Skip til primært indhold

Amputationsundersøgelse i Region Syddanmark

Region Syddanmark undersøger i efteråret 2022 en række patientjournaler på baggrund af en ny analyse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der viser store regionale forskelle på antallet af benamputationer.

I efteråret 2022 blev en række patientjournaler undersøgt på baggrund af en ny analyse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Analysen viser store regionale forskelle på antallet af benamputationer. Analysen blev sat i gang på vegne af alle regionerne i kølvandet på en rapport om amputationer fra Region Midtjylland.

RKKPs analyse viste, at indtil 2016 fulgtes antallet af amputationer ad på tværs af regionerne, men efterfølgende har der vist sig stigende regionale forskelle.

Hvor Region Hovedstaden og Region Nordjylland har formået at sænke antallet af amputationer, har Region Syddanmark haft et stabilt niveau i antallet af amputationer siden 2016. Ifølge rapporten fra RKKP og regionens egne interne undersøgelser har de syddanske patienter i hele perioden haft mulighed for hurtig og kompetent behandling på regionens sygehuse.

Region Syddanmark har selv lavet en gennemgang af regionens egne tal og procedurer for at sikre, at regionen tilbyder en optimal behandling af patienter, der er i risiko for amputationer pga. forsnævringer i arterierne. På baggrund heraf har regionen sat en række initiativer i gang, der skal sikre en fælles tilgang til behandlingen i regionen.

Region Syddanmark gennemgår udvalgte patientjournaler fra 2019-2022

Der er ikke på nuværende tidspunkt noget, der tyder på, at der er foretaget unødvendige amputationer på sygehusene i Region Syddanmark. Men Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Syddanmark er blevet enige om at gennemføre en journalgennemgang af udvalgte patienter fra perioden 2019 og frem til i dag for at være helt sikker.

I første omgang gennemgår regionen journaler for en mindre gruppe patienter. Det drejer sig om patienter, der ikke er blevet tilset af en karkirurg før amputationen, og som er blevet amputeret i perioden fra 2019 og frem til i dag. Det er nemlig inden for de seneste 3 år, at forskellene mellem regionerne er blevet stor.

Region Syddanmark udsender breve til alle patienter, der har fået foretaget en amputation siden 2016. De udsendes digitalt i uge 36 og i ugerne efter i fysisk form til de borgere, der er fritaget fra digital post.

Du kan læse brevet herunder.

Udsendte patientbreve

Kære patient

Vi sender dette brev til dig, fordi du har fået foretaget en amputation af dit ben eller underben i Region Syddanmark. Alle patienter, der har fået foretaget en amputation siden 2016, modtager dette brev.

Vi sender brevet, da der for tiden bliver sat stort fokus på amputationer i medierne. Det skyldes en ny undersøgelse for 2016-2021, der viser, at der er forskelle på, hvor mange amputationer der bliver foretaget i de forskelige regioner.

På trods af forskellene er der på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at der er foretaget unødvendige amputationer på sygehusene i Region Syddanmark.

Region Syddanmark gennemgår amputationer

Vi har dog i Region Syddanmark taget initiativ til at gennemgå en række amputationer. Det gør vi for at være helt sikre på, at vi har inddraget de relevante specialister undervejs og dermed givet den rette behandling.

I første omgang gennemgår vi journaler for en mindre gruppe patienter. Det drejer sig om patienter, der ikke er blevet tilset af en karkirurg før amputationen, og som er blevet amputeret i perioden fra 2019 og frem til i dag. Det er nemlig inden for de seneste 3 år, at forskellene mellem regionerne er blevet stor.

Hvis gennemgangen – mod forventning – viser, at vi ikke har givet den rette behandling, kontakter vi de berørte patienter.

Hvis vi ikke har givet den rette behandling, vil vi tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og afklare, om undersøgelsen skal udvides. I så fald kontakter vi også her de berørte patienter.

Du kan kontakte sygehuset, hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til den behandling, som du har fået i forbindelse med din amputation, er du velkommen til at kontakte sygehuset, som du fik foretaget din amputation på. Du kan ringe på følgende numre:

  • OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus – telefon 65 41 49 53, mandag-torsdag 08.00-14.00
  • Sygehus Lillebælt – telefon: 76 36 23 27, tirsdag-fredag 9.00-14.00
  • Sygehus Sønderjylland – telefon 79 97 61 56, alle hverdage 8.00-15.00
  • Sydvestjysk Sygehus – telefon 79 18 21 26, alle hverdage 8.30-13.30.

Vær opmærksom på, at dette brev ikke kan besvares. Kontakt til sygehusene skal ske via et af telefonnumrene ovenfor.

Klage og erstatningsmuligheder

Som det fremgår ovenfor, bliver du kontaktet, hvis gennemgangen viser, at du ikke har fået den rette behandling, og der derfor kan være grundlag for at søge om erstatning.

Hvis du allerede nu mener, at du er påført en patientskade, har du, uanset om du bliver kontaktet eller ej, mulighed for at søge om erstatning ved Patienterstatningen på www.pebl.dk

Vi kan også oplyse dig om, at du har mulighed for at klage over dit behandlingsforløb til Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk.

Hvis du har brug for råd og vejledning om klage og erstatning, kan du kontakte Patientkontoret i Region Syddanmark på tlf. 76 63 14 90.

APPFWU01V