Skip til primært indhold

Undersøgelse af patientjournaler med amputationer for perioden 2013-2022

Region Syddanmark besluttede i november 2022 at lave en udvidet gennemgang af patientjournaler for at give patienter og pårørende vished om, hvorvidt der var sket fejl i deres forløb, der kunne have forhindret deres amputation.

Region Syddanmark og Region Sjælland arbejdede sammen om en udvidet undersøgelse af patientforløb

Region Syddanmark besluttede i november 2022 på baggrund af undersøgelsen af patientforløb fra 2019-2022 at udvide undersøgelsen af amputationer, så den gik ti år tilbage og undersøgte alle forløb, hvor patienter fik amputeret hofte, lår, knæ eller underben. Undersøgelsen blev lavet i samarbejde med Region Sjælland.

Undersøgelsen blev udvidet for at give patienter og pårørende vished om, hvorvidt der var sket fejl i deres forløb, der kunne have forhindret deres amputation.

For at sikre uvildighed i den udvidede undersøgelse gjorde begge regioner brug af karkirurgiske og ortopædkirurgiske speciallæger fra andre regioner end deres egne til at gennemgå patientjournalerne. Der var for Region Syddanmarks vedkommende tale om 15 auditorer, der delte gennemgangen af de ca. 2.500 patientjournaler imellem sig.

Undersøgte patientjournaler fra 15. juni 2013 til 31. december 2022

Region Syddanmarks udvidede undersøgelse af benamputerede patienter gik i gang 22. maj 2023 og tog hensyn til, at patienter skulle nå at søge om erstatning hos Patienterstatningen inden forældelsesfristen på 10 år udløb. Derfor blev patientforløb fra 15. juni 2013 og frem til og med 31. december 2022 undersøgt først. 

Region Syddanmarks del af undersøgelsen blev afsluttet i slutningen af juni, og du kan læse mere om undersøgelsen via nedenstående nyhed. 

Læs nyheden "Region Syddanmark er færdig med udvidet amputationsundersøgelse"

1. juli indgik Region Syddanmark og de andre fire regioner en aftale med Patienterstatningen, så patienter, hvis sag er er faldet for forældelsesfristen, nu alligevel kan få vurderet deres sag. Aftalen gælder kun benamputerede patienter fra 1. januar 2010 og frem.

Læs mere om  "Vurdering af forældede amputationssager fra 1. januar 2010" 

Hvad skal patienter gøre?

I løbet af undersøgelsen tog regionen løbende kontakt til levende patienter via digital post, hvis  undersøgelsen viste, at der kunne være tvivl om, de fik fået den rette behandling. Regionen tog også, med hjælp fra skifteretten, kontakt til pårørende til afdøde patienter.

Er du i tvivl om din sag er blevet gennemgået, eller har du brug for hjælp, kan du læse mere på hjemmesiden om dine muligheder.

APPFWU01V