Skip til primært indhold

Klimaforebyggelse

Region Syddanmark ønsker i fællesskab med andre partnere at gå forrest i kampen mod klimaudfordringerne og sætte skub i den grønne omstilling. Regionen har som alle andre en pligt til at gøre sit til at omstille Danmark til et samfund, hvor nettoudledningen af CO2 og andre klimagasser er nul.

Region Syddanmark vil bidrage til at reducere CO2-udledningen i geografien Syddanmark. Målet er, at udledningen af klimagasser i Region Syddanmark skal nedbringes med 70 pct. inden 2030 i forhold til 1990 og at Region Syddanmark skal være CO2-neutral i 2050.  

Regionen samarbejder med relevante parter på tværs af lokale, regionale og nationale grænser for at finde løsninger på de fælles udfordringer, der kommer alle i regionen til gode.

Region Syddanmark samarbejder bl.a. med de syddanske kommuner, KL, Realdania og Concito om klimaprojektet DK2020 og med Middelfart Kommune om Klimafolkemødet i Middelfart. Det er to centrale indsatser, der sætter klimaløsninger og klimahandling på dagsordenen. Læs mere om DK2020 og Klimafolkemødet herunder.

 

DK2020 er et nationalt projekt, der har til formål at løfte danske kommuners klimaindsats til et internationalt niveau. Gennem deltagelsen i DK2020 får kommunerne sparring og vejledning til at formulere en klimahandleplan, der lever op til Paris-aftalens målsætninger og ruster dem til at håndtere klimaforandringerne.

Som deltager i DK2020 skal kommunerne lægge en plan, der viser vejen mod klimaneutralitet senest i 2050. Planen skal håndtere alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning, herunder transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunerne vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40.

Alle 22 syddanske kommuner en del af projektet, hvilket betyder at alle syddanske borgere om under 30 år kan forvente at leve i en kommune, der er klimaneutral og robust overfor klimaforandringer, som f.eks. stigende nedbør, mere ekstrem vejr og oversvømmelser. 

Bag projektet står Realdania, KL og de danske regioner. Region Syddanmark bidrager, ud over sekretariatsbetjeningen af DK2020, med analyser og datagrundlag til gavn for kommunerne.

Hvis du vil vide mere om DK2020, så kontakt:

Vita Jokumsen

Chefkonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201247

Rasmus Rønde Møller

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


23963376

Anders Bræstrup

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201085

Klimafolkemødet er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september – både for borgere, fagfolk og politikere.

Region Syddanmark har indgået et strategisk samarbejde med Middelfart Kommune om at løfte Klimafolkemødet i Middelfart fra at være en lokal begivenhed til at være en national begivenhed til gavn for hele Danmark. 

Formålet med Klimafolkemødet er helt enkelt at skabe løsninger på klimaudfordringerne og inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere.

Klimafolkemødet afholdes sammen med en lang række af arrangører, som bidrager med indhold til årets program.

Det seneste Klimafolkemøde i 2021 var den hidtil største udgave, hvor 8.000-10.000 mennesker lagde vejen forbi Middelfart under årets tema ‘Klimahandling sammen’.  

Læs nærmere om klimafolkemødet ved at trykke her: www.klimafolkemødet.dk 

Hvis du vil vide mere om Klimafolkemødet, så kontakt:

Anders Bræstrup

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201085

Andre indsatsområder inden for klimaforebyggelse

I Region Syddanmark arbejder vi aktivt med den grønne omstilling af vores egen drift herunder reduktion af regionens egen klimabelastning fra sygehusene. Læs bl.a. om regionens indsats inden for grønne indkøb. 

Hvis du vil vide mere om Region Syddanmarks indsats inden for klimaforebyggelse, så kontakt: 

Vita Jokumsen

Chefkonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201247

Anders Bræstrup

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201085

Rasmus Rønde Møller

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


23963376
APPFWU01V