Skip til primært indhold

Den Nationale Henvisningsformidling

Arbejdet i Regional IT kan også føre til større landsdækkende projekter med mange berøringsflader, såsom Den Nationale Henvisningsformidling. Det er et landsdækkende it-system, som kan modtage, lagre og sende elektroniske henvisninger på tværs af hele det danske sundhedsvæsen

Region Syddanmark har ansvaret for anskaffelse, implementering og drift af Den Nationale Henvisningsformidling. Det er et landsdækkende it-system, som kan modtage, lagre og sende elektroniske henvisninger på tværs af hele det danske sundhedsvæsen.

Det gælder eksempelvis de henvisninger, som praktiserende læger udskriver til speciallæge- og psykologhjælp, fysioterapeutbehandling, fodterapi eller kiropraktik.

Med systemet kan henvisninger sendes elektronisk, uden at den praktiserende læge på forhånd vælger en behandler til borgeren. Det giver borgere mulighed for frit at vælge en behandler efter eget ønske, og på den måde kan de bl.a. undersøge ventelister, inden de vælger mellem aktuelle behandlere. Den valgte behandler kan herefter slå op i systemet og hente og læse borgerens henvisning.

Et projekt med komplekse it-integrationer

Henvisningsformidlingen skal fungere sammen med mange forskellige it-systemer, så autoriserede sundhedsprofessionelle kan oprette og hente henvisninger, og så borgerne kan se deres egne henvisninger via sundhed.dk. Det stiller krav til integrationer mellem mange systemer, og det gør projektet komplekst.

Undervejs i udviklingen har der været stort fokus på at involvere sundhedsprofessionelle, så Den Nationale Henvisningsformidling matcher behovene på tværs af de sektorer, som skal bruge systemet.

Sundhedsprofessionelle har bl.a. været med til at definere de krav, som systemet skal leve op til. Regionens leverandør har herefter udviklet systemet i tæt samarbejde med Regional IT, hvor sundhedsprofessionelle også er kommet med input.  Efterfølgende har de også afprøvet og testet systemet, inden det skal sættes i drift. 

Region Syddanmarks udbud af Den Nationale Henvisningsformidling har gjort sig bemærket ved en sjældent brugt udbudsmodel ”watergile”. Watergile kombinerer elementer fra den traditionelle vandfalds- og agile tankegang inden for IT-projekter. På den baggrund var projektet nomineret til Danmarks Bedste Udbud i 2018 af IKA.

APPFWU01V