Skip til primært indhold

FN's verdensmål - en fælles mission

Med verdensmålene er hele verden trukket i arbejdstøjet. Globalt er udfordringer og ressourcer vidt forskellige, men målene kan samlet set kun nås i fællesskab. Med den fælles syddanske udviklingsstrategi tager kommuner og region medansvar for en bæredygtig udvikling i bred forstand, herunder miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Fælles mål - fælles retning

Verdensmålene er vedtaget af FN i 2015. Men i dag ejes verdensmålene af alle - og sætter mål og retning for en lang række forskellige aktører. Fra folkeskoler til Folketinget, fra kommuner til det store udland, og fra foreningslivet til store internationale virksomheder er verdensmålene kommet på dagsordenen. Det giver et stærkt afsæt for at løse de udfordringer, som Syddanmark og det øvrige Danmark står overfor, og som det er nødvendigt at adressere i fællesskab.

Syddansk medansvar

Med en fælles indsats om fælles udfordringer arbejder vi i Syddanmark for en udvikling, hvor trivsel, engagement og kompetente borgere er med til at sikre en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region.

Med strategien for fremtidens Syddanmark tager vi ansvar for regionens udvikling og et medansvar for en global bæredygtig udvikling. De regionale mål for hvert strategispor skal hver især bidrage til, at Syddanmark blandt andet handler på sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer og herigennem
understøtter verdensmålene.

Verdensmålene er gensidigt afhængige og har indbyrdes koblinger. Som ramme for den syddanske udviklingsstrategi er verdensmålene med til at sikre sammenhæng på tværs af strategispor og indsatser, så en indsats, der eksempelvis har til formål at løse mobilitetsudfordringer, ikke fører til en unødig miljø- eller klimamæssig belastning.

En fælles mission

FN’s verdensmål sætter rammen for den regionale udviklingsstrategi og for delstrategierne. Verdensmålene sætter retning og giver et fælles afsæt for indsatserne inden for strategiens forskellige spor. Det fælles perspektiv på arbejdet sikrer samtidig sammenhæng på tværs af områder. Nogle af verdensmålene lægger sig særligt tæt op ad centrale regionale opgaveområder.
Derfor har Region Syddanmark valgt at fokusere særligt på de mål, der har størst relevans for regionens arbejde.

Eksempler på arbejdet med FN's verdensmål

Interaktivt værktøj om FN's verdensmål

Nedenfor finder du vores interaktive værktøj, hvor vi har samlet data inden for regionens udviklingsstrategi og de af FN's verdensmål, som vi arbejder med. 

Du kan forstørre værktøjet ved at trykke på ikonet med de to pile i nederste højre hjørne. 
(Værktøjet kan tage op til cirka 1 minut at indlæse)

APPFWU01V