Skip til primært indhold

Ofte stillede spørgsmål om COVID-19 vaccinen

Her kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål, vi modtager fra borgere om COVID-19-vaccinen og udrulningen af vaccinen i Region Syddanmark.

Om vacciner og bookning

Afrundingen af vaccinationsindsatsen betyder blandt andet, at der fra den 15. maj 2022 ikke længere sendes invitationer ud til vaccination. Derfor vil eksempelvis børn, der fylder 5 år efter denne dato ikke modtage en invitation, og ligeså vil de personer, der fylder 18 år, og som tidligere har modtaget to stik, ikke modtager en invitation til 3. stik.

Hvis du er fyldt 18 år, kan du fortsat bestille tid til vaccination på vacciner.dk, hvis du har modtaget en invitation. Har du ikke modtaget en invitation, kan du møde op på et vaccinationssted inden for stedets åbningstider. 

Det er en forudsætning, at vaccinationen sker inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder for eksempel, at der ved 3. stik skal være gået mindst 140 dage fra 2. stik.

Sundhedsstyrelsen planlægger foreløbigt med, at personer på 50 år og derover tilbydes booster-vaccination til efteråret.

Der vil fortsat også være et tilbud til helt særlige sårbare under 50 år, fx personer med svært nedsat immunforsvar, som en læge har vurderet vil have gavn af vaccination.

Formålet med efterårets program er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Sundhedsstyrelsen har derfor lavet en grundig gennemgang af den viden, der på nuværende tidspunkt findes omkring hvem, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen fundet, at det er disse to grupper, der bør tilbydes booster-vaccination til efteråret.

Du skal som udgangspunkt selv booke tid til vaccination.

Book tid til din vaccine via hjemmesiden www.vacciner.dk

Skal du bruge hjælp til at booke en tid?

Så kan du kontakte Region Syddanmarks corona-callcenter på telefon 99 44 07 17 (tast 1)  
Åbningstid: 8.00 – 15.00 på hverdage og 9.00 – 13.00 i weekender.

OBS: Der kan i perioder være lang kø på vores Corona-hotline, vi beklager og opfordrer dig til at være tålmodig og vente på linjen og prøve igen senere. 

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du ikke selv (eller med hjælp fra pårørende) kan komme hen til vaccinationscenteret, skal du kontakte din kommune og aftale transport.

Du kan evt. ringe på 70 20 02 33 og få oplyst, hvordan du kontakter din kommune.

OBS: Hvis kommunen sørger for transporten, er det også kommunen, der booker vaccinationstid for dig.

Nogle borgere har behov for vaccination i eget hjem.

Det er hovedsageligt borgere, der er svært immobile og typisk sengeliggende, som kan blive vaccineret hjemme. Kommunen hjælper med at arrangere vaccination i hjemmet. Du kan evt. ringe på 70 20 02 33 og få oplyst, hvordan du kontakter din kommune.

Vaccinationen vil enten blive givet af læger og sygeplejersker fra regionen eller af praktiserende læger.

Du kan få hjælp til at booke en tid uden NemID ved at kontakte Region Syddanmarks corona-callcenter på telefon 99 44 07 17 (tast 1). Åbningstid: 8.00 – 15.00 på hverdage og 9.00 – 13.00 i weekender. 

OBS: Der kan i perioder være lang kø på vores Corona-hotline, vi beklager og opfordrer dig til at være tålmodig og vente på linjen og prøve igen senere. 

Du kan selv ændre tid til vaccination på vacciner.dk eller ved at ringe til corona-hotline på telefon 99 44 07 17 (tast 1) åbningstid: 8.00 – 15.00 på hverdage og 9.00 – 13.00 i weekender. 

OBS: Der kan i perioder være lang kø på vores Corona-hotline, vi beklager og opfordrer dig til at være tålmodig og vente på linjen og prøve igen senere. 

Børn under 15 år modtager invitationen via forældrenes eBoks, og de skal ledsages af en forælder til selve vaccinationen. Børn over 15 år modtager selv invitationen i deres eBoks.

Deres forældre modtager dog også information om vaccinationstilbuddet i deres eBoks.

Læs mere om, hvordan vaccination af børn foregår.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, selvom du allerede har været smittet med COVID-19.

På nuværende tidspunkt har Sundhedsstyrelsen begrænset viden om immunitet, efter man er blevet rask.

Aktuel viden tyder på, at de fleste mennesker opbygger en vis immunitet imod COVID-19, efter at de er blevet raske. Når man er syg med ny coronavirus, vil der dannes antistoffer mod virussen i blodet. Antistoffer er det, kroppen danner for at forsvare sig mod virus.

Desværre ved vi endnu ikke, i hvor høj grad antistofferne beskytter mod ny smitte, eller hvor længe man er immun, efter at man er blevet rask. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret.

Nej, du kan booke tid til vaccination i hele landet. 

Om regionens vaccinationscentre

Du finder kort over Region Syddanmarks faste vaccinationscentre her.

Det er også muligt at blive vaccineret mod COVID-19 hos din praktiserende læge.

Tidsbestilling til vaccination ved egen læge, foregår via lægens praksis. 

Du kan se på kortet over vaccinationssteder, hvilke lægehuse, der tilbyder COVID-19-vaccination.

Det et er også muligt at blive vaccineret på rigtig mange apoteker på tværs af regionen. 

Du kan se på kortet over vaccinationssteder, hvornår de enkelte apoteker holder åbent - og om det er med tidsbestilling eller drop-in-vaccination.

Alle regionens vaccinationscentre er handicapvenlige. Indgangene ligger enten i niveau med parkeringspladsen, eller også er der opsat ramper for kørestolsbrugere. 

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at de udenlandske statsborgere, som arbejder i Danmark og som har det særlige sundhedskort har ret til vaccination mod Covid-19 i Danmark.

Borgere, der ikke har det særlige sundhedskort skal kontakte regionens corona hotline på tlf. 9944 0717 - åbningstid: 8.00 – 15.00 på hverdage og 9.00 – 13.00 i weekender.  

OBS: Der kan i perioder være lang kø på vores Corona-hotline, vi beklager og opfordrer dig til at være tålmodig og vente på linjen og prøve igen senere. 

Læs mere om vaccination af udlændinge og hvordan du booker tid. 

Information til medarbejdere

Du kan finde information om vaccination af medarbejdere og få svar på ofte stillede spørgsmål på regionens intranet.

Læs mere på Region Syddanmarks intranet (Intranetadgangen er kun tilgængelig for Region Syddanmarks medarbejdere).

APPFWU01V