Skip til primært indhold

ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelserne og FGU'erne

Med indsatsen ”ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser” tilbyder Region Syddanmark alle ungdomsuddannelser, FGU’er samt kommuner at indgå i en fælles indsats om en fremtid med unge i trivsel.

Vil din skole skabe de bedste rammer for mental sundhed og trivsel og være med i indsatsen ”ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser”?

Region Syddanmark inviterer alle 60 syddanske ungdomsuddannelser og 5 FGU’er til at sætte fokus på at bryde den negative tendens med flere unge i mistrivsel. Indsatsen vil i samarbejde med skolerne arbejde med at forebygge frafald og fravær pga. mistrivsel. For som forskningen allerede har vist, så lærer elever mere, når de trives i skolen.

Ved at deltage i ”ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser” stiller Region Syddanmark en række værktøjer til rådighed for ungdomsuddannelser, FGU’er og kommuner. Værktøjerne skal være med til at skabe et fælles sprog og opbygge et fællesskab omkring arbejdet med trivsel på tværs af uddannelser og kommuner. Værktøjerne er bygget op omkring ”ABC for mental sundhed”.

Forskningen viser, at det at A - gøre noget aktivt, B - gøre noget sammen og C – gøre noget meningsfuldt styrker trivslen.

ABC for mental sundhed – en evidensbaseret indsats der virker

ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret indsats, som har et positivt og handlingsorienteret fokus, som har vist gode resultater i forhold til at fremme trivsel og viden om mental sundhed.  

”ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser” er inspireret af og bygger videre på erfaringer fra et lignende projekt ”Røgfri Ungdomsuddannelser”.

Hvad siger ungdomsuddannelserne og FGU’erne ja til ved at deltage i indsatsen?

Alle elever på ungdomsuddannelser og FGU’erne er målgruppen – uanset mentalt helbred. Fokus er på at øge psykisk velvære, kompetencer og robusthed samt skabe støttende miljøer på ungdomsuddannelserne og FGU’erne.

ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser er en helskoleindsats, der involverer både elever, undervisere og ledelsen

I indsatsen skal deltagerne arbejde med skolernes kultur og overordnede rammer for deltagelse af alle unge og ansatte med udgangspunkt i lokale udfordringer. Region Syddanmark ved, at skolerne allerede har gang i mange trivselstiltag, og det arbejde vil indsatsen hjælpe videre.

Der vil være fokus på at værktøjerne skal tilpasses forskellige typer uddannelser, og danne netværk så skoler der ligner hinanden kan sparre og inspirere hinanden. Alle ungdomsuddannelser og FGU’er er forskellige og har brug for forskellige værktøjer.

Hvis din skole vil være med, siger skolen for eksempel ja til at:

  • Dele erfaringer om eksisterende og nye trivselsaktiviteter med andre skoler i Syddanmark.
  • Afprøve nye trivselsaktiviteter. Det kan f.eks. være et nyt undervisningsmateriale.
  • Deltage i workshops, der skal øge den enkeltes viden om ABC for mental sundhed.
  • Deltage i kompetenceudvikling for undervisere.
  • Involvere både undervisere, elever og øvrige medarbejdere i indsatsen.

Helskoleindsatser kan fremme unges trivsel sammen med kommuner og foreninger

Unges dårlige mentale sundhed og trivsel er et kompleks sundhedsproblem, der påvirkes af mange forskellige faktorer. Der findes derved ikke én simpel løsning på den bekymrende udvikling. ”ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser” er derfor bygget op som en helskoleindsats, hvor det både handler om at styrke de unges viden og kompetencer men også ungdomsuddannelsernes rammer, regler og tilbud og sprog for trivsel.  

Hver skole skal udnævne minimum én lokal koordinator til indsatsen. En central del af indsatsen er ligeledes at styrke det lokale samarbejde mellem skolerne og foreningerne og kommune. Alle kommuner i Syddanmark inviteres ligeledes til at deltage i indsatsen med en kommunal koordinator. Der inviteres desuden til netværksmøder på tværs af kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Unges dårlige mentale trivsel kan påvirke deres chance for at få en ungdomsuddannelse

I en ny rapport udarbejdet af Region Syddanmark og Syddansk universitet fra 2021 ses det, at unge med dårlig mental sundhed trives dårligere og er mere udsatte, end unge med moderat/god mental sundhed.

For unge med dårlig mental sundhed ses det blandt andet at:

  • De har mere fravær
  • De er mindre glade for at gå i skole
  • De er oftere ensomme
  • De oftere oplever at være stressede

Unges dårlige mentale trivsel påvirker deres chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller FGU. Unges dårlige mentale trivsel er steget over de seneste ti år. Der er derfor flere gode grunde til at ungdomsuddannelserne og FGU’erne fortsat styrker arbejdet med unges trivsel, så flere unge gennemfører en uddannelse og trives.

Hvad er mental sundhed?

Indsatsen anvender WHO's definition af mental sundhed, som Sundhedsstyrelsen ligeledes benytter. Ifølge WHO er mental sundhed en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress, og indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed er ikke kun fraværet af psykisk sygdom, men består også af psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig og klare de udfordringer, der dukker op i alle menneskers liv.

For mere information om ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser

Henriette Bondo Andersen

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


21478740

Anne Kjær Christensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758

Mathilde Have Fagernæs Hansen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU01V