Skip til primært indhold

Læringsmaterialer

Erfaringer, guides og gode råd fra Aktiv Patientstøtte til sygeplejersker og sundhedspersonale.

Hvordan får du det vigtigste frem i din samtale med patienten? Og hvordan sikrer du, at I har forstået hinanden? Det er nogle af de spørgsmål som Aktiv Patientstøttes sygeplejersker svarer på på denne side. Her kan du læse om gode råd, metoder og redskaber til telefoniske og digitale samtaler med patienter.

”Vi er den mur, som patienten spiller en bold op af. Når han eller hun får bolden tilbage fra os, så er den til at gribe.”
- Sygeplejerske fra Aktiv Patientstøtte

Dialogen og relationen mellem borger og sundhedsprofessionelle foregår i stigende grad over telefonen eller video. Det stiller særlige krav til de sundhedsprofessionelles dialogiske og kommunikative kompetencer.

Høj faglighed i støttende og hjælpende telefoniske samtaler med borgere er en spidskompetence hos støttesygeplejerskerne fra Aktiv Patientstøtte. De har gennemgået et intensivt kompetenceudviklingsprogram og er trænede i veldokumenterede redskaber og metoder fra forskning om kommunikation, motivation, adfærd, relationsarbejde og coachingpsykologi.

"For mig var det en gave at lære om betydningen af toneleje, lytning og at lave en samtalekontrakt."
- Sygeplejerske fra Aktiv Patientstøtte

Længere nede kan du finde en inspirationsguide til de telefoniske samtaler såvel som 6 film, der demonstrerer anvendelsen af nogle af de teknikker, der er nævnt i Aktiv Patientstøttes inspirationskatalog.

Inspirationsguide

I denne inspirationsguide deler støttesygeplejerskerne deres bedste råd og konkrete formuleringer fra forskellige typer af samtaler med borgere. Guiden er sat op med 10 fokusområder og er praktisk anvendelig - enten som samlet værk eller som opslagsværk, når borgeren er i telefonen.

Siden 2017 har støttesygeplejerskerne haft næsten 16.000 samtaleforløb med borgere.
Dermed ligger tusindvis af timers praktisk erfaring til baggrund for inspirationsguiden.

Du kan læse inspirationsguiden her.

Inspirationsfilm

Se hvordan du udfører en patientsamtale på bedst mulig vis. De seks film viser forskellige teknikker, man kan bruge for at sikre en god tilgang til samtalen, både før og undervejs.

APPFWU01V