Skip til primært indhold

Praksisplaner

Praksisplaner danner rammerne for udvikling i praksissektoren.

Som led i den samlede regionale sundhedsplanlægning udarbejdes der praksisplaner for alle behandlergrupper i praksissektoren.

Praksisplanerne fastsætter rammerne for kapaciteten i praksissektoren. De beskriver også hvilke temaer, der skal arbejdes med i den pågældende periode. Praksisplanerne skal medvirke til at skabe udvikling og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Praksisplanerne udarbejdes som hovedregel én gang pr. valgperiode og sætter rammer og mål for tilrettelæggelsen af kapacitet, kvalitetsudvikling og samarbejde på det pågældende praksisområde.

Der udarbejdes praksisplaner for almen praksis, speciallægehjælp, psykologhjælp, fysioterapi, kiropraktik og fodterapi. Undtaget er tandlægeområdet, hvor der ikke er planbestemmelser i overenskomsten.

Regionen udarbejder praksisplanerne i samarbejde med de enkelte behandlergrupper, i regi af samarbejdsudvalgene. For almen praksis foregår arbejdet dog i Praksisplanudvalget, der ud over repræsentanter fra lægerne og regionen også tæller repræsentanter fra kommunerne.

Praksisplanudvalget og samarbejdsudvalgene følger løbende op på, at planernes målsætninger bliver implementeret. ​

APPFWU02V