Skip til primært indhold

Vadehavsforum

Vadehavsforum er en uafhængig organisation af interessenter fra Danmark, Tyskland og Holland, der arbejder for at fremme en bæredygtige og fremtidsorienteret vadehavsregion.

Vadehavsforum har til formål at fremme miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig udvikling i Vadehavsområdet. Vadehavsforum holder to årlige generalforsamlinger, hvor interessenter fra erhvervsliv, naturbeskyttelsesforeninger, kommuner, regioner og repræsentanter fra statslige miljømyndigheder deltager. Derudover har Vadehavsforum etableret arbejdsgrupper og organiserer workshops og møder om temaer, der er centrale for vadehavsområdet, som fx klimatilpasning, lys- og plasticforurening, skibsfart og sikkerhed samt forvaltning af verdensarv. Senest er udarbejdet et Policy Paper om tilpasning til klimaændringer i vadehavsregionen på baggrund af en workshop i Hamborg.

Regionsrådet besluttede den 22. juni 2020 at blive medlem af Vadehavsforum.

Læs mere om Vadehavsforum 

 

APPFWU01V