Skip til primært indhold

Høring af revideret samarbejdsaftale for demensområdet i Region Syddanmark

Motiveret af Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens”, udgivet i starten af 2020, har Følgegruppen for Behandling og Pleje udarbejdet vedlagte høringsudkast til en revideret tværsektoriel samarbejdsaftale på demensområdet mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.

Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at høringsudkastet sendes i høring.

Ud over en indarbejdelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb, er der foretaget en række øvrige justeringer på baggrund af de seneste 11 års erfaring med demensarbejdet. Af de væsentligste tilføjelser kan her nævnes; en revideret beskrivelse af demensklinikkernes opgave, en opdateret oversigt over anbefalinger til demenskoordinatorfunktionen, ændringer til målgruppe og henvisningskriterier samt en beskrivelse af pårørende- og brugerinddragelse.

Høringsudkastet til den reviderede samarbejdsaftale består af selve den reviderede samarbejdsaftale samt en række reviderede og nye bilag. Herunder det nye bilag med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til faglige indsatser på demensområdet, tilrettet af arbejdsgruppen til specifikke syddanske forhold og ønsker.

Find høringsmaterialet

Høringsmaterialet er tilgængeligt her:

Der er tale om en offentlig høring, hvor alle interesserede er velkommen til at afgive høringssvar. 

Høringsfrist

Høringsperioden løber fra 17. januar 2022 til 4. marts 2022.

Sidste frist for at afgive høringssvar er fredag den 4. marts 2022.

Afgiv høringssvar

Afgiv høringssvar til den reviderede samarbejdsaftale for demensområdet i Region Syddanmark.

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort.

Se indkomne høringssvar

Se indkomne høringssvar.

Vær opmærksom på, at alle indkomne høringssvar offentliggøres på hjemmesiden. 

Spørgsmål til høringsmaterialet

Spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen kan rettes til:

  • Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør i Psykiatrien, Region Syddanmark, på e-mail amp@rsyd.dk eller tlf. 99444802.
  • John Zachariasen, områdeleder for Plejecentre, Fælleskøkken og Administrationen, Pleje og Omsorg, Tønder Kommune, på e-mail johzac@toender.dk eller tlf. 4530655983.
  • Hasse Gerner Nielsen, konsulent i Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark, på e-mail hasse.gerner.nielsen@rsyd.dk eller tlf. 21493276.
  • Helle Skibsted, udviklingskonsulent i Pleje og Omsorg, på e-mail hs32@toender.dk eller tlf. 20182011.

Den videre proces

Følgegruppen for Behandling og Pleje forestår tilretningen af samarbejdsaftalen på baggrund af de indkomne høringssvar. Herefter indstilles samarbejdsaftalen til endelig behandling i Det Administrative Kontaktforum den 19. maj 2022 og endelig godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. juni 2022.

APPFWU02V