Skip til primært indhold

Mød chefkonsulent Vickie A. V. Foged

Medarbejderportræt af chefkonsulent Vickie A. V. Foged, som beskytter borgernes følsomme oplysninger.

Vickie A. V. Foged

Vickie beskytter borgernes følsomme oplysninger

Da stillingen som chefkonsulent i Informationssikkerhed blev oprettet for to år siden, søgte jeg den, fordi den gav mulighed for at kombinere to ting, jeg godt kan lide –  nemlig offentlig ret og faglig ledelse. På det tidspunkt havde jeg arbejdet med sundhedsjura i regionen i fem år og havde lyst til noget nyt, men jeg ville gerne blive i regionen, fordi det er en god arbejdsplads.

Jeg er uddannet jurist og har tidligere arbejdet i en klassisk advokatverden, hvor folk ligner hinanden. I det lys var det lidt crazy at lande i Regional IT. Her er vi en pose blandede bolcher, hvor kompetencer og fagligheder mødes på kryds og tværs – men jeg kan lide den energi, det giver. Og så er jeg vild med, at vi arbejder med et område, der har tyngde og kompleksitet, og som berører alle.

Sikkerheden er i top

I min afdeling, Informationssikkerhed, arbejder vi med forvaltningsloven og databeskyttelsesloven. Det handler om forholdet mellem myndighed og borger og om at beskytte helbredsoplysninger, der er de mest følsomme oplysninger, man har som borger.

Jeg er faglig leder af et team på 12 it-specialister, jurister og informationssikkerhedskoordinatorer. Min rolle er at styre, hvilke opgaver vi tager ind, og hvordan vi skal løse dem fagligt.

Vi har også en sekretariatsfunktion for de politiske udvalg på vores område, og vi rådgiver og svarer på medarbejdernes og afdelingernes spørgsmål om databeskyttelse. Vores vigtigste opgave er, at udarbejde retningslinjer for informationssikkerhed, som gælder for regionens ca. 25.000 medarbejdere og ca. 1100 it-systemer.

De fleste systemer indeholde kliniske data som eksempelvis journaler og prøvesvar, og hver gang data skal flyttes, bruges eller gemmes, har vi forholdt os til de risici, der er ved det, og hvordan man minimerer dem. Det er også os, der laver indberetninger til Datatilsynet, hvis der sker brud på informationssikkerheden.

Fokus på samarbejde og sammenhold

Jeg vil gerne skabe gode betingelser for samarbejde og vidensdeling i mit team. Derfor har vi daglige koordineringsmøder, hvor vi alle tjekker ind – fysisk eller virtuelt – for at sparre med hinanden om opgaverne. Ca. hver 14. dag har jeg en-til-en-medarbejdersamtaler med alle i teamet.

Det prioriterer jeg, fordi det er værdifuldt at have et rum, hvor vi kan tale om andet end blot den konkrete opgaveløsning. 

APPFWU01V