Middelfart Kommune: Status, Jernbanegade 2D mfl, 5500 Middelfart
  501338/19
 • Fra JJA A/S: Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  501226/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, vedr. Landevejen 5, 5672 Broby
  502373/19
 • Fra Tønder Kommune: høring - udkast til § 8 tilladelse delområde 14, Engdraget 4, Branderup
  500138/19
 • Fra Niras.491-50015 Tommerupvej 1, Vissenbjerg_grundejer.pdf
  523998/19
 • Fra Lægevagten: Anmodning om vagtydernummer
  524920/19
 • Fra Tønder kommune - info om etablering af sti langs med Sportsvej i Frifelt på bl.a. Algade 55, 6780 Skærbæk
  527958/19
 • Fra Niras. 491-50015 Tommerupvej 1, Vissenbjerg_teknisk rapport.pdf
  524003/19
 • Reddernes Udviklingssekretariat: Aktindsigt
  518813/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. Kim Gedebjerg udtræder af praksis
  531692/19
 • Fra Region Midtjylland - faktura
  537540/19

Udgående

 • Til DSN: time schedule and ELMOS account
  526765/19
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Myndighedshøring matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og matr.nr. 1187 m.fl. Brunde, Rise.pdf
  500304/19
 • Til Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Mail med myndighedshøring matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  500302/19
 • Til borgere, Odense Kommune og COWI: Varslingsbreve vedr. forureningsundersøgelser på Vesterbro 26, 28, 30, 32 og Falen 3.
  500176/19
 • Til grundejere: Vesterbro 26, 28, 30, 32 og Falen 3, varslingsbreve
  500236/19
 • 461-00129, Vesterbro 28, orientering om undersøgelse, Vesterbro 26.pdf
  500238/19
 • 461-00129, Vesterbro 28, orientering om undersøgelse, Falen 3.pdf
  500237/19
 • 461-00129, Vesterbro 28, orientering om undersøgelse, Vesterbro 28-32.pdf
  500239/19
 • Til ansøger RÅSTOF Anmodning om supplerende oplysninger
  500705/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Søndergade 52-60, 6650 Brørup.pdf
  500827/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hjordkærvej 20, Bolderslev.pdf
  498834/19
 • Til borger, V2-høring med bilag, Smedestræde 1 og 2, 5874 Hesselager.pdf
  500828/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank på Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  499157/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Fynsgade 58, 7200 Grindsted.pdf
  500662/19
 • Høring Svær overvægt, j.nr. 1-1810-146_1
  500851/19
 • Til Borger:Svar vedr. Forurening Enghavevej 11, Varde
  500842/19
 • Til borger, Udgået inden kortlægning med bilag, Smedestræde 4A, 5874 Hesselager
  500826/19
 • Den SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG GODS, Kortbilag til V1-afgørelse.pdf
  498837/19
 • DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG GODS, V1-afgørelse.pdf
  498838/19
 • Til borger, udgået efter vurdering af historiske oplysninger, Kogsbøllevej 16, 5800 Nyborg
  500249/19
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  500492/19
 • Til grundejer: V1-høring - en del af Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart
  500420/19
 • Til Varde Kommune: Vedr. en del af Toften 2, 6818 Årre - en del V1-varsles
  500844/19
 • Til borger, V1-høring, Frederiksberg Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  499689/19
 • Til Varde Kommune: Forespørgsel om sagsmateriale, Ringkøbingvej 102, 6800 Varde
  500202/19
 • Til borger, V1-høring, Fynsgade 58, 7200 Grindsted.pdf
  500666/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. sagen om olieforureningen på Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  500104/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Toften 2, 6818 Årre
  500783/19
 • Region Syddanmark svar på høring over udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
  500516/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  500496/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse Frederiksberg Alle 4, 7200 Grindsted,.pdf
  499693/19
 • Til Borger: V2-varsling, Søndergade 52-60, 6650 Brørup.pdf
  500821/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, en del af Toften 2, 6818 Årre
  500795/19
 • Til grundejer: V1-høring - en del af Toften 2, 6818 Årre
  500775/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Søndergade 52-60, 6650 Brørup.pdf
  500824/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal på Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart
  500447/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hjordkærvej 20, Bolderslev.pdf
  498835/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr historik og oplæg til miljøundersøgelser på Bülowsvej 9, Sønderborg
  499971/19
 • Til borger, V2-høring med bilag, Smedegade 14, Tranekær.pdf
  500862/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering samt høring om påbudsmuligheder på Søndergade 52-60, 6650 Brørup
  500830/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. ejendommene Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune - en del af ejendommene varsles V1-kortlagt
  500481/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Højagervej 1 og Margårdvej 3, 5500 Middelfart
  500433/19
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skelbækvej 30, 5450 Otterup
  500271/19
 • Til Astrup-Hansen Landinspektør ApS: FORSP - Svar på henvendelse om Lumbyvej 33, 5000 Odense C, lok.nr. 461-00095.
  500563/19
 • Til borger, udgået efter vurdering af historiske oplysninger Kogsbøllevej 18, 5800 Nyborg
  500257/19
 • Til Sweco: Tillægsaftale pulje 11
  506868/19
 • Til Sweco: Tillægsaftale pulje 11
  506850/19
 • Til Sweco: Tillægsaftale pulje 11
  506770/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519278/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519387/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519298/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519492/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519509/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519315/19
 • Til Borger - fremsendt rapport
  522495/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020,
  519311/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519334/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519519/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519270/19
 • Til Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519341/19
 • Til Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519383/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519287/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519362/19
 • Til Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519355/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519292/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519267/19
 • Til Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519374/19
 • Til Vejdirektoratet - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519345/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519302/19
 • Til Naturstyrelsen - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519486/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519483/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519272/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519370/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519321/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519500/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519331/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519326/19

11. november 2019

Indgående

 • Fra DSN: Project structure and outline
  523897/19
 • Fra DN: time schedule and ELMOS account
  523896/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, kort over kørselsveje til støjberegning matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  500338/19
 • Fra Niras: RE: Vandprøver fra samlebrønde
  498365/19
 • RIT 3.4 i proces
  498633/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_Elkjærhøjevej v. _Billund - resultatere af jord og vandprøver
  498190/19
 • Fra Langeland Kommune: Anvisning af jord fra ikke-kortlagt areal langs Pederstrupvej og Spodsbjergvej, 5900 Rudkøbing til kartering på Klintholm
  503297/19
 • SV: VS: Aktindsigt
  497840/19
 • 621-02005_Gl. Stationsvej 7A
  497886/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for forklaring af overfladeprøver, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  497363/19
 • Fra Odense Kommune: Opklarende spørgsmål ang. overfladeprøve, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  497161/19
 • Fra Langeland Kommune: Opklarende information om afslutning af påbudssag om oprydning efter olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  497155/19
 • Fra Kolding Kommune. JordWeb 169831.pdf
  498429/19
 • Fra projekt: Anmodning om forlængelse af projektet
  498239/19
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning til resterende bygge- og anlægsprojekter på mejeriet, Engdraget 4, Branderup
  497725/19
 • Fra NIRAS: Vedr. udskiftning af målerskab
  497733/19
 • Fra SWWECO: Præcisering på forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  498759/19
 • Psykolog - Opsigelse af ydernr.
  498705/19
 • Fra rådgiver SWECO A/S - gurndejerrapport, Smedestræde 1 2 4A Hesselager_Grundejerapport
  500815/19
 • Fra Orbicon: Kort status på råstofansøgning om indvinding af rødler matr. nr. 21a, Bovrup, Varnæs
  498041/19
 • Fra Tønder Kommune: § 8 Tilladelse til fjernelse af brovægt og olieudskiller samt etablering af silofinger, Engdraget 4, 6535 Branderup
  497720/19
 • Fra Kolding Kommune. JordWeb 169722.pdf
  498426/19
 • Fra JEMA: Tilbagemelding på aftale
  498847/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Påbud om oprensning af olieforurening, Industrivej 31, 6740 Bramming
  498948/19
 • Fra SDU og Designskolen: Opfølgning fra Styregruppemøde 5 Rapport Sundhed Kultur og Natur.pdf
  500382/19
 • Fra SDU og Designskolen: Opfølgning fra Styregruppemøde 5 Interaktivt kort
  500378/19
 • Fra SDU og Designskolen: Opfølgning fra Styregruppemøde 5 - introduktion til Fase 2.docx
  500394/19
 • Fra SDU: Opfølgning fra Styregruppemøde 5 -følgegruppe
  500372/19
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  499365/19
 • Fra rådgiver SWECO A/S Teknisk rapport - Smedestræde 1, 2, 4A Hesselager
  500814/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail med kopi af oprensningspåbud, Industrivej 31, 6740 Bramming
  498944/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  502403/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om resultater af undersøgelse, Industribuen 9, 5592 Ejby
  501184/19
 • HØRING: Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) - Baggrundsnotatet for farmakologisk behandling af akutte muskuloskeletale smerter - FRIST 29. november 2019
  503933/19
 • Bilag fra Odense Kommune - undersøgelse 2018 del 2.pdf
  503369/19
 • Bilag fra Odense Kommune - undersøgelse 2018 del 1.pdf
  503345/19
 • Bilag fra Odense Kommune - B34.pdf
  503321/19
 • fra Odense Kommune - følgemail (undersøgelse nabogrund Dalum Papirfabrik)
  503309/19
 • fra Odense Kommune - SV: §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  503192/19
 • Bilag fra Odense Kommune - vandanalyser 1997.pdf
  503318/19
 • Bilag fra Odense Kommune - b55.pdf
  503334/19
 • Bilag fra Odense Kommune - oversigtskort 1997.pdf
  503317/19
 • Fra Sweco: Vedr. Konsul Graus Gade 2, Kolding
  506760/19
 • Fuldtidsvikar i klinik for fysioterapi
  504878/19
 • Fra SWECO: Forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  498757/19
 • Fra Kolding Kommune. JordWeb 169833.pdf
  498432/19
 • Fra Niras: Budgetstatus 111119
  518608/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, oplæg til vandprøver og pumpeforsøg
  518530/19
 • Fra Vejen Kommune - Kommunens udtalelse iht. § 10a i råstofloven - udkast til tillæg til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  524229/19
 • Fra Odense Kommune, Vedr. høring om påbudsmuligeder, Fangelvej 36 - 38, 5260 Odense S
  510159/19
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  514395/19
 • Fra Skive Folkeblad: spørgsmål vedr. Folkemødet 2019
  511511/19
 • Fra projekt: anmodning om udbetaling af 3. rate.
  511767/19
 • Fra Odense kommune: svar vedr. udsættelse af pumpetest ved Lindvedværket
  540399/19
 • Fra Niras: kopi af mail til Odense Kommune vedr. Udsættelse af pumpetest ved Lindvedværket
  540391/19

Udgående

 • Til Aabenraa Kommune - Opfølgning - Nørreport 15 og 17 samt naboer
  532873/19
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3_Elkjærhøjevej v. _Billund - resultatere af jord og vandprøver
  498351/19
 • Til Ejendommen Birkegade 17 ApS: Afgørelse om ændring af off. indsats, 567-04002
  498347/19
 • Til Borger: Orientering om V0-kortlægning af Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup Fyn
  498172/19
 • Til Borger: Bilag - V0-grundejerbrev
  498171/19
 • Dialog med nobo - ej part RÅSTOF Om adgang på P Hansengyden
  498374/19
 • Til Orbicon: Bemærkninger til rapport 621-02005_Gl. Stationsvej 7A
  498099/19
 • Til Gråsten Andelsboligforening (ejer 1+2. sal) - Info til lejere Jernbanegade 1A, Gråsten
  498076/19
 • Til Svendborg Kommune: Regionens kommentarer til varslet påbud, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  498051/19
 • Til Assens Kommune: Regionens bemærkninger til § 8-ansøgning, matr.nr. 2p Haarby By, Haarby, lok.nr. 437-00003
  497948/19
 • Til lodsejer og ansøger RÅSTOF Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  498424/19
 • SV: VS: Aktindsigt
  497867/19
 • SV: VS: Aktindsigt
  497844/19
 • Til myndigheder og parter RÅSTOF Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  498418/19
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om forureninsundersøgelse på naboejendomme, lok. 537-30005
  497588/19
 • Til Borger: Orientering om mindre forureningsundersøgelse, Mellemgade 3 og 5, Sønderborg, lok. 537-30005
  497522/19
 • Til Borger: Bilag til "Orientering" - Naboorienteringsbrev Mellemgade 3 og 5 Sønderborg.pdf
  497523/19
 • Til Totaro ApS: Bilag til "Orientering" - Naboorienteringsbrev Store Rådhusgade 4, Sønderborg.pdf
  497512/19
 • Til Totaro ApS: Orientering om undersøgelse af naboejendom, Store Rådhusgade 4, Sønderborg
  497511/19
 • Til Odense Kommune: Uddybelse af hvad der forstås ved overfladeprøve, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  497180/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Klavsebøllevej 9, Tranekær.pdf
  498089/19
 • Til Shaanxi Province Kina: Letter of Invitation
  498807/19
 • Til Borger1, V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  497138/19
 • Til borger, V1-afgørelse med kortbilag, Ølundgyden 25, 5450 Otterup.pdf
  498450/19
 • Forureningsundersøgelse_rapport_DGE_1996.pdf
  497974/19
 • Til SWECO: Svar på forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  498762/19
 • Til Vandcenter Syd: Udkast til notat til orientering
  498538/19
 • til Niras - SV2: §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  497776/19
 • Til Advokat: Svar på forespørgsel
  497392/19
 • Til Advokat: Svar på forespørgsel
  497898/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-Kortbilag, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  498077/19
 • Til projekt: godkendt forlængelse af projektperiode
  498265/19
 • Til SV: Colliers International Danmark A/: Henv. Fremsendelsee af baggrundsmateriale for V1
  498780/19
 • Til Home: Henv. Fremsendelse af baggrundsmateriale og V1 afgørelse
  498603/19
 • Til HOME, Svar vedr. Nørregade 15, 5592 Ejby
  498664/19
 • Til borger, V1-afgørelse, med bilag, Ølundgyden 29, 5450 Otterup.pdf
  498445/19
 • Til Esbjerg Kommune + SKAT: Orientering om udgår af kortlægning, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg
  497973/19
 • Til borger, V1-kortbilag-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  497137/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af udskiftning af måleskab
  497745/19
 • Til Kogsgaard Miljø A/S: Henv. Fremsendelse af baggrundsmateriale
  498765/19
 • Oprensningsnotat_Rambøll_2003.pdf
  497975/19
 • Til Borger, Kortbilag, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg.pdf
  497976/19
 • Til Borger, Udgår af kortlægning, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg.pdf
  497977/19
 • Til BOrger, kopi af mail fremsendt efter telefonhenv. om ændret anvendelse på gasværksgrund, matr. 9m, Bøssehage 14, Ærøskøbing
  498310/19
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  497136/19
 • Til Rockwool: Orientering om forsinkels af den endelige V1/V2 afgørelse, ROCKWOOL, Vamdrup
  497096/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-høring, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  498072/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  498058/19
 • Til Borger2, V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  497139/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-afgørelse, med kortbilag, Engløkke 30, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  498596/19
 • Til Domhusgaarden, V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  497140/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Udkast til Boligerklæring, Fangelvej 40, 5260 Odense S.pdf
  498069/19
 • Til Ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  497813/19
 • Til Borger: Udgår af kortlægning, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg
  497498/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Kvittering for modtagelse af spørgsmål
  499825/19
 • Til Gørding Klinker - Screeningsafgørelse - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  497539/19
 • Til Borger, sagsmateriale, Landrovej 1, 5800 Nyborg - lok. 450-81244
  497333/19
 • til Estate, svar vedr. Søndergade 51a, Ærøskøbing
  498329/19
 • Fra/Til: Sønderborg Kommune: genfremsendelse af orienteringsbreve, lok. 537-30005
  498150/19
 • Høring om forurening på Fangelvej 40, 5260 Odense S
  498048/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - DMR vil analysere for formalin under kapel
  512596/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519430/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519452/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519398/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519456/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519465/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519448/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519439/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519526/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519414/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519461/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519469/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519404/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519424/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519478/19

10. november 2019

Indgående

 • FRA ProActive: Jordforurening - estimat fjernelse af kodestump
  512023/19
 • Fra Borger: Vedr. Forurening Enghavevej 11, Varde
  500839/19

9. november 2019

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. høring af kortlægning efter Jordforureningsloven - 430-81004 - mail 2 af 2
  496931/19
 • Til kommunen - svar vedr. pesticider i boring
  496900/19
 • Til borger - areal bliver ikke kortlagt - matr. nr. 6m.pdf
  496924/19
 • Til virksomhed - areal bliver ikke kortlagt - matr. nr. 6h.pdf
  496925/19
 • Bilag til breve sendt d. 9. november 2019 - Videregående undersøgelse - maj 2018.pdf
  496926/19
 • Til virksomhed - Høring af V2 kortlægning - matr. nr. 17l.pdf
  496922/19
 • Til virksomhed - Bilag til Til virksomhed - Høring... udkast til endelig V2 kortlægning - matr. nr. 17l.pdf
  496923/19

8. november 2019

Indgående

 • Fra DMR: Udkast til rapport, Frydsvej 6
  498096/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar vedr. sikkerhedsstillelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted - åbent graveareal
  500345/19
 • fra Varde kommune §8-udkast til udtalelse, Syrenvej matr. 1aa Gellerup, Varde Jorder
  504713/19
 • Fra Gudme Lokalhistorisk Arkiv: Tilbagemelding om materiale eller kendskab til "Malergraven", Gudme.
  496520/19
 • FRA REGIT: Jordforurening
  496289/19
 • FRA PROACTIVE: Jordforurening
  496290/19
 • FRA REGTIT: Jordforurening
  496291/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Kommunens skriftlige stillingstagen ril Regionens spørgsmål vedr. påbudsmuligheder, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  503503/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Vurdering af ikke-påbud, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  503502/19
 • SIRI project - collaboration with Kiel Region GmbH
  523881/19
 • FRA ProActive: Jordforurening
  496835/19
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Kommentar vedrørende Jordflytning-sag [161844] Præstegårdsvej 35A 7100 Vejle
  497460/19
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - J190401 - Præstegårdsvej 11-39, 7100 Vejle - jordklassifikation - række A
  497457/19
 • Fra cowi: JAR support i oktober 2019
  514091/19
 • Fra Langeland Kommune: Afslutning af påbudssag om oprydning efter olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  495963/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Notat vedr. afgravning af oliespild, Skovduevej
  495965/19
 • Analyser Højvang.pdf
  495964/19
 • Fra Nrodfyns Kommune: Bilag - Brand i fyr, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  505483/19
 • Fra Nrodfyns Kommune: Orientering om ikke-påbud efter oliespild som følge af brand i fyr, Gulløkken 37, 5471 Søndersø
  505482/19
 • Fra Orbicon: Økonomioversigt Skovvej 22
  518566/19
 • fra DMR - Re_ Vedr. jordprøvetagning i Balsgyden 11, Ullerslev
  512576/19
 • Fra HF & VUC Fyn - revideret ansøgning
  508551/19
 • Bilag fra DMR - Dokumentationsrapport Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev Fyn - 2018-2132 2019-11-08 Dokumentation for fase 1 af §8 tilladelse på Lodskovsvej 15, Ferritslev inkl. bilag.pdf
  508518/19
 • fra DMR - Dokumentationsrapport Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev Fyn
  508505/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - kvittering, SV: Dokumentationsrapport Lodskovvej 15, 5863 Ferritslev Fyn
  509091/19
 • Fra Data-know-how: NIR-modul / møde med tværregional sparringsgruppe
  509644/19
 • Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet
  540456/19
 • Fra Praksis - Svar vedr. henvendelse om konsultation efter kl. 16.
  505237/19
 • Vikar for ridefysioterapeut
  504507/19
 • Fra Rambøll: Vedr. udkast til § 8 tilladelse Branderup mejeri
  496993/19
 • Spørgsmål og svar vedr. naturvidenskabelige studieretninger, Vestfyns Gymnasium
  498015/19
 • Spørgsmål og svar vedr. naturvidenskabelige studieretninger, Midtfyns Gymnasium
  498008/19
 • Fra COWI: Aflevering af oplæg 26/11
  497118/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager - Teknisk rapport.pdf
  502613/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager - Grundejerrapport.pdf
  502625/19
 • fra Orbicon svar på spørgsmål ved undersøgelse : Nyvej 6, Vissenbjerg
  501622/19
 • Fra Svendborg Kommune. Partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Skovmølleværket, Svendborg har nu været forbi alle
  496082/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  496468/19
 • Fra WT materialet til bestyrelsesmøde 13.11.2019 - mail 2
  496771/19
 • Fra Tønder Kommune: Revideret udkast til § 8 tilladelse til fjernelse af borvægt og olieudskiller samt etablering af silofinger, Engdraget 4, Branderup
  496234/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Egensevej 28, 5450 Otterup.pdf
  497075/19
 • Fra Estate, henv om 493-00012, Matrikel 138b, Ærøskøbing Bygrunde, Ærø Kommune.
  498321/19
 • Fra NIRAS: Situationsplaner mv.
  496080/19
 • Fra WT materiale til bestyrelsesmøde 13.11.2019 - mail 3
  496768/19
 • Fra Tønder Kommune: Endelig § 8 tilladelse til etablering af brovægt, Engdraget 4, Branderup
  496122/19
 • Fra Langeland Kommune: Mailkorrespondance vedr. forespørgsel på Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  495791/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Udsættelse af kortlægningsvurdering, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg
  496412/19
 • Til uddannelser i Vejen Kommune_ Referat fra mødet om røgfri skoletid 5. november 2019
  496381/19
 • Referat_Røgfri skoletid_ Vejen Kommune og ungdomsuddannelser 5. november 2019.docx
  496382/19
 • TIL PROACTIVE: Jordforurening
  496301/19
 • Til Langeland Kommune: Efterspørgsel om situationsplan, Skovduevej, 5932 Humble
  496198/19
 • Til Kolding Kommune: Aktiv sagsbehandling på Stålvej 6 og Bronzevej 7, 6000 Kolding
  496069/19
 • TIL ProActive: Jordforurening
  495726/19
 • Til Advopartner: Kopi af V2-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde, Varde Kommune, matr. nr. 21 Varde Bygrunde
  495914/19
 • Til projekt: rykket for underskrevet tilsagnsbrev
  495637/19
 • Til projekt. bedt om fremsendelse af underskrevet tilsagnsbrev
  495596/19
 • Til Borger: Svar vedr. kompensering af udgifter til undersøgelse på Enghavevej 11, Varde
  495770/19
 • Til JEMA: Vedr. løsning udeareal
  496110/19
 • Til projekt. rykket for underskrevet tilsagnskontrakt
  495690/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. forespørgsel på Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  496372/19
 • Til TV2 - Oplysninger om forurenede grunde i Region Syddanmark
  495634/19
 • Til projekt: rykket for underskrevet tilsagnsbrev
  495729/19
 • Til Haderslev Kommune: §8-høringssvar for Lilholtvej 2, 6500 Vojens, matr. nr. 8a Skrydstrup, lok. nr. 543-40141
  495248/19
 • Til COWI: Rykker for aflevering af oplæg
  496123/19
 • Til borgere - Svar på anmodning om at se mailkorrespondance mellem regionen og Vejle Kommune
  495279/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nymarksvej 57, 57A, 5800 Nyborg.pdf
  495264/19
 • Til borger, ejendommen Nymarksvej 97, 5800 Nyborg kortlægges ikke.pdf
  495293/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til revideret udkast til § 8 tilladelse til fjernelse af brovægt og olieudskiller samt etablering af silofinger, Engdraget 4, Branderup, lok. 525-40025
  496248/19
 • Til Borger - Kortlægningi Billund Kommune
  495242/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Egensevej 28, 5450 Otterup
  497087/19
 • Til borgere - Svar på anmodning om at se mailkorrespondance mellem regionen og Vejle Kommune ifm tilladelse til råstofindvinding
  495260/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til fjernelse af brovægt, Engdraget 4, 6535 branderup J, lok. 525-40025
  495294/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8-tilladelser til etablering af brovægt på Engdraget 4, 6535 branderup J, lok.
  495109/19
 • Til projekt; gensendt mail med bilag
  499359/19
 • Til Gartneriet Lundager, Svar på henvendelse omkring kortlægning, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  497172/19
 • Til Kolding Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på Blæsbjerggade 31 i Kolding
  506787/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519206/19
 • Til Handels og Financieringsanpartsel - Høring af forslag til arbejdsplan 2020,
  519260/19
 • Til Aabenraa Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519213/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519262/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519249/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519233/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519185/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519193/19
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519239/19
 • Til Thors Have AS - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519257/19
 • Til Sønderborg Kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2020
  519223/19
 • Fra borger bekræftelse af forestående undersøgelse på Slotsgade 3, Aabenraa
  528081/19

7. november 2019

Indgående

 • Kontrakt: RSD-DSN November 2019
  523864/19
 • Fra Langeland Kommune: Anvisning af jord fra Dageløkke Marina 13, 5953 Tranekær, til rensning på Norrecco
  522076/19
 • Fra Nrodfyns Kommune: Bilag - Påbud om forureningsundersøgelse på vigeplads, Søndersø
  505502/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Udstedelse af § 40 påbud efter oliespild fra lastbil på en vigeplads udenfor Søndersø
  505501/19
 • Fra Orbicon: Oplæg til supplerende undersøgelser og tilbudsliste, Skovvej 22
  499960/19
 • Fra COWI: Adelgade, budget i forhold til regulerede analysepriser
  496063/19
 • Fra Jydske Vestkysten - Anmodning om aktindsigt - materiale vedr. møde d. 12.oktober 2018
  506457/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Ansøgning om § 8 tilladelse
  495959/19
 • Fra Assens Kommune: Ønske om sparring ift. § 8-ansøgning, Skolevej 4G el. Strandgade 49, 5683 Haarby
  495958/19
 • Fra JV - spørgsmål til svar på Anmodning om aktindsigt i referat fra d. 12. oktober 2018
  506369/19
 • SST rådgivning vedr. region Syddanmarks praksisplan for almen praksis 2020-2023.pdf
  494285/19
 • Fra Rådgiver - Kommentarer til Ejlskovs sammenligningsrapport vedr. Himmark Strand
  506389/19
 • Fra Jydske Vestkyste - Anmodning om aktindsigt
  506451/19
 • Fra DMR: Projektkontrol inkl. oprensning i Geogis for Frydsvej 6
  499612/19
 • Aabenraa Kommunes høringssvar på Praksisplan for almen praksis 2020-2023
  493089/19
 • Aabenraa Kommunes høringssvar på Praksisplan for almen praksis 2020-2023 - underskrevet
  493088/19
 • Internt: Telefonbesked - V1 - planteskole - spørgsmål til pesticid ifm. ny vandforsyning, Kildegårdsvej 43, 5792 Årslev
  497507/19
 • Justeringer i projekt Vækst gennem eksport af teknologiløsninger overskudsvarme
  536738/19
 • VS: Frit sygehusvalg - En gyser fra det virkelige liv.docx
  535797/19
 • Fra borger - Bekræftelse på undersøgelse, Slotsgade 1B, Aabenraa.pdf
  528282/19
 • Bilag fra Langeland Kommune - Anvisning af jordflytning internt på Dunsbjergvej 10, 5900 - Langeland Forsyning - Anvisning 1515 m3 Langeland Forsyning 07112019.pdf
  518908/19
 • Anvisning af jordflytning internt på Dunsbjergvej 10, 5900 - Langeland Forsyning
  518898/19
 • Fra Århus Universitet; tTEM_Søndersø.pdf
  518675/19
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til styregruppemøde Campus Odense den 14. november 2019
  500354/19
 • Fra fonden: materiale til bestyrelsesmøde 21. november 2019 - dagsorden, rammebudget og andre materialer
  498363/19
 • Udarbejdelse af regulatorisk strategi for Mit sygehus PRO
  501829/19
 • SV: Regning for AmbuFlex-samarbejde 2019
  501859/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2 - status
  506747/19
 • Fra DGE: Godkendt oplæg, Lok. nr. 621-81345, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov, oplæg efter besigtigelse - Lok. nr. 621-81345, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov, oplæg efter besigtigelse.pdf
  504286/19
 • Økonomiaftale mellem KL og Regeringen
  506599/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde - frist 15. november
  494463/19
 • Velkommen som medlem i NGC's Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering
  493657/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Vedr. udkast" - Udkast til § 8 tilladelse til to mindre bygninger, Langbro 7A, 6400 Sønderborg
  494740/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema Terkelsbøl Bygade 10A og 10B, 6360 Tinglev.pdf
  493370/19
 • Fra Borger: Henv. vedr. mulighed for kompensering af udgifter til undersøgelser på Enghavevej 11, Varde
  495765/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. udkast til § 8 tilladelse til to mindre bygninger, Langbro 7A, 6400 Sønderborg
  494737/19
 • Fra praksis: anmodning om afregning af mere end 3 år gamle regninger
  492642/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Varsel af kontroller
  492601/19
 • Fra borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  495205/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - oktober 2019
  494957/19
 • Fra Sønderborg Kommune: §8-tilladelse for Skovglimt 45, matr. nr. 4668g Sønderborg, lok. nr. 537-05702
  495064/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. frivillig oprensning på Korskildevej 10
  496071/19
 • Fra COWI: Tilbud tilsyn 2019
  494065/19
 • Fra Rambøll: RE: Odensevejens Losseplads, Svendborg - pris på 2 supplerende boringer
  493477/19

Udgående

 • Til JV - Svar på spørgsmål til svar på Anmodning om aktindsigt i referat fra d. 12. oktober 2018
  506379/19
 • til Orbicon spørgsmål til supplerende undersøgelser ved : Nyvej 6, Vissenbjerg
  501594/19
 • Svar på henvendelse
  499112/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg.pdf
  492541/19
 • Til Kommune: Svar på forespørgsel om arealoverførsel
  492533/19
 • Til borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  494147/19
 • Til Esbjerg kommune og Skat: kopi af Rapporter og V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  494179/19
 • Til projekt: sendt rev.instruks og standardvilkår
  493099/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-afgørelse, Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  492684/19
 • Til borger - samtale og fremsendelse af materiale vedr Parcelvej 4 og 6, Esbjerg
  493444/19
 • Til NP Udlejning, V1-kortbilag - afgørelse, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  492606/19
 • Til Esbjerg kommune: SVar på bemærknigner til Kopi af høring af V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  493868/19
 • Til Borgere, Brev om ikke-kortlægning, Elmegårdsvej 10, Brenderup fyn.pdf
  492856/19
 • Til NP Udlejning, V1-afgørelse, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  492603/19
 • Til Kommune; Svar på spørgsmål
  493937/19
 • Til borger Udgår efter vurdering af historiske oplysninger Terkelsbøl Bygade 10B 6360 Tinglev.pdf
  493285/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Gormsvej 19, Nyborg.pdf
  492544/19
 • Til borger - samtale og fremsendelse af materiale vedr Parcelvej 4 og 6, Esbjerg
  493457/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandalleen 66, 5800 Nyborg.pdf
  493231/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  492979/19
 • Til Nyborg Kirke - V1-afgørelse - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg.pdf
  492543/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Skelsbækvej 30, 5450 Otterup
  493961/19
 • Til HF og VUC FYN, V1-høring med bilag, Vestergade 7, 5800 Nyborg.pdf
  493675/19
 • Til Vejen Kommune - Kommunens udtalelse iht. § 10a i råstofloven - udkast til tillæg til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  492775/19
 • Til Ejendomsselskabet ATPFA III PS, V1-høring med bilag, Frisengårdsvej 2, 5800 Nyborg
  493789/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik, Ørkebyvej 13, 5450 Otterup.pdf
  493448/19
 • Til projektet: rykket for svar vedr. projektafslutning
  494248/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Mikkelenborgvej 9A-10, 5871 Frørup.pdf
  494052/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vormark Alle 2, 5871 Frørup.pdf
  493027/19
 • Til Advokat: Svar på forespørgsel
  492597/19
 • Til Borger, V1-høring, Gormsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  492545/19
 • Til Høringsparter - Brev om partshøring - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst.pdf
  492784/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nymarksvej 99, 5800 Nyborg.pdf
  494698/19
 • Til Kommune: Svar på forespørgsel
  492528/19
 • Til borger - V1-kortbilag afgørelse - matr.nr. 48 Nyborg Markjorder.pdf
  492542/19
 • Til borger Udgår efter vurdering af historiske oplysninger Terkelsbøl Bygade 10A 6360 Tinglev.pdf
  493289/19
 • Udkast - tillæg til tilladelse - matr.nr. 12a Veerst By Veerst.pdf
  492786/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Høring af landzonetilladelse på Donsvej 73, 6040 Egtved
  492624/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Partnerskabsaftale - vandværker
  519637/19
 • Til projekt: anmodning om regnskab
  533368/19

6. november 2019

Indgående

 • Fra ansøger RÅSTOF Ny Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende ler
  500683/19
 • FRA PROACTIVE: Jordforurening
  495721/19
 • Fra fredericia kommune Lovliggørende tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til etablering af drivhus på Slotsstien 6A, Fredericia
  504583/19
 • Aftale vedr. oversættelse af ansøgning, projekt SIRI
  523861/19
 • Psykiatrisygehusets høringssvar til Praksisplan 2020-2023.pdf
  488440/19
 • FRA RM: Høringssystemet
  514006/19
 • Fra JV - aktindsigt vedr. referat fra møde d. 12. oktober 2018
  487897/19
 • Fra Shell: Østerstrand - færdig med injicering
  491383/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Dokumentation for fjernelse af forurening ved tank 3, opgravning af tank 4 og boringer/gravning ved lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  492115/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. kvittering for dokumentation for fjernelse af forurening ved tank 3, opgravning af tank 4 og boringer/gravning ved lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  492476/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
  493042/19
 • Fra Kommune: Forespørgsel om arealoverførsel
  492529/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  493167/19
 • SVS dialogmøde november 2019
  491071/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 16, 6270 Tønder.pdf
  489934/19
 • Fra Realkredit Danmark, vedr. Tolderlundsvej 109, 5000 Odense C
  491151/19
 • Fra Rambøll: Tlf. notat, henv. fra Rambøll vedr. § 8, 525-40025
  491030/19
 • Psykolog - ændring af adresse
  492189/19
 • Fra Kai Andersens Eftf A/S: Tilladelse til overflyvning, Vindebjerg Grusgrav, Harndrup
  491059/19
 • Fra revisor: Revisorerklæring, kvalitetsfondsprojekter
  490820/19
 • Bilag fra Borger/vandværk - flyfoto med muligt depot, Grønnegade 40 og omegn_LI.jpg
  497991/19
 • fra Niras - bemærkninger til RSYD, SV: §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  497694/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af orientering til grundejer, Tjørne Alle 5, Vejrup, 6740 Bramming
  494712/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
  493812/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Brev til sygehusene
  492576/19
 • VS: Kan ikke leveres: Fwd: Kan ikke leveres: Vedr.:Mammografi bussen
  494694/19
 • Fra Kommune: Spørgsmål vedr. arealoverførsel
  492527/19
 • Fra borger - anmodning om at se mailkorrespondance - Molsgårdvej /råstof
  492520/19
 • Høring Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene
  493984/19
 • SV: RKKP: prioritering og evaluering: høring (høringsfrist 6.11.19 kl. 14.00) (a)
  492586/19
 • RYKKER: Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 11. november 2019
  492759/19
 • Fra DMR - kontaktoplysninger til pedel - Møllegade 1 Padborg
  493775/19
 • Fra borger - uddybning af anmdning om at se mailkorrespondance - Molsgårdvej /råstof
  492521/19
 • Fra rådgiver - GeoGis-kontrolrapport Pulje 23 Stegstedvej 10, 5200 Odense V
  492618/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål til omfang af lokalitet 557-33102
  491396/19
 • Fra DGE: Godkendt oplæg, lok. nr. 410-81373, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby, oplæg efter besigtigelse - Lok. nr. 410-81373, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby, oplæg efter besigtigelse.pdf
  504262/19
 • fra Niras - Bemærkninger til Odense Kommune, SV: §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  497707/19
 • Bilag fra Niras - Boreprofiler, Dalum Papirfabrik, 16-09-2019.pdf
  497711/19
 • Fra Nr. Lyndelse vandværk. Fwd: Forureninger i området syd for Årslev. 473-00899 Lensvej 24, 26, 30, 32, 5750 Ringe. Mail 1 af 2.
  497488/19
 • Bilag fra Niras - F132 - IMG_1729.JPG
  497723/19
 • Bilag fra Niras - B6 - IMG_1730.JPG
  497731/19
 • Bilag fra Niras - B6 - IMG_1728.JPG
  497737/19
 • Fysioterapeut - opsigelse af ydenummer
  497264/19
 • Bilag fra Niras - Bilag 2 rev. 06-11-2019, situationsplan oplag.pdf
  497741/19
 • fra Borger/vandværk - SV: om pesticid, hhv. mund- og klovsygedepot nær Grønnegade 40 og ved vandværker, 5450 Otterup
  497980/19
 • fra Orbicon Beskrivelse af supplerende undersøgelse og tidsplan Nyvej 6, Vissenbjerg
  501549/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90
  518522/19
 • Fra Odense Kommune. SV: Forurening med vinylchlorid i vandværksboring
  514095/19
 • Fra Cowi: vedr. Unge med kant
  521854/19

Udgående

 • Til Gudme Lokalarkiv: Forespørgsel om materiale eller kendskab til "Malergraven", Gudme.
  492478/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens accept af afsluttende dokumentation, Erhvervsvangen 6T, 5792 Årslev
  492460/19
 • Til Assens Kommune m.fl.: Rettelse til regionens bemærkning til undersøgelsesoplæg samt tidligere udført forureningsundersøgelse, Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  491498/19
 • Til Assens Kommune m.fl.: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg samt tidligere udført forureningsundersøgelse, Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  491348/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med kontaktoplysninger på rådgiver vedr. ansøgning om lergravning matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  500316/19
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på undersøgelsesomfang ifm. § 8-sag med garageprojekt på V1 kortlagt grund, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  489790/19
 • Til COWI: Vesterbro 28 - Opgave på ressourceaftalen
  489581/19
 • SV: VS: Aktindsigt
  489322/19
 • Til Orbicon: Kvittering og sagsbehandler vedr. Vestre Stationsvej 8-10, Odense
  497429/19
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering og sagsbehandler, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  497495/19
 • Til Odense Kommune: Oplysning om sagsbehandler, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  489395/19
 • Til borgere, Fredericia kommune og DMR: varslingsbreve
  489136/19
 • Til JV - Svar på Anmodning om aktindsigt i referat fra d. 12. oktober 2018
  488364/19
 • Til JV - Svar på Anmodning om aktindsigt i referat fra d. 12. oktober 2018
  488352/19
 • Til Rambøll: underskrevet tillægskontrakt
  491254/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: V2-høring spild T53.pdf
  491342/19
 • Til Fyns Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone, Vindebjervej, Harndrup
  492501/19
 • Til vurderingsstyrelsen: endeligt V2-kortlægningsbrev
  489534/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. frivillig oprensning på Korskildevej 10
  492441/19
 • Til Kai Andersen Eftf: Foresp om overflyvning, Vindebjerg Grusgrav, Harndrup
  491052/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: høring vedr. V2 afg. om kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  491321/19
 • Til Jord.dk: Svar på forespørgsel om status, Kragelundvej 9, Vejen
  487961/19
 • Fra/Til Esbjerg Kommune: korrespondance om udbredelse af lokalitet, 557-33102
  494700/19
 • Til Borger: Varsel om V2 kortlægning og høring af værditabsundersøgelse
  489184/19
 • Til borger - UDKAST Kortbilag Branevej 2, 5471 Søndersø.pdf
  491141/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  491178/19
 • til Nordicals - SVAR: Vedr. lokalitetsnr. 485-00007 - Tallerup Alle 10, 5690 Tommerup - kortlagt på vidensniveau 2
  488375/19
 • til pårørende - SVAR: Link til ansøgningsskema, 1 års undersøgelse
  488999/19
 • Til Rådgiver og Middelfart Kommune: Vedr. kvittering for dokumentation for fjernelse af forurening ved tank 3, opgravning af tank 4 og boringer/gravning ved lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  492461/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: kortbilag T53.pdf
  491356/19
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  490428/19
 • Til Borger: Kopi af materiae
  491352/19
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  491122/19
 • Til TIKI ApS, V1-høring, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489230/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 16, 6270 Tønder
  490022/19
 • Til borger - V2-varsel Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  491100/19
 • Til Kolding Kommune: endelig V2-kortlægning
  489458/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på spørgsmål om omfang af lokalitet 557-33102
  491534/19
 • Til TIKI ApS, Kortbilag til V1-høring, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489227/19
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  490436/19
 • Til Borger: Tilsagn oprensning værditabsordningen
  489224/19
 • Til TIKI ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse - Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489223/19
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  490456/19
 • Til Borger: Dokumentation ifm. efternuancerning, Ørbækvej 282, Gudbjerg
  495528/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: Udkast afg oprensning v T53.pdf
  491349/19
 • Til KM Ejendomme: V2-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  490422/19
 • Til Varde Kommune: Kvittering for orientering om gammel nedgravet 10.000 l olietank på Toften 2, 6818 Årre
  500746/19

5. november 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Afstemning om undersøgelsesomfang ifm. § 8-sag med garageprojekt på V1 kortlagt grund, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  489392/19
 • Fra rådgiver RÅSTOFFER Notat om robust risikovurdering til Rolighed
  490769/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Besigtigelsesnotat Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  497490/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Varsel af påbud om undersøgelse af olieforurening Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  497489/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Billeder, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  497492/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Ang. DGE's spørgsmål til undersøgelsesomfang, Saltgade 11, 6760 Ribe
  487161/19
 • Fra Danfoss - Status og next step - udkast til mødereferat 30.10.2019
  505334/19
 • Fra Danfoss - reviderde noter fra opstartsmøde 17.10.2019
  505333/19
 • Fra DGE: Spørgsmål ift. undersøgelsesomfang, Saltgade 11, 6760 Ribe
  487154/19
 • Beregning af gennembrudstid for MTBE ved Tank 5, Herslev Kildeplads.pdf
  487453/19
 • Fra DMR: MTBE forurening, Herslev Kildeplads, gennembrudstid
  487452/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på regionens kommentarer til indretning af hjælpemiddeldepot, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  485676/19
 • Høringsbidrag fra Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) - praksisplan
  485765/19
 • Bekendtgørelse om Hygiejnekursus for tatovører sendes i høring
  487587/19
 • Fra Sydbank - Sikkerhedsstillelse, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme, 1ap, 2i, Juellingsholm og 5ø og 8h Kirkeby, Sdr. Omme.pdf
  487019/19
 • Fra og til praksis: forklaring på henvendelsen omkring flere problemstillinger samme dag
  485598/19
 • Fra SWECO, modtaget Grundejerrapport for 482-81171 Smedegade 14 Tranekær.pdf
  487556/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank på Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  487416/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 4
  487205/19
 • Fra Billund Lufthaven - ingen kommentarer - Screeningsafgørelse om ansøgning om råstofindvinding ikke er omfattet af krav om miljøvurdering - matr.nr. 14b, 5a og 21b Sødover By, Nørup
  485725/19
 • Fra projekt: svar vedr. udbetaling i rater
  485939/19
 • Bekendtgørelse om Hygiejnekursus for tatovører sendes i høring. FRIST: 26.11
  487593/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 3
  486751/19
 • Fra NIRAS: Status vedr. tidsplan 3 boringer
  487273/19
 • til projektansøger
  486870/19
 • Uddybende spørgsmål til projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  486402/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om forurening, Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  487425/19
 • Hermed med underskrift :)
  487455/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport vedr. 482-81171 Smedegade 14 Tranekær.pdf
  487563/19
 • fra Miljøteknik - ang. Strandparken 1, 5500 Middelfart m.fl.
  487346/19
 • Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 - Vejle Kommune
  486222/19
 • Fra Din Forsyning A/S: Kvittering for modtagelse af mail, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  486078/19
 • Fra Svendborg Kommune: Varsel om § 48-påbud pga. olieforurening fra villaolietank, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  497487/19
 • Fra projekt: spørgsmål vedr restudbetaling
  492987/19
 • Fra projekt: svar vedr. udbetaling i rater
  492980/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  493060/19
 • Fra borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  494135/19
 • fra Nordical - VS: Vedr. lokalitetsnr. 485-00007 - Tallerup Alle 10, 5690 Tommerup - kortlagt på vidensniveau 2
  488347/19
 • Fra Vejle Kommune: SV: kopi - dokumentationsrapport for Ibæk Strandvej 19, 7100 Vejle
  489247/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål til lokalitet 561.78020
  491129/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport, 482-81171 Smedegade 14 Tranekær.pdf
  500858/19
 • Fra SWECO, Modtaget grundejerrapport vedr. Smedegade 14 Tranekær_482-82171.pdf
  500857/19
 • Fra Lægevagten: Anmodning om vagtydernummer
  524934/19
 • DTS årsrapport 2018 høring
  517809/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  514993/19
 • Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 - Vejle Kommune
  540474/19
 • Svarbrev til Region Syddanmark om Planstrategi for Billund Kommune
  540464/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Budgetopfølgning 10 mdr 2019 - SVS.doc
  544528/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko - Betalinger til lønsystem.xlsx
  544469/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Beregning af aktivitetsafregning_SVS.xlsx
  544635/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko- Amuniensisfonden.xlsx
  544482/19
 • Nyt skema 1 National demenshandlingsplan.xlsx
  544487/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR
  544464/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Skema til indberetning af prognose for meraktivitetsafregning 3 opfølgning.xlsx
  544627/19
 • SV: Skemaer til 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 - 3. økonomi og aktivitetsrapportering for Info TV.xlsx
  544495/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Medicinlisten 3. opfølgning 2019.xlsx
  544532/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Nyt Skema 2 SVS.xlsx
  544623/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko - Speciallægepraksis.xlsx
  544478/19
 • SV: Skemaer til 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  544492/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko - Engangsmidler.xlsx
  544472/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Nyt skema 1 SVS IT.xlsx
  544538/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS - Nyt skema 1 SVS.xlsx
  544543/19
 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SVS
  544523/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko - I -stillinger og fase 1.xlsx
  544477/19
 • HK 1 - 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for HR - 2019_3. øko - Basislæger.xlsx
  544468/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 / Sundhedsplanlægning
  544509/19

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til sikkerhedsstillelsen matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  488878/19
 • Til reginerne: Høringssystem - Udkast til referat af møde 5/11-2019
  513190/19
 • Til DGE: Kommune + regions samlede svar ang. spm. t. undersøgelsesomfang, Saltgade 11, 6760 Ribe
  487170/19
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  486170/19
 • Til borger: bilag - Udgår - inden kortlægning efter undersøgelse
  486171/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar på supplerende spørgsmål, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  485745/19
 • til Miljøteknik - SVAR henvendelse: lok. 445-04025, Strandparken 15, 5500 Middelfart m.fl.
  487355/19
 • Til borger 3, V1-høring, Skippergade 26B, 5800 Nyborg.pdf
  486361/19
 • Til borger 1, V1-høring, Skippergade 26A - 5800 Nyborg_A.pdf
  486359/19
 • til LANDROVEJ 2011 ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Landrovej 1, Nyborg.pdf
  486294/19
 • Til grundejer: Kortbilag_udgår inden kortlægning, en del af matr. nr. 1e Åst By, Lindeballe
  487099/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af matr. 1e Åst By, Lindeballe
  487091/19
 • Til Borger og Fredericia kommune: afg Puggårdsvej 10, 7000 Fredericia kortlægges ikke - afg Puggårdsvej 10 kortlægges ikke.pdf
  486467/19
 • Til Ejendomsmægler: svar på henvendelse
  487647/19
 • Til borger - 3, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26B, 5800 Nyborg.pdf
  486351/19
 • Til LANDROVEJ 2011 ApS, V1-høring, Landrovej 1, Nyborg.pdf
  486303/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Landrovej 2, 5800 Nyborg.pdf
  485489/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 1e Åst By, Lindeballe - udgår inden kortlægning
  487180/19
 • Til borger - 4, V1-høring, Skippergade 26C, 5800 Nyborg.pdf
  486353/19
 • til projekt: rykket for underskrevet tilsagnsbrev
  486231/19
 • Til projekt: vedr. udbetaling i rater
  485923/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  487470/19
 • Til grundejer: Varslingsbrev
  487336/19
 • Til borger - 5, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26D, 5800 Nyborg.pdf
  486354/19
 • Til grundejer: Varslingsbrev
  487178/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning, Vesterbrogade 21, 7200 Grindsted.pdf
  487424/19
 • Til borger 1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26A, 5800 Nyborg.pdf
  486357/19
 • Til lægen: ændring af nem-konto
  487544/19
 • Til borger: Udgår af kortlægning, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  485936/19
 • Til ejerforeningen - 2, V1-høring, Skippergade 26A-E, 5800 Nyborg.pdf
  486348/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af oplæg
  486661/19
 • Til Handelsbanken i Kibæk Frigivelse af sikkerhedsstillelse efter endt råstofindvinding - Skårup Entreprenørforretning
  487074/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  487071/19
 • Til borger- 4, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26C, 5800 Nyborg.pdf
  486362/19
 • Til borger, Fredericia kommune: afg Puggårdsvej 10, 7000 Fredericia kortlægges ikke - kort Puggårdsvej 10.pdf
  486460/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-høring, Landrovej 2, 5800 Nyborg.pdf
  485491/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Skippergade 26 A-D, 5800 Nyborg.pdf
  486356/19
 • Til borger - 5, V1-høring, Skippergade 26D, 5800 Nyborg.pdf
  486355/19
 • Region Syddnmarks høringssvar ifm. ny bekendtgørelse for distribution af lægemidler
  485607/19
 • Til Din Forsyning A/S: Fremsendelse af teknisk rapport, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  486106/19
 • til Niras og Odense Kommune - bemærkninger til §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  486631/19
 • Til ejerforeningen - 2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26A-E, 5800 Nyborg.pdf
  486363/19
 • Til Din Forsyning A/S: Orientering om regionens afgørelse samt fremsendelse af undersøgelsesrapport, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  486094/19
 • Til projekt: rykket for svar
  485774/19
 • Til borger: afg Puggårdsvej 10 kortlægges ikke_1.pdf
  486964/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af oplæg
  485706/19
 • Fra COWI: RE: Adelgade 140, Bogense. FW: Faktura
  487442/19

4. november 2019

Indgående

 • Fra JV - spørgsmål vedr. sag
  485370/19
 • Fra Rambøll: Løjt Nørregade 22a_rapport til kommentering
  537068/19
 • Fra Home - kontaktoplysninger Møllegade 1, Padborg
  485343/19
 • Høringsvar -praksisplan- fra PLO Syddanmark
  484693/19
 • Fra DMR: Spørgsmål til evt. at kunne udgå af kortlægningen ved inden påvisning af forurening, Egensevej 37, Otterup
  484727/19
 • Fra DMR: Pulje 10 VU : Opdateret tidsplan Vandværksvej 9
  487571/19
 • Fra DMR: Pulje 10 VU: Opdateret tidsplan og budget 2019/2020 - Glasvænget 9
  487546/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra De 22 syddanske kommuner
  484416/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, Høringssvar vedr. svolibjerg
  509688/19
 • Fra Odense Kommune: Undersøgelsesnotat, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  485811/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat - PL Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  485812/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra Regionsældrerådet
  484414/19
 • Fra STAUN Miljø: Bilag - Undersøgelsesoplæg, Søndersøvej 226-228 Morud
  484749/19
 • Fra STAUN Miljø: Miljøundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  484748/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Status for oprensning, Algade 15B, Ejby
  484697/19
 • Fra Vejle Kommune: Røgfri uddannelsesby
  490725/19
 • Referat 31-10-2019.pdf
  490726/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra Varde Kommune
  484412/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 41-60, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490384/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesrapport del 3, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490383/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra Sygehus Sønderjylland
  484411/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 1-20, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490389/19
 • Fra Nyborg Kommune: Afslutning af §8-sag til bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  483381/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesrapport del 4, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490391/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 61-68, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490398/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesrapport del 2, Gl. Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490401/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 21-40, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490402/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  490405/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesoplæg ifm. ønske om opførelse af ny bygning, Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  490404/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Ansøgning på , Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490406/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bly analyser af fri fase, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  483000/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  484737/19
 • Fra Niras - Statusnotat 1 og budgetstatus 1 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 24, Give, Egtved og Jelling Kommuner
  485597/19
 • Fra formandsskabet - kommentering af Høringsbidrag fra KEU til Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023 - svarfrist den 04-11-2019
  485465/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 2
  486208/19
 • Fra Fredericia kommune: oprensning efter oliespild på Puggårdsvej 10, 7000 Fredericica
  486055/19
 • Fra formandsskabet - kommentering af Høringsbidrag fra KEU til Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023 - svarfrist den 04-11-2019
  485466/19
 • Tredje spørgsmålsrunde til projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  486388/19
 • Fra Odense kommune
  485612/19
 • Berigtigelse af høringsfrist vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
  485656/19
 • VS: OUHs høringssvar vedrørende RKKPs prioritering af kliniske databaser
  485586/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 6 og budgetstatus 6 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  485415/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  485532/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 1
  484201/19
 • TFra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  484479/19
 • Offentlig høring: Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
  483686/19
 • RE: Adelgade 138, Bogense. Poreluftsresultater
  487481/19
 • Fra COWI: AOP
  484619/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  484907/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  484666/19
 • Høringssvar - Region Hovedstaden - Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  484663/19
 • Fra Borger, kontaktoplysninger vedr. Forureningsundersøgelse Vestergade 38, 6500 Vojens.
  483459/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Høring" - Udkast til § 8-tilladelse til nedrivningsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  491012/19
 • Fra Jord.dk: Forespørgsel om status, Kragelundvej 9, Vejen
  487957/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Høring" - Udkast til § 8-tilladelse til etablering af brovægt, område 1, Engdraget 4, 6535 Branderup
  491002/19
 • Fra Rambøll: Vedr. vilkår i udkast til § 8, Branderup Mejeri
  490914/19
 • Fra Tønder Kommune: Høring - Udkast til § 8-tilladelser - Engdraget 4, 6535 branderup J
  490992/19
 • Fra Billund Kommune: Varsel om påbud om monitering i forureningssagen fra Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  489265/19
 • Ridefysioterapeut - opsiger ydernummer
  499060/19
 • Henvendelse om praktikanter
  500140/19
 • Fra HOME, henv. vedr. Nørregade 15, 5592 Ejby
  498654/19
 • Psykolog - Opsigelse af ydernummer
  497478/19
 • Fuldtidsvikar i klinik for fysioterapi
  503997/19
 • Deltidsvikar i klinik for fysioterapi
  504046/19
 • Deltidsvikar i klinik for fysioterapi
  504079/19
 • Deltidsvikar i klinik for fysioterapi
  503957/19
 • endelig_nationalemaal_2019.pdf
  516330/19
 • Nye vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg
  516673/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr §8/ Biocover på losseplads, Mådevej, Esbjerg
  527030/19
 • Internt - GEOGIS Pulje 29 - kontrolrapporter og kontrolkort, undtagen Allesøvej 122., Odense N
  532269/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr §8/ Biocover på losseplads, matr nr 2ma Strandby
  527051/19
 • Nyt skema 1 Amgros (2).xlsx
  544217/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Tidlig opsporing.XLSX
  544450/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Forebyggelse.xlsx
  544421/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Strategiske udviklingsinitiativer.xlsx
  544437/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Afdelingsbudget.xlsx
  544409/19
 • 3. økonomirapportering
  544402/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Koordinator til sundhedshuse.xlsx
  544432/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  544391/19
 • 3. Økonomiafrapportering 2019 - Budgetkorrektioner 2019 præhospitalkontoen.docx
  544228/19
 • 3. Økonomiafrapportering 2019 - Trejde økonomiafrapportering 2019.xlsx
  544226/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Sundhedens geografi.xlsx
  544441/19
 • 3. økonomirapportering - Notat.docx
  544404/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 - 3. økonomi og aktivitetsrapportering Besøgscenter.xlsx
  544399/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 DÆMP.xlsx
  544417/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Livstilsguide i praksis PSYK.xlsx
  544433/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Sårbar på arbejdsmarkedet PSYK.xlsx
  544446/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Klyngeprojekter.xlsx
  544430/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering
  544385/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Nære og sammenhængende sundhedsvæsen.xlsx
  544435/19
 • 3. Økonomiafrapportering 2019
  544224/19
 • 3. økonomirapportering - Nyt skema 1 Sundhedsprofiler.xlsx
  544444/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1
  544084/19

Udgående

 • Til JV - svar vedr. sag
  485371/19
 • Til rep for ejer - Undersøgelse af Møllegade 1, Padborg
  485344/19
 • Til delstatsregeringen
  487673/19
 • Til STAUN Miljø: Regionens kommentarer til oplæg til miljøundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  484853/19
 • Til DMR - mail med forventet svartidspunkt
  485354/19
 • Til ansøger RÅSTOF Anden gang anmodning om en samlet ansøgning.
  500679/19
 • Til DMR: Spørgsmål til evt. at kunne udgå af kortlægningen ved inden påvisning af forurening, Egensevej 37, Otterup
  484730/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til indretning af hjælpemiddeldepot, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  484688/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Egensevej 37, Otterup
  484596/19
 • Til organisation, RÅSTOF, Orientering om screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  484647/19
 • Til myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Orientering om screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  484639/19
 • Til parter myndigheder organisationer, RÅSTOF, Følgebrev til endelig afgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  484625/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  484623/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  484624/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Ny sagsbehandler og forespørgsel om status for oprensning, Algade 15B, Ejby
  483816/19
 • Til Odense Kommune: Ny sagsbehandler og forespørgsel om undersøgelsesrapport, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  483719/19
 • Til DMR: MTBE forurening, filtersætning af dybe boringer mv.
  487526/19
 • 1330_001.pdf
  483178/19
 • Svar på aktindsigt
  483175/19
 • Journalliste Kommunikation med Trygfonden om Hjerteløberordningen.docx
  483176/19
 • 1329_001.pdf
  483177/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Vestergade 28, Varde.pdf
  484823/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Vestergade 30, Varde.pdf
  484830/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  483081/19
 • Til JJA A/S: Vedr. regionens spørgsmål til sagen fra Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  483503/19
 • Til borger, Høringsbrev, kortlægning på vidensniveau 2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485305/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484706/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Christainslundsvej 119, 5800 Nyborg
  484266/19
 • Til Borger, svar vedr. forureningsundersøgelse Vestergade 38, 6500 Vojens.
  483466/19
 • Til Kolding Kommune: Spm vedr jordtilførsel, Vranderupvej 31, Seest
  484822/19
 • Til borger Afgørelse, V2-kortlægning m bilag, 565-32102, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted.pdf
  484736/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering og spørgsmål vedr. fremsendete kopi af dokumentationsrapport - § 8 tilladelse til ændring af arealanvendelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  483257/19
 • Til høringsparter - Screeningsafgørelse matr.nr. 14b 5a og 21d Sødover By Nørup.pdf
  483984/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Ørbæksled 6, 5464 Brenderup Fyn
  483099/19
 • Til borger, UDKAST, Boligerklæring, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485308/19
 • Til borger, Kortbilag, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  483078/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Nørregade 3, Varde.pdf
  484814/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Nørregade 7, Varde.pdf
  484816/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  485077/19
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om V2-høring, Lembckesvej 17 mfl. + Clausensvej matr. nr. 7000bn, 6100 Haderslev
  485304/19
 • Til kommune, Kortbilag, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.pdf
  485310/19
 • Til Shell, MST og kommune: høring vedr afg. om V2 kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  485261/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484832/19
 • Til borger, Kortbilag, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485306/19
 • Til kommune, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.pdf
  485311/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484638/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485307/19
 • Kopi af Afgørelse, V2-kortlægning, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted + undersøgelsesrapporter.
  484766/19
 • Til grundejer: Varslingsbrev
  484543/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning - Gammel Vejlevej 4A, 7200 Grindsted.pdf
  484694/19
 • Til Grindsted Vandværk: Kopi af Afgørelse V2-kortlægning, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted + Undersøgelsesrapporter
  485132/19
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  485073/19
 • Til COOP Danmark, Udgår af kortlægning, Vesterbrogade 2, 4, 6, Engvej 1A-1C, 3A-3B, 7200 Grindsted.pdf
  484007/19
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  484506/19
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  484520/19
 • Til kommune, Høringsbrev, kortlægning på vidensniveau 2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr. 7000bn.pdf
  485309/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484761/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484585/19
 • Til praksis: mail med afslag på afregning af mere end 3 år gamle regninger
  492649/19
 • Til borger, Afgørelse - kortlægning på V2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev
  484209/19
 • Til borger, Boligerklæring, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev
  484928/19
 • Til kommune, Afgørelse - kortlægning på V2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn
  485212/19
 • Til Grundejerforeningen, V2 afgørelse med bilag,Ahlmannsvej 1-35, 6300 Gråsten.pdf
  522105/19

3. november 2019

Indgående

 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  492967/19
 • Respons fra regionale PKO-koordinator - Henvendelse til PLO-Syd vedr. ajourføring af FMK
  487937/19
 • Respons fra regional PKO-koordinator - Henvendelse til PLO-Syd vedr. ajourføring af FMK
  487939/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vestergade 80, 5560 Aarup.pdf
  482942/19

Udgående

 • Til CARMES ERHVERV, Udgår før kortlægning, Glentevej 2A m.fl. 7200 Grindsted.pdf
  482897/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vestergade 80, 5560 Aarup
  482945/19

2. november 2019

Indgående

 • SV: Skema til brug for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for AMK Vagtcentral
  544032/19

Udgående

 • Til Grindsted Gymnasium og HF, Udgår før kortlægning, Tinghusgade 18,20, 7200 Grindsted.pdf
  482876/19

1. november 2019

Indgående

 • Review af teknisk gæld
  482778/19
 • Review af teknisk gæld
  482779/19
 • Fra Orbicon: Information om påvist indeklimaforurening oven på erkendt tanksalgsanlæg, Vestre Stationsvej 8-10, Odense C
  497424/19
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - vedr. omfang af supplerende unersøgelser
  489181/19
 • AcceptTestdok
  482178/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Budgetstatus oktober 2019
  485144/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8, Tranekær - Budgetstatus samt økonomi 2019/2020
  485141/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, skovlovsproces matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  483249/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af sag om dispensation fra lokalplan 6.31 - Fyldplads ved Rallebækdsgyden, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  481762/19
 • FRA COWI: Reference miljøet - 1. testrunde af SPA-7, 1. - 22. november
  480328/19
 • Fra DMR A/S: Resultater fase 3 - supplerende grundvandsanalyser, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  482899/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - Resultater fase 3 - supplerende grundvandsanalyser, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  482900/19
 • Fra DMR: Nyt revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  480187/19
 • Fra DMR: Bilag - 2019-11-01 Revideret oplæg til undersøgelse inkl. bilag
  480188/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - SV Vejlegårdsvej 2 - Opfølgende spørgsmål
  480171/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Svar/redegørelse fra DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  480170/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  480571/19
 • Fra AJ Erhverv, Anmodning om boligundersøgelse, Beldringevej 5, 5270 Odense N.pdf
  480320/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme.pdf
  482190/19
 • Høringsvar på Praksisplan for almen praksis fra Kræftens Bekæmpelse, Regionsudvalget i Syddanmark
  482360/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  482468/19
 • Fra NIRAS: Forslag til nye boringer
  482336/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  480618/19
 • Fra NIRAS: Resultater fra seneste borerunde
  482286/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  482379/19
 • Fra revisor RE: DTØ rapport 3. kvartal
  481985/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  482417/19
 • Fra Vejle Kommune: Kopi - dokumentationsrapport - § 8 tilladelse til ændring af arealanvendelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  483172/19
 • Fra grundejer: Kvittering vedr.afgørelse på ejendommen Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - udgår af kortlægning
  483145/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
  483210/19
 • Fra COWI: AOP-forsøg.
  484573/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  483282/19
 • Fra NIRAS: Status fase 1
  485441/19
 • Fra COWI: Tilbud tilsyn 2019
  485449/19
 • Fra Lægevagten: Mail med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  499227/19
 • SV: Skema til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for Afasipatienter
  544043/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapport 2019 for SOSU-kontoen
  544056/19
 • Sygefraværspulje i regi af aftale om ledelse og kompetencer
  523563/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af vekslerstation, nordborgvej 81, Nordborg
  511819/19

Udgående

 • TIL SWECO: AcceptTestRelease3-3.docx
  482780/19
 • VS: VS: Aktindsigt
  482675/19
 • Til Ret & Råd Advokater: FORSP - Svar på anmodning om aktindsigt - matr nr 61e v.åby by,1y nakkebølle hgd, åstrup, Svendborgvej 339, 5600 faaborg
  482638/19
 • Til Danfoss - kommentarer til - Noter fra opstartsmøde 17.10.2019
  505332/19
 • Til vindmølleejer RÅSTOF Fremsendelse af Partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Højby
  481938/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Vedr. efterbehandling af matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  483244/19
 • Til Miljøstyrelsen: Gensendt høringssvar, Esbjergværkets HFO tankanlæg 4, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg
  481396/19
 • Til rådgiver - ønsker sammenligning af mængder baseret på rapport fra Ejlskov
  505331/19
 • Til DMR: Regionens godkendelse af revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  480240/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af redegørelse fra DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  480175/19
 • Til Kolding Kommune: Svar på spm. om kortlægn.tidspkt v. slaggeudlægn., Marina City, Kolding Kommune
  480084/19
 • Oplæg Netværksdag for kommunale forebyggelsesmedarbejdere på tobaksområd....pdf
  479999/19
 • Program for netværksdag 29. oktober 2019.pdf
  480001/19
 • Til udsendelse- Snus, tyggetobak og andre produkter Vejle 29 oktober 201....pdf
  480000/19
 • Oplæg, netværksdag, RSD.PDF
  479998/19
 • Til kommunale kontaktpersoner ved røgfri ungdomsuddannelser: Oplæg fra Netværksdag om røgfrie ungdomsuddannelser tirsdag 29. oktober 2019
  479997/19
 • Til DMR: Underskreven tillægskontrakt, Nyborgvej 438, Skårup
  479901/19
 • Til DMR: Underskreven tillægsaftale, Dagelækkevej 8, Tranekær
  479899/19
 • Til borger: SV: Indsigelser/kommentarer om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev.
  479950/19
 • Til Borger: Ønsker opringning vedr. Storegade 24, 6100 Haderslev.pdf
  482091/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  480329/19
 • Til Tønder Kommune: Regionens vurdering af frivillig undersøgelse samt § 8, Branderup Mejejri, lok. 525-40025
  482472/19
 • Til Borger, V2-høring med bilag,Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing.pdf
  482751/19
 • Til Landbrugsstyrelsen, Vedr. tørvegravning i regionen
  480060/19
 • Til Borger: Vedr. erstatning
  479981/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af Naffet 16, Haderslev.pdf
  481806/19
 • Til borger: Svar på stillede spørgsmål i forb. med fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480598/19
 • Til ARDO, V1-høring, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  481372/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Skovglimt 45, matr. nr. 4668g Sønderborg, lok. nr. 537-05702
  482726/19
 • Til praksis: anmodning om bemærkninger angående flere problemstillinger samme dag
  481287/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr biocover på losseplads, Mådevej, Esbjerg
  481636/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme
  482199/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af tilbud og budget
  480217/19
 • Til ARDO, V1-høring - kortbilag, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  481373/19
 • Til Rambøll: Godkendelse af LER budget og spørgsmål om hvad der kan udføres i 2019
  482144/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  482227/19
 • Til Varde Kommune og Skat. Afgørelse - udgået efter oprening
  481627/19
 • Til ARDO, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  481371/19
 • Til COWI: AOP-forsøg.
  484587/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for Fredericia Kommunes skrivelse vedr. vurdering af §8 på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  483303/19

31. oktober 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-nov-04
  480374/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-nov-04
  480382/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Indretning af hjælpemiddeldepot (indledende afstemning), Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  480409/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Skitse over projekt
  480410/19
 • FRA KB: Tidsforbrug for oktober måned
  479958/19
 • Fra DMR: Opdateret oversigtskort og boreprofiler, Herslev Kildeplads
  489225/19
 • Til DGE: Kommunens og regionens bemærkninger til udført undersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  479902/19
 • Til Ingeniør'ne: Kommunens og regionens svar til ønske om § 8-tillæg. Jutlandia Terminal, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  479900/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Høringssvar fra Region Syddanmark
  479822/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-tilladelse Sandvadvej 3
  479819/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort_Sandvadvej 3
  479821/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, råstof - tilladelse - 2018 - 10a frederikshåb, randbøl - vejle kommune.pdf
  542623/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Myndighedshøring råstofgrav_Vejle Kommune_matr.nr. 10a Frederikshåb, Randbøl.docx
  542622/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Ressourceperson NIRAS - 10a Frederikshåb myndighedshøring brevforslag
  542627/19
 • Fra STAUN Miljø: Bekræftelse af udtagelse af supplerende dokumentation, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  479804/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Analyseresultater under tidl. jordvold, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  478370/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Status og timeforbrug pr. 31.10.2019.xlsx
  534011/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Status og økonomisk oversigt
  534010/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse Havnegade 120
  478078/19
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder til etaberling af carport, Havnegade 120, 5000 Odense C
  478077/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag - Havnegade 120
  478079/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af § 8-høringssvar til Sandvadvej 3, 5210 Odense NV, matr.nr. 8dz Korup By, Trøstrup-Korup, lok.nr. 461-81313
  477842/19
 • Fra DMR: Bilag - Revideret oplæg til undersøgelse inkl. bilag, Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  477801/19
 • Fra DMR: Revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  477798/19
 • Fra Odense Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV
  477786/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast § 8-tilladelse Sandvadvej 3
  477785/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort Sandvadvej 3
  477787/19
 • RE: HC Adgang til MasterRit
  477353/19
 • Fra URS - Update SIRI
  478183/19
 • Fra Danfoss - kopi af Ejlskov rapport
  505330/19
 • Fra Rambøll: Tilbud LER løsning
  480904/19
 • Fra NIRAS: Flytning af ventilator. Tilbud på suppl. og budgetstatus
  480041/19
 • Fra Varde kommune: §8 Tilladelse
  480301/19
 • Fra COWI: Ok fra Water IQ
  484558/19
 • Fra borger, mail vedr. Rødding Vestergade 14, Rødding
  484417/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 2, 4, 6, Engvej 1A-1C, 3A-3B, 7200 Grindsted.pdf
  484256/19
 • SV: RKKP: prioritering og evaluering: høring (høringsfrist 6.11.19 kl. 14.00) (a)
  485600/19
 • Til/Fra Rambøll: Opdateret situationsplans samt analyserapporter, Branderup Mejeri, lok. 525-40025
  490781/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489240/19
 • Fra COWI - Skema for boringssløjfninger
  477660/19
 • Fra Ingeniøerne - henvendelse om jordforurening - Flegmade 11a-, Vejle - Matr. 105b, Engene, Vejle Jorder
  478113/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479761/19
 • Fra COWI - Sløjfningssedler fra entreprenør, pulje 16
  477644/19
 • Fra Rambøll A/S: kvittering for materiale på sagen fra Ny Nitrogen, lok. 607-00595
  481186/19
 • Fra borger: Høringssvar vedr. udkast til screeningsafgørelse Indsigelser/kommentarer
  479939/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse,Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  480298/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  480017/19
 • Fra TDC: Høring
  480038/19
 • Fra Fredericia kommune: Billeder fra Østrestrand
  479915/19
 • Fra Trap Danmark: Anmodning om oplysninger
  482730/19
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Mødet i dag på Østre Strand
  479926/19
 • Fra Rambøll A/S: Mailkorrespondance mellem regionen og Rambøll A/S vedr. fremsendelse af materiale på Lok. nr. 607-00595
  478143/19
 • Fra borger: Vedr. Journal,nr.:19/19279
  477796/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479764/19
 • Fra DMR - Anmodning om historik på Skovkrogen 9, Ullerslev
  477166/19
 • FW: Rapport AR-19-CA-00879157-01 vedr.1100039717 Pulje 6, 2019, Adelvadvej. Lokation: 541-00201 att: Britt Boye Thrane (BRB)
  479851/19
 • Fra Erhvervscenter Fyn - henvendelse vedr. Korsgade 17B 5700 Svendborg
  477860/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer1.pdf
  479775/19
 • Fra VandcenterSyd: Ønske om udsættelse af prøvepumpning
  540379/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 Hjemmemonitorering af gravide.xlsx
  543976/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 E-kommunikation.xlsx
  543973/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 Sundhed.dk.xlsx
  543991/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 Med-com betaling til DR.xlsx
  543978/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI
  543968/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 Shared Care Platform.xlsx
  543989/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 Borger med KOL.xlsx
  543971/19
 • SV: Skemaer til brug ved 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019 for SDSI - Skema 1 SDSI.xlsx
  543985/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af påbud samt ønske om dokumentation for oprensning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  479683/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  479025/19
 • Telefonnotat - samtale rep for ejer vedr - yderligere undersøgelser på Søndergade 12-14, Aabenraa
  479007/19
 • Til parter, Råstof, Vedr. råstoftilladelse på matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup i Aabenraa Kommune
  533997/19
 • Til parter, Råstof, Råstofindvindingstilladelse_matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup Aabenraa Kommune.pdf
  533998/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Spørgsmål t. hvor prøverne er udtaget, Sct. Knuds Allé 7b, 6740 Bramming
  477792/19
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til Sandvadvej 3, 5210 Odense NV, matr.nr. 8dz Korup By, Trøstrup-Korup, lok.nr. 461-81313
  477775/19
 • Svar til AstraZeneca: Information og dokumentation for behandling af Type-2 diabetes - relevant for opdatering af basislisten
  477789/19
 • Til STAUN Miljø: Regionens vurdering af videre forløb til at skaffe manglende dokumentation
  477695/19
 • Til Rådgiver, Råstof, VS Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå.msg
  533964/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Seneste akter i Sdr. Nærå-sagen
  533962/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV Brev fra Region Syddanmark Ref.nr.cbc7561d37f84e229d647fea7c94f838.msg
  533968/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV Råstofindvinding Sdr. Næraahøringsperiode.msg
  533967/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Re Råstofindvinding Sdr. Næraahøringsperiode.msg
  533969/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Råstofindvinding Sdr. Næraahøringsperiode.msg
  533966/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV Råstofindvinding Sdr. Næraahøringsperiode.msg
  533965/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå.msg
  533963/19
 • Til Rådgiver, Råstof, VS Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå.msg
  533970/19
 • Til Rådgiver, Råstof, høringssvar Sdr. Næraa 10a m.fl..msg
  533971/19
 • Til borger: Bilag - V2-Kortlægningsbrev
  477407/19
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  477408/19
 • Til borger: V2-kortlægning på delareal af Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  477406/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Undersøgelsesomfang ift. off. indsats for indeklima, Saltgade 11, 6760 Ribe
  477205/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg v. ansøgn. om tillæg t. § 8 till., Jutlandia Terminal, Europakaj 1, Esbjerg
  477221/19
 • Til borger - Svar vedr. rensning af Himmark strand
  505328/19
 • Til Niras: Vandprøver fra samlebrønde
  476908/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af matriale på lok. 607-00595 - mail nr. 18
  481117/19
 • Til grundejer: Vedr. ejendommen Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - udgår af kortlægning
  477469/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Overgade 10, 6670 Holsted
  479653/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af Vestergade 38, Vojens.pdf
  479312/19
 • Til Shell: Notater om regionens undersøgelser på Havneterminalen
  479726/19
 • Til DMR - Svar på henvendelse vedr. Skovkrogen 9, Ullerslev
  477192/19
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel vedr ny boring, matr nr 188 Vollum, Brede
  477307/19
 • Til GERTZ CONDITORI ApS, udgår inden kortlægning, Kongegade 16, 5800 Nyborg
  477715/19
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. en del af ejendommen Overgade 10, 6670 Holsted - V2-kortlægning af en del
  479698/19
 • Til Home Erhverv - Svar på henvendelse om jordforurening - Jernbanegade 26 5700 Svendborg
  477921/19
 • Til Vejle Kommune: Svar til bemærkning vedr dispensation efter jfl § 52, Engmarksvej, Vejle
  477714/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give, Matr. 18bc Give By, Give - udgår af kortlægningen
  477387/19
 • Interessetilkendegivelse til Middelfart Kommune
  477008/19
 • Til borger: Svar på spm. ifm. køb af forurenet grund, Parcelvej 6, 6710 Esbjerg V
  478264/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Dronningensvej 40A, 5800 Nyborg.pdf
  477726/19
 • Til Nyborg Rejser, V1-høring, Nymarksvej 61, 5800 Nyborg.pdf
  477094/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-afgørelse, Skovgyden 60, 5450 Otterup
  479096/19
 • Til Varde Kommune: SV §8 høring
  479307/19
 • Til Nyborg Rejser AS - V1-kortbilag - høring - Nymarksvej 61 5800 Nyborg.pdf
  477095/19
 • Til Ingeniøerne - Svar på henvendelse om jordforurening - Ejendommen Flegmade 11a-, Vejle - Matr. 105b, Engene, Vejle Jorder – lokalitet 631-00034
  478141/19
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer2.pdf
  479778/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, og areal, der udgår inden kortlægning, lok. 575-81288
  479660/19
 • Til Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479770/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 7
  480819/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 24 (den sidste)
  481180/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 16
  481044/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 19
  481142/19
 • Til Nyborg Rejser, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 61, 5800 Nyborg.pdf
  477092/19
 • Til Ejerforeningen, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Dronningensvej 40A, Nyborg.pdf
  477722/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 9
  480862/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Store Landevej 92, 5592 Ejby
  480304/19
 • Til ambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 11
  480919/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 22
  481166/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 14
  480992/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 15
  481019/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia
  480693/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 20
  481150/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 17
  481075/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 10
  480888/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 21
  481157/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 3
  480763/19
 • Til Esbjerg Kommune: Efterspørger vedhæftede dokumenter, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  477614/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 8
  480835/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 23
  481172/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 6
  480812/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 5
  480802/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 4
  480783/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 12
  480935/19

30. oktober 2019

Indgående

 • Besøg på dit RIT sites
  477116/19
 • Fra borger - spørgsmål vedr. rensning af Himmark strand
  505329/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Kommunens kommentarer til oplægget, Egensevej 37, 5450 Otterup
  480416/19
 • Fra STAUN Miljø: Ønske om statusmelding på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  476745/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til undersøgelse Egensevej 37 inkl. bilag
  480414/19
 • Fra DMR: Oplæg til forureningsundersøgelse, Egensevej 37, Otterup
  480412/19
 • Fra Stadt Flensburg - udfyldt template
  478158/19
 • Fra Nordfyns Kommune: § 8 tilladelse til nedtagning af bygningsmasse på Fabriksvej 7, 5450 Otterup
  476486/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Tilladelse til nedrivning af bygningsmasse jf. JFL § 8
  476487/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Materiale vedr. udarbejdelse af råstoftilladelse matr. 97 Bojskov
  533937/19
 • Dialog med ansøger RÅSTOF om kortmateriale
  500667/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende ler
  500623/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  533902/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  533897/19
 • Fra Ret & Råd Advokater: FORSP - Aktindsigt ifm. tvangsauktion - matr nr 61e v.åby by,1y nakkebølle hgd, åstrup, beliggende Svendborgvej 339 5600 Faaborg
  482574/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Spm. til videre forløb ifm, rapport om oprensning, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  519737/19
 • Fra rep for ejer - svar på mail fra regionen - Orientering - yderligere undersøgelser på Søndergade 12-14, Aabenraa
  478947/19
 • Fra DMR A/S: Rapport oprensning, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  519735/19
 • Fra DMR A/S: 2018-0253 20191015 Rapport vedr. oprensning inkl. bilag, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  519736/19
 • Fra indvinder, Råstof, SV: Høring af udkast til godkendelse af efterbehandling på matr.nr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune
  533872/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Materiale vedr. udarbejdelse af råstoftilladelse matr. 97 Bojskov
  533862/19
 • Fra Rambøll: SV: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  474466/19
 • Fra Vejle Kommune: Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle - oplæg til forureningsundersøgelse forud for § 8 ansøgning
  475361/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - skovvej 22, 5750 Ringe
  475034/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  475591/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. drivhus på Margårdvej 3/Højagervej 1 5500 Middelfart
  479803/19
 • Re: Forskels behandling
  475880/19
 • Udkast til ansøgning - Middelfart Kommune
  476982/19
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af alm. del spm. 112
  477560/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Margårdvej 3/ Højagervej 1, 5500 Middelfart - mail nr. 3
  479808/19
 • FW: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1983642: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 1100039717 - Lokalitetsnr.: 541-00201 - Personreference: LFP@rsyd.dk - Boringsnr.: B109" af 01.10.19
  479842/19
 • FW: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1983629: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 1100039717 - Lokalitetsnr.: 541-00201 - Personreference: LFP@rsyd.dk - Boringsnr.: B104" af 01.10.19
  479838/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Margårdvej/Højagervej 1, 5500 Middelfart - mail nr. 2 med materiale
  479806/19
 • Fra Vejle Kommune: Bemærkning til udkast til dispensation efter jfl § 52, Engmarksvej, Vejle
  477689/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Margårdvej 3/ Højagervej 1, 5500 Middelfart - mail nr. 4
  479818/19
 • Fra borger: mail angående regler vedr læger omkring flere problemstillinger i samme kons.
  481297/19
 • Fra DMR: Rapport AR-19-CA-00884172-01 vedr.2019-1487 Herslev Kildeplads. Lokation: 603-00053 att: Hans-Henrik Clausen (HHC)
  480278/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr biocover på losseplads, Mådevej, Esbjerg
  481625/19
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt
  476100/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - prøvetagning ikke alene ved syn og lugt
  474595/19
 • Fra Borger, Kommentar til henvendelse, Åbyskovvej 16A, 5881 Skårup Fyn
  475888/19
 • Fra Fredericia kommune: Nymarksparken - forslag til supplerende poreluftmålepunkter
  479973/19
 • Fra borger: Re: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480529/19
 • Fra COWI: Status for udbud - Laboratorie forsøg, Grindsted, økotoksikologiske tests, delaftale 3
  484548/19
 • fra Odense Kommune - bemærkninger til §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  486615/19
 • Fra Sweco: fotos af "repareret" faldstamme
  489969/19
 • Fra yder: Mail vedr. ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  489412/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2 - indeklimamonitering
  493865/19
 • fra HF & VUC FYN
  494364/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg på Gothersgade 47, Fredericia og Konsul Graus Gade 2, Kolding
  493858/19
 • fra Orbicon Rapport Videregående undersøgelse Nyvej 6, Vissenbjerg
  501526/19
 • fra Odense Kommune - kan ikke kræve undersøgelse pga. nedlukning, Davinde Bygade 1
  497815/19
 • Fra Niras: vedr. evt. vilkår til pumpetest ved Lindvedværket
  540367/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering - 3. økonomiopfølgning 2019 - udenregional hospicebehandling.xlsx
  544008/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering - 3. økonomiopfølgning 2019 Kræftplan IV.xlsx
  543996/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering
  543994/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering - Overførsler af Kræftplan IV til 2020.docx
  543997/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering - 3. økonomiopfølgning 2019 - Kræftens Bekæmpelse.xlsx
  544006/19
 • 3. økonomi- og aktivitetsrapportering - 3. økonomiopfølgning 2019 - fællesafsnit hospice.xlsx
  544000/19
 • Fra UU Danmnark: vedr. Unge med Kant
  521849/19
 • Fra Mosvig Vandværk. Re: Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  519407/19
 • Fra Mosvig Vandværk. Re: Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  519385/19

Udgående

 • Til Syddansk Universitet: En del af Campusvej 55, 5230 Odense M er ikke forurenet
  476831/19
 • Til Syddansk Universitet: Bilag - Udgår inden kortlægning med bilag
  476832/19
 • Til STAUN Miljø: Statusmelding på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  476750/19
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til Havnegade 120, 5000 Odense C, matr.nr. 21b Bagø Strand, Odense Jorder, lok.nr. 461-06404
  476711/19
 • Til gasledningsejer ny RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse Højby
  481814/19
 • Til kommune: TO. orientering om forureningsundersøgelse, 541-05706, Washingtonvej, Tønder
  476573/19
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål til analyseresultater og prøver, Sct. Knuds Alle 7b, 6740 Bramming
  476475/19
 • Til Axel & Borre Advokater: Svar på hendvendelse ang. Tolderlundsvej 109, 5000 Odense C, lok.nr. 461-04022
  475942/19
 • SV: Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende ler
  500628/19
 • Til Langeland Kommune: Orientering om sagsbehandler og status på Skovduevej, 5932 Humble
  475343/19
 • Til borger: Bilag - V0-kortlægningsbrev med bilag
  475327/19
 • Til borger: V0-kortlægning af en del af Skovduevej, 5632 Humble, matr. nr. 45u Hesselbjerg By, Humble, lok. nr. 482-81227
  475326/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: En del af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev udgår inden kortlægningen
  475164/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Brev - Udgået inden kortlægning
  475165/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Status for Kudsk & Dahls råstoftilladelse ved Nr. Hostrup
  533899/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Materiale vedr. udarbejdelse af råstoftilladelse matr. 97 Bojskov
  533895/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 14 af 14
  474675/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 14 af 14
  474662/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 14 af 14
  474669/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 1 af 14
  474667/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 1 af 14
  474660/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 1 af 14
  474674/19
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel om status på udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på Karlemosevej 6, 5620 Glamsbjerg, matr. nr. 7a Flemløse By, Flemløse
  474526/19
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  474468/19
 • Til borger, Råstof, solceller i Avnbøl området
  475225/19
 • Til borger - V1-høring, ændret indsats, Hovedgaden 91, 6360 Tinglev.pdf
  475644/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse om gammel losseplads, Åbyskovvej 16A, 5881 Skårup Fyn
  474542/19
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  475074/19
 • Til borger, V1-høring, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  474633/19
 • Til JUNGE BYG ApS, Kortbilag, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  474726/19
 • Til borger - V1-kortlægningbrev fra 2012.pdf
  475846/19
 • Til EGEBÆK BYG, Kortbilag, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  474622/19
 • Til borger: Boligerklæring - Skovvej 22, Ringe
  475036/19
 • Til JUNGE BYG ApS, V1-afgørelse, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  474730/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  475544/19
 • Til borger (kommune): Orientering om undersøgelse, Washingtonvej, Tønder
  476568/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til afværge
  476054/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  474478/19
 • Til JJN Sten & Grus A/S, Styrelsen for Patientsikkerhed, Odense Kommune: Vedr. jordtilførsel på Davinde Søvej, Davinde Søvej, Davinde
  476783/19
 • Region Syddanmarks svar på høring over bekendtgørelser fra Lægemiddelstyrelsen - frist 7. november
  475247/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  474480/19
 • Til EGEBÆK, V1-afgørelse, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  474625/19
 • Region Syddanmarks svar ifm. høring over udkast til ændringsbekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek m.v.
  475238/19
 • Til borgere, DMR og kommuner: varslingsbreve, MTBE ved Herslev kildeplads
  475599/19
 • Til borger - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Hovedvejen 91 og 93, 6360 Tinglev.pdf
  475774/19
 • Til grundejer: Udgår af kortlægningen, Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  477347/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Lokaler SVS
  478131/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Lokaler SLB
  478118/19
 • Til Servicerådgivning: Lokaler SHS
  478265/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for materiale vedr. drivhuse på Margårdvej 3/ Højagervej 1, 5500 Middelfart
  479825/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Lokaler SLB
  478125/19
 • Til Dansk Servicerådgning: Lokaler OUH
  478095/19
 • Til grundejer: Kortbilag over areal, der udgår af V1-kortlægning, Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  477364/19
 • Til DMR: SV: Vesterbro 28-32, Odense C
  475129/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  475070/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Lysbådevej 10, nyborg.pdf
  474627/19
 • Til Vejle Kommune: kommenteret oplæg Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle - oplæg til forureningsundersøgelse forud for § 8 ansøgning
  476626/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  474631/19
 • rsleTil borger - V1-kortbilag, Hovedgaden 91 og 93, 6360 Tinglev.pdf
  475831/19
 • Til grundejer, V2-afgørelse, 421-00016.pdf
  475911/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens grundejer.pdf
  475913/19
 • Boligerklæring, 421-00016.pdf
  475918/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens teknisk.pdf
  475914/19
 • Til COWI: Tilbagemelding til Water IQ og DHI
  484513/19
 • Til borger: svar på henvendelse omkring flere problemstillinger i samme kons.
  481302/19
 • SV: Partnerskabsaftale
  519633/19
 • Til Mosvig Vandværk. SV: Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  519395/19

29. oktober 2019

Indgående

 • Til DGE fra Esbjerg Kommune: Regionens og kommunens bemærkninger til udført undersøgelse forud for § 8-ansøgning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  474548/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Info om ny adresse
  481804/19
 • Fra EWII - interessetilkendegivelse
  478151/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - MEP/IP - Tværsnit og Linieføring
  473341/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse
  476730/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Bemærkninger til udført undersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  473019/19
 • Fra Rådgiver, RE: Ansøgningsskemaer, Røllum
  532961/19
 • Fra TREFOR - template, engelsk
  478149/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  532948/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. bygge- og anlægsprojekt" - Notat, §8-ansøgning, Ny lagerhal
  510119/19
 • Fra Fanø Kommune, Råstofindvinding på Fanø
  508030/19
 • Fra Rådgiver - udskydelse af tidsfrist
  523365/19
 • Fra Rambøll: bilag til "Vedr. §8 ansøgning" - §8 ansøgning, Jagtvænget 10
  478030/19
 • Fra Rambøll A/S: Forespørgsel om fremsendelse af materiale på Lok. nr. 607-00595
  478134/19
 • Fra borger, Råstof, solceller i Avnbøl området
  475219/19
 • Fra Rambøll: Vedr. §8 ansøgning for Jagtvænget 10, Esbjerg
  478017/19
 • Fra borger: Yderligere info vedr. tilsendte spørgsmål i forb. med fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480444/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til tillæg til §8, skovglimt 45, Sønderborg
  482722/19
 • Fra Niras - interviewskema supplerende indsamling - Christianslundvej 43A-C 5800 Nyborg.pdf
  472950/19
 • Til Borger: Optagelse under værditabsordningen
  472499/19
 • fra ansøger
  474375/19
 • Fra NIRAS: Endelig undersøgelsesrapport
  472996/19
 • Fra Ejendomsmægler, HENV, Ringevej 35, 5450 Otterup
  474328/19
 • Fra skole, høringssvar, Burkarl Kirkevej4-8, ByllerupBov
  473614/19
 • Fra Fredericia kommune: Dokumentationsrapport vedrørende renovering af grisemeldere på Shells Havneterminal
  474209/19
 • Fra Borger, Anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  473930/19
 • Aktindsigtsanmodning - Katrine Hansen
  473193/19
 • Borgerhenvendelse om Forskels behandling
  475891/19
 • Fra Borger, Forespørgsel om gammel losseplads, Åbyskovvej 16A, 5881 Skårup Fyn
  474540/19
 • Høring - Bekendtgørelse for distribution af lægemidler sendes i høring
  474333/19
 • Fra Middelfart kommune: korrespondance vedr. evt opgravning af Olietanke Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  473883/19
 • Fra Borger: Anmodning om optagelse under VTO
  472278/19
 • Pkt A.2. Strategi for fremtidens LUP (3).pdf
  473048/19
 • Fra Praksis - Meddelelse vedr patienttal.
  473705/19
 • Fra Praksis - Bekræftelse vedr. ny praksisbetegnelse
  473974/19
 • Høring: Udkast til ændringsbekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek m.v.
  473377/19
 • Fra borger: Kvittering for svar vedr. Skansevej 50, 7000 Fredericia - har der været renseri?
  472904/19
 • Fra system: 041866 er lukket automatisk.
  473480/19
 • Fra Rambøll: Vedr. sløjfninger
  472626/19
 • Fra VCS til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 04 - 2019-10-23
  494705/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 04 - 2019-10-23 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 04, 2019-10-23.pdf
  494709/19
 • Fra VUC Kolding: vedr. Plastik der motiverer
  503421/19

Udgående

 • Til Borger: Regionens kommentarer til afgrænsende undersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  474372/19
 • Til Nordfyns Kommune: § 8-høringssvar for Fabriksvej 7, 5450 Otterup, lok.nr. 480-81243
  474326/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Levering af materiale mislykket ifm. aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  474313/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Levering af materiale mislykket ifm. aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  474311/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Levering af materiale mislykket ifm. aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  474315/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Indeklimaundersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  474230/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  474155/19
 • Korrespondance m Aabenraa Kommune: Ny undersøgelse ifm. ændr. af arealanvendelse, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  474238/19
 • TIL ProActive: Timerapport Jordforurening
  473784/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 5 ud af 6
  473732/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 6 ud af 6
  473731/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 4 ud af 6
  473734/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 3 ud af 6
  473737/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 2 ud af 6
  473739/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 1 ud af 6
  473740/19
 • Til DMR: SV: Tilbud på supplerende boringer, Nyborgvej 438, Skårup
  474470/19
 • Til parter, Råstof, Høring af udkast til godkendelse af efterbehandling på matr.nr. 18a Almind By, Almind i Kolding Kommune
  533854/19
 • Til parter, Råstof, Høring af godkendelse af efterbehandling.pdf
  533855/19
 • Til rep for grundejer - Orientering - yderligere undersøgelser på Søndergade 12-14, Aabenraa
  473397/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bemærkninger til undersøgelsespåbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  473208/19
 • Til MST, RÅSTOF, spørger til hvornår skovlovsafgørelse kan foreligge matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  473182/19
 • Til Niras: ang. placering af F40
  476681/19
 • Dagsorden til styregruppe/aftagerpanel møde 7.11. - beskrivende radiograf uddannelsen
  473060/19
 • Dagsorden 071119- beskrivende radiografer.pdf
  473061/19
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Bystævnevej 8, Brenderup Fyn
  473028/19
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål sendt videre, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  472542/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Kontrakt - vurdering.pdf
  532939/19
 • Til Rådgiver, Råstof, 1915860_terræn.pdf
  532938/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  532937/19
 • Til DMR: Kvittering for opdatering ift. sagsstatus på Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  472274/19
 • Til ansøger, myndigheder og parter: Rettelse til høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup
  473792/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ændring af navn på klinikken
  474080/19
 • Til Borger, Bilag: Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474263/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning, Frederiksberg Alle 8, 7200 Grindsted.pdf
  473319/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ændring af praksisbetegnelsen på praksis i Odense C
  474059/19
 • Til Rambøll: Vedr. sløjfning af boringer
  472534/19
 • Til borger og Aabenra Kommune - orientering om undersøgelse af Søndergade 9, 10, 11 og Slotsgade 1B og 3, Aabenraa
  473953/19
 • Til borger: Vedr. Skansevej 50, 7000 Fredericia - har der været renseri?
  472650/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Lille Jyndevadvej 2, 6360 Tinglev.pdf
  472550/19
 • Til Kommune: Varsel ny boring matrikel 17i
  472889/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  473272/19
 • Til borger - Ønsker opringning vedr. forureningsundersøgelser på Møllegade 1, Padborg
  473129/19
 • Til Fanø Kommune, Råstofkortlægning
  473220/19
 • TilEjendomsmægler, Svar på HENV, Ringevej 35, 5450 Otterup
  474330/19
 • Til borger, Høring af V2-afgørelse med bilag, Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg.pdf
  474122/19
 • Til Rambøll: Kopi af varsler samt reminder om kontakt af kommune
  472914/19
 • Til RealMæglerne Sydfyn: Vedr. svar på henvendelse vedr. muligheden for at få fjernet kortlægningen på Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  474241/19
 • Til Borger, BILAG, Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474266/19
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. oktober 2019
  473502/19
 • Til Miljøudvalget, Fredericia kommune og Shell: referat fra politisk følgegruppe møde Øster strand Shell
  472995/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  472943/19
 • Til Borger, Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474185/19
 • Til borger - Udgået af kortlægningen efter historisk redegørelse Jersorevej 61, 5400 Bogense - ejer 1.pdf
  473571/19
 • Til borger - Kortbilag Jersorevej 61, 5400 Bogense.pdf
  473598/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  473270/19
 • Til Kystdirektoratet, Råstof, Klægkvaliteter
  473231/19
 • Til MIljøudvalg: referat fra politisk følgegruppe møde Øster strand Shell
  473203/19
 • Til borger - Udgået af kortlægningen efter historisk redegørelse Jersorevej 61, 5400 Bogense - ejer 2.pdf
  473586/19
 • Til Borger, Bilag: Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474203/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. oktober 2019
  473512/19
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22 - oplæg til supplerednde undersøgelser
  475134/19
 • Til Borger: Svar vedr. Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  473299/19
 • Til Borger, Bilag: Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474207/19
 • Til Borger, svar vedr. Rødding Vestergade 14, Rødding
  474271/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. regionens udtalelse til udstykningssag vedr. matr. nr. 713 Nybøl Ejerlav, Nybøl
  473082/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Nymarksvej 51, 5800 Nyborg
  472620/19
 • Til Borger, Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474170/19
 • Til Totalkredit, Svar på telefonisk henvendelse, Sottrup By 12, 6372 Bylderup-Bov
  472541/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 3 ud af 6
  473707/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  472386/19
 • Til Rockwool: Vedr. den endelige V1/V2 afgørelse, ROCKWOOL, Vamdrup
  472672/19
 • Til Grundejer: Varsel ny boring matrikel 17e
  472883/19
 • Til Data Know How: NIR-modul
  474103/19
 • Til Borger, V1-høring, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  473275/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Fiskopvej 19, 5700 Svendborg
  472345/19
 • Til WEFRI AS, V1-høring med bilag, Holmemarksvej 9, 5592 Ejby
  473662/19
 • Til borger, Kortbilag, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  472939/19
 • Til Esbjerg kommune, vedr. resultater fra vandprøver, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  472843/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 1 ud af 6
  473675/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 3 ud af 6
  473687/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 5 ud af 6
  473701/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 4 ud af 6
  473704/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 6 ud af 6
  473694/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 6 ud af 6
  473699/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 1 ud af 6
  473712/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 4 ud af 6
  473690/19
 • Til TDC: Høring
  480005/19
 • Til TDC: Høring
  480010/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 2 ud af 6
  473711/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 5 ud af 6
  473692/19
 • Telefonnotat (15.08.19) )og artikel - Søndergade 12, Aabenraa
  473338/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 2 ud af 6
  473680/19
 • Forhandlingsoplæg vedr. Kiropraktik 2020
  498060/19
 • Forhandlingsoplæg vedr. Kiropraktik 2020
  498066/19
 • Til borger: Kvittering for spørgsmål i forb. med fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480487/19
 • Forhandlingsoplæg vedr. Kiropraktik 2020
  472327/19
 • 2830_001.pdf
  472328/19
 • Høring over udkast til lov om ændring af lov om autorisationsloven (udvidelse af virksomhedsområdet for tandplejere)
  472349/19
 • Til Kolding kommune. Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  519379/19

28. oktober 2019

Indgående

 • FRA ProActive: Timerapport Jordforurening
  473793/19
 • Fra Barrislee - deltager ikke
  478144/19
 • Ændring vedr. formandsskab
  472975/19
 • Fra DSN - tilrettet oplæg
  478140/19
 • PFra Esbjerg Kommune: Påbud om oprensning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  479345/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Påbud om oprensning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  479344/19
 • Fra DMR: Opdatering ift. sagsstatus på Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  472273/19
 • Henvendelse, Køb af forurenet grund, Parcelvej 6, 6710 Esbjerg V
  478261/19
 • fra Middelfart kommune § 8 pligt på nedrivning af bygninger, Store Landevej 92, 5592 Ejby
  481202/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Ikke søgt §8 endnu, Saltgade 11, 6760 Ribe
  472610/19
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om § 8-pligt ifm. ledningsarbejde i V2 kortlagt areal, lok. nr. 437-00003
  470892/19
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19, Nedsivningstilladelse til overfladevand, Darumvej 160, 6700 Esbjerg
  481966/19
 • Fra DMR: Kort med placering af boringer, Nyborgvej 438
  472205/19
 • Fra DMR: Tilbud på supplerende boringer, Nyborgvej 438, Skårup
  472204/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  472207/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)
  472206/19
 • Fra Middelfart Kommune - ingen kommentarer jf. § 10a - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  469862/19
 • Fra Ærø Kommune
  470104/19
 • Høring: Udkast til ændringsbekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek m.v.
  471484/19
 • Fra Niras: Økonomi, budget 2019 mv Volderslevvej -
  471291/19
 • POK, Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2019 (F2 DP Id nr.: 2235736) - Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2019.pdf
  471065/19
 • Tilsynsnotat fra 2010 - Østervej 16, Nordborg
  470635/19
 • Tilsynsnotat fra 2008 - Østervej 16, Nordborg
  470631/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Nedrivning af trappetårn
  470682/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej - revideret foreløbig rapport
  471947/19
 • fra Ingeniør'ne - erindring - Udkast til tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven til indretning af beboelser
  469894/19
 • Fra Billund Kommune
  470100/19
 • Fra Rockwool: status for endelig afgørelse
  472668/19
 • Fra Skårup Entreprenørforretning - Mail om frigivelse af sikkerhedsstillelse - Fruens Banke
  472288/19
 • Fra RealMæglerne Sydfyn: Vedr. Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  474236/19
 • flytning af praksis
  472277/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  472725/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejerrapport vedr. 482-81164_Herslevvej 25, Rudkøbing.pdf
  474292/19
 • Fra COWI: RE: Kontrakt, monitering på Middelfartvej 126, Odense
  473273/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Faaborg sygehus - Odensevej 51 Faaborg.msg
  474531/19
 • Høringsvar fra RehPa-OUH.pdf
  476227/19
 • SV_ Odensevej 51, 5600 - Nedrivning af trappetårn
  474530/19
 • Høringssvar fra Lars Kensmark.docx
  476224/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  472683/19
 • Fra borger: svar vedr. adgang til Materiale fra E-arkivet
  472888/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Doc2Mail - Forsendelse 137097938.pdf
  474529/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven - Husk at afvente byggesagen
  474528/19
 • Høringssvar til Praksisplan om almen praksis fra PLO K - Vejen.docx
  476220/19
 • Fra COWI: Grindsted
  484467/19
 • Fra borger: Re: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480435/19
 • Fra COWI: Grindstedforsøg.
  484454/19
 • Fra COWI: Grindstedforsøg.
  484459/19
 • VS: RKKP: prioritering og evaluering: høring (høringsfrist 6.11.19 kl. 14.00) (a)
  485591/19
 • Fra Haderslev Kommune: Udkast, § 8- og § 19-tilladelse, Lilholtvej, Vojens
  495136/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Vedr. Vandværksboringer i Veflinge.
  518764/19
 • Fra Niras: Videresendt bemærkning fra lodsejer i fbm tTEMundersøgelser
  540357/19

Udgående

 • Til borger: Svar på forespørgsel, Estrupskovvej 2, 6600 Vejen
  486515/19
 • Til Dinforsyning - Svar på henvendelse - Sønderbyvej 106c 6731 Sneum
  472198/19
 • Til DMR: Tillægsaftale nr. 2, Libavej
  472171/19
 • Til ejendomsmægler: SV: Vedr. V1 registrering på ejendommen Såderupvej 9, 5540 Ullerslev
  486462/19
 • Til Nyborg Kommune: Regionens kommentarer til afsluttende dokumentationsrapport ifm. bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  470914/19
 • Til Assens Kommune: Tilbagemelding om § 8-pligt ifm. ledningsarbejde i V2 kortlagt areal, lok. nr. 437-00003
  470893/19
 • Til DMR: Forespørgsel om status på supplerende poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  470867/19
 • Til borger: Svar på forespørgsel, Svendborgvej 460
  470634/19
 • Til borger: Bilag - V2-høringsbrev med bilag
  470392/19
 • Til Esbjerg Kommune: Kommentarer til miljøteknisk rapport, Saltgade 11, 6760 Ribe
  470427/19
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning med F2-nuancering af en del af Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrup, lok.nr. 430-81221
  470391/19
 • Til borger: V2-afgørelse med bilag
  470094/19
 • Til borger: V2-kortlægning af en del af Østerbro 5, 5000 Odense C, matr.nr. 1yø Åløkkegård Hgd., Odense Jorder, lok.nr. 461-70268
  470093/19
 • Til Niras: Underskreven tillægskontrakt vedr. Torvegade - fase 6
  469677/19
 • Til Danfoss - status for undersøgelser
  505327/19
 • Fra DMR: SV: Pulje 10: Dageløkke - område m. deponeret emballage
  469462/19
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.pdf
  469646/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, Skårup Fyn - mail nr. 3
  472070/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471515/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 471-50027, Egensevej 37, 5450 Otterup, matr. nr. 3x, Egense By, Norup
  470873/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-høringssvar - Odensevej 51, indretning til beboelse
  469906/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-afgørelse, Nørrevoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  469696/19
 • Til Virksomhed-, V1-høring, Østervej 16, Nordborg.pdf
  470576/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  471856/19
 • Til borger: Svar på FORSP
  469789/19
 • Til borger - V2-høring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471464/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471470/19
 • Til Fyns Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning, Vindebjergvej 35, Harndrup
  469678/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, 5881 Skårup Fyn - maul nr. 1
  472024/19
 • Til Billund Kommune, V1-Kortbilag, Tårnvej 135, 7200 Grindsted .pdf
  469642/19
 • til Faaborg-Midtfyn kommune - SV_ Odensevej 51, 5600 - Nedrivning af trappetårn
  470759/19
 • Til Praksis - Supplerende spørgsmål vedr. ændring af navn på klinikken
  470590/19
 • Til Virksomhed, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Østervej 16, Nordborg.pdf
  470547/19
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-kortlægning, Herningvej 36, 7300 Jelling
  471908/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  472133/19
 • Til Bolig til Bolig A/S: Vedr. fremsendelse af materiale vedr. forureningen på Strandvejen 10-12, 5800 Nyborg
  470644/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, 5881 Skårup Fyn - mail nr. 2
  472054/19
 • Til Friskolen, V1-afgørelse, Burkal Skolevej 48A, B-Bov.pdf
  469477/19
 • Til Fyns Politi: Underretningt, matr nr 1a Bramstrup Hgd, Nr- Lyndelse
  469887/19
 • Til Praksis - Forespørgsel vedr. åbent efter kl. 16.
  470991/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, 5881 Skårup Fyn - mail nr. 4
  472087/19
 • Til borger: Svar vedr Materiale fra E-arkivet
  471859/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471505/19
 • til ansøger, parter og myndigheder: Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune
  471816/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Ingemanns Allé 59, 6700 Esbjerg
  471882/19
 • Til borger: svar på henvendelse, Svendborg Landevej 9, Frørup
  472112/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Nørrevoldgade 33, Nyborg.pdf
  469692/19
 • Til Praksis - Forespørgsel vedrørende konsultation efter kl. 16
  470958/19
 • Til Friskolen, Kortbilag til V1-afgørelse, Burkal Skolevej 48A, B-Bov.pdf
  469475/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning, Borgergade 31-33, 7200 Grindsted.pdf
  470413/19
 • TIl Assens kommune - til orientering, V2-høring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  471575/19
 • Til borger - boligerklæring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471488/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag til V1-høring, Østervej 16, Nordborg.pdf
  470556/19
 • til Ingeniøer'ne - §8-svar er afgivet
  469920/19
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, V2- kortlægning, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev
  472170/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  472172/19
 • Til Rambøll: Oplæg godkendt
  471467/19
 • Til MST og Esbjerg Kommune. Bem. til miljøansøgning
  472537/19
 • Dagsorden til tredje møde i politisk styregruppe RSD-Ærø
  474060/19
 • Dagsorden tredje møde i politisk styregruppe Ærø-RSD.pdf
  474040/19
 • Bilag 4. Projektbeskrivelse fase 2 (udkast)
  474044/19
 • Bilag 1. Projektbeskrivelse_Ærø_borgerinddragelse (arbejdspapir)
  474042/19
 • Til HAderslev Kommune: Svar på spm vedr § 8-tilladelser, Jomfrustiprojektet i Haderslev
  478546/19
 • til COWI svar på FORSP Forhold omkringindkøb og håndtering af pesticider
  485254/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  521197/19
 • Til borger - boligerklæring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  521211/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  521214/19

27. oktober 2019

Indgående

 • Fra TREFOR - udfyldt Template
  478138/19
 • Fra lodsejer RÅSTOF Kommentar til Udlevering udenfor normal driftstid
  478276/19
 • Fra Borger: Dokumentation for endt bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  469499/19
 • Fra Borger: Bilag - Rapport byggesag 450-2019-8669 Østervoldgade 69 stuen
  469500/19
 • Fra DHI: Fejl i tilbudsliste, Økotoksikologiske tests, Grindsted
  484363/19

26. oktober 2019

Indgående

 • RE: PowerShell kursus
  470925/19
 • FRA KB: Dokumentation til JAR webservice - æø 200
  485266/19
 • Fra projekt: indbydelse
  495524/19

25. oktober 2019

Indgående

 • RA SWECO: klippekortopgørelse
  479332/19
 • FRA ZOOMTEK: Medarbejder har ikke adgang til mappen med ini-fil...
  473826/19
 • VS: VS: Aktindsigt
  470879/19
 • Fra Odense Kommune: Orientering om oprensning af mindre oliespild på Campusvej 55, 5230 Odense M
  469492/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oprensningsnotat efter oliespild, OU46, Odense
  469493/19
 • Fra ansøger, Råstof, Gadsbølle, garanti
  531237/19
 • Fra ansøger, Råstof, Garantidokument_20191025.pdf
  531238/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkke - område m. deponeret emballage
  469457/19
 • Fra borger - spørgsmål ved. rensning af Himmark strand
  505326/19
 • Fra DMR: Projektkontrol, Kobjergvej 4A, B og D
  469455/19
 • Fra DMR: Projektkontrol for Bavnevej 9
  469453/19
 • Fra DMR: Projektkontrol, Nr. Bjertvej 67
  469452/19
 • Fra CLEAN - status
  477696/19
 • Fra Geopartner, Råstof, GIS.zip
  531229/19
 • Fra DMR - bekræftelse fra begge ejere - undersøgelse af ejendommen Jernbanegade 1A, Gråsten
  471169/19
 • Fra borger, Råstof, høringssvar Sdr. Næraa 10a m.fl.
  477361/19
 • Fra Danfoss - vedr. opstart af projekt
  505325/19
 • fra Middelfart kommune Orientering til Region Syddanmark om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gammel olietank, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  470677/19
 • Fra Geopartner, Råstof, 1915860_terræn.pdf
  524400/19
 • Korrespondance mellem region og rådgiver -dataoverførsel
  523343/19
 • DTS-årsrapport til høring - DTS_årsrapport2018_hørings_version.pdf
  517805/19
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Strandalleen 85, 5800 Nyborg
  508398/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1 - Skema 1 Nationalt ledelsesprogram.xlsx
  544159/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1 - Skema 1 I - stillinger og fase 1.xlsx
  544145/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1 - Skema 1 Yngre lægers videreuddannelse.xlsx
  544197/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1 - Skema 1 Basislæger.xlsx
  544098/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1 - Skema 1 Amuniensisfonden.xlsx
  544090/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1 - Skema 1 Engangsmidler.xlsx
  544128/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1 - Skema 1 Betalinger til lønsystem.xlsx
  544114/19
 • SV: Skemaer til 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2019
  544015/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1 - Skema 1 SOSU.xlsx
  544173/19
 • Spørgsmål til skema for 3. økonomirapportering 2019 på HK 1 - Skema 1 Speciallægepraksis.xlsx
  544184/19
 • Fra DGE. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld
  469910/19
 • Fra Sweco: Opdaterede kloakplaner
  471940/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  470325/19
 • Bidrag til folketingsspørgsmål om sclerose
  471412/19
 • Fra yder: Praksis ønsker automatisk luk
  470969/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om baggrundsmateriale for lok. 471-50027
  470863/19
 • Fra borger - skråfoto af containerplads, Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten
  469808/19
 • Fra Designskolen kolding: Forslag til fase 2.pdf
  473234/19
 • Fra Designskolen Kolding: Materiale til udsendelse til styregruppe
  473215/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Halvej 1, 5800 Nyborg.pdf
  472871/19
 • Fra designskolen Kolding: Opsummering af Workshop og rapport - hvor vi står.pdf
  473228/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  472886/19
 • Fra Moe: Grejs Bakke 9, Vejle - vedr. tidl. oplag på skrænt
  473286/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Christianslundsvej 39, 5800 Nyborg.pdf
  472848/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Suppl oplysninger-Måde
  472522/19
 • Fra Designskolen kolding: Rapport, Fase 1, Sundhed Kultur og Natur.pdf
  473226/19
 • Fra Designskolen kolding: Interaktivt Infokort Region Syddanmark.pdf
  473224/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Fredensgade 5, 5800 Nyborg.pdf
  472864/19
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - forslag til supplerende undersøgelser
  473304/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar til Ejlskov Vedr. Kanalbyen, Bådhusene, byggefelt 64
  474096/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Status monitering/ChemFingAir
  473296/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Branebjerg 2, 5471 Søndersø - Grundejerrapport
  480309/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Branebjerg 2, 5471 Søndersø - Teknisk rapport
  480316/19
 • Fra Tønder Kommune: forespørgsel vedr ny boring, matr nr 188 Vollum, Brede
  477177/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Nedrivning af trappetårn - Notat vedr. nedbrydning af tårn i gårdrum.pdf
  470691/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Borgergade 33, 7200 Grindsted.pdf
  469942/19
 • Fra Rambøll: Oplæg til supplerende undersøgelser efterår 2019
  469688/19
 • Beslutningsforslag til skriftlig afstemning
  468696/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  470321/19
 • Fra Estate A/S: Vedr. Nyborgvej 438, 5881 Skårup - aktindsigt i forureningen
  471869/19
 • Fra Geopal, vedr. Skolegade 5A, 7100 Vejle
  468087/19
 • fra projekthavedr
  469024/19
 • MED Grundmoduler 2020
  467829/19
 • Fra Rambøll: Vedr. resultat af indl. undersøgelse, Branderup Mejeri, lok. 525-40025
  468437/19
 • Fra DXC: yder er lukket automatisk.
  468646/19
 • Fra Fredericia kommune: orientering om daylightning Østerstrand
  468854/19
 • Fra Koncern HR: Vejledning
  468448/19
 • Fra Tønder Kommune: Spørgsmål vedr. § 8, Branderup Mejeri, lok. 525-40025
  468449/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: Notat
  467880/19
 • fra projekthaver
  469189/19
 • Fra Geopal, vedr. Skolegade 5A, 7100 Vejle
  468045/19
 • fra projektansøger
  469358/19
 • Fra Geopal, vedr. Højmosevej 7, Fredericia
  468028/19
 • Fra Geopal, vedr. Højmosevej 7, Fredericia
  468097/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Notat
  467876/19
 • fra projekthaver
  503546/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Lærkevang 11A, 11B, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  503208/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Trehøjevej 2, 7200 Grindsted.pdf
  508905/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Kogsbøllevej 16-18, 5800 Nyborg.
  500241/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nymarksvej 97, 5800 Nyborg.pdf
  495873/19
 • Fra Lundager, høringssvar til V2-varsel, Fangelvej 36 g 38, 5260 Odense S
  496673/19
 • Fra COWI: Økonomi, status Grindsted, udbud af laboratorieforsøg
  484406/19
 • Fra COWI: Grindstedforsøg.
  484424/19
 • Fra COWI: Fejl i tilbudsliste, Økotoksikologiske tests, Grindsted
  484356/19
 • Fra TI: Korrespondance omkring mødeafholdelse
  484346/19
 • Fra Baoji City, Shaanxi Province: Anmodning om invitation til besøg
  486568/19

Udgående

 • Til Volderslev Bylaug RÅSTOF Svar på Klage over regionens passivitet i efterbehandling af grusgrav på Bramstrup Gods
  478122/19
 • Til Borger, Udgår af kortlægning.pdf
  469172/19
 • Til DMR A/S: Estimat på tilbagemelding på undersøgelsesoplæg, Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  468750/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Bilag - V1 Høring Vesterbro 26 samlet m. bilag
  468642/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Bilag - V1 Høring Falen 3 samlet m. bilag
  468641/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Orientering om varsling om V1-kortlægning af Vesterbro 26-32 og Falen 3, 5000 Odense C
  468638/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Bilag - V1 Høring Vesterbro 28-32 samlet m. bilag
  468643/19
 • Program for netværksdag 29. oktober 2019.pdf
  468334/19
 • Til deltagerne på Netværksdag om røgfrie ungdomsuddannelser tirsdag 29. oktober 2019
  468333/19
 • Deltagerliste 29.oktober 2019.docx
  468332/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Ingen klager vedr. råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  468261/19
 • Aktindsigt
  483120/19
 • Dialog med NCC RÅSTOF Om Udlevering udenfor normal driftstid pga. Døgnstøbning - Sellebjerg Grusgrav
  478272/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Om Aktindsigt
  476722/19
 • Til Nordicals: Bilag - Udgået-brev, Vedelsgade 46, 7100 Vejle.pdf
  472699/19
 • Til Nordicals: Svar vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  472694/19
 • Til DGE 621-81341 Tingskovvej 21, Christiansfeld
  469918/19
 • Til borger: Svar på FORSP
  469747/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTED, V1-afgørelse, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  468122/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB GRINDSTED, Kortbilag, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  468118/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  468498/19
 • Til Rambøll og Tønder Kommune: Vedr. vurdering af undersøgelsesresultater, Branderup Mejeri, lok. 525-40025
  468459/19
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  468690/19
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  469110/19
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  469062/19
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  468006/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Slettensvej 623, 5450 Otterup
  468251/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  467907/19
 • Til borger - V2-høring, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  469074/19
 • Til ansøger: vedr. tilbagertrækning af ansøgning
  468270/19
 • Til borger: "Svar på henvendelse - fremsendelse af materiale på lok. 630-81136, Håndværkervej 10, 7120 Vejle Ø"
  469256/19
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  469087/19
 • Til borger - boligerklæring, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  469105/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, V1-afgørelse, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  468382/19
 • Til Nordfynskommue - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  469202/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  468000/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  469098/19
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  469081/19
 • Til borger, Kortbilag, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  467905/19
 • Til kommunen - orientering, V2-varsel af en del af ejendommen Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  469120/19
 • Til Danish Crown: "Svar på henvendelse på lok. 545-07101"
  468421/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  468680/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, Kortbilag, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  468377/19
 • Til Grundejer: Ny høring af ændring af V2 kortlægning samt rapport
  468226/19
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  468499/19
 • Til LUNDERUPLUND ApS, Udgår før kortlægning, Borgergade 1, 7200 Grindsted.pdf
  469217/19
 • Til URETEK HOLDING ApS, V1-høring med bilag, Hindballevej 8, 5466 Asperup
  468631/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Foreløbigt program
  499724/19
 • Til borgergruppen: Svar på åbent brev til alle regionspolitikere fra borgergruppen i Grindsted
  499736/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet, Borgergruppen, Danske Regioner og Billund Kommune: Program mv.
  499782/19
 • Til borger - boligerklæring, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  520740/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  520731/19
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  520748/19

24. oktober 2019

Indgående

 • Fra DSN: opgavebeskrivelse
  478135/19
 • Fra DMR: Herslev Kildeplads, forslag til boringsdybde og filtersætning
  487600/19
 • Fra rådgiver - Betragtninger omkring olieestimater (Ejlskov vs. DMR)
  505323/19
 • TIL PROACTIVE: Timerapportering på skabelonfunktionalitet til Jordforurening
  467437/19
 • Fra indvinder, Aftale
  524393/19
 • Fra indvinder, IMG_0274.jpg
  524394/19
 • Fra Rådgiver, RE: Vi prøver igen
  524383/19
 • Fra DMR: Budget for 2019 og 2010 - Libavej 1 kontrakt 1 + tillægskontrakt
  474471/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - Situationsplan over kant- og bundprøver
  483519/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Status på oprensningsarbejde, Algade 15B, 5592 Ejby
  483517/19
 • Fra Niras: svar GG20 på Washingtonvej
  476554/19
 • fra VUC Syd
  480208/19
 • Fra rådgiver SWECO, rapport vedr. resultat af indledende undersøgelse, Industrivej 4 Vissenbjerg_Teknisk rapport
  474112/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. Lok. 533-50053, Matr.nr.: 25 Nybøl Ejerlav, Nybøl - udstykningssag
  473068/19
 • Fra Bolig til Bolig A/S: "HENV.: Telefonbesked vedr. lok. 449-04001"
  469851/19
 • Fra Niras: tilbudslister fase 3 og 4, Volderslevvej
  471262/19
 • fra Assens Kommune, kvittering - SV_ Forurenet grund i Assens Kommune, Brylle Industrivej 10, 5690 Tommerup
  469718/19
 • VUC Syd
  467323/19
 • Fra Tinglysningen. VS: Tinglysningsretten Sag nr.: 36434917
  466514/19
 • Fra praksis: mail med ønske om ny lukkegrænse
  464776/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  465651/19
 • Fra Henning Have A/S - mail - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst
  464475/19
 • Fra SWECO: Anmodning om oplysninger vedr Nr Havnegade 45, Sønderborg
  464833/19
 • Høring af Sundhedsstyrelsens demenshåndbog: Metoder til at forstå adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis.
  467272/19
 • Fra Henning Have A/S - status på efterbehandling - 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst
  464481/19
 • Fra Tønder Kommune: Svar vedr jordflytning, Nørrevej, Højer
  465682/19
 • Fra DMR: Notat vedr. indvindingsopland ved Herslev Kildeplads, boring 125.197
  466598/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af rapport over undersøgelse på Skrillinge Strand i Middelfart - i forbindelse med Projekt Baltic Pipe
  464731/19
 • Fra: Yder
  466542/19
 • Fra VUC: høring
  466944/19
 • Fra VUC: Høring
  466956/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  467463/19
 • Fra Niras: økonomioversigt
  471255/19
 • Fra rådgiver SWECO, resultat af indledende undersøgelse, Industrivej 4 Vissenbjerg_Grundejerrapport.pdf
  474113/19
 • Fra Prakiss - Anmodning om ændring af navn på klinikken
  470585/19
 • Høring: Region Sjællands sundhedsberedskabsplan. Frist: 4. december 2019
  471981/19
 • SV: Anmodning om oplysninger om udgifter til tolke i sundhedsvæsenet
  468951/19
 • Fra borger: "HENV. :Telefonbesked vedr. lok. 630-82011 og lok. 630-81983"
  469141/19
 • Fra Danish Crown: "HENV:: Telefonhenvendelse vedr. lok. 545-07101"
  468256/19
 • Svar fra VUC Fyn - spørgsmål vedr. STEM HF videre III og revideret ansøgning
  468672/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune meddeler undersøgelsespåbud til Stena Recycling A/S, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  467713/19
 • Fra borger: "HENV.: Telefonbesked vedr. 630-81136"
  469239/19
 • Fra borger.: "HENV.: Telefonbesked vedr. lok 630-82011 og lok. 630-81983"
  468574/19
 • VUC Syd
  467315/19
 • Fra COWI: Kontakt info, RSD
  484281/19
 • Fra TI: Tilkendegivelse
  484323/19
 • Fra COWI: Test af AOP-metoder, Grindsted
  484275/19
 • Fra Cowi Telefonbesked, undersøgerlse om pesticider
  485229/19
 • Fra COWI: Tilbud laboratorieforsøg, Grindsted
  483881/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Algade 15B, Ejby - restforurening i skel til nabo, tank 3
  485955/19
 • Fra Odense Kommune. Forurening med vinylchlorid i vandværksboring
  514081/19

Udgående

 • Til Borger, Råstof, SV: Råstofindvinding Sdr. Næraa/høringsperiode
  477358/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Vi prøver igen
  524373/19
 • Til Rådgiver, Råstof, Notat.docx
  524374/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Kortlægning af teglværksler ved Sekær og Terpling
  524369/19
 • Fra Orbicon: SV: Budgetoversigt, Gl. stationsvej
  466583/19
 • Fra DMR: Pulje 10 - Libavej 1, Ørbæk - Udkast FASE 3 samt økonomi
  467007/19
 • Til Niras: Kontaktperson ved Give kirke
  466587/19
 • Til JN Enterprise, Kortbilag, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  464551/19
 • Til DMR: SV: Notat vedr. indvindingsopland ved Herslev Kildeplads, boring 125.197
  466882/19
 • Til borger, Vejle Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Udkast til dispensation efter jfl § 52, Engmarksvej, Jerlev
  467397/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  464364/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev
  464601/19
 • Til Norrecco: Forespørgsel vedrørende udkast til dispensation efter jfl §52, Davinde Søvej, Odense
  467454/19
 • Til Vejen Kommune - Godkendelse af efterbehandling i Gejsing - matr.nr. 4f, 4i og 4m
  464572/19
 • Til JN Enterprise, V1-afgørelse, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  464557/19
 • SV_ Forurenet grund i Assens Kommune, Brylle Industrivej 10, 5690 Tommerup
  465616/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  464366/19
 • Til Varde Kommune, Råstof, Høring vedr. ansøgning om nyt byggeri i interesseområde
  465933/19
 • Til Tønder Kommune: Svar vedr jord fra regnvandsbassin til tidl losseplads, Nørrevej, Højer
  465639/19
 • Til Kolding Kommune. Udtalelse til udkast til §8-tilladelse til ændring af arealanvendelsen – Etablering af boliger og erhverv – Kolding Åpark 24, 6000 Kolding – matr. nr. 12ml Kolding Markjorder 1. Afd.
  465645/19
 • Til Nymølle Stenindustrier, Styrelsen for Patientsikkerhed og Aabenraa Kommune: Dispensation efter jfl §52, matr nr 163 Kliplev
  467418/19
 • Til DMR: Accept af oplæg til undersøgelser for boligkvarter, Linde Alle, Sønderborg
  467477/19
 • Til Grindsted Boligforening, Kortbilag, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  467384/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-afgørelse, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  467386/19
 • Til praksis: bekræftelse på ny max. grænse på 6800 patienter
  464786/19
 • til Orbicon Kommentar til rapport Nyvej 6, Vissenbjerg
  467508/19
 • Til Kolding Kommune, Råstofplan 2008 og 2012
  465381/19
 • Til Niras: Tillægskontrakt Volderslvvej 147, ODense.pdf
  471406/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for høringssvar om forurening, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  473321/19
 • TIl TI: Accept på afholdelse af møde
  484338/19
 • Til borgergruppen: Udkast til program
  498859/19

23. oktober 2019

Indgående

 • Fra Borger: Bilag - Oplæg til undersøgelser, Søndersøvej 226-228, Morud
  468766/19
 • Fra borger: Godkendelse af oplæg til afgrænsende undersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  468765/19
 • Fra STadt Flensburg: tilbagemelding vedr. projektdeltagelse
  464522/19
 • Fra Miljøportalen - [Henvendelse modtaget] Materiale fra E-arkivet - sagsnummer 11630
  464040/19
 • Fra Miljøportealen - [Danmarks Miljøportal] Ang.: Materiale fra E-arkivet - sagsnummer 11630
  464043/19
 • Fra borger - Materiale fra E-arkivet
  464025/19
 • Fra Ingeniør'ne: Ønske om tillæg til § 8-tilladelse + oplæg t. undersøgelse, Jutlandia Terminal, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  475588/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om estimat på tilbagemelding på undersøgelsesoplæg, Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  468732/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - AR-19-VL-01000729-01
  469184/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Anvisning 750 tons Langeland Kommune 23102019
  469183/19
 • Fra Langeland Kommune: Anvisning af jordflytning fra Bystrædet 4, 5900 til Ringvejen, Langeland Kommune, 5900
  469182/19
 • Billeder
  464649/19
 • Fra Danfoss - Noter fra opstartsmøde 17.10.2019
  505322/19
 • RE: RIT - password
  463965/19
 • SV: 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  467743/19
 • Fra STAUN: Opgørelse over tilkørte mængder sand, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  468771/19
 • Fra STAUN: Bilag - Dokumentation sand og stabilt grus Ulvehaven
  468773/19
 • Fra STAUN: Bilag - Ulvehavevej-36-Bortkørte-mængder
  468772/19
 • Fra borger - vedr. E-arkivet (Ingen konkret adresse eller matr.nr)
  463215/19
 • Fra Vejle kommune Tillæg til §8 tilladelse for etablering af pladehal og vendeplads
  470685/19
 • Fra borger: henvendelse vedr. evt køb/salg i fht V1-kortlægning
  472045/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Borgergade 1, 7200 Grindsted.pdf
  469178/19
 • Orientering om DR's Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde
  468267/19
 • Fra Fredericia kommunen - Svar vedr. påbudsmuligheder vedr. forurening på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  463472/19
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på håndtering af muldjord, Baltic Pipe - Matr.nr. 14ac og ad Skrillinge By, Kauslunde
  464045/19
 • Fra borger: spørgsmål vedr. Fjordvej 82B Munkebo
  461324/19
 • Fra MOE, Supplerende prøvetagning, Hellevej 10, Agerbæk, oktober 2019.pdf
  469177/19
 • Fra Henning Have A/S - anmodning om godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst
  464492/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  462966/19
 • Fra borger. Re: Fjordvej 82B Munkebo
  461411/19
 • Fra Energinet: Baltic Pipe - forureningsundersøgelse på matr.nr. 14ac og ad Skrillinge By, Kauslunde, lok. 445-00032
  464048/19
 • Fra Aabenraa Kommune:: Ombygning og §8, Eksportvej 6, 6330 Padborg
  463067/19
 • Fra Væksthuset S/I: Vedr. regionens udtalelse til den supplerende poreluft-undersøgelse udført i sep. 2019 på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  464657/19
 • Fra Tønder Kommune: Forslag til deponering, Højer gammel losseplads
  464501/19
 • Fra Energinet: Kvittering: Vedr. lok. 445-00032 - matr. 14ac og 14d Skrillinge By, Kauslunde
  464738/19
 • Fra Tønder Kommune: Jord fra regnvandsbassin, Højer gl losseplads
  464509/19
 • VS: Notat vedr gravearbejdet L11
  465730/19
 • Fra Væksthuset S/I: Sv: Vedr. regionens udtalelse til den supplerende poreluft-undersøgelse udført i sep. 2019 på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  464668/19
 • Fra COWI: Justering af budget
  464488/19
 • Fra NIRAS: Vedr. ventilation i gangarealet i stedet for ude
  466214/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Blichersvej 2, 7200 Grindsted.pdf
  463974/19
 • Fra Vejle Kommune: Svar på Høring om forurening, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  473318/19
 • Fra Borger: orientering om nye ejere af Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  473292/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål fra ejlskov vedr.vilkår - BF64
  474063/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Frederiksberg Alle 8, 7200 Grindsted.pdf
  473146/19
 • Sundhedsdirektørmail nr. 34/2019 - Strategi for fremtidens LUP
  473036/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nymarksvej 9, 7200 Grindsted.pdf
  503298/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vestermarksvej 5, 7, 7200 Grindsted.pdf
  505551/19
 • Fra Billund Kommune: Deltagere fra Billund Kommune
  498856/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nymarksvej 12, 7200 Grindsted.pdf
  504103/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Østergade 10, 7200 Grindsted.pdf
  502480/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Tinghusgade 18 og 20, 7200 Grindsted.pdf
  482877/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Glentevej 2A, 6, 8, Vestergade 48, 7200 Grindsted.pdf
  482894/19
 • Fra vagtlægen: ændring af nem-konto
  487537/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 21, 7200 Grindsted.pdf
  487021/19
 • Fra COWI: Dialog med mulige tilbudsgivere, Grindsted
  483827/19
 • Fra VCS til RS: Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 6 den 22. oktober 2019 - 2019-10-23 Tids og aktivitetsplan.pdf
  494682/19
 • Fra Cowi til :Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 6 den 22. oktober 2019
  494680/19
 • Fra VCS til RS: Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 6 den 22. oktober 2019 - Referat byggemøde nr 6 den 22-10-2019 draft_LRSB.pdf
  494686/19
 • Filmstafet - information til arbejdspladserne. - Oversigt over cases.docx
  523586/19
 • Filmstafet - information til arbejdspladserne.
  523576/19
 • Filmstafet - information til arbejdspladserne. - Spørgsmål til det gode arbejdsmiljø i regionerne v3.docx
  523583/19

Udgående

 • til Faaborg-Midtfyns kommune: Kopi af Orientering om undersøgelsesresultat på Assensvej 63, Ringe
  463816/19
 • Til Kolding Kommune: Høring, udkast til kortlægning af Gl. Stationsvej 7, Kolding
  461651/19
 • Til Danfoss - kopi af foreløbige resultater
  505321/19
 • Til Danfoss - svar på spørgsmål til rapport
  505320/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 9
  464685/19
 • Til borger, Kortbilag, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  463312/19
 • Til Esbjerg kommune - til orientering, ændret indsats Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg N
  463893/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 7
  464699/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 6
  464710/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Vognmandsvej 10 5800 Nyborg.pdf
  461124/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelsesresultat 2019 inkl. kortlægningsbrev og boligerklæring
  463773/19
 • Til borger - boligerklæring, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  463177/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, 5800 Nyborg.pdf
  461125/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  461155/19
 • Til Nordfyns kommune - orientering, V2-høring, Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  463430/19
 • Til SCANCOAT A_S - V1-kortbilag, Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg N.pdf
  463839/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for orientering, en del af ejendommen Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia kortlægges på V2 samt udvidelse af tidligere V1-kortlagte areal uden indsats. Del 1
  461663/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-afgørelse, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  461932/19
 • Til Billund Kommune - korrespondance om mødedato
  463984/19
 • Til ansøger: Støjredegørelse erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  463932/19
 • Til borger - V2-høring, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  463127/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale fil del 10
  464681/19
 • Til SCANCOAT - V1-afgørelse, Storstrømsvej 48, 6715 Esbjerg N.pdf
  463820/19
 • Til borger - V1-høring - Vognmandsvej 10 5800 Nyborg.pdf
  461123/19
 • til borger: svar på spørgsmål vedr. Fjordvej 82B Munkebo
  461286/19
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Blichersvej 2, 7200 Grindsted.pdf
  463973/19
 • Til Energinet: Vedr. fremsendelse af rapport over forureningsundersøgelse fra oktober 2002 på Skrillinge Strand 22, 5500 Middelfart
  464715/19
 • Til borger, V1-høring, Risingevej 5, 7, 7A-7C, 5540 Ullerslev.pdf
  464344/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  463137/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 5
  464754/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-Kortbilag, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  461934/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 3
  464760/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 8
  464689/19
 • Til Væksthuset S/I: SV: Vedr. regionens udtalelse til den supplerende poreluft-undersøgelse udført i sep. 2019 på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  464663/19
 • Til Energinet: Vedr. lok. 445-00032 - matr. 14ac og 14d Skrillinge By, Kauslunde
  464722/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 2
  464763/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af rapport over undersøgelse på Skrillinge Strand i Middelfart - i forbindelse med Projekt Baltic Pipe
  464724/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 12
  464673/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 11
  464677/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 4
  464758/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Risingevej 5, 7, 7A-7c, 5540 Ullerslev.pdf
  464342/19
 • Til Energinet: SV: Baltic Pipe - forureningsundersøgelse på matr.nr. 14ac og 14d Skrillinge By, Kauslunde, lok. 445-00032
  464711/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Risingevej 5, 7, 7A-7C, 5540 Ullerslev.pdf
  464343/19
 • Til borger, Kortbilag, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  461145/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  463161/19
 • Til grundejer: Forureningssag på Dejrupvej 16
  463824/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted .pdf
  463314/19
 • Til Borger, DMR vil gerne ringes op vedr. den kommende undersøgelse på Slagtergade 9.pdf
  464056/19
 • Til borger - Materiale fra E-arkivet
  463303/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  518694/19
 • Til borger - boligerklæring, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  518702/19

22. oktober 2019

Indgående

 • Fra Lodsejer, Råstof, SV: matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  522789/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi_med_input_fra_TI.docx
  522787/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Kortlægning af teglværksler ved Sekær og Terpling
  522786/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn: Kvittering for modtagelse af kommentarer til undersøgelse på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  460057/19
 • fra vejle kommune Udkast til §8 tilladelse på Vejlevej 270
  460267/19
 • Tillæg til tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Vejlevej 270, 7323 Give, Welcon 2.doc
  460269/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Akter ang. oprensning, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  472535/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Indledende undersøgelsesnotat, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  470859/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Indledende undersøgelse, Amerikavej 21-23, Esbjerg
  470858/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Spørgsmål til graveområder
  458676/19
 • Fra URS, interessebeskrivelse
  463830/19
 • Fra Borger: Spørgsmål til sagsstatus på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  460051/19
 • Fra Praksis - Anmodning om åbning for tilgang af patienter
  460126/19
 • Fra NIRAS: Bolig ikke beboet og monitering udskydes til senere
  458116/19
 • Fra SWECO - rapport for indledende undersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia_Grundejer Rapport.pdf
  458505/19
 • Anmoding
  459928/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Oplysninger om antal
  460253/19
 • Fra borger: henv. vedr. Fjordvej 82B Munkebo
  460695/19
 • Fra Niras: Forespørgsel ang. 491-70120
  459035/19
 • Fra Sweco: Revideret tidsplan Dejrupvej
  458026/19
 • Svar fra RegionMidtjylland
  460162/19
 • VS: projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  459812/19
 • Fra Fredericia Kommune: Til orientering, en del af ejendommen Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia kortlægges på V2 samt udvidelse af tidligere V1-kortlagte areal uden indsats. Del 1
  461612/19
 • Fra Orbicon - Endelig version af Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding ved Jerlev Etape 4
  461024/19
 • Fra Lundager, Spørgsmål til kortlægning, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  460998/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejerrapport vedr. 479-81239 Stokkebækvej 5 Hesselager.pdf
  459939/19
 • Fra SWECO, modtaget Grundejerrapport vedr. 482-81196 Blandebjerg 15 Rudkøbing.pdf
  458526/19
 • Tilbagemelding fra Region Nord
  460160/19
 • Fra Shell: Status Østerstrand uge 43
  458282/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport vedr. 482-81196 Blandebjerg 15 Rudkøbing.pdf
  458536/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport vedr. 479-81239 Stokkebækvej 5 Hesselager.pdf
  459933/19
 • Svar fra Sundhedstyrelsen: Opfølgning på specialeansøgning 2018 - Intern medicin: lungemedicin : Ansøgning om formaliseret samarbejdsaftale vedr. HFS nr. 21
  462036/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  461090/19
 • Fra ansøger: rev. budget
  464307/19
 • SAMLING AF HØRINGSSVAR: Livsstilsintervention ved svær overvægt
  462049/19
 • Fra Vejle Kommune: Påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  461818/19
 • SAMLING AF HØRINGSSVAR: Livsstilsintervention ved svær overvægt
  462053/19
 • Høring: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for præ-. per- og postoperative område
  465283/19
 • Høring over 3 bekendtgørelser - høringsfrist 11. november 2019
  465220/19
 • Høring over bekendtgørelser fra Lægemiddelstyrelsen - frist 7. november
  466405/19
 • Fra HOME: Henvendelse på Ågade 57, 5270 Odense N
  464748/19
 • Fra SWECO - rapporter fra indledende undersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  469861/19
 • Fra rådgiver - Historisk redegørelse for Jersorevej 61, 5400 Bogense
  473433/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk Rapport vedr. 482-81164, Herslevvej 25, Rudkøbing.pdf
  474302/19
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsbrev, tilladelse efter Jordforureningslovens §8, byggefelt 6, Kanalbyen i Fredericia
  474848/19
 • Fra rådgiver - GeoGis-kontrolrapporter og kort for loklaliteter i Pulje 19
  474741/19
 • Fra Haderslev Kommune: Spm vedr § 8-tilladelser, Jomfrustiprojektet i Haderslev
  478535/19
 • Fra Trap Danmark: Henvendelse om samarbejde
  482716/19
 • Fra COWI - Mail vedr. synkronisering af data fra GEOGIS med Jupiter
  477301/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, resultater af snifferpude og hulmursmålinger
  493846/19
 • Fra DHI: Tilbud på laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests. Delaftale 3
  483797/19
 • Borger: Spørgsmål vedr. responstid
  486088/19
 • Fra COWI: Tilbud på laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests. Delaftale 3
  483800/19
 • Fra UU Danmark: vedr. Unge med Kant
  521855/19

Udgående

 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  460286/19
 • til Vejle kommune §8-høringssvar for Vejlevej 270, 7323 Give, matr. 4i Svindbæk By Thyregod , lok.nr 611-0002
  460285/19
 • Til borger: Svar fra Region Syddanmark på spørgsmål om udligningsbeløb
  460242/19
 • Til Lodsejer, Råstof, matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  522779/19
 • Til myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Mail om meddelt screeningsafgørelse vedr. råstofindvinding matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  460159/19
 • Til myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Mail om endelig screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  460154/19
 • Til myndigheder, parter og organisationer, RÅSTOF, Følgebrev til screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  460155/19
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, ENDELIG screeningsafgørelse 15 og 375 Tumbøl.pdf
  460140/19
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  460139/19
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, ENDELIGT Screeningsskema 15 og 375 Tumbøl.pdf
  460141/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  458888/19
 • Til fredericia kommune §8-høringssvar forSlotsstien 16 7000 Fredericia, matr. 2co, Erritsø by, Erritsø lok nr. 607-716
  458886/19
 • Til Kolding Kommune: Høring, udkast til kortlægning af Gl. Stationsvej 5c, Kolding
  458072/19
 • Til Kolding Kommune: Høring, udkast til kortlægning af Gl. Stationsvej 5b, Kolding
  457958/19
 • Til FDO: Afg vedr. spild på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  458540/19
 • Til Borger, Svar omkring Fangelvej 26, 5260 Odense S
  460938/19
 • Til FDO: Afg vedr. spild på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  458524/19
 • Til grundejer - rapport for indledende undersøgelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  463207/19
 • Til borger - udgået af kortlægning, del af matr. nr. 4a Bredstrup By, Bredstrup.pdf
  459333/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia_Grundejer Rapport.pdf
  458712/19
 • Til FONDEN MAGION, Kortbilag, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  458022/19
 • Til Fredericia kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia, del 2
  459739/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: V1-kortlægning af ejendommen Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted
  458020/19
 • Til NIRAS: Korrespondance vedr. ekstra boring
  458258/19
 • Til Bredstrup-Pjedsted meninghedsråd - V1V2-kortbilag, matr. nr. 1q Brestrup By, Bredstrup m.fl.,.pdf
  458955/19
 • Til Niras: SV: Forespørgsel ang. 491-70120
  459037/19
 • til Fredericia kommune - orientering, en del af matr. nr. 1q og 4a Bredstrup By, Bredstrup udgår af V1-kortlægning efter revurdering af de historiske oplysninger og undersøgelser på nabomatrikler
  459431/19
 • Til Fredercia kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia, del 1
  459734/19
 • Til FDO: Afg vedr. spild på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  458554/19
 • Til borger - V1V2 høring, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia.pdf
  458672/19
 • Til borger, V1-Kortbilag Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  459775/19
 • Til Borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse på Frøsvej 7, 6630 Rødding (på grund af forurening på nabogrunden Frøsvej 5, 6630 Rødding) - Orientering om undersøgelse af Frøsvej 7, Rødding.pdf
  458431/19
 • Til borger - V1V2-kortbilag, matr. nr. 4af Bredstrup By, Bredstrup m.fl., .pdf
  459397/19
 • Til Fredericia kommune - orientering, V1V2-høring Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia, del 2
  458880/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  459766/19
 • Til borger: SV: Fjordvej 82B Munkebo
  460697/19
 • Til Bredstrup-Pjedsted menighedsråd - udgået af kortlægning, del af matr. nr. 1q Bredstrup By, Bredstrup.pdf
  458940/19
 • Til borger - bilag til V1V2 varsel, udkast til V1V2-afgørelse, Bredstrupvej 85, 7000 Fredericia.pdf
  458681/19
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse vedrørende Vestergade 14, 5750 Ringe
  461004/19
 • Fra SWECO - rapport for indledende undersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia_Teknisk Rapport.pdf
  458521/19
 • Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (arveligt angioødem)
  459979/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  458586/19
 • Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (hudkræft)
  458074/19
 • Til Ejendommen Birkegade: 17 ApS Varsling af ændring af offentlig indsats.pdf
  459665/19
 • Til Nyborg kommune, V1-afgørelse, Hyrdegyden 4, 5800 Nyborg
  457903/19
 • Til borger - V1V2-kortbilag, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia.pdf
  458691/19
 • Til borger, Kortbilag, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  458578/19
 • Til NIRAS: Udskiftning af låger til skab
  459097/19
 • Ti borger: sv. på henv. vedr. H C Lumbyes Vej 53, 5270 Odense N
  459758/19
 • Til FONDEN MAGION, V1-afgørelse, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  458027/19
 • Til Lundager, Svar på henvendelse omkring kortlægning, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  461000/19
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Åben for tilgang af patienter
  460152/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Ørritslev Gade 11, 5450 Otterup.pdf
  460841/19
 • Til Simons Autoværksted ApS, V1-høring med bilag, Halvej 2, 5800 Nyborg
  459200/19
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedrørende Ourevej 41, 5932 Humble
  460876/19
 • Til Fredericia kommune -orientering, V1V2-høring, Bredstrupvej 155, 7000, del 1
  458873/19
 • Boet efter borger, V2-høring med bilag - Smedegyden 4, Lyø, 5600 Faaborg.pdf
  463978/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn
  461093/19
 • Til HOME: Svar på henvendelse
  465625/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Udkast til program
  498848/19
 • Til Billund Kommune: Udkast til program
  498850/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia_Grundejer Rapport.pdf
  519113/19

21. oktober 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Besigtigelse v. Elkærhøjevej lp.
  474465/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-okt-21
  457705/19
 • Fra Indvinder, Råstof, SV: Aftale omkring efterbehandling af råstofgrav, Møsvråvej 2
  522771/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2019-193451 § 8 tilladelse til bygning af kold hal
  460117/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Endelig § 8 tilladelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  460115/19
 • Fra Kreis Schleswig-Flensburg, interessetilkendegivelse
  463827/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens kommentarer til undersøgelse på Sandvadvej 3, Odense, lok.nr. 461-81313
  457277/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Skitse over carport
  457216/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Kopi af udkast til § 8 tilladelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  457066/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sandvadvej 3_snit
  457042/19
 • Fra Odense Kommune: Yderligere materiale ifm undersøgelse på Sandvadvej 3, Odense, lok.nr. 461-81313
  457046/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sandvadvej 3 situationsplan
  457047/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sandvadvej 3_plan_detaljer
  457044/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sandvadvej 3 ansøgning om byggetilladelse
  457045/19
 • Fra Billund Kommune, Råstof, SV: Høring af UDKAST til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand-, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune.
  509682/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Teglværksler ved Sekær og Terpling
  522757/19
 • Fra DGE: Rapport, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  470420/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Miljøteknisk rapport, Saltgade 11, 6760 Ribe
  470419/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-okt-21
  456203/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Anvisning af jordflytning fra Skovduevej, 5932 Humble til Klintholm I/S
  457283/19
 • Fra Langeland Kommune: Anvisning af jordflytning fra Skovduevej, 5932 Humble, til Klintholm I/S
  457282/19
 • Fra Geopartner, Råstof, SV: Forespørgsel om tilbud på opmåling
  522672/19
 • SV: 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  467744/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Forlængelse af høringsfrist
  463351/19
 • Bilag fra Nyborg Kommune - 2002- 8_tilladelse_Dampskibsmolen matr. 927o.pdf
  470002/19
 • fra Nyborg Kommune, mail - om matr. 927o, Nyborg Bygrunde, etape A, Dampskibsmolen, Nyborg
  469990/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Udtræk på lokaler
  456720/19
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  457455/19
 • Fra Rambøll A/S: RE: forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 313 Engene, Vejle Jorder
  457009/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skemaer
  456748/19
 • Svar fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning III
  457441/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Afrapportering
  456548/19
 • ANMODNING OM AKTINDSIGT
  456936/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skemaer
  456757/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Afrapportering
  456725/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skemaer
  456731/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skemaer
  456738/19
 • Fra Nordicals: Kvittering for svar vedr. ejendommen Vindingvej 34, 7100 Vejle - oplysning om jordforurening
  457580/19
 • fra Home, Hunderup - kvittering, spørgsmål ang. kollegas svar - Svar på henvendelse vedr. Dampskibsmolen 3, 2.tv., 5800 Nyborg.
  457073/19
 • Fra borger. Re: Undersøgelse af Tingskovvej 21, Christiansfeld
  457560/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skemaer
  456730/19
 • Fra NIRAS: Forespørgsel om arkivmateriale, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  456016/19
 • Høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  456837/19
 • Fra NIRAS: Montering af ventilator - tidsplan
  456320/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Bemærkninger til udkast til dispensation efter jfl §52 i høring del II, Kliplev Grusgrav
  460186/19
 • Fra yder: Mail med ønske om lukning
  457911/19
 • Høring: Livsstilsintervention ved svær overvægt
  458357/19
 • Fra DMR: Opdateret budget for Herslev Kildeplads
  459038/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  473368/19
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Entreprisegrænse Etape A 2002.pdf
  470019/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Dampskibsmolen, Nyborg - Byggetilladelse Etape A 3101-2003.pdf
  470014/19
 • Forslag til aftale om udarbejdelse af regulatorisk strategi for Mit sygehus PRO
  501822/19
 • Fra Water IQ: Tender submission project number A121940 dd 26-09-2019
  483784/19
 • Fra COWI: Tender submission project number A121940 dd 26-09-2019
  483794/19
 • Fra COWI: Udbud af laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests.
  483765/19

Udgående

 • TIL regioneren: Høringssystem
  513184/19
 • Til Borger: Orientering om sagsstatus på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  460048/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til undersøgelse på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  460042/19
 • Til Niras: svar på oplæg vedr. overfladevand, Kobberbæksvej
  476678/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Påpegning af skønhedsfejl i endelig § 8-tilladelse, Industrivej 13, 5672 Broby
  457363/19
 • Til NIRAS: Bilag - Historisk materiale samlet 461-70204
  457334/19
 • Til NIRAS: Historisk materiale - Sanderumvej 174, 5250 Odense SV, lok.nr. 461-70204
  457332/19
 • Til Nordfyns Kommune: Korrespondance angående materiale til § 8-ansøgningen, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  457270/19
 • Til Nordfyns Kommune: §8-høringssvar for Jyllandsvej 4, 5400 Bogense, matr.nr. 4an Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81327
  457269/19
 • Til DMR: Oplæg vedr. supl. boringer
  457217/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til fremtidige vilkår i § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på Sandvadvej 3, Odense, lok.nr. 461-81313
  457120/19
 • Til Nordfyns Kommune: Præcisering af forespørgsel om § 8-ansøgning, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  457071/19
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om mere materiale ifm. hørinssvar til udkast til §8-tilladelse, Havnegade 120, 5000 Odense C
  457019/19
 • Til Billund Kommune, Råstof, SV: Høring af UDKAST til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand-, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune.
  509684/19
 • Til Rambøll: Forslag til besigtigelse, Elkjærhøjevej
  456983/19
 • Til Nordfyns Kommune: Forespørgsel om kopi af § 8-ansøgning, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  456968/19
 • Til Assens Kommune: Regionens kommentarer til tilladelse til genanvendelse af tjærestabiliseret grus(TSG) under Fynske Motorvej ved flytning af til- og afkørselsramper ved Gribsvad
  456892/19
 • Til Nyborg Kommune: Regionen er enig i vurdeing om afgørelse om ikke §8-pligt: Vedr. rørlægning af grøft bag Nyborg Banegård. Del af lokalitet 449-00005, DSB Banestrækning 131.000-131.610, 5800 Nyborg
  456889/19
 • Til Borger: Bilag - V2-høringsbrev med bilag
  456845/19
 • Til Borger: Varselsbrev for V2-kortlægning af en del af Sandvadvej 3, 5210 Odense NV
  456844/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til undersøgelse på Sandvadvej 3, Odense, lok.nr. 461-81313
  456495/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Teglværksler ved Sekær og Terpling
  522751/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, SV: Aftale omkring efterbehandling af råstofgrav, Møsvråvej 2
  522736/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Kobjergvej 4A og B
  455953/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Ang. ressourcepersonaftalen
  522707/19
 • Til Geopartner, Råstof, SV: Forespørgsel om tilbud på opmåling
  522685/19
 • Til Geopartner, Råstof, SV: Forespørgsel om tilbud på opmåling
  522667/19
 • Til Borger, V2-høring med bilag, Gl. Lundeborgvej 23, Hesselager.pdf
  526602/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev
  456089/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  457434/19
 • til grundejer - V1V2-afgørelse Nordre Havnekaj 27 m.fl. - uden indsats.pdf
  457295/19
 • Til borger, Kortbilag, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  456993/19
 • Til borger, V1-kortbilag, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  457459/19
 • Til Odense Kommune: Til orientering ændres det V2-kortlagte areal på Brændekildevej 37, Odense SV og lokaliteten tages ud af offentlig indsats
  456702/19
 • Til Rambøll: Vedr. budget 2019
  455844/19
 • Til BARFOED GROUP PS - V1-afgørelse - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  457433/19
 • Til Rambøll A/S: SV: forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 313 Engene, Vejle Jorder
  457023/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gammel Vejlevej 4B, 720 Grindsted.pdf
  457230/19
 • Høring om V2-kortlægning af en del af ejendommen Gl. Lundeborgvej 23, 5874 Hesselager - Til Borger, V2-høring med bilag, Gl. Lundeborgvej 23, Hesselager.
  457123/19
 • Til Nyborg Kommune, V1-afgørelse, matr.nr. 119a (Nyenstad, grønt område)
  456462/19
 • SVAR del 2, HENV: Dampskibsmolen 3, 2.tv., 5800 Nyborg.
  457092/19
 • Høring om V2-kortlægning af en del af ejendommen Gl. Lundeborgvej 23, 5874 Hesselager - 479-81214 Gl Lundeborgvej 23 Hesselager_grundejer rapport_17092019.pdf
  457127/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Julianehåbvej 66, 6360 Tinglev.pdf
  455753/19
 • Til Vestermarkskirken, Kortbilag, Nymarksvej 1, 1A-B,3, 7200 Grindsted.pdf
  457528/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  456562/19
 • Til Nordicals: Vedr. ejendommen Vindingvej 34, 7100 Vejle - oplysning om jordforurening
  456965/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: V1-kortlægning af ejendommen Gammel Vejlevej 4B, 7200 Grindsted, 7200 Grindsted
  457224/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: V1-kortlægning af ejendommen Nymarksvej 1, 1A-B, 3, 7200 Grindsted
  457527/19
 • Til borger. Undersøgelse af Tingskovvej 21, Christiansfeld
  457555/19
 • Til Sweco: - Pulje 11 - Dejrupvej
  456229/19
 • Til EF Nørrevoldgade 74-76, Nyborg, Nørrevoldgade 74-76, 5800 Nyborg_til administrator
  456533/19
 • Til borgere. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld Orienteringsbrev til grundejere
  457567/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kogsbøllevej 45, Nyborg.pdf
  456645/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørlse, Kogsbøllevej 45, Nyborg.pdf
  456647/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  457297/19
 • til Orbicon SV: Økonomi Vingårdsvej Faaborg
  456865/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  457456/19
 • Til Vestermarkskirken, V1-afgørelse, Nymarksvej 1, 1A-B, 3, 7200 Grindsted.pdf
  457532/19
 • Til MISA FINANS ApS, V1-afgørelse, Halvej 6 og 6b, 5800 Nyborg
  456237/19
 • Til yder: Mail med information om lukning/åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  457088/19
 • til Home - SVAR del 1, HENV: Dampskibsmolen 3, 2.tv., 5800 Nyborg.
  456925/19
 • Til NIRAS: Kommentar til rapportudkast
  456337/19
 • Til Borger, V1-høring, Kogsbøllelvej 45, Nyborg.pdf
  456650/19
 • Til DMR m.fl.: Regionens kommentarer ang. undersøgelse af delareal på Sverigesvej 9, Svendborg
  456471/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Knudshovedvej 39, 5800 Nyborg
  456793/19
 • Til Nyborg Skytteforening, V1-afgørelse, Halvej 8, 5800 Nyborg
  456888/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  457298/19
 • Til Billund Kommune og SKAT, V1-kortlægning af ejendommen Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted
  456991/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Margrethevej 7, 5800 Nyborg
  456709/19
 • Til borger, Kortbilag, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  456555/19
 • Til Billund Kommune og Skat, V1-kortlægning af Morsbølvej 94, 7200 Grindsted
  456551/19
 • Bilag til grundejer - kort over V1V2-arealer, Nordre Havnekaj 27 m.fl..pdf
  457296/19
 • Til EF Nørrevoldgade 74-76, Nyborg, V1-afgørelse, Nørrevoldgade 74-76, 5800 Nyborg
  456485/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  456997/19
 • til grundejer - V1V2-afgørelse Nordre Havnekaj 27 m.fl. - uden indsats
  457294/19
 • til Home - SVAR del 3, HENV: Dampskibsmolen 3, 2.tv., 5800 Nyborg.
  457426/19
 • Til borger, V1-Kortbilag, Gammel Vejlevej 4B, 7200 Grindsted.pdf
  457240/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Julianehåbvej 66.pdf
  455754/19
 • Til Borger: Varsel udførset af boringer
  456726/19
 • Til Billund kommune og skat: V1-kortlægning af ejendommen Nymarksvej 11, 7200 Grindsted
  457452/19
 • Til Bredstrup-Pjedsted meninghedsråd - V1-kortbilag, 2004 nedslagsområde for skydebanen.pdf
  458972/19
 • Til Bredstrup-Pjedsted menighedsråd- Tidl. kortlægningsbrev fra 2004, matr. nr. 1q Brestrup By, Bredstrup.pdf
  458963/19
 • Til borger - V1-kortlægningsbrev fra 2004, matr. nr. 4a m.fl.pdf
  459419/19
 • Til borger - V1-kortbilag, 2004 nedslagsområde for skydebanen.pdf
  459426/19
 • Til Aabenraa Kommune: Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  457108/19
 • Til yder: Mail med information om lukning/åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  456971/19
 • Til Kolding kommune. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  457563/19
 • Til Kolding Kommune: Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1 sikrede
  456986/19

20. oktober 2019

Indgående

 • Re: ændring praksisadresse psykolog ydnr 762121 - forespørgsel til regionen vedr. lokaleændringer.doc
  455838/19
 • Re: ændring praksisadresse psykolog ydnr 762121
  455833/19
 • Flytning af praksis Glamsbjerg
  469535/19

19. oktober 2019

Udgående

 • Til DMR A/S: FORSP - svar - Dokumenter ifm. kortlægning af 461-90091, J.B.Winsløws Vej 20 m.fl., 5000 Odense C
  455707/19
 • Til DMR A/S: FORSP - svar - Dokumenter ifm. kortlægning af 461-81622, J.B.Winsløws Vej 12, 5000 Odense C
  455706/19
 • Til DMR A/S: FORSP - Svar - Dokumenter ifm. kortlægning af 461-80028, Kløvervænget, 5000 Odense C
  455705/19

18. oktober 2019

Indgående

 • KB: BiD status
  455536/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast screeningsafgørelse vedr. natur matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  458702/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 tilladelse bygge og anlægsarbejde, Industrivej 13, 5672 Broby
  455976/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse til nedrivning til betondække, Industrivej 13, 5672 Broby
  455975/19
 • Fra DMR: Revideret rapport, Kobjergvej 4A og B
  455910/19
 • Fra DMR A/S: FORSP - Vedr. aktindsigt i kortlægningsgrundlag, Kløvervænget, 5000 Odense C
  455704/19
 • Fra DMR A/S: FORSP - Vedr. aktindsigt i kortlægningsgrundlag, J.B. Winsløws Vej 20 m.fl., 5000 Odense C
  455702/19
 • Fra DMR A/S: FORSP - Vedr. aktindsigt i kortlægningsgrundlag, J.B. Winsløws Vej 12, 5000 Odense C
  455703/19
 • [Fra fredericia kommune Lovliggørende tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til etablering af drivhus på Slotsstien 6A, Fredericia
  458910/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455744/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455742/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 tilladelse - Opførelse af madpakkehus, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455743/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Telefonnotat, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455745/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455747/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST af 18-10-2019, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455748/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endeligt udkast, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455746/19
 • Fra rådgiver - foreløbige resultater
  505319/19
 • Fra Agrolab, modtaget pesticidanalyse fra Lokalitetsnr.: 441-00001, Boringsnr.: 146.2087" af 25.09.19
  463854/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Kongensgade 105, Fredericia
  457890/19
 • Fra Moe: Grejs Bakke 9, Vejle - tilfredshedserklæring
  456457/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rudmevej 133, 5750 Ringe.pdf
  456259/19
 • Fra Vejle Kommune - Godkendelse af efterbehandling på del af tidligere råstofgrav - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Øster Nykirke
  455813/19
 • BILAG fra Assens Kommune - Kort over knust asfalt
  464761/19
 • fra Assens Kommune, mail - Knust asfalt på landbrugsejendom - Skovvangsvej 44, 5610 Assens
  464753/19
 • Fra COWI: Revideret tilbudsliste, Middelfartvej 126, Odense
  469752/19

Udgående

 • TIL Regionerne: Høringssystem
  513156/19
 • SV: Til Realkredit Danmark: Svar på forespørgsel på ejendommen Kallehave 23, 6470 Sydals
  455239/19
 • Til Borger: V2-varsling, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  455528/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Dalbovej 7, 5591 Gelsted.pdf
  454907/19
 • til borger. Udgået brev, Storhøjvej 52, Otterup.pdf
  455178/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-varsling, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  455530/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  455529/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-afgørelse med bilag, Fønsskovvej 27, 5580 Nørre Aaby.pdf
  454797/19
 • Til Vejle Kommune: Høring og orientering om forurening, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  455537/19
 • Til Borger, Afgørelse m. bilag om at Humlehøjvej 1 ikke kortlægges.pdf
  454694/19
 • Til naboer ved Vestre Skole: Orienteringsbrev om borearbejde
  455608/19
 • Til Billund Kommune: Orientering af naboer ved Vestre Skole
  455583/19
 • Til borger, Udgår inden kortlægning brev, Trøjborggyden 24, Otterup.pdf
  455291/19
 • Til borger, Udgået brev, Tørresøvej 39, Otterup.pdf
  455548/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rudmevej 133, 5750 Ringe
  456264/19

17. oktober 2019

Indgående

 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Meddelelse om tålepåbud Skovduevej 4, 5932 Humble
  456255/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Meddelelse om tålepåbud Skovduevej 6, 5932 Humble
  456256/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Meddelelse om tålepåbud Grundejerforening Østersøbadet, 5932 Humble
  456252/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Påbud om oprydning efter olieforurening på Skovduevej 5932 Humble
  456258/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Meddelelse om tålepåbud Skovduevej 2, 5932 Humble
  456254/19
 • Fra Langeland Kommune: Orientering om olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  456253/19
 • Powershell kursus
  454331/19
 • Fra Langeland Kommune: Meddelelse om tålepåbud på Skovduevej, 5932 Humble
  456249/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Meddelelse om tålepåbud Grundejerforening Østersøbadet, 5932 Humble
  456250/19
 • Fra Orbicon: Historik og oplæg til miljøundersøgelser, Bülowsvej 9, Sønderborg
  454164/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Historik og oplæg til miljøundersøgelser, Bülowsvej 9, Sønderborg
  454163/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  469414/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse med bilag, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  469415/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453888/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse med bilag og korrespondance, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453889/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Assensvej 480A, 5672 Millinge
  454322/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse med bilag, Assensvej 480A, 5672 Millinge
  454323/19
 • Fra Fabborg-Midtfyn Kommune: Forslag til ændring af det tidligere § 8-udkast, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  454320/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Supplerende bemærkninger, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453829/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2A - Ansøgning
  456030/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 tilladelse til opførelse af boliger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  456028/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 3 - Regionens bemærkninger
  456032/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over møde 16. oktober 2019
  456033/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2C - Situationsplan
  456031/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig §8 tilladelse til opførelse af boliger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  456026/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn kommune -UDKAST af 17-10-2019.pdf
  456316/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn kommune - 2C - Orienterende undersøgelse 03-10-2019.pdf
  456314/19
 • fra Faaborg-Midtfyn kommune - Odensevej 51, 5600 - Udkast til tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven til indretning af beboelser
  456312/19
 • Bilag 2A - Mail om ansøgningen.pdf
  456317/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn kommune - 3 - Regionens bemærkninger.pdf
  456315/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn kommune - Ansøgning.pdf
  456313/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  467211/19
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelser for kommende parcelhuskvarter, Linde Alle, Sønderborg
  467475/19
 • Fra COWI: Engelsk udgave af kontrakt uploaded
  483708/19
 • Fra projekt: Accepteret tilsagnskontrakt
  453048/19
 • Fra ansøger: rev. ansøgning og rev. budget
  453495/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. ønske om at etablere drænlag uden afkast
  454041/19
 • Fra Odense Kommune, Mail med udkast til §8 tilladelse til ændring af arealanvendelse, Albanigade 19, 5000 Odense C
  513593/19

Udgående

 • Til borger: Link til boligansøgningsskema, lok.nr. 430-81354, Bystævnet 1, 5792 Årslev, matr.nr. 7a, Årslev By, Årslev
  454047/19
 • Til borger: om resultaterne Skovbyvej 26, Haderslev
  537235/19
 • Til virksomhed, kortbilag, Bronzevej 7, 6000 Kolding.pdf
  453991/19
 • Til virksomhed, Høringsbrev, Bronzevej 7, 6000 Kolding.pdf
  453990/19
 • Til virksomhed, UDKAST, Afgørelse - V2 kortlægningsbrev, Bronzevej 7, 6000 Kolding.pdf
  453992/19
 • Til Kolding Kommune, Orientering om V2 varsling, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  453989/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. ejendommen Adelvej 26, 6500 Vojens
  454048/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bekræftelse på at høringssvar er afgivet ifm kommentarer, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453269/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: afgørelse - udgår af kortlægning
  453924/19
 • Til borger: Svar på FORSP
  454054/19
 • Til Danbolig: Svar på FORSP
  453963/19
 • Til realmæglerne: svar på spm vedr. evt forurening og økonomi, Rugårdsvej 94, Harndrup
  453517/19
 • Undersøgelsesrapport - Grundejer
  453975/19
 • Til BLL Holding, V1-varsel med bilag, Koldinghave 18, 5591 Gelsted.pdf
  454319/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning Esbjergvej 134 6670 Holsted.docx
  454200/19
 • til borger Høring om V2 kortlægning Esbjergvej 134 6670 Holsted.docx
  454201/19
 • Til Orbicon. VS: Meddelse vedrørende emballage ved pesticidanalyser ved Agrolab
  479753/19
 • Til Virksomhed, Afgørelse - V2 kortlægningsbrev, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  453365/19

16. oktober 2019

Indgående

 • FRA NIRAS: Udviklingsaftale afsnit 7.1
  513089/19
 • FRA NIRAS: Udviklingsaftale afsnit 7.1
  512911/19
 • FRA Niras: Udviklingsaftale afsnit 7.1
  512898/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opstart på §8-sag, Bystævnet 1, 5792 Årslev, lok. nr. 430-81354
  451178/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Situationsplan, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  451180/19
 • Fra Danfoss - Spørgsmål til rapport, samt ønske om at få bilagsrapport
  505317/19
 • FRA NIRAS: Høringssystem - udviklingsaftale
  512886/19
 • Fra grundejer - Svar til spørgsmål vedr. placering af tank
  450428/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt i regionens svar til DMR A/S , Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  450433/19
 • Fra projekt: anmodet om yderligere projektforlængelse
  450026/19
 • Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 5. november 2019
  451437/19
 • Fra bruger. Sv: Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  449767/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 28. oktober 2019
  451129/19
 • Fra Nordcals. Vindingvej 34, Vejle
  450786/19
 • Fra borger. Sv: Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  450269/19
 • Fra Varde Kommune: Dokumentation for fjernelse af forurening
  480310/19
 • RKKP Prioritering: Svar på høringsmails
  485629/19
 • RKKP-prioritering: Foreløbig rapport - revideret svar fra RKKP
  485605/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 5 den159. oktober 2019 - 2019-10-09 - Tids og aktivitetsplan.pdf
  494656/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 5 den159. oktober 2019
  494652/19
 • Fra NIRAS, modtaget arkivmateriale vedr. 450-81261, Nymarksvej 57, 57A, 5800 Nyborg.pdf
  494713/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 5 den159. oktober 2019 - Referat byggemøde nr 5 den 15-10-2019 draft.pdf
  494657/19
 • Fra NIRAS, modtaget arkivmateriale vedr 450-81264, Nymarksvej 99, 5800 Nyborg.pdf
  494691/19
 • Fra Varde Kommune: §8 høring
  479252/19
 • Fra NIRAS, Historisk materiale, 450-81252, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  474604/19
 • Fra Niras - Historisk materiale, Risingevej 5, 7, 7A-7C, 5540 Ullerslev.pdf
  461382/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  467883/19
 • 6394.pdf
  455884/19
 • VS_ Feriedialyse med NxStage - refusion af fragtudgift
  455883/19
 • Fra Grusgrav.dk ApS - mail om overtagelse af tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 8h, 5ø m.fl. Kirkeby By, Sdr. Omme
  458007/19
 • Fra Danske Regioner: Høring af bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning
  519962/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: Kommentarer til notat om opgr. af olietank, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  451574/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og borger: Bemærkninger til opstart på § 8-sag,Bystævnet 1, 5792 Årslev
  451531/19
 • Til virksomhed, Kortbilag, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding.pdf
  451519/19
 • Til virksomhed, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding.pdf
  451518/19
 • Til Kolding Kommune: Udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding
  451516/19
 • Til Kolding Kommune: Ingen kommentarer til rapport, udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding
  451506/19
 • Til rådgiver: Opdatering af JAR og slutfaktura
  451315/19
 • Til Esbjerg Kommune: Ingen risiko for indeklima, Kongensgade 107-109, 6700 Esbjerg
  450838/19
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Dialog om dato for godkendelse af efterbehandling
  450640/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Til DMR AS Supplerende undersøgelser Storebæltsvej 10 5800 Nyborg
  450420/19
 • Til TV2 Fyn: Svar på anmodning om aktindsigt om vores svar mail til DMR A/S, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  450418/19
 • Til grundejer - kortlægning ændres ikke
  450432/19
 • Til Danfoss - Fremsendelse af bilagsrapport
  505318/19
 • Til/fra JV - vedr. problemer med ftp server
  505316/19
 • Til Aabenraa Kommune: V2-varsling, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa
  449658/19
 • Til grundejer - spørgsmål vedr. placering af tank
  450425/19
 • Til Kommune, Høringsbrev, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  449659/19
 • Til borger - Bilag til følgebrev vedr. fejl... - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 711.pdf
  449609/19
 • Til vagtlægen: Bekræftelse på afmelding af vagtydernummer pr. 16. oktober 2019
  449679/19
 • Til Rudkøbing Apotek: bekræftelse på adresseændring
  450738/19
 • Til Johan Andersen A/S. SV: lokalitets nr 580-81209, Øster Madevej Aabenraa.
  450374/19
 • til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Knudshovedvej 25.pdf
  452072/19
 • Til borger - følgebrev vedr. fejl i fremsendelse af udkast til nyt V2 brev - Åsumvej 711.pdf
  449606/19
 • Til T. S. BOLIG ApS, V1-høring med bilag, Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  451866/19
 • til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Knudshovedvej 25
  452071/19
 • Til borger. SV: Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  450260/19
 • til DGE kopi - til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Knudshovedvej 25
  452070/19
 • Til Bredeådalens Digelag, Råstof, mødereferat
  452449/19
 • TIl Rambøll, Råstof, Miljøvurdering af graveområder
  452552/19
 • Til borger - Boligerklæring - Rugårdsvej 42, Harndrup.pdf
  450471/19
 • Til Kommune, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  449661/19
 • Til FDO, kommune og MST: Afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser FDO Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  450790/19
 • Til Lægevagten: Afmedling af vagtydernummer
  449708/19
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Skovkorgen 40, Vejle.pdf
  450032/19
 • Til Nordcalls. SV: Vindingvej 34, Vejle
  450789/19
 • Til projekt: meddelt accept af projektforlængelse
  450037/19
 • Region Syddanmarks svar på høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  450721/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  451161/19
 • Bilag til grundejer - kort udgået areal, Knudshovedvej 25.pdf
  452073/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  452074/19
 • Til FDO, kommune og MST: Afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser FDO Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  449599/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af varslingsbreve samt undersøgelsesrapporter
  451542/19
 • Til borger - Boligerklæring - Skovkrogen 40, Vejle
  450030/19
 • Til Kommune, Kortbilag, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  449660/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Wedellsborgvej 61, Ejby.pdf
  451466/19
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup.pdf
  450472/19
 • Til Kommune: V2 kortlægningsbrev, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa
  449556/19
 • Til Esbjerg Kommunen - referat mellem Region Syddanmark og Esbjerg Kommune 22. august 2019
  459164/19
 • Til virksomhed, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding
  451359/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning af slagge Østerbygårdvej 2 6682 Hovborg.docx
  451457/19
 • til borger høring om V2 kortlægning Tvilevej14b 6752 Gjelbjerg matr. nr. 1x Tvile by, Åstrup.docx
  451260/19
 • til borger udkast til afgørelse om V2 kortlægning af udlagt knust asfalt på Tvilevej 14b, 6752 Gjelbjerg matr. nr 1x Tvile by, Åstrup.docx
  451258/19
 • til borger høring om V2 kortlægning Østerbygårdvej 2 6682 Hovborg.docx
  451458/19

15. oktober 2019

Indgående

 • Fra grundejer - info med placering af olietanke
  450419/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Mail med høringsvar vedr. miljøscreening matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  458380/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.docx
  458381/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. oprensning ved tank 3, Algade 15B, 5592 Ejby
  483509/19
 • Udkast Kursus
  449118/19
 • Fra Eurofins: VS: Rapport AR-19-CA-00876002-01 vedr.Bredgade 13 Bredgade 13 Affaldsdepot nr. 499-21, 402.1. Lokation: 499-00021 att: Michael Fogh
  449055/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1 - Budgetstatus samt fakturaoversigt
  449050/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus samt Fakturaoversigt
  449046/19
 • FRA RM: Høringsmoduket til råstofplanlægning
  512823/19
 • Fra Nyborg Kommune: §8-tilladelse til grave- og anlægsarbejde, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  455992/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - §8-tilladelse, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  455993/19
 • Dialog med ansøger RÅSTOFb De sidste detaljer til Højby
  476715/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2019-1653 Assensvej 480A, Millinge_Rapport undersøgelse, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  454317/19
 • Fra DMR A/S: Undersøgelsesrapport, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  454316/19
 • Korrespondance mlm. Kommune og rådgiver: Fund af olieforurening, Banegårdspladsen 1, 5600
  449003/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fund af olieforurening, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  449073/19
 • Re: Volderslev Bylaug - Klage over regionens passivitet i efterbehandling af råstofgrav på Bramstrup Gods
  449189/19
 • Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 5. november 2019
  449413/19
 • Analyser for pesticider, Agrolab fra 2019.
  449409/19
 • Fra Borger, henvendelse vedr. 607-81053
  448164/19
 • Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 11. november 2019
  448348/19
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. 533-50054
  448456/19
 • Fra Advopartner, bilag til mail: DGE rapport vedr. Nørregade 5, Varde.pdf
  447756/19
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. 461-81448
  449301/19
 • fra HF & VUC Fyn
  448387/19
 • VS: Høring af 2 ansøgninger om driftsoverenskomster FVU og OBU pr. 01.01.2020 - HF & VUC FYN
  448052/19
 • Fra HK-Kommunal: Begæring om Niveau 3 - Sygehus Lillebælt
  447859/19
 • Høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  448306/19
 • Fra Jens Johan Andersen A/S. lokalitets nr 580-81209, Øster Madevej Aabenraa.
  449789/19
 • Svar fra formandsskab - kommuner
  449595/19
 • Svar fra formandsskabet - danske fys
  449592/19
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om truffen forurening på Antilopevej 5, 7100 Vejle
  454161/19
 • Fra Advokat Thomas Harder - Kort fra undersøgelsen.pdf
  452444/19
 • Svar fra formandsskab - regioner
  449598/19
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Rapport - Antilopevej 5, 7100 Vejle, Miljøscreening.pdf
  454165/19
 • Fra Region Midt: Dagsorden til samarbejdsmøde 22. 10. mellem RSD og RM vedr. Hammel Neurocenter
  472724/19
 • Fra Borger: Erstatning - crimprtvalsen
  455855/19
 • Fra Kai Andersen Eftf A/S: Svar vedr opmåling, Vindebjerg Grusgrav
  458919/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Bemærkninger til udkast til dispensation efter jfl §52 i høring del I, Kliplev Grusgrav
  460183/19
 • [Sagsnr.:19/39093] - [Dok.nr.:448910/19] Udtalelse fra OUH til RSD - Udtalelse fra OUH til RSD_Sagsnr_19-39093_Dokid_448910-19_v1(1).PDF
  463512/19
 • Fra projekt: vedr. revision af regnskab
  468245/19
 • [Sagsnr.:19/39093] - [Dok.nr.:448910/19] Udtalelse fra OUH til RSD
  463508/19
 • VS: fra Assens Kommune - henv. ang. muligt byggeri
  465600/19
 • JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  498409/19
 • JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  498392/19

Udgående

 • Til DMR A/S: Supplerende undersøgelser, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  449501/19
 • til varde kommune svar vedr 2. og 3. moniteringsrunde, §8-tilladelse Storegade 44-46, Varde
  449406/19
 • Til Esbjerg Kommune: V1 og V2 kortlægning i høring, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  448890/19
 • Til borger, UDKAST, V1 og V2-kortlægning, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  448894/19
 • Til borger, Kortbilag, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  448893/19
 • Til borger, Høringsbrev, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  448892/19
 • Til Rådgiver: OK til 2 supplerede boringer mod øst
  448739/19
 • Til Aabenraa Kommune: Kommentarer til ønske om ændret arealanvendelse, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  448655/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  448639/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: 7100-20-6610 Grejsdalsvej 390, Vejle Undersøgelsesrapport.pdf
  448881/19
 • Til Borger, svar vedr Middelfartvej 405, 5491 Blommenslyst - lok.nr. 461-81448
  449316/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: V1-kortlægningsbrev.pdf
  448887/19
 • Til Tønder Kommune og Rambøll: Regionens bemærkninger til udkast til § 8 samt oplæg til undersøgelse, Branderup Mejejri, lok. 525-40025
  447786/19
 • Til borger. Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  449731/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: Baggrundsmateriale fra e-arkiv.pdf
  448891/19
 • til grundejer - udgår af V2-kortlægning, matr. 1akp, Lavsensvænget.pdf
  447898/19
 • BILAG til grundejer - kort - udgåede arealer, GASA okt 2019.pdf
  447899/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang pr. 1. november 2019
  449456/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  448628/19
 • Til Realkredit DK, svar vedr. Nørregade 49, del af lokalitetsnr. 575-78001
  448745/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  449193/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  447900/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  449463/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: Baggrundsmateriale fra e-arkiv, samt V1-varsel.pdf
  448895/19
 • Til Realkredit DK, bilag: V2-kortlægningsbrev, Nørregade 49, Vejen.pdf
  448747/19
 • til vurderingsstyrelsen - suppl. mat, ang. afgørelse matr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder
  447901/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Svanedamsgade 15 og 17, 5800 Nyborg.pdf
  447593/19
 • Til Borger, svar vedr. Smedegade 14, Blans
  448462/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Svanedamsgade 15 og 17, 5800 Nyborg.pdf
  447592/19
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-høring, Svanedamsgade.pdf
  447591/19
 • til borger Afgørelse om udgår af kortlægning lok. nr. 565-64011 Kærbækvej 18 7200 Grindsted matr. nr 3ah Morsbøl By Grindsted.docx
  449238/19
 • Til Hede Danmark, Råstof, Skovrejsning i interesseområde, Ribe
  448395/19
 • Til Realkredit DK, BILAG: Rapport Nørregade 58 mv.,04-07-2013.pdf
  448750/19
 • V1-høring med bilag, Ludvigsgårdevej 14, 5591 Gelsted.pdf
  448689/19
 • Til Borger, fremsendelse af rapporter og afgørelsesbreve fra 2013 og 2014
  448480/19
 • til grundejer, følgemail - matr. 1akp, Lavsensvænget, udgår jf. jordforureningsloven
  447897/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: Kortbilag til V1-afgørelse Grejsdalsvej 390 Vejle.pdf
  448885/19
 • Til Rambøll, Svar vedr. Lok. 631-00803, Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  448874/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  449197/19
 • til borger oplysning om mulig forurening på Brovejen 277, 5500 Middelfart, matr.nr 370 Middelfart markjorde lok nr. 410-81500.docx
  448968/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning lok nr 410-81500 Brovejen 277, 5500 Middelfart matr. nr 370 Middelfart markjorde.docx
  448971/19
 • til borger Høring V2 kortlægning lok nr. 410-81500 Brovejen 277 5500 Middelfart matr. nr 370 Middelfart markjorde..docx
  448966/19
 • Til Advokat for boet: Sagsnr. 107092 - j. nr. 18/9991 > forureningsundersøgelse af Bystævnet 41, 5474 Veflinge - mail nr. 1
  455893/19
 • Til Advokat fra boet: Bystævnet 41 - mail nr. 2
  455898/19

14. oktober 2019

Indgående

 • Fra DSN ideas to support the application phase
  463822/19
 • Fra museet, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  481017/19
 • Fra DR - sprøgmål vedr. data og OSD
  450455/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til opførelse af koldhal, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  456077/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Udkast til § 8-tilladelse til opførelse af koldhal, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  456078/19
 • Fra Middelfart Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup
  450328/19
 • Rapport monitering #2#3_samlet.pdf
  449371/19
 • fra Varde kommune 2. og 3. moniteringsrunde, §8-tilladelse Storegade 44-46, Varde
  449370/19
 • Fra Danfoss - Jorddata fra Ejlskov
  505315/19
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af kortlægning på Grønnegyden 12, 5270 Odense N
  456206/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2019-1825 Oplæg til undersøgelse inkl. bilag
  456182/19
 • Fra DMR A/S: Oplæg til undersøgelser, Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  456181/19
 • Fra Orbicon: 621-02005_Gl. Stationsvej 7A. Revideret rapport-Nu med bilag
  445681/19
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, Råstofplan 2016, Afgørelse på klage
  446749/19
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet: Orientering om afslutning af sag - Klage vedr. råstof, klagenummer: 1001527,
  446754/19
 • VS: ændring praksisadresse psykolog
  449443/19
 • BILAG fra Odense Kommune - kan V2-kortlægningen udgå? - Notat opfølgning på §8-tilladelse.pdf
  447864/19
 • fra Odense Kommune - kan V2-kortlægningen udgå?
  447855/19
 • Fra Rambøll, henvendelse vedr. lok. 631-00803
  448868/19
 • Fra Borger, henvendelse vedr. lok. 629-00078
  449101/19
 • Fra Mailreal, Henvelse vedr. Buen 6a, del af lok.nr. 495-50014
  448919/19
 • Fra Assens Kommune, henv. med spm. om frivillig undersøgelse mv.
  449011/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. oplæg til 9. klasser på Vestre Skole
  455580/19
 • Kvali-projekt 16/16 - Bevilling 1-30-72-47-19.pdf
  456574/19
 • Fra Rambøll: Status undersøgelser 2019
  455841/19
 • Fra Borger: Tilbud på reparation
  455852/19
 • Kvali-projekt 16/16 - Protokol (15015084).pdf
  456553/19
 • Fra Odense kommune - svar på høring om påbudsmulighed, Allesøvej 122, Odense
  458065/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  463133/19
 • Fra borger - henvendelse
  460236/19
 • Fra Borger, Spørgsmål omkring Fangelvej 26, 5260 Odense S
  460908/19
 • Fra COWI: Questions related to tender project A121940
  482247/19
 • Jeres bidrag til høringssvar vedr. strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023
  503982/19
 • Referat fra 3. møde i kontaktgrupperne sygefravær og arbejdsmiljø i 2019.
  523589/19
 • Referat fra 3. møde i kontaktgrupperne sygefravær og arbejdsmiljø i 2019. - referat fra 3. møde i kontaktgruppen 2019 til udsendelse.docx
  523592/19

Udgående

 • Til DR - Svar på spørgsmål
  450466/19
 • Til Nordfyns Kommune: Oplysning om sagsbehandler, Fabriksvej 7, 5450 Otterup
  456222/19
 • Til DMR A/S m.fl.: Oplysning om sagsbehandler, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  456094/19
 • Til Vejle kommune : orientering om høring af V2 kortlægning på matr. nr 697 engene Vejle jorde 7100 Vejle
  447099/19
 • Til Niras: Tilbagemelding på oplæg til supl. undersøgelse, Torvegade
  446792/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på påbud + ønske om yderligere info, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  446411/19
 • Svar vedr. høring fra Lægemiddelstyrelsen - ansøgning om flytning af et apotek
  445754/19
 • Doc2Mail - Forsendelse 135853922.pdf
  446635/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 23 6690 Gørding
  445905/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 18, 6690 Gørding
  446736/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 14, 6690 Gørding
  446741/19
 • Til projekt; Tilsagnsbrev med rev.instruks og standardvilkår
  447523/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  445543/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446201/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446247/19
 • Til Borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse på Vestergade 38a, Vojens.pdf
  445815/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 16, 6690 Gørding
  446738/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135825243.pdf
  445910/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 25 6690 Gørding
  445907/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  445544/19
 • Til Ørsted, Kommune, MST og skat: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447000/19
 • Til Advokat Harder, mail om at vi ønsker rapport fra udført undersøgelse tilsendt
  447215/19
 • Til lejer: orienteringsbrev
  446965/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135830833.pdf
  445873/19
 • Til kommune, Ørsted, skat og MST: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447019/19
 • til borger Høring om V2 kortlægning matr. nr 697 Engene , Vejle jorde 7100 Vejle.docx
  447101/19
 • Til Estate, Ønsker rapporten fra frivillig undersøgelse efter aftale med ejer
  447123/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Korupmarkvej 25, B-Bov.pdf
  445552/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Korupmarkvej 25, B.-Bov.pdf
  445554/19
 • Til borger, V1-høring, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446222/19
 • Til kommune, Ørsted, skat og MST: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447008/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Vestervoldgade 36, Nyborg.pdf
  446216/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 14, 6690 Gørding
  446727/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 23 6690 Gørding
  445897/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 16, 6690 Gørding
  446722/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446210/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135852985.pdf
  446626/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135825243.pdf
  445845/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning matr. nr 697 Engene Vejle jorde. 7100 vejle.docx
  447060/19
 • Til Mailreal, Bilag: Buen 6a, Udgået efter undersøgelse.pdf
  448934/19
 • Til Mailreal, Svar vedr. Buen 6a, Ørbæk, del af lok. nr. 495-50014
  448929/19
 • Til Mailreal, bilag: Rapport, Begrænset teknisk undersøgelse, Buen 8A, 5853 Ørbæk, December 2000.pdf
  448937/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135854630.pdf
  446644/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 25 6690 Gørding
  445900/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 18, 6690 Gørding
  446731/19
 • Til kommune, Ørsted, skat og MST: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447028/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Revideret tidsplan matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  459251/19
 • Fra Lundager, Spørgsmål til kortlægning på Fangelvej 38 -40, 5260 Odense S
  460999/19
 • Til borger, Høringsbrev, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  446808/19
 • Til borger, UDKAST, V1 og V2-kortlægning, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  446854/19

13. oktober 2019

Indgående

 • Autosvar:Tekniske minimumskrav for statslige myndigheder
  445697/19
 • fra Vejle kommune Øsbyparken, 7100 Vejle - orientering iht jordforurenigslovens § 70 - 2 analyseresultaer overskdrider afskæringskriterium for kulbrinter
  446453/19
 • fra vejle kommune Østbyparken, den grønne kile, 7100 vejle - Orientering iht Jordforureningslovens § 70 - overskridelse af afskæringskriterium
  446444/19
 • Råstofindvinding Anderup - Grusgrav 13102019.pdf
  445624/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang
  448558/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Dejrupvej
  456221/19

Udgående

 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445510/19
 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445514/19
 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445512/19
 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445509/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelse af tidl. renseri, Badstuegade 2a, 6100 Haderslev, 515-50010
  445503/19
 • Til PEH 1 ApS: Grundejerorientering, Badstuegade 2a, 6100 Haderslev
  445502/19
 • Til borger - Høring - ændring af offentlig indsats på V2 kortlagt areal - Åsumvej 711.pdf
  449571/19
 • Til virksomhed - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Åsumvej 709.pdf
  449565/19
 • Til borger - Bilag til høring - Boligerklæring - Åsumvej 707.pdf
  449589/19
 • Til borger - Bilag til høring - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 707.pdf
  449588/19
 • Til Borger - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Åsumvej 707.pdf
  449566/19
 • Til borger - Høring - ændring af offentlig indsats på V2 kortlagt areal - Åsumvej 707.pdf
  449587/19
 • Til Borger - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Åsumvej 711.pdf
  449567/19
 • Til virksomhed - Høring - din grund er forurenet - Åsumvej 709.pdf
  449569/19
 • Til borger - Bilag til høring - Boligerklæring - Åsumvej 711.pdf
  449575/19
 • Til borger - Bilag til høring - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 711.pdf
  449573/19
 • Til virksomhed - Bilag til høring - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 709.pdf
  449570/19

12. oktober 2019

Indgående

 • SV: Status på "Screening ud af DK-Jord" og godkendelse af JAR 3.9.2
  445698/19

Udgående

 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP - Aktindsigt - Vedr. lokalitetsnr. 480-81131 - Frugthaven 37, 5462 Morud
  445498/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelser af tidl. renserier i Haderslev
  445490/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelser af tidl. renserier i Haderslev
  445491/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelser af tidl. renserier i Haderslev
  445492/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Slotsgade 13, 6100 Haderslev
  445488/19
 • Til grundejer - Svar på FORSP vedr. evt. byggeri på ejendom
  445501/19
 • Til Borger: Grundejerorientering, Slotsgade 15 A-F, 6100 Haderslev
  445487/19

11. oktober 2019

Indgående

 • Fra Niras: oplæg vedr. overfladevand, Kobberbæksvej
  476670/19
 • orientering fra Vejle kommune . orientering om Jordforureningslovens § 70 - overskridelse af afskæringskriterium for tunge kulbrinter
  454043/19
 • FRA RH: Status på "Screening ud af DK-Jord" og godkendelse af JAR 3.9.2
  445705/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om der skal kigges på påbudsmulighed, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  455985/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Ang. ressourcepersonaftalen
  522645/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sagsstatus hos DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  456333/19
 • RE: Problem med brug af nøglefil ved underskriftDIGST (Id nr.: 584269)
  444441/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Fælles svar til oplæg, Gl. Vardevej 70, A-C, 6700 EsbjergTovværket - Esbjerg
  444582/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Fælles kommentar til oplæg, Gl. Vardevej 70, A-C, 6700 Esbjerg
  444572/19
 • Fra Odense Kommunne: Revurdering af kortlægning på Søkildevej 1, 5270 Odense N - lok.nr. 461-81294
  471260/19
 • Fra rådgiver - orientering vedr. udførsel af boring
  505313/19
 • Fra Odense Kommune: Rykker for regionens udtalelse til undersøgelsesnotat, Sandvadvej 3, 5210 Odense, lok.nr. 461-81313
  444684/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat med bilag 1-5
  444685/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.201910-07.datanotat-fase3. transekt1. B101-B104, B110-B112.Med bilag, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  443958/19
 • Fra DMR A/S: Resultater fase 3 - supplerende boringer, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  443957/19
 • Fra Rådgiver: Boringer er sløjfet
  451635/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål fra Ejlskov vedr. Afkast fra drænlag
  450410/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  449429/19
 • Fra NIRAS: kopi af mail til Odense Kommune om Ændringer i pumpetest ved Lindvedværket
  453605/19
 • Fra Billund Kommune: Kvittering vedr.tidsplan og telefon/mail liste
  455574/19
 • Fra Billund Kommune: Tilladelse til afledning af renpumpningsvand - Grindsted
  455575/19
 • Fra Rambøll: FG2-1 - prøver til dinoflagellatanalyse
  455576/19
 • Fra SEG - aflevering af tillægsspørgsmål #2 + forandringsteori
  444368/19
 • Fra Haderslev kommune, Bilag til mail: Gamle tegninger. Simmerstedvej 1, Haderslev..pdf
  444338/19
 • Fra SK - halvårsrapport - første halvår 2019
  444696/19
 • Fra projekt: Regnskab, underskrevet
  445408/19
 • Fra COWI: Adelgade 138 og 140, Bogense
  444161/19
 • Til Advokat: Svar vedr jordudjævning, Søndre Kobbelvej 11, Fredericia
  444605/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40 m.fl., matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  445076/19
 • Fra NIRAS: Udkast til moniteringsrapport 2019
  443623/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar Vedr. spørgsmål ti udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444494/19
 • Attached Image
  443827/19
 • Fra Orbicon - Endelig version af Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding ved Jerlev Etape 4
  444504/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag, Supplerende notat med poreluftmålinger, Skolegade 86, 6700 Esbjerg
  445129/19
 • Til COWI: Frydsvej 6, Egtved, pulje 10 - 2019
  443705/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering Vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444505/19
 • Fra VTG - svar på spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS - 2
  444968/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail vedr. elevatortårn, Skolegade 36, 6700 Esbjerg
  445111/19
 • Fra Haderslev kommunes kontaktperson, fremsendelse af materiale mv. vedr. Simmerstedvej 1, Haderslev
  444330/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Matr.nr. 7000ad Aabenraa, Tidligere H P Hansensgade 44, 65200 Aabenraa
  445179/19
 • Fra NIRAS: Vedr. tidsplan sløjfning
  444914/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  444028/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag, Tegninger, Skolegade 86, 6700 Esbjerg
  445136/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering, Jagtvænget 10, Hjerting
  445504/19
 • Fra Varde Kommune: Til orientering 10.000 l olietank Toften 2, 6818 Årre
  445261/19
 • Fra projekt: Rev. projektbeskrivelse og budget
  445417/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade, matrikel 696bb og 696bc, Fr
  445089/19
 • Afslagsbegrundelser i POK - april 2017.docx
  445585/19
 • Revideret ansøgning samt bilag til "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  445888/19
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.1.2020 (F2 DP Id nr.: 2221353) - Forretningsorden for Bedømmelsesudvalg for psykologer - Januar 2017.docx
  445583/19
 • Tidsplan - pr. 1.1.2020.doc
  445591/19
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.1.2020 (F2 DP Id nr.: 2221353)
  445581/19
 • Oversigt over ledige ydernumre 1.1.2020.docx
  445590/19
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag til svar på ministerspørgsmål
  469978/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  463115/19
 • Fra NIRAS: Budget på fase 3
  455790/19
 • Fra RM: Dagsorden til samarbejdsmøde 22. 10. mellem RSD og RM vedr. Hammel Neurocenter
  472643/19
 • Fa Miljø- og Fødevareministeriet. Kvittering
  469986/19

Udgående

 • Til TV2 Fyn: Svar på anmodning om aktindsigt , Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  445391/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: § 8-høringssvar for udkast til § 8-tilladelse på Odensevej 45, 5750 ringe, matr.nr. 22a Rynkeby By, Ringe
  445293/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens udtalelse til oplæg ifm. undersøgelsespåbud, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  445239/19
 • Til Odense Kommune: Bekræftelse af modtagelse af mail, samt angivelse af tidshorisont for tilbagemelding på undersøgelsesnotat, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV
  444704/19
 • Til STAUN Miljørådgivning: Opsummering af telefonsamtale angående supplerende dokumentation for oprensning på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  443986/19
 • Til Borger: Gennemgang af fremtidig sagsbehandlig og tidshorisonter, Kalkbrænderivej 13a, Kværndrup
  443854/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  445457/19
 • Til Billund Kommune: praksis i Grindsted åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  443774/19
 • Til Frøs Sparekasse, Orientering om revurdering af tidligere og opstart af ny undersøgelse af Frøsvej 5, Rødding.pdf
  444372/19
 • Til Haderslev Kommune, kvittering for mail og oplysninger
  444349/19
 • Til grundejer, Stevneskovvej 39F, 5700 Svendborg
  444907/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39D, 5700 Svendborg
  444875/19
 • Til Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  444342/19
 • Til borger, V1-kortbilag-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443726/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lammesøvej 11, 5450 Otterup
  443755/19
 • Til Borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse på Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  445400/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. spørgsmål fra Franck Geoteknik vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444358/19
 • Til Grundejer, vedr. Stevneskovvej 39B, 5700 Svendborg
  444854/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev Gåskærgade 25, 6100 Haderslev
  445482/19
 • Til Borger1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443727/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: Kortbilag til V2-varsling, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  445458/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for orientering om spild af gearkasseolie i indkørsel på Præstevænget 47, 7323 Give.
  444149/19
 • Til Domhusgaarden, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443723/19
 • Til borger: Orienteringsbrev Storegade 24, 6100 Haderslev
  445483/19
 • Til Borger: Grundejerorientering, Gåskærgade 23, 6100 Haderslev
  445480/19
 • Til Borger: Grundejerorientering, Naffet 18, 20, 22, 6100 Haderslev
  445489/19
 • Til DigiTech: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446157/19
 • Til DR Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  445869/19
 • Til GF-sekretariatet: deltagere fra regonsrådet til åbning
  446892/19
 • Til TV2 Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446059/19
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446077/19
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446087/19
 • DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG GODS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse.pdf
  443992/19
 • Til Borger, bliver kontaktet vedr. besigtigelse
  443817/19
 • Til borger: Bystævnet 41
  445473/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gelstedvej 42, 5591 Gelsted
  443669/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443725/19
 • Til Rambøll A/S: Svar vedr. forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 131 Engene, Vejle Jorder
  444483/19
 • Til Fredericia Kommune: Supplerende svar vedr. spørgsmål fra Franck Geoteknik vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444362/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39E, 5700 Svendborg
  444893/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: V2-varsling, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  445456/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39A, 5700 Svendborg
  444821/19
 • Til Ansøge: vedr. revideret kort. Ansøgning, erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  443569/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443724/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39C, 5700 Svendborg
  444867/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lammesøvej 17, 5450 Otterup
  443766/19
 • Til Rambøll: Status ønskes
  444881/19
 • Til praksis i Grindsted: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  443770/19
 • DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG, V1-høring, Sandbjergvej 104 m.fl., 6400 Sønderborg.pdf
  444001/19
 • Til Krogsbølle Skytteforening, V1-afgørelse, Kørupvej 38, 5450 Otterup
  443806/19
 • Til borger2, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443730/19
 • Til borger1, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443728/19
 • Til Brenderup Højskole V1-afgørelse med bilag, Stationsvej 54, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  444185/19
 • Til COWI: Oplæg ønskes til tilsyn 2019
  444898/19
 • Til Borger2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443729/19
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22, kommentar til rapportudkast
  444178/19
 • Til borger - svar på forespørgsel
  445018/19
 • Til Domhusgaarden, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443722/19
 • Til Odense Kommune, Høring om forurening på Fangelvej 36-38, 5260 Odense S
  444407/19
 • Til NIRAS: Sløjfning af boringer
  443617/19
 • Til DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG GODS, Kortbilag til V1-høring.pdf
  443987/19
 • Til RealKredit Danmark, svar på henvendelse vedr. Stærmosegårdsvej 38, Odense
  445356/19
 • Til Ribe Kommune, Vedr. sammenlægning af erhvervsejendomme - Industrivej 47 og 49, 6760 Ribe
  443831/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev Gåskærgade 21, 6100 Haderslev.pdf
  445481/19

10. oktober 2019

Indgående

 • Fra Kreis Rendsburg-Eckernförde, interesse i SIRI
  463817/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 120, 5000 Odense C
  456188/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag - Havnegade 120, Odense
  456192/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse - Havnegade 120, Odense
  456190/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Korrespondance Havnegade 120 - opsætte carport til 8 biler
  456191/19
 • Fra TV2 Fyn: Aktindsigt i sagsnr.:18/8731, Korrespondance med DMR A/S, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  444929/19
 • Fra Orbicon: 621-02005_Gl. Stationsvej 7A. Revideret rapport
  443826/19
 • Fra Vejen Kommune: Endelig tilladelse til udledning
  442682/19
 • Fra Kreis Plön, vedr. interesse i projektet
  463810/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445508/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445507/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  450623/19
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Undersøgelsesrapport, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  443845/19
 • Fra Miljøteknik: Undersøgelsesrapport, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrup, lok.nr. 430-81221
  443848/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - §8 til opførelse af madpakkehus, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455741/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Atter et nyt udkast til §8 tilladelse, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455740/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Mail med spm. fra lokalråd, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455739/19
 • Fra Borger: Forespørgsel om gennemgang af fremtidig sagsbehandlig og tidshorisonter, Kalkbrænderivej 13a, Kværndrup
  443838/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445511/19
 • Fra Niras - FORSP ang. materiale på 479-70120
  450687/19
 • Fra Niras: FORSP - Arkivoplysninger. Lok. nr. 461-81183. Beldringevej 5, 5270 Odense N
  455708/19
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af min mail, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  443791/19
 • Fra ejendomsmægler - FORSP vedr. Nederdammen 33, 6760 Ribe - Matr.nr. 477 Ribe bygrunde
  445505/19
 • Fra Region Sjælland, status vedr. deltagelse
  463809/19
 • Fra grundejer - FORSP vedr. evt. byggeri på ejendom
  445500/19
 • Fra rådgiver - mail vedr. endelig rapport
  505296/19
 • Undersøgelsesrapport, Himmark Strand, DMR, oktober 2019 - hovedrapport
  505301/19
 • Undersøgelsesrapport, Himmark Strand, DMR, oktober 2019 - bilagsrapport
  505300/19
 • Fra rådgiver - Undersøgelsesrapport, DMR, oktober 2019 - Tekstdel
  505297/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Ribe Landevej 392 , 7100 Vejle
  484586/19
 • Fra Cowi til : Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 03 - 2019-10-09 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 03, 2019-10-09.pdf
  494643/19
 • Fra Cowi til RS :Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 03 - 2019-10-09
  494640/19
 • Fra UU Danmark: Unge med kant Syddanmark
  459107/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. materiale fra Søndermarksvej 99, 7100 Vejle - mail nr. 2
  459255/19
 • Fra Vejle Kommune: Materiale fra Søndermarksvej 99, 7100 Vejle - nmail nr. 1
  459089/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. materiale fra Søndermarksvej 99, 7100 vejle - mail nr. 3
  459317/19
 • Fra Vejle kommune: Landzonetilladelse for tidligere råstofgrav, Engmarksvej 5 og 6, Jerlev
  467284/19
 • Fra Region Midt: Punkter til møde 22. oktober
  472681/19
 • Fra Water IQ: Questions related to tender project A121940
  482221/19
 • Fra rådgiver - GeoGis-kontrolrapporter og kort for lokaliteter i Pulje 19
  474706/19
 • Fra Eurofins; Revideret analyserapport vedr.479-00008 Holmdrup Huse Losseplads. Lokation: 479-00008 att: Anita Hjørringsgaard
  445435/19
 • Fra ansøger: underskrevet ansøgnning ang erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  443566/19
 • Fra Haderslev Kommune, oplysninger om kontaktperson vedr. Simmerstedvej 1, Haderslev
  443864/19
 • Fra Aberdeenshiree: Referat fra North Sea Commission - Energy and Climate Change Group okt 2019
  445474/19
 • Fra Borger, ønsker at være tilstede ved besigtigelse
  443803/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Dejrupvej
  444223/19
 • HØRING: Udkast til lov om ændring af tatoveringsloven (Regulering af tatovørområdet samt undtagelser fra loven for personer i exitforløb) - frist 31. oktober 2019
  446084/19
 • Fra Borger, kvittering vedr. modtaget mail
  443793/19
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsesoplæg, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  443783/19
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsespåbud, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  443782/19
 • Fra advokat: Angående udjævneing, Søndre Kobbelvej 11, Fredericia,
  443969/19
 • Fra Fredericia Kommune: Franck Geotekniks spørgsmål/kommentarer til Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444292/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. spørgsmål fra Franck Geoteknik vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444300/19
 • Fra Vejle Kommune: Spild af gearkasseolie i indkørsel på Præstevænget 47, 7323 Give
  443952/19
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  445005/19
 • Fra Borger - Henvendelse om Bystævnet 41
  445472/19
 • Fra borger - bilag
  443475/19
 • Fra borger - Bilag
  443473/19
 • fra Niras, borger henvendelse angående Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  442655/19
 • Fra borger - bilag
  443474/19
 • Ændring af cvr.nr.
  441622/19
 • MED Klippekortmodul d. 9. oktober 2019
  441986/19
 • Fra Borgerf - materiale om tidligere ansøgning
  443472/19
 • Fra Rambøll: FG2-1, geofysisk log og forslag til filtersætning
  455571/19
 • Fra Billund Kommune: Henvendelse fra Vestre Skole
  455572/19

Udgående

 • Til kommunerne: Dagsorden til møde 21. oktober
  465647/19
 • Til MST - orientering vedr. resultater - inkl. rapporter
  505312/19
 • Til kommunen - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse på jeres ejendom
  505311/19
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed - Orientering vedr. Himmark Strand
  505310/19
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr. udkast til tilladelse
  441430/19
 • Til kommunen og Danfoss - Orientering vedr. Himmark Strand - kopi af rapport
  505309/19
 • Til borger - Orientering om resultater matr. nr. 165, 672 - Ejer 1 - 10-10-2019.pdf
  505308/19
 • Til kommunen - Orientering om resultater matr. nr. 569, 571 - 10-10-2019.pdf
  505303/19
 • Til borger - Orientering om resultater matr. nr. 165, 672 - Ejer 2 - 10-10-2019.pdf
  505302/19
 • Til borger - Orientering om resultater matr. nr. 91 - ejer 2 - 10-10-2019.pdf
  505304/19
 • Til borger - Orientering om resultater matr. nr. 576 - 10-10-2019.pdf
  505307/19
 • Til borger - Orientering om resultater matr. nr. 91 - ejer 1 - 10-10-2019.pdf
  505305/19
 • Til virksomhed - Orientering om resultater matr. nr. 1 - 10-10-2019.pdf
  505306/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for materiale på Ribe Landevej 392 og Søndermarken 99, 7100 Vejle
  484598/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for materiale fra Ribe Landevej 392 og Søndermarken 99 (Søndermarksvej 99), 7100 Vejle
  459343/19
 • Til borger: Svar vedr aktindsigt
  459904/19
 • Til Borger - kvittering for mail
  441479/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted, 6670 Holsted.pdf
  442515/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Oprettelse af solopraksis i Grindsted samt ansættelse i Billund ophører
  441252/19
 • Til NIRAS: Kommnentarer til oplæg fase 3
  442388/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  442397/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  442401/19
 • Til borger - V2-kortbilag, del af matr. nr. 4l Tirslund By, Føvling.pdf
  442518/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Lille Jyndevadvej 6, 6360 Burkal.pdf
  441048/19
 • Til NP Udlejning, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  442464/19
 • Kommunemeddelelse - Bekræftelse på oprettelse af solopraksis i Grindsted samt oplysning om ansat læge ophører i Billundd
  441263/19
 • Til kommunen - til orientering, en del af ejendommen Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted, del af matr. nr. 4L Tirslund By, Føvling kortlægges på V2
  442523/19
 • Til NP Udlejning, V1-kortbilag - høring, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  442472/19
 • Til Billund kommune - til orientering, V1-kortlægning Billundvej 2, 7250 Hejnsvig
  442936/19
 • Dagsorden til Strategisk Styregruppe den 23. oktober 2019
  442385/19
 • Til Rambøll: Accept af tilbud
  441499/19
 • Varslingsbreve, monitering 2019, lejere og grundejer
  442813/19
 • Til NP Udlejning, V1-høring, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  442471/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  442877/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  442896/19
 • Til Sweco:- Pulje 11 - Dejrupvej
  444235/19
 • Ti dermatologerne: Nyt fra Praksisafdelingen
  443771/19
 • Fra Ejendomsmægler -FORSP - aktindsigt - Vedr. lokalitetsnr. 480-81131 - Frugthaven 37, 5462 Morud
  445497/19
 • Til Vestre Skole: Orientering om borearbejdet
  455582/19

9. oktober 2019

Indgående

 • Fra COWI: § 8-Ansøgning - Jyllandsvej 4-6, Bogense
  443714/19
 • Fra COWI: Bilag - § 8 ansøgning
  443720/19
 • RE: PowerShell kursus
  441134/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019: Pejling af boringer på Elkjærhøjevej og omkringliggende.
  474464/19
 • Fra Borger: Bekræftelse af regionens kommentarer, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  443810/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg t. omfang for § 8-tilladelse, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  444212/19
 • RE: referat af RIT-møde den 26-09-2019
  440819/19
 • (BR18) Ibrugtagningstilladelse..pdf
  441286/19
 • VS: 1806 - Vejle Sygehus, P-hus nr. 2 - Ibrugtagningstilladelse
  441285/19
 • PowerShell
  440005/19
 • Fra Kolding Kommune: Notat - vurdering af gulv, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  439394/19
 • SV: 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  467747/19
 • Telefonhenvendelse ang. lokalitetsnr. 491-70134.
  438729/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, SV: Kvittering for modtaget høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  509645/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, SV Høring af udkast til råstoftilladelse matr. 1n Juellingsholm Billund Kommune.msg
  509646/19
 • Fra DMR: Dokumentation for materialer brugt til genopbygning af udgravning, Brovejen, 5900 Rudkøbing
  438370/19
 • FRA SwecoE: Sent to swecodanmark.dk: Møde i RIT IT
  437805/19
 • RE: Sent to swecodanmark.dk: Møde i RIT IT
  437810/19
 • RE: Sent to swecodanmark.dk: Møde i RIT IT
  437776/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - §8 til opførelse af madpakkehus, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455738/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Nyt udkast til §8 tilladelse, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455736/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455737/19
 • Fra Rambøll: Kommentar til tilladelse til afledning af vand fra renpumpning - Grindstedværksforureningen
  455565/19
 • Fra Rambøll: Svar til GEUS vedr. dinoflagellatanalyser
  455570/19
 • Fra Rambøll: Borearbejde Grindsted - tidsplan og telefon/mail liste
  455564/19
 • Fra Hede Danmark, Råstof, Skovrejsning i interesseområde, Ribe
  448391/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af påbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  438876/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast Undersøgelsespåbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  438878/19
 • Fra borger - ønske om møde
  441466/19
 • FFra NIRAS: Vedr. pumpe i uge 43
  440973/19
 • Fra COWI: Opsummering efter møde 09-10-2019
  440969/19
 • Fra NIRAS: Rapportudkast
  440970/19
 • Fra Rambøll: JAGG beregning, Jagtvænget 10, Hjerting
  440996/19
 • Fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning II
  444980/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  443884/19
 • Fra Esbjerg kommune, Sammenlægning af erhvervsejendomme - Industrivej 47 og 49, 6760 Ribe
  443820/19
 • Fra Haderslev Kommune, kontaktoplysninger på medarbejder
  443948/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: §8-ansøgning - Havnegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  444773/19
 • Fra projekt; revideret budget
  443878/19
 • Fra Ditmer: Status APOS-integration til DitmerFlex (Lægers bibeskæftigelse)
  447072/19
 • Høring: Udkast til lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udvidelse af virksomhedsområdet for tandplejere)
  446819/19
 • Fra Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  439463/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019
  439575/19
 • Fredericia kommune: vedr. Slutnotat og boligerklæring - Skærbæk Havnegade 43b, Skærbæk
  438774/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby.pdf
  437943/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Godkendelse af oplæg til suppl. und., Jagtvænget 10, Hjerting
  437993/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsel om Påbud om undersøgelse af jordforurening ved Stena Recycling A/S på Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  438860/19
 • Fra Esbjerg Jerne Apotek: Soolantra creme mod fnat
  439262/19
 • Fra Billund Kommune: Fremsendelse af miljøvagtrapport i forbindelse med oliespild i Billund Lufthavn tirsdag den 1/10 2019
  486142/19
 • fra Orbicon Økonomi Vingårdsvej Faaborg
  456624/19
 • fra HOME - henv. ang. Dampskibsmolen 3, 2.tv., 5800 Nyborg.
  456871/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Sløjfning af boringer på Kuopiovej 36 - rykker
  440897/19
 • Til DR - liste med lossepladser i RSD
  445533/19
 • Til rådgiver: Risikovurdering af Skovvej 22
  440877/19
 • TIL DR: Gamle lossepladser
  440869/19
 • Til SKAT: Orientering om V2-kortlægning, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  440868/19
 • Til borger: Zinkforurening udgør ikke risiko for grundvand, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  440850/19
 • Project-idea SIRI,
  463803/19
 • Til EDC: Kopi af regionens kommentarer til afgravning af forurenet jord, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle, lok. nr. 631-00428.
  440622/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer vedr. undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  440158/19
 • til DMR: Ny sagsbehandler på Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  443879/19
 • Til kommune, V2 kortlægningsbrev, Aabenraa Landevej, 6100 Haderslev, matr. nr. 979, Sdr. Otting under Haderslev.pdf
  440867/19
 • Til kommune: Endelig V2-kortlægning og spm om påbudsmuligheder, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  440864/19
 • Til borger, V2 kortlægningsbrev, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  440866/19
 • Til borger, kortbilag, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  440865/19
 • Til Kolding Kommune: Svar til basistilstandsrapport, Mønten 9, 6000 Kolding
  439489/19
 • Til JRS: Kommentarer til oplæg om friv. opr., Langevad 3, 6200 Aabenraa
  439266/19
 • Til Parter, Råstof, Udkast til tilladelse Juellingsholm samlet.pdf
  509669/19
 • Til Parter, Råstof, Partshøring vedr. UDKAST til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune Kommune.
  509667/19
 • Til Parter, Råstof, Partshøringsbrev.pdf
  509668/19
 • Til Vejdirektoratet: Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af Brovejen, 5900 Rudkøbing, matr. 7000y Rudkøbing Markjorder
  438959/19
 • Til Vejdirektoratet: Bilag - Udgår - inden kortlægning efter oprensning med bilag
  438960/19
 • til borger : Jordforurening på Kikkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  438750/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Referering af telefonsamtale angående Gåsebjergsand, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  438433/19
 • Til Skovdyrkerne, Råstof, telefonnotat
  509650/19
 • TIL KB software: BiD estimater og releaseplan 2019/2020
  437800/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune og Ingeniør'ne - SV_ Ansøgning om § 8 tilladelse - Faaborg Sygehus - anvendelse til beboelse, Odensevej 51, Faaborg.
  439092/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Simmerstedvej 1.pdf
  440654/19
 • Til borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Åvej 4, Gram.pdf
  440510/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse af Slagtergade 20a, Haderslev.pdf
  440553/19
 • Til Rambøll og Esbjerg Kommune: Godkendelse af oplæg til suppl. undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  437985/19
 • Til DGE: svar på mail vedr. suppl vandprøver Østervold 5, 6800 Varde
  438973/19
 • Til Aabenraa Kommune, vedr. indvindingsopland, Hovedgaden 91, 6360 Tinglev
  439579/19
 • Til Tønder Kommune, Vurderingsstyrelsen, Tønder Kommune og Brdr. Hartmann: V1V2-afgørelse, Hartrmannsvej 2, Tønder
  440191/19
 • Til borger - V1-kortbilag høring - matr.nr. 48 Nyborg Markjorder.pdf
  439906/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  437957/19
 • Til VTG - vedr. spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS - part II
  439604/19
 • Til borger - V1-høring - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg.pdf
  439898/19
 • Til Fredericia kommune : Vedr. Skærbæk Havnegade 43B
  437992/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kystvejen 32, Asperup.pdf
  440568/19
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse, Kirkebjergvej 16, Asperup.pdf
  440293/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hjordkærvej 20, Bolderslev.pdf
  438371/19
 • Til borger, V1-høring, Hjordkærvej 20, 6392 Bolderslev.pdf
  438378/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Sprøgsmål omkring indvindingsopland, Hovedgaden 91, 6360 Tinglev
  439567/19
 • Til Nyborg Kirke - V1-høring - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg.pdf
  439912/19
 • Til Nyborg Kirke - bilag til V1-høring udkast til V1-afgørelse - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg.pdf
  439909/19
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg.pdf
  439838/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Rødding Vestergade 18.pdf
  440640/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Rødding Vestergade 16.pdf
  440623/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hjordkærvej 20, Bolderslev.pdf
  438375/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Rødding Vestergade 14.pdf
  440610/19
 • Til Brdr Hartmann A/S, GEO, Vuderingsstyrelsen og TØnder Kommune: V1V2-Afgørelse, Hartmannsvej 2, Tønder
  438856/19
 • Til Middelfart Kommune: Afgørelse Udgået inden kortlægning
  440601/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Slagtergade 9,Haderslev.pdf
  440530/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune og Ingeniør'ne - RSYD's bemærk til DMR oplæg nedrivning bygninger
  439093/19
 • Til COWI: kontrakt, monitering
  442807/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart
  444719/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  443888/19
 • Til COWI: Udbud af laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests.
  482058/19
 • Til COWI: Tidsfrist for aflevering af tilbud
  482209/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering fro miljøvagtrapport i forbindelse med oliespild i Billund Lufthavn tirsdag den 1/10 2019
  486153/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for orientering om oprensning af oliespild i Billund Lufthavn tirsdag den 1/10 2019
  486132/19
 • Til DMR - telefonnotat samtale med grundejer - Renseriundersøgelse P37 - Møllegade 17, Løgumkloster
  493969/19
 • Idékatalog
  519628/19

8. oktober 2019

Indgående

 • FRA KB: BiD estimater og releaseplan 2019/2020
  437784/19
 • Fra rådgiver - Forklaring på masseforskel imellem Ejlskov og DMR - bilag
  503361/19
 • Fra rådgiver - Forklaring på masseforskel imellem Ejlskov og DMR
  503360/19
 • Fra rådgiver: Info om prøvepumpning
  437601/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune: Omplacering af poreluftprøver, Saltgade 21, Ribe
  437346/19
 • fra fredericia kommune dokumentation of at §8 vilkår er overholdt i forbindelse med etablering af omfangsdræn; Grethevej 19
  451325/19
 • 19-8124_v1_Vedr. etablering af omfangsdræn, Grethevej 19.pdf
  451326/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune og Niras: Kommentarer til poreluft og boringer, Saltgade 21, Ribe
  437338/19
 • Fra rådgiver - forklaring på risikoprocent i rapport
  503354/19
 • Fra Orbicon: 621-02004_Gl. Stationsvej 7_revideret rapport
  436649/19
 • Fra Nyborg Kommune: Afgørelse om ikke §8-pligt: Vedr. rørlægning af grøft bag Nyborg Banegård. Del af lokalitet 449-00005, DSB Banestrækning 131.000-131.610, 5800 Nyborg
  456812/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag Mail fra DSB til Nyborg Kommune - Nyborg Station, DSB Banestrækning 131.000-131.610, 5800 Nyborg
  456814/19
 • Fra Vejen Kommune: Udkast til tilladelse
  441424/19
 • 18-9833_v1_Vedr. dokumentation i forbindelse med understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på ejendommen Grethevej 19.pdf
  451329/19
 • Vedr. Grethevej 19, Fredericia
  451328/19
 • Fra indvinder RÅSTOF Ansøgning om tilladelse til fortsat udledning af søvand fra tidligere råstofsø i Tjæreborg
  451683/19
 • Fra danske regioner: Bidrag til folketingsspørgsmål vedr. osteoporose / Frist 18.10
  450326/19
 • Fra NIRAS: Status supplerende undersøgelser - fase 2
  441555/19
 • Fra Västra Götalandsregionen: Proposal for NSC letter of support for a continued North Sea Region Programme
  444632/19
 • HØRING: Udkast til lov om ændring af tatoveringsloven (Regulering af tatovørområdet samt undtagelser fra loven for personer i exitforløb) - frist 6. november 2019
  446038/19
 • Fra OUH - respons på praksiskoordinatorer
  436003/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436689/19
 • Invitation til høring om Medicinrådet onsdag den 23. oktober kl. 09.00-12.00
  435869/19
 • Fra O. B. Delevopment A/S. SV: 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  437286/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  437387/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436746/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. oliespild i Billund Lufthavn tirsdag den 1/10 2019
  437237/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436686/19
 • Bidrag til folketingsspørgsmål vedr. osteoporose / Frist 18.10
  437370/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436687/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Lettere forurenet jord fra Sct Knuds alle 7, Bramming
  436477/19
 • Fra DMR A/S: Orientering om ophængning af ORSA-rør på Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  436684/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Jordflytning fra Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg
  436616/19
 • Fra psykiatri - respons på mail om praksiskoordinatorer
  435773/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436693/19
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  436373/19
 • Fra borger: Fwd: Vedr. Kløvermarken 15, 7190 Billund - materialet fra Landsarkivet
  437936/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail med vedhæftede jordprøver, Sct. Knuds Alle 7, Bramming
  436487/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  437400/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedhæftede filer fra JordWeb, Sct Knuds alle 7, Bramming
  436467/19
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. Skærbæk Havnegade 43B
  437976/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  440066/19
 • Fra Kolding Kommune, Forureningsundersøgelse, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  438800/19
 • Fra Kolding Kommune, Geoteknisk Undersøgelse, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  438812/19
 • Fra Rambøll: rev. forslag til suppl undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  437956/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  440090/19
 • Fra Cowi: vedr. Unge med Kant
  459094/19
 • Fra DHI: Udbud af laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests.
  481980/19
 • Fra COWI: Udbud af laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests.
  482030/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Forureningsundersøgelse, Finlandsgade 65, Esbjerg
  472825/19
 • Spørgsmål og svar vedr. naturvidenskabelige studieretninger, Nyborg Gymnasium
  498006/19
 • Fra Cowi til RS: Kontrakter Kærgård Plantage - Tillægsaftaler 12 og 13 - ISCO + Bio container - Underskrevet_tillæg_12.pdf
  494589/19
 • Fra Cowi til RS: Kontrakter Kærgård Plantage - Tillægsaftaler 12 og 13 - ISCO + Bio container - Underskrevet_tillæg_13.pdf
  494602/19
 • Fra Cowi til RS: Kontrakter Kærgård Plantage - Tillægsaftaler 12 og 13 - ISCO + Bio container
  494588/19
 • Fra Esbjerg kommune: Bemærkning til Kopi af høring af V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  493857/19
 • Partnerskabsaftale om pesticider
  519651/19

Udgående

 • Til Skovdyrkerne, Råstof, SV: Kvittering for modtaget høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  509638/19
 • Til Rådgiver: Vestre Nørremarksvej 26 - Ny sagsbehandler
  437580/19
 • Til Miljøstyrelsen, RÅSTOF, Svar på flere ting matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  437516/19
 • Til Langeland Kommune: Opklarende spørgsmål om oprensning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  437231/19
 • Til rådgiver - kommentarer til rapport - del 2
  503349/19
 • Til Kolding Kommune: Kommentarer til Undersøgelsespåbud, Kokmose 7, 6000 Kolding
  436748/19
 • Til Ingenior-ne: Svar på henvendelse vedr. Middelfartvej 291 i Odense, del 3/5
  436580/19
 • Til Ingenior-ne: Svar på henvendelse vedr. Middelfartvej 291 i Odense, del 2/5
  436578/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til ønske om nedrivning af bygninger på Vesterbro 28, 5000 Odense C
  436478/19
 • Til borger: Kopi af kortlægningsafgørelse, Grejsdalsvej 390 Vejle
  436452/19
 • Til borger, kortbilag, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  436365/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - Vidensniveau 1 kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  436366/19
 • Til borger, Høringsbrev, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  436364/19
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om V1-kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  436363/19
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 7. oktober 2019
  437326/19
 • Til Nordicals: Orientering om bestilling af sagen i Landsarkivet - Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437584/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  437534/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437569/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437560/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437552/19
 • Til O. B. Development A/S. SV: 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  437149/19
 • Fra COWI: RE: Kontrakt, Adelgade 138 og 140, Bogense
  436484/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  436622/19
 • Til Alles Lægehus - Praksisplan til høring
  435874/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Bramstrup 2, 5792 Årslev.pdf
  437046/19
 • Til Borger: Optagelse under værditabsordningen
  436630/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslevvej 100, 5260 Odense S.pdf
  437079/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Dahlsvej 153, 5260 Odense S.pdf
  437035/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437562/19
 • Til Vejen Byudvikling: Afgørelse - Udgår delvist, nuancering bortfalder, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  436639/19
 • Til Stenbogård - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslevvej 147, 5260 Odense S.pdf
  437023/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437559/19
 • Til Vejen Byudvikling: Bilag - Kortbilag afgørelse, ingen nuancering, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  436646/19
 • Til Specialerådet: Svar på spørgsmål vdr. Soolantra og scabies
  437572/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslev Bygade 10, 5260 Odense S.pdf
  437050/19
 • Til Vejen Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen
  436880/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel og partshøring af påbud om undersøgelse efter JFL's §48 af fyringsolie på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst
  436774/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437558/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kystvejen 38, Asperup.pdf
  437533/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437564/19
 • Til Odense kommune - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslev Bygade 35, 5260 Odense S.pdf
  437064/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Dahlsvej 151, 5260 Odense S.pdf
  437029/19
 • Til Cowi: Svar på henvendelse
  437547/19
 • Til Fredericia Kommune: Kopi -Afgørelse udgået inden kortlægning
  436685/19
 • Til COWI: svar på henvendelse
  437555/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437567/19
 • Til Nybolig: SV: Vedrørende forureningskortlægning på Felstedvej 24, 6300 Gelsted
  436714/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437557/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Ribjergvej 25 mfl, 5260 Odense S.pdf
  437075/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437550/19
 • Til COWI, Svar på telefonhenvendelse, Grimstrupvej 125, 6705 Esbjerg Ø
  435785/19
 • Til Nordic Medicare - Høring af praksisplan for almen praksis
  435868/19
 • Til Kommunen : Kommunemeddelelse - Odense kommune - lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  437345/19
 • Til DR: Svart på spørgsmål om aktindsigt
  447954/19

7. oktober 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - endelig undersøgelsesrapport, Åsumvej 707-711, Odense
  449564/19
 • SV: 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  467748/19
 • Fra Rådgiver: Budget 2020
  435518/19
 • Fra Rådgiver: Sagsafslutning
  435214/19
 • Til Aabenraa Kommune: Kortlægingsvurdering, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  435029/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Korrespondance omkring planlagt projekt, Gåsebjergsand, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  435871/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilbud på screeningsundersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  434759/19
 • fra borger . tankundersøgelse Kærbækvej 18, 7200 Grindsted
  449255/19
 • SV: 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  467749/19
 • Fra rådgiver RÅSTOF Allonge underskrevet af begge parter
  490745/19
 • SV: JAR strategiseminar mandag den 7. oktober 2019
  434989/19
 • Fra rådgiver - Udkast til rapport i wordformat
  503346/19
 • Fra Langeland Kommune: Dokumentationsrapport for afsluttet oprensning, Brovejen, 5900 Rudkøbing
  433593/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Notat vedr. afgravning af oliefoureing - Brovejen v. Peløkkevej, Rudkøbing
  433594/19
 • Fra borger VS: Borgerhenvendelse [Ref.nr.=8e65d157a9ba4cadbad17d5e99b6cc7c]
  434906/19
 • Fra projekt: Meddeler at have fået sendetilladelse
  434603/19
 • Fra Kolding Kommune: Basistilstandsrapport, Mønten 9, 6000 Kolding
  434846/19
 • Mail fra Danske Regioner
  434880/19
 • DUT-høring om ændring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
  434185/19
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr. Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  434004/19
 • Fra Niras - aftale om fuld adresseindsamling - pulje 24 - Give, Egtved, Jelling
  433959/19
 • Miljøprøver, tillæg til supplerende geoteknisk undersøgelse, sept. 2019.pdf
  434457/19
 • telefonhenvendelse - Advokat
  434794/19
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  434183/19
 • Fra Vejen Kommune - Godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 12e Veerst By, Veerst
  435020/19
 • Fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning II
  435556/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Abortankenævnet
  434235/19
 • Til Nordfyns kommune, odense museum og Odense lufthavn: Høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering til udvidelse af grusgrav matrikel nr. 2a Vellinge By Bederslev
  434359/19
 • BILAG fra Niras - Oplæg § 8-undersøgelse, Dalum Papir, 24-09-2019.pdf
  434397/19
 • VS: Afmelde
  435210/19
 • Teknisk høring - Rapport med anbefalinger for den akutte sundhedsindsats - FRIST 11. oktober kl. 12
  434853/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. JordWeb, Sct Knuds Alle 7b, 6740 Bramming
  435797/19
 • Fra NIRAS: kort med Arealer - kortlægning tTEM ved. Volderslev
  437007/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på regionens udtalelse vedr. ORSA-rør i sagen fra Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  436553/19
 • til projekthaver
  437466/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted.pdf
  436188/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail med miljøteknisk rapport, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø
  435922/19
 • Fra DMR A/S: Prøvetegning over lejligheder på 1. sal over butik på Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart
  436677/19
 • Fra Esbjerg Kommune: mail til rådgiver vedr. suppl undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  437939/19
 • Fra Esbjerg Kommune: billeder med losseplads
  438435/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Billeder med losseplads 2
  438440/19
 • Fra Stürup A/S - opfølgning på mail vedr. tilsyn - matr.nr. 12a Veerst
  437761/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  435039/19
 • MED Klippekortmodul d. 4. oktober 2019
  434935/19
 • telefonhenvendelse - Advokat_Sagsnr_18-52717_Dokid_434794-19_v1.DOCX
  434829/19
 • Historisk redegørelse, Dalum Papir, 2019-09-23.pdf
  434439/19
 • Fra DR: Spørgsmål til aktindsigt
  447925/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 28. oktober 2019
  454707/19
 • Fra Rambøll: Pulje 9_borearbejde Grindsted - tidsplan
  455563/19
 • Fra Rambøll: Vedr. dinoflagellatanalyser
  455562/19
 • Fra Rambøll A/S: RE: forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 131 Engene, Vejle Jorder
  444476/19
 • Respons fra regional PKO-koordinator - Henvendelse til PLO-Syd vedr. ajourføring af FMK
  487940/19
 • Fra VCS til RS: Fælles grundvand fælles ansvar: Dagsorden for styregruppemøde den 11. oktober - Endeligt regnskab Stoftransportmodel 30. april 2019.docx
  494571/19
 • Fra VCS til RS: Fælles grundvand fælles ansvar: Dagsorden for styregruppemøde den 11. oktober - SUBWATER budget fordeling.xlsx
  494554/19
 • Fra VCS til RS: Fælles grundvand fælles ansvar: Dagsorden for styregruppemøde den 11. oktober - Samlede økonomi for hele Fælles grundvand fælles ansvar.docx
  494573/19
 • Respons fra PKO-koordinator - Henvendelse til PLO-Syd vedr. ajourføring af FMK
  487936/19
 • Fra VCS til RS: Fælles grundvand fælles ansvar: Dagsorden for styregruppemøde den 11. oktober - Referat fra styregruppemødet 14. marts 2019.docx
  494584/19
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  459864/19
 • Fra COWI: Grindsted udbud.
  481890/19
 • Fra Orbicon. Placering af undersøgelsesboringer mv.
  479748/19

Udgående

 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 9/9
  447183/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 8/9
  447182/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 7/9
  447181/19
 • Til Rådgiver: OK til GeoGIS, økonomi og tilfredshedserklæring
  440902/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 5/9
  447174/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 4/9
  447170/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 3/9
  447164/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 2/9
  447161/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 1/9
  447155/19
 • Til rådgiver - kommentarer til Udkast til rapport, Åsumvej Losseplads
  449563/19
 • Til STAUN Miljørådgivning: Regionens kommentarer til afgravning af forurenet jord, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle, lok. nr. 631-00428.
  434902/19
 • Til rådgiver - kommentarer til rapportudkast
  503348/19
 • Til Udbetaling Danmark, Vedr: Værditabsordningen på ejendommen Jernbanegade 17, 7200 Grindsted, matr. nr. 3cv Grindsted By, Grindsted
  434379/19
 • Til alle uddannelser i Vejen Kommune: Invitation til møde om røgfrie uddannelser i Vejen Kommune
  433636/19
 • Til borger, kortbilag, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  433528/19
 • Til Esbjerg Kommune + SKAT: Orientering om ændr. af offentlig indsats, Saltgade 11, 6760 Ribe
  433526/19
 • Til borger, Afgørelse, Indsats for OFV, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  433527/19
 • til praktiserende læger - høring af Praksisplan 2020 - 2023
  435951/19
 • Til EG - vedr. svar på spørgsmål til ansøgning
  436739/19
 • Til Henneing Have A/S: Vedr udløb af dispensation, Gejsing matr nr 4f, i og m
  436391/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 17, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435483/19
 • Til Miljøstyrelsen, Billund Kommune og Region Midtjylland: Referat af møde 3
  433507/19
 • Til ejerforeningen, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg.pdf
  435220/19
 • Til høringsparter - Godkendelse af efterbehandling, 12e Veerst By, Veerst.pdf
  434881/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Vestergade 62, 6270 Tønder.pdf
  435092/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Skolegade 14, 6780 Skærbæk.pdf
  435099/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 15, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435480/19
 • Til projekt: anmodet om rev. budget og projektbeskrivelse
  434067/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  434006/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 7, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435475/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding
  434835/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Kortbilag til V2-høring, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  435442/19
 • Til Odense Kommune: V2-varsel af ejendommene Fangelvej 36-38, 5260 Odense S
  435436/19
 • Til Ecoplus: CLUSTERIX 2.0 - approved Action Plan signed
  434743/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 29, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435504/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 3.1 Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435470/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  435439/19
 • Til borger, Kortbilag, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  434815/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 9, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435476/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 31, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435507/19
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse med bilag, Jan.pdf
  435473/19
 • Til borger, Høringsbrev, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  434822/19
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse med bilag, Eva.pdf
  435472/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-høring, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  435445/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Møllegade 17, 6240 Løgumkloster.pdf
  435104/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, lok. 445-60002, 07-10-2019
  434971/19
 • Til Borger, følgemail til afgørelse vedr. Ahlmannsvej 1, Gråsten - sendes til søn Eigil Hansen
  435449/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 19, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435485/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. regionens udtalelse til den supplerende poreluft-undersøgelse udført i sep. 2019 på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  434670/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 1, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435451/19
 • Til Vejle Kommune §8 høringssvar
  435387/19
 • Til Lundager Ejendomme, Udkast til Boligerklæring, Fangelvej 36-38, 5260 Odense S.pdf
  435448/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 35, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435515/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart
  434882/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 3.1 Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435460/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Møllegade 1, 6330 Padborg.pdf
  435469/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 13, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435478/19
 • Til Borgere, Brev om ikke-kortlægning, Hårevej 48, Gelsted.pdf
  433489/19
 • Til Danfoss China: Invitation letter for Delegation Minsitry of Housing
  434771/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-høring med bilag, Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  433986/19
 • Til Grundejerforeningen, V2 varsel med bilag, Ahlmannsvej 1-35, 6300 Gråsten.pdf
  435539/19
 • Til STRANDAGER SKYDECENTER ApS, V1-afgørelse, Otterupvej 500, 5270 Odense N
  433559/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 5, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435471/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 21, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435488/19
 • Til Ingeniør'ne: Aceppt af oplæg til undersøgelse, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002
  433836/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 27, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435498/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted
  436195/19
 • Til VCS: svar vedr. samarbejdsaftale om tTEM og prøvepumpning, Volderslevvej, tTEM og prøvepumpning
  436998/19
 • Til borger - Udgået efter kortlægning, Nordenbro 11, 5932 Humble, med bilag
  439944/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart - V1-kortlægning
  435466/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  434810/19
 • til Odense Kommune og Niras - kvittering - SV_ §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  434540/19
 • Til Kolding Kommune: Hørningsbrev om V2 kortlægning, Mønten 9, 600 Kolding
  434828/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 33, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435512/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 25, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435495/19
 • Til advokat - kopi af brev om V1-kortlægning - matr. nr. 3a Havbølle By, Humble
  434554/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 23, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435490/19
 • Til ansøger, lodsejer og parter:Informationsbrev til omboende.pdf
  434374/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Jernbanegade 1A, st, 6300 Gråsten.pdf
  435085/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansættelse af læge er ophørt i Billund
  434127/19
 • Til ansøger, lodsejer og parter: Følgebrev til høring over udkast til screeningsafgørelse_Denckers.pdf
  434373/19
 • Til ansøger, lodsejer og parter: Udkast-Screeningsafgørelse 2a Vellinge By Bederslev_Denckers.pdf
  434369/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Jernbanegade 1A, 1.1, 6300 Gråsten
  435076/19
 • Til Virksomhed, Afgørelse - Vidensniveau 1 kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  435238/19
 • Til borger, Høringsbrev, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  435172/19

6. oktober 2019

Indgående

 • Fra borger - Opfølgning på møde med digelag
  435083/19
 • Vedr. ansøgning om Såderupvej 9 5540 Ullerslev
  546343/19

Udgående

 • Til borger, Råstof, Opfølgning på mødet den 03. oktober 2019.
  445676/19

4. oktober 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  433549/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse Lindevej 29
  433551/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag Lindevej 29
  433550/19
 • Fra Rådgiver: Økonomistatus
  433408/19
 • Fra Rådgiver: Økonomistatus
  433407/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Notat_kortlægnings-strategi.docx
  522622/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Teglværksler ved Sekær og Terpling
  522621/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, Reduktion af erstatningsskovkrav og godkendelse af tilplantningsplan.pdf
  509630/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, Tiladelse til råstofgravning Svollibjerg Plantage fra 2010.pdf
  509629/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, Tilladelse efter skovloven til udvidelse af grusgrav i Svollibjerg Plantage.pdf
  509631/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, SV: Kvittering for modtaget høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  509627/19
 • FRA KB: BiD test-proces og understøttede enheder
  433414/19
 • Fra MST, Råstof, Reduktion af erstatningsskovkrav og godkendelse af tilplantningsplan.pdf
  522611/19
 • Fra MST, Råstof, Tiladelse til råstofgravning Svollibjerg Plantage fra 2010.pdf
  522613/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, RE: Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Vejle Kommune
  522607/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag til gammel sag fra Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  455735/19
 • FRA ProActive: Status Jordforurening
  441875/19
 • Fra Kiel: vedr. deltagelse
  437586/19
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads, Svendborg - pris på 2 supplerende boringer
  432474/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, SV: Ressourceperson råstofsager - status for september 2019
  522079/19
 • Fra Rådgiver, Råstof, Ressourceperson råstofsager - status for september 2019
  522074/19
 • Fra Rambøll, RÅSTOF, Kvittering for modtaget høringssvar - Vejle Kommune
  458398/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - kort med nedgravet emballage
  432294/19
 • Fra Odense Kommune, Råstof, VS: Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå
  477343/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - Forureningsundersøgelse, Algade 15B, Ejby
  483504/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Status på forureningsundersøgelser, Algade 15B, 5592 Ejby
  483501/19
 • Spørgsmål og svar vedr. naturvidenskabelige studieretninger, Mulernes Legatskole
  497996/19
 • Tal for studenter, der opfylder adgangskrav til fysik eller kemi - Odense Katedralskole
  498002/19
 • Fra COWI: Grindsted udbud.
  481836/19
 • VS: OUH
  463464/19
 • VS: Høringsbrev
  456299/19
 • VS: Henvendelse til Stephanie Lose
  463466/19
 • VS: OUH
  463474/19
 • fra HF&VUC Fyn
  466521/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Abortankenævnet
  432661/19
 • Fra Vejle Kommune - mail om at aftale om vejadgang fortsat er gældende - Sødover
  432440/19
 • DUT-høring om ændring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
  432643/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæg
  432762/19
 • Undersøgelse af regionernes styring af sygehusenes resurseeffektivitet
  432684/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  436447/19
 • Fra VCS: Korrespondance vedr. samarbejde om tTEM og prøvepumpning, Volderslevvej, tTEM og prøvepumpning
  436971/19
 • Fra NIRAS: korrespondance vedr. udpegning af område til tTEM, Volderslevvej -tTEM område
  436990/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433612/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433643/19
 • Fra NIRAS: Tilrettet endelig rapport - faneundersøgelse
  433562/19
 • Fra Ingeniør'ne: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002
  433825/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  433628/19
 • Fra Nymølle: Svar vedr. Partshøring vedr. ansøgning om tilførsel af ren jord til Kliplev Grusgrav
  433655/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  433625/19
 • Fra Ingeniørerne: henv, Lokalitet 461-00199 - Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  435370/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  433631/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433609/19
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering: Vedr. miljøprojekt fra 2019 - i forbindelse med sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  433988/19
 • Fra Rambøll: Oplæg til supplerende undersøgelser efterår 2019
  433610/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433618/19
 • Fra Niras: Budgetstatus - Brændekildevej 37
  435513/19
 • Fra Niras - Tidsplan pulje 24 - Give, Egtved, Jelling
  433622/19
 • Fra Rogaland Fylkeskommune: INVITATION: conference "Go Local: Supporting Regions, Cities and Rural Areas in Migrants' Inclusion" (3 December 2019 - Brussels)
  445156/19
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. håndtering af opboret jord
  455553/19
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. adgangsvej ved Vestre Skole
  455555/19
 • Fra Rambøll: Vedr. dispensation til undersøgelsesboringer
  455554/19

Udgående

 • Til borger på baggrund af henvendelse - UDKAST til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  433072/19
 • SV: Varsel om afgørelse om ikke at meddele til Middelfart kommune høringssvar : påbud i sag vedr. forurening fra gl olietank, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  433047/19
 • Til projektkommuner: kopi af udkast til Realdania
  434593/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Vejle Kommune
  522124/19
 • Til DGE: Regionens kommentarer til revideret undersøgelsesoplæg til Søndergade 30, 5450 Otterup
  432916/19
 • Til Boehringer-Ingelheim: Rammer for diabetesbehandling
  432647/19
 • svar til Kiel
  437589/19
 • Til mødedeltagere: Minutes from the meeting in Krusaa 24 september
  437588/19
 • Til Rambøll: Regionens accept af undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  431548/19
 • SVTil Region Syddanmark, RÅSTOF, Høringssvar afgrænsning af miljøvurdering forslag til råstofgraveområde Frederikshåb, Vejle Kommune
  431507/19
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om Dagsordenspunkt
  498338/19
 • Til Odense kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Allesøvej 122, 5270 Odense N
  432987/19
 • Til NIRAS: Vedr. kommentarer fra grundejer
  432466/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. miljøprojekt fra 2019 - i forbindelse med sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  433980/19
 • Til Estate: Rapporter vedr. 555-55003 Baunhøjvej 38, 6040 Oksbøl
  431785/19
 • Til DMR: SV: - Glasvænget 9, Besigtigelse
  432048/19
 • Til Kogsgaard Miljø og Tasso: Svar på kommentarer til undersøgelse
  432849/19
 • Til JV: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432796/19
 • Til Odense Kommune, Norrecco og entrepr. Jørn Nielsen A/S: partshøring - udkast til dispensation efter jfl §52, Davinde Søvej, ODense
  432641/19
 • Til DMR: SV: vedr. vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  432296/19
 • Til Stürup A/S - Tilsyn - Veerst matr.nr. 12a - i forbindelse med efterbehandling af 12e
  432248/19
 • Til DR: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432750/19
 • Til TV2 Fyn: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432782/19
 • Til DMR: SV: Besigtigelse - Vandværksvej 9
  431621/19
 • Til Colliers: Svar på supplerende henvendelse
  432053/19
 • Til DR: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432768/19
 • Til Ingeniør'ne: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002
  432719/19
 • Til DigiTech: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432741/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansættelse af læge i Grindsted
  431793/19
 • Til Langeland Kommune: Status påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing?
  431457/19
 • til kommunerne i syddanmark - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435943/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering ang. Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  436538/19
 • Til øvrige regioner - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435908/19
 • Til KEU - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435886/19
 • Til COWI: SV: Adskillelse af interne kulbrinte bidrag, Adelgade, Bogense
  436083/19
 • Til Patientinddragelsesudvalget - Høring af Praksisplan for almen praksis
  435904/19
 • 7.10.2019 Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Syddanmark, endelig dagsorden - 7.10.2019 endelig dagsorden.pdf
  436539/19
 • 7.10.2019 Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Syddanmark, endelig dagsorden
  436536/19
 • til Lægeforeningen - Høring af Praksisplan for almen praksis
  435880/19
 • til samarbejdsudvalget - høring af praksisplan for almen praksis 2020 -2023
  435925/19
 • Til PLO Syddanmark - Høring af praksisplan for almen praksis
  435883/19
 • til PLO K - Høring af Praksisplan for almen praksis
  435896/19
 • Til KKR Syddanmark - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435877/19
 • Til COWI: SV: Adelgade 138-140, Bogense: Besigtigelse
  436096/19
 • Til naboer ved Trondsø Parkvej: Orienteringsbrev om borearbejde
  455587/19
 • Til Rambøll: Infoskilt og nabo-orientering
  455560/19
 • Til Billund Kommune: Ny version af orienteringsbrev til naboer
  455559/19
 • Til COWI: accept tilbud monitering 2019
  442791/19

3. oktober 2019

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Bilag - undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  431448/19
 • Fra Miljøteknik: Undersøgelsesoplæg,. Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  431447/19
 • MaasterRIT
  433413/19
 • Fra rådgiver: Rapport version 2
  431157/19
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, Svar vedr. udestående tilladelser vedr. ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup. Info om tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  430402/19
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance om § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429858/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Oplysninger om tidligere tilladelse til suger matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  430963/19
 • Støjberegning_ralsuger_2013_Grontmij.pdf
  429298/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar vedr. suger matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  429297/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429605/19
 • fra Middelfart kommune Orientering til Region Syddanmark om notat fra DGE, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  433009/19
 • Fra Ansøger, Råstof, SV: Partshøring af tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup i Aabenraa Kommune
  522066/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om notat fra rådgiver vedr. Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  431600/19
 • Fra Ingeniør'ne: Forslag til friv. undersøgelse af lokalitet, Birkegade 17, 6818 Årre
  431478/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæg
  431556/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. tidligere projekter på grunden, Jernbanegade 2, 5500 Middelfart
  431603/19
 • Udviklingsaftale ensartning af PRO 521
  429945/19
 • Fra SWECO - rapport for indledende undersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N - Teknisk_del.pdf
  430648/19
 • Fra Medicinrådet: formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  432060/19
 • Fra Jordrens Syd: bilag til "Vedr. oplæg" - Oplæg til friv. oprensning, Langevad 3
  431405/19
 • Høring vedr. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for
  431561/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Opsamling på nyeste resultater
  432492/19
 • Fra SWECO -rapport for indledende undersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N, grundejer_del.pdf
  430639/19
 • Fra Jordrens Syd: Vedr. oplæg til frivillig oprensning, Langevad 3, Aabenraa
  431374/19
 • Fra MOE: Tidsplan for prøvetagning
  429885/19
 • Fra grundejer: Henvendelse om naboejendom
  431096/19
 • Fra Stürup - Brev om afsluttet efterbehandling og grundejers kommentar - matr.nr. 12e Veerst By, Veerst.pdf
  429562/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t,
  438526/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019 - 20190923_Entwurf_Satzung-Minderheiten-Komtetenz-Netzwerk.docx
  439596/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019 - DFN Protokoll 20190930.pdf
  439580/19
 • fra Ingeniør'ne - Ansøgning om § 8 tilladelse - Faaborg Sygehus - anvendelse til beboelse, Odensevej 51, Faaborg.
  439035/19
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  438503/19
 • BILAG fra Ingeniør'ne - Fåborg Sygehus § 8 ansøgning.pdf
  439036/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019 - RSD_DialogForumNorden.pdf
  439607/19
 • BILAG fra Ingeniør'ne - Orienterende undersøgelse 03.10.2019.pdf
  439037/19
 • Fra Conferencen af Maritime Perifere Regioner: WORKING PAPERS - CPMR General Assembly, 16-18 October 2019, Palermo (Sicily, Italy)
  445113/19
 • RJ - Rykker for status på henvenelse
  444803/19
 • Revideret ansøgning med bilag til projektet "sprogprofilering"
  445903/19
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. - orienteringsbrev til naboer
  455550/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. boring ved Vestre Skole
  455552/19
 • Spørgsmål og svar vedr. naturvidenskabelige studieretninger, Faaborg Gymnasium
  497994/19
 • Fra VUC Kolding: vedr. Plastik der motiverer
  503403/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Endelig tilbudsliste for tillægsarbejde
  431549/19
 • Til Rådgiver: Endelig rapport, Assensvej 63
  431158/19
 • Til SST: rådgivning af praksisplan 2020 - 2023 i Region Syddanmark
  431100/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, dato for tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  430980/19
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, svar matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup om ansøgningen
  430979/19
 • 20191003 Besvarelse af anmodning om aktindsigt - Rekrutteringsprojekter 2014-19.pdf
  430952/19
 • 20191003 Bilag 1 - Rekrutteringsprojekter 2014-19.xlsx
  430953/19
 • Besvarelse af anmodning om indsigt i data om ledige stillinger
  430950/19
 • Til COWI A/S m.fl: Regionens kommentarer til miljøteknisk undersøgelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  430858/19
 • Til Borger: V2-Kortlægningsbrev UDKAST
  430859/19
 • Til Borger: V2-Høringsbrev
  430860/19
 • Til ansøger RÅSTOF Tillægget er nu sat i kø Dagsordenspunk
  478051/19
 • Til Odense Kommune: Korrespondance om § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429866/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på spørgsmål om prøveomfang ifm § 8-ansøgning til MTB-park, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  429738/19
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429608/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Oplysninger om suger matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  429291/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens tilbagemelding på analyserapport, Ringe Station, 5750 Ringe
  429142/19
 • Til Nyborg Kommune: § 8-Høringssvar af revideret udkast for Tåsingevej 1, 5800 Nyborg, matr.nr. 15ao Vindinge By, Vindinge, lok. 449-55122
  428994/19
 • Til Odense Kommune: Uddybende svar til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  428959/19
 • Til Ansøger, Råstof, SV: Partshøring af tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup i Aabenraa Kommune
  522071/19
 • Til borger -rapport for indledende undersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N, grundejer_del.pdf
  518351/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  518279/19
 • Til borger - boligerklæring, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  518282/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Grindsted
  431120/19
 • Til Estate: Rapporter vedr. 555-55003 Baunhøjvej 38, 6040 Oksbøl
  431142/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  428489/19
 • Til borger -rapport for indledende undersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N, grundejer_del.pdf
  430743/19
 • Til Rambøll - Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Billund Kommune
  428547/19
 • Til Odense kommuene - til orintering, V2-varsel Allesøvej 122, 5270 Odense N
  430821/19
 • il borger, Kortbilag, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  428584/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ørbæksled 6, 5464 Brenderup Fyn
  428757/19
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om dokumenter, Sct Knuds Alle 7b, Bramming
  428674/19
 • Til Vejle Kommune - mail om opstart af systematisk kortlægning iht. jordforureningsloven
  431238/19
 • Til Niras - Filer til brug for opstart af pulje 24 - Give, Egtved, Jelling
  431237/19
 • SV: placering af udgifter på Cargluminsyre
  431959/19
 • Til Sloth-Møller A/S: Svar vedr forureningssituation, Hilmar Finsens Gade 10 Sønderborg
  429426/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Allesøvej 122, 5270 Odense M.pdf
  430672/19
 • Til MDE: Vedr. Industrivej 7, 6200 Aabenraa
  430981/19
 • Til lægevagten: Oprettelse af vagtlæge pr. 1. oktober 2019
  430208/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Norupvej 77, 5450 Otterup
  428519/19
 • Til borger - V2-høring, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  430659/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtlæge
  430357/19
 • Til Colliers: Svar på henvendelse
  429967/19
 • Til DTU: Accept af udvidelse af projektet
  431087/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: V1-kortlægning af ejendommen Dalgasvej 5, 7200 Grindsted
  428580/19
 • Til EDC: Svar på forespørgel Vinkelvej 4
  430504/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i Grindsted
  431138/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  430702/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  428587/19
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af kommentarer
  429851/19
 • Til borger - boligerklæring, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  430710/19
 • Til grundejer: Vedr. sagsmateriale på 430-81277 - Møllevej 26, 5792 Årslev
  431091/19
 • Til Nybolig: Vedrørende forureningskortlægning på Felstedvej 24, 6300 Gelsted
  430844/19
 • Bilag til dagsordenspunkt ”Optagelse på ungdomsuddannelse i Syddanmark 2019”
  428865/19
 • Til EB: Præcisering af aktindsigt
  446365/19
 • Til praksis: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  428476/19
 • Til DR: Præcisering af aktindsigt
  446348/19
 • Fra og til Vejle Kommune -: Godkendelse af efterbehandling på del af tidligere råstofgrav - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Øster Nykirke
  458812/19

2. oktober 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - udkast til Samlet bilagsrapport.pdf
  503328/19
 • Fra rådgiver - Udkast til rapport, Himmark Strand_02102019.pdf
  503325/19
 • fra borger Forurening Grethevej
  428647/19
 • Fra Rambøll: Løjt Nørregade 22a_risiko overfor beboelsen
  537064/19
 • Fra Rådgiver: Pulje 3_2019 Elvejgårdsvej/Viernevej 50 - budgetstatus
  432477/19
 • Fra rådgiver: Havrekær 65, Veflinge - budgetstatus
  432485/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - § 8 ansøgning Fabriksvej 7, 5450 Otterup
  456218/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til nedrivning af bygning 4, Fabriksvej 7, 5450 Otterup
  456216/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Tilladelse til nedrivning af bygningsmasse jf. JFL § 8
  456217/19
 • Fra Rådgiver: Elkærhøjevej 10, Billund - budgetoversigt mv.
  431539/19
 • Fra rådgiver - Udkast til rapport, Åsumvej Losseplads
  449562/19
 • Til Niras fra Kommune: Filtersat boring, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431575/19
 • Fra Borger, Råstof, Re: Råstofindvinding Sdr. Næraa/høringsperiode
  477305/19
 • Korrespondeance m Niras: Svar på spm. ang. poreluft, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431571/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret efterbehandlingsplan
  476693/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Info om vedtagelse af lokalplan, Saltgade, 6760 Ribe
  431530/19
 • Fra GEO: Bilag til Høgebjerg - rapporten
  431573/19
 • Fra Niras Kontraktudkast
  433467/19
 • Fra Rambøll: Forslag til suppl undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  428526/19
 • Fra HGV - Svar på spørgsmål til ansøgning
  432766/19
 • Fra Rambøll: Bilag til "Vedr. friv. und" - Miljøhistorisk redegørelse.
  428581/19
 • Fra Rambøll: Bilag til "Vedr. friv. und" - Oplæg til §8 ansøgning
  428592/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, 5. Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  428605/19
 • Fra Rambøll: Bilag til "Vedr. friv. und" - Luftfoto med angivelse af potentielle kilder
  428586/19
 • Fra VTG - Spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  430262/19
 • Fra Borger: Kommentar til varsel om prøvetagning
  429791/19
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH for 1. kvartal 2019
  428759/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedrørende ansættelse af læge i Grindsted
  431070/19
 • 630-81249, oplæg til undersøgelser på Torvegade 17A i Give
  428409/19
 • Fra Rambøll: Vedr. oplæg til undersøgelser, 525-40025
  428574/19
 • Fra ansøger - ansøgening til kulturpuljen
  427656/19
 • Fra DMR, modtaget mødereferat og opdateret tidsplan, pulje 37 og 38.pdf
  428262/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  427719/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  428551/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  427565/19
 • FRa Vejle Kommune: Kvittering for modtagelse af svar,, Ammitsbølvej 168
  428330/19
 • Fra Syns- og skønsmand: Oplæg til Supplerende undersøgelsere, Enghavevej 11.
  427273/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen okt. 2019
  427507/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring i henhold til jordforureningslovens §48 ang. Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  428255/19
 • Fra Nordicals: Anmodning om yderligere oplysninger vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437278/19
 • Fra Nordicals: Henv. vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437250/19
 • Fra O. B. Development A/S. VS: 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  437136/19
 • Fra DMR: Dokumentation fpor oprensning af parceller, Linde Alle, Sønderborg
  433698/19
 • Ansøgningen til sprogprofileringen - Forandringsteori for Sprogprofilering prøveark.docx
  434755/19
 • Bilag til andet udkast - ansøgning til sprogprofileringen
  434941/19
 • Opdateret ansøgning til sprogprofileringen inkl. bilag
  434726/19
 • Fra Frisesdahl: Vedr. tømning af palletanke
  455549/19
 • Sagsbehandling 1 af projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  445883/19
 • Forespørgsel om foredrag - fra Merck A/S, KBH
  443794/19
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  444990/19
 • Fra VTG - vedr. spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  439573/19
 • Fra Cowi: oplæg monitering 2019
  442786/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479744/19
 • Fra D.R. - Forespørgsel vedr. Afregning jul og nytår - Almen læger - lægevagt
  461115/19
 • Spørgsmål og svar vedr. naturvidenskabelige studieretninger, Svendborg Gymnasium
  497987/19
 • Fra Danfoss - Mødeindkaldelse i følgegruppe
  503287/19
 • Projektbeskrivelse LKT Børnediabetes oktober 2019.docx
  486732/19
 • Fra Århus Universitet til RS: Kærgård Plantage - geofysik - referat af møde den 26. september - udkast
  494515/19
 • Topsoil - FS - Regionen har fået et nyt våben mod forureninger.pdf
  494468/19
 • Topsoil - FAA - Regionen har fået et nyt våben mod forureninger.pdf
  494469/19
 • PM Topsoil
  494464/19
 • Topsoil - JV - Regionen har fået et nyt våben mod forureninger.pdf
  494474/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Kommentarer til rapport på Assensvej 63
  431156/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Ingen klager og ok til ibrugtagning af tillæg til tilladelsen matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  427267/19
 • Til MST, Råstof, SV: Miljøstyrelsen ønsker oplyst, om grusgraven i Svollibjerg er reduceret mod sydøst. J.nr. MST-521-03538
  509622/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Info om tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  427263/19
 • Til ansøger og Vejle Kommune, RÅSTOF, Orientering om manglende tilladelser vedr. ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup. Info om tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  427259/19
 • Til borger, Råstof, SV: Råstofindvinding Sdr. Næraa/høringsperiode
  477309/19
 • Til borger, Råstof, Sdr. Nærå - Udkast til screeningsafgørelse samlet.pdf
  477310/19
 • Korrespondance m Esbjeg Kommune: Kommentarer til oplæg, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431565/19
 • Til Sweco: Dejrupvej 16 - tilbagemeldinger
  432787/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken II, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 12-22, 7200 Grindsted.pdf
  428243/19
 • Til Borger, V2-høring, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427405/19
 • Til Skat: kopi af V2-kortlægningsmateriale
  428129/19
 • Til Borger_1, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  428244/19
 • Til Kolding Kommune: V2-kortlægningsmateriale
  428161/19
 • Til Syns- og Skønsmand: Kommentarer til oplæg til Supplerende undersøgelsere, Enghavevej 11.
  427286/19
 • Til Esbjerg Kommune: vedr. sparring, 561-55006
  426753/19
 • til grundejer - Hudevad Byvej 30 udgår af V1-kortlægning.pdf
  427466/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal.pdf
  427467/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 24-34 og 50, 7200 Grindsted.pdf
  428251/19
 • Til Ejerforeningen for Dalgasparken 10, V0-orienteringsbrev, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  428240/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Oldenborggade 38-40 m.fl., 7000 Fredericia, matr. nr. 696bb og 696bc Fredericia Bygrunde
  427675/19
 • Til AB Dalgasparken, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 2-8 7200 Grindsted.pdf
  428242/19
 • Til Billund Kommune, Høring om forurening på Almstokvej 10, 7190 Billund samt orientering om V2-varsel af en del af ejendommen
  427400/19
 • Til Borger_2, V0-orienteringsbrev, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  428245/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-høring med bilag, Skovgyden 60, 5450 Otterup
  427733/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, V0-orienteringsbrev, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  428252/19
 • Til borgere, V1-høring med bilag, Malmose 3, 5540 Ullerslev.pdf
  427612/19
 • Til EB: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  427718/19
 • Til DR: Præcisering af aktindsigt
  428875/19
 • Til EB: Præcisering af aktindsigt
  428882/19
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  427764/19
 • til grundejer - Hudevad Byvej 30 udgår af V1-kortlægning
  427465/19
 • Til ansøger: påmindelse vedr. Ansøgning, erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  426292/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  427468/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Toften 2A, 7323 Give
  426489/19
 • Til Carmes Erhverv, V0-orienteringsbrev - Glentevej 2A, 7200 Grindsted.pdf
  428236/19
 • Til Borger, Udkast til Kortbilag, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427403/19
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427401/19
 • Til Nordicals: Foreløbigt svar vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437265/19
 • Til Billund Kommune: Udkast til orienteringsbrev til naboer
  455557/19
 • Til Frisesdahl: Vedr. tømning af palletanke
  455558/19

1. oktober 2019

Indgående

 • Fra Niras: Svar på kommune og regions kommentarer til oplæg, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431525/19
 • Opgørelse - andel erstatningsskov vs eksisterende skov - endelig.pdf
  509592/19
 • Råstoftilladelse 2010_etape 2.pdf
  509590/19
 • Til Niras: Kommunens og regionens samlede kommentarer til oplæg, Saltagde 21, 6760 Ribe
  431514/19
 • SV: Tal på ledige stillinger
  430945/19
 • Fra Geopartner, Råstof, SV: Forespørgsel om tilbud på opmåling
  522060/19
 • Fra Rambøll: Bilag - situationsplan over boringsplacering, Delfinvej 24, 5800 Nyborg
  428910/19
 • Fra Rambøll: Undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  428909/19
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  425690/19
 • Fra Jydske Vestkysten - aktindsigt vedr. overfladevand og økonomi
  426158/19
 • Teknisk rapport - Elsesvej18 20 22 -Grethevej 15 17 21 Fredericia.pdf
  428638/19
 • fra fredericia kommune Vedr. Grethevej 17, sikring mod kontaktrisiko i jeres forhave
  428635/19
 • VS: JydskeVestkysten: Antal ledige stillinger i Region Syddanmark
  425995/19
 • Fra Odense Kommune: Uddybende spørgsmål til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  428929/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål og supplerende oplysninger, Svendborgvej 384,5600 Faaborg
  435109/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Telefonnotat fra kommunen, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  434991/19
 • fra fredericia kommune Vedr. Grethevej 17
  428626/19
 • Fra Tarup-Davinde I/S, Råstof, SV: Brev fra Region Syddanmark [Ref.nr.=cbc7561d37f84e229d647fea7c94f838]
  477339/19
 • fra Fonden Syddanske Forskerparker :
  507650/19
 • Spørgsmål og svar vedr. naturvidenskabelige studieretninger Middelfart Gymnasium
  497979/19
 • Spørgsmål og svar vedr. naturvidenskabelige studieretninger, Sct. Knuds Gymnasium
  497983/19
 • Spørgsmål og svar vedr. FY/KE studenter fra Tornbjerg Gymnasium
  497970/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om konstateret forurening, Sct Knuds Alle 7b, Bramming
  428643/19
 • fra projektansøger
  430652/19
 • Udviklingsaftale-RSYD-622_PRO gravide
  429953/19
 • Fra DMR: Vedr: vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  432293/19
 • Fra DMR: Besigtigelse - Vandværksvej 9
  431615/19
 • Fra DMR - Glasvænget 9, Besigtigelse
  432027/19
 • Fra DMR: Tegning, Herslev Kildeplads
  432231/19
 • fra Grundejer - SV_ ok til prøveudtagning - SV_ Olietank v_hudevad byvej 30
  426938/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  429872/19
 • Fra system: lukket automatisk.
  428481/19
 • DJI_0003.JPG
  425851/19
 • DJI_0017.JPG
  425848/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  426141/19
 • Fra projekt; regnskab med underskrift
  424478/19
 • DJI_0012.JPG
  425866/19
 • IMG_0379.JPG
  425813/19
 • Fra borger: Foresp vedr boligerklæring, Skovglimt 51 i Sønderborg
  425907/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpulje
  424362/19
 • IMG_0380.JPG
  425814/19
 • Fra rådgiver - Supplerende materiale, fra kommunens byggesagsarkiv Søndergade 25, 5953 Tranekær
  425383/19
 • Referat af møde med Region Syddanmark og Nyt OUH 02.09.19 - Referat af møde med Region Syddanmark og Nyt OUH 02.09.19.docx
  426705/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Toften 2A, 7323 Give.pdf
  426451/19
 • Fra EDC: Henv. Vestergade 16, 5750 Ringe
  427427/19
 • Fra Jordlab: Jord fra Fidalvej 40, 7100 Vejle med affalt og asfalt
  427422/19
 • Fra SUM Referat af møde med Region Syddanmark og Nyt OUH 02.09.19
  426696/19
 • Fra Rambøll A/S: Notat over supplerende undersøgelse på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  426812/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  426375/19
 • Fra Ecoplus: CLUSTERIX 2.0 - Action Plan approved
  434733/19
 • fra Niras - §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  434273/19
 • BILAG fra Niras - FTP Account for you.msg
  434274/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437719/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437711/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437721/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr.Grindsted Pulje 9 - underskrevet kontrakt
  455466/19
 • Fra Rambøll: Vedr. Grindsted Pulje 9 opstart mv.
  455474/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilag 2 Kort Kastanjevangen natur miljø.pdf
  454295/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Tilladelse_§19_Kastanjevangen.pdf
  454288/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilag 3 Kemiske jordanalyser.pdf
  454297/19
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse efter MBL §19 til lettere forurenet jord, Kastanjevangen, Sig, Varde Kommune
  454286/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilag 1 Tegning af støjvold.pdf
  454291/19
 • Fra DR: Spørgsmål vedr. fristudsattelse af aktindsigt
  447913/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  426068/19
 • VS: Vedr. Håndkirugisk afd. Vejle sygehus.
  426201/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen okt. 2019
  426163/19
 • IMG_0385.JPG
  425818/19
 • Fra DGE: opdatering af status for sløjfning af boringer i pulje 12
  425264/19
 • DJI_0008.JPG
  425858/19
 • Fra Assens Komune: orientering vedr. dige vedr. ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  423989/19
 • DJI_0006.JPG
  425855/19
 • Til ansøger: svar vedr. sagsbehandlingstid ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  424413/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  425787/19
 • DJI_0005.JPG
  425854/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  426194/19
 • DJI_0007.JPG
  425857/19
 • DJI_0004.JPG
  425853/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  424225/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Henv vedr lokalitet: 513-05706, 513-30011, matr.nr. 329s Gråsten, Gråsten-Adsbøl,
  426048/19
 • Fra middelfart kommune: Afslutning af forureningssag, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  424397/19
 • DJI_0002.JPG
  425850/19
 • DJI_0016.JPG
  425846/19
 • DJI_0010.JPG
  425861/19
 • IMG_0383.JPG
  425817/19
 • IMG_0382.JPG
  425816/19
 • Svar til Jean Starostka - 2815_001.pdf
  426179/19
 • DJI_0013.JPG
  425867/19
 • DJI_0009.JPG
  425859/19
 • Fra rådgiver - Supplerende materiale fra fra kommunens miljøsagsarkiv : Søndergade 25, 5953 Tranekær -
  425366/19
 • IMG_0634.jpg
  425812/19
 • DJI_0018.JPG
  425849/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  424398/19
 • DJI_0011.JPG
  425863/19
 • fra ansøger - ansøgning til kulturpulje
  424483/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  424303/19
 • DJI_0015.JPG
  425870/19
 • IMG_0381.JPG
  425815/19
 • DJI_0014.JPG
  425868/19

Udgående

 • Til kommunen - Orientering vedr. forureningsundersøgelser på 631-00056
  426255/19
 • Til rådgiver - ok til adgang via naboer
  426250/19
 • Til Virksomhed - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 18.pdf
  426253/19
 • Til Virksomhed - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 16.pdf
  426254/19
 • Til Borger - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 14.pdf
  426252/19
 • Til Borger - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 12.pdf
  426251/19
 • Til Geopartner, Råstof, Forespørgsel om tilbud på opmåling
  522056/19
 • Til Niras: GG20 på Washingtonvej
  476550/19
 • Til Rådgiver: Rykker for Notmark 21- Sløjfning, geoGIS og JAR
  424539/19
 • til fredericia kommune : Vedr. Grethevej 17
  428641/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af endelige kortlægningsafgørelse, Bavnevej 9, Gadbjerg
  424253/19
 • PP_status 26. september 2019.pptx
  424213/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Udkast til referat fra styregruppemøde: Røgfri ungdomsuddannelser 26. september 2019
  424210/19
 • Referat_styregruppemøde 26. september 2019.docx
  424211/19
 • Til Kolding Kommune: Kopi af kortlægningsafgørelse til orientering, Nr. Bjertvej 65-69, Kolding
  424042/19
 • Korrespondance m. Haderslev Kommune: Rapport forureningsundersøgelse, Vester Lindetvej 8, Gram
  423756/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på henv vedr okalitet: 513-05706, 513-30011, matr.nr. 329s Gråsten, Gråsten-Adsbøl
  426052/19
 • Til Aabenraa Kommune_V1-høring med bilag, Engløkke 30, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  425122/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  425501/19
 • Til Haderslev kommune - til orientering, ejendommen Vandlingvej 134, 6100 Haderslev udgår af V1 kortlægning
  425090/19
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427408/19
 • Til Sweco: Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  432690/19
 • Til Læge - Korrespondance vedr. oprettelse af lægepraksis i Grndsted
  433613/19
 • Til DR: svar på spørgsmål vedr. fristudsættelse af aktindsigt
  447920/19
 • Til Rambøll: Svar på spm. vedr. Grindsted Pulje 9 - underskrevet kontrakt
  455556/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437727/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gelstedskovvej 10, 5591 Gelsted
  424193/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, matr. 34as, 631-00175 og 630-81744
  424891/19
 • WEFRI AS, Brev om ikke-kortlægning, Holmemarksvej 5, Ejby.pdf
  423373/19
 • SV: Soolantra creme mod fnat
  425123/19
 • Til MSN Ejendom ApS_V1-høring med bilag, Vindmøllevej 2, 6392 Bolderslev.pdf
  425571/19
 • Til borger: Tilsendt boligerklæring, Skovglimt 51 i Sønderborg
  425919/19
 • Til Billund Kommuene: SV §8 høring
  425102/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Jydby 17, Otterup.pdf
  425096/19
 • Til Alfred Nielsen AS - brev om efterbehandling - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Øster Nykirke.pdf
  425786/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Jydby 17, Otterup.pdf
  425086/19
 • Til projekt: anmodning om revisorpåtegnet regnskab
  425427/19
 • V1-afgørelse, Lillebro 62, 5450 Otterup
  423362/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 som følge af udlagt knust asfalt, lok. 575-64004, 01-10-2019
  424520/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vestergade 78 og 80, 5560 Aarup.pdf
  425966/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  424414/19
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække, Matr. nr. 1g Kragelund By, Bække - V2-kortlægning af udlagt knust asfalt
  424693/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Noldevej 36, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  423348/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  424475/19
 • Til Vejle Kommune - Godkendelse af efterbehandling på del af tidligere råstofgrav - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Øster Nykirke
  425759/19
 • Til borger - Kortbilag, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  425052/19
 • Til Deutsche Schule, V1-høring med bilag, Burkal Kirkevej 4-8, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  425788/19
 • Til borger, V1-høring, Ølundgyden 25, med bilag, 5450 Otterup.pdf
  426101/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart, matr. nr. 1ahd, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov - udgår af og udgår inden kortlægningen
  424249/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, matr. 34as, 631-00175 og 630-81744
  424982/19
 • Fra Billund Kommune: Høring § 8
  425083/19
 • TIl borger - Rapport for indledende undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev Grundejer_del.pdf
  425069/19
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Kingstrupvej 126, Gelsted.pdf
  424191/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  426084/19
 • Til borger, V1-høring, Ølundgyden 29, med bilag, 5450 Otterup.pdf
  426106/19
 • Til borger: Opl vedr vedr jordforurening, Nørregade 50, Vejen
  425806/19
 • Til Rambøll: Høringssvar til afgrænsning af miljøscreening for muligt råstofgraveområde Søhale- Esbjerg Kommune
  424289/19
 • Til borger - udgår efter undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  424979/19
 • Til borger - udgår efter undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  424811/19
 • Til borger - udgår efter undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  424817/19

30. september 2019

Indgående

 • Referater af workshop, samt dagsorden for mandag
  425880/19
 • Referater af workshop, samt dagsorden for mandag
  424703/19
 • Referater af workshop, samt dagsorden for mandag
  424702/19
 • fra borger : Grethevej 17
  428624/19
 • Anmodning om at få adgang til at opdatere MasterRIT
  425027/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, SV: MST-521-03538 - Svollibjerg - forslag til afslutning af reetablering af grusgrav
  509567/19
 • Fra Rådgiver: Udkast til rapport
  422866/19
 • Fra DMR - Indledende undersøgelse - grundejer og teknisk rapport - Koldinghave 24, Gelsted
  422680/19
 • Sidste klippekortopgørelse
  422627/19
 • Fra Niras: Ønske om hurtigt svar, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431500/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Opdateret udkast til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  423400/19
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af opdateret udkast til §8-tilladelse til grave- og anlægsarbejde på Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  423399/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 til etablering af forsøgslejligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  422250/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilladelse efter Jordforureningsloven, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  422248/19
 • Referat 24-09-2019.pdf
  424339/19
 • Fra Vejle Kommune: Referat Vejle Kommune som røgfri uddannelsesby
  424338/19
 • vedr partnersøgning
  478128/19
 • Fra borger : Grethevej 17
  422999/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Analyserapporter af blågrøn jord, Ringe Station, 5750 Ringe
  423409/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Analyser på blågrøn jord, Ringe Station, 5750 Ringe
  423408/19
 • Fra Faaborg- Midtfyn Kommune: Nyt udkast til §8 tilladelse, Hestehavevej 22. 5856 Ryslinge
  422020/19
 • Fra Faaborg- Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til §8 (30-09-2019), Hestehavevej 22. 5856 Ryslinge
  422019/19
 • Fra Volderslev Bylaug RÅSTOF Klage over regionens passivitet i efterbehandling af grusgrav på Bramstrup Gods
  449180/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Besigtigelse
  431788/19
 • Fra Sweco: Oplæg til udluftning i kloak
  432772/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 49 - underskrift fra grundejer
  432716/19
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning/lukning af praksis
  430374/19
 • Piskesmæld
  428045/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål i forbindelse med øsnke om ændring i arealanvendelse på 1. sal, 545-10004
  424292/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. gravearbejde ved Assensvej 141, 5500 Middelfart
  424349/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Anmodning" - kortbilag
  424274/19
 • Fra Norrecco: Kortbilag med angivelse af jordplacering, matr nr 3ø Davinde
  424357/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia - ønske om drøftelse
  425008/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Såderupvej 9, 5540 Ullerslev.pdf
  423693/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  424443/19
 • Fra Niras: Oversigt over aktiviteter 2019, Volderslevvej 147
  436958/19
 • Fra NIRAS: Vedr. montering af pumpe på luftafkast
  422001/19
 • Autorisation
  422105/19
 • Fra Fredericia kommune : mail med Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell Kongensgade 113
  422008/19
 • Fra projekt: udskydelse af projektet
  423053/19
 • Fra Fredericia kommune:Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell Kongensgade 113 Fredericia.pdf.PDF
  422013/19
 • VS: Fodterapi - yder nr. 310239 - vedr. §18.1
  422080/19
 • Fra Anøger - ansøgning til kulturpulje
  423152/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422553/19
 • Fra NIRAS: GeoGis kontrolrapport
  421981/19
 • Fra HK: Vedrørende begæring om forhandling
  421305/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422408/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422387/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Såderupvej 9, Villerslev, Fyn,
  422529/19
 • Fra Ansøger - ansøgning til kulturpulje
  421482/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422846/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422393/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422449/19
 • Ansøgning om behandlende medhjælp § 18.1
  422858/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpulje okt. 2019
  422593/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422428/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Præstegårdsvej 5, 6510 Gram - 510-81222, talt med ejer,
  422602/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422505/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422402/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422418/19
 • VS: Fodterapi - yder nr. 310239 - vedr. §18.1 - SKM_C30819093010020.pdf
  422086/19
 • Fra ansøger - vedtægter m.v.
  421489/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse til bygge-og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  424271/19
 • Fra Grundejer: Vedr. adgang til ejendom
  422506/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  424456/19
 • Fra Designskolen Kolding: Oplæg til workshop til udsendelse
  424547/19
 • Fra rådgiver - Rapporter fra indledende undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev
  423591/19
 • Fra Tønder Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar, bygge-og anlægsarbejder, 525-40025
  424244/19
 • Ridefysioterapeut - adresseændring
  424275/19
 • Fra Regions S-S: høring af udkast til Kulturstrategi S-S 2020-2030
  460660/19
 • Spørgsmål vedr. naturvidenskabelige studieretninger/svar fra Oure Kostgymnasium
  497964/19
 • fra IBC
  529615/19

Udgående

 • Til Sønderbrog KOmmune: Kopi af høring af undersøgelsesresultat, Smedegade 25, Augustenborg
  423239/19
 • Til Jydske Vestkysten - Svar på aktindsigt vedr. Himmark Strand
  423405/19
 • Til DMR A/S: Svar på oplæg til undersøgelse, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  423202/19
 • Til Esbjerg Kommune: Kommentarer til oplæg om jordhåndtering og §8, Saltgade 21, 6760 Ribe
  424229/19
 • 1527_001.pdf
  423003/19
 • til borger vedr. Grethevej 17
  423002/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Ingen bemærkninger til nyt udkast til §8 tilladelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  422081/19
 • Til lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  522017/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17 gr2.pdf
  421939/19
 • Til Ingeniør'ne: Vedr. Birkegade 17, 6818 Årre
  422681/19
 • Til Borgere: Høring af undersøgelsesresultat og nyt kortlægningbrev
  423235/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17.pdf
  421949/19
 • Til Norrecco: Afklaring af placering af jordmængder, matr nr 3ø Davinde
  422591/19
 • Til Ingeniør'ne: Fremsendelse af materiale, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002 og 567-64001
  422737/19
 • Til Skat og Vejle kommune: V2 varsel
  422072/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17 gr4.pdf
  421942/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: boligerklæring Storegade 17.pdf
  421933/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: Grundejerrapport 573-86004 Storegade 17 grundejer.pdf
  421954/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: kortbilag Storegade 17.pdf
  421930/19
 • Til Kolding KOmmune: Rykker for svar vedr landzonetill. på Dons Landevej 275, KOlding
  422581/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17Ejendakt.pdf
  421925/19
 • Til borger_V1-høring med bilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Hanne.pdf
  423146/19
 • Til grundejer: Kortbilag, udgår V2 samt udgår inden kortlægning, en del af Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  423173/19
 • Til Borger, V1-høring, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  421282/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  421278/19
 • Til Esbjerg kommune: Kopi af høring af V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  421621/19
 • Til COWI, Vedr. boringssløjfningssedler, pulje 28
  422541/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lillebro 36, Otterup.pdf
  421265/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af materiale, 631-02075
  422829/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  421280/19
 • Til NIRAS: Videresendelse af kontraktoplysninger
  422517/19
 • Til DMR: Vedr. Stålvej 6, 6000 kolding, 621-00456 - fremsendelse af materiale
  421603/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: mail med Afg om V2 kortlægning af del af Storegade 17, 6800 Varde
  421905/19
 • Til borger_V1-høring med bilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov- Esther.pdf
  423144/19
 • Til projekt: anmodet om underskrevet regnskab
  423220/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17 gr3.pdf
  421944/19
 • Til borger_V1-høring med bilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Anna Marie.pdf
  423147/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17_1_th.pdf
  421916/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Lillebro 36, Otterup.pdf
  421264/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  422364/19
 • Til grundejer: Udgår af V2 samt inden kortlægning, en del af Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  423169/19
 • Til Fredericia Kommune: Svaret: vedr. sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  425031/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Såderupvej 9, 5540 Ullerslev
  423765/19
 • Til lodsejer, RÅSTOF, svar vedr. adresse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  427271/19

29. september 2019

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - JAGG-beregning vinylchlorid, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge , matr. nr. 18i, Ryslinge By
  421255/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens §8-høringssvar for Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge , matr. nr. 18i, Ryslinge By
  421254/19
 • Til Orbicon: Nørregade 90 rapport
  431863/19
 • Fra SWECO - Rapporter fra indledende undersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  468041/19

28. september 2019

Indgående

 • RE: RIT-møde den 29-06-2019 - Udkast til referat
  467528/19
 • Fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning I
  436729/19

27. september 2019

Indgående

 • Fra Ansøger, Råstof, SV: Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå
  522015/19
 • Fra Rådgiver: Bruttoliste til pejling
  421164/19
 • Fra Niras: Oplæg §8 og jordhåndtering nu med bilagsforsider, Saltgade 11, 6760 Ribe
  421644/19
 • Fra Niras: Oplæg til jordhåndtering og § 8, Saltgade 21, 6760 Ribe.pdf
  421638/19
 • Fra Cowi: Bilag - Undersøgelsesrapport, Jyllandsvej 4, Bogense
  421053/19
 • Fra Cowi: Miljøteknisk undersøgelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  421051/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Høringssvar udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  425695/19
 • Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Geofysik MEP-målinger
  421267/19
 • Fra Rådgiver: Resultater B117-B119
  419954/19
 • FRA RH: RIT-møde den 29-06-2019 - Udkast til referat
  419711/19
 • Fra Fredericia kommune: Spørgsmål til Franck Miljø vedr. omfangsdræn, Promenaden
  420189/19
 • Fra Fredericia Kommune: Korrespondance vedr. Promenaden
  420200/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37
  421041/19
 • Fra EDC: anmodning om sagsmateriale, 575-81213
  420288/19
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Fortsat dialog om interim veje,: Moselund Grusgrav
  419443/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart - Notat vedr. oprensning
  420220/19
 • Fra Fanø Kommune. VS: Ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til ændret arealanvendelse.
  419703/19
 • Fra NIRAS: Ny tidsplan
  419604/19
 • Fra Dansk Gasditribution - høringssvar - udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  421341/19
 • Fra Ingeniør'ne: anmodning om rapport samt §8 spørgsmål, Birkegade 17, 6818 Årre
  421792/19
 • Fra Ingeniør'ne: anmodning om materiale samt § 8 spørgsmål, Birkegade 17, 6818 Årre
  421921/19
 • Fra Fredericia Kummune: Bilag - UDKAST - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fre
  424814/19
 • Fra Esbjerg Kommune: mail til rådgirver vedr. Jagtvænget 10, Hjerting
  421736/19
 • Fra DMR: anmodning om arkivmateriale, Stålvej 6, 6000 Kolding
  421423/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  424810/19
 • Fra Sweco - Gothersgade 47, Fredericia - underskrift fra grundejer
  419605/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejer rapport vedr. 479-81214 Gl Lundeborgvej 23 Hesselager.pdf
  420449/19
 • Fra COWI: Tilbud, Grundvandsmonitering Middelfartvej 126, Odense
  432660/19
 • Fra Billund Kommune: Ingen kommentarer til udkast til referat
  427778/19
 • Fra Fredericia Kommune: Høring af udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  427667/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport vedr. 430-81560, Smedegyden 4, Faaborg.pdf
  453249/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejerrapport vedr. 430-81560 Smedegyden 4 Faaborg.pdf
  453233/19
 • Fra Haderslev Katedralskole vedr. udbud
  502753/19
 • Fra Cowi til RS : Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 01, 2019-09-11 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 02, 2019-09-25.pdf
  494430/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 01, 2019-09-11
  494426/19

Udgående

 • Til regioner: Status for BiD projektet
  421176/19
 • Til Rambøll: Boringer til pejlerunde
  421159/19
 • Til/fra Jydske Vestkysten - materiale kommer på mandag
  423390/19
 • Til Odense Kommune: § 8-hørringssvar for Dahlsvej 43, 5260 Odense S, lok.nr. 461-81485
  421071/19
 • Til Odense Kommune, Råstof, Sdr. Nærå - Udkast til screeningsafgørelse samlet.pdf
  477293/19
 • Til Odense Kommune, Råstof, VS: Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå
  477291/19
 • Til Parter, Råstof, Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå
  477286/19
 • Til Parter, Råstof, Sdr. Nærå - Udkast til screeningsafgørelse samlet.pdf
  477288/19
 • Til Niras: vedr. overfladevand ved Kobberbæksvej
  476667/19
 • Til REgion Sjælland: info om partnersøgning til SIRI
  478121/19
 • Til Rambøll: Regionens kommentarer til foreløbig undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  420458/19
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Mail med udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  420090/19
 • TIL HØRING, RÅSTOF, Følgebrev til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  420084/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  420083/19
 • TIL HØRING, RÅSTOF, UDKAST Screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  420086/19
 • TIL HØRING, RÅSTOF, UDKAST screeningsskema matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  420087/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: §8-høringssvar for Industrivej 13, 5672 Broby, matr.nr. 31bb Nr. Broby By, Nr. Broby, lok.nr. 425-70009
  419394/19
 • Til kommunen - orientering vedr. aktindsigt
  422549/19
 • til projekthaver
  421091/19
 • til projekt Fokus på Erhvervsvejen
  421135/19
 • Til projekt: svar vedr. udbetaling af midler
  422805/19
 • Til borger - V2-høring m bilag, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding.pdf
  421608/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Brovangen 1, Brenderup Fyn.pdf
  419147/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. en del af Overgade 10, 6670 Holsted, Matr. nr. 5gt Sdr. Holdsted By, Holsted - V2-varsling
  421093/19
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, V2-høring, Bolderslev Hovedgade 26A og 26B, 6392 Bolderslev
  419544/19
 • Til borger, V1-høring, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  420606/19
 • Til DR: Fristudsættelse af aktindsigt
  420384/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419500/19
 • Til DigiTech: Fristudsættelse af aktindsigt
  420337/19
 • Til Fredericia kommune: Afgørelse - Udgået inden kortlægning
  421133/19
 • Til grundejer: V2-høring_en del af Overgade 10, 6670 Holsted.
  421060/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  419364/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419497/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019 og ny boring
  419505/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  420603/19
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. forslag til supplerende undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  419860/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. nedrivning af bygning på V2-kortlagt del af Uraniavej 15-21, 5500 Middelfart
  419630/19
 • Til DR Fyn:Fristudsættelse af aktindsigt
  420379/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  420597/19
 • Til grundejer: Udkast_V2-afgørelse, en del af Overgade 10, 6670 Holsted
  421066/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419521/19
 • Til TV2Fyn: Fristudsættelse af aktindsigt
  420343/19
 • Til partnere. Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  420027/19
 • Til grundejer: Kortbilag_areal, der V2-kortlægges, og areal, der udgår inden kortlægning, lok. 575-81288
  421074/19
 • Til Aabenrra kommune - Høring om påbudsmuligheder, Bolderslev Hovedgade 26A og 26B, 6392 Bolderslev
  419625/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419512/19
 • SV: oprettelse på rekv. listen
  426103/19
 • Til Borger; Varsel monitering 2019
  419400/19
 • Til Borger, V1-afgørelse Brenderupvej 29.pdf
  419408/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Sagsmateriale for ejendommen Ådalsparken 3, 6710 Esbjerg
  420390/19
 • Til EDC: Fremsendelse af sagsmateriale, Terpvej 30, 6630 Rødding
  420324/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  419352/19
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr veje og bygninger, Moselund Grusgrav
  419299/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag til V1-høring, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  419359/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Brovangen 1.pdf
  419137/19
 • Til DMR: tanker vedr. MTBE sag
  420685/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Brenderupvej 29.pdf
  419405/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419516/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 19, 5560 Aarup
  420355/19
 • til projekthaver
  419494/19

26. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstofsager - 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  488349/19
 • Fra kommunen - spørgsmål vedr. forurenet areal ejet af Sønderborg Kommune
  419029/19
 • A079498-102_20190620.pdf
  418231/19
 • A079498-101_20190620.pdf
  418230/19
 • A079498_Miljøansøgning_Måde_sendt.pdf
  418229/19
 • A079498-105_20190620.pdf
  418228/19
 • fra Rådgiver : Måde Deponeringsanlæg, Ansøgning om miljøgodkendelse
  418227/19
 • A079498-103_20190620.pdf
  418232/19
 • A079498-104_20190620.pdf
  418233/19
 • Fra DGE: Bilag - Revideret boreplan pr. 26.09.2019 - boringer indendørs
  418447/19
 • Fra DGE: Bilag - Revideret boreplan pr. 26.09.2019 - alle boringer
  418448/19
 • Fra DGE: Respons til kommentarer til undersøgelsesoplæg til Søndergade 30, 5450 Otterup
  418446/19
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance omkring offentlig indsats på Havnegade 120, 5000 Odense C
  415622/19
 • Fra DMR: Libavej 1 - Glysophat og AMBA mangler
  415919/19
 • Fra DMR: Ønske om opførelse af ny gummihal, udtage delområde af kortlægning?, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  443876/19
 • Fra DMR: Bilag - situationsplan til oplæg, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  443877/19
 • Fra ansøger: spørgsmål vedr sagsbehandlingsstid på ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  423882/19
 • Fra Sloth-Møller A/S: Foresp vedr 540-81234, Hilmar Finsens Gade 10 Sønderborg
  429381/19
 • fra Jord-Miljø - anmoder om Aktindsigt, matr. 1l, Dalumvej 116, Odense
  433486/19
 • Thommysminde APS ansøgning
  418238/19
 • Fra HAnssen Ejendomme: Mødedato, Lindehaven, Sønderborg
  418098/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  418830/19
 • Fra SWECO - Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_grundejer del.pdf
  418307/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  419451/19
 • Fra Nyborg Kommune. VS: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  420006/19
 • Fra Esbjerg kommune. VS: Færdig med asfaltpladsen?
  418856/19
 • Fra Meldgård Miljø A/S: Forespørgsel vedrørende etablering af vej, Moselund Grusgrav
  418787/19
 • Fra Esbjerg kommune. VS: Ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til ændret arealanvendelse.
  418871/19
 • Fra Esbjerg kommune. SV: Færdig med asfaltpladsen?
  418873/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpulje okt. 2019
  418275/19
 • Akkreditering - mobil fysioterapi
  416858/19
 • Kopi af budget_RegionSyddanmark_elmos_29_9_2019_JP.xlsx
  418910/19
 • Sundhedsstyrelsens svar: opfølgning på specialplan 2018
  416133/19
 • SV: Meget vigtig- ny deadline til at besvare spørgsmål på NEPTUN-interreg ansøgning
  418937/19
 • Fra Esbjerg kommune. VS: Ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til ændret arealanvendelse.
  418868/19
 • fra Fredericia kommune : kortlægningsbrev - del af Fredericia Station
  416241/19
 • Fra nabo RÅSTOF Ønske om aktindsigtAktindsigt
  424419/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Almstokvej 10, 7190 Billund
  422696/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 631-02075
  420704/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen:Anmodning om ansøgning til funktioner vedr. kønsidentitetsforhold
  421047/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 631-00175
  420427/19
 • fra COWI
  419441/19
 • Fra Niras: Vurdering af mulighed for pumpetest 146.492, 461-81545
  420948/19
 • Fra Moe: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  420235/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmøde
  422351/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 630-81744
  420417/19
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Ny foresp. vedr interim veje, Moselund Grusgrav
  419294/19
 • Høring over udkast til vejledning om brug af strålingsgeneratorer
  419768/19
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Almstokvej 10, 7190 Billund
  422704/19
 • Fra MST. Måde Deponeringsanlæg, Ansøgning om miljøgodkendelse
  472518/19
 • VS: Operationer for vækstbetinget kæbeanomali - Vedr. ventetid på operation for vækstbetinget kæbeanomali.DOCX
  461990/19
 • Dagsorden til møde i kontaktgrupperne arbejdsmiljø og sygefravær - Dagsorden til 3. møde i kontaktgrupperne arbejdsmiljø og sygefravær.docx
  523598/19
 • Dagsorden til møde i kontaktgrupperne arbejdsmiljø og sygefravær
  523597/19

Udgående

 • Til Entreprenør - info vedr. Himmark Strand Sagen
  419043/19
 • Til Nyborg Kommune: § 8-Høringssvar for Tåsingevej 1, 5800 Nyborg, matr.nr. 15ao Vindinge By, Vindinge, lok. 449-55122
  418339/19
 • Til Middefart Kommune - UDKAST til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  432989/19
 • Til Odense Kommune: § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  418258/19
 • Til kommunen - SV: Vedr. Forurenet areal ejet af Sønderborg Kommune
  419030/19
 • Til rådgiver, Råstof, Vedr. Vasker til Frederikshåb Grusgrav.msg
  488182/19
 • Til rådgiver, Råstof, Råstofsager - 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  488207/19
 • Til rådgiver, Råstof, råstof - tilladelse - 2018 - 10a frederikshåb, randbøl - vejle kommune.pdf
  488181/19
 • Til rådgiver, Råstof, Vedr. Vasker til Frederikshåb Grusgrav.msg
  488209/19
 • Til rådgiver, Råstof, råstof - tilladelse - 2018 - 10a frederikshåb, randbøl - vejle kommune.pdf
  488208/19
 • Til rådgiver, Råstof, Råstofsager - 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  488180/19
 • Til borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  416875/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  416462/19
 • Til Fanø Kommmune. Doc2Mail - Forsendelse 133801585.pdf
  418849/19
 • Til JUNGE BYG ApS, Kortbilag til V1-høring, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  416455/19
 • Til ansøger: T.O : Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  418541/19
 • Til Kommunen: Rettelse af Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  415330/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 32, 5560 Aarup.pdf
  418093/19
 • Til høringsparter - Screeningsskema - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  418280/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.pdf
  415797/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  417601/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Tårnvej 135, 7200 Grindsted .pdf
  415823/19
 • Til Nyborg Kommune. Hjulby Bro Kildeplads. Projektbeskrivelse - tidsforbrug.
  416881/19
 • Til partnere. Anmodning om tilladelse til to boringer ved Lindeborgvej 6, Nyborg
  416799/19
 • Til DMR. SV op undersøgelsesoplæg.
  418915/19
 • Til EGEBÆK BYG, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  418076/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  417583/19
 • Til Vejle Tekniske Gymnasium: Spørgsmål til projektansøgning FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  417964/19
 • Til Syns- og Skønsmand: Forslag til ændret undersøgelsesstrategi -
  418710/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag til V1-høring, Tårnvej 135, 7200 Grindsted .pdf
  415805/19
 • Udkast til råstoftilladelse - matr.nr. 5t Fjeldsted.pdf
  416909/19
 • Til borger: fejl i matrikelkort og kortlægning af jordforurening, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  418244/19
 • Til borger - UDKAST - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Bytævnevej 8, Brenderup
  418312/19
 • Til Esbjerg kommune. 563-55005 Postvejen 10, Fanø_Del udgår af V2 - knust asfalt under fast belægning
  418876/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: V2 varsel
  418990/19
 • Til Ansøger: svar vedr. ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  418380/19
 • Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  418284/19
 • Fra SWECO- Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_Teknisk del.pdf
  418324/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Kortbilag til V1-høring, Nørrevoldgade 33, Nyborg.pdf
  415322/19
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37, 7000 Fredericia, matr. 145f, Fredericia Stadsjorder, lok.nr. 607-00083"
  417165/19
 • Til Alssundgymnasiet - Spørgsmål til ansøgning
  421169/19
 • Til Sweco: SV: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  419628/19
 • Til JUNGE BYG ApS, V1-høring, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  416466/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Burkal Kirkevej 60, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  416851/19
 • Til EGEBÆK BYG, Kortbilag til V1-høring, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  418091/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-høring, Nørrevoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  415333/19
 • Til DGE. SV vedr. modtagelse af rapport
  417677/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 563-55005 Postvejen 10, Fanø_Del udgår af V2 - knust asfalt under fast belægning
  418881/19
 • Til JUNGE BYG ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  416446/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 133731390.pdf
  416793/19
 • Til Esbjerg kommune. SV: Færdig med asfaltpladsen?
  418862/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kaslundvej 32, Aarup.pdf
  418090/19
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr etabelering af køreveje, Moselund Grusgrav
  418790/19
 • Til Middelfart Kommune - anmodning om udtalelse vedr efterbehandlingsplan jf. § 10a - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  416764/19
 • Til ejere, Kortbilag til V1-afgørelse, Burkal Kirkevej 60, B-Bov.pdf
  416844/19
 • Til høringsparter - brev om partshøring - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted.pdf
  416902/19
 • Til EGEBÆK BYG, V1-høring, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  418092/19
 • Til høringsparter - Følgebrev - udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  418282/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørrevoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  415327/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev
  418064/19
 • Til borger - Høring - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Bystævnevej 8, Brenderup.pdf
  418315/19
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_Grundejer Rapport.pdf
  419528/19
 • Til HG Vestfyn - Spørgsmål til ansøgning
  421165/19
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419491/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419513/19
 • Til borger - boligerklæring, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419525/19
 • Til Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  420228/19
 • Til VUC Fyn - Spørgsmål til ansøgning - STEM HF videre
  421167/19
 • Til borger - V2-høring, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419469/19
 • Til Sweco SV: VU - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding - resultater af poreluftmålinger
  419641/19
 • Til Niras - Supplerende pulje 23 - 449-80002 - Hyrdegyden 5 5800 Nyborg - kan den fremskyndes?
  439576/19
 • Til Kolding Kommune: Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  418878/19
 • Til yder: Mail med information om lukning/åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  418870/19
 • Pressemeddelse om RSDs tilsagn fra EIP on Aha
  440767/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Udkast til referat af mødet 20. september 2019
  427766/19
 • Til borger - boligerklæring, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  472163/19
 • Høring om påbudsmuligheder, Bogyden 14, 5610 Assens
  417562/19
 • til borger Afgørelse om V2 kortlægning Tingvejen 24 7000 fredericia matr. nr 10y, skærbækby Taulov.docx
  416825/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  472146/19
 • Fra SWECO - Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_grundejer del.pdf
  472166/19

25. september 2019

Indgående

 • Fra DMR - indledende undersøgelse - grundejerrapport og teknisk rapport - Bystævnevej 8, Brenderup
  413529/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Skitse over carport
  414917/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport, 2014
  414918/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om der er offentlig indsats på Havnegade 120, 5000 Odense C
  414916/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oversigtskort over placering af carport
  414919/19
 • Høring fra Lægemiddelstyrelsen - ansøgning om flytning af et apotek
  434559/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Høringssvar screening Arkæologisk udtalelse matr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted (Aabenraa Kommune)
  413881/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Jordhåndtering og §8 ansøgning
  421581/19
 • 2019-009379-11 Varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gl 8034660_6_0.pdf
  418833/19
 • fra Middelfart kommune Varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gl olietank, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  418832/19
 • fra projektet
  418928/19
 • Mail med ønske om lukning for tilgang af patienter
  418882/19
 • Opdateret udgave af kortlægningen af aktiviteter, kompetencer og styrkepositioner inden for personlig medicin
  415920/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om § 8 pligt, Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  417115/19
 • Fra COWI: Udbudsvilkår_dansk.pdf
  421162/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 561-80003
  420342/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel om §8_Uraniavej 13, 15, 17, 19 og 21, 5500 Middelfart.
  419599/19
 • Fra Home, vedr. Grejsdalsvej 224a, 2, 7100 Vejle
  414847/19
 • Fra AM-Centrret:Tilbagemelding på Vision Zero gennemgang hos Ambulance Syd - Aabenraa
  411047/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. anvendelse af bygning 2, Algade 74, 5592 Ejby
  411434/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41B
  414459/19
 • Fra BDO: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  413931/19
 • Fra Shell: Høringssvar til UDKAST til tilladelse efter JFLs § 8 til etablering af afværgeanlæg på havneterminalen/Østerstrand
  411429/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr.
  413086/19
 • Fra Niras, Henv. Parkvej 18 m.fl., 7100 Vejle
  414352/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Løngang 29 og 29a, 6400 Sønderborg.pdf
  413347/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr.
  413101/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  411472/19
 • Fra Hanssen Ejendomsselskab: Mødedatoer - Lindehaven, Sønderborg
  411823/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr.
  413066/19
 • Fra Middelfart Kommune: Situationsplan m.m. vedr. Uraniavej 13, 15, 17, 19 og 21, 5500 Middelfart.
  419617/19
 • Fra COWI: kontraktudkast
  421161/19
 • Fra COWI: Samlet materiale som up-loades i morgen, Grindsted udbud af lab. forsøg
  421163/19
 • Fra Recordati: placering af udgifter på Cargluminsyre
  431971/19
 • Fra EB: Anmodning om aktindsigt
  426793/19
 • Fra Ankestyrelsen: Kvittering
  448531/19

Udgående

 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål om offentlig indsats på Havnegade 120, 5000 Odense C
  414926/19
 • Til Jydske Vestkysten - info vedr. aktindsigt
  419042/19
 • Svar til Novo Nordisk på bemærkninger til Region Syddanmarks Basisliste for type 2-diabetes
  411467/19
 • Til Orbicon: VS: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  411034/19
 • Bilag - Rekrutteringsprojekter vedr. afdelings- og oversygeplejersker 2014-19.xlsx
  420059/19
 • Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  420057/19
 • Besvarelse af anmodning om aktindsigt - HR Manager.pdf
  420058/19
 • Til COWI: kontraktudkast
  421160/19
 • Til borger: bilag til V2-høring, Rapport grundejerdel, 557-45007 Vestergade 28, 6690 Gørding grundejerdel.pdf
  421613/19
 • Til Rambøll A/S: Svar på forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 313 Engene, Vejle Jorder
  424823/19
 • Til Esbjerg Gymnasium - Spørgsmål til ansøgning
  421168/19
 • til Vurderingsstyrelsen - SVAR del2: kortlægningsmateriale, forureningsundersøgelse mv. matr. 226c, 443-00005
  411385/19
 • Til Sønderborg Kommune: Henvendelse Sv vedr matrikkelsammenlægning
  413501/19
 • SVAR del3: kortlægningsmateriale, forureningsundersøgelse mv. matr. 226c, 443-00005
  411407/19
 • Til Sønderborg Kommune: Henvendelse - Fremsendelse af afklarende spm
  413160/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  411046/19
 • Til Niras, Svar på Henv., Parkvej 18 m.fl., 7100 Vejle
  414412/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  413121/19
 • Til Borger, Kortbilag, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  411499/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  413125/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  411504/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  411042/19
 • Til Sønderborg Kommune: Henvendelse -sv på høring vedr. matrikelsammenlægning.
  413053/19
 • Til Realkredit Danmark: Henvendelse: Fremsendelse af V2 afgørelse
  411313/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  413339/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Kvittering for modtagelse af bemærkninger
  411014/19
 • til Vurderingsstyrelsen - SVAR del1: kortlægningsmateriale, forureningsundersøgelse mv. matr. 226c, 443-00005
  411366/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tørresøvej 60, 5450 Otterup
  411223/19
 • Til Mægler: Svar på spørgsmål om oprensning
  411002/19
 • Til borger: Kløvermarken 15, 7190 Billund - materialet fra Landsarkivet
  413155/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Løngang 29 og 29A, 6400 Sønderborg
  413358/19
 • Til Center - Bekræftelse på tildeling af nyt ydernummer
  411414/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. anvendelse af bygning 2, Algade 74, 5592 Ejby
  411475/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune- åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  413146/19
 • Til borger, V1-høring, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  411044/19
 • Til borger, V1-høring, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  413130/19
 • Til Hanssen Ejendomme, Sønderborg Kommune: Svar vedr mødedatoer, Lindehaven, Sønderborg
  411849/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  413120/19

24. september 2019

Indgående

 • Fra ansøger, Råstof, SV: Tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  488170/19
 • Fra rådgiver - pris på eftersøgning af boringer
  415533/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - §8 til opførelse af bålhytte, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  422854/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  422853/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: UDKAST til §8 til opførelse af bålhytte, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  422850/19
 • RE: VPN Adgang til Master Rit
  410454/19
 • FW: VPN Adgang til Master Rit
  410453/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Korrigeret afgørelse om ikke-påbud, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  410502/19
 • Fra Niras: Tilbud på etablering af boring og udførelse af monitering på Kobberbæksvej
  476635/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af påbudsmulighed, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  409843/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Vurdering af påbudsmulighed
  409842/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringssvar
  409844/19
 • FW: Problem med brug af nøglefil ved underskriftDIGST (Id nr.: 576662)
  410449/19
 • RE: VPN Adgang til Master Rit
  410418/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  409374/19
 • Fra Jydske Vestklysten - Ønsker til dokumenter - nu med liste
  419037/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Kvittering på regioenens svar på henvendelse - Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  409982/19
 • Fra Jydske Vestklysten - Ønsker til dokumenter
  419036/19
 • Fra rådgiver RÅSTOF Første vurdering af sagen Rolighed
  490624/19
 • Fra BDO: Vedr. værditabsregnskb Møllegade 36
  408824/19
 • Fra Novo Nordisk: bemærkninger til Region Syddanmarks Basisliste for type 2-diabetes
  411436/19
 • Fra Kolding kommune: SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  410266/19
 • Fra Kolding kommune: SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  410170/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpulje
  409146/19
 • Fra DMR: Supplerende analyser for vurdering af kortlægningsstatus på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  410708/19
 • Fra DMR: Bilag - analyseresultater, Tømmervej 12, 20-09-19.pdf
  410713/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  415840/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  415890/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  415846/19
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse - 515-20003
  420223/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  415877/19
 • Fra DSB: SV: Brev vedr. opsporing af forurenende aktiviteter i Nyborg-området
  420750/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  415873/19
 • fra Borger . Henvendelse vedr aktindsigt postvejen 8a 6720 Fanø
  410191/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Moniteringsoplæg
  414619/19
 • Fra Rambøll: Vedr. Kjærsgårdsvej 2 i Give - foto fra den 24-09-2019
  409801/19
 • Fra Sani Nudge: Re: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  410610/19
 • Fra ansøger: SV: vedr. ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  409794/19
 • Fra Vejen Kommune: De efterspurgte oplysninger vedr. den udlagte affaldsforbrændingsslagge på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  409964/19
 • Fra Grundejer: Bemærknniger til høring og rapport
  411009/19
 • Fra Rådgiver - spørgsmål til fremsendt materiale
  411860/19
 • Fra Moe: Grejs Bakke 9, Vejle - analyseresultater
  413564/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  411144/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for gruppe 1-sikrede
  413075/19
 • Fra SUM SV: Ændringer i investeringsprofiler
  411295/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen på opfølgende henvendelse Vedr. Intern Medicin: Hæmatologi; Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, 4-1012-1019/1
  422703/19
 • Fra COWI: kontraktudkast
  421158/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Forslag til omfang af suppl. undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  419845/19
 • fra projekthaver
  447882/19
 • fra projekthaver
  447877/19
 • fra projekthaver
  447876/19
 • fra projekthaver
  447886/19
 • Fra DTU: Endeligt materiale vedr. Grindsted Å kampagne
  431073/19
 • Fra DMR, modtaget opdateret tidsplan, pulje 37 og 38.pdf
  428269/19
 • Fra projekt: opdatering fra projektets opstart
  434005/19
 • Fremskudt trivselsberedskab
  522322/19
 • Fra IBC: vedr. Fremskudt trivselsberedskab
  522313/19
 • Fremskudt Trivselsberedskab
  522324/19
 • Udkast til rapport Syddanmark
  517684/19

Udgående

 • Til rådgiver - Endelig ok til sløjfning
  415582/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 218a.docx.pdf
  415581/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 124a.docx.pdf
  415575/19
 • Til borger og kommunen - Bilag til breve - Kort med placering af boringer.pdf
  415574/19
 • Til kommunen - Kopi af orienteringsbreve vedr. boringssløjfning på lok. nr. 443-00006
  415572/19
 • Til kommunen - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 123.docx.pdf
  415573/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 161.docx.pdf
  415577/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 172, 173a.docx.pdf
  415579/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 159a.docx.pdf
  415576/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 171.pdf
  415578/19
 • Til Rådgiver: Oplysninger fra grundejer på 1bo ved Elkjærhøjevej Losseplads
  410899/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Analyserapport(er) i fh.t. fund af blågrøn jord under gl. asfalt, Ringe Station, 5750 Ringe
  410477/19
 • Til borger, Svar på spørgsmål omkring kortlægning af Dybdalsvej 6, 6500 Vojens som forurenet
  410440/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt ved indretning af stald i hal, Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  410433/19
 • Til parter, Råstof, Råstoftilladelse_Gadsbølle_Nymølle.pdf
  488166/19
 • Til parter, Råstof, Tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  488164/19
 • Til Rambøll: Aftaler med grundejere på matr. 1ag og 1bo ved Elkjærhøjevej Losseplads
  410391/19
 • Til klageberettigede org, RÅSTOF, Orientering om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum i Varde Kommune
  411258/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum i Varde Kommune
  411253/19
 • Til ansøger, parter, myndigheder, org, RÅSTOF, Råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  411240/19
 • Til parter, RÅSTOF, Info om databeskyttelse.pdf
  411242/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, mail med tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  411239/19
 • Til parter, myndigheder, org, RÅSTOF, Følgebrev afgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  411241/19
 • Til Jord og Miljø A/S: Svar på forespørgsel om regionens høringssvar til §8-udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  410006/19
 • 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  409636/19
 • Til Friskolen, V1-høring, Burkal Skolevej 48A, 6372 Bylderup Bov.pdf
  408795/19
 • Til borger, interesseret køber beder om resultater fra undersøgelser
  410393/19
 • Til Grindsted Boligforening, Kortbilag til V1-høring, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  409391/19
 • Til Nyborg kommune, V1-høring med bilag, Hyrdegyden 4, 5800 Nyborg
  410079/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-høring, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  409398/19
 • Til Realkredit Danmark. Henvendelse - fremsendelse af sagsakter.
  410728/19
 • Til JV: Besvarelse på din anmodning om aktindsigt
  409013/19
 • Til projekt: afklares om rev. budget
  410431/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  409494/19
 • Til projekt: forespurgt om udbetaling i rater
  410683/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. september 2019
  409119/19
 • Til borger, V1-høring, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  410725/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar på anmodning om fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nørre Havnegade 45, Sønderborg
  410358/19
 • Til borgere Nuværende ejere orienteres om Alsgade 69, Sønderborg.pdf
  410396/19
 • Til Vejle Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Tømmervej 12, 7080 Børkop, Vejle Kommune, matr.nr. 8o Gauerslund By, Gauerslund
  410882/19
 • Til Maskinfabrikken Pan A/S: Udgår (8o), Tømmervej 12, 7080 Børkop.pdf
  410877/19
 • Til borger: V2-høring m bilag, 565-32102, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted.pdf
  410085/19
 • Til Orbicon - mail vedr. tilsyn og efterbehandling - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge, Øster Nykirke
  408923/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 23. september 2019
  409081/19
 • Til borger - Ejendommen udgår af regionens kortlægning - Fønsvej 11, Nørre Aaby
  410898/19
 • Til DR: Meddelelse om videresendelse af klage
  409068/19
 • til Vurderingsstyrelsen. Hnevndelse - Fremsendelse af sagakter
  410283/19
 • Til Billund Kommune, Kortbialg til V1-høring, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  410208/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. problematikken med at udtage poreluft på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  409063/19
 • Til Vejle Kommune:: Svar vedr klarmelding af landzonetilladelse til ændring af terræn - Ammitsbølvej 168
  409864/19
 • Til ansøger: svar på ansøgning til lergravning 32a Bovrup, Varnæs
  409896/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, Kortbilag til V1-høring, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  409717/19
 • Til Axel&Borre. Sv. Henvendelse i forbindelse med køb og salg af grund
  410893/19
 • Til Borger, Svar på høringssvar, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted
  408992/19
 • Til Rambøll: Kvittering for mail med foto fra den 24-09-2019 fra Kjærsgårdsvej 2 i Give
  409849/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  410716/19
 • Kortbilag, V2-kortlægning
  410602/19
 • Til NIRAS: Vedr. ekstra tilsyn
  410307/19
 • Til Adv. Trolle: V2-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  410685/19
 • Til Kolding kommune: vedr. vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  408836/19
 • Til Maskinfabrikken Pan A/S: Bilag - Kortbilag udgår (8o), Tømmervej 12, 7080 Børkop.pdf
  410879/19
 • Til Grindsted Boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  409384/19
 • Til Gørding Klinker - mail om ansøgning om §52 dispensation - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  410458/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  409716/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, V1-høring, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  409720/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  410210/19
 • Til Fredericia Kummune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  410694/19
 • Til Vurderingsstyrrelsen: SV. Henvendelse. Fremsendelse af dokumenter
  410177/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  410205/19
 • Til Vejle Kommune: V2-kortlægning
  410593/19
 • Til Adv. Trolle: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  410691/19
 • Til praksis: automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. september 2019
  409103/19
 • V2-kortlægningsbrev
  410597/19
 • Til Friskolen, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Burkal Skolevej 48A, B-Bov.pdf
  408799/19
 • Til Billund kommune: Kopi af Udkast til V2-kortlægning + rapporter, 565-32102, Brunbjergvej 41, 7200
  410132/19
 • Til Sønderborg Kommune: Endelig V2-kortlægning, Nørre Havnegade 39-42, Sønderborg
  410617/19
 • Til praksis: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 23. september 2019
  409076/19
 • Til Ny indvinder - Forslag til tekst ifm. sikkerhedsstillelse - Råstofindvinding Fruens Banke
  410774/19
 • Til Sani Nudge: SV: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  410622/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  410721/19
 • Til Kolding kommune: SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  410175/19
 • Til NIRAS, vedr. Søndergade 11C, Aabenraa
  410077/19
 • Til Vurderingstyrelsen: V2-kortlægningsbreve
  410611/19
 • Til Vejen Kommune: Kvittering for oplysninger vedr. udlagte affaldsforbrændingsslagger på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  415705/19
 • Til DGE: Orientering om ny sagbehandler Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  419434/19
 • Til DGE: Orientering om ny sagsbehandler. Grundvandsundersøgelse. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  419483/19
 • til borger svar på henvendelse om Tilladelse efter jordforureningslovens § 8_CaseNo19-17174_3435489_v1.DOCX
  409874/19
 • til borger svar på henvendelse om aktindsigt Postvejen 8a 6720 Fanø.docx
  409876/19
 • Til DGE. SV: Tilbud. Grundvandsundersøgelse. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  469876/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nr.avnegade 45, Sønderborg
  464805/19

23. september 2019

Indgående

 • Fra RH - Kopi af OFV gruppens kommentarer til MFVM´s strateginotat og undersøgelsesoplæg
  426146/19
 • Fra DMR: Ønske om vurdering af konstatering af formaldehyd i grundvand, Sandvadvej 9, 5210 Odense NV
  474969/19
 • Fra REGLAB: Proces for offentliggørelse af REG LAB CØ-analyse
  424526/19
 • SV: PULS StanLab problemer, rettelse af data i PULS
  408525/19
 • fra miljøstyrelsen: Afrapportering og dokumentation for etablerede biocover til Regioner?
  408476/19
 • Fra BDO: revisorpåtegning- Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  408731/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: FORSP - Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  408644/19
 • Fra Jord og Miljø A/S: Forespørgsel om svartidspunkt på § 8-udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413123/19
 • Fra Rambøll: Resultater fra 2. partikelbanekørsel
  509026/19
 • Fra Orbicon: Risikovurdering og ikke behov for yderligere dybe boringer
  407572/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkninger til oplæg til nedlukningsundersøgelser, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg
  481385/19
 • Fra Nyborg Kommune: 450_2019_153904_Ansoegning_2___Færdigmelding, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  434773/19
 • Fra Nyborg Kommune: §8-sag afsluttet med færdigmelding fra bygherre, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  434772/19
 • VVM-screening - NCC.pdf
  453781/19
 • FRA KB: BiD estimater og releaseplan 2019/2020
  421146/19
 • Fra FVST - FVST vil evt. gerne tjekke borgers fisk
  419034/19
 • Fra system: Yder 042196 er lukket automatisk.
  409071/19
 • Fra NIRAS, vedr. Søndergade 11C, Aabenraa
  410070/19
 • Fra NIRAS: Vedr. mere tilsyn ved borearbejde
  410293/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nørre Havnegade 45, Sønderborg
  410349/19
 • Fra Vejen Kommune - svar på myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding - Matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  409383/19
 • Fra COWI: Dokumentformater ved upload til udbud.dk
  421156/19
 • Fra Sundhed.dk - samling af aftale af 2018 med bilag
  426197/19
 • Fra NIRAS: Vedr. tank
  407286/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen, Henvendelse, Hovedvejen 73A-B, 5600 Faaborg
  408281/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til udskiftning af tank T8423 på havneterminalen, Kongensgade 113, Fredericia
  408639/19
 • Fra Borger, Henvendelse, Nymarksvej 41, 7000 Fredericia
  407779/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Forsp vedr kortl, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa. Lok.nr. 545-50055
  408104/19
 • Fra Landsyd, Henvendelse vedr. arealoverførsel, Kystvej 7, 6320 Egernsund
  408055/19
 • Fra Assens Kommune: spørgsmål til sagsbeh. tid i forb. med råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse
  407973/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på regionens svar vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  408010/19
 • Fra system: 039675 er lukket automatisk.
  409087/19
 • Fra Vejle Kommune - mail vedr. efterbehandlingsplan - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge, Øster Nykirke
  408908/19
 • Til Middelfart Kommune: kvittering for tilbagemelding vedr. bygning nr. 2 på Algade 74, 5592 Ejby
  409174/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. bygning nr. 2 på Algade 74, 5592 Ejby
  409165/19
 • Fra Rambøll: Vedr. fotos fra forsøg på poreluftmåling på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  409019/19
 • Autogeneret mail fra Patienterstatningen
  410919/19
 • Fra PKO i arbejdsgruppe - kommentering - udkast til referat af møde den 09-09-2019 vedr. revision af den gode elektroniske kommunikation mm - svarfrist den 03-10-2019
  409116/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  409199/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af notat fra besigtigelse af spild af fyringsolie på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  407485/19
 • Fra Shell: Svar på UDKAST til §8 tilladelse, udskiftning af tank T8423 på havneterminalen
  408226/19
 • Fra NIRAS: Vedr. VVS og pumpe
  407659/19
 • Svar på PEBL Trigger 2 udløst - Odense Universitetshospital - Anæstesiologi og intensiv medicin
  407722/19
 • Fra SWECO- Referat af opstartsmødet Pulje 35 og 36
  441619/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428053/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Accept af regionens vurdering af off. indsats samt anmodning om sparring, 561-55006
  426734/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428058/19
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  426780/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428071/19
 • SV_ VS_ Tilbud til Whiplash patienter
  428044/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428040/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428065/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428026/19
 • Fra Cowi til RS Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 01, 2019-09-11 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 01, 2019-09-11.pdf
  494410/19
 • Fra Cowi til RS Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 01, 2019-09-11
  494406/19

Udgående

 • Til Regnsgabsafd.: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Lavninggyde 8, Haderslev
  408741/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar på henvendelse - Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  408716/19
 • Til regnskabsafd.: Vedr. Anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Nørrebyvej 2, Rødding
  408638/19
 • til dmp: PULS StanLab problemer, rettelse af data i PULS
  408536/19
 • Til regnsbabsafd: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Jyllandsgade 44, Fredericia
  408523/19
 • Til Billund Kommune: Kopi af varsel om undersøgelse af naboejendomme til Elkjærhøjevej 10
  408341/19
 • Til Rådgiver: Kopi af varselsbreve til naboer
  408343/19
 • Til borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  408294/19
 • Til Borger, varsling af undersøgelse.pdf
  408286/19
 • til miljøstyrelsen: Afrapportering og dokumentation for etablerede biocover til Regioner?
  408238/19
 • Til Niras: svar på spm. vedr. tilbud på monitering på Kobberbæksvej
  476633/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, mail med høring screening matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  408060/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, UDKAST Brev om screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408061/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Info om databeskyttelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408063/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, UDKAST Screeningsskema matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408062/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Følgebrev udkast screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408059/19
 • Til DR - ny liste fremsende med 2 ekstra kommuner
  445531/19
 • Til FVST - ok til at kontakte borger direkte
  419035/19
 • til COWI
  408098/19
 • Til deltagere i opstartsmøde - Referat af opstartsmøde - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  408943/19
 • Til Vejle Kommune: kvittering for besigtigelsnotatet fra Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  424787/19
 • Til COWI: Dokumentformater ved upload til udbud.dk
  421157/19
 • Fra Penta Advokater, Svar på Aktindsigt, BILAG, Pilealle 20, 7200 Grindsted
  407556/19
 • Til Norconsult, Svar på aktindsigt for ejendommen Albanigade 30, 5000 Odense C
  407317/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Knudshovedvej 39, 5800 Nyborg
  407902/19
 • Til Assens Kommune svr. vedr. sagsbehandlingstid i forb. med råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse
  407980/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Foresp. vedr. fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nørre Havnegade 43, Sønderborg
  410321/19
 • Til Nyborg Skytteforening, V1-høring med bilag, Halvej 8, 5800 Nyborg
  408134/19
 • Til Ingeniørerne. Henvendelse. Fremsendelse af undersøgelsesrapporter m.m.
  408725/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. orientering om § 19 tilladelse, Søndre Landevej/Borgmester Andersens Vej, 6400 Sønderborg
  406802/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  407944/19
 • til grundejer - udgået af V2-kortlægning, Ørbækvej 726.pdf
  407942/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  407766/19
 • Til Kolding Kommune: Bilag til "Genfremsendelse" - Afgørelse, V1-areal udgår af kortlægning, lok. 621-00707
  407058/19
 • Til NIRAS: Historisk materiale
  406755/19
 • Fra/Til Kolding Kommune: genfremsendelse af afgørelse, V1 udgår af kortlægning, lok. 621-00707
  407045/19
 • følgemail til grundejer - Udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, Ørbækvej 726
  407941/19
 • Til NIRAS: Vedr. boretilsyn
  406781/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  407749/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  407938/19
 • Til DK Råstof:: Svar vedr status på Engmarksvej i Jerlev
  407872/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Nymarksvej 41, 7000 Fredericia
  407782/19
 • Til Vurderingsstyrelsen, Svar på henvendelse, Hovedvejen 73A-B, 5600 Faaborg
  408325/19
 • Til Landsyd, Svar på Henvendelse vedr. arealoverførsel, Kystvej 7, 6320 Egernsund
  408066/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Bogensevej 19, Brenderup fyn.pdf
  406789/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Henvendelse - Fremsendelse af V2-afgørelse
  408647/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal.pdf
  407943/19
 • Til Borger, Råstof, Transportcenter ved Korskro, Esbjerg Kommune
  408317/19
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse: Grøndalsvej 4, 6000 Kolding
  407874/19
 • Til Borger, Svar på høringssvar, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  408679/19
 • Fra Penta Advokater, Svar på aktindsigt, Pilealle 20, 7200 Grindsted
  407551/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, bogensevej 19, Brenderup Fyn.pdf
  406791/19
 • Til borger Afgørelse V2 kortlægning Søvigmarkvej 40 og 41 6851 janderup matr. nr 8c Søvigmark, Janderup a.docx
  408714/19
 • Til borger Afgørelse V2 kortlægning Søvigmarkvej 40 og 41 6851 janderup matr. nr 8c Søvigmark, Janderup.docx
  408713/19
 • til borger Afgørelse V2 kortlægning Porshusvej 9 7323 Give matr. nr 2a farre by, Give lok nr. 630-81722.docx
  408571/19
 • Udgået brev, matrikel 17ck, 461-81644.pdf
  407352/19

22. september 2019

Indgående

 • VS: Langeland Kommune: Mammografibussen
  409954/19

20. september 2019

Indgående

 • Fra Niras: Spørgsmål vedr. tilbud på monitering på Kobberbæksvej
  476631/19
 • FW: Dit password udløber på din administrative bruger
  406621/19
 • FW: Dit password udløber på din administrative bruger
  406622/19
 • Fra rådgiver - problemer med udførsel af boringer
  426249/19
 • KB: BiD backlog mv.
  406484/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål angående videre sagsbehandling med nedrivning, Vesterbro 28, 5000 Odense C
  409379/19
 • Fra entreprenør - spørgsmål til undersøgelsesresultater
  419033/19
 • Fra skat Referat fra kantineudvalgsmøde i går
  406167/19
 • Referat - 190919-Ribe.docx
  406168/19
 • Præsentation Kick Off byg.st catering.pptx
  406172/19
 • VS: Præsentation Kick Off byg.st catering.pptx
  406170/19
 • Fra skovdyrkerne, Råstof, Opgørelse - andel erstatningsskov vs eksisterende skov - endelig.pdf
  488161/19
 • Fra skovdyrkerne, Råstof, SV: MST-521-03538 - Svollibjerg - forslag til afslutning af reetablering af grusgrav
  488156/19
 • Fra skovdyrkerne, Råstof, Råstoftilladelse 2010_etape 2.pdf
  488158/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse, budget og finansieringsplan, Gåsebjergsand
  409353/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Drøftelse af spørgsmål forud for oplæg til undersøgelser ifm. § 8-tilladelse, Odensevej 150
  409352/19
 • Fra kommunen - vedr. borgerhenvendelse fisk - det må være FVST der svarer
  405828/19
 • Fra BDO: Revisorerklæring vedr. Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  408570/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406963/19
 • Fra NIRAS:Supplerende undersøgelser
  406753/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406958/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om § 19 tilladelse til midlertidigt jorddeponi, Søndre Landevej/Borgmester Andersens Vej, 6400 Sønderborg
  406782/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Orientering" - § 19 tilladelse mellemdeponi, Søndre Landevej
  406785/19
 • Fra Norconsult, HENV, Aktindsigt for ejendommen Albanigade 30, 5000 Odense C
  407310/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - Økonomi
  409774/19
 • Fra NIRAS: Tidsplan fase 2
  406304/19
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt efter fase 1
  406283/19
 • Fra Trefor: Vandmængder DGU 125.197
  405642/19
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret §8-ansøgning Oldenborggade 25, Fredericia
  406234/19
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding fase 2
  405376/19
 • Fra DMR: Svar vedr. jordprøver på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  406372/19
 • Fra DMR: "Vedr. prøvetagning" - Notat, udtagning af jordprøver fra laget under slaggelaget, 621-00707
  405336/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af afværgeanlæg på havneterminalen/Østerstrand, Kongensgade 113, Fredericia
  406084/19
 • Fra DMR: Vedr. prøvetagning under slaggelag, 621-00707
  405320/19
 • Fra NIRAS: Status fase 1
  405747/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8 ansøgning_ver4, v. Oldenborggade 25, Fredericia_.pdf
  406239/19
 • Fra Niras: Status fase 1
  405333/19
 • Henvendelse fra borger
  404860/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - Gothersgade 49, Fredericia - økonomi
  409994/19
 • Fra Sweco Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  409998/19
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  411309/19
 • Fra Adv. Vogel & Gammelby: Vedr. tidfrist for Enghavevej 11, 6800 Varde
  415416/19
 • Fra COWI: Revideret tidsplan
  421155/19
 • Tilbud CE toolbox
  442805/19
 • fra projekthaver
  447919/19
 • fra grundejer - om arealstørrelse - Re_ antal dokumentations-prøver - SV_ Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  426913/19
 • Fra Middelfart Kommune: Dokumentationsrapport
  440586/19

Udgående

 • Til Sønderborg Kommune: Kopi af Orientering om undersøgelsesresultat på Katry1A, Augustenborg
  406442/19
 • Til MST: Høringssvar, Esbjergværkets HFO tankanlæg 4, Amerikavej
  406405/19
 • Til BDO: regnskabserklæring - Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  408729/19
 • Til Borger, Varsling af afgravning af forurenet jord.pdf
  406331/19
 • Til Jydske Vestkysten - Liste med dokumentoversigt
  406295/19
 • til borger svar vedr. sløjfning af tank
  449250/19
 • Til Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. Kløvkærgrunden" - Udgået af V1-kortlægning, 621-00707
  405942/19
 • til bygningsstyrelsen Facility Management for ikke statslige institutioner på bygningsstyrelsen lejemål.
  406258/19
 • Artikel om kantinen endelig.docx
  406259/19
 • Til Danfoss - kommentarer til referat af møde om resultater
  419032/19
 • Til Kommunen - vedr. Borgerhenvendelse Himmark Strand - RSD har spurgt FVST
  419031/19
 • Til Kommunen - vedr. Borgerhenvendelse Himmark Strand - RSD har spurgt FVST
  405837/19
 • Telefonnotat med borger vedr. fisk - borger 2
  405848/19
 • Telefonnotat med borger vedr. fisk - borger 1
  405846/19
 • Til FVST - Vedr. Borgerhenvendelse Fisk - er i sikre på at den ikke ligger på jeres bord?
  405840/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af undersøgelse af jordlag under slaggelag, Kløvkærgrunden,
  405361/19
 • RE: Kommuneinddragelse ift. mobilitetsstrategi..
  405037/19
 • 2018.11956.0001(5) Rapport - Kresten Philipsens Vej 15 Aabenraa.pdf.PDF
  406024/19
 • Til Nyborg Kommune, V1-høring med bilag, matr.nr. 119a (Nyenstad, grønt område)
  405230/19
 • 2018.11956.0001(2) Rapport - Psykiatrisk Afd. Aabenraa.pdf.PDF
  406020/19
 • Til JN Enterprise, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  406147/19
 • Til Borger-, V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  405699/19
 • VS_ PAM 1 VS_ 12959 - Fugtudbedring af kælder Psykiatrisk afdeling Esbjerg - geotekniske undersøgelser - 17005 Esbjerg, Gl Vardevej 101 -%2.PDF
  406030/19
 • Til Landbogruppen: Svar på forespørgsel
  404961/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  405708/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  405712/19
 • Til JN Enterprise, V1-høring, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  406158/19
 • Til DMR: Kommentarer til undersøgelsesomfang på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  405831/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Margrethevej 7, 5800 Nyborg
  405397/19
 • VS_ Skimmeltest Psykiatrisk afdeling Esbjerg - 27388-1.pdf.PDF
  406033/19
 • Til Middelfart Kommune - mail vedr. vejadgang - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  405067/19
 • Til Svendborg Kommune og Skat: kopi af V2 afgørelse, lok. nr. 427-00018, Stationsvej 25, Stenstrup
  406333/19
 • B-11251 Rapport - Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15, Aabenraa.pdf
  406048/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Bårdesøvej 103A, Otterup.pdf
  404868/19
 • Til EF Nørrevoldgade 74-76, Nyborg, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 74-76, 5800 Nyborg
  405223/19
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell, Kongensgade 113, Fredericia
  404891/19
 • B-10678-9 Rapport - Kolding Sygehus, Blok 9, Skovvangen 2-8, 6000 Koldin....pdf
  406057/19
 • til grundejer - antal dokumentations-prøver - SV_ Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  404965/19
 • 2018.11956.0001 Rapport -Kresten Philipsens Vej 15, Aabenraa.pdf.PDF
  406018/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Carlshøjvej 17.pdf
  405691/19
 • Til EF Nørrevoldgade 74-76, Nyborg, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 74-76, 5800 Nyborg - til administrator
  405225/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  405696/19
 • Til Home: Svar på forespørgsel
  405834/19
 • til Borger Svar omkring Jordbrugskommissionen : Post til Region Syddanmark [Ref.nr.=a42e17f6867144b3ab720666f42dcaa7]
  405661/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Møllevej 14, Otterup.pdf
  404896/19
 • Til NIRAS: Forslag til fase 2
  405347/19
 • Til DMR: SV: vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  405357/19
 • 461-81644, Markhaven 19, 5320 Agedrup grundejer.pdf
  407305/19
 • 461-81644, Markhaven 19, 5320 Agedrup teknisk.pdf
  407301/19
 • Udgået brev, 461-81644.pdf
  407303/19
 • Til Rambøll: Grindsted Pulje 9 - underskrevet kontrakt
  406238/19
 • Byg. 12.01 og 12.02.pdf
  405999/19
 • Til NIRAS: Rykker for svr vedr. pumpe og videre forløb
  405353/19
 • B-10678-9(3) Rapport - Kolding Sygehus, Blok 9, Plan 4T, Skovvangen 2-8, Kolding.pdf
  406058/19
 • VS_ PAM 1 VS_ Rapport vedr. Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg - B-11137 Rapport - Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg.pdf.PDF
  406029/19
 • 2018.11956.0001(6) Rapport - Kresten Philipsens Vej 5, Aabenraa.pdf.PDF
  406025/19
 • Protokoll - Esbjerg 1.pdf.PDF
  406027/19
 • Til JN Enterprise, Kortbilag til V1-høring, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  406150/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Møllevej 14, Otterup.pdf
  404899/19
 • 2018.11956.0001(4) Rapport - Kresten Philipsens Vej 15 Aabenraa.pdf.PDF
  406023/19
 • 20190194 Kløvervænget 22A lejl. 22 5000 Odense C - Notat inkl. bilag.pdf
  405997/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Kløvkærvej 4, 6000 Kolding - udgået af V1-kortlægning, 621-00707
  405953/19
 • Korkhat.pdf
  406066/19
 • Byg. 15.00.pdf
  406000/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-kortlægning,, Bårdesøvej 103A, Otterup.pdf
  404867/19
 • Til NIRAS: Svar på fase 1 resultater
  405751/19
 • 2018.11956.0001(3) Rapport - Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.pdf.PDF
  406021/19
 • 20190194 (KS) Kløvervænget 22 A lej 22 5000 Odense C 04-03-2019.pdf
  406001/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel og partshøring af påbud om undersøgelse efter jordforureningslovens §40 af fyringsoliespild på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst
  407450/19
 • Til Kolding Kommune: Vedr. Kløvkærgrunden, V1-areal udgår af kortlægning, lok. 621-00707
  405940/19
 • Til Adv. Vogel & Gammelby: Svar vedr. Enghavevej 11, 6800 Varde
  415424/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens grundejer.pdf
  417090/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens teknisk.pdf
  417092/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 421-00016.pdf
  417094/19
 • V2-høring, 421-00016.pdf
  417095/19
 • Boligerklæring, 421-00016.pdf
  417093/19
 • Til Vejen Kommune: Kvittering samt forespørgsel vedr. den udlagte affaldsforbrændingsslagge på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  409958/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Aktindsigt sagen RÅSTOF, Tilsyn, Faaborg-Midtfyn, del af matr nr. 1a Bramstrup Hgd. Nr. Lyndelse
  449171/19
 • Høring om påbudsmuligheder, Gl. Byvej 645792 Årslev
  406125/19
 • Til Billund Kommune: Oplæg om vandprøver i tilknytning til Riverscapes kampage
  431019/19
 • Til FLP Stenstrup Aps: V2 afgørelse, ændring af V2 kortlagt areal
  406335/19

19. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - foreløbige resultater
  449561/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til nedrivning, Industrivej 13, 5672 Broby
  409314/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST af § 8-tilladelse til nedrivning
  409315/19
 • PULS StanLab problemer, rettelse af data i PULS
  404895/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til screeningsundersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  404537/19
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Accept af revideret efterbehandlingsplan
  429671/19
 • Fra Rådgiver: Viernevej 50_godkendelse af faktura for gravearbejde
  404283/19
 • Fra indvinder, Råstof, Afleveringsmøde Almind - HASTER :-)
  488143/19
 • Fra kommunen - Svar på sp. vedr. Gildbækken
  529125/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse UDKAST (§8 tilladelse til opførelse af boliger)
  440926/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse bilag 2A, ansøgning
  440924/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8-tilladelse til opførelse af bygninger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  440923/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse bilag 2C, situationsplan
  440925/19
 • Fra MST - videresendelse af - Borgerhenvendelse Himmark Strand
  405819/19
 • Fra Ejlskov - foreløbige data (ikke kvalitetstjekket)
  405688/19
 • Fra Esbjerg Kommune: DMR undersøgelse 2018 for LIDL, Saltgade 21, 6760
  403947/19
 • Fra Volderslev Bylaug Aktindsigt Dialog om aktindsigt i BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404389/19
 • Til Shell: SV: Status på § 8 ansøgning (Østerstrand)
  404280/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Julianehåbvej 27 og 66, 6360 Tinglev.pdf
  403535/19
 • Fra Healtcare DENMARK: Endeligt referat fra HCD SV udvalgsmøde d. 4. april
  404817/19
 • Fra DMR: Udkast tidsplan pulje 37 og 38
  402847/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403278/19
 • Fra NIRAS: Status B158
  403868/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403287/19
 • fra Nybolig : Jordforureningsstatus, Rugbjergvænget 7, 5400 Bogense
  404794/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403294/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403296/19
 • Fra modtager af høringsbidrag - Kvittering for indsendelse af høringssvar
  402851/19
 • Fra Boreteknik: Boringer er sløjfet
  404225/19
 • SV: Anmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål B og udvalgsspørgsmål 87
  404690/19
 • Fra ansøger: SV: Grusgrav
  403444/19
 • VS: Eftersendelse af bilag Inspiring Denmark
  405489/19
 • Fra Nybredit, Henv. vedr. 479-00577
  406501/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup.pdf
  406540/19
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. Gåskærgade 23, 6100 Haderslev
  405184/19
 • fra grundejer - prøveantal? - SV: Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  404938/19
 • Fra Fredericia kommune: Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell, Kongensgade 113, Fredericia
  404887/19
 • Fra projekt: link til FB
  408686/19
 • Fodterapi - Opsigelse af yder nr.
  407342/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406930/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  407930/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406921/19
 • Fra Rambøll: Vedr. forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 313 Engene, Vejle Jorder
  410607/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. udlagt affaldsforbrændingsslagger på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  409952/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - resultater af poreluftmålinger
  409746/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg Konsul Graus Gade 2, Kolding
  409751/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Økonomi
  409736/19
 • Fra Vejle Kommune: §40 afgørelse om ikke påbud
  418995/19
 • Fra projekt; revideret budget og projektbeskrivelse
  418166/19
 • Fra projekt; revideret regnskab
  418464/19
 • Invitation to the STRING Political Forum on October 10th, 2019 and the dinner on October 9th, 2019 in Brussels
  424920/19
 • Fra Jydske Vestkysten - Spørgsmål vedr. antal OFV sager
  426140/19
 • Fra Rockwool: Analyseresultater, foråret 2019, Industrivej 9, Kolding
  421751/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende oprettelse af lægepraksis i Grindsted
  433649/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedrørende ansættelse af læge i Billund er ophørt
  434032/19
 • Fra niras: Oplæg EFTER besigtigelse rev1 - 410-81167 Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup_ Oplæg EFTER besigtigelse_rev1.pdf
  513032/19
 • Fra Mosvig Vandværk. Partnerskabsaftale.
  519348/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: Partnerskabsaftale - Mosvig vandværk
  519356/19

Udgående

 • Til borger - Svar vedr. status på sag (707)
  449560/19
 • Til rådgiver - rykker for færdiggørelse
  449559/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål i forbindelse med køb/salg af Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  404668/19
 • Pjece - Min boliggrund er forurenet - værd at vide om værditabsordningen.pdf
  404669/19
 • Til indvinder, Råstof, SV: Afleveringsmøde Almind - HASTER :-)
  488147/19
 • Til Volderslev Bylaug IV Besvarelse af aktindsigt, BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404435/19
 • Til Volderslev Bylaug III Besvarelse af aktindsigt, BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404429/19
 • Til Volderslev Bylaug II Besvarelse af aktindsigt, BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404422/19
 • Til Volderslev Bylaug I Besvarelse af aktindsigt i BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404412/19
 • Til Rockwool: Vedr. analyseresultater fra 2019, Industrivej 9, Kolding
  404174/19
 • Til kommunen - Er det jer der skal svare på borgerhenvendelse vedr. fisk?
  405825/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til oprensningen, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  404022/19
 • Til/fra DR - korrespondance vedr. gamle lossepladser
  445530/19
 • Til BDO: revisorerklæring, Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  408565/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Lavniggyde 8, Haderslev
  408728/19
 • Til Danfoss - Sv. på sp. vedr. undersøgelser
  529129/19
 • Til Volderslev Bylaug RÅSTOF Aktindsigt i BG Stone råstofgravnning på Bramstrup Gods
  404446/19
 • Til kommunen - Svar på spørgsmål fra borgere
  405681/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  406548/19
 • Til DMR: Bilag til "Vedr. opstartsmøde" - dagsorden
  402856/19
 • Til Rigsrevisionen: Region Syddanmarks svar på høring af udkast til beretning om lægemiddelanbefalinger
  404063/19
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse : Udgået inden kortklgning
  404235/19
 • til Nybolig Svar på henvendelse om Jordforureningsstatus, Rugbjergvænget 7, 5400 Bogense
  404800/19
 • Til DMR: Pejlerunde omkring Herslev kildeplads
  403301/19
 • Til Borger, V1-høring, Julianehåbvej 66,.pdf
  403481/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag til V1-høring, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  403431/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB GRINDSTED, V1-høring, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  403855/19
 • til Erhvervshus Fyn - Afvikling af konference i projekt Triple/Helix
  406199/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Julianehåbvej 66.pdf
  403485/19
 • Til ansøger: mail vedr. manglende underskrift - Ansøgning, erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  403409/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB GRINDSTED, Kortbilag til V1-høring, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  403851/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  403437/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Præstevænget 40b, Vejen, lok. 575-80007
  403030/19
 • til LandSyd Svar på arealoverførsel af del til matr. nr. 324 Bro, Ketting
  404677/19
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Julianehåbvej 27.pdf
  403659/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  403426/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTED, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  403860/19
 • Til Bredeådalens Digelag, Råstofplan
  402862/19
 • Til DMR: Vedr. opstartsmøde
  402854/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. § 8 pligt, Store Landevej 34, 5580 Nr. Aaby
  424716/19
 • til bygningsstyrelsen : Sorsigvej 35, Ribe - Kontantfinansiering
  404450/19

18. september 2019

Indgående

 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. "dybe" målinger i havbund
  405675/19
 • Fra DMR: Notat om poreluftundersøgelse, Vesterbro 28-32, 5000 Odense C
  403353/19
 • Fra DMR: Bilag - notat om poreluftundersøgelse, Vesterbro 28-32, 5000 Odense C
  403355/19
 • Fra Assens Komunne: Dokumentation for Kategori 3 slagge under plansilo på matrikelnr. 7a Flemløse By, Flemløse
  402749/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Analyserapport af slagger
  402750/19
 • Fra kommunen - Spørgsmål fra borgere
  405678/19
 • Fra Danfoss - sp. vedr. undersøgelser
  529127/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar til afklaring af §8 i fh.t. forsikringsomfang, Industrivej 13, 5672 Broby
  402187/19
 • Fra kommunen - kopi af Anvisning af jord fra Ørstedsgade 26 5900 til Klintholm IS.msg
  418806/19
 • Revisorerklæring vedr. værditabsordning for Møllegade 27, 6400 Sønderborg
  404870/19
 • Fra BDO: Revisorerklæring vedr. værditabsordning Jyllandsgade 44, 7000 Fredericia
  408521/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afklaring af §8 i fh.t. forsikringsomfang, Industrivej 13, 5672 Broby
  401933/19
 • Fra DK Råstof: Henvendelse vedr afgørelse efter jfl §52, Engmarksvej i Jerlev
  402774/19
 • SV: Ansøgning - projekt Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde - Ansøgning - Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde.pdf
  400686/19
 • Grovskitse til arbejdet med akutplan 2020
  402420/19
 • Fra Rambøll - henvendelse om yderligere information om V1-kortlagt grund - Sønderbyvej 106 6731 Sneum
  401616/19
 • Fra Rambøll: svar vedr. UDKAST til §8 tilladelse, udskiftning af tank T8423 på havneterminalen
  402619/19
 • SV: Ansøgning - projekt Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde
  400683/19
 • Fra Rambøll: Vedr. LER
  401832/19
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til byggeri på Møllegade 51 i Sønderborg
  402757/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen, udkast til rapport med moniteringsprogram
  403257/19
 • fra LandSyd Henvendelse om arealoverførsel til matr. nr. 324 Bro, Ketting
  404664/19
 • Fra Sweco: link Beacon
  403219/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 3: Påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst i henhold til JFL
  406468/19
 • fra DMR Henvendelse om Baggrundmateriale lok. nr. 450-81150
  404734/19
 • Fra Vejle Kommune: Henvendelse vedr landzonetilladelse til ændring af terræn - Ammitsbølvej 168
  402773/19
 • Fra ejendomsmægler - henvendelseVedr. V2 registrering på ejendommen Faaborgevej 37, 5854 Gislev .
  401829/19
 • Når du har brug for os - DR's akutudspil
  402648/19
 • FEJL Fra Fredericia kommune: UDKAST til §8 tilladelse, udskiftning af tank T8423 på havneterminalen
  401261/19
 • Fra DigiTech: Anmodning om aktindsigt
  406480/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 2: Tålepåbud i forhold til undersøgelse og oprensning af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  406461/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  405409/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  405413/19
 • Fra DMR: vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  405647/19
 • Fra Sweco: Presentation containing uptake rate data ect.
  403213/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  403700/19
 • Fra GEO: Høgebjerg rapportudkast
  403243/19
 • Fra COWI: Tro- og loveerklæringer - Udbudsportalen
  421153/19
 • Fra Fredericia Kommune: Mailkorrespondance vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  424995/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  424977/19
 • Mail fra Danske Regioner
  424678/19
 • VS_ Anmodning om oplysninger fra HR-manager
  420044/19
 • Fra Billund Kommune: Punkter til dagsorden for mødet 20. september 2019
  427725/19
 • Fra Landbrugsstyrelsen: Svar vedr. høring om påbudsmuligheder vedr. forurening med pesticider på gartneri, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  480436/19
 • Fra Rambøll. Pulje 6_opdatering økonomi Adelvadvej 3, Tønder
  494761/19
 • Fra Rambøll. RE: Olietank Adelvadvej 3, Tønder
  494759/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  483963/19

Udgående

 • Til rådgiver - ok til tilbud. Ønsker pris på eftersøgning af boring B47 og B48
  415516/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer vedr. Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  402788/19
 • Til mødedeltager: fremsendelse af do og bilag til mødet
  478107/19
 • Til Rambøll: OK til brug af data på internt seminar
  402642/19
 • Dialog med Volderslev Bylaug RÅSTOF Aktindsigt i Bramstrup Grusgrav
  402448/19
 • Til Borger: Udgået af kortlægning - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, matr.nr. 1c og 2 Ellegård Paarup, lok.nr. 164-81372
  402172/19
 • Til Borger: Bilag - udgået af kortlægning med bilag
  402173/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar på afklaring af §8 i fh.t. forsikringsomfang, Industrivej 13, 5672 Broby
  402065/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til status i fh.t. jordforureningsloven, Industrivej 13, 5672 Broby
  400431/19
 • Til Rambøll - Svar på henvendelse - 1 - Yderligere information om V1-kortlagt grund - Sønderbyvej 106 6731 Sneum
  401635/19
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til udskiftning af tank 8423 på Shells Havneterminal, Kongensgade 113
  400910/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om historik på v1 kortlagt ejendom - Fabriksvej 7 5450 Otterup
  400347/19
 • Til Lassen Erhverv - Svar på henvendelse - 561-­04036 - Ingemanns Alle 59-61, 6700 Esbjerg
  400877/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse - Vedr. V2 registrering på ejendommen Faaborgevj 37, 5854 Gislev .
  401836/19
 • Til projekt: forespørgsel om status
  401539/19
 • til Rambøll - kopi af kortlægningsbreve; ang. mulige aktuelle matr.fejl i JAR; lok. 449-80011, Lindholmvej 20 m.fl.
  401673/19
 • Til borger, V1-kortlægning med bilag, Hjerupvej 31, 5560 Aarup.pdf
  402201/19
 • Til MISA FINANS ApS, V1-høring med bilag, Halvej 6, 5800 Nyborg
  402231/19
 • Til NIRAS: Vedr. planlægning af 2 borerunder
  401697/19
 • Til Rambøll: Vedr. LER
  401837/19
 • Til Rambøll - Svar på henvendelse - 2 - Sønderbyvej 106, 6731 Sneum.
  401643/19
 • Til BARFOED GROUP PS - V1-høring - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  402591/19
 • Til BARFOED GROUP PS - bilag til V1-høring -udkast til V1-afgørelse - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  402589/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  402593/19
 • Til Kolding Kommune: Ang. afværgeboring på adressen Metalvej 10, 6000 Kolding
  402959/19
 • Til COWI: Tro- og loveerklæringer - Udbudsportalen
  421154/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Dagsorden for mødet 20. september 2019
  427739/19

17. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver RÅSTOF Om modtagne baggrunddokumenter Roliighed
  490616/19
 • Fra Jord og Miljø A/S: Ingen bemærkninger til § 8-udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413186/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Opmåling af 2 søer omkring Uge, 6360 Tinglev
  488132/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Ressourceperson råstofsager - Faktura august 2019 + status mm.
  488129/19
 • Fra DMR A/S: Resultater fase 3 - transekt 1, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  434740/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.10-09-2019.Storebæltsvej 10, Nyborg-datanotat-fase3-transekt1-med bilag, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  434741/19
 • Fra rådgiver - spørgsmål vedr. facademur
  418798/19
 • Fra DMR A/S: Kvitteringssvar på regionens vurdering af de nyeste undersøgelser i transekt 1, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  434691/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret efterbehandlingsplan
  429668/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til screeningsundersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  403309/19
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Hårdtbrændende tegl - opgave
  488100/19
 • Fra Niras: Endelig rapport for Washingtonvej
  476545/19
 • Fra rådgiver, Råstof, rapport_2001_92.pdf
  488042/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Hårdtbrændende tegl - opgave
  488051/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: UDKAST til §8 tilladelse til indretning af 4 forsøgslejligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413006/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til §8 tilladelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413007/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med skovlovsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399880/19
 • Skovlovstilladelse tom 2026 matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399881/19
 • SV Billeder.msg
  416581/19
 • Billeder.msg
  416584/19
 • fra Billund kommune Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse - §8 tilladelse
  416582/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Revideret §8 ansøgning, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  412973/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Rev. §8 ansøgning med bilag, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  412974/19
 • Fra RH - Region H´s kommentarer til strateginotat og undersøgelsesoplæg
  426105/19
 • Fra MST: Påbud om basistilstandsrapport, HJ Hansen, Havnegade 110, 5000 Odense C
  483617/19
 • Fra DMR - Indledende undersøgelse - grundejerrapport og teknisk rapport - Fønsvej 11, Nr. Aaby
  410810/19
 • fra borger sløjfning af tank
  449246/19
 • J19.1356 - Kærbækvej 18 7200 Grindsted. Tankundersøgelse.pdf
  449247/19
 • Fra vagtlæge: anmodning om afmelding af vagtydernummer
  449674/19
 • Fra Nyborg Kommune, Dokumenter vedr. gravearbejde på Wilsonsgade 21, 5800 Nyborg
  428616/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Status vedr. afklaring om anvendelse af midler
  433690/19
 • Fra Sweco, modttaget Teknisk rapport, 482-81184, Nordenbro 11 Humble.pdf
  410044/19
 • Fra Sweco, modtaget grundejer rapport, vedr. 482-81184, Nordenbro 11 Humble.pdf
  410057/19
 • Fra Kolding Kommune. Oprensningsrapport - Tankedalsvej 51
  407597/19
 • Din henvendelse er modtaget / Your mail is received
  402934/19
 • SV: Anmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål B og udvalgsspørgsmål 87
  402937/19
 • Fra borger - notat vedr. placering af brandhul
  405657/19
 • Fra Trefor: Pejledata fra DGU nr. 125.197
  405653/19
 • Aftale om MED Klippekort d. 16. september 2019
  398573/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om planlagt arbejde, Store Landevej 34, 5580 Nr. Aaby
  399986/19
 • Fra Orbicon - mail vedr. efterbehandling ved Oksenbjerge
  398327/19
 • Booket Comwel Middelfart
  398668/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar Vedr. revideret §8 ansøgning (version 3), byggefelt 3-5, version 3
  399752/19
 • Fra SWECO - rapporter for indledende undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved
  399732/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. § 8 pligt, Store Landevej 34, 5580 Nr. Aaby
  399999/19
 • Fra COWI: GeoGis Kontrolrapport
  398305/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev
  398665/19
 • OK fra Frank Ingemann Jensen til honorering af PLO repræsentanter i følgegruppearbejde
  399313/19
 • Fra Esbjerg Kommune: historisk materiale 2004, Briksbølvej 5, 6705 Esbjerg Ø
  404108/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  402671/19
 • Fra DGE - henvendelse om historik på v1 kortlagt ejendom - Fabriksvej 7 5450 Otterup
  400343/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  402655/19
 • FRa Menzer og Kristensen. Sup. Analyseresultater
  404233/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - kamera
  403199/19
 • Fra Jansen Cilag : EMA godkendelse (Stelara)
  402855/19
 • Fra Sweco, modtaget teknisk rapport vedr. 479-81214 Gl Lundeborgvej 23 Hesselager.pdf
  420389/19
 • Fra projekt: Henvendelse vedr. udbetaling
  422761/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen Vedr. udefunktion; Intern Medicin: Hæmatologi; Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, 4-1012-1019/1
  422676/19
 • Fra Orbicon. SV: Nyborg - Fase 1 undersøgelser
  416788/19
 • [Sagsnr._11_10426] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489404/19
 • [Sagsnr._11_10426] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489403/19
 • [Sagsnr._11_12118] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489400/19
 • [Sagsnr._11_10426] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489402/19
 • [Sagsnr._11_10426] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489401/19
 • [Sagsnr._11_10426] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489405/19
 • Fra Rambøll. RE: Olietank Adelvadvej 3, Tønder
  480307/19
 • Fra Rybners: vedr. Fremskudt trivelsesberedskab
  522341/19

Udgående

 • Til Ejlskov - mangler jorddata
  405640/19
 • Til rådgiver - facademur skal opføres
  418800/19
 • Til Nybolig: FORSP- Henvendelse om undersøgelsesrapport på lok.nr. 630-81136, j.nr. 08/15570, Håndværkervej 10, 7120 Vejle
  400037/19
 • Til DMR A/S: Regionens vurdering af de nyeste undersøgelser i transekt 1, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  399897/19
 • Til rådgiver, Råstof, Eksisterende materiale2.docx
  488068/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Hårdtbrændende tegl - opgave
  488067/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport
  400264/19
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, mail med ønske om evt. tilladelser matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399902/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtaget ansøgning matr.nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål
  399893/19
 • Til MST, RÅSTOF, Høring og anmodning om evt. dispensation efter skovloven matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399898/19
 • Til MST, RÅSTOF, Høringsbrev myndighedshøring Miljøstyrelsen matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  399899/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, tidsplan, skovlov mv. matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399869/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtaget ansøgning matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  474985/19
 • Til grundejer - Ørstedsgade 24 - Opdatering på regionens arbejde
  418795/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Dagsorden til møde i styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser 26. september 2019
  399322/19
 • Dagsorden_styregruppemøde 26. september 2019.docx
  399323/19
 • Oplæg vedr årets røgfri skole 2020.docx
  399324/19
 • Fra Niras: vedr. pris på monitering i 2019 Kobberbæksvej
  476628/19
 • Til SKAT: Orientering om V2-kortlægning
  398891/19
 • Til 4 regioner (jordchefer) - Orientering om muligt ryk på generationsforurenings-listen (Himmark Strand)
  405631/19
 • Deltagerliste Kolding 24.-25. september 2019.docx
  398900/19
 • Til kursusdeltagere på Røgfrit liv: Program og deltagerliste til kursus i Røgfrit liv 24.-25. september 2019
  398899/19
 • Program_Kommunale medarbejdere sept. 2019.docx
  398902/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V2-kortlægning
  398883/19
 • Til borger, kortbilag, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  398885/19
 • Til borger, Afgørelse, V2-kortlægningsbrev, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  398884/19
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om indkomne høringssvar
  429667/19
 • Til kommunen - rykker for svar på sp. vedr. Gildbækken
  529123/19
 • Til projekt: fremsendt rev. instruks og standardvilkår
  399299/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 22-42, 5800 Nyborg
  398525/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kogsbøllevej 16, 5800 Nyborg
  398652/19
 • Til DMR: kopi af varselbrev mv.
  399745/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Algade 14B, 6780 Skærbæk (550-81082)
  398988/19
 • Til Langtved Friskole, V0-orienteringsbrev - Langtvedvej 4A og 4B, Kissendrupvej 69, 71, 5800 Nyborg
  398677/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Algade 14B, 6780 Skærbæk (550-81082)
  398978/19
 • Til Nyborg Kommene, V0-orienteringsbrev - Halvej 1, 5800 Nyborg
  398593/19
 • Til vagtchefen vedr. - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Vejle
  399923/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Horstedvej 4, 7100 Vejle_Grundejer del.pdf
  399709/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Blichersvej 2, 7200 Grindsted
  398725/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vestermarksvej 7, 7200 Grindsted
  398894/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fynsgade 58, 7200 Grindsted
  398795/19
 • Til borger - kortbilag, Horstedvej 4, 7100 Vejle.pdf
  399678/19
 • Fra SWECO - rapport fra indledende undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved_Teknisk del.pdf
  399830/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted
  398874/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bryggerivej 0 (matr.nr. 927z), 5800 Nyborg
  398430/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Mellemgade 11, 5800 Nyborg
  398704/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  399295/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lærkevang 11A, 11B, 9B, 7200 Grindsted
  398806/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 39, 5800 Nyborg
  398518/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Malmose 5, 5540 Ullerslev
  398684/19
 • Til TAXA SYD , V0-orienteringsbrev - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg
  398569/19
 • Til Danske Olieberedskabslagre, Vejle Kommune: varslingsbrev vedr. forureningsundersøgelse på lok. 603-00053
  399771/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Vejle
  399439/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fredensgade 5, 5800 Nyborg
  398576/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 21, 5800 Nyborg
  398481/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  399966/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Perbølvej 5, 6360 Tinglev.pdf
  399676/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 12, 7200 Grindsted
  398814/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Østergade 10, 7200 Grindsted
  398914/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Frederiksberg Alle 4, 7200 Grindsted,
  398780/19
 • Til borger, V1-høring, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  399967/19
 • Til projekt: eftersendt rev. instruks og standardvilkår
  398935/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Gammel Vejlevej 4A, 7200 Grindsted
  398801/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vestermarksvej 5, 7200 Grindsted
  398893/19
 • Til Varde Kommune: praksis i Oksbøl åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399028/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg
  398603/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  398721/19
 • Til Vejle kommune - til orientering, udgår af kortlægning, Horstedvej 4, 7100 Vejle
  399700/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af resultat af poreluftprøver, Jagtvænget 10, Hjerting
  399598/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Tinghusgade 18 og 20, 7200 Grindsted
  398838/19
 • Til Vejle kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  398728/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 2, 4, 6, Engvej 1A-1C, 3A-3B, 7200 Grindsted
  398855/19
 • Til borger - udgået brev, Horstedvej 4, 7100 Vejle.pdf
  399668/19
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Vejle
  399927/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 21, 7200 Grindsted
  398881/19
 • Til Niras: Kommentar til boringsplaceringer
  399706/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 9, 7200 Grindsted
  398823/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted - udkast.pdf
  399961/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Frederiksberg Alle 8, 7200 Grindsted
  398790/19
 • Til DR: Kvittering
  399344/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev
  398673/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  399405/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Borgergade 33, 7200 Grindsted
  398773/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. prøvetagning via svanehalse og Vedr. revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398867/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kogsbøllevej 33, 5800 Nyborg
  398667/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bygaden 14, 5800 Nyborg
  398455/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  399462/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 27, 5800 Nyborg
  398513/19
 • Til Vejle Kommune - efterlysning af efterbehandlingsplan - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge, Øster Nykirke
  398488/19
 • Til Frifelt Vandværk - Orientering om indledende forureningsundersøgelse på Algade 14B, Skærbæk
  399512/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bryggerivej 1-3, 5800 Nyborg
  398441/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Knudshovedvej 20, 5800 Nyborg
  398643/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Møllegade 51, 6400 Sønderborg, matr. 2445 Sønderborg, lok.nr 540-81072
  399772/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til miljønotat over udført undersøgelse på Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  398657/19
 • Til NAVN og ADRBESKYTTET V0-orienteringsbrev - Lindavænget 12 5800 Nyborg
  398411/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Borgergade 1, 7200 Grindsted
  398766/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Malmose 7, 5540 Ullerslev
  398693/19
 • Til borger - Kortbilag, Donsvej 73, 6040 Egtved.pdf
  399813/19
 • Til praksis i Oksbøl: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399017/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved.pdf
  399808/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Trehøjevej 2, 7200 Grindsted
  398845/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Vejle
  399930/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 18, 5800 Nyborg
  398472/19
 • Til Kolding kommune - til orientering, Donsvej 73, 6040 Egtved udgår af kortlægning
  399840/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kgs. Bastionsvej 2, 5800 Nyborg
  398636/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kogsbøllevej 18, 5800 Nyborg
  398659/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Algade 14B, Skærbæk
  398929/19
 • Til Orbicon. SV: Nyborg - Fase 1 undersøgelser
  416783/19
 • Til TAXA SYD , V0-orienteringsbrev - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  472669/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 39, 5800 Nyborg.pdf
  472696/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fredensgade 5, 5800 Nyborg.pdf
  472652/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 22-42, 5800 Nyborg.pdf
  472676/19
 • Til Nyborg Kommene, V0-orienteringsbrev - Halvej 1, 5800 Nyborg.pdf
  472658/19
 • Til Rambøll. SV: Olietank Adelvadvej 3, Tønder
  480317/19

16. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - sp. vedr. områder der skal facadeisolering
  418789/19
 • FRA ProActive: Timerapportering på skabelonfunktionalitet til Jordforurening
  397707/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status i fh.t. jordforureningsloven, Industrivej 13, 5672 Broby
  400426/19
 • Fra rådgiver - ok til etabering af dræn mod nr. 28
  418788/19
 • Fra rådgiver - vedr. etablering af dræn mod nr. 28
  418783/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på opklarende spørgsmål til udkast til §8 tilladelse, Industrivej 13, 5672 Broby
  396495/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Bialg - D2019-86563 Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
  396335/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Kopi af ansøgningen til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  396333/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Bialg - D2019-86564 KonfliktRapport
  396334/19
 • Fra FMK RÅSTOF Trafiktælling Blæsbjerggyden Grusgrav
  400260/19
 • FRA ZOOMTEK: fakturering af løse timer
  442166/19
 • Fra Staun Miljørådgivning: Rapport for afgravning af forurenet jord, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle, Lok. nr. 631-00428.
  430959/19
 • Fra Staun Miljørådgivning: bilag - Rapport, Afgravning af forurening, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  430960/19
 • Fra FMK RÅSTOF Svar til Volderslev Bylaug
  401868/19
 • Dialog med Volderslev Bylaug RÅSTOF Efterbehandling af BG Stone råstofgrav på Bramstrup Gods
  401847/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Indledende tilbagemelding på regionens spørgsmål, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  395467/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Resultat af poreluftundersøgelse samt forlsag til supplerende, Jagtvænget 10, Hjerting
  398254/19
 • Fra Fredericia: Orientering om ny revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398879/19
 • Fra projekt; Underskrevet tilsagnskontrakt 19/14221
  398406/19
 • Fra projekt: Signeret tilsagnskontrakt
  398371/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag- _§8 ansøgning_ver3, v. Oldenborggade 25, Fredericia.pdf
  398887/19
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projekt "De Forbudte Sange" 19/14221
  398403/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Resultat" - analyseresultater poreluftprøver, Jagtvænget 10, Hjerting
  398262/19
 • Prisregulering pr. 1. september 2019 - ambulancekontrakt Delaftale 2
  397148/19
 • Fra projekt LabMat - underskrevet regnskab og revisorerklæring
  396817/19
 • fra advokat - VS_ Ørbækvej 726, 5220 Odense SØ. Miljønotat
  396503/19
 • Fra Vejen Kommune - svar på myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  395883/19
 • Fra Jansen Cilag Information vedr. Imbruvica
  397562/19
 • Bilag fra advokat - Miljønotat_Ørbækvej_726_5260_Odense_SØ_1209_QA-01.pdf
  396504/19
 • fra Niras følgemail - §8 ansøgning. Ændret arealanvendelse på tidl. slambassiner, Dalum Papir.
  400350/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  402639/19
 • Bilag fra Niras - §8 ansøgning_regnvandsbassiner_1.pdf
  400351/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af "lyddæmper"-kasse
  403182/19
 • Fra Sweco: RE: Præsentation af VC-forsøg på gå hjem møde
  403191/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af online kamera
  403174/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af ATD-rør
  403139/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om status for olietanke, Jagtvænget 10, Hjerting
  398191/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. målepunkter og Vedr. revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398924/19
 • Fra Orbicon - godkendelse af efterbehandling ved Oksenbjerge, matr.nr. 3a og 4h
  398306/19
 • Fra Svendborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398418/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. placering af boring GÅ1
  406200/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. ny placering af boring GÅ1
  406220/19
 • Fra DMR: Vurdering af kortlægningsstatus efter frivillig undersøgelse på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  405815/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af flowkamre
  403165/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af beacon samplere
  403147/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af canister
  403158/19
 • Fra Rambøll: Svar fra GEUS vedr. eventuel modtagelse af boreprøver
  406191/19
 • Fra Borger, Høringssvar til V1-høring, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  408581/19
 • Fra COWWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg
  421148/19
 • Fra borger - spørgsmål til kortlægning (Åsumvej 707)
  449558/19
 • Fra Rambøll. Olietank Adelvadvej 3, Tønder
  480299/19
 • Fra Rambøll. Pulje 6_2019: Boringer Adelvadvej
  480288/19
 • Fra Rybners: vedr. Fremskudt Trivselsberedskab
  522348/19

Udgående

 • Til Kerteminde Kommune: Regionens kommentarer til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  397456/19
 • Til Assens Kommune: Kommentarer til tilladelse til udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på matrikelnr. 7a Flemløse By, Flemløse
  397213/19
 • Til rådgiver - dræn mod nr. 28 skal laves
  418784/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - Kortbilag
  396328/19
 • Til borger m.fl.: Udgået inden kortlægning, Fleningevej 2, 5600 Faaborg
  396326/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - Udgået inden kortlægning
  396327/19
 • Til borger - svar på spørgsmål vedr. sagen
  405627/19
 • Til Middelfart Kommune - HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup, Middelfart Kommune, Matr.nr. 25a, HARNDRUP BY, HARNDRUP.
  395859/19
 • Til BDO: regnskabserklæring, Jyllandsgade 44, Fredericia
  408515/19
 • Til Kerteminde Kommune: Forespørgsel om kopi af ansøgningen til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  395552/19
 • Til Odense Kommune: Accept af udstedelse af nedrivningstilladelse før udgået-af-kortlægningsbrev er afsendt, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  395460/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  396463/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 7, 5800 Nyborg
  397792/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132732348.pdf
  397900/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 8, 5800 Nyborg
  397770/19
 • Til KI ejendomme, Vissebjerg Vandværk, Assens Kommune: varselsbrev vedr. videregående forureningsundersøgelser på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  397388/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397171/19
 • Til borger - afgørelse, V2-kortlægning m bilag, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup- Bov.pdf
  396819/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skalkendrupvej 45, 5800 Nyborg
  397714/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 7, 5800 Nyborg
  397768/19
 • Til Ravsted vandværk, Aabenraa kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om V2-kortlægning + Rapporter, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov
  396837/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 3, 5800 Nyborg
  397758/19
 • Til Grindsted Boligforening, Kortbilag til V1-høring, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395798/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132731929.pdf
  397902/19
 • Til Hotel Nyborg Strand, V0-orienteringsbrev - Østerøvej 2, 5800 Nyborg
  397843/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 4, 5800 Nyborg
  397759/19
 • Til JP Ejendomme, V0-orienteringsbrev - Vestervoldgade 22, 5800 Nyborg
  397828/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 97, 5800 Nyborg
  397678/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg
  397783/19
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup
  395777/19
 • Til Esbjerg Kommune. Varsel af kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 25 6690 Gørding, mfl.
  397899/19
 • Til borger - UDKAST - Boligerklæring - Rugårdsvej 42, Harndrup.pdf
  395778/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer2.pdf
  397253/19
 • V1-høring med bilag, Kogsbøllevej 49, 5800 Nyborg
  397263/19
 • Til Vejle Kommune og Skat. V1 -Varsel
  397680/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandalleen 85, 5800 Nyborg
  397809/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132672424.pdf
  397558/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 10, 5800 Nyborg
  397775/19
 • Til Grevelund Ejd., V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 1B, 5800 Nyborg
  397795/19
 • Til borger, V1-høring, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397178/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 5, 5800 Nyborg
  397760/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 11, 5800 Nyborg
  397776/19
 • Til Grundejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 0, 5800 Nyborg
  397801/19
 • Til Grindsted Boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395797/19
 • Til ansøger: Kvittering for modtaget ansøgning
  395834/19
 • til grundejer - høring - V1V2-kortlægning Nordre Havnekaj 27 m.fl.pdf
  396459/19
 • Til Sønderborg Kommune: SV: Lokalitet: 540-81258, matr.nr. 3570 Sønderborg, Møllegade 68, 6400 Sønderborg
  395411/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397176/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Torvet 8, 5800 Nyborg
  397826/19
 • Til Udbetaling Danmark: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen
  395952/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 6, 5800 Nyborg
  397764/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skaboeshusevej 180, 5800 Nyborg
  397704/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer1.pdf
  397232/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Øksendrupvej 14, 5871 Frørup
  397841/19
 • Til Realmæglerne: Svar på forespørgsel vedr. Paabyvej 1, 6000 Kolding lokalitets nr. 621-00117
  397164/19
 • til Niras - gensender V12-breve....bassin 1-2 hhv. 2-6; SV_ Dalum Papir - slambassiner. Del af lok. nr. 461-04004
  396111/19
 • Til Aabenraa kommune, V1-afgørelse, Hovedgaden 78, 6360 Tinglev
  395434/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132671968.pdf
  397568/19
 • Til borgere, Aarup Vandværk, Assens Kommune: varselsbreve vedr. videregående forureningsundersøgelser
  397403/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 65, 5800 Nyborg
  397669/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 1C, 5800 Nyborg
  397780/19
 • Til NYBORG FRISKOLE, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 11, 5800 Nyborg
  397833/19
 • Til Orbicon anmodning om kommentarer - Miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  397619/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-høring, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395803/19
 • Til borger, V2-afgørelse, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396420/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132672850.pdf
  397564/19
 • Til borger, Boligerklæring, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396415/19
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup
  395776/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  396462/19
 • til Niras - kopi af V2-breve for slambassiner 1-2 + 4-6. Del af lok. nr. 461-04004
  395842/19
 • Til NYBORG FRISKOLE, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 7, 5800 Nyborg
  397839/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandvejen 13, 15, 5800 Nyborg
  397825/19
 • Bilag til grundejer - kort over V1V2-arealer, Nordre Havnekaj 27 m.fl..pdf
  396461/19
 • Til Nyborg Gymnasium, V0-orienteringsbrev - Skolebakken 19-21, 5800 Nyborg
  397728/19
 • Til projekt; Tilsagnskontrakt vedr. projekt
  395990/19
 • følgemail til grundejer - varsling - kortlægning jf. jordforureningsloven Nordre Havnekaj 27 m.fl
  396458/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 2, 5800 Nyborg
  397756/19
 • Bilag til grundejer - V1V2-udkast Nordre Havnekaj 27 m.fl. - uden indsats.pdf
  396460/19
 • Til Nyborg Gymnasium, V0-orienteringsbrev - Skolebakken 13-17, 5800 Nyborg
  397723/19
 • Til Hotel Nyborg Strand, V0-orienteringsbrev - Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg
  397740/19
 • Til borger, Kortbilag, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396419/19
 • Til borger, Vejle Kommune : varselsbrev vedr. videregående forureningsundersøgelser på Frydsvej 6, Egtved
  397395/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 20, 5800 Nyborg
  397836/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 5, 5800 Nyborg
  397785/19
 • Til Borger: Orientering til grundejer om mulig forurening efter udlæggelse af slagger, matrikel 7a Flemløse By, Flemløse
  397422/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 9, 5800 Nyborg
  397773/19
 • Til Rambøll: OK til placering af boring GÅ1
  406232/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. placering af boring GÅ1
  406208/19
 • Til COWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg
  421151/19
 • Til COWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg - image002.jpg
  421150/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Indkaldelse af punkter til dagsorden for møde 20. september 2019
  427717/19
 • Til Rambøll. SV: Olietank Adelvadvej 3, Tønder
  480303/19
 • Til Rambøll. SV: Pulje 6_2019: Boringer Adelvadvej
  480295/19