Skip til primært indhold

Covid-19

Information om hvordan du som pårørende og besøgende på socialområdets tilbud skal forholde dig til COVID-19

Når du skal besøge et af Region Syddanmarks sociale tilbud er der nogle forholdsregler, som du skal være opmærksom på. Aktuelt handler det om genindførelse af mundbind/ansigtsvisir og coronapas.

(Siden er under opdatering 10.03.2022)

Krav om mundbind på de sociale tilbud, hvor vurderingen er at borgerne er i øget risiko

Brug af mundbind skal ske på de sociale tilbud, hvor ledelsen på stedet vurderer, at der er borgere på tilbuddet, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet. Du kan kontakte det enkelte tilbud for at få klarhed over, om mundbind er et krav for pårørende og besøgende det pågældende sted. Der vil også være opsat skilte de steder, hvor kravet gælder.

Kravet om mundbind er gældende på arealer, hvor der er fælles adgang eksempelvis gangarealer. Kravet gælder ikke i borgerens egen bolig/værelse.

Når mundbind/ansigtsvisir er et krav det pågældende sted er følgende regler gældende:

  • Alle medarbejdere, pårørende og besøgende over 12 år skal i udgangspunktet bruge mundbind eller ansigtsvisir
  • Borgere på tilbuddene er undtaget
  • Besøgende er undtaget, hvis de er under 12 år, eller hvis der er tale om personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Lovgivningen foreskriver, at besøgende skal bortvises, hvis de ikke vil anvende mundbind eller visir.

Krav om coronapas når du skal besøge et af Region Syddanmarks døgn- og dagtilbud på socialområdet

Fra d. 12. november 2021 er der indført krav om gyldigt coronapas for alle besøgende.

Følgende er gældende:

  • Du skal kunne fremvise et gyldigt coronapas til personale på tilbuddet (se undtagelser nedenfor)
  • Kravet om coronapas gælder på alle fællesarealer men ikke i borgernes egne boliger/værelser. Hvis du skal passere gennem fællesarealer indendørs eller udendørs for at komme til borgerens bolig, vil kravet gælde på disse steder.
  • Hvis en besøgende ikke kan fremvise coronapas, kan vedkommende bortvises.

Undtagelser – følgende er undtaget fra kravet om coronapas ved besøg:

  • Børn under 15 år
  • Værger (herunder også forældremyndighedsindehavere), personlige repræsentanter og advokater mv. for beboere og brugere på tilbuddene
  • Personer, hvor vi på tilbuddet vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas
  • Personer der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget covid-19 test.

Selvom man er undtaget fra krav om coronapas opfordrer de nationale myndigheder til, at alle – uanset vaccinationsstatus – får foretaget en test for covid-19 inden besøget. Det anbefales også stadig alle besøgende at følge de smitteforebyggende anbefalinger.

Forebyggelse og håndtering i tilfælde af Corona smitte

På socialområdet følger vi gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne i forhold til COVID-19. Vi har samtidig en særlig opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag og god hygiejne. For at mindske smitterisikoen mest muligt, er der også indført krav om gyldigt coronapas for alle ansatte i Region Syddanmark, når de møder på arbejde.

I tilfælde hvor der hos borgere såvel som medarbejdere er mistanke om smitte følges faste procedurer for hurtig afklaring af eventuel smitte og håndtering for at minimere eventuel smittespredning.

Hvis et smittetilfælde på et tilbud har betydning for mulighederne for besøg, vil pårørende blive informeret herom.

 

 

 

APPFWU02V