Dette er tekstversionen af Region Syddanmarks ph.d.-pulje
Klik her for at komme til den grafiske version af Region Syddanmarks ph.d.-pulje

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Region Syddanmarks ph.d.-pulje


Næste ansøgningsfrist er den 15. september 2016.

Ansøgning indsendes elektronisk via ansøgningsskemaet, som findes i boksen til højre. 
Der kan indsendes ansøgning via skemaet fra den 1. august 2016.

To årlige opslag af ph.d. puljen
I 2016 er der to opslag af ph.d. puljen med ansøgningsfrister hhv. 15. marts og 15. september.

Der gives støtte til et årsværk á 500.000 kr. inklusiv studieafgift og overhead.
 

Baggrund
For at sikre høj faglig kvalitet og udvikling i patientbehandlingen er det i stigende grad væsentligt, at sundhedsvæsenets ydelser er forskningsunderstøttede.

Regionsrådet vil derfor med ph.d.-puljen sikre, at flere af sundhedspersonalet i Region Syddanmarks sundhedsvæsen får mulighed for at tage en forskeruddannelse.

Et forskeruddannet personale er en forudsætning for, at Region Syddanmarks sundhedsydelser konstant udvikles, så patienterne tilbydes den bedste og mest effektive behandling, diagnose og forebyggelse.

Etableringen af Ph.d.-puljen skal ses som ét initiativ i den samlede indsats for at styrke sundhedsforskningen i Region Syddanmark. 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk