Skip til primært indhold

Patientvejledning og tidligere udsendt patientbreve

Berørte patienter og pårørende vil få direkte besked, hvis der bliver fundet noget i deres patientjournaler ved den udvidede journalgennemgang. Læs udsendte patientbreve og find information om erstatnings- og klagemuligheder.

Patientvejlederne kan hjælpe 

Alle patienter eller pårørende, som er bekymrede eller har en konkret mistanke om mangelfuld behandling på et af regionens sygehuse, kan altid kontakte Region Syddanmarks patientvejledere.

Hvis du har brug for råd og vejledning om klage og erstatning, kan du kontakte Patientkontoret i Region Syddanmark på tlf. 76 63 14 90. Du kan ringe mandag-torsdag kl. 8.30-12.30 og fredag 9.00-12.30.

Du kan altid søge erstatning

Du vil blive kontaktet som patient, hvis den udvidede journalgennemgang viser, at du ikke har fået den rette behandling, og der derfor kan være grundlag for at søge om erstatning.

Hvis du allerede nu mener, at du er påført en patientskade, har du, uanset om du bliver kontaktet eller ej, altid mulighed for at søge om erstatning ved Patienterstatningen på deres hjemmeside.

Læs mere om dine muligheder for at søge erstatning på Patienterstatningens hjemmeside

Du behøver ikke afvente regionens undersøgelse, da det ikke gør noget, hvis en sag, der udpeges af regionen, allerede er i proces hos Patienterstatningen.

Vi kan også oplyse dig om, at du har mulighed for at klage over dit behandlingsforløb til Styrelsen for Patientklager på stpk.dk.

Læs mere om dine klagemuligheder om dit behandlingsforløb på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside

Har du fået afvist din sag på grund af forældelsesfrist?

Region Syddanmark og de andre fire regioner har 1. juli 2023 indgået en aftale med Patienterstatningen, så patienter, hvis sag er er faldet for forældelsesfristen, nu alligevel kan få vurderet deres sag. Aftalen gælder kun benamputerede patienter fra 1. januar 2010 og frem.

Læs mere om dine muligheder for at få vurderet din sag og få en vejledende udtalelse.

Tidligere udsendte patientbreve

Region Syddanmark sendte i december 2022 brev ud til alle nulevende patienter, som har fået foretaget en amputation siden 2013. Brevet indeholdt klage- og erstatningsvejledning, resultatet af 2019-2022-journalgennemgangen og nyheden om den udvidede undersøgelse, regionen satte i gang.

Kære patient

Vi sender dette brev til dig, fordi du har fået foretaget en amputation af dit ben eller underben i Region Syddanmark. Alle patienter, der har fået foretaget en amputation siden 2016, modtager dette brev.

Vi sender brevet, da der for tiden bliver sat stort fokus på amputationer i medierne. Det skyldes en ny undersøgelse for 2016-2021, der viser, at der er forskelle på, hvor mange amputationer der bliver foretaget i de forskelige regioner.

På trods af forskellene er der på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at der er foretaget unødvendige amputationer på sygehusene i Region Syddanmark.

Region Syddanmark gennemgår amputationer

Vi har dog i Region Syddanmark taget initiativ til at gennemgå en række amputationer. Det gør vi for at være helt sikre på, at vi har inddraget de relevante specialister undervejs og dermed givet den rette behandling.

I første omgang gennemgår vi journaler for en mindre gruppe patienter. Det drejer sig om patienter, der ikke er blevet tilset af en karkirurg før amputationen, og som er blevet amputeret i perioden fra 2019 og frem til i dag. Det er nemlig inden for de seneste 3 år, at forskellene mellem regionerne er blevet stor.

Hvis gennemgangen – mod forventning – viser, at vi ikke har givet den rette behandling, kontakter vi de berørte patienter.

Hvis vi ikke har givet den rette behandling, vil vi tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og afklare, om undersøgelsen skal udvides. I så fald kontakter vi også her de berørte patienter.

Du kan kontakte sygehuset, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til den behandling, som du har fået i forbindelse med din amputation, er du velkommen til at kontakte sygehuset, som du fik foretaget din amputation på. Du kan ringe på følgende numre:

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus – telefon 65 41 49 53, mandag-torsdag 08.00-14.00
 • Sygehus Lillebælt – telefon: 76 36 23 27, tirsdag-fredag 9.00-14.00
 • Sygehus Sønderjylland – telefon 79 97 61 56, alle hverdage 8.00-15.00
 • Sydvestjysk Sygehus – telefon 79 18 21 26, alle hverdage 8.30-13.30.

Vær opmærksom på, at dette brev ikke kan besvares. Kontakt til sygehusene skal ske via et af telefonnumrene ovenfor.

Klage og erstatningsmuligheder

Som det fremgår ovenfor, bliver du kontaktet, hvis gennemgangen viser, at du ikke har fået den rette behandling, og der derfor kan være grundlag for at søge om erstatning.

Hvis du allerede nu mener, at du er påført en patientskade, har du, uanset om du bliver kontaktet eller ej, mulighed for at søge om erstatning ved Patienterstatningen på deres hjemmeside.

Søg erstatning på patienterstatningen.dk

Vi kan også oplyse dig om, at du har mulighed for at klage over dit behandlingsforløb til Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk.

Hvis du har brug for råd og vejledning om klage og erstatning, kan du kontakte Patientkontoret i Region Syddanmark på tlf. 76 63 14 90.

Kære patient

Vi har tidligere skrevet til dig og orienteret om, at Region Syddanmark havde taget initiativ til at gennemgå en række forløb, der førte til amputation af hofte, lår, knæ eller underben. Gennemgangen
skulle afdække, om de relevante specialister i tilstrækkeligt omfang blev inddraget i behandlingsforløbet.

Vi har gennemgået journaler for patienter, der ikke blev tilset af en karkirurg før amputationen, og som
var blevet amputeret i perioden fra 2019 og frem til 2022. Vi har gennemgået journaler fra 2019-2022,
fordi der siden 2019 har været forskel på antallet af benamputationer på tværs af regionerne.

Resultat af undersøgelsen fra 2019-2022

Vi har nu gennemført undersøgelsen og fundet 11 patientforløb, hvor vi anbefaler patienterne at søge
om erstatning hos Patienterstatningen. Det gør vi, da vi vurderer, at patienten muligvis kunne have
haft gavn af en karkirurgisk vurdering inden deres amputation.

Ud af de 11 patientforløb vil nulevende patienter og pårørende til afdøde patienter modtage brev fra
regionen med vejledning til at klage eller søge erstatning. De vil også vil blive kontaktet direkte af en
læge fra det sygehus, hvor amputationen blev foretaget.

Undersøgelsen udvides

På baggrund af resultatet af journalgennemgangen har Region Syddanmark besluttet at udvide undersøgelsen til perioden 2013-2022 for alle patientforløb, der endte med amputation af hofte, lår, knæ
eller underben. Det gælder også forløb, hvor en karkirurg var inddraget inden for de seneste 12 måneder, før amputationen blev foretaget. Forløb, hvor amputation skyldtes cancer eller et traume, bliver
ikke undersøgt, da amputation i disse tilfælde ikke kunne undgås ved en behandling, der forbedrer
kredsløbet.

Undersøgelsen sættes i gang snarest muligt, så alle berørte kan få afklaret om deres forløb kunne
have været anderledes.

Du kan kontakte sygehuset, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til den behandling, som du har fået i forbindelse med din amputation, er du velkommen til at kontakte sygehuset, hvor du fik foretaget din amputation. Du kan ringe på følgende
numre:

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus: telefon 65 41 49 53, mandag-torsdag, kl. 08.00-14.00.
 • Sygehus Lillebælt: telefon 76 36 23 27, tirsdag-fredag, kl. 9.00-14.00.
 • Sygehus Sønderjylland: telefon 79 97 61 56, alle hverdage, kl. 8.00-15.00.
 • Sydvestjysk Sygehus: telefon 79 18 21 26, alle hverdage kl. 8.30-13.30.

Vær opmærksom på, at dette brev ikke kan besvares. Kontakt til sygehusene skal ske via et af telefonnumrene ovenfor.

Klage og erstatningsmuligheder

Du bliver kontaktet, hvis den udvidede undersøgelse viser, at du måske ikke har fået den rette behandling, og der derfor kan være grundlag for at søge om erstatning. Hvis du allerede nu mener, at du
er påført en skade, har du, uanset om du bliver kontaktet eller ej, mulighed for at søge om erstatning
ved Patienterstatningen på www.patienterstatningen.dk

Vi kan også oplyse dig om, at du har mulighed for at klage over dit behandlingsforløb til Styrelsen for
Patientklager. Klager kan rettes til Styrelsen for Patientklager via den digitale selvbetjeningsløsning på
www.borger.dk under ”Sundhed og Sygdom”, > "Klage over sundhedsvæsenet", > "Klage over sundhedsfaglig behandling".

Hvis du har brug for råd og vejledning om klage og erstatning, kan du kontakte Patientkontoret i Region Syddanmark på tlf. 76 63 14 90.

Kære patient

Vi kontakter dig, fordi du har fået foretaget en amputation af dit ben eller underben i Region Syddanmark i perioden 2013-2015. Patienter, der har fået foretaget amputation senere end 2015 har tidligere
modtaget et lignende brev.

Region Syddanmark tog i august 2022 initiativ til at gennemgå en række forløb, der førte til amputation
af hofte, lår, knæ eller underben. Gennemgangen skulle afdække om de relevante specialister i tilstrækkeligt omfang blev inddraget i behandlingsforløbet.

Undersøgelsen omfattede journaler for patienter, der ikke var blevet tilset af en karkirurg før amputationen, og som var blevet amputeret i perioden fra 2019 og frem til 2022. Vi har gennemgået journaler
fra 2019-2022, fordi der siden 2019 har været forskel på antallet af benamputationer på tværs af regionerne.

Resultat af undersøgelsen fra 2019-2022

Vi har nu gennemført undersøgelsen og fundet 11 patientforløb, hvor vi anbefaler patienterne at søge
om erstatning hos Patienterstatningen. Det gør vi, da vi vurderer, at patienten muligvis kunne have
haft gavn af en karkirurgisk vurdering inden deres amputation.

Undersøgelsen udvides

På baggrund af resultatet af journalgennemgangen har Region Syddanmark besluttet at udvide undersøgelsen til perioden 2013-2022 for alle patientforløb, der endte med amputation af hofte, lår, knæ
eller underben. Det gælder også forløb, hvor en karkirurg var inddraget inden for de seneste 12 måneder, før amputationen blev foretaget.

Forløb, hvor amputation skyldtes cancer eller et traume, bliver ikke undersøgt, da amputation i disse
tilfælde ikke kunne undgås ved en behandling, der forbedrer kredsløbet.
Undersøgelsen sættes i gang snarest muligt, så alle berørte kan få afklaret om deres forløb kunne
have været anderledes.

Du kan kontakte sygehuset, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til den behandling, som du har fået i forbindelse med din amputation, er du velkommen til at kontakte sygehuset, hvor du fik foretaget din amputation. Du kan ringe på følgende
numre:

 • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus: telefon 65 41 49 53, mandag-torsdag, kl. 08.00-14.00.
 • Sygehus Lillebælt: telefon 76 36 23 27, tirsdag-fredag, kl. 9.00-14.00.
 • Sygehus Sønderjylland: telefon 79 97 61 56, alle hverdage, kl. 8.00-15.00.
 • Sydvestjysk Sygehus: telefon 79 18 21 26, alle hverdage kl. 8.30-13.30.

Vær opmærksom på, at dette brev ikke kan besvares. Kontakt til sygehusene skal ske via et af telefonnumrene ovenfor.

Klage og erstatningsmuligheder

Du bliver kontaktet, hvis den udvidede undersøgelse viser, at du måske ikke har fået den rette behandling, og der derfor kan være grundlag for at søge om erstatning. Hvis du allerede nu mener, at du
er påført en skade, har du, uanset om du bliver kontaktet eller ej, mulighed for at søge om erstatning
ved Patienterstatningen på www.patienterstatningen.dk

Vi kan også oplyse dig om, at du har mulighed for at klage over dit behandlingsforløb til Styrelsen for
Patientklager. Klager kan rettes til Styrelsen for Patientklager via den digitale selvbetjeningsløsning på
www.borger.dk under ”Sundhed og Sygdom”, > "Klage over sundhedsvæsenet", > "Klage over sundhedsfaglig behandling".

Hvis du har brug for råd og vejledning om klage og erstatning, kan du kontakte Patientkontoret i Region Syddanmark på tlf. 76 63 14 90.

APPFWU01V