Skip til primært indhold

Årlig opfølgning på den regionale udviklingsstrategi

Den årlige opfølgning på udviklingsstrategien er en publikation, der viser status og udvikling for den regionale udviklingsstrategi; Fremtidens Syddanmark.

Det overordnede billede i opfølgningen for 2021 er, at vi halvvejs i strategiperioden er rigtig godt på vej.

I 2021 er der kommet flere nye vigtige indsatser til, og der er arbejdet videre med en række længerevarende indsatser.

Det gjaldt fx arbejdet med at sikre rent grundvand til syddanskerne, ligesom der fortsat var fokus på arbejdet med oprensning efter de tre store generationsforureninger i regionen.

Klima var også i 2021 højt på dagsordenen – i DK2020 blev der skruet op for samarbejdet med de syddanske kommuner om klimahandleplaner, ligesom Region Syddanmarks interne klimahandlingsplan kom på plads, og energiforbruget var fortsat faldende.

Dansk-tysk udviklingsalliance er et eksempel på en ny vigtig indsats, der blev igangsat i 2021, hvor ambitionen er at sætte ekstra kraft bag og yderligere styrke det allerede velfungerende dansk-tyske samarbejde.

Den årlige opfølgning sætter fokus på de regionale indsatser og lægger sammen med udviklingsstrategien sporene ud for de kommende års arbejde med vigtige indsatser inden for; fx klima og grøn omstilling, nye mobilitetsløsninger og indsatser for at sikre udvikling i hele regionen. Den årlige opfølgning er således en del af det samlede vidensgrundlag for arbejdet med at gennemføre udviklingsstrategien. 

APPFWU02V