Skip til primært indhold

Cirkulær økonomi

Væksten i verdensøkonomien og den voksende befolkning medfører øget global efterspørgsel og en stigning i verdens ressourceforbrug og dermed en øget klima- og miljøbelastning. Én løsning er omstilling til cirkulær økonomi, der bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Danmark er et af de lande i verden, der belaster kloden mest pr. indbygger, og det land i EU, der producerer mest affald pr. indbygger (Eurostat, 2018). Danskernes forbrug er altså langt fra bæredygtigt. Det er en udfordring. En løsninger hertil er omstilling til en cirkulær økonomi, hvor produktion og forbrug tænkes ind i et kredsløb, så ingen ressourcer går tabt og materialerne beholder deres værdi længst muligt. Skal en omstilling til cirkulær økonomi lykkes, er det nødvendigt, at der både er en produktion og et marked for cirkulære produkter og løsninger. Det kræver tekniske løsninger, men også ændring af adfærd og kultur overalt i det danske samfund.

Øget indsats inden for cirkulær økonomi

I Region Syddanmark har vi et overordnet mål om at forbrug og produktion i Syddanmark er baseret på cirkulær økonomi i 2050. Målet er ambitiøst og det vil kræve samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommuner, forsyningsselskaber, private virksomheder og andre interessenter. Region Syddanmark ønsker via partnerskaber og samarbejde at fremme bæredygtigt forbrug og adfærd, udvikle og afprøve cirkulære løsninger samt opbygge viden, kompetencer og danne netværk med henblik på at anvende cirkulære løsninger. Region Syddanmark har derfor involveret sig i en række projekter, der skal være med til at fremme den cirkulære økonomi.  

Formålet med Netværk for offentligt bæredygtigt byggeri er at fremme bæredygtigt byggeri, herunder også omstilling til mere cirkulær økonomi. Det skal primært ske gennem en styrkelse af kompetencer og anvendelse af værktøjer og erfaringsudveksling hos de kommunale og regionale bygherrer, så implementering gøres nemmere og gevinsterne ved bæredygtigt byggeri bliver tydelige. I netværket kan deltagerne sparre med hinanden om konkrete problemstillinger og udfordringer, som de oplever til dagligt i forbindelse med arbejdet inden for bæredygtigt byggeri.

Netværket ledes i et ligeværdigt samarbejde mellem Region Syddanmark og WE BUILD DENMARK, der er den nationale erhvervsklynge for byggeri og anlæg.

Målgruppen for netværket er ansatte i de syddanske kommuner og i Region Syddanmark, som til dagligt arbejder med nybyggeri, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter. Andre mulige partnere, som kunne have interesse i deltagelse i netværket, er også velkommen.

Hvis du vil vide mere om netværket, så kontakt:

Nynne Wilhelmsen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


24988383

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


21262471

Andre indsatsområder inden for cirkulær økonomi

Region Syddanmark tager hånd om klima og ressourcer ved at arbejde aktivt for at reducere udledningen af klimagasser. Derfor understøtter regionen også en bæredygtig omstilling af vores råstofforvaltning og arbejder aktivt med at fremme bæredygtigt forbrug og adfærd, bl.a. gennem pilotprojekter på ungdomsuddannelserne. Regionen tænker også principperne for den cirkulære økonomi ind i egen drift, byggerier og indkøb.

Hvis du vil vide mere om Region Syddanmarks indsats inden for cirkulær økonomi, så kontakt: 

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


21262471

Rikke Stamp Thorsen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


21725611

Nynne Wilhelmsen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


24988383
APPFWU02V