Skip til primært indhold

Tillæg til Råstofplan 2020 - Viuf-Almind i Kolding Kommune

Regionsrådet har på mødet den 27. februar 2023 besluttet, at der skal udarbejdes et plantillæg for interesseområdet ved Viuf III i Kolding Kommune. Tillægget vil handle om at udlægge et graveområde, hvor der kan søges om tilladelse til at indvinde råstoffer.  På denne side kan du følge med i hvor langt arbejdet med plantillægget er kommet. 

Status

Første trin i processen er at indkalde idéer og forslag til plantillæggets indhold. De idéer og forslag vi modtager kommer til at indgå i arbejdet med at lave tillægget for Viuf til Råstofplan 2020. Du kan læse mere om indkaldelsen og se det debatoplæg regionen har lavet under regionens offentlige høringer.

Udkast til miljørapport

Regionen er i gang med at udarbejde et udkast til en miljørapport. Miljørapporten beskriver den sandsynlige påvirkning af omgivelserne, hvis der graves grus i området Viuf III.

Udkastet miljørapporten forventes at være klar i slutningen af marts/starten af april.

Planprocessen

De procedurer regionsrådet skal følge når der udarbejdes et tillæg til den gældende råstofplan, er fastlagt i råstofloven. Et tillæg til råstofplanen skal følge råstoflovens § 6a, stk. 1-7 (jf. Råstoflovens § 6a, stk. 8). Processen består af en række høringer, hvor offentligheden og andre myndigheder bliver inddraget. De bidrag, regionen modtager under høringerne, indgår i det videre arbejde.

Planprocessen er fastlagt i råstofloven og er her illustreret grafisk. Vi er nu ved høringen, der er markeret med rødt.

APPFWU01V