Skip til primært indhold

Vurdering af forældede amputationssager fra 1. januar 2010

Region Syddanmark og de andre fire regioner har 1. juli 2023 indgået en aftale med Patienterstatningen, så patienter, hvis sag er er faldet for forældelsesfristen, nu alligevel kan få vurderet deres sag. Aftalen gælder kun benamputerede patienter fra 1. januar 2010 og frem.

Forældede sager kan alligevel blive vurderet

Regionerne har 1. juli 2023 indgået en aftale med Patienterstatningen om såkaldte vejledende udtalelser i sager vedrørende benamputerede patienter fra 1. januar 2010 og frem.

Det betyder, at patienter, hvis sag er forældet, alligevel kan få vurderet sagen hos Patienterstatningen, hvis de opfylder kravene i aftalen.

Krav til patienter for at få en vejledende udtalelse

Patienterne skal opfylde fire krav:

  • patienten har fået foretaget benamputation den 1.  januar 2010 eller senere
  • patientens benamputation er ikke foretaget på grund af f.eks. kræftsygdom eller en ulykke
  • patienten har søgt erstatning hos Patienterstatningen senest den 31. december 2023
  • Patienterstatningen har afvist sagen på grund af forældelsesfristen.

Sådan søger du erstatning hos Patienterstatningen

Patienter, der ønsker at søge erstatning under den nye aftale, skal fortsat sende en ansøgning til Patienterstatningen via deres hjemmeside.

Sådan foregår ansøgningen:

  • Patienterstatningen vurderer, om sagen er forældet ifølge forældelsesfristen på 10 år men dækket af den nye aftale
  • Patienterstatningen henviser patienten til regionen, der kan vurdere, om patientens forløb opfylder kravene i den nye aftale
  • regionen beder Patienterstatningen om en vejledende udtalelse.

Regionen er ifølge aftalen forpligtet til at følge Patienterstatningens vejledende udtalelser i disse sager og udbetale evt. tilkendt erstatning. 

Har du fået afvist din sag på grund af forældelsesfristen?

Region Syddanmark vil kontakte relevante benamputerede borgere, hvor Patienterstatningen før 1. juli 2023 har afvist sagen på grund af den 10-årig forældelsesfrist, og infomere dem om muligheden for at søge om en vejledende udtalelse. Borgerne vil blive kontaktet via digital post eller almindeligt brev, hvis de er fritaget for digital post.

Få mere information og hjælp

Du kan kontakte Patienterstatningen for mere information på telefon 33 12 43 43 alle hverdage mellem kl. 9.30 og 15.00.

Det er også muligt at få uvildig vejledning hos regionens patientvejledere. Region Syddanmarks patientvejledere kan kontaktes på telefon 76 63 14 90.

Du kan finde patientvejledernes åbningstider på regionens hjemmeside.

APPFWU01V