Skip til primært indhold

Tværgående tema: Udvikling i hele regionen

På tværs af de 6 strategispor arbejder Region Syddanmark med 4 tværgående temaer, herunder udvikling i hele regionen.

Samfundsmæssige forandringer sætter aftryk på regionens byer og lokalsamfund. I dele af regionen vokser byerne, mens andre dele oplever faldende indbyggertal. Byer, landområder og yderområder er rammer for menneskers liv, og der er behov for at afdække de styrker og potentialer, som skal understøtte muligheden for, at livet kan leves i hele Syddanmark – også i fremtiden. Det er derfor nødvendigt, at vi er særligt opmærksomme på udviklingsvilkårene på tværs af alle områder i hele Syddanmark for at skabe en sammenhængende indsats i vores partnerskaber. Vi skal udnytte og bibeholde de menneskelige ressourcer og det engagement, der er lokalt. Og vi skal sætte Syddanmark på dagsordenen udadtil og støtte op om balance i hele regionen.

APPFWU01V