Skip til primært indhold

Optagelseskapacitet på STX og HF

Optagelseskapaciteten på STX og HF i Region Syddanmark bestemmer hvor mange elever, en uddannelsesinstitution må optage på en førsteårs-årgang.

Optagelseskapacitet på STX og HF i Syddanmark

Optagelseskapaciteten forstås som det antal ansøgere på en førsteårs-årgang, som en uddannelsesinstitution må optage ved skolestart.

Optagelseskapaciteten fastlægges ud fra:

  • Skolens fysiske og institutionelle rammer.
  • Udviklingen i antallet af unge mellem 16-19 år i det geografiske område.
  • Et evt. pålagt kapacitetsloft.

De 4 forpligtende samarbejder om koordinering af optagelseskapaciteten på STX og HF i Syddanmark

Region Syddanmark koordinerer optagelseskapaciteten i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til udbud af STX og HF. Dette foregår i 4 forpligtende samarbejder i følgende geografiske områder:

  • Fyn
  • Trekantområdet
  • Sønderjylland
  • Sydvestjylland.

I hvert af områderne er der et fordelingsudvalg, der er ansvarligt for at fordele eleverne der har søgt om optagelse på STX- og HF-skolerne i Region Syddanmark.

Erhvervsuddannelserne (EUD) og de erhvervsgymnasiale uddannelser (EUX, HHX og HTX) er ikke en del af de forpligtende samarbejder.

Regionsrådets opgaver vedrørende optagelseskapacitet

Regionsrådet koordinerer optagelseskapaciteten på STX og HF i samarbejde med de offentlige, selvejende institutioner. Formålet er at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i regionen ved hjælp af den geografiske placering og kapaciteten på uddannelserne.

Som led i koordineringen af optagelseskapaciteten skal regionsrådet:

  • Orienteres om alle gymnasiale uddannelsesinstitutioners optagelseskapacitet for det kommende skoleår. Regionerne indberetter kapaciteten til Undervisningsministeriet senest 1. februar hvert år.
  • Godkende afgrænsningen af de geografiske områder, hvor de offentlige almene gymnasier (stx) og hf-institutioner skal samarbejde om koordinering af kapaciteten, studieretninger mv.
  • Afgive indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet om både åbning og lukning af offentlige gymnasiale uddannelsessteder samt om pålæg af kapacitetsloft på offentlige almengymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Koordinering og regulering af kapacitetsloft på STX og HF

For at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i hele regionen, som også tager hensyn til en decentral uddannelsesstruktur, kan regionsrådet indstille til undervisningsministeren, at et gymnasium (STX og HF) pålægges et kapacitetsloft. Dette har Region Syddanmark gjort brug af i tilfælde, hvor et øget optag af elever på en given institution kunne risikere at udvande elevgrundlaget for andre gymnasier i nærheden. En situation, som ville kunne betyde, at der på sigt ville være en ringere tilgængelighed til ungdomsuddannelser lokalt.

Kontakt uddannelsesteamet

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Stine Liengaard Jensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU01V