Skip til primært indhold

Syddansk Sundhedsinnovation

Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks innovationsstab, som hjælper sygehuse og andre partnere om at udvikle nye innovative løsninger til at løse sundhedsmæssige udfordringer.

Hvem er Syddansk Sundhedsinnovation?

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er en regional enhed for sundheds- og velfærdsinnovation med en vision om at udvikle innovative løsninger til hverdagen. Det sker ved at understøtte regionens sygehuse, psykiatriske og sociale tilbud i at udvikle og implementere løsninger, der kan øge effektiviteten og samtidig bidrage til at skabe arbejdspladser i regionen. Arbejdet med sundhedsinnovation kombinerer dermed regionens ansvar for udvikling af velfærdsydelser til gavn for borgerne med den regionale udvikling, herunder erhvervsudvikling.

SDSI arbejder med innovationsprocesser, hvor udvikling af nye løsninger sker i åbne samarbejder baseret på brugerinvolvering og samarbejde med virksomheder. Det sker ud fra en overbevisning om, at det i sidste ende skaber de mest optimale løsninger for driften, kvalitet for borgerne og vækst i de syddanske virksomheder. Syddansk Sundhedsinnovation har desuden systemansvar for udvikling og implementering af sundheds-it på tværs af sektorer.

Hvilke ydelser hjælper Syddansk Sundhedsinnovation med?

 • Patient- og pårørendeperspektivet
 • Driftsoptimering
 • Velfærdsteknologi og telemedicin
 • Funding
 • En indgang for medico virksomheder
 • Kompetenceudvikling i innovation

Hvad er Syddansks Sundhedsinnovations ydelser særligt kendetegnet ved?

Hos SDSI er ydelserne kendetegnet ved: 

 • fokus på inddragelse af brugere - patienter, borgere, pårørende, medarbejdere på tværs af fagligheder
 • samarbejde med virksomheder om udvikling og test af velfærdsteknologiske løsninger, der matcher kliniske behov
 • at udvikle idéer og dokumentere ideernes værdi som beslutningsgrundlag for de relevante beslutningstagere – politisk eller administrativt
 • adgang til vores testcenter så løsninger kan afprøves, før de skal ud i drift
 • udstilling af nye løsninger, der kan være nyttige for driften i Region Syddanmark
 • at erfaringsopsamle løsninger, der udvikles regionalt, nationalt og internationalt og at dele denne viden i forbindelse med nye projekter og implementering af nye løsninger
 • at drifte og udvikle digitale tværsektorielle løsninger for Region Syddanmark – herunder at implementere telemedicinske løsninger.

Find mere information om Syddansk Sundhedsinnovation

På Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside kan du bl.a. finde kontaktoplysninger og oplysninger om tidligere projekter.

Besøg hjemmesiden www.syddansksundhedsinnovation.dk

APPFWU01V