Skip til primært indhold

Tillæg til Råstofplan 2020 - Viuf-Almind i Kolding Kommune

Regionsrådet har på mødet den 27. februar 2023 besluttet, at der skal udarbejdes et plantillæg for interesseområdet ved Viuf III i Kolding Kommune. Den 28. august 2023 har regionsrådet besluttet at sende et forslag til tillæg i offentlig høring. Tillægget handler om at udlægge et graveområde, hvor der kan søges om tilladelse til at indvinde råstoffer.  På denne side kan du følge med i hvor langt arbejdet med plantillægget er kommet. 

Status

Første trin i processen var at indkalde idéer og forslag til plantillæggets indhold. De idéer og forslag regionen modtog har bidraget til arbejdet med at lave tillægget for Viuf til Råstofplan 2020. Du kan læse mere om indkaldelsen og se det debatoplæg regionen har lavet under regionens offentlige høringer.

Andet trin i processen er en offentlig høring af et forslag til et plantillæg. Forslaget til plantillægget er i offentlig høring i otte uger fra d. 29. august til den 17. oktober 2023. Du kan se plantillægget og læse mere om høringen på regionens hjemmeside med høringer.

Informationsmøde

Der afholdes et offentligt informationsmøde d. 27. september 2023 kl. 17.00-19.00 i Alminde-Viuf Hallen, Storgaden 9, 6052 Viuf. Alle interesserede er velkomne.

Her kan du hente programmet for informationsmødet.

Efter høringen

Efter høringen tager regionen stilling til de høringssvar, der er modtaget. Hvis der er noget, der giver anledning til ændringer, laves der en justering af planforslaget.

Herefter skal plantillægget med eventuelle justeringer vedtages i regionsrådet, før det er gældende. Vi forventer at regionsrådet behandler vedtagelsen af planforslaget i slutningen af 2023.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til kontakte råstofteamet på e-mail raastofplan@rsyd.dk eller på telefon 76 63 19 17 mandag til torsdag 9.00 – 14.30.

APPFWU02V