Dette er tekstversionen af Regionsrådet
Klik her for at komme til den grafiske version af Regionsrådet

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Regionsrådet


Politikerne i regionsrådet mødes hver måned og tager stilling til en række sager. Næsten alle de sager, som bliver behandlet i regionsrådets udvalg, bliver sendt videre til behandling i forretningsudvalget og derefter i regionsrådet. I langt de fleste tilfælde er det regionsrådet, der træffer den endelige beslutning.

Regionsrådet 2018 - 2022 - 450

Regionsrådets medlemmer

Regionsrådet har 41 medlemmer. De er alle valgt for en 4-årig periode. Den nuværende valgperiode går fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

Find oplysninger om regionsrådets medlemmer

Regionsrådsmøder - dagsordner og og referater

10 dage inden et regionsrådsmøde bliver dagsordnerne offentliggjort, og efter møderne bliver der skrevet referater.

Find dagsordner og referater fra regionsrådsmøderne

Politikernes vederlag og udgifter

Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådspolitikere. Der er regler for, hvad politikerne kan få dækket af udgifter. Se også hvad de enkelte regionsrådspolitikere har fået i vederlag.

Se vederlag og udgifter på de enkelte regionsrådsmedlemmer

Vedtægter og lovgrundlag

Rammen for regionens styrelse kan du læse om i styrelsesvedtægten. Forretningsordnen omhandler eksempelvis regionsrådets møder og afholdelse heraf.

Find styrelsesvedtægter, forretningsorden og læs om de økonomiske ydelser til regionsrådets medlemmer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk