Skip til primært indhold

Undersøgelse af patientjournaler med amputationer for perioden 2013-2022

Region Syddanmark besluttede i november 2022 at lave en udvidet gennemgang af patientjournaler for at give patienter og pårørende vished om, hvorvidt der var sket fejl i deres forløb, der kunne have forhindret deres amputation.

Region Syddanmark og Region Sjælland arbejder sammen om en udvidet undersøgelse af patientforløb

Region Syddanmark besluttede i november 2022 på baggrund af undersøgelsen af patientforløb fra 2019-2022 at udvide undersøgelsen af amputationer, så den går ti år tilbage og undersøger alle forløb, hvor patienter har fået amputeret hofte, lår, knæ eller underben. Undersøgelsen laves i samarbejde med Region Sjælland.

Undersøgelsen udvides for at give patienter og pårørende vished om, hvorvidt der kan være sket fejl i deres forløb, der kunne have forhindret deres amputation.

For at sikre uvildighed i den udvidede undersøgelse vil begge regioner gøre brug af karkirurgiske og ortopædkirurgiske speciallæger fra andre regioner end deres egne til at gennemgå patientjournalerne. Der er for Region Syddanmarks vedkommende tale om 15 auditorer, der skal dele gennemgangen af de ca. 2.500 patientjournaler imellem sig.

Undersøger patientjournaler fra 15. juni 2013 til 31. december 2022

Region Syddanmarks udvidede undersøgelse af benamputerede patienter går i gang 22. maj, og tager hensyn til, at patienter skal kunne nå at søge om erstatning hos Patienterstatningen inden forældelsesfristen på 10 år udløber. Derfor undersøges patientforløb fra 15. juni 2013 og frem til og med 31. december 2022.

Ældste forløb undersøges først

Den udvidede undersøgelse vil gennemgå patientforløb fra 15. juni 2013 og frem. Undersøgelsen starter med journalforløb fra 2013 og starter med at gennemgå alle de sager, hvor patienterne fortsat er i live. Derefter følger gennemgangen af afdøde patienter.

Regionen vil ugentligt fra 5. juni rapportere, hvordan undersøgelsen skrider frem, og offentliggøre antallet af udpegede patienter, der modtager erstatningsvejledning på regionens hjemmeside.

Hvad skal patienter gøre?

Regionen vil løbende tage kontakt til levende patienter via digital post, hvis undersøgelsen viser, at der kan være tvivl om, hvorvidt de har fået den rette behandling, og de derfor skal vejledes i at søge erstatning. Regionen vil, med hjælp fra skifteretten, kontakte pårørende til afdøde patienter.

De første patientforløb, der gennemgås er fra juni 2013. Det sker for, at eventuelle patienter, der skal erstatningsvejledes har tid til søge om erstatning, før de påvirkes af Patienterstatningens forældelsesfrist på 10 år.

Patienter og pårørende, hvis forløb ligger tæt på forældelsesfristen, må gerne være ekstra opmærksomme på, om de modtager brev eller henvendelser fra regionen i ugerne efter 22. maj 2023.

 

APPFWU01V