Dette er tekstversionen af De sociale centre
Klik her for at komme til den grafiske version af De sociale centre

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


De sociale centre


Socialområdet er organiseret i fem centre, der tilbyder fleksible, tilpassede løsninger målrettet den enkelte borgers behov.

 

Klik her for at se i fuld skærm
Oversigtskort over centrenes tilbud og deres geografiske placering

 

 

Seneste ændringer på Region Syddanmarks sociale centre.


Elevhjemmet som hidtil har hørt under Center for kommunikation og Velfærdsteknologi høre nu under Specialcenter Syddanmark.
 
Det forventes at Specialcentrets nye afdeling, Børne- og Ungehusene Udby er indflytningsklar til at modtage de første beboere primo 2021 
 
 
 
Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Autismecenter Syddanmark

Tilbud til børn og voksne med autisme eller udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Centret har også tilbud til blinde og døvblinde med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt børn med multiple funktionsnedsættelser.

 • Bihuset Botilbud
 • Bihuset Aflastning
 • Centrumværkstedet 
 • Holmehøj
 • Kirkevej
 • Teglgårdsparken
 • Æblehaven
   
Center for Børn og Unge

Specialcenter Syddanmark 

Tilbyder bolig og beskæftigelse til borgere med psykisk udviklingshæmning med behov for særlig støtte. Centret har også tilbud til udsatte unge samt børn og unge med betydelig nedsat funktionsevne.

 • Børnehusene Middelfart
 • Børne- og Ungehusene Udby
 • Fuglemajgård
 • Kompasrosen
 • Midgaardhus
 • Møllebakken
 • Østruplund
 • Elevhjemmet
Specialcenter for Voksne med Handicap

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Tilbyder rådgivning, undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med funktionsnedsættelser på talen, hørelsen, synet eller mobiliteten.

 • Specialrådgivningen
 • Center for Høretab Fredericiaskolen
 • CKV Odense
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Socialcenter Lillebælt

Tilbud til borgere med svære psykiske lidelser og personer med behov for individuelle, fleksible og specialiserede ydelser. Centeret har også tilbud til udsatte unge samt unge med anbringelsesdom  og borgere med senhjerneskade.

 • Egely
 • Kingstrup
 • Pomonahuset
 • Syrenparken
   
Handicapcenter Sydøstfyn

Handicapcenter Fyn

Tilbyder bolig, samvær og aktiviteter til borgere med fysisk og psykisk udviklingshæmning samt betydelig og varig funktionsnedsættelse herunder også børn og unge.

 • Børnehusene Stjernen
 • Engbo Nyborg
 • Engbo Kerteminde
 • Grejsdalen
 • Låddenhøj
 • Nordlys
 • Skovhuse
 • Skærehaven
 


 

 

 

   

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk