Skip til primært indhold

Særligt for patienter til udredning/undersøgelse i perioden indtil 30. juni 2023

Hjælp til dig, der venter på tid til udredning/undersøgelse i perioden indtil 30. juni 2023

Hvis du venter på at blive udredt/undersøgt eller få foretaget en diagnostik undersøgelse, har du mulighed for selv at finde og henvende dig til et privathospital, som kan undersøge dig på regionens regning. Muligheden gælder dog kun patienter, der er nyhenviste til udredning eller undersøgelse, og du skal bruge det indkaldelsesbrev, du modtager fra sygehuset for at kunne benytte tilbuddet.

OBS: Muligheden gælder desværre Ikke patienter, der allerede er henvist til behandling.

Du skal selv gøre følgende

  1. Besøg hjemmesiden www.sygehusvalg.dk, hvor du kan se, om og hvilke privathospitaler, der kan undersøge dig. Vi opfordrer dig til at vælge et privathospital i nærheden af, hvor du bor.
  2. Hvis du kan finde et privathospital, der kan undersøge dig, kontakter du selv privathospitalet direkte ved at ringe på det telefonnummer, der fremgår af www.sygehusvalg.dk. Privathospitalet vil herefter finde ud af, om det har mulighed for at undersøge dig.
  3. Du SKAL medbringe dit indkaldelsesbrev fra det regionale sygehus, samt din henvisning, som du kan finde på sundhed.dk, på det privathospital du ønsker at blive udredt/undersøgt på.
  4. Hvis du ikke kan finde den undersøgelse, som du er henvist til, eller hvis der ikke er et privathospital, som tilbyder undersøgelsen, skal du kontakte Den Regionale Visitation via denne kontaktformular.

NB: Hvis du er henvist til behandling, skal du udfylde denne kontaktformular for at få hjælp til at blive visiteret til et privathospital.

APPFWU01V