Dette er tekstversionen af Handicapcenter Fyn
Klik her for at komme til den grafiske version af Handicapcenter Fyn

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Handicapcenter Fyn


Handicapcenter Fyn tilbyder bo- og dagtilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse, fysisk og psykisk udviklingshæmning samt autisme. Der er tilbud til borgere med stort plejebehov eller med behov for en struktureret hverdag. Centeret har en anerkendende tilgang til den faglige udvikling, pædagogikken, samarbejdet og ledelsen.

Tilbuddene er både almene og specialiserede. Centeret har mulighed for at oprette særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter, hvis det efterspørges.

Målgruppe

Borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse, fysisk og psykisk udviklingshæmning samt autisme. Det kan være borgere, som er mobile og immobile, borgere som ikke har sprog og som har behov for hjælp til de fleste dagligdags funktioner. Borgerne kan også være udadreagerende, selvskadende, have psykiske tillægshandicaps eller en psykiatrisk problemstilling. Centeret har endvidere tilbud til borgere, der har behov for sondeernæring, samt til borgere med udviklingshæmning og demens.

Centeret har en afdeling i Kerteminde til personer med Prader Willi syndrom.

Læs mere på Handicapcenter Fyns hjemmeside

Ydelsen omfatter 

Serviceloven: § 66, stk 1, nr. 6, § 85,  § 104, § 107 og § 108, samt Almen Bolig Loven § 105, stk.2

 

Ledelse

Centerchef Brian K. Hansen
Leder for kvalitet og udvikling Kirsten Agerskov Nielsen 
 

Afdelinger
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk