Dette er tekstversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedsaftalen 2015-2018

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sundhedsaftalen 2015-2018


Blomst Vision Fælles Sundhed

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Hvad er Sundhedsaftalen?

Aftalen dækker et bredt og komplekst felt. Fra det helt overordnede og fremadrettede: hvad vil parterne forpligte sig til at arbejde hen imod over en firårs periode? Til det helt konkrete her og nu: hvem gør hvad hvornår i situationen, hvor en patient skal udskrives fra sygehuset til sit eget hjem?

Læs Sundhedsaftalen 2015-2018 (pdf)

Krav til sundhedsaftaler

Ifølge sundhedslovens bestemmelser om planlægning og samarbejde skal regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Syddanmark indgå sundhedsaftalen om deres samarbejde på sundhedsområdet. 

Aftalerne skal sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af region og kommune.

Sundhedsaftalen skal revideres én gang i hver valgperiode.
Aftalerne godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Vejledning fra Sundhedsministeriet

Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i sundhedsydelserne og følge Sundhedsministeriets bekendtgørelse og vejledning.

Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet en revideret vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Vejledningen uddyber ministeriets bekendtgørelse og skal danne grundlag for de sundhedsaftaler, som kommuner og regioner skal udarbejde i 2015-2018.

Læs vejledningen fra Sundhedsstyrelsen (PDF)

Læs bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler (PDF)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk