Dette er tekstversionen af Specialcenter Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af Specialcenter Syddanmark

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Specialcenter Syddanmark


Specialcenter Syddanmark yder ophold, skole og beskæftigelse til udsatte unge og voksne med psykisk udviklingshæmning med behov for særlig støtte. Centeret lægger vægt på omsorg og rehabilitering og har borgernes udvikling i fokus.
Centeret har også tilbud til domfældte psykisk udviklingshæmmede og et akut beredskab. Centeret har mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter.

Målgruppe

Børn og unge med markante og ofte multible problemstillinger, typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder.

Borgere med psykisk udviklingshæmning, som har udpræget uhensigtsmæssig social adfærd og misbrugsproblematikker. Tilbuddet omfatter også personer med en tilsyns- eller behandlingsdom.

Læs mere på Specialcenter Syddanmarks hjemmeside

Ydelsen omfatter

Serviceloven §§ 66, 108, 107 og 104.

Ledelse

Centerchef Allan Kjær Hansen

Leder for Kvalitet og Udvikling Signe Rame

Afdelinger
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk