Dette er tekstversionen af Tilsyn
Klik her for at komme til den grafiske version af Tilsyn

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Tilsyn


Socialtilsyn Syd fører tilsyn med regionens sociale centre og tilbud. Opgaven er at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Eksternt tilsyn med vores tilbud

Region Syddanmark driver centre på socialområdet som der føres ekstern tilsyn med.Tilsynet med Region Syddanmarks sociale centre føres af Socialtilsyn Syd.

Læs mere om Socialtilsyn Syd her

Formål med tilsynet

De sociale tilsyns opgave er at sikre, at borgeren får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene.

På Tilbudsportalen.dk kan du læse mere om vores centre samt se status på, om centrene lever op til Socialtilsynets kriterier.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk