Skip til primært indhold

Cyber- og informationssikkerhedsstrategi

Regionens udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi

Regionens udmøntning af cyber- og informationssikkerhedsstrategi 

Borgere, patienter og medarbejdere skal kunne være sikre på, at deres data ikke ødelægges, forvanskes eller misbruges, og derfor handler en vigtig del af Regional IT’s arbejde med it-sikkerhed om at beskytte regionen mod hackerangreb.

Det kræver, at Regional IT har overblik over alle regionens vitale it-systemer, -infrastruktur og data. Et team af specialiserede projektledere har derfor kortlagt alle anbefalinger til tiltag og handlinger, som regionen bør foretage for at forhindre sikkerhedsbrud.

Det startede som et omfattende Excel-ark, hvor Regional IT systematisk kunne følge de tekniske løsninger til datasikring og de mange forskellige sikkerhedskrav til udstyr, applikationer og netværk.

I dag er kortlægningen vokset til en ambitiøs handleplan for udmøntningen af Region Syddanmarks strategi for cyber- og informationssikerhed og er med til at sikre, at der går en rød tråd fra tidligere tiltag til nuværende og fremtidige initiativer.

Vi forudser, forebygger, opdager og håndterer sikkerhedshændelser 

Risikoen for cyberkriminalitet i sundhedssektoren er desværre meget høj. Der er fx kriminelle, der vil udnytte sårbarheder til økonomisk afpresning eller at stjæle forskningsdata. Men med planen for, hvordan regionens cyber- og informationssikkerhedsstrategi skal udmøntes, har Regional IT et stærkt forsvarsanlæg og et godt udgangspunkt for at møde det uforudsigelige. 

Kortlægningen gør det nemlig muligt at dokumentere effekten af de enkelte tiltag, og hvordan de påvirker hinanden. Kortlægningen giver også mulighed for at teste og implementere nye, sammenhængende indsatser inden for fire kategorier, nemlig evnen til at forudse, forebygge, opdage og håndtere sikkerhedshændelser.

Det sikrer sammenhæng på tværs og er helt i tråd med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet.

APPFWU02V