Dette er tekstversionen af Siddende befordring til behandling på sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af Siddende befordring til behandling på sygehus

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Siddende befordring til behandling på sygehus


 

Opdateret den 21. august 2020

Vigtig information vedr. Covid-19

Krav om brug af mundbind eller visir

Fra 22. august 2020 skal alle over 12 år bruge mundbind eller visir under transporten med Flextrafik, - herunder også på færgeoverfarter.
Mundbind eller visir skal dække både mund og næse.

Du skal som udgangspunkt selv huske at tage et mundbind/visir med til turen. Hvis ikke du har et mundbind/visir med, vil du blive tilbudt et gratis mundbind af chaufføren. Mundbindet er et type II mundbind, som både beskytter dig og dine omgivelser.

Mundbindet eller visiret kan fjernes helt eller delvist, hvis der er et anerkendelsesværdig årsag hertil, så som f.eks.

Visse passagerer vil dog af helbredsmæssige årsager helt være undtaget kravet. Det gælder passagerer med

Passagerer, der uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir kan blive bortvist/afvist.

Passagerer, der undlader at efterkomme chaufførens anvisning om bortvisning, vil kunne pålægges bødeansvar.

Chauffører, som har passagerkontakt, skal også bære mundbind under transporten, men mundbindet kan fjernes midlertidigt, hvis hensynet til trafiksikkerheden kræver det.

Læs Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v..

Region Syddanmark opfordrer alle til at bruge håndsprit både inden og efter turen med Flextrafik. 

 

Covid-19 – påvirkning af befordring

Det er fortsat muligt at bestille kørsel til og fra sygehusbehandling.

Men på grund af Covid-19, også kaldt Corona, er der foretaget følgende ændringer:

Bemærk:

 

Ændringerne er sket for at sikre, at flextrafikken skal være så sikker som muligt i forhold til at undgå smittespredning.

Ændringerne træder i kraft 2. juni 2020

 

Kørsel til og fra sygehuset

Regionen tilbyder transport til og fra det sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis.
 

Siddende transport tilbydes, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

Patienter, der vælger at benytte egen bil, frem for regionens tilbud om transport, vil som hovedregel få udbetalt godtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel, med mindre særlig aftale foreligger.


Guide til bestilling af siddende transport i Region Syddanmark

Transport til behandling på sygehus i Region Syddanmark

Hvis du skal til behandling på et sygehus i Region Syddanmark, skal du:
 


Du kan ringe på alle hverdage mellem 8.00 og 15.00. 
 

Transport til behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark

Hvis du skal til behandling inden for psykiatrien, skal du:
 


Transport til behandling på sygehus udenfor Region Syddanmark
Hvis du skal til behandling på et sygehus beliggende udenfor Region Syddanmark, skal du:

 


Du kan bestille siddende transport til sygehuse uden for Region Syddanmark alle hverdage mellem 8.00 og 15.00.
 

Generelt gælder, at du skal bestille transport senest kl. 15.00 sidste hverdag før du skal på sygehuset. Du kan tidligst bestille transport 14 dage før din tid på sygehuset.


Beskedservice, SMS, ved transport
Du kan få tilsendt sms-beskeder med information om din bestilte kørsel, når du skal med den siddende transport til og fra sygehuset.

Det kræver blot, at du giver dit samtykke til, at trafikselskabet må kontakte dig i forbindelse med kørsel, og at du fortæller os, hvilket telefonnummer, du ønsker at modtage beskederne på.

Du kan læse mere og tilmelde dig sms-service på samtykke.flextrafik.dk
.


Ulemper ved den siddende patientbefordring
Du må regne med ventetid, hvis du vælger at benytte Region Syddanmarks siddende patienttransport.
Vognen skal ofte have andre patienter med på vejen til sygehuset eller aflevere andre end dig på på turen hjem.
 

Liggende transport eller liftbus bliver du kun tilbudt, hvis sygehuset vurderer, du skal transporteres liggende eller med kørestolstransport.
 

Du har ikke automatisk ret til gratis hjemtransport, selvom du har fået gratis transport til sygehuset. Afdelingen/sygehuset sørger for hjemtransport hvis du er berettiget til det. 


Frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg
Hvis du efter reglerne om frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg benytter dig af et offentligt eller privat sygehus, skal du selv sørge for og betale for transporten. Du kan i visse tilfælde få refunderet den del af udgiften svarende til billigst forsvarlige transport til nærmeste sygehus som Region Syddanmark ville have henvist dig til.


Er du henvist videre til et andet sygehus som en del af ret til hurtig udredning?
Hvis du vælger at blive viderehenvist til et andet offentligt sygehus eller privat sygehus, fordi det oprindelige sygehus ikke har mulighed for at tilbyde dig udredning inden for 30 dage, kan du have ret til befordring  eller befordringsgodtgørelse fra din bopæl til det sygehus, som du bliver viderehenvist til. Du skal dog stadig opfylde en af de betingelser, som er nævnt under afsnittet om befordring eller befordringsgodtgørelse. Vær opmærksom på, at hvis du efter endt udredning, vælger at modtage eventuelt videre behandling på det sygehus, som du er blevet viderehenvist til, vil dette falde ind under reglerne om frit sygehusvalg.
 

Kommunen
Du skal henvende dig til din hjemkommune, hvis du har spørgsmål om transport i forbindelse med eksempelvis:

Hvis du har spørgsmål
Du er altid velkommen til at kontakte kørselskontoret på det sygehus, du skal til behandling på, for at få afklaret om du kan få arrangeret transport.
 

Hvis du har spørgsmål til befordringsgodtgørelse, kan du:
 

 

Hent skemaet med oversigten, der viser dig dit nærsygehus.
 

Befordringsreglerne fremgår af: 
 

Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 
 

Hvis du ikke er tilfreds
Hvis du ikke er tilfreds med eller har spørgsmål til afgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse, kan du ringe til dit nærsygehus for en uddybende forklaring.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen kan dette ske til Styrelsen for Patientklager. Klager over befordring/befordringsgodtgørelse skal indgives til Styrelsen for Patientklager inden 4 uger efter, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Klageskema kan hentes på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside www.stps.dk

Det er Styrelsen for Patientklager der håndterer klagesagerne.

Styrelsen for Patientklager ligger i Aarhus og deres kontaktinformation er:

Styrelsen for Patientklager
Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N

Tlf.: 72 33 05 00 (du kan ringe til Styrelsen for Patientklager på hverdage mellem 09:30-11:30 og igen fra 12:30-14:30)

Mailadresse: stpk@stpk.dk
Læs mere på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside på www.stpk.dk 

Denne side er en udbygget version af pjecen "Transport til og fra sygehuset".
Download pjecen "Transport til og fra sygehuset " (pdf)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk