Skip til primært indhold

Temadag 15. september 2022 med fokus på "Sammen om Patientsikkerhed"

Team Patientsikkerhed i Region Syddanmark indbyder i samarbejde med SydKIP og Afdelingen for Tværsektorielt Samarbejde til en temadag ”Sammen om patientsikkerhed” for hele det tværsektorielle sundhedsvæsen.

Team Patientsikkerhed i Region Syddanmark indbyder i samarbejde med SydKIP og Tværsektorielt Samarbejde til en temadag ”Sammen om patientsikkerhed” for hele det tværsektorielle sundhedsvæsen. 

I Region Syddanmark arbejder risikomanagerne med at skabe de bedste rammer og vilkår for den regionale patientsikkerhed. Det sker ved at arbejde målrettet med at udvikle nye muligheder inden for patientsikkerhed og ved at uddrage læring og vidensdele omkring de utilsigtede hændelser. 

Derfor afholdes der igen i år en temadag for hele det tværsektorielle sundhedsvæsen i Region Syddanmark med temaet ”Sammen om Patientsikkerhed”. Temadagen byder på oplæg og arbejde i workshops, og afslutningsvist er der mulighed for at deltage i networking.

Utilsigtede hændelser bunder ofte i mangelfuld kommunikation og manglende viden om arbejdsgange på andre områder, end det område man selv er ansat i. Rundt om i regionen og i kommunerne arbejdes der med gode tiltag på mange niveauer, men erfaringsudveksling og vidensdeling er svært, hvilket alt for ofte gør, at man ikke får udnyttet hinandens kompetencer og viden til fulde. Det vil vi gerne lave om på.

Hvem kan deltage?

Temadagen henvender sig til hele Region Syddanmarks sundhedsvæsen, herunder sygehuse (både somatiske og psykiatriske), kommuner, praksissektoren og det præhospitale område samt administrativt personale i relation hertil. Temadagen retter sig mod medarbejdere fra alle organisatoriske niveauer, således at der opnås en alsidig sammensætning af klinikere, ledere, kvalitetsmedarbejdere og udviklingspersonale.

Tid og sted

Temadagen holdes den 15. september 2022 kl. 8-16.30 på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding. 

Du er meget velkommen til at kontakte patientsikkerhed@rsyd.dk, hvis du har spørgsmål til temadagen.
Det er gratis at deltage, men ved manglende framelding efter den 1. september 2022 opkræves et udeblivelsesgebyr på 850,-. 

Temadagens program og emner

Med baggrund i sidste års evaluering ønsker vi at sætte fokus på følgende områder:

  • Patientsikkerhed i bred forstand
  • Utilsigtede hændelser
  • Erstatnings- og klagesager
  • Patientsikkerhed i fremtiden - et ledelsesperspektiv

Vi får besøg af en patient, som fortæller sin oplevelse med sundhedsvæsenet, og som sammen med en læge inddrager forskellige vinkler på forløbet. Derudover sætter vi rammerne for en debat om dilemmaer i sundhedsvæsenet, hvor du som deltager har mulighed for at melde dilemmaer ind, som et skarpt panel vil diskutere og komme med deres forskellige synspunkter på.

Dagen afsluttes med mulighed for deltagelse i og etablering af netværk – dette er et aktivt tilvalg ved tilmeldingen.

Dagens program kan ses på Plan2Learn.

Workshops – vi vil gerne høre om jeres arbejde!

Vi inviterede jer til at byde ind med workshops, som handler om dét at være ”Sammen om patientsikkerhed”, da workshops har til formål at give mulighed for at præsentere nyt arbejde og dermed skabe en platform for vidensdeling.

VI har modtaget mange gode workshops, og det er vi glade for. På temadagen er der mulighed for at deltage i 2 workshops, som skal vælges ved tilmeldingen. VI har derfor lavet en oversigt, som du kan se på, inden du starter din tilmelding – den ligger på Plan2Learn.

Paneldebat – meld et dilemma ind

På temadagen vil et oplagt og veltalende panel drøfte emner, som I som deltagere finder relevante at diskutere. Ved tilmeldingen får du tilsendt et link, hvor du vil få mulighed for at skitsere et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre panelets mening om.

Det er også muligt at sende dilemmaer til patientsikkerhed@rsyd.dk, som kan diskuteres i paneldebatten.

Tilmelding og deltagelse

Tilmelding finder sted på Plan2Learn, hvor du også skal vælge hvilke workshops, du vil deltage i i løbet af dagen - Plan2Learn 

Tilmeldingen lukker senest den 1. september 2022. 

Hvis der er flere tilmeldte, end vi har kapacitet til, får du mulighed for at tilmelde dig en venteliste.

Har du spørgsmål til temadagen, er du meget velkommen til at kontakte os på patientsikkerhed@rsyd.dk.

 

APPFWU02V