Skip til primært indhold

Tidplan og procesplan fødeplan

Procesplan

Tidplan og procesplan fødeplan
Dato/ Periode Forum/aktør Indhold
December 2019 Koncernledelsesforum  Godkendelse af kommissorium 
22. januar 2020  1. møde i Fødeplansudvalget 

Administrativ rammesætning herunder:- Drøfter disposition for ny fødeplan bl.a. på baggrund af kortlægning af hvad de nye anbefalinger mm. betyder i forhold til den nuværende indsats

- Drøfter nedsættelse af underarbejdsgrupper inden for specifikke temaområder,- Drøftelse af tidsplanen og evt. justering af denne

April 2020  Sundhedsudvalget  Sundhedsudvalget præsenteres for Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer mhp. inputs til det videre arbejde med Fødeplanen
9. juni 2020  2. møde i Fødeplansudvalget  Tilbagemelding fra SundhedsudvalgetDrøftelse af den videre proces
Juni – september 2020 Fødeplansudvalget
(underarbejdsgrupper) 
Fødeplansudvalget arbejder med beskrivelse af ny fødeplan evt. i underarbejdsgrupper 
9. september 2020 3. møde i Fødeplansudvalget  Fødeplansudvalget drøfter:
- Status på udarbejdelsen af ny fødeplan herunder giver feedback på de udarbejdede kapitler
September/ oktober 2020

September/ oktober 2020  Følgegruppe for forebyggelseSydKIP

Koncernledelsesforum 

Præsentation af status på arbejdet og komme med inputs.Inputs fremsendes til hele fødeplansudvalget og medtages i det videre arbejde.
September – december 2020  Fødeplansudvalget
(underarbejdsgrupper) 
Fødeplansudvalget arbejder med beskrivelse af ny fødeplan evt. i underarbejdsgrupper 
12. December 2020  4. møde i Fødeplansudvalget  Fødeplansudvalget drøfter:
- Status på udarbejdelsen af ny fødeplan herunder giver feedback på de udarbejdede kapitler 
December 2020  Sundhedsudvalget  Status på Fødeplanen præsenteres for Sundhedsudvalget mhp. inputs 
Februar 2021 5. møde i Fødeplansudvalget  Fødeplansudvalget drøfter 1. udkast til Fødeplan
Marts 2021  Koncernledelsesforum  Udkast til fødeplan fremlægges med henblik på at vise udkast og ”trykprøve” indholdet. 
April 2021 6. møde i Fødeplansudvalget  Drøfte samlet udkast til ny fødeplan herunder drøfte input til budgetforhandlinger 2022
Maj 2021

Følgegruppe for forebyggelse

DAK

Udkast til ny fødeplan præsenteres  
Juni 2021 Sundhedsudvalget Udkast til ny fødeplan og budgetoplæg præsenteres til drøftelse 
10. August 2021 Sundhedsudvalget  Behandle høringsudkast 
23. August 2021  Regionsråd Godkende høring af ny fødeplan 
24. August – 22. oktober  
Høringsperiode
(9 uger) 
Høringsparter – herunder også fremsende til rådgivning fra SST i henhold til Sundhedslovens §206 stk. 2. som led i kvalitetssikring forud for endelig politisk godkendelse   
Uge 43/primo uge 44 2021   
7. møde i Fødeplansudvalget
Behandling af endelig fødeplan, herunder høringssvar
25. oktober 2021 Direktionen  Behandling af endelig fødeplan, herunder høringssvar
26. Oktober 2021 Koncernledelsesforum  Koncernledelsesforum 
30. November 2021 Sundhedsudvalget  Behandling af endelig fødeplan, herunder høringssvar 
20. December 2021 Regionsrådet Behandling af endelig fødeplan, herunder høringssvar 
PRIMO 2022    
Januar/ februar 2022
Nyt regionsråd Ekstra behandling i nyt regionsråd 
APPFWU01V