Skip til primært indhold

DIVA-projektet

Region Syddanmark har i samarbejde med delstatsregeringen i Slesvig-Holsten modtaget støtte fra Interreg 5a til netværksprojektet DIVA, som har til formål at forberede etablering af den dansk-tyske udviklingsalliance.

Udgangspunktet for initiativet har været de mange gode initiativer og udviklingsmiljøer i Syddanmark og Slesvig-Holsten inden for bl.a. robotteknologi, industriel elektronik og data, digital økonomi og kunstig intelligens.

Formålet med en dansk-tysk udviklingsalliance er at styrke samarbejdet og binde udviklingskræfter sammen i Syddanmark og i den dansk-tyske grænseregion, så regionen samlet står stærkere i den nationale og globale konkurrence om udviklingsmidler, talenter, kvalificeret arbejdskraft mv. og bidrager til et mere sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænsen.

Repræsentanter fra virksomheder, kommuner, videninstitutioner, klynger, region og andre aktører fra Syddanmark har deltaget i udviklingen af initiativet.

DIVA projektets vigtigste aktiviteter er at opbygge viden og netværk med henblik på at etablere en bæredygtig dansk-tysk udviklingsalliance.

Interreg projektet DIVA er afsluttet ved udgangen af 2021. På grundlag af blandt andet DIVA projektet arbejdes der videre med etableringen af den dansk-tyske udviklingsalliance.

Logo Interreg

Yderligere oplysninger

Olav Sønderskov

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


61399853
APPFWU02V