Skip til primært indhold

Medicoteknik

Medicoteknik er Region Syddanmarks fælles tværgående medicotekniske organisation, som har ansvaret for det medicoteknisk apparatur på regionens sygehuse.

Det er Medicotekniks opgave at levere medicoteknisk service, som bidrager til at underbygge, styrke og udvikle patientbehandlingen og sygehusets drift. Dette fordrer blandt andet høj kvalitet og effektiv service for færrest mulige ressourcer, at sigte mod det bedst mulige økonomiske resultat for hver enkelt funktion og den samlede virksomhed samt at skabe gode relationer til vores interessenter.

Medicotekniks fire kerneopgaver er:

  • varetagelse af modtagekontrol
  • registrering
  • installation
  • forebyggende vedligehold
  • og reparation

af medicoteknisk apparatur i Region Syddanmark.

udførelse af kravsspecifikationer til og indkøb af medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark.

varetagelse af faglig rådgivning og assistance til sygehusene og Regionshuset indenfor det medicotekniske område.

varetagelse af kvalitetssikring, strålebeskyttelse og undervisning jf. Røntgenbekendtgørelsen.

APPFWU02V