Skip til primært indhold

Høring af Region Syddanmarks nye sundhedsplan

Region Syddanmark har udarbejdet udkast til en ny sundhedsplan, som nu sendes i høring i perioden 27. juni til 15. september 2022.

Ny sundhedsplan sendes i høring fra 27. juni til 15. september

Region Syddanmark har udarbejdet udkast til en ny sundhedsplan, som nu sendes i høring i perioden 27. juni til 15. september 2022.

Den tidligere sundhedsplan for Region Syddanmark har været gældende siden 2017. Udkastet til ny sundhedsplan er en beskrivende plan, der primært er en opdatering af den nuværende sundhedsplan.

Læs eksisterende sundhedsplan

Sundhedsplan bygger på regionens 8 pejlemærker

Region Syddanmarks sundhedsplan tager udgangspunkt i de 8 pejlemærker, som regionsrådet vedtog for Region Syddanmark i efteråret 2016.

Pejlemærkerne er gældende for regionens samlede virksomhed og går på tværs af de mange politikker, visioner og strategier, som regionen arbejder ud fra. Pejlemærkerne dækker alle aspekter af regionens samlede virksomhed, og derfor også sundhedsområdet. 

Pejlemærkerne går hånd i hånd med de 8 nationale mål, der er beskrevet for udviklingen i sundhedsvæsenet. Pejlemærkerne og de 8 nationale mål sætter dermed en tydelig retning for det syddanske sundhedsvæsens udvikling i overensstemmelse med den overordnede nationale kurs på sundhedsområdet.

Læs mere om pejlemærkerne

Sundhedsplanen suppleres med indsatsområder

I Region Syddanmark er sundhedsplanen suppleret med en årlig politisk udpegning af, hvilke indsatsområder der skal være gældende det kommende år for sundhedsområdet.

Det betyder, at sundhedsplanens indsatser bliver kendetegnet af en høj grad af fleksibilitet, og de kan løbende tilpasses aktuelle politiske prioriteringer og områder med særlige behov for initiativer på sundhedsområdet.

Find høringsmaterialet

Høringsmaterialet er tilgængeligt via links:

Høringsfrist

Høringsperioden løber fra 27. juni 2022 til 15. september 2022.

Sidste frist for at afgive høringssvar er torsdag den 15. september 2022.

Afgiv høringssvar

Afgiv høringssvar til Region Syddanmarks nye Sundhedsplan

Indkomne høringssvar vil løbende blive offentliggjort. Vær opmærksom på, at alle indkomne høringssvar offentliggøres på hjemmesiden.

Se indkomne høringssvar

Her er en test vedrørende høringssvar til ny sundhedsplan.

Vedhæftet Høringssvar fra Esbjerg Kommune

Har du spørgsmål til høringsmaterialet eller til selve høringsprocessen, kan du kontakte:

Maria Frank

Chefkonsulent

Sundhedsplanlægning


24757311

Helene Jul Rathcke

AC-fuldmægtig

Sundhedsplanlægning


21669220
APPFWU02V