Skip til primært indhold

Tilblivelsen af udviklingsstrategien

Læs mere om hvordan den regionale udviklingsstrategi Fremtidens Syddanmark blev til.

Region Syddanmark ønsker at bidrage til FN’s verdensmål. Den regionale udviklingsstrategi udstikker en fælles retning for, hvordan dette kan ske i Region Syddanmark i et tæt samarbejde med borgere, vidensinstitutioner, kommuner og andre samarbejdspartnere.
Strategien er blevet til i et bredt samarbejde og i dialog med parter i hele regionen. Vi har i fællesskab formuleret konkrete forslag til, hvilke udfordringer Syddanmark bør adressere, og hvilken fælles retning, strategien skal sætte. Der er også formuleret idéer til indsatser, som regionen og samarbejdspartnere kan arbejde videre med i delstrategier for de enkelte strategispor.

Dialogen om strategien stopper ikke her.
Den fortsætter i de kommende år i forbindelse med udmøntningen af de konkrete indsatser.

De syddanske politikere får input til Fremtidens Syddanmark

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Video fra høringskonference

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V