Skip til primært indhold

Indkomne høringssvar

Du kan se alle indkomne høringssvar i listen nedenunder. Alle høringssvar bliver publiceret på hjemmesiden.

Høringssvar

Under henvisning til e-mail af 26. august 2021 med udkast til ny sundhedsplan kan jeg oplyse, at det fremsendte materiale er gennemgået af Center for beredskab ved Sydøstjyllands Politi, som alene har den bemærkning, at regionen med fordel kan tænke ISL-SU ind tidligere i processen. Dette henset til, at det ofte viser sig, at ISL-SU er den sidste, der ankommer til store beredskabshændelser, og endda typisk noget senere. Såfremt ISL-SU tænkes ind på et tidligere tidspunkt, kan dette formentlig medføre, at de også kan være fremme ved større beredskabshændelser på et tidligere tidspunkt.

Ved spørgsmål til ovenstående kan pi. Morten Anker Jensen kontaktes.

Høringen er i Sydøstjyllands Politi oprettet under journalnummer: 3700-10162-00226-21.
Sydøstjyllands Politi
Holmboes Allé 2

I Region Syddanmarks udkast til Sundhedsberedskabsplan 2021 er der en fejl på side 19 i afsnittet ordliste. Under LBS står der at Totalforsvarsregionen indgår i LBS. Dette er ikke korrekt. Totalforsvarsregionerne er nedlagt. Det er nu Landsdelsregion Vest der indgår i LBS.Landsdelsregion Vest
Sdr. Boulevard 15, 7800 Skive

Bilag: Bilag

PLO-Syd
Kokholm 3B

Ærø Kommune har gennemgået sundhedsberedskabsplanen, og ønsker ikke at afgive høringssvar.Ærø Kommune
Statene 2

Der henvises til vedlagte dokument.Bilag: Bilag

Trekantområdets Brandvæsen
Norgesvej 1

Til Region Syddanmark

Region Sjælland har i mail af d. 26. august 2021 modtaget Region Syddanmarks sundhedsbered-skabsplan i høring.

Der er tale om en plan, som på overskuelig og konsekvent vis beskriver sundhedsberedskabet i Region Syddanmark.

Det ses som et løft, at der er udarbejdet beredskabspolitik med tilhørende beredskabsprogram, så der sker rammesætning for beredskabsopgaver samt tydeliggørelse af det ansvar, der påhviler virksomhedsområder og andre relevante aktører. Endvidere opnås et godt overblik over det videre beredskabsarbejde i Region Syddanmark.

Specifikt i forhold til pandemiplanen, vurderes det fra Region Sjælland at være en god beslutning at afvente Sundhedsstyrelsens opdaterede vejledning for sundhedsberedskabsplanlægning, herunder afklaring af hvilke planer, der skal udarbejdes jf. § 4 i den reviderede epidemilov og navngivning af dokumentet, dvs. om det giver mening at udarbejde pandemiplan på såvel nationalt som regionalt niveau.

I forhold til delplaner generelt, ser Region Sjælland frem til at læse med, når disse forelægger.

Region Sjælland har sendt kommenteret sundhedsberedskabsplan direkte til relevante medarbejdere i Region Syddanmark som supplement til høringssvaret.


Venlig hilsen

Anja B. Rasmussen
Præhospital specialkonsulent
Region Sjælland
Præhospitalt Center, Ringstedgade 61, 13. etage, 4700 Næstved

Kommenteret plan sendes hermed som bilag til Region Sjællands høringssvar.Bilag: Bilag

Region Sjælland
Præhospitalt Center, Ringstedgade 61, 13. etage, 4700 Næstved

Bilag: Bilag

Fællekommunalt Sundhedssekretariat
Christian X’s vej 39

Bilag: Bilag

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16, 3460 Birkerød

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke bemærkninger til høringen.Syd- og Sønderjyllands Politi
Kirkegade 76, 6700 Esbjerg

Bilag: Bilag

Fyns Politi
Hans Mules gade 1-3 5000 Odense C

APPFWU01V