Skip til primært indhold

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalgets opgaver er fra 2018 integreret med sundhedsbrugerrådets, hvor medlemmerne af patientinddragelsesudvalget er faste medlemmer.

Patientinddragelsesudvalget er lovbestemt jf. Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg (BEK nr 257 af 19/03/2014).

Efter ønske fra brugerorganisationerne er patientinddragelsesudvalgets opgaver fra 2018 integreret med sundhedsbrugerrådets, hvor medlemmerne af patientinddragelsesudvalget er faste medlemmer. Sundhedsbrugerrådet varetager således patientinddragelsesudvalgets opgave, f.eks. inddragelse i drøftelse af emner inden for praksisplaner og sundhedsaftale.

Patientinddragelsesudvalget afholder dog mindst ét selvstændigt møde om året.

Patientinddragelsesudvalget har følgende medlemmer: 

 • Kaj Andersen, Ældre Sagen (formand)
  kaj-vera@email.dk / Tlf. 64 84 14 56/20 76 41 47
 • Merete Helgens, Ældrerådet (næstformand)
  merete@helgens.dk /Tlf: 66 19 05 18
 • Hans Biering, Bedre Psykiatri 
  hansbiering@gmail.com /Tlf: 23 31 69 86
 • Helene Smet, SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed
  hsmet@dadlnet.dk /Tlf.: 21 68 16 61
 • Ib Poulsen, Landsforeningen LEV
  ib.poulsen@gmail.com /Tlf.: 53 86 14 02 
 • Inga Bredgaard, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
  inbr@youmail.dk/ Tlf.: 50 85 42 63
 • John Arne Sørensen, Diabetesforeningen
  johnarnesorensen@gmail.com /Tlf.: 30 28 46 25
 • Tina Brandt Jensen, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
  h2move.com@gmail.com /Tlf.: 28 96 61 31 
APPFWU02V