Dette er tekstversionen af De sociale centre
Klik her for at komme til den grafiske version af De sociale centre

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


De sociale centre


Ét socialområdet med fem centre

Socialområdet er organiseret i fem centre, der tilbyder fleksible, tilpassede løsninger målrettet den enkelte borgers behov.
 

Klik her for at se i fuld skærm
Opdateret pr. 3. maj 2019

Den 1. januar 2019 er der sket ændringer på Region Syddanmarks sociale centre.


Handicapcenter Nordøstfyn og Handicapcenter Storebælt er lagt sammen og hedder nu Handicapcenter Fyn. Børnehusene Stjernen er blevet en del af Handicapcenter Fyn.

Børne- og Autismecenter har ændret navn til Autismecenter Syddanmark. Børnehusene Stjernen og Børnehusene Middelfart er ikke længere en del af centret.

Specialcenter for Unge og Voksne har ændret navn til Specialcenter Syddanmark. Børnehusene Middelfart er blevet en del af Specialcenter Syddanmark.
 
 
Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Autismecenter Syddanmark

Tilbud til børn og voksne med autisme eller udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Centret har også tilbud til blinde og døvblinde med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt børn med multiple funktionsnedsættelser.

 • Bihuset Botilbud
 • Bihuset Aflastning
 • Centrumværkstedet 
 • Holmehøj
 • Kirkevej
 • Teglgårdsparken
 • Æblehaven
   
Center for Børn og Unge

Specialcenter Syddanmark 

Tilbyder bolig og beskæftigelse til borgere med psykisk udviklingshæmning med behov for særlig støtte. Centret har også tilbud til udsatte unge samt børn og unge med betydelig nedsat funktionsevne.

 • Børnehusene Middelfart
 • Fuglemajgård
 • Kompasrosen
 • Midgaardhus
 • Møllebakken
 • Østruplund
 • Elevhjemmet
Specialcenter for Voksne med Handicap

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Tilbyder rådgivning, undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med funktionsnedsættelser på talen, hørelsen, synet eller mobiliteten.

 • Center for Høretab
 • CKV Odense
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Socialcenter Lillebælt

Tilbud til borgere med svære psykiske lidelser og personer med behov for individuelle, fleksible og specialiserede ydelser. Centeret har også tilbud til udsatte unge samt unge med anbringelsesdom  og borgere med senhjerneskade.

 • Egely
 • Kinstrup
 • Pomonahuset
 • Syrenparken
   
Handicapcenter Sydøstfyn

Handicapcenter Fyn

Tilbyder bolig, samvær og aktiviteter til borgere med fysisk og psykisk udviklingshæmning samt betydelig og varig funktionsnedsættelse herunder også børn og unge.

 • Børnehusene Stjernen
 • Engbo Nyborg
 • Engbo Kerteminde
 • Grejsdalen
 • Låddenhøj
 • Nordlys
 • Skovhuse
 • Skærehaven
 


 

 

 

   

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk