Skip til primært indhold

Syddansk Mobilitetsstrategi

Regionsrådet har den 25. maj 2020 godkendt den regionale udviklingsstrategi Fremtidens Syddanmark samt delstrategien Syddansk Mobilitetsstrategi, der udfolder den regionale udviklingsstrategi på mobilitetsområdet.

Mobilitet for alle 

Syddansk Mobilitetsstrategi "Mobilitet for alle" indeholder tre overordnede mål:

1. Grøn klimaneutral transport – kollektiv som privat

2. Høj tilgængelighed og sammenhæng – trafikalt og digitalt

3. God fremkommelighed, der mindsker trængsel i- og imellem de syddanske byer.

Som en del af arbejdet med mål 1 og 2, arbejdes der dels hen mod at den regionale kollektive trafik omstilles til CO2 frie-, og på sigt også emissionsfrie, teknologier, og dels med forskellige tiltag i samarbejde med f.eks. kommuner, trafikselskaber og uddannelsesinstitutioner, vedrørende øget brug af grønne transportformer som f.eks. cykeltrafik og samkørsel. Derudover arbejdes der hen mod udskiftning af regionens egne person- og varebiler til el-biler frem mod 2030, og test- og demonstrationsprojekt for omstilling af ambulancer. Endelig skal arbejdet med at sikre tidsvarende digital infrastruktur til alle fortsætte.

Som en del af arbejdet med mål 3, God fremkommelighed, der mindsker trængsel i- og imellem de syddanske byer, har Region Syddanmark og de 22 kommuner i fællesskab besluttet i 2011 og senest ajourført i 2019, at arbejde for tre syddanske infrastrukturprioriteringer.

  • Gennemførsel af Timemodellen med de forudsatte fem stop i Syddanmark (Odense, Esbjerg, Fredericia, Kolding og Vejle) samt i en form, som kan understøtte ”Det store H”, herunder en sydgående forbindelse i Jylland, som kan bidrage til bedre forbindelse mod Hamborg.
  • En Midtjysk Motorvej, der knytter an til Billund Lufthavn, og med en tværforbindelse til E45 syd for Vejle.
  • En parallel forbindelse over Lillebælt.

Ud over de tre prioriteter fremhæves E20 syd om Odense og dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg, som projekter, hvor der er vedtaget anlægslov, og som ønskes finansieret og færdiggjort.

APPFWU01V