Dette er tekstversionen af Budget og økonomi
Klik her for at komme til den grafiske version af Budget og økonomi

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Budget og økonomi


Region Syddanmarks økonomi er opdelt i 3 kasser med særskilt finansiering. Regionen har ingen ret til at udskrive skat.

3 kasser med særskilt finansiering

Regionens økonomi er opdelt i 3 aktivitetsområder:


Der er tale om adskilte områder hver med deres særskilte finansiering. Regionens løbende indtægter er som udgangspunkt således reserveret til ét af områderne. Det gælder både for tilskuddene fra staten og bidragene fra kommunerne.

Det indebærer, at der ikke kan foretages tværgående prioritering mellem områderne. Opdelingen indebærer også, at der ved brug af fordelingsnøgler skal foretages en fordeling af dels de administrative fællesomkostninger, dels de finansielle omkostninger på hvert af de 3 områder.

Ingen ret til at udskrive skat

Regionerne kan ikke udskrive skat. Det vil sige, at al finansiering af regionernes aktiviteter kommer ”udefra”. Dels fra staten, dels fra kommunerne. 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk