Dette er tekstversionen af Siddende befordring
Klik her for at komme til den grafiske version af Siddende befordring

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Siddende befordring


Transport
Regionen tilbyder transport til og fra det sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis.

Siddende transport tilbydes, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

Patienter, der vælger at benytte egen bil, frem for regionens tilbud om transport, vil som hovedregel få udbetalt godtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel, med mindre særlig aftale foreligger.

I Region Syddanmark
Hvis du skal til behandling på et sygehus i Region Syddanmark, skal du ringe på 70 11 31 11. Du kan ringe på alle hverdage mellem 8 og 15. Når du har ringet op, skal du taste 2 for bestilling af transport og derefter vælge det sygehus, du skal behandles på.

Psykiatri
Hvis du skal til behandling inden for psykiatrien, skal du kontakte den behandlingsansvarlige afdeling. Du kan se telefonnummer og adresse på forsiden af dit indkaldelsesbrev.

Udenfor Region Syddanmark
Hvis du skal til behandling på et sygehus beliggende uden for Region Syddanmark, skal du også ringe på 70 11 31 11. Du kan ringe på alle hverdage mellem 8 og 15. Når du har ringet op, skal du taste 2 for bestilling af transport og derefter taste 6 for bestilling af transport til sygehuse udenfor Region Syddanmark.

Generelt gælder, at du skal bestille transport senest kl. 15 sidste hverdag før du skal på sygehuset. Du kan tidligst bestille transport 14 dage før din tid på sygehuset.

Beskedservice ved transport
Fra 2016 kan du modtage sms-beskeder, når du skal med den siddende patientbefordring til/fra sygehuset. Det kræver blot, at du giver dit samtykke til, at trafikselskabet må kontakte dig i forbindelse med kørsel, og at du fortæller os, hvilket telefonnummer, du ønsker at modtage beskederne på. Se mere på samtykke.flextrafik.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Ulemper ved den siddende patientbefordring
Du må regne med ventetid. Vognen skal ofte have andre med på turen – både ud og hjem.

Liggende transport/liftbus tilbydes hvis sygehuset vurderer, du skal transporteres liggende eller med kørestolstransport.

Du har ikke automatisk ret til gratis hjemtransport, selvom du har fået gratis transport til sygehuset. Afdelingen/sygehuset sørger for hjemtransport hvis du er berettiget til dette. 

Frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg
Hvis du efter reglerne om frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg benytter dig af et offentligt eller privat sygehus, skal du selv sørge for og betale for transporten. Du kan i visse tilfælde få refunderet den del af udgiften svarende til billigst forsvarlige transport til nærmeste sygehus som Region Syddanmark ville have henvist dig til.

Er du viderehenvist til et andet sygehus som en del af ret til hurtig udredning?
Hvis du vælger at blive viderehenvist til et andet offentligt sygehus eller privat sygehus, fordi det oprindelige sygehus ikke har mulighed for at tilbyde dig udredning inden for 30 dage, kan du have ret til befordring  eller befordringsgodtgørelse fra din bopæl til det sygehus, som du bliver viderehenvist til. Du skal dog stadig opfylde en af de betingelser, som er nævnt under afsnittet om befordring eller befordringsgodtgørelse. Vær opmærksom på at hvis du efter endt udredning, vælger at modtage eventuelt videre behandling på det sygehus, som du er blevet viderehenvist til, vil dette falde ind under reglerne om frit sygehusvalg.

Kommunen
Du skal henvende dig til din hjemkommune, hvis du har spørgsmål om transport i forbindelse med eksempelvis:

Hvis du har spørgsmål
Du er altid velkommen til at kontakte det sygehus, du skal til behandling på, for at få klarlagt om du kan få arrangeret transport.

Hvis du har spørgsmål til befordringsgodtgørelse, kan du ringe 70 11 31 11 og vælge dit nærsygehus. I skemaet kan du se hvilket sygehus, der er dit nærsygehus.

Befordringsreglerne fremgår af:

Hvis du ikke er tilfreds
Hvis du ikke er tilfreds med eller har spørgsmål til afgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse, kan du ringe til dit nærsygehus for en uddybende forklaring.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen kan dette ske til Styrelsen for Patientklager. Klager over befordring/befordringsgodtgørelse skal indgives til Styrelsen for Patienklager inden 4 uger efter, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Klageskema kan hentes på Styrelsen for Patienklagers hjemmeside www.stps.dk

Den 1. juli 2018 bliver Styrelsen for Patientklager oprettet og overtager klagesager fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientklager vil være beliggende i Aarhus og deres kontaktinformation er:

Styrelsen for Patientklage
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Postadresse: Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg
Tlf.: 72 33 05 00 (kl. 10-14)
stpk@stpk.dk
www.stpk.dk

Denne side er en udbygget version af pjecen "Transport til og fra sygehuset".
Download pjecen "Transport til og fra sygehuset " (pdf)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk