Skip til primært indhold

Tværgående tema: Dansk-tysk og internationalt samarbejde

På tværs af de 6 strategispor arbejder Region Syddanmark med 4 tværgående temaer, herunder dansk-tysk og internationalt samarbejde.

Den regionale indsats vil også fremover bygge på det dansk-tyske samarbejde hen over grænsen og øvrige internationale samarbejder, som kan være med til at løfte de respektive strategispor, eksempelvis Interreg-samarbejdet, Nordsøkommissionen, Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, Region Sønderjylland-Schleswig, Dialog Forum Norden, Det Syddanske EU-kontor og Region Syddanmarks samarbejdsaftale med delstaten Slesvig-Holsten.

For det danske og tyske mindretal samt borgerne, der bor og lever på begge sider af den dansk-tyske grænse, er gode regionale levevilkår ensbetydende med udsyn og samarbejde på tværs af grænsen. Hvad angår demografi, levevilkår, kvalificeret arbejdskraft, klima og infrastruktur er udfordringerne ofte de samme på begge sider af den dansk-tyske grænse og i øvrigt i mange andre europæiske regioner. Derfor kan der være gode muligheder i at indgå i samarbejder og indsatser hen over den dansk-tyske grænse og med andre europæiske regioner.

APPFWU02V