Skip til primært indhold

For dig der søger ind på STX eller HF i 2022

Hvert år søger unge i Syddanmark om optagelse på STX og HF. Langt de fleste unge kommer ind på deres 1. prioritet. Læs her hvordan pladserne på skolerne bliver fordelt.

Fordeling af elever til STX og HF

Fordelingsudvalgene i Region Syddanmark fordeler kommende elever til STX og HF. Fordelingen sker på baggrund af optagelseskapaciteten på uddannelserne.

Region Syddanmark indgår i fordelingsudvalgene som fordeler eleverne på STX og HF

Region Syddanmark koordinerer optagelseskapaciteten i samarbejde med de offentlige STX- og HF-uddannelser i Syddanmark. Formålet er at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i regionen ved hjælp af den geografiske placering og kapaciteten på uddannelserne.

Der er 4 fordelingsudvalg i Syddanmark:

  • Fordelingsudvalg Fyn
  • Fordelingsudvalg Trekantområdet
  • Fordelingsudvalg Sydvestjylland
  • Fordelingsudvalg Sønderjylland

Optagelseskapaciteten bestemmer fordelingen af elever der søger ind på STX og HF

Optagelseskapaciteten på de enkelte almengymnasiale uddannelser i Region Syddanmark bestemmer, hvor mange elever på en førsteårs-årgang, en uddannelsesinstitution må optage ved skolestart.

Er der flere elever der søger ind på en STX eller HF end der er ledige pladser fordeler fordelingsudvalgene eleverne ud fra et afstandskriterium.

Optagelseskapaciteten fastlægges ud fra: 

  • Skolens fysiske og institutionelle rammer
  • Størrelsen på ungdomsårgangene i skolens område
  • Skolens indgåede aftaler med andre institutioner om fordeling af elever
  • Et eventuelt pålagt kapacitetsloft på skolen
APPFWU01V