Skip til primært indhold

Vær med til at teste uddannelsesforløb om kultur for unge i landdistrikterne

EU-projektet A ”room” of their own (R YOUCULT) handler om at udvikle og designe et uddannelsesprogram for kulturmedarbejdere i kommuner og kulturinstitutioner i EU. Uddannelsesprogrammet skal give kulturmedarbejdere kernekompetencer til at facilitere processer, der skal føre til forankring og udvikling af kulturtilbud til unge i landdistrikter.

Projektet har tre hovedelementer:

 1. En indledende analyse af eksisterende viden på området samt nye input fra unge og kulturmedarbejdere i Finland, Portugal og Danmark. Endvidere udarbejdes et overblik over den nuværende indsats i de tre deltagende regioner ud fra en analyse af kommunale kulturpolitikker, der vedrører kultur for unge i landdistrikter.
 2. Universiteterne i de tre lande vil udvikle et fælles uddannelsesforløb, som bliver testet af lokale kulturmedarbejdere. Som en del af programmet besøger de lokale kulturmedarbejdere de andre lande for inspiration og ny læring.
 3. Der vil blive udarbejdet en effektevaluering af uddannelsesforløbene, der vil danne grundlag for en
  rækkes fælles politiske anbefalinger til andre europæiske regioner og kommuners arbejde med kultur for unge i landdistrikter.

Projektet er finansieret af Erasmus+ programmet og løber i 2022-2024.

Partnere i projektet
Projektleder: Syddansk Universitet, SDU (Dansk Center for Landdistriktsforskning)

Partnere: University of Jyväskylä, The Museum of Central Finland, City of Jyväskyla, University of Lisbon,
Region Aletenjo og Region Syddanmark.

Hvad kan projektet tilbyde?
I Region Syddanmark kan i alt 12 kulturmedarbejdere fra kommuner og kulturinstitutioner deltage. De 12
kulturmedarbejdere skal medvirke til at udvikle uddannelsesforløbet via deres viden og erfaringer fra arbejdet med kultur for unge i landdistrikter, og de skal være med til at afprøve pilotforløbet for uddannelsen.

Region Syddanmark vil løbende udvælge de 12 deltagere. I processen vil vi søge at sikre varieret repræsentation i forhold til geografi, kommunetype mv.

Fakta om deltagelse i projektet
Du vil komme til at deltage i:

 • Indledende workshop den 23. november 2022, forventet i Odense ca. kl. 17-21
 • 9 seminarer (undervisning) i løbet af 2023:
  • 6 af seminarerne er 1-dagsseminarer og er planlagt til at finde sted i uge 13, 17, 21, 36, 44 og 47.
  • De øvrige 3 seminarer er planlagt som studiebesøg til de tre deltagende lande og er planlagt til at blive afholdt i uge 23 i Portugal, uge 40 i Danmark og uge 50 i Finland. Hvert studiebesøg varer 3-4 dage.
 • Effektevaluering i projektets slutfase; både kulturmedarbejder og den pågældendes leder deltager i interview.

Endvidere kan der være deltagelse i enkelte arrangementer i projektperioden med henblik på formidling af erfaringerne.

Du skal forvente forberedelsestid i uddannelsesforløbet. Litteraturen vil primært være på engelsk, kursusforløb i Danmark er i overvejende grad på dansk, mens studiebesøg foregår på engelsk.

Kurserne afholdes forskellige steder i Region Syddanmark. Endelig tid og sted er ikke fastlagt endnu.

Kriterier for deltagelse
Der er ikke krav om, at deltagerne har en bestemt uddannelsesbaggrund. Du skal dog helst have erfaring
med at arbejde med kultur for unge i landdistrikterne. Kurset giver ikke ECTS point, men du modtager et
diplom fra SDU for at deltage i uddannelsesforløbet.

Omkostninger ved deltagelse
Deltagelse i kurserne er uden deltagerbetaling. Rejseudgifter til studiebesøg til Finland og Portugal dækkes
af projektet.

Du/din arbejdsplads får ikke kompensation for:
- Tid brugt på deltagelse i kurserne og forberedelse
- Udgifter til rejser til/fra kurserne i Danmark
- Undervisningsmateriale og forplejning ifm. kurserne i Danmark

Tilmelding til projektet
Ønsker du at deltage i projektet, bedes du sende en e-mail til Helene Mikkelsen hbm@rsyd.dk.

Vi har brug for følgende oplysninger fra dig:

 • Navn, titel, arbejdssted
 • Et par linjer om din baggrund og hvorfor du ønsker at deltage.
  Vi vender tilbage til dig med svar hurtigst muligt.

Har du brug for mere information, kan du kontakte Helene Mikkelsen på hbm@rsyd.dk eller 29201979 eller
Julie Kirstine Olsen på Julie.Kirstine.Olsen@rsyd.dk eller 30563947. Du kan også finde mere information om projektet på SDUs hjemmeside

APPFWU01V