Skip til primært indhold

Baggrunden for Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte startede som et nationalt forskningsprojekt, som skulle undersøge, om telefonstøtte fra specialuddannede sygeplejersker kunne hjælpe patienter med kroniske sygdomme.

En ny type indsats i sundhedsvæsenet

Aktiv Patientstøtte er en helt ny type indsats i sundhedsvæsenet. Tre elementer udgør grundstenene i indsatsen:

  1. databaserede kriterier, der klarlægger hvilke patienter, der har gavn af et forløb
  2. samtaleforløb, hvor sygeplejerskerne kombinerer deres faglighed med coachende og dialogiske metoder
  3. performance management, hvor data bruges til at styre og udvikle indsatsen samt skabe organisatorisk læring

Målet med Aktiv Patientstøtte er at øge livskvaliteten hos patienten og at mindske behovet for indlæggelser.

Baggrund for Aktiv Patientstøtte

Projekter i Sverige har vist, at telefonstøtte kan hjælpe patienter med at få en bedre livskvalitet og en bedre hverdag, hvor de ikke bliver indlagt så tit som før.

Derfor ønskede Danmark også at undersøge, hvordan Aktiv Patientstøtte kunne hjælpe patienter med kroniske sygdomme. Fra 2017 til udgangen af 2020 blev patienter tilbudt Aktiv Patientstøtte ud fra en prædiktionsmodel, hvor forskere samtidigt undersøgte forskellige perspektiver af projektet.

Du kan læse mere om forskningen i Aktiv Patientstøtte på vores hjemmeside eller om Aktiv Patientstøtte i regeringsstrategien "Jo før – jo bedre".

I Region Syddanmark er Aktiv Patientstøtte i dag et støtteforløb for henviste patienter.

APPFWU02V