Skip til primært indhold

Journalgennemgang 2019-2022

I august 2022 satte Region Syddanmark gang i en undersøgelse af 187 patientjournaler fra perioden 2019-2022. Det skete efter en rapport afslørede større regionale forskelle på antallet af amputationer. Læs om resultaterne af undersøgelsen.

I august 2022 satte Region Syddanmark gang i en journalgennemgang for at undersøge, hvorvidt patienterne havde modtaget den rette behandling. Undersøgelsen så nærmere på 187 patientjournaler fra 2019 til 2022.

Ud af de 187 patienter var der 114 tilfælde, hvor patienten ikke var blevet tilset eller vurderet af en karkirurg inden for de seneste 12 måneder før amputationen af hofte, lår, knæ eller underben.

Journalgennemgangen blev foretaget i henhold til en manual, der blev udarbejdet i fællesskab mellem eksperter fra Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Resultatet af undersøgelsen

Resultatet af Region Syddanmarks undersøgelse viste, at 11 patienter skulle have brev med klagevejledning, da de muligvis kan få erstatning for deres behandling. Erstatningssagerne sagsbehandles af Patienterstatningen, hvis patienten har valgt at søge.

Derudover fik to patienter, der er blevet tilset af en karkirurg, men hvor der i tilgængelige oplysninger var tvivl om, hvorvidt de burde have været henvist tidligere, og om amputation herved ville kunne have været undgået, også brev.

De nulevende patienter modtog i december 2022 brev med vejledning til at klage eller søge erstatning fra regionen, mens regionen med hjælp fra skifteretten har kontaktet boet efter afdøde patienter. 

Baggrund for undersøgelsen i 2019-2022

Region Syddanmark undersøgte i efteråret 2022 en række patientjournaler på baggrund af en analyse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der viste store regionale forskelle på antallet af benamputationer.

Fra 2019 og frem har Region Hovedstaden og Region Nordjylland formået at sænke antallet af amputationer. Derfor undersøgte Region Syddanmark udvalgte patientjournaler fra 2019-maj 2022, hvor patienten ikke er blevet tilset af en karkirurg inden for 12 måneder før amputationen, for at sikre at patienterne har fået den rette behandling. 

Region Syddanmark har haft et stabilt niveau i antallet af amputationer siden 2016, men en undersøgelse fra RKKP viser, at der fra 2019 er store regionale forskelle på antallet af benamputationer og på antallet af amputationsforebyggende operationer.

APPFWU01V