Skip til primært indhold

Til dig der ønsker din sag om elevfordeling til gymnasiet genoptaget

Du kan anmode Region Syddanmark om at få genoptaget din fordelingssag.

Hvis du ønsker din sag om elevfordeling til gymnasiet genoptaget

Hvis du vil anmode om at få din fordelingssag genoptaget, skal du henvende dig til regionen via digital post senest den 11. juni 2023. Se kontaktfeltet nederst på siden.

Regionen genoptager sagen for at vurdere, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist medhold.

Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, anmode om at få sagen genoptaget på dine vegne.

Hvis du ikke får medhold i din genoptagelsesanmodning, kan du klage til Børne- og Undervisningsministeriet over retlige spørgsmål.

Med retlige spørgsmål henvises der til overholdelse af elevfordelingsreglerne, forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper m.v.

Der kan ikke klages over Børne- og Undervisningsministeriets afgørelse.

Gå til klagevejledningen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Region Syddanmarks gymnasiehotline (se kontaktoplysninger nederst på siden).

Kontakt

Gymnasiehotline

Telefonen er åben på hverdage kl. 09.00-15.00.


+45 61615050 Send digital post til Region Syddanmark
APPFWU02V