Dette er tekstversionen af Autismecenter Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af Autismecenter Syddanmark

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Autismecenter Syddanmark


Centret tilbyder botilbud, dagtilbud, aflastning, støtte til borgere i eget hjem samt rådgivning og undervisning. Oprettelse af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter er også muligt i Autismecenter Syddanmark.

Målgruppe

Børn og voksne med autisme og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret samt døve, blinde og døvblinde med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Målgruppen har gavn af et meget struktureret og forudsigelig tilbud.

Læs mere på Autismecenter Syddanmarks hjemmeside

Ydelsen omfatter

Serviceloven: §§ 66 stk. 1 nr. 6, 85, 104, 107 og 108 samt Almen Bolig Lovens § 105 stk. 2.

Ledelse

Centerchef Niels Christian Fruergaard Hansen 
Leder for kvalitet og udvikling Lene Stentoft

Afdelinger
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk